Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 9 martie 2022  de supraveghere a pieţei cu privire la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor rutiere şi a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere şi cu privire la activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 9 martie 2022 de supraveghere a pieţei cu privire la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor rutiere şi a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere şi cu privire la activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 273 din 22 martie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 252 din 9 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 273 din 22 martie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură stabileşte modul prin care Regia Autonomă „Registrul Auto Român“, denumită în continuare RAR, desfăşoară activităţile de inspecţie şi control necesare îndeplinirii atribuţiilor pe care le are ca autoritate de supraveghere a pieţei.
    (2) Activităţile menţionate la alin. (1) sunt efectuate de personalul prevăzut la art. 2 din ordin.
    (3) Pentru asigurarea separării stricte a rolului şi responsabilităţii, precum şi a funcţionării independente în raport cu celelalte entităţi organizatorice ale RAR, personalul prevăzut la art. 2 din ordin îşi desfăşoară activitatea într-o entitate organizatorică RAR separată, în subordinea Consiliului de administraţie al RAR, denumită în continuare entitatea RAR de supraveghere a pieţei.

    ART. 2
    În sensul prezentei proceduri se aplică, în funcţie de domeniul activităţii de inspecţie şi control, definiţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 78/2000, în Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în vederea introducerii pe piaţă sau punerii la dispoziţie pe piaţă în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 671/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 80/2000, în Ordonanţa Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 81/2000, în Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 82/2000, în Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 37/2007, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mişcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum şi autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, cu modificările ulterioare, denumită în continuare HG nr. 899/2003, iar termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activitate de control - acţiune de supraveghere a pieţei, cu caracter periodic sau inopinat, bazată pe elemente de conformitate şi/sau de risc, determinată de apariţia unor disfuncţii sau sesizări şi care are ca scop verificarea respectării legislaţiei aplicabile introducerii pe piaţă şi punerii la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor rutiere, a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi a legislaţiei aplicabile operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România sau de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză;
    b) audiere - tehnică de investigare, efectuată în baza unei decizii de audiere, care constă în determinarea condiţiilor şi împrejurărilor în care a fost desfăşurată o anumită activitate;
    c) control inopinat - activitate de control care nu se notifică în prealabil operatorului economic controlat;
    d) control proactiv tematic - activitate de control care constă în verificarea la adresa operatorului economic sau la sediul RAR a anumitor activităţi/operaţiuni şi mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate şi/sau a îndeplinirii uneia sau mai multor cerinţe, conform legislaţiei aplicabile, ori verificarea conformităţii vehiculelor rutiere, a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în raport cu cerinţele aplicabile şi care este declanşată ca urmare a unei tematici de control elaborate de către entitatea RAR de supraveghere a pieţei;
    e) control reactiv - activitate de control care constă în verificarea, de regulă la adresa operatorului economic, a activităţilor desfăşurate pe o perioadă de timp determinată şi/sau a îndeplinirii de către acesta a uneia sau mai multor cerinţe conform legislaţiei aplicabile ori verificarea conformităţii vehiculelor rutiere, a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în raport cu cerinţele aplicabile şi care este declanşată ca urmare a unei sesizări/reclamaţii;
    f) echipă de control - persoana/persoanele desemnată/ desemnate prin ordin de control de către entitatea RAR de supraveghere a pieţei pentru desfăşurarea activităţilor de control;
    g) inspecţie - activitate care vizează colectarea de informaţii despre obiectul inspecţiei fără a determina conformitatea cu cerinţele aplicabile;
    h) plan de control - document care cuprinde detaliile şi obiectivele/obiectul activităţii de control;
    i) proces-verbal de control - document care se întocmeşte de către echipa de control şi cuprinde totalitatea aspectelor constatate ca urmare a desfăşurării unei activităţi de control;
    j) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - document care se întocmeşte de către echipa de control şi cuprinde totalitatea aspectelor constatate ca urmare a desfăşurării unei activităţi de control pentru acele fapte care, potrivit legii, constituie contravenţii, ale căror constatare şi sancţionare sunt de competenţa personalului menţionat la art. 2 din ordin;
    k) proces-verbal de ridicare date/documente - document încheiat între reprezentanţii operatorului economic controlat şi membrii echipei de control prin care sunt consemnate toate documentele, datele şi situaţiile ridicate de la sediul operatorului economic sau preluate prin mijloace electronice cu ocazia desfăşurării unei activităţi de control;
    l) reprezentant al operatorului economic controlat - orice persoană desemnată de conducerea operatorului economic să îl reprezinte pe perioada activităţii de control;
    m) sondaj - metodă de inspecţie selectivă a vehiculelor rutiere, a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere ori a înscrisurilor, a datelor şi a operaţiunilor considerate ca fiind reprezentative pentru ansamblul unei activităţi desfăşurate de un operator economic.


