Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 16 martie 2022  de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 16 martie 2022 de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 286 din 25 martie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 20.272 din 16 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 2869 din 25 martie 2022.
──────────
    ART. 1
    Aparatul de control. Competenţa de exercitare a acţiunilor de control
    (1) Activitatea desfăşurată de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea MCID va fi verificată de Corpul de control al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării în conformitate cu atribuţiile şi competenţele stabilite prin prezenta procedură şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.137/2022*).
    *) Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.137/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Corpul de control al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării are competenţă în efectuarea activităţii de control la aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/ coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

    ART. 2
    Definirea acţiunii de control
    Acţiunea de control reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se verifică activitatea desfăşurată de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sau de către personalul din cadrul acestora în exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, în vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora.

    ART. 3
    Definirea aparatului propriu şi a entităţilor aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
    (1) În sensul prezentei proceduri, prin sintagma aparat propriu al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se înţelege: direcţiile generale/direcţiile/serviciile/birourile/ compartimentele din cadrul aparatului propriu al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
    (2) În sensul prezentei proceduri, prin sintagma entităţi aflate sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se înţelege: instituţiile, institutele naţionale, autorităţile, companiile naţionale, societăţile naţionale aflate în subordine/ coordonare/sub autoritate, precum şi unităţile la care Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar.

    ART. 4
    Factori generatori ai activităţii de control
    Activitatea de control poate fi generată de următorii factori:
    a) planul de activitate al Corpului de control, aprobat de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării;
    b) solicitări ale ministrului cercetării, inovării şi digitalizării;
    c) dispoziţii ale ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, în baza informaţiilor sau sesizărilor din mass-media;
    d) autosesizări ale Corpului de control cu privire la informaţii considerate relevante, care justifică efectuarea unei acţiuni de control, cu aprobarea ministrului cercetării, inovării şi digitalizării;
    e) solicitări formulate de autorităţi, institute şi/sau instituţii publice, la nivelul conducerii Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    f) petiţii/sesizări care cuprind indicii şi documente justificative, cu privire la efectuarea de operaţiuni, desfăşurarea de activităţi sau realizarea de acţiuni cu abateri de la prevederile legale, săvârşite la nivelul aparatului propriu şi la entităţile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    g) este dispusă în condiţiile legii de organele judiciare.


    ART. 5
    Atribuţiile Corpului de control
    Corpul de control are următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează acţiuni de control prin care verifică activitatea desfăşurată de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sau de personalul din cadrul acestora, în exercitarea funcţiilor publice şi/sau a sarcinilor de serviciu, sub aspectul legalităţii, regularităţii şi oportunităţii, în vederea identificării şi corectării deficienţelor şi abaterilor, stabilirii responsabilităţilor, precum şi a analizării cauzelor deficienţelor şi abaterilor constatate pentru prevenirea survenirii acestora;
    b) se autosesizează în legătură cu neregulile şi abaterile de care ia cunoştinţă în timpul controlului şi informează ministrul;
    c) verifică modul de administrare a patrimoniului instituţiilor din subordonarea/coordonarea MCID;
    d) verifică alocarea, ordonanţarea şi plata creditelor alocate instituţiilor aflate în subordonarea/coordonarea ori sub autoritatea MCID;
    e) efectuează cercetarea administrativă la solicitarea comisiei de disciplină, potrivit prevederilor legale, cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării şi digitalizării;
    f) participă periodic la cursuri de perfecţionare, precum şi la seminare, conferinţe, întâlniri de lucru, reuniuni, sesiuni de instruire în domeniul reformei administraţiei publice, politicilor publice, afacerilor europene etc.;
    g) elaborează proceduri specifice pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale actelor normative în vigoare;
    h) propune măsuri de remediere a neregulilor constatate şi a încălcărilor legislