Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 9 iunie 2022  de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 9 iunie 2022 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 585 din 16 iunie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.090 din 9 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 16 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Reguli generale
    ART. 1
    Comunicarea prin „Spaţiul privat virtual“
    (1) Actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual“, denumit în continuare SPV, disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) SPV constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanţelor, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între organul fiscal central şi persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acesteia.
    (3) Prin SPV se pot comunica de către organul fiscal central documente sau informaţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în măsura în care acestea sunt deţinute şi sunt prevăzute în prezenta procedură.
    (4) În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.
    (5) Prin SPV persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente.
    (6) În SPV sunt puse la dispoziţia utilizatorilor sub formă de funcţionalităţi şi alte servicii disponibile pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, astfel cum sunt prevăzute la art. 28-30.

    ART. 2
    Accesul la SPV
    (1) SPV este accesibil persoanei fizice direct sau prin împuternicit.
    (2) SPV este accesibil persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.
    (3) Accesul la SPV se realizează după înregistrarea ca utilizator SPV conform prevederilor cap. III, în baza mijloacelor de identificare prevăzute la cap. II şi aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV.
    (4) Acţiunile asigurate şi permise de SPV sunt:
    a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de primire a atenţionărilor;
    b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii;
    c) descărcări de documente;
    d) renunţarea la folosirea SPV;
    e) monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor prevăzute la lit. a)-d).

    (5) SPV este accesibil persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) acceptă condiţiile de comunicare prevăzute la art. 24;
    b) utilizează pentru identificarea electronică în vederea accesului propriu-zis unul dintre mijloacele de identificare electronică prevăzute la art. 6.


    ART. 3
    Reguli privind utilizarea SPV
    (1) La SPV au acces persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică, direct sau prin reprezentanţii legali, desemnaţi sau împuterniciţii acestora.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care utilizează SPV trebuie să respecte regulile de protecţie şi securitate a datelor stabilite de legislaţia în vigoare şi prezenta procedură.
    (3) În scopul utilizării SPV persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să se identifice folosind mijloacele de identificare electronică prevăzute la art. 6 şi să se înregistreze conform regulilor stabilite prin prezenta procedură.

    ART. 4
    Reguli privind furnizarea SPV
    (1) SPV este pus la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. În cazul în care furnizarea serviciului presupune suportarea unor costuri de către beneficiari, aceştia vor fi avertizaţi în mod corespunzător.
    (2) SPV este disponibil 24 de ore din 24.
    (3) Furnizarea SPV se efectuează prin intermediul sistemului informatic centralizat al Ministerului Finanţelor, pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumit în continuare platformă informatică dedicată.
    (4) SPV şi funcţionalităţile acestuia sunt furnizate în baza ofertei de servicii puse la dispoziţie de organul fiscal central şi a opţiunilor utilizatorului, potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite prin prezenta procedură.
    (5) Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează servicii de comunicare electronică în condiţii normale de funcţionare a echipamentelor electronice şi nu răspunde pentru eventualele disfuncţionalităţi ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice şi care nu îi pot fi imputabile.

    CAP. II
    Mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi a altor entităţi fără personalitate juridică în mediul electronic
    ART. 5
    Definiţii
    În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autentificare - proces electronic care permite confirmarea identificării electronice a unei persoane fizice, persoane juridice sau a altei entităţi fără personalitate juridică, prin tehnici şi mijloace de identificare electronică, în vederea obţinerii anumitor drepturi în cadrul sistemului informatic, în baza identităţii persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entităţi fără personalitate juridică;
    b) certificat calificat - certificat calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, sau ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014;
    c) date de identificare - setul de date definit potrivit art. 1 pct. 40 din Codul de procedură fiscală;
    d) document electronic - conţinut stocat în format electronic;
    e) HTTPS - protocol de transmitere a informaţiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informaţii;
    f) identificatorul persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică - şirul de caractere alfanumerice care este asociat în mod unic de către un furnizor de servicii de autentificare electronică persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică;
    g) identificare electronică - procesul de recunoaştere a unei persoane fizice, persoane juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, prin mijloace electronice, în baza informaţiilor deţinute de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014;
    h) identificare fizică - procesul de recunoaştere unică a persoanei (fizice, juridice sau entităţii fără personalitate juridică) în baza informaţiilor prezentate de persoana fizică, reprezentantul legal, împuternicitul sau reprezentantul desemnat din documentele de identitate, de reprezentare sau de împuternicire, după caz, valabile, emise de autorităţile competente conform legii;
    i) identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video - procesul de identificare şi verificare a identităţii persoanei fizice, în baza documentelor prezentate, a imaginilor capturate şi/sau a informaţiilor comunicate de persoana fizică, utilizând mijloace video, definită potrivit art. 2 lit. b) din anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 564/2021 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video;
    j) metodă de identificare electronică - autentificarea electronică în relaţia cu organul fiscal central, realizată în scopul accesului la SPV al persoanei fizice, persoanei juridice sau al altei entităţi fără personalitate juridică;
    k) mijloc de identificare electronică - ansamblul de informaţii şi dispozitivul sau procedura informatică prin care se poate face la distanţă dovada identităţii persoanei (fizice, juridice sau entităţii fără personalitate juridică) în vederea oferirii unui acces la informaţii sau servicii electronice;
    l) navigator internet - aplicaţie informatică ce permite utilizatorilor să afişeze pe terminalul propriu text, grafică, video, muzică şi alte informaţii aflate pe o pagină web, să comunice cu furnizorul de informaţii şi cu alţi utilizatori;
    m) NPOTP - identificatorul utilizatorului reprezentând nume, parolă şi cod de autentificare OTP;
    n) OTP - cod de autentificare de unică folosinţă, parolă valabilă pentru o singură sesiune de lucru sau o tranzacţie;
    o) RSS - familie de formate de date pentru conţinutul sau/şi sumarele de pagini web actualizate frecvent, împreună cu legături către conţinutul complet al paginilor şi alte metadate;
    p) sistem video - sistem de transmitere şi de înregistrare a imaginii.


    ART. 6
    Mijloacele de identificare electronică
    (1) Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.
    (2) Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entităţi fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.
    (3) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii liberale se identifică electronic cu certificate calificate numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal central, se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    (4) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii liberale, pentru obligaţiile fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:
    a) certificate calificate;
    b) NPOTP.

    (5) Mijloacele de identificare prevăzute la alin. (1)-(3) şi alin. (4) lit. a) asigură un nivel de încredere încadrat în categoria ridicat, iar mijloacele de identificare prevăzute la alin. (4) lit. b) asigură un nivel de încredere încadrat în categoria substanţial. Nivelurile de încredere pentru mijloacele de identificare electronică sunt stabilite prin raportare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 de stabilire a unor specificaţii şi proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

    ART. 7
    Securitatea datelor de identificare
    (1) Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.
    (2) Schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică şi furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerinţe-standard de integritate şi confidenţialitate potrivit protocolului HTTPS.

    ART. 8
    Confirmarea informaţiilor şi acordul de folosire a datelor personale
    (1) În cadrul procedurii de autentificare electronică, după efectuarea cu succes a identificării, organul fiscal central are obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului datele personale ale acestuia, pe care le deţine în baza sa de date şi pe care le utilizează în scopul autentificării, precum şi denumirea serviciului electronic la care se acordă accesul.
    (2) Acordul persoanei fizice pentru folosirea datelor sale personale, precum şi acordul persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică pentru verificarea datelor şi documentelor justificative prezentate, în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică solicită utilizarea, se consideră a fi implicit.
    (3) Acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a SPV, potrivit prezentei proceduri, reprezintă inclusiv acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal. Neacceptarea acestora conduce la respingerea automată a înregistrării în SPV.

    CAP. III
    Identificarea în mediul electronic şi înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi a altor entităţi fără personalitate juridică, precum şi a reprezentanţilor sau împuterniciţilor acestora
    SECŢIUNEA 1
    Identificarea în mediul electronic prin certificat calificat şi înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor care deţin certificat calificat
    ART. 9
    Cererea de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor care deţin certificat calificat
    (1) Persoanele care deţin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV.
    (2) Cererea de înregistrare ca utilizator SPV se face prin intermediul aplicaţiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (2) cuprinde informaţii obligatorii şi informaţii opţionale.
    (4) Informaţiile obligatoriu a fi furnizate de persoana care deţine certificat calificat sunt:
    a) datele de identificare;
    b) elementele de identificare a certificatului calificat;
    c) elementele de identificare ale documentelor de identitate, respectiv ale documentelor constitutive, după caz;
    d) adresa de poştă electronică;
    e) numărul de telefon mobil valid;
    f) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.

    (5) Informaţiile opţional a fi furnizate se referă la acordul pentru primirea de atenţionări prin poştă electronică.
    (6) Verificarea veridicităţii şi actualităţii datelor se face cu emitenţii certificatului calificat.

    ART. 10
    Aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor care deţin certificat calificat
    (1) După completarea cererii prevăzute la art. 9 şi lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, datele se verifică automat.
    (2) În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a SPV sau numărul de telefon nu este valid, persoana nu poate finaliza procedura de înregistrare.
    (3) Cererea prevăzută la art. 9 se aprobă dacă informaţiile obligatoriu a fi furnizate prevăzute la art. 9 alin. (4) sunt corecte şi dacă solicitantul este de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.
    (4) Ca urmare a aprobării cererii, serviciile SPV sunt puse la dispoziţia solicitantului, acesta fiind informat în mod corespunzător pe adresa de poştă electronică comunicată în cererea prevăzută la art. 9.
    (5) În situaţia în care cererea prevăzută la art. 9 a fost respinsă, deţinătorul certificatului calificat poate relua procedura de înregistrare.

    ART. 11
    Modificarea datelor de înregistrare şi radierea înregistrării ca utilizator SPV prin utilizarea unui certificat calificat
    (1) Deţinătorul de certificat calificat poate modifica elementele de înregistrare ca utilizator SPV sau poate cere renunţarea la utilizarea SPV.
    (2) Pentru modificarea datelor de înregistrare ca utilizator SPV se utilizează aplicaţiile informatice specifice oferite de SPV.
    (3) Renunţarea la utilizarea SPV se face potrivit dispoziţiilor art. 25.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Identificarea în mediul electronic şi înregistrarea ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a entităţilor fără personalitate juridică, a reprezentanţilor, precum şi a împuterniciţilor
    ART. 12
    Reguli privind înregistrarea şi accesul la SPV a persoanelor juridice, a entităţilor fără personalitate juridică, a reprezentanţilor, precum şi a împuterniciţilor
    (1) Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se pot identifica în mediul electronic astfel:
    a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
    b) cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
    c) cu certificatul calificat deţinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
    d) cu certificatul calificat deţinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

    (2) Persoanele fizice care deţin certificat calificat se pot identifica în mediul electronic astfel:
    a) cu certificatul calificat al persoanei fizice;
    b) cu certificatul calificat al împuternicitului.

    (3) Persoanele fizice care nu deţin certificat calificat şi nu au obligaţia deţinerii acestuia, dar optează pentru utilizarea SPV prin intermediul unui împuternicit, se identifică în mediul electronic prin intermediul certificatului calificat al împuternicitului.
    (4) În sensul prezentei proceduri, reprezentantul desemnat este persoana fizică, angajat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică, desemnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică, pentru înregistrarea şi utilizarea SPV.
    (5) Ori de câte ori se schimbă reprezentantul legal sau reprezentantul desemnat, în vederea accesului la SPV, noul reprezentant legal sau reprezentantul desemnat al unei persoane juridice sau al unei entităţi fără personalitate juridică, înregistrată ca utilizator SPV, trebuie să dispună de îndată măsuri privind înregistrarea unei alte persoane, titular al unui certificat calificat, şi revocarea înregistrării persoanei schimbate.
    (6) În scopul accesului la SPV, persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică pot desemna un împuternicit în condiţiile art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În cazul schimbării reprezentantului legal, al reprezentantului desemnat sau al împuternicitului, prevederile art. 9, 10, 13 şi 14 sunt aplicabile în mod corespunzător.
    (8) Revocarea împuternicirii şi revocarea desemnării reprezentantului operează faţă de organul fiscal central de la data înregistrării acesteia la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în SPV sau la organul fiscal competent şi aprobarea acesteia.
    (9) Utilizarea SPV prin împuternicit sau prin reprezentantul desemnat este posibilă dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) împuternicirea sau mandatul de reprezentare este generală/general pentru toate operaţiunile din SPV;
    b) împuternicirea sau mandatul de reprezentare conţine acordul cu privire la accesul la informaţiile referitoare la istoricul acţiunilor anterioare din SPV al persoanei reprezentate;
    c) sunt acceptaţi termenii şi condiţiile de utilizare a SPV.


    ART. 13
    Cererea de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entităţi fără personalitate juridică, a reprezentanţilor, precum şi a împuterniciţilor
    (1) Persoanele fizice care deţin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea de:
    a) reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
    b) reprezentant desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
    c) împuternicit al persoanei fizice, al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.

    (2) Persoanele care deţin certificat calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV cu calitatea prevăzută la alin. (1) potrivit art. 9.
    (3) Cererea de înregistrare ca utilizator SPV pentru persoanele având calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit se face prin intermediul aplicaţiilor informatice specifice, pe platforma informatică dedicată.
    (4) Cererea prevăzută la alin. (3) cuprinde informaţii obligatorii şi opţionale.
    (5) Informaţiile obligatoriu a fi furnizate sunt:
    a) datele de identificare ale persoanei fizice, persoanei juridice sau ale entităţii reprezentate/împuternicite/reprezentantului, după caz;
    b) calitatea de reprezentant sau de împuternicit;
    c) numărul de telefon mobil valid al reprezentantului sau al împuternicitului;
    d) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a SPV;
    e) documentul semnat cu certificat electronic calificat care atestă calitatea de reprezentant desemnat sau împuternicit sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant desemnat sau împuternicit;
    f) adresa de poştă electronică;
    g) elementele de identificare a certificatului calificat.

    (6) Informaţiile opţional a fi furnizate sunt:
    a) acordul privind primirea de atenţionări prin poştă electronică;
    b) documentul semnat cu certificat electronic calificat care atestă calitatea de reprezentant legal sau documentul electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.


    ART. 14
    Aprobarea cererii de înregistrare ca utilizator SPV a persoanelor juridice, a altor entităţi fără personalitate juridică, a reprezentanţilor, precum şi a împuterniciţilor
    (1) După completarea şi transmiterea cererii de înregistrare prevăzută la art. 13, organul fiscal central înregistrează cererea şi atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică solicitantului prin aplicaţia dedicată.
    (2) Organul fiscal central verifică corectitudinea informaţiilor înscrise în cerere şi în documentul prevăzut la art. 13 şi validează informaţiile. Validarea informaţiilor are ca efect aprobarea cererii.
    (3) În situaţia în care informaţiile referitoare la datele de identificare înscrise în cerere sunt incorecte, cererea de înregistrare în SPV a persoanei juridice, a entităţii fără personalitate juridică sau a persoanei fizice se respinge.
    (4) În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a SPV sau numărul de telefon mobil nu este valid, nu se poate finaliza procedura de înregistrare.
    (5) În situaţia în care împuternicirea nu este generală pentru toate operaţiunile din SPV sau desemnarea ca reprezentant nu este generală pentru toate operaţiunile din SPV, se informează solicitantul la adresa de poştă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare. În acest caz cererea se respinge.
    (6) În situaţia în care informaţiile referitoare la datele de identificare înscrise în cerere sunt corecte, dar informaţiile referitoare la calitatea de reprezentant sau calitatea de împuternicit nu se pot verifica sau din verificarea documentului rezultă că acesta conţine informaţii incomplete sau incorecte, se notifică solicitantul la adresa de poştă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghişeu.
    (7) În cazul în care documentul furnizat este un document electronic copie a imaginii documentului care atestă calitatea de reprezentant desemnat sau împuternicit, se notifică solicitantul la adresa de poştă electronică, în termen de 5 zile de la înregistrare, cu privire la faptul că aprobarea cererii de înregistrare se face la ghişeu.
    (8) În cazul aprobării la ghişeu, reprezentantul legal/ reprezentantul desemnat/împuternicitul se prezintă la orice unitate fiscală din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (9) În vederea aprobării la ghişeu a cererii prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal/reprezentantul desemnat/ împuternicitul prezintă organului fiscal central prevăzut la alin. (8) următoarele:
    a) numărul de înregistrare atribuit potrivit alin. (1);
    b) documentul de identitate, în original;
    c) documentul din care rezultă calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat, respectiv de împuternicit potrivit art. 18 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după caz, indicate în cererea cu numărul de înregistrare prevăzut la lit. a).

    (10) Organul fiscal procedează la aprobarea cererii la ghişeu ori de câte ori a fost realizată identificarea fizică, verificarea documentelor justificative a fost realizată cu succes, documentul de desemnare a reprezentantului sau împuternicirea sunt generale şi, după caz, verificarea informaţiilor sau documentelor prezentate a fost realizată cu succes.
    (11) În cazul în care documentul furnizat/prezentat din care rezultă calitatea de reprezentant legal/reprezentant desemnat sau de împuternicit este în formă autentică, accesul în SPV este aprobat în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (1) sau de la prezentarea la ghişeu prevăzută la alin. (8).
    (12) În situaţia în care cererea nu este aprobată, organul fiscal central comunică solicitantului, la adresa de poştă electronică, respingerea cererii, precum şi motivele respingerii.
    (13) În cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea care a desemnat un împuternicit sau un reprezentant este utilizator SPV, aprobarea sau respingerea cererii prevăzute la alin. (1), precum şi motivele respingerii se comunică prin SPV şi acestora.
    (14) Punerea la dispoziţia solicitantului a serviciilor de comunicare electronică, drept urmare a aprobării cererii, se realizează în 2 zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informaţiilor şi se comunică solicitantului la adresa de poştă electronică completată în cererea prevăzută la art. 13.
    (15) În situaţia în care, în termen de 10 zile de la completarea şi activarea procedurii de verificare a datelor înscrise în cererea prevăzută la art. 13, nu sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (6)-(9), cererea se consideră respinsă.

    ART. 15
    Cererea de revocare a împuternicirii sau a desemnării ca utilizator SPV
    (1) Persoana fizică/Reprezentantul legal al unei persoane juridice sau reprezentantul desemnat al entităţii fără personalitate juridică care este înregistrată ca utilizator SPV potrivit prevederilor art. 9 şi 10 poate solicita revocarea calităţii de:
    a) împuternicit al său pentru utilizarea serviciilor de comunicare electronică prin SPV;
    b) reprezentant desemnat al său pentru utilizarea serviciilor de comunicare electronică prin SPV.

    (2) Pentru completarea cererii de revocare se utilizează aplicaţia informatică specifică oferită de SPV.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (2) cuprinde următoarele informaţii obligatorii:
    a) datele de identificare ale persoanei pentru care se solicită revocarea;
    b) calitatea de împuternicit sau reprezentant desemnat, după caz.


    ART. 16
    Aprobarea cererii de revocare a împuternicirii sau a desemnării ca utilizator SPV
    (1) După completarea şi transmiterea cererii de revocare prevăzute la art. 15, organul fiscal central înregistrează cererea de revocare şi atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică solicitantului la adresa de poştă electronică sau prin SPV.
    (2) Organul fiscal central verifică corectitudinea informaţiilor înscrise în cererea prevăzută la art. 15 şi validează informaţiile. Validarea informaţiilor are ca efect aprobarea cererii.
    (3) În situaţia în care informaţiile referitoare la datele de identificare ale împuternicitului sau reprezentantului desemnat sau calitatea acestuia sunt incorecte, cererea de revocare se respinge.
    (4) Aprobarea sau respingerea cererii prevăzute la alin. (1), precum şi motivele respingerii se comunică solicitantului pe adresa de poştă electronică sau prin SPV.
    (5) În cazul în care persoana fizică/reprezentantul legal al unei persoane juridice sau reprezentantul desemnat al entităţii fără personalitate juridică nu a dispus în prealabil solicitării revocării potrivit art. 15 măsuri privind înregistrarea unei alte persoane, titular al unui certificat calificat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 25.

    SECŢIUNEA A 3-A
    Identificarea persoanei fizice prin NPOTP şi înregistrarea ca utilizator SPV
    ART. 17
    Cererea de înregistrare prin NPOTP
    (1) Pentru completarea cererii de înregistrare pentru identificarea electronică prin NPOTP, persoana fizică utilizează serviciul de înregistrare oferit de platforma informatică dedicată.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) cuprinde informaţii obligatorii şi opţionale.
    (3) Informaţiile obligatoriu a fi furnizate sunt:
    a) datele de identificare a persoanei fizice, precum şi tipul documentului de identitate, seria şi numărul documentului de identitate, numărul de telefon mobil valid;
    b) datele de identificare în mediul electronic: identificatorul utilizatorului, parola, întrebarea de siguranţă, răspunsul la întrebarea de siguranţă;
    c) modalitatea de verificare a datelor furnizate de persoana fizică;
    d) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a SPV;
    e) adresa de poştă electronică.

    (4) Informaţia opţional a fi furnizată se referă la acordul pentru primirea de atenţionări prin poştă electronică.
    (5) Utilizatorul trebuie să aibă un identificator unic şi să folosească o singură adresă de poştă electronică.
    (6) Persoana fizică decide modalitatea de verificare a datelor furnizate în cerere prin alegerea uneia dintre următoarele opţiuni:
    a) aprobare în mediul electronic. În acest caz, persoana fizică trebuie să indice o informaţie fiscală personală cunoscută numai de organul fiscal central şi persoana fizică, aşa cum este cerută de aplicaţia informatică, în scopul identificării electronice;
    b) aprobare la ghişeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice;
    c) aprobare prin identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video. În acest caz, persoana fizică furnizează informaţiile prevăzute la alin. (3), precum şi documentul electronic copie a imaginii documentului de identitate şi efectuează programare online, prin intermediul aplicaţiei disponibile pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, selectând data şi ora la care este disponibilă pentru a fi iniţiată procedura de identificare a persoanei la distanţă prin mijloace video.

    (7) După completarea cererii şi lansarea de către utilizator a procedurii de verificare a datelor acesteia, organul fiscal central înregistrează cererea şi atribuie un număr de înregistrare pe care îl comunică persoanei fizice prin aplicaţia dedicată.

    ART. 18
    Aprobarea cererii de înregistrare depuse prin NPOTP
    (1) În cazul aprobării în mediul electronic, organul fiscal central verifică corectitudinea informaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (6) lit. a) şi validează informaţiile. Validarea informaţiilor are ca efect aprobarea cererii.
    (2) În cazul tipului de aprobare la ghişeu, persoana fizică prezintă organului fiscal central numărul de înregistrare atribuit potrivit art. 17 alin. (7), precum şi documentul de identitate indicat în cererea depusă potrivit art. 17. Organul fiscal central procedează la aprobarea cererii ori de câte ori identificarea fizică a fost realizată cu succes.
    (3) În cazul exercitării de către persoana fizică a opţiunii privind aprobarea prin identificarea persoanei la distanţă prin mijloace video, organul fiscal central iniţiază identificarea prin sistem video, ca urmare a programării/reprogramării la data şi ora alese.
    (4) În vederea identificării persoanei la distanţă prin mijloace video, organul fiscal central transmite persoanei fizice o informare, pe adresa de poştă electronică completată în formularul de înregistrare, care cuprinde:
    a) instrucţiuni de desfăşurare a identificării persoanei la distanţă prin mijloace video ce se va derula;
    b) comunicarea faptului că, în situaţia în care nu poate participa la sesiunea de identificare la distanţă prin mijloace video la data şi ora programate, acesta are posibilitatea de a solicita o reprogramare, prin accesarea aplicaţiei de programări online pusă la dispoziţie;
    c) comunicarea faptului că neprezentarea la ora şi data ce vor fi comunicate va conduce la respingerea înregistrării în SPV;
    d) reguli de conduită.

    (5) În situaţia în care persoana fizică nu este prezentă la sesiunea de identificare la distanţă prin mijloace video la data şi ora programate/reprogramate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.
    (6) În cazul în care persoana fizică nu furnizează documentul electronic copie a imaginii documentului de identitate valabil şi/sau datele nu sunt corecte, atunci cererea de înregistrare în SPV se respinge.
    (7) În timpul sesiunii de identificare la distanţă prin mijloace video funcţionarul public formulează întrebări cu privire la informaţii ce trebuie să conţină elemente cunoscute de organul fiscal central şi persoana fizică prin care se verifică identitatea.
    (8) În situaţia în care persoana fizică nu răspunde corect întrebărilor adresate, cererea de înregistrare în SPV se respinge.
    (9) În cazul în care identificarea la distanţă prin mijloace video se întrerupe din motive tehnice independente de voinţa solicitantului şi/sau a organul fiscal central, se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poştă electronică cu privire la faptul că trebuie să se reprogrameze.
    (10) În cazul în care identificarea la distanţă prin mijloace video s-a realizat cu succes, se procedează la aprobarea cererii şi se transmite un mesaj contribuabilului pe adresa de poştă electronică.
    (11) Punerea la dispoziţia persoanei fizice a serviciilor de comunicare electronică, drept urmare a aprobării cererii, se realizează în două zile lucrătoare de la verificarea corectitudinii informaţiilor şi se comunică pe adresa de poştă electronică comunicată în cererea de înregistrare prevăzută la art. 17.
    (12) Organul fiscal central organizează o gestiune şi o evidenţă separate a documentelor legate de procedura verificării la ghişeu a datelor furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare pentru identificarea electronică prin utilizarea prin NPOTP.
    (13) Organul fiscal central arhivează datele furnizate pentru aprobarea cererilor de înregistrare, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (14) În situaţia în care, în termen de 10 zile de la completarea şi activarea procedurii de verificare a datelor cererii prevăzute la art. 17, nu este îndeplinită obligaţia prevăzută la alin. (2) şi (3), această cerere se consideră respinsă.
    (15) În situaţia în care cererea prevăzută la art. 17 a fost respinsă, persoana fizică poate relua procedura de înregistrare.
    (16) În situaţia în care cererea prevăzută la art. 17 se aprobă şi au fost depuse alte cereri de înregistrare prin NPOTP, se resping celelalte cereri de înregistrare ale persoanei fizice în curs de aprobare.
    (17) În situaţia în care persoana fizică nu este de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare a SPV sau numărul de telefon nu este valid, persoana nu poate finaliza procedura de înregistrare.
    (18) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va lua măsurile necesare, cu sprijinul Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Normele privind reglementarea, recunoaşterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanţă utilizând mijloace video, aprobate prin Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României nr. 564/2021, în termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) din acestea.

    ART. 19
    Modificarea elementelor de identificare electronică şi radierea înregistrării prin NPOTP
    (1) Persoana fizică poate cere oricând organului fiscal central modificarea datelor de identificare disponibile sau renunţarea la identificarea electronică prin utilizarea NPOTP, prin intermediul aplicaţiei dedicate.
    (2) Pentru renunţarea la utilizarea SPV se aplică prevederile art. 25.

    CAP. IV
    Documente, informaţii comunicate prin SPV şi efectuarea plăţilor
    ART. 20
    Documentele şi informaţiile comunicate prin intermediul SPV
    (1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV sunt:
    a) declaraţii fiscale, declaraţii de înregistrare fiscală şi alte declaraţii întocmite, potrivit legii;
    b) cereri adresate organului fiscal central, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea;
    c) acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de organul fiscal central în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;
    d) documente, acte sau fişiere emise de organul fiscal central la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau a altei entităţi fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit, fişierele de profil prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fişierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum şi categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informaţii cu sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, şi altele asemenea;
    e) registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
    f) informaţii referitoare la istoricul acţiunilor;
    g) informaţii cu privire la evidenţa fiscală a creanţelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;
    h) informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394;
    i) informaţii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare;
    j) formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)“, document.pdf cu fişier.xml ataşat;
    k) informaţii referitoare la efectuarea de plăţi potrivit art. 163 din Codul de procedură fiscală;
    l) informaţii şi documente specifice sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2022.

    (2) Documentele specifice şi informaţiile ce pot fi comunicate prin SPV, precum şi termenul de păstrare a acestora sunt prevăzute după cum urmează:
    a) în anexa nr. 1 la prezenta procedură - documentele ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor fizice;
    b) în anexa nr. 2 la prezenta procedură - documente ce pot fi comunicate prin SPV în cazul persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică.

    (3) La expirarea termenului de păstrare, documentele se retrag din SPV şi se arhivează în arhiva electronică conform normelor legale în vigoare.
    (4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură şi se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care se asigură furnizarea SPV.
    (5) Toate documentele puse la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, prin intermediul SPV, sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, ataşat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, sau al Regulamentului (UE) nr. 910/2014.
    (6) În cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică selectează tipul de cerere şi completează toate informaţiile obligatorii solicitate de aplicaţia informatică.
    (7) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (6) se generează cererea şi se pune la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin intermediul SPV.
    (8) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul SPV poate verifica autenticitatea şi integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, sau conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Instrucţiuni pentru validarea semnăturii sunt publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii online.
    (9) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica şi descărca conţinutul documentelor prezentate de persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică, comunicate acesteia prin SPV, accesând aplicaţia informatică pusă la dispoziţia publicului în acest scop pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în secţiunea Servicii online, folosind numărul de înregistrare al documentului şi codul de identificare fiscală al persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică. Lista documentelor ce pot fi verificate şi descărcate este disponibilă în aplicaţia dedicată.
    (10) Instituţia publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica detaliile tehnice ale certificatelor calificate pe pagina de internet a Autorităţii pentru Digitalizarea României, unde este publicată atât lista furnizorilor de servicii de certificate acreditaţi în baza Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, cât şi lista prestatorilor de servicii de încadrare cu statut calificat din statele membre UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de organism de supraveghere, instituie şi menţine lista de încadrare „Trusted list“ la Comisia Europeană pentru prestatorii de servicii de încredere stabiliţi pe teritoriul României.

    ART. 21
    Condiţii de depunere a declaraţiilor de înregistrare fiscală de către persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
    (1) Depunerea declaraţiilor de înregistrare fiscală constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicaţia informatică existentă. Odată cu completarea datelor se transmite un fişier care conţine imaginea documentelor justificative ale datelor completate.
    (2) Pe baza datelor completate şi a fişierului, prevăzute la alin. (1), se generează automat declaraţia de înregistrare fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declaraţia se semnează cu certificatul calificat sau cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanţelor, după caz, se pune la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţii fără personalitate juridică prin intermediul SPV şi se încarcă automat pe canalul de depunere a declaraţiilor.
    (3) Orice modificare ulterioară înregistrării fiscale se realizează prin depunerea unei declaraţii de menţiuni potrivit art. 88 şi 89 din Codul de procedură fiscală. Prevederile alin. (1) şi (2) din prezentul articol se aplică în mod corespunzător.
    (4) Informaţiile referitoare la înregistrarea fiscală se comunică persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică prin SPV.
    (5) Certificatul de înregistrare fiscală emis se păstrează de către organul fiscal emitent până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.

    ART. 22
    Efectuarea plăţilor de către persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică
    Contribuabilii pot efectua plăţi în sistem online pentru tipurile de creanţe fiscale stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.809/2020 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi.

    ART. 23
    Condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale prin intermediul SPV de către persoanele fizice care se identifică cu NPOTP
    (1) Depunerea declaraţiilor fiscale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) de către o persoană fizică constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta/formularul electronică/electronic. Odată cu completarea datelor persoana fizică poate transmite un fişier care conţine imaginea documentelor justificative ale datelor completate.
    (2) Pe baza datelor completate şi a fişierului prevăzute la alin. (1) se generează automat declaraţia fiscală conform modelului aprobat în acest sens. Declaraţia se semnează cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat de către Ministerul Finanţelor, se pune la dispoziţia persoanei fizice prin intermediul SPV şi se încarcă automat pe canalul de depunere a declaraţiilor.
    (3) Orice modificare a declaraţiilor fiscale depuse potrivit alin. (1) se realizează prin depunerea unei declaraţii rectificative potrivit art. 105 din Codul de procedură fiscală, prevederile alin. (1) şi (2) din prezentul articol aplicându-se în mod corespunzător.
    (4) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă de contribuabili în format hârtie, poate fi verificată de aceştia prin intermediul SPV în ceea ce priveşte corectitudinea prelucrării acesteia de către organul fiscal.

    ART. 24
    Condiţii de comunicare a documentelor prin SPV
    (1) În cazul comunicării prin SPV a documentelor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) şi b), data înregistrării acestora este data înregistrării pe platforma informatică dedicată, astfel cum a fost comunicat persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.
    (2) În cazul comunicării prin SPV a documentelor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c) şi d), acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică a documentului în SPV. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică a documentului. Numărul de intrare/ieşire electronic şi data punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.
    (3) Documentele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. c) şi d) se consideră comunicate potrivit alin. (2) şi în cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică renunţă la serviciul SPV potrivit art. 25, dacă renunţarea se efectuează anterior împlinirii termenului de 15 zile.
    (4) Documentele emise de organul fiscal central se semnează cu certificatul calificat sau cu sigiliul electronic calificat al Ministerului Finanţelor.
    (5) Documentele emise de persoanele care se identifică cu certificat calificat, potrivit art. 6, se semnează cu acelaşi certificat calificat sau sigiliu electronic calificat.

    CAP. V
    Renunţarea, oprirea accesului şi modificarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a SPV
    ART. 25
    Renunţarea la SPV
    (1) Persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică poate cere renunţarea la utilizarea SPV.
    (2) În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator SPV, renunţarea la SPV se efectuează de către acestea prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în SPV.
    (3) În cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator SPV numai prin împuternicit, renunţarea la SPV se efectuează, după caz, de către:
    a) împuternicit prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în SPV;
    b) persoana fizică prin completarea unei cereri pe care o prezintă organului fiscal central de la domiciliul fiscal.

    (4) În cazul persoanelor juridice şi al altor entităţi fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator SPV prin reprezentant legal, renunţarea la SPV se efectuează de către reprezentantul legal prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia informatică specifică oferită în SPV.
    (5) În cazul persoanelor juridice şi al altor entităţi fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator SPV numai prin împuternicit sau reprezentant desemnat, renunţarea la SPV se efectuează de către împuternicit sau reprezentantul desemnat, după caz, prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicaţia specifică oferită de SPV, potrivit mandatului de împuternicire sau reprezentare.
    (6) Ca urmare a renunţării la SPV, organul fiscal central transmite persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, precum şi împuterniciţilor/ reprezentanţilor acesteia, după caz, pe adresa de poştă electronică, comunicată potrivit cap. III, un mesaj prin care se confirmă dezactivarea accesului la serviciu.
    (7) Renunţarea la SPV are ca efect:
    a) păstrarea pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare a dreptului de acces la SPV al persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;
    b) imposibilitatea punerii la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, precum şi imposibilitatea comunicării de către persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică de noi documente din categoriile celor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c);
    c) păstrarea posibilităţii de acces la categoriile de documente prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. e) din SPV pentru o perioadă de 15 zile de la renunţare;
    d) arhivarea documentelor din SPV după expirarea termenului prevăzut la lit. a).

    (8) După termenul prevăzut la alin. (7), documentele din SPV se pun la dispoziţia persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, la cerere.

    ART. 26
    Oprirea accesului la SPV de către organul fiscal central din oficiu
    (1) Accesul la SPV se opreşte, din oficiu, de către organul fiscal central, în următoarele situaţii:
    a) decesul persoanei fizice;
    b) radierea persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică;
    c) radierea persoanei fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii libere.

    (2) Dispoziţiile art. 25 alin. (7) şi (8) se aplică în mod corespunzător.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), după închiderea SPV, documentele din SPV se pun la dispoziţia moştenitorului care a acceptat succesiunea debitorului sau persoanei care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz.

    ART. 27
    Modificarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a SPV
    (1) Ori de câte ori termenii şi condiţiile de utilizare a SPV se modifică, persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică este notificată prin SPV.
    (2) În situaţia în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică acceptă noii termeni şi noile condiţii de utilizare a SPV, accesul se continuă în condiţiile prezentei proceduri.
    (3) În situaţia în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică nu este de acord cu noii termeni şi noile condiţii de utilizare a SPV, aceasta reprezintă renunţare la SPV şi sunt aplicabile prevederile art. 25.

    CAP. VI
    Funcţionalităţi ale SPV
    ART. 28
    Serviciul „Buletinul informativ“
    (1) Prin SPV utilizatorii au la dispoziţie serviciul „Buletinul informativ“, prin care se oferă informaţii publice cu caracter financiar sau fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligaţiilor fiscale, precum şi a altor informaţii publice.
    (2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este o aplicaţie informatică de tip RSS şi este disponibil şi pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    ART. 29
    Serviciul „Programare online“
    (1) Prin SPV utilizatorii au la dispoziţie serviciul „Programare online“, prin intermediul căruia se pot programa online pentru a se întâlni cu un funcţionar public.
    (2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este disponibil şi pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    ART. 30
    Serviciul „Formular de contact“
    (1) Prin SPV utilizatorii au la dispoziţie serviciul „Formular de contact“.
    (2) Serviciul prevăzut la alin. (1) este disponibil şi pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    CAP. VII
    Reguli privind furnizarea şi utilizarea serviciilor prevăzute la cap. VI disponibile pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
    ART. 31
    Reguli privind furnizarea serviciilor
    Regulile privind furnizarea SPV prevăzute la art. 4 se aplică în mod corespunzător şi în cazul serviciilor „Buletinul informativ“, „Programare online“ şi „Formular de contact“.

    ART. 32
    Reguli privind utilizarea serviciului „Buletinul informativ“
    (1) Accesul la serviciul „Buletinul informativ“ se realizează prin acţionarea butonului „RSS“ din platforma electronică dedicată, în aplicaţia informatică sau navigatorul internet al utilizatorului, buton afişat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care furnizează informaţiile.
    (2) Utilizatorii serviciului „Buletinul informativ“ trebuie să opteze pentru categoriile de informaţii pe care le solicită. Ca urmare a opţiunii exercitate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează informaţiile publice solicitate, acestea fiind valabile la data punerii la dispoziţia utilizatorilor.
    (3) Categoriile de informaţii publice furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul „Buletinul informativ“, sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură. Anexa nr. 3 se actualizează pe măsura dezvoltării sistemului informatic prin care se asigură furnizarea serviciului „Buletinul informativ“.
    (4) Modificarea opţiunilor privind categoriile de informaţii publice şi renunţarea la serviciul „Buletinul informativ“ se efectuează la solicitarea utilizatorilor prin ştergerea în navigatorul internet al utilizatorului a paginii web a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care furnizează informaţiile.
    (5) Informaţiile transmise prin serviciul „Buletinul informativ“ au caracter informativ, nu înlocuiesc obligaţia utilizatorului privind cunoaşterea şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi nu generează alte drepturi şi obligaţii decât cele prevăzute de legislaţia fiscală.

    ART. 33
    Reguli privind utilizarea serviciului „Programare online“
    (1) Accesul la serviciul „Programare online“ se realizează prin platforma electronică dedicată, disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) Pentru a beneficia de serviciul „Programare online“ utilizatorii trebuie să comunice datele de identificare, adresa de poştă electronică, să selecteze organul fiscal, serviciile de care doresc să beneficieze, precum şi data şi ora disponibile în aplicaţia informatică.
    (3) Ca urmare a programării efectuate utilizatorul primeşte pe adresa de poştă electronică înregistrarea programării, informaţii cu privire la data, ora şi unitatea fiscală la care s-a programat, precum şi informaţiile necesare în situaţia în care utilizatorul doreşte să renunţe la programare.

    ART. 34
    Reguli privind utilizarea serviciului „Formular de contact“
    (1) Accesul la serviciul „Formular de contact“ se realizează prin platforma electronică dedicată, disponibilă pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) Pentru a beneficia de serviciul „Formular de contact“ utilizatorii trebuie să comunice toate informaţiile obligatorii solicitate prin platformă.
    (3) Prin intermediul acestui serviciu pot fi adresate cereri de îndrumare şi asistenţă în domeniul legislaţiei fiscale şi în domeniul tehnologiei informaţiei, sesizări, petiţii, reclamaţii, precum şi alte tipuri de servicii, astfel cum sunt disponibile în aplicaţia informatică, în acest sens fiind necesar a se completa toate informaţiile obligatorii solicitate de aplicaţia informatică.
    (4) Răspunsurile la solicitările utilizatorilor se comunică acestora în format electronic.

    ANEXA 1

    la procedură

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Documente ce pot fi │ │
│comunicate prin serviciul│Termenul de │
│„Spaţiul privat virtual“ │păstrare a │
│în cazul persoanelor │documentelor│
│fizice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│A. Documente emise de │ │
│Ministerul Finanţelor/ │ │
│Agenţia Naţională de │ │
│Administrare Fiscală şi │ │
│comunicate persoanei │ │
│fizice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) Automat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Decizii de impunere │60 de zile │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Decizii referitoare la│ │
│obligaţiile de plată │60 de zile │
│accesorii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Acte de executare, cum│ │
│ar fi: somaţie, titlu │ │
│executoriu, adresă de │ │
│înfiinţare a popririi │ │
│asupra disponibilităţilor│ │
│băneşti, adresă de │ │
│înştiinţare privind │60 de zile │
│înfiinţarea popririi, │ │
│decizie de ridicare a │ │
│măsurilor de executare │ │
│silită asupra │ │
│disponibilităţilor │ │
│băneşti etc. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4.1. Alte acte │ │
│administrative fiscale │ │
│sau acte emise de │ │
│organele fiscale în │ │
│executarea legii, cum ar │ │
│fi: notificări, │ │
│înştiinţări etc., │ │
│stabilite de Ministerul │ │
│Finanţelor/Agenţia │ │
│Naţională de Administrare│ │
│Fiscală, conform │60 de zile │
│competenţelor legale │ │
│4.2. Lista şi formatul │ │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 4.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor/Agenţiei │ │
│Naţionale de Administrare│ │
│Fiscală cu 30 de zile │ │
│înainte de a începe │ │
│transmiterea prin SPV. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) La cererea persoanei │ │
│fizice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. „Situaţia fiscală la │60 de zile │
│data de ...“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. „Foaie de vărsământ“ │60 de zile │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. „Situaţia │ │
│contribuţiilor de │ │
│asigurări sociale │60 de zile │
│declarate de către │ │
│angajatori“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. „Istoricul acţiunilor │ │
│şi Registrul documentelor│ │
│electronice comunicate │60 de zile │
│prin «Spaţiul privat │ │
│virtual»“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. „Certificatul de │100 de zile │
│atestare fiscală“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. „Adeverinţă de venit“ │100 de zile │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. „Opinie privind │ │
│aplicarea legislaţiei │60 de zile │
│fiscale“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. „Certificatul de │60 de zile │
│cazier fiscal“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│9. „Răspunsul la │ │
│sesizări, petiţii, │60 de zile │
│reclamaţii, cereri de │ │
│audienţă“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│10. „Adeverinţă prin care│ │
│se atestă restituirea/ │ │
│nerestituirea taxei │ │
│speciale pentru │ │
│autoturisme şi │ │
│autovehicule/taxei pe │ │
│poluare pentru │60 de zile │
│autovehicule/taxei pentru│ │
│emisiile poluante │ │
│provenite de la │ │
│autovehicule sau a │ │
│valorii reziduale a │ │
│timbrului“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│11. Documentul de │ │
│soluţionare a cererii de │60 de zile │
│ajutor de stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│12. Notificări privind │ │
│rezidenţa persoanelor │60 de zile │
│fizice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│13. Certificatul de │ │
│atribuire a numărului │ │
│unic de identificare a │60 de zile │
│aparatelor de marcat │ │
│electronice fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│14. Certificatul de │60 de zile │
│rezidenţă fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│15.1. Acte administrative│ │
│fiscale, acte emise de │ │
│organele fiscale în │ │
│executarea legii, alte │ │
│documente şi fişiere, la │ │
│cererea persoanei fizice,│ │
│stabilite de Ministerul │ │
│Finanţelor/Agenţia │ │
│Naţională de Administrare│ │
│Fiscală, conform │60 de zile │
│competenţelor legale. │ │
│15.2. Lista şi formatul │ │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 15.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor/Agenţiei │ │
│Naţionale de Administrare│ │
│Fiscală cu 30 de zile │ │
│înainte de a începe │ │
│transmiterea prin SPV. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│B. Documente emise de │ │
│persoana fizică şi │ │
│comunicate Ministerului │ │
│Finanţelor/Agenţiei │ │
│Naţionale de Administrare│ │
│Fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Declaraţii fiscale │60 de zile │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Cerere privind │ │
│„Situaţia fiscală la data│- │
│de ......“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Cerere privind „Foaie │- │
│de vărsământ“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. Cerere privind │ │
│„Situaţia contribuţiilor │ │
│de asigurări sociale │- │
│declarate de către │ │
│angajatori“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. Cerere privind │ │
│„Istoricul acţiunilor şi │ │
│Registrul documentelor │- │
│electronice comunicate │ │
│prin «Spaţiul privat │ │
│virtual»“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. Cerere de eliberare a │ │
│certificatului de │- │
│atestare fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. Cerere de eliberare a │- │
│unei adeverinţe de venit │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. Cereri privind │ │
│destinaţia unei sume din │ │
│impozitul anual pe │ │
│veniturile din salarii şi│- │
│din pensii pentru │ │
│susţinerea entităţilor │ │
│nonprofit/unităţilor de │ │
│cult (formularele 230) │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│9. Cerere de solicitare a│ │
│unei opinii privind │- │
│aplicarea legislaţiei │ │
│fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│10. Cerere de eliberare a│ │
│certificatului de cazier │- │
│fiscal │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│11. Sesizări, petiţii, │60 de zile │
│reclamaţii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│12. Cereri de audienţă │- │
├─────────────────────────┼────────────┤
│13. Cerere de eliberare a│ │
│unei adeverinţe prin care│ │
│se atestă restituirea/ │ │
│nerestituirea taxei │ │
│speciale pentru │ │
│autoturisme şi │ │
│autovehicule/taxei pe │- │
│poluare pentru │ │
│autovehicule/taxei pentru│ │
│emisiile poluante │ │
│provenite de la │ │
│autovehicule sau a │ │
│valorii reziduale a │ │
│timbrului │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│14. Solicitări privind │- │
│informaţiile publice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│15. Cerere de ajutor de │- │
│stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│16. Chestionare întocmite│ │
│de persoana fizică la │60 de zile │
│sosirea şi/sau plecarea │ │
│în/din România │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│17. Declaraţii de │60 de zile │
│înregistrare fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│18. Cereri de restituire │- │
├─────────────────────────┼────────────┤
│19. Cerere de atribuire a│ │
│numărului de ordine din │ │
│Registrul de evidenţă a │ │
│aparatelor de marcat │ │
│electronice fiscale │ │
│instalate în judeţ/ │- │
│municipiul Bucureşti sau │ │
│a numărului unic de │ │
│identificare din │ │
│aplicaţia informatică a │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│20. Cerere pentru │ │
│eliberarea certificatului│- │
│de rezidenţă fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│21.1. Alte declaraţii, │ │
│cereri sau documente, │ │
│stabilite de Ministerul │ │
│Finanţelor/Agenţia │ │
│Naţională de Administrare│ │
│Fiscală, conform │ │
│competenţelor legale │ │
│21.2. Lista şi formatul │60 de zile │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 21.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor/Agenţiei │ │
│Naţionale de Administrare│ │
│Fiscală cu 30 de zile │ │
│înainte de a începe │ │
│transmiterea prin SPV. │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 2

