Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din procedura mai 2022 Twitter Facebook

Acte procedura mai 2022

Monitorul Oficial 517 din 26 Mai 2022 (M. Of. 517/2022)

 PROCEDURĂ din 23 mai 2022 privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, individualizate în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului în perioada cuprinsă între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.000 din 23 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 26 mai 2022.──────────1. În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării prevăzute de legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale se va proceda după cum urmează:a) vor fi identificate rapoartele de inspecţie ...

 PROCEDURĂ din 23 mai 2022 pentru emiterea deciziei de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.000 din 23 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 517 din 26 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul prevederilor art. i din legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, denumită în continuare lege.2. organele emitente ale deciziilor de impunere comunicate contribuabililor, care cuprind obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 1, transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului, denumit în continuare compartiment de specialitate, lista care cuprinde ...

Monitorul Oficial 511 din 24 Mai 2022 (M. Of. 511/2022)

 PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022 privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligaţiilor la fond (PP1(1)-2022) EMITENT: Fondul de Compensare a Investitorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 din 24 mai 2022

În temeiul art. 35 din legea nr. 88/2021 privind fondul de compensare a investitorilor,având în vedere decizia autorităţii de supraveghere financiară nr. 603/2022,fondul de compensare a investitorilor adoptă următoarea procedură:titlul idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură se aplică participanţilor fondului de compensare a investitorilor, menţionaţi la art. 3. art. 2(1) termenii şi expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în legea nr. 88/2021 privind fondul de compensare a investitorilor şi în legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările autorităţii de supraveghere financiară emise în aplicarea acestor acte normative, respectiv regulamentul autorităţii de supraveghere financiară ...

Monitorul Oficial 511 bis din 24 Mai 2022 (M. Of. 511 bis/2022)

 PROCEDURĂ DE IMPLEMENTARE din 24 mai 2022 a măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile EMITENT: Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 511 bis din 24 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 963 din 24 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 511 din 24 mai 2022.──────────1. obiectivul măsuriiobiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente programului operaţional competitivitate 2014 - 2020, denumit în continuare poc, în contextul crizei provocate de covid-19, pentru beneficiarii din domeniul agroalimentar prevăzuţi de o.u.g. nr. 61 din 6 mai 2022 a căror activitate a fost afectată de efectele pandemiei de covid-19.furnizorul ajutorului de stat este ministerul investiţiilor şi proiectelor europene (mipe). măsura este implementată de către ministerul antreprenoriatului şi turismului ...

Monitorul Oficial 499 din 20 Mai 2022 (M. Of. 499/2022)

 PROCEDURĂ din 31 martie 2022 de stabilire şi aplicare a sancţiunii la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control aplicată în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023 şi pentru aprobarea instrucţiunilor referitoare la procedura de lucru EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 20 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 155 din 31 martie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 499 din 20 mai 2022.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezenta procedură are drept scop instituirea regulilor necesare stabilirii şi individualizării sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri prevăzute în ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei, precum şi de elementele stabilite ...

 PROCEDURĂ din 10 mai 2022 privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medical-veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 499 din 20 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.328/56/2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 499 din 20 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope incluse în tabelele i, ii şi iii din anexa la legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, care se utilizează în medicina veterinară, se supun prevederilor prezentei proceduri.(2) plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope, precum şi cele aflate sub control naţional, incluse în tabelele ii şi iii din anexa la legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 486 din 16 Mai 2022 (M. Of. 486/2022)

 PROCEDURĂ din 4 mai 2022 privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic EMITENT: Ministerul Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 389 din 4 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 486 din 16 mai 2022.──────────art. 1dispoziţii generale(1) prezenta procedură stabileşte cadrul privind justificarea de către federaţiile sportive naţionale a utilizării sumelor acordate de ministerul sportului în baza contractului de finanţare de utilizare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic.(2) se instituie prin prezenta procedură formularul „situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură (document în format electronic disponibil pentru descărcare la adresa web: www.sport.gov.ro).(3) formularul „situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“ se completează electronic ...

Monitorul Oficial 478 din 13 Mai 2022 (M. Of. 478/2022)

 PROCEDURĂ DE LUCRU din 29 aprilie 2022 a Comisiei tehnice comune EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 478 din 13 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 674/4.008/i.g./2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 478 din 13 mai 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură stabileşte atribuţiile şi funcţionarea comisiei tehnice comune (denumită în continuare ctc) constituite la nivelul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei (denumit în continuare mdlpa) şi la nivelul inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă (denumit în continuare igsu), în conformitate cu prevederile art. 12^1 din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2ctc are ca scop principal emiterea de îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare, a metodologiilor şi a ...

Monitorul Oficial 466 din 10 Mai 2022 (M. Of. 466/2022)

Monitorul Oficial 460 din 09 Mai 2022 (M. Of. 460/2022)

 PROCEDURĂ din 30 martie 2022 privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 493 din 30 martie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 460 din 9 mai 2022.──────────1. (1) prezenta procedură se aplică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, persoanelor fizice prevăzute la art. 180 din codul fiscal care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul ii (denumită în continuare declaraţie unică estimativă) şi care au decedat în cursul aceluiaşi an fiscal/celor 12 luni pentru care datorează contribuţia, după caz.(2) ...

Monitorul Oficial 441 din 05 Mai 2022 (M. Of. 441/2022)

 PROCEDURI din 28 aprilie 2022 privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 5 mai 2022

──────────conţinute de regulamentul nr. 10 din 28 aprilie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 441 din 5 mai 2022.──────────art. 1(1) În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din legea nr. 88/2021 privind fondul de compensare a investitorilor, denumită în continuare legea nr. 88/2021, fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare fondul, publică, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii de la autoritatea de supraveghere financiară, denumită în continuare a.s.f., a actului de constatare a situaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din legea nr. 88/2021 în care se află participantul ...

Monitorul Oficial 447 din 05 Mai 2022 (M. Of. 447/2022)

 PROCEDURĂ din 4 mai 2022 privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului "Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi" POCU/605/3/1/130164 EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 5 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 743 din 4 mai 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 447 din 5 mai 2022.──────────art. 1prevederile prezentei proceduri de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi, denumită în continuare procedură, se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“ pocu/605/3/1/130164, denumit în continuare proiect, implementat de autoritatea naţională pentru protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, denumită în continuare autoritate, în parteneriat cu agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, cofinanţat din programul operaţional capital uman (pocu) ...

Monitorul Oficial 449 din 05 Mai 2022 (M. Of. 449/2022)

 PROCEDURĂ din 4 mai 2022 de emitere a autorizaţiei de acces în porturile româneşti al navelor care arborează pavilion rus EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 449 din 5 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 459 din 4 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 449 din 5 mai 2022.──────────art. 1În vederea obţinerii autorizaţiei de acces într-un port românesc al unei nave care arborează pavilion rus, agentul navei trebuie să transmită electronic, la adresa de e-mail dtndir@mt.ro, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de intrarea în zona de control al traficului, următoarele documente şi informaţii:a) solicitarea agentului navei, potrivit modelului din anexa nr. 1;b) declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului din anexa nr. 2;c) certificatul de naţionalitate al navei;d) formularul fal nr. 2: declaraţie de marfă, astfel cum ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016