Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din procedura martie 2022 Twitter Facebook

Acte procedura martie 2022

Monitorul Oficial 318 din 31 Martie 2022 (M. Of. 318/2022)

 PROCEDURĂ din 28 martie 2022 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 29 aprilie 2022 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 318 din 31 martie 2022

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 29 din 28 martie 2022, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 318 din 31 martie 2022.──────────art. 1(1) conferinţa camerei auditorilor financiari din românia (conferinţa camerei) este formată din auditorii financiari care au calitatea de membri ai camerei auditorilor financiari din românia (camera) şi au îndeplinite obligaţiile către cameră în anul anterior desfăşurării conferinţei camerei, la termenele stabilite prin reglementările camerei.(2) prin obligaţii către cameră îndeplinite în anul anterior desfăşurării conferinţei camerei, la termenele stabilite prin reglementările camerei, se înţelege:a) cotizaţia fixă pentru anul 2021 achitată integral la termenele stabilite de cameră, ...

Monitorul Oficial 286 din 25 Martie 2022 (M. Of. 286/2022)

 PROCEDURĂ din 16 martie 2022 de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 286 din 25 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 20.272 din 16 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 2869 din 25 martie 2022.──────────art. 1aparatul de control. competenţa de exercitare a acţiunilor de control(1) activitatea desfăşurată de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea mcid va fi verificată de corpul de control al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin prezenta procedură şi prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului cercetării, inovării şi digitalizării, aprobat prin ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.137/2022*).*) ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.137/2022 nu a ...

Monitorul Oficial 273 din 22 Martie 2022 (M. Of. 273/2022)

 PROCEDURĂ din 9 martie 2022 de supraveghere a pieţei cu privire la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor rutiere şi a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere şi cu privire la activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 273 din 22 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 252 din 9 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 273 din 22 martie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedură stabileşte modul prin care regia autonomă „registrul auto român“, denumită în continuare rar, desfăşoară activităţile de inspecţie şi control necesare îndeplinirii atribuţiilor pe care le are ca autoritate de supraveghere a pieţei.(2) activităţile menţionate la alin. (1) sunt efectuate de personalul prevăzut la art. 2 din ordin.(3) pentru asigurarea separării stricte a rolului şi responsabilităţii, precum şi a funcţionării independente în raport cu celelalte entităţi organizatorice ale rar, personalul prevăzut la ...

Monitorul Oficial 266 din 18 Martie 2022 (M. Of. 266/2022)

 PROCEDURĂ DE COOPERARE din 15 martie 2022 între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din Ucraina EMITENT: Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 18 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 20.362/31/3.386/812/400/2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 266 din 18 martie 2022.──────────art. 1prezenta procedură stabileşte modul de cooperare între autorităţi privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, şederea, precum şi asigurarea protecţiei drepturilor minorilor neînsoţiţi care provin din zona conflictului armat din ucraina şi se aplică de la intrarea în ţară a minorilor cetăţeni străini sau apatrizi neînsoţiţi de părinţi sau, după caz, de un alt reprezentant legal, denumiţi în continuare minori neînsoţiţi, proveniţi din zona conflictului armat din ucraina.art. 2(1) la intrarea pe teritoriul româniei, pentru fiecare minor neînsoţit, reprezentanţii poliţiei de frontieră române solicită persoanei ...

Monitorul Oficial 260 din 17 Martie 2022 (M. Of. 260/2022)

 PROCEDURĂ din 15 martie 2022 privind desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 260 din 17 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 274 din 15 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 260 din 17 martie 2022.──────────cap. i dispoziţii generaleart. 1prezenta procedură stabileşte metodologia privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) din regulamentul delegat (ue) 2019/945 al comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord şi operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din ţări terţe [denumit în continuare regulamentul delegat (ue) 2019/945], denumite în continuare produse, şi de notificare a acestor organisme către comisia europeană şi celelalte state membre ale uniunii ...

Monitorul Oficial 245 din 11 Martie 2022 (M. Of. 245/2022)

 PROCEDURĂ din 10 martie 2022 de înscriere ca audienţi la cursurile unităţilor de învăţământ a minorilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.363 din 10 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 245 din 11 martie 2022.──────────art. 1prezenta procedură stabileşte modul de înscriere ca audienţi în unităţile de învăţământ preuniversitar sau în calitatea de participant la activităţi extraşcolare, fără obţinerea calităţii de audient, a minorilor proveniţi din zona conflictului armat din ucraina şi intraţi pe teritoriul româniei, denumiţi în continuare minori.art. 2(1) În vederea asigurării dreptului la educaţie a minorilor menţionaţi la art. 1, părintele/reprezentantul legal al minorului sau elevul major, respectiv reprezentantul autorităţii competente/coordonatorul grupului operativ pentru minori neînsoţiţi, pentru minorul neînsoţit, se adresează ...

Monitorul Oficial 242 din 11 Martie 2022 (M. Of. 242/2022)

 PROCEDURĂ din 7 martie 2022 de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 242 din 11 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 352 din 7 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 242 din 11 martie 2022.──────────cap. i secŢiunea 1 dispoziţii generale1. prezenta procedură de soluţionare a deconturilor cu sume negative de tva cu opţiune de rambursare are ca scop verificarea condiţiilor prevăzute de art. 169 din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (codul de procedură fiscală), pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de tva cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de tva.2. procedura se aplică de către compartimentul cu ...

Monitorul Oficial 245 din 11 Martie 2022 (M. Of. 245/2022)

 PROCEDURĂ din 10 martie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.363 din 10 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 245 din 11 martie 2022.──────────art. 1(1) la nivelul fiecărui inspectorat şcolar se constituie comisia de coordonare a activităţii de repartizare a preşcolarilor/elevilor la unităţile de învăţământ în care pot desfăşura activităţi educaţionale, precum şi în instituţiile în care vor beneficia de asistenţă psihopedagogică şi consiliere, numită în continuare comisia de repartizare.(2) comisia de repartizare este numită prin decizie a inspectorului şcolar general şi este formată din: inspectorul şcolar general, 2 inspectori şcolari, 3 cadre didactice şi un psiholog/consilier şcolar. (3) inspectorul ...

Monitorul Oficial 239 din 10 Martie 2022 (M. Of. 239/2022)

 PROCEDURĂ DE SELECŢIE din 7 martie 2022 a membrilor Comisiei de audiere EMITENT: Agenţia Naţională Antidoping PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 239 din 10 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 40 din 7 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 239 din 10 martie 2022.──────────art. 1prezenta procedură reglementează procedura de selecţie a candidaţilor care vor fi numiţi membri ai comisiei de audiere în temeiul art. 66 alin. (1) şi (3) din legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.art. 2(1) agenţia naţională anti-doping, denumită în continuare anad, stabileşte calendarul desfăşurării procedurii de selecţie şi anunţă pe site-ul propriu şi într-un ziar de largă circulaţie naţională organizarea selecţiei membrilor comisiei de audiere în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentei proceduri ...

Monitorul Oficial 240 din 10 Martie 2022 (M. Of. 240/2022)

 PROCEDURĂ din 9 martie 2022 de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 240 din 10 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 301 din 9 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 240 din 10 martie 2022.──────────art. 1cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din ucraina şi doresc să se încadreze în muncă, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate se pot prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului bucureşti, pentru a fi înregistraţi.art. 2Înregistrarea la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului bucureşti se face în baza actului de identitate, paşaportului sau a altui document care atestă identitatea.art. 3după ...

Monitorul Oficial 222 din 07 Martie 2022 (M. Of. 222/2022)

 PROCEDURĂ din 2 martie 2022 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 222 din 7 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 19 din 2 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 222 din 7 martie 2022.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând următoarelor persoane fizice sau juridice:a) autorităţile publice locale care deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, prevăzute la art. 73^1 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;b) persoanele fizice şi juridice care deţin instalaţii de producere a energiei electrice ...

Monitorul Oficial 224 din 07 Martie 2022 (M. Of. 224/2022)

 PROCEDURĂ din 2 martie 2022 privind finanţarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării la sistemele de gaze naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 224 din 7 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 20 din 2 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 224 din 7 martie 2022.──────────cap. iscopart. 1prezenta procedură are ca scop stabilirea condiţiilor de finanţare de către operatorul de transport şi de sistem sau de către operatorul de distribuţie a obiectivelor/ conductelor necesare racordării la sistemul de transport sau de distribuţie al/a gazelor naturale şi de participare la finanţare în cotă-parte sau în totalitate, după caz, a unităţii administrativ-teritoriale, a unui grup de solicitanţi sau a solicitantului racordării, definiţi conform prezentei proceduri. art. 2(1) prevederile prezentei proceduri se aplică operatorului de transport şi ...

Monitorul Oficial 220 din 07 Martie 2022 (M. Of. 220/2022)

 PROCEDURĂ din 2 martie 2022 privind racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 220 din 7 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 18 din 2 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 220 din 7 martie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor clienţi casnici.art. 2(1) prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii clienţi casnici, denumiţi în continuare utilizatori casnici, care solicită: a) racordarea la reţelele electrice de interes public de joasă tensiune pentru:(i) locuri de consum noi, care pot include instalaţii de stocare, respectiv puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice;(ii) locuri de ...

Monitorul Oficial 202 din 01 Martie 2022 (M. Of. 202/2022)

 PROCEDURĂ din 23 februarie 2022 privind stabilirea şi individualizarea sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri rezultate din activitatea de control EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 202 din 1 martie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 12 din 23 februarie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 202 din 1 martie 2022.──────────cap. iscop şi domeniu de aplicareart. 1(1) prezenta procedură are drept scop instituirea regulilor necesare stabilirii şi individualizării sancţiunilor contravenţionale raportate la cifra de afaceri prevăzute în legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prezenta procedură se aplică activităţii de control desfăşurate de autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (anre) în sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale.(3) prezenta procedură se aplică de către comitetul de reglementare şi de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016