    la procedură

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Documente ce pot fi │ │
│comunicate prin serviciul│ │
│„Spaţiul privat virtual“ │Termenul de │
│în cazul persoanelor │păstrare a │
│juridice sau entităţilor │documentelor│
│fără personalitate │ │
│juridică │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│A. Documente emise de │ │
│Ministerul Finanţelor/ │ │
│Agenţia Naţională de │ │
│Administrare Fiscală şi │ │
│comunicate persoanelor │ │
│juridice sau entităţilor │ │
│fără personalitate │ │
│juridică │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│a) Automat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Decizii de impunere │60 de zile │
│din oficiu │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Acte administrative │ │
│emise de organele de │ │
│inspecţie fiscală, │ │
│respectiv: decizie │ │
│privind modificarea bazei│ │
│de impozitare ca urmare a│ │
│inspecţiei fiscale, │ │
│decizie privind │ │
│nemodificarea bazei de │ │
│impozitare ca urmare a │60 de zile │
│inspecţiei fiscale, │ │
│decizie de impunere │ │
│privind obligaţiile │ │
│fiscale principale │ │
│aferente diferenţelor │ │
│bazelor de impozitare │ │
│stabilite în cadrul │ │
│inspecţiei fiscale la │ │
│persoane juridice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Decizii referitoare la│ │
│obligaţiile de plată │60 de zile │
│accesorii │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. Acte de executare, cum│ │
│ar fi: somaţie, titlu │ │
│executoriu, adresă de │ │
│înfiinţare a popririi │ │
│asupra disponibilităţilor│ │
│băneşti, adresă de │ │
│înştiinţare privind │60 de zile │
│înfiinţarea popririi, │ │
│decizie de ridicare a │ │
│măsurilor de executare │ │
│silită asupra │ │
│disponibilităţilor │ │
│băneşti etc. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5.1. Alte acte │ │
│administrative fiscale │ │
│sau acte emise de │ │
│organele fiscale în │ │
│executarea legii, cum ar │ │
│fi: invitaţie, │ │
│notificare, înştiinţare │ │
│etc., stabilite de │ │
│Ministerul Finanţelor/ │ │
│Agenţia Naţională de │ │
│Administrare Fiscală, │60 de zile │
│conform competenţelor │ │
│legale │ │
│5.2. Lista şi formatul │ │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 5.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor/Agenţiei │ │
│Naţionale de Administrare│ │
│Fiscală cu 30 de zile │ │
│înainte de a începe │ │
│transmiterea prin SPV. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. Datele înscrise în │ │
│Declaraţia informativă │ │
│privind livrările/ │ │
│prestările şi achiziţiile│ │
│efectuate pe teritoriul │ │
│naţional de persoanele │ │
│înregistrate în scopuri │ │
│de TVA (declaraţia 394) │ │
│referitoare la │ │
│tranzacţiile derulate cu │ │
│fiecare persoană │60 de zile │
│impozabilă (client/ │ │
│furnizor) înregistrată în│ │
│scop de TVA. Informaţiile│ │
│sunt furnizate numai în │ │
│situaţia în care atât │ │
│persoana impozabilă care │ │
│accesează serviciul │ │
│„Spaţiul privat virtual“,│ │
│cât şi partenerii │ │
│acesteia şi-au dat │ │
│acordul în acest sens. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. Informaţii relevante, │ │
│rezultate ca urmare a │ │
│analizei de risc, în │ │
│vederea înştiinţării │60 de zile │
│contribuabililor în │ │
│scopul conformării │ │
│voluntare │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. Informaţii şi │ │
│documente specifice │ │
│sistemului naţional │60 de zile │
│privind factura │ │
│electronică RO e-Factura │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│b) La cererea persoanei │ │
│juridice sau entităţii │ │
│fără personalitate │ │
│juridică │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. „Situaţia fiscală │ │
│conform fişei pe plătitor│ │
│la data de ...“. Se va │ │
│comunica fişa pe │ │
│plătitor, odată cu │ │
│următorul mesaj: │ │
│„ATENŢIE! Acest document │ │
│nu este un act │ │
│administrativ fiscal, ci │ │
│un document intern, │ │
│utilizat de funcţionarii │ │
│organelor fiscale în │- │
│activitatea de │ │
│administrare a creanţelor│ │
│fiscale, şi foloseşte în │ │
│analiza declaraţiilor şi │ │
│stingerea obligaţiilor de│ │
│plată. Prin urmare, acest│ │
│document nu poate fi │ │
│folosit decât în relaţia │ │
│cu administraţia fiscală,│ │
│în vederea punerii de │ │
│acord a evidenţei fiscale│ │
│cu cea contabilă!“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. „Certificatul de │60 de zile │
│atestare fiscală“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. „Certificatul de │60 de zile │
│cazier fiscal“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. „Opinie privind │ │
│aplicarea legislaţiei │60 de zile │
│fiscale“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. „Răspunsul la │ │
│sesizări, petiţii, │60 de zile │
│reclamaţii, cereri de │ │
│audienţă“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. „Adeverinţă prin care │ │
│se atestă restituirea/ │ │
│nerestituirea taxei │ │
│speciale pentru │ │
│autoturisme şi │ │
│autovehicule/taxei pe │ │
│poluare pentru │60 de zile │
│autovehicule/taxei pentru│ │
│emisiile poluante │ │
│provenite de la │ │
│autovehicule sau a │ │
│valorii reziduale a │ │
│timbrului“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. „Istoricul acţiunilor │ │
│şi Registrul documentelor│ │
│electronice comunicate │60 de zile │
│prin «Spaţiul privat │ │
│virtual»“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. Documentul de │ │
│soluţionare a cererii de │60 de zile │
│ajutor de stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│9. Decizie de stabilire a│ │
│impozitului pe venit │ │
│reţinut la sursă de către│60 de zile │
│plătitorul de venit în │ │
│cuantum mai mare decât │ │
│cel legal datorat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│10. Certificatul de │ │
│atribuire a numărului │ │
│unic de identificare a │60 de zile │
│aparatelor de marcat │ │
│electronice fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│11. Certificatul de │60 de zile │
│rezidenţă fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│12. Informaţii şi │ │
│documente specifice │ │
│sistemului naţional │60 de zile │
│privind factura │ │
│electronică RO e-Factura │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│13.1. Acte administrative│ │
│fiscale, acte emise de │ │
│organele fiscale în │ │
│executarea legii, alte │ │
│documente şi fişiere la │ │
│cererea persoanei │ │
│juridice, stabilite de │ │
│Ministerul Finanţelor/ │ │
│Agenţia Naţională de │ │
│Administrare Fiscală, │ │
│conform competenţelor │60 de zile │
│legale. │ │
│13.2. Lista şi formatul │ │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 13.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor/Agenţiei │ │
│Naţionale de Administrare│ │
│Fiscală cu 30 de zile │ │
│înainte de a începe │ │
│transmiterea prin SPV. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│B. Documente emise de │ │
│persoana juridică sau │ │
│entitatea fără │ │
│personalitate juridică şi│ │
│comunicate Ministerului │ │
│Finanţelor/Agenţiei │ │
│Naţionale de Administrare│ │
│Fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│1. Declaraţii fiscale │60 de zile │
├─────────────────────────┼────────────┤
│2. Cerere privind │ │
│„Situaţia fiscală conform│- │
│fişei pe plătitor la data│ │
│de ....“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│3. Cerere de eliberare a │ │
│certificatului de │- │
│atestare fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│4. Cerere de eliberare a │ │
│certificatului de cazier │- │
│fiscal │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│5. Cerere de solicitare a│ │
│unei opinii privind │- │
│aplicarea legislaţiei │ │
│fiscale │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│6. Sesizare, petiţie, │60 de zile │
│reclamaţie │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│7. Cerere de audienţă │- │
├─────────────────────────┼────────────┤
│8. Cerere de eliberare a │ │
│unei adeverinţe prin care│ │
│se atestă restituirea/ │ │
│nerestituirea taxei │ │
│speciale pentru │ │
│autoturisme şi │ │
│autovehicule/taxei pe │- │
│poluare pentru │ │
│autovehicule/taxei pentru│ │
│emisiile poluante │ │
│provenite de la │ │
│autovehicule sau a │ │
│valorii reziduale a │ │
│timbrului │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│9. Cerere privind │ │
│„Istoricul acţiunilor şi │ │
│Registrul documentelor │- │
│electronice comunicate │ │
│prin «Spaţiul privat │ │
│virtual»“ │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│10. Solicitare de │60 de zile │
│informaţii publice │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│11. Cerere de acordare a │- │
│unui ajutor de stat │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│12. Declaraţii de │60 de zile │
│înregistrare fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│13. Cereri de restituire │- │
├─────────────────────────┼────────────┤
│14. Cerere de atribuire a│ │
│numărului de ordine din │ │
│Registrul de evidenţă a │ │
│aparatelor de marcat │ │
│electronice fiscale │ │
│instalate în judeţ/ │- │
│municipiul Bucureşti sau │ │
│a numărului unic de │ │
│identificare din │ │
│aplicaţia informatică a │ │
│Agenţiei Naţionale de │ │
│Administrare Fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│15. Cerere pentru │ │
│eliberarea certificatului│ │
│de rezidenţă fiscală │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│16. Informaţii şi │ │
│documente specifice │ │
│sistemului naţional │60 de zile │
│privind factura │ │
│electronică RO e-Factura │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│17.1. Alte declaraţii, │ │
│cereri sau documente, │ │
│stabilite de Ministerul │ │
│Finanţelor/Agenţia │ │
│Naţională de Administrare│ │
│Fiscală conform │ │
│competenţelor legale │ │
│17.2. Lista şi formatul │60 de zile │
│documentelor prevăzute la│ │
│pct. 17.1 se publică pe │ │
│site-ul Ministerului │ │
│Finanţelor/Agenţiei │ │
│Naţionale de Administrare│ │
│Fiscală cu 30 de zile │ │
│înainte de a începe │ │
│transmiterea prin SPV. │ │
├─────────────────────────┼────────────┤
│18. Formularul Ordin de │ │
│plată multiplu electronic│60 de zile │
│(OPME) │ │
└─────────────────────────┴────────────┘


    ANEXA 3

    la procedură
    Categoriile de informaţii publice furnizate de Ministerul Finanţelor/
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce pot fi comunicate prin serviciul „Buletinul informativ“
    1. Calendarul obligaţiilor fiscale;
    2. Noutăţi legislative;
    3. Campanii derulate;
    4. Ghiduri fiscale;
    5. Comunicate de presă;
    6. Anunţuri privind actele administrativ-fiscale;
    7. Anunţuri de valorificare de bunuri din proprietatea privată a statului prin licitaţie;
    8. Anunţuri de valorificare a bunurilor sechestrate prin licitaţie, vânzare directă etc.;
    9. Anunţuri de achiziţii bunuri şi servicii;
    10. Anunţuri de angajare;
    11. Anunţuri de interes general.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016