Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din procedura iunie 2022 Twitter Facebook

Acte procedura iunie 2022

Monitorul Oficial 656 din 30 Iunie 2022 (M. Of. 656/2022)

 PROCEDURĂ din 30 iunie 2022 de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.190/4.625/2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 656 din 30 iunie 2022.──────────art. 1dispoziţii generale(1) prezenta procedură stabileşte cadrul de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat ro e-transport.(2) sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri ro e-transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul naţional.(3) sistemul ro e-transport este gestionat de către ministerul finanţelor, prin agenţia naţională de administrare fiscală şi centrul naţional pentru informaţii financiare.(4) pentru utilizarea sistemului informatic ro e-transport, operatorii ...

Monitorul Oficial 637 din 28 Iunie 2022 (M. Of. 637/2022)

 PROCEDURĂ din 27 iunie 2022 de înregistrare, raportare şi declarare a operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 28 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.736 din 27 iunie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 637 din 28 iuni 2022.──────────art. 1se instituie registrul de înregistrare a deşeurilor introduse în românia în scopul valorificării, denumit în continuare registrul roafm.art. 2se aprobă modelul şi conţinutul formularului „cerere de înregistrare în registrul roafm“, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.art. 3formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta procedură.art. 4(1) cererea de înregistrare în registrul roafm se transmite în platforma siatd gestionată de administraţia fondului pentru mediu, după transmiterea ...

Monitorul Oficial 635 bis din 28 Iunie 2022 (M. Of. 635 bis/2022)

 PROCEDURĂ din 23 iunie 2022 de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - ROMÂNIA" EMITENT: Ministerul Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 bis din 28 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.111 din 23 iunie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 635 din 28 iunie 2022.──────────1. obiectivul programuluiprogramul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "start-up nation - romÂnia", denumit în continuare programul, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul antreprenoriatului şi turismului (mat) prin intermediul agenţiilor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (aimmaipe), în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ...

Monitorul Oficial 618 din 23 Iunie 2022 (M. Of. 618/2022)

 PROCEDURĂ din 23 iunie 2022 de instituire a supravegherii şi a criteriilor privind stabilirea impactului economic semnificativ pentru persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pentru instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale EMITENT: Ministerul Economiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 23 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 822 din 23 iunie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 618 din 23 iunie 2022.──────────art. 1obiectul procedurii(1) procedura defineşte activităţile desfăşurate de direcţiile de specialitate din cadrul ministerului economiei şi de supraveghetorul desemnat potrivit dispoziţiilor art. 8^1 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare (ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2008), în vederea dispunerii şi aplicării măsurilor speciale prevăzute la art. 8^1-8^3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2008 persoanelor juridice deţinute ...

Monitorul Oficial 585 din 16 Iunie 2022 (M. Of. 585/2022)

 PROCEDURĂ din 9 iunie 2022 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 585 din 16 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.090 din 9 iunie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 585 din 16 iunie 2022.──────────cap. ireguli generaleart. 1comunicarea prin „spaţiul privat virtual“(1) actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul serviciului „spaţiul privat virtual“, denumit în continuare spv, disponibil pe portalul agenţiei naţionale de administrare fiscală.(2) spv constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele ministerului finanţelor, prin intermediul căruia se ...

Monitorul Oficial 573 din 10 Iunie 2022 (M. Of. 573/2022)

 PROCEDURĂ din 6 iunie 2022 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei a VIII-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premii la etapa naţională/internaţională a competiţiilor şcolare EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 10 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.961 din 6 iunie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 573 din 10 iunie 2022.──────────i. dispoziţii generaleart. 1(1) În baza prevederilor art. 63 alin. (3^2) şi (3^3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. ii alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene, prezenta procedură reglementează procesul de înscriere în clasa a ix-a, în anul şcolar 2022-2023, a absolvenţilor clasei a viii-a care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul i la etapa naţională ...

 PROCEDURĂ din 6 iunie 2022 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 573 din 10 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.961 din 6 iunie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 573 din 10 iunie 2022.──────────i. dispoziţii generaleart. 1În baza prevederilor art. ii alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 69/2022 pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene, prezenta procedură reglementează procesul de înscriere în clasa a ix-a, în anul şcolar 2022-2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elev.art. 2prezenta procedură se adresează cetăţenilor ucraineni cu statut de elev care doresc să se înscrie în clasa a ix-a în învăţământul liceal de stat, în anul şcolar 2022-2023, ...

Monitorul Oficial 559 din 08 Iunie 2022 (M. Of. 559/2022)

 PROCEDURĂ DE SELECŢIE din 5 mai 2022 a membrilor Comisiei de apel prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport EMITENT: Secretariatul General al Guvernului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 509 din 5 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 559 din 8 iunie 2022.──────────art. 1prezenta procedură reglementează modalitatea de selecţie a candidaţilor care vor fi numiţi membri ai comisiei de apel în temeiul art. 71 alin. (1) din legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.art. 2(1) secretariatul general al guvernului, denumit în continuare sgg, stabileşte calendarul desfăşurării procedurii de selecţie şi anunţă pe site-ul propriu şi într-un ziar de largă circulaţie naţională organizarea selecţiei membrilor comisiei de apel în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentei proceduri ...

 PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII din 30 mai 2022 în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 559 din 8 iunie 2022

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.329 din 30 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 559 din 8 iunie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În aplicarea prezentei proceduri, prin termenii de mai jos se înţelege:a) codul fiscal - titlul viii „accize şi alte taxe speciale“ din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;b) normele metodologice - titlul viii din normele metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare;c) codul de procedură fiscală - legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;d) autoritatea vamală ...

Monitorul Oficial 555 din 07 Iunie 2022 (M. Of. 555/2022)

 PROCEDURĂ din 6 iunie 2022 pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 555 din 7 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 3.958 din 6 iunie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 555 din 7 iunie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta procedură se aplică unităţilor de învăţământ de stat şi particulare care nu au fost supuse evaluării externe periodice/evaluării externe pentru acreditare în termenele prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.cap. iidescrierea proceduriiart. 2inspectoratele şcolare judeţene/inspectoratul Şcolar al municipiului bucureşti, la solicitarea agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar (aracip), informează unităţile de învăţământ de stat şi particular ...

Monitorul Oficial 550 din 06 Iunie 2022 (M. Of. 550/2022)

 PROCEDURĂ din 24 mai 2022 de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 6 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 132 din 24 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 550 din 6 iunie 2022.──────────art. 1ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, prin direcţia de specialitate, verifică documentaţia pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, elaborată conform prevederilor regulamentului (ue) 2019/787 al parlamentului european şi al consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a regulamentului ...

 PROCEDURĂ din 24 mai 2022 de declarare a opoziţiei la nivel naţional EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 6 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 132 din 24 mai 2022, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 550 din 6 iunie 2022.──────────art. 1(1) orice persoană fizică sau juridică cu un interes legitim, care are reşedinţa sau este stabilită în ţară, poate declara opoziţie motivată faţă de cererea de înregistrare a băuturilor spirtoase ca indicaţie geografică, printr-o declaraţie întemeiată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, în termen de 60 de zile de la data publicării documentaţiei pentru înregistrarea băuturii spirtoase, transmisă ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, în format letric sau pe adresa de e-mail dopigp@madr.ro.(2) nu se admit decât declaraţiile ...

 PROCEDURĂ din 24 mai 2022 de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 550 din 6 iunie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 132 din 24 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 550 din 6 iunie 2022.──────────art. 1cererea pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase la nivelul uniunii europene se transmite în termen de 30 de zile de la data dobândirii protecţiei naţionale.art. 2cererea prevăzută la art. 1 se depune în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (7) din regulamentul (ue) nr. 2019/787 al parlamentului european şi al consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016