    CAP. II
    Cerinţe generale privind supravegherea pieţei cu privire la introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă a vehiculelor rutiere, a produselor şi a materialelor de exploatare destinate utilizării la vehiculele rutiere
    ART. 3
    (1) RAR, prin entitatea RAR de supraveghere a pieţei, îndeplineşte obligaţiile de supraveghere a pieţei prevăzute în:
    a) Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele agricole şi forestiere;
    b) Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri;
    c) Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/858;
    d) OG nr. 78/2000;
    e) OG nr. 80/2000.

    (2) Pentru supravegherea pieţei vehiculelor şi produselor pentru vehicule care cad sub incidenţa regulamentelor (UE) prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), entitatea RAR de supraveghere a pieţei exercită competenţele şi ia măsurile corespunzătoare conform prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.020 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieţei şi conformitatea produselor şi de modificare a Directivei 2004/42/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 şi (UE) nr. 305/2011, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/1.020, numai în măsura în care, în conformitate cu principiul lex specialis, nu există dispoziţii specifice cu acelaşi obiectiv, de aceeaşi natură sau cu aceleaşi efecte în regulamentele (UE) prevăzute la alin. (1) lit. a)-c).

    ART. 4
    Controalele proactiv tematice se efectuează în baza unui program anual aprobat de Consiliul de administraţie al RAR.

    ART. 5
    (1) La întocmirea programului anual menţionat la art. 4 se au în vedere:
    a) principiile consacrate în materie de evaluare a riscurilor;
    b) reclamaţiile justificate;
    c) orice alte informaţii relevante la care entitatea RAR de supraveghere a pieţei are acces.

    (2) În vederea întocmirii programului anual menţionat la art. 4, entitatea RAR de supraveghere a pieţei poate solicita operatorilor economici să transmită evidenţa reclamaţiilor şi a rapoartelor cu privire la aspecte legate de riscuri sau cazuri de neconformitate.

    ART. 6
    Până la data de 31 martie a fiecărui an, entitatea RAR de supraveghere a pieţei întocmeşte şi transmite Consiliului de administraţie al RAR un raport privind activităţile de supraveghere a pieţei pentru anul anterior.

    ART. 7
    (1) Numărul minim anual de încercări prevăzut la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/858 ale vehiculelor din categoriile M, N şi O, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. (a)-(c) din Regulamentul (UE) 2018/858, ia în considerare numărul de vehicule noi înmatriculate în anul anterior comunicat de autoritatea naţională competentă pentru înmatriculări.
    (2) Încercările menţionate la alin. (1) se efectuează cu vehicule noi, înmatriculate sau înregistrate.
    (3) În vederea realizării numărului anual de încercări, entitatea RAR de supraveghere a pieţei utilizează:
    a) fie vehicule puse la dispoziţie voluntar şi gratuit pe perioada necesară încercărilor de producătorii sau reprezentanţii acestora, în baza unui acord încheiat între cele două părţi;
    b) fie vehicule achiziţionate de RAR.

    (4) Încercările pentru verificarea conformităţii vehiculelor şi a produselor utilizate la vehiculele rutiere cu cerinţele prevăzute de actele normative UE sau regulamentele ONU aplicabile se realizează de către serviciile tehnice notificate la Comisia Europeană sau la secretariatul CEE-ONU ori de către Comisia Europeană.
    (5) Încercările pentru verificarea conformităţii produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere cu cerinţele naţionale se realizează de RAR, de laboratoare acreditate conform legii sau de laboratoare evaluate de RAR.
    (6) Entitatea RAR de supraveghere a pieţei va urmări implementarea corespunzătoare şi în termenul stabilit a măsurilor de restabilire a conformităţii vehiculelor şi produselor care fac obiectul regulamentelor (UE) prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c).

    ART. 8
    În activitatea de supraveghere a pieţei, RAR utilizează sistemele electronice comune şi securizate de schimb de informaţii puse la dispoziţie de Comisia Europeană.

    ART. 9
    RAR asigură cooperarea cu Comisia Europeană atunci când aceasta efectuează încercări şi inspecţii în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) 2018/858 şi pune în acest scop la dispoziţia acesteia informaţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/858.

    ART. 10
    (1) RAR asigură cooperarea cu alte autorităţi sau entităţi în scopul obţinerii de informaţii sau pentru a facilita orice măsură luată pentru eliminarea ori pentru reducerea riscurilor prezentate de un vehicul, produs sau material de exploatare care este sau a fost pus la dispoziţie pe piaţă.
    (2) RAR asigură cooperarea cu autorităţile responsabile în cazul controalelor asupra produselor care intră pe piaţa Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 25-28 din Regulamentul (UE) 2019/1.020.
    (3) Pentru produsele şi materialele de exploatare care fac obiectul certificării în conformitate cu OG nr. 80/2000, dar nu cad sub incidenţa reglementărilor armonizate, pentru care autoritatea vamală a suspendat punerea în liberă circulaţie, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) 2019/1.020, iar produsele nu corespund cerinţelor naţionale de introducere pe piaţă, RAR comunică importatorului soluţiile de conformare necesare în vederea introducerii pe piaţă sau a punerii la dispoziţie a produselor sau materialelor de exploatare în România, fără să fie menţinută suspendarea punerii în liberă circulaţie.

    CAP. III
    Cerinţe generale privind supravegherea pieţei cu privire la activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, precum şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de instalare, reparare sau inspecţie a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză
    ART. 11
    RAR, prin entitatea RAR de supraveghere a pieţei, îndeplineşte obligaţiile de supraveghere a pieţei prevăzute în:
    a) OG nr. 81/2000;
    b) OG nr. 82/2000;
    c) OG nr. 37/2007;
    d) HG nr. 899/2003.


    ART. 12
    Controalele proactiv tematice se efectuează în baza unui program anual aprobat de Consiliul de administraţie al RAR.

    ART. 13
    La întocmirea programului anual menţionat la art. 12 se au în vedere:
    a) principiile consacrate în materie de evaluare a riscurilor;
    b) reclamaţiile justificate;
    c) orice alte informaţii relevante la care entitatea RAR de supraveghere a pieţei are acces.


    ART. 14
    Până la data de 31 martie a fiecărui an, entitatea RAR de supraveghere a pieţei întocmeşte şi transmite Consiliului de administraţie al RAR un raport privind activităţile de supraveghere a pieţei pentru anul anterior.

    ART. 15
    În cadrul activităţilor de supraveghere a pieţei, în vederea realizării obiectivelor sale, RAR cooperează şi face schimb de informaţii cu orice alte instituţii, autorităţi şi entităţi din România.

    ART. 16
    (1) Entitatea RAR de supraveghere a pieţei tratează plângerile înregistrate pentru activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) din OG nr. 82/2000, inclusiv contestaţiile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi (7) din OG nr. 82/2000, prin intermediul medierii în vederea soluţionării alternative a litigiilor între consumatori şi operatorii economici autorizaţi.
    (2) Pentru declanşarea mecanismului de soluţionare alternativă a litigiilor, fără a fi necesară demararea unei acţiuni de supraveghere a pieţei, trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile:
    a) neconformitatea serviciului/vehiculului/produsului/ materialului de exploatare menţionat în sesizare afectează numai petentul respectiv;
    b) petentul nu a luat legătura în prealabil cu operatorul economic reclamat, în vederea unei înţelegeri, sau dacă a luat legătura operatorul economic a întârziat sau a refuzat soluţionarea;
    c) petentul îşi exprimă acordul scris privind declanşarea mecanismului de soluţionare a sesizării pe cale amiabilă, la solicitarea RAR.

    (3) Entitatea RAR de supraveghere a pieţei va analiza plângerile înregistrate şi va propune petenţilor declanşarea mecanismului de soluţionare alternativă a litigiilor.
    (4) În cazul în care petentul transmite RAR o solicitare privind apelarea la instituţia retragerii plângerii formulate, plângerea va fi considerată soluţionată, fără a mai necesita transmiterea unui răspuns scris petentului.
    (5) În cazul în care părţile nu ajung la o înţelegere amiabilă în termenul stabilit se va declanşa o acţiune de control reactiv pentru stabilirea circumstanţelor şi soluţionarea sesizării, acţiune care va cuprinde şi analiza datelor obţinute în procesul de mediere.

    CAP. IV
    Reguli generale privind activitatea de control şi procedura de efectuare a controlului proactiv tematic şi a controlului reactiv
    SECŢIUNEA 1
    Reguli generale privind activitatea de control
    ART. 17
    În realizarea atribuţiilor sale de control, entitatea RAR de supraveghere a pieţei decide asupra tipului de control exercitat şi asupra locului de desfăşurare a inspecţiilor, verificărilor, evaluărilor, în funcţie de scopul, obiectivele şi complexitatea activităţii desfăşurate, în concordanţă cu legislaţia aplicabilă.

    ART. 18
    (1) Controlul proactiv tematic şi controlul reactiv se organizează şi se desfăşoară în baza unui plan de control elaborat de către coordonatorul activităţii de control.
    (2) Controalele proactive tematice pot fi derulate ori de câte ori se consideră necesar, ca urmare a tematicilor aprobate de către conducerea entităţii RAR de supraveghere a pieţei şi care urmăresc anumite obiective specifice.
    (3) Verificarea conformităţii vehiculelor rutiere şi a produselor utilizate la vehiculele rutiere în raport cu cerinţele prevăzute de actele normative UE sau de regulamentele ONU se realizează prin controale proactive tematice sau reactive.
    (4) Verificarea conformităţii produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere în raport cu cerinţele naţionale se realizează doar prin controale reactive.

    ART. 19
    (1) La stabilirea perioadei de timp ce urmează a face obiectul unui nou control proactiv tematic se au în vedere perioada anterior controlată, volumul activităţii operatorului economic, riscul potenţial la utilizare şi complexitatea vehiculelor rutiere, a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere sau a activităţii desfăşurate de operatorul economic, precum şi gradul de conformare observat anterior.
    (2) Stabilirea operaţiunilor şi a documentelor ce urmează a fi verificate se face de către echipa de control, luând în considerare obiectivele controlului.
    (3) În situaţia în care, ulterior efectuării activităţii de control, entitatea RAR de supraveghere a pieţei intră în posesia unor date şi informaţii suplimentare, aceasta poate decide reverificarea, integral sau parţial, a vehiculelor rutiere, a produselor şi a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere sau a activităţilor desfăşurate de operatorul economic.

    ART. 20
    În situaţii justificate, entitatea RAR de supraveghere a pieţei poate modifica planul de control ori completa sau modifica componenţa echipei de control, poate suspenda un control proactiv tematic sau un control reactiv, notificând operatorul economic cu privire la data de la care se suspendă derularea acestuia şi ulterior cu privire la data la care este reluat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de efectuare a activităţii de control
    ART. 21
    (1) Controlul proactiv tematic sau controlul reactiv urmăreşte detaliile şi obiectivele planului de control. Planul de control cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea autorităţii de supraveghere a pieţei;
    b) tipul controlului;
    c) numele şi prenumele persoanelor desemnate să efectueze controlul;
    d) denumirea şi/sau adresa operatorului economic supus controlului;
    e) data declanşării controlului;
    f) obiectivele controlului şi, după caz, perioada supusă controlului;
    g) referinţele privind legislaţia specifică.

    (2) La data prezentării la sediul operatorului economic supus controlului, echipa de control înregistrează numărul şi data ordinului de control în Registrul unic de control al acestuia.
    (3) În situaţia în care echipa de control se află la adresa operatorului economic ce trebuie controlat, dar, din motive independente de aceasta, se găseşte în imposibilitatea de a efectua controlul, aceasta întocmeşte o notă de constatare prin care descrie circumstanţele şi motivele care au dus la respectiva situaţie şi care se comunică operatorului economic.

    ART. 22
    În cazul controlului proactiv tematic, operatorul economic poate fi notificat printr-o adresă transmisă prin e-mail, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data declanşării controlului.

    ART. 23
    (1) Documentele şi informaţiile aferente activităţii de control sunt solicitate operatorului economic de către echipa de control, stabilindu-se termenele pentru transmiterea/predarea acestora.
    (2) Transmiterea/Predarea documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1) trebuie să se facă la termenele stabilite de către echipa de control.

    ART. 24
    (1) În timpul activităţii de control, echipa de control întocmeşte, după caz, un proces-verbal de ridicare date/documente în care consemnează documentele, datele şi/sau situaţiile furnizate de către operatorul economic supus controlului.
    (2) Procesul-verbal de ridicare date/documente prevăzut la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele:
    a) data şi locul încheierii procesului-verbal;
    b) ordinul de control în baza căruia a fost declanşat controlul;
    c) numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al operatorului economic controlat sau ale persoanelor care au reprezentat operatorul economic pe perioada controlului;
    d) numărul de file ridicate în format fizic şi identificarea documentelor prezentate/ridicate în format electronic;
    e) menţiunea că toate înscrisurile în original sau copii puse la dispoziţia persoanelor desemnate să efectueze controlul au fost restituite;
    f) alte înscrisuri, date, situaţii şi/sau informaţii pe care echipa de control le consideră relevante.

    (3) Procesul-verbal de ridicare date/documente prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în două exemplare, unul pentru RAR şi celălalt pentru operatorul economic supus controlului şi se semnează de ambele părţi.
    (4) În cazul în care reprezentantul legal al operatorului economic sau persoanele care au reprezentat operatorul economic pe perioada în care se desfăşoară controlul nu este prezent/nu sunt prezente sau refuză semnarea, acest fapt se consemnează în procesul-verbal de ridicare date/documente de către echipa de control.

    ART. 25
    (1) În situaţia în care, pe perioada efectuării activităţii de control, operatorul economic solicită expunerea unui punct de vedere cu privire la constatările echipei de control, i se oferă această posibilitate într-un termen adecvat, de cel mult 10 zile lucrătoare.
    (2) În cazul în care nu este posibilă acordarea termenului menţionat la alin. (1) din cauza urgenţei măsurii care urmează a fi luată, echipa de control stabileşte o audiere la sediul central al RAR, al unei reprezentanţe RAR sau în sistem online, printr-o decizie transmisă persoanelor convocate, în care se înscriu data şi ora audierii, locaţia sau modalitatea audierii (sediul central, reprezentanţa RAR sau online), obiectul audierii, precum şi eventualele documente pe care acestea trebuie să le pună la dispoziţie.
    (3) Pentru finalizarea controlului, echipa de control poate proceda la solicitarea transmiterii unor documente suplimentare sau la realizarea unei audieri după finalizarea verificărilor la sediul operatorului economic controlat.
    (4) Pentru realizarea audierii prevăzute la alin. (3), RAR transmite o decizie persoanelor convocate şi/sau unui reprezentant desemnat de către operatorul economic, în cazul în care persoana convocată nu are putere de decizie, în care se înscriu data şi ora audierii, locaţia sau modalitatea audierii (sediul central, reprezentanţa RAR sau online), obiectul audierii, precum şi eventualele documente pe care acestea trebuie să le pună la dispoziţie.
    (5) Reprezentantul desemnat de către operatorul economic controlat are obligaţia de a da curs solicitării RAR precizate la alin. (3) în termenul stabilit, la momentul şi locul stabilit pentru desfăşurarea audierii, cu documentele justificative solicitate, după caz.
    (6) Reprezentantul legal al operatorului economic controlat poate solicita, anterior desfăşurării audierii prevăzute la alin. (3), amânarea acesteia pentru cazuri excepţionale, fundamentate temeinic prin documente justificative, iar echipa de control îi comunică hotărârea adoptată cu privire la solicitarea sa.
    (7) În cazul în care persoana convocată şi/sau reprezentantul legal al operatorului economic nu dă curs audierii prevăzute la alin. (3), neprezentarea nejustificată poate fi considerată de echipa de control ca fiind circumstanţă agravantă în stabilirea măsurilor sau poate atrage aplicarea sancţiunilor în vigoare în cazul în care legislaţia specifică prevede sancţionarea nerespectării obligaţiilor de cooperare.
    (8) În situaţia unei audieri se întocmeşte o notă de constatare în care se vor menţiona concluziile audierii, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte implicată.

    ART. 26
    În timpul derulării controlului, în baza unei decizii a conducerii RAR, echipa de control poate fi asistată, temporar sau pentru întreaga perioadă rămasă, cu personal din celelalte entităţi organizatorice de specialitate din cadrul RAR, în funcţie de complexitatea inspecţiilor, verificărilor şi evaluărilor sau de caracterul particular al constatărilor preliminare.

    ART. 27
    (1) În urma verificării înscrisurilor şi ca urmare a celorlalte activităţi aferente controlului proactiv tematic sau controlului reactiv, în cazul în care constată contravenţii, echipa de control întocmeşte un proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la sediul central al RAR, al unei reprezentanţe RAR sau la sediul operatorului economic, după caz, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Complementar cerinţelor prevăzute la alin. (1), procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor va cuprinde şi:
    a) constatări, recomandări privind respectarea legislaţiei, circumstanţele agravante sau atenuante ulterioare săvârşirii contravenţiilor şi orice aspecte relevante, în conformitate cu tematica aferentă controlului;
    b) referiri la anexele ce fac parte integrantă din procesul-verbal, precum: lista înscrisurilor şi/sau a situaţiilor întocmite, copiile documentelor semnate de către reprezentantul legal al operatorului economic pentru conformitate cu originalul, fişierele verificate;
    c) alte înscrisuri, date, situaţii şi/sau informaţii pe care echipa de control le consideră relevante.

    (3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzut la alin. (1) se întocmeşte în două exemplare, unul pentru RAR şi unul pentru operatorul economic contravenient, după caz.
    (4) Numărul şi data procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aferent controlului desfăşurat la sediul operatorului economic sunt înscrise în registrul unic de control al acestuia.

    ART. 28
    Operatorul economic supus controlului are dreptul de a formula în scris obiecţii în cadrul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor remis acestuia, sub semnătura reprezentantului legal, conform prevederilor legale.

    ART. 29
    (1) În scopul prevenirii sau remedierii deficienţelor constatate, echipa de control este împuternicită pentru aplicarea sancţiunilor, potrivit legislaţiei aplicabile, şi poate propune sesizarea altor instituţii sau autorităţi ale statului, conform competenţelor acestora.
    (2) Dispunerea sancţiunilor se face în baza procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi se comunică operatorului economic, conform prevederilor legale.

    ART. 30
    (1) În situaţia prevăzută la art. 13^4 alin. (4) din OG nr. 78/2000 sau art. 5^3 alin. (4) din OG nr. 80/2000, în care furnizorii de servicii de intermediere online sunt obligaţi să întrerupă imediat stocarea informaţiei de introducere pe piaţă sau punere la dispoziţie pe piaţă prin blocarea şi, ulterior, eliminarea accesului la informaţie, în urma notificării entităţii RAR de supraveghere a pieţei, furnizorul de conţinut poate transmite o contranotificare prin care să ofere informaţii pentru a dovedi faptul că măsura nu este justificată.
    (2) Entitatea RAR de supraveghere a pieţei poate să menţină sau să revină asupra deciziei de eliminare sau blocare a accesului la informaţie, în baza unei audieri realizate în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) şi (8) sau în urma contranotificării.

    CAP. V
    Drepturi şi obligaţii
    SECŢIUNEA 1
    Drepturile şi obligaţiile operatorilor economici controlaţi
    ART. 31
    Pe durata desfăşurării activităţii de control, operatorii economici controlaţi au următoarele drepturi:
    a) să fie informaţi asupra obiectivelor activităţii de control, în cazul controlului proactiv tematic;
    b) să beneficieze, din partea persoanelor desemnate să efectueze activitatea de control, de un tratament just şi echitabil, bazat pe un dialog instituţional constructiv;
    c) să le fie respectat programul de lucru; activitatea de control se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al operatorului economic controlat, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acestuia;
    d) să fie informaţi cu privire la rezultatele finale ale controlului efectuat;
    e) în cazul întocmirii unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor să formuleze obiecţiuni la acesta;
    f) să semneze procesele-verbale de control, procesele-verbale de ridicare date/documente cu obiecţii, dacă este cazul;
    g) să conteste măsurile şi sancţiunile dispuse prin actele RAR, conform reglementărilor în vigoare;
    h) să li se comunice fără întârziere orice măsură sau decizie luată de RAR, precum şi căile de atac disponibile în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu privire la termenele în care se exercită aceste căi de atac;
    i) să li se precizeze motivele exacte pe care se bazează orice măsură sau decizie luată de RAR.


    ART. 32
    Pe durata desfăşurării activităţii de control, operatorii economici controlaţi au următoarele obligaţii:
    a) să permită accesul echipei de control în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi în spaţiile unde se află documentele aferente activităţii şi sistemele informatice utilizate;
    b) să răspundă în termenul stabilit la solicitarea RAR de a se prezenta şi/sau de a transmite documente, la data şi locul stabilite pentru efectuarea activităţii de control;
    c) să permită şi să asigure efectuarea în bune condiţii a activităţii de control şi să acorde sprijinul necesar desfăşurării acesteia;
    d) să pună la dispoziţia echipei de control, la data şi locul stabilit, ca urmare a solicitării acesteia, toate înscrisurile, informaţiile, fişierele, registrele şi evidenţele aferente activităţii pe care o desfăşoară, documentele în original, copiile certificate conform cu originalul ale acestora, precum şi traducerea legalizată în limba română, după caz;
    e) să elaboreze şi să pună la dispoziţie note explicative scrise, în vederea atingerii obiectivelor activităţii de control în termenul stabilit de echipa de control;
    f) să permită accesul la informaţiile din sistemele informatice; accesul se va realiza cu caracter temporar, cu drept de vizualizare şi cu respectarea politicilor de securitate ale operatorului economic controlat, prin intermediul unui angajat al operatorului economic controlat desemnat în acest sens, în scopul realizării în bune condiţii a verificărilor necesare controlului;
    g) să permită accesul la informaţiile din sistemele informatice în cazul comerţului electronic şi să furnizeze date de acces în cazul în care aplicaţia condiţionează accesul la informaţie prin crearea conturilor de utilizator;
    h) să colaboreze pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii de control în vederea determinării situaţiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute şi a tuturor documentelor doveditoare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile echipei de control
    ART. 33
    În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, echipa de control are următoarele drepturi:
    a) să aibă acces în spaţiile în care operatorul economic îşi desfăşoară activitatea, precum şi în spaţiile unde se află documentele şi sistemele informatice de evidenţă şi prelucrare a datelor;
    b) să efectueze verificări în prezenţa reprezentantului legal al operatorului economic sau a persoanei desemnate să o însoţească în orice sediu şi incintă în care operatorul economic îşi desfăşoară activitatea;
    c) independent sau corelat cu efectuarea unui control proactiv tematic, control reactiv sau control inopinat, să efectueze, după caz, orice investigaţii suplimentare, utilizând orice tehnici şi instrumente specifice, să emită decizii de audiere a persoanelor despre care se apreciază că pot oferi clarificări necesare situaţiei analizate/verificate, în vederea determinării condiţiilor şi împrejurărilor în care a fost desfăşurată o anumită activitate; persoanele audiate vor fi însoţite de către un reprezentant legal al operatorului economic;
    d) să solicite prezenţa la sediul RAR, al unei reprezentanţe RAR sau online a reprezentantului legal al operatorului economic şi a altor persoane în vederea furnizării de informaţii şi de note explicative scrise, precum şi a prezentării de documente, înscrisuri, registre şi evidenţe contabile;
    e) să solicite prezentarea/transmiterea tuturor documentelor, informaţiilor, specificaţiilor tehnice, inclusiv accesul la software şi la algoritmi, pe care le consideră necesare în vederea verificării, analizării sau evaluării elementelor de conformitate şi/sau de risc aferente activităţii desfăşurate; solicitările adresate operatorilor economici controlaţi reprezintă manifestarea rolului proactiv al personalului împuternicit, cu caracter obligatoriu pentru operatorul economic controlat, fundamentate din punct de vedere legal şi utilizate cu scopul remedierii unor situaţii neconforme/clarificării unor situaţii/minimizării riscului identificat în cadrul activităţii de control;
    f) să verifice, în totalitate sau prin sondaj, orice informaţii, documente, fişiere, înscrisuri, registre şi evidenţe contabile care pot avea legătură cu activitatea operatorului economic, inclusiv cu activităţile externalizate/transferate de acesta, după caz, precum şi sistemele informatice de evidenţă şi prelucrare a datelor;
    g) să ridice copii ale oricărui document, fişier, înscris, registru şi înregistrare contabilă;
    h) să solicite, verbal sau în scris, toate informaţiile şi explicaţiile referitoare la acţiunile şi operaţiunile desfăşurate de operatorul economic supus controlului;
    i) să solicite note explicative scrise reprezentantului legal al operatorului economic în vederea atingerii obiectivelor activităţii de control;
    j) să propună efectuarea unui audit de către entitatea RAR care deţine competenţe de emitere a autorizaţiilor, care să confirme/infirme îndeplinirea condiţiilor de autorizare;
    k) să coopereze cu operatorii economici la acţiunile care ar putea preveni sau reduce riscurile asociate vehiculelor, produselor sau materialelor de exploatare neconforme, care au fost puse la dispoziţie pe piaţă de către respectivii operatori;
    l) să fie apărată de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de exerciţiu, de decizie sau de control;
    m) să apeleze la forţele de ordine publică, în condiţiile legii, atunci când este cazul, pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii;
    n) să utilizeze orice informaţie rezultată în urma activităţilor desfăşurate în cadrul oricăror inspecţii, verificări sau evaluări privind neconformitatea.


    ART. 34
    În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, echipa de control are următoarele obligaţii:
    a) să efectueze controlul în aşa fel încât să nu blocheze activitatea curentă a operatorului economic controlat;
    b) să utilizeze eficient resursele alocate controlului;
    c) să respecte programul de lucru al operatorului economic controlat;
    d) să asigure respectarea cerinţelor privind confidenţialitatea informaţiilor deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, în principal:
    (i) în cazul în care o autoritate competentă sau o altă autoritate de supraveghere a pieţei care transmite informaţia precizează caracterul secret al informaţiei;
    (ii) în situaţia în care informaţia priveşte conţinutul documentaţiei tehnice;
    (iii) pentru protejarea datelor cu caracter personal;

    e) să aplice în activitate principiile prevenţiei, imparţialităţii, nediscriminării.


    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 35
    Nerespectarea de către operatorii economici controlaţi a prevederilor prezentei proceduri, precum şi a măsurilor şi/sau a cerinţelor dispuse de îndată sau în termenul indicat de către echipa de control se sancţionează în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

    ART. 36
    Deciziile şi/sau măsurile luate pe baza informaţiilor obţinute de către personalul împuternicit pot fi făcute publice, dacă sunt impuse de circumstanţe, în scopul protecţiei sănătăţii şi securităţii consumatorilor.

    ART. 37
    (1) RAR este autorizată să solicite de la operatorul economic relevant totalitatea costurilor aferente activităţilor de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte cazurile de neconformitate ale vehiculelor, produselor sau materialelor de exploatare supuse încercărilor.
    (2) Costurile menţionate la alin. (1) includ costurile de efectuare a încercărilor, a evaluărilor, costurile de achiziţie, de stocare şi de manipulare, precum şi costurile privind urmărirea implementării măsurilor de restabilire a conformităţii.
    (3) De asemenea, RAR este autorizată să solicite de la operatorul economic relevant totalitatea costurilor aferente urmăririi implementării corespunzătoare şi în termenul stabilit a măsurilor de restabilire a conformităţii vehiculelor şi produselor care fac obiectul regulamentelor (UE) prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c).
    (4) Costurile menţionate la alin. (3) sunt stabilite pentru perioada care începe de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi se finalizează la data implementării integrale a măsurilor de restabilire a conformităţii.

    ART. 38
    Prevederile prezentei proceduri se aplică mutatis mutandis şi în cazul sancţionării persoanelor fizice angajate de operatorii economici controlaţi, în condiţiile legii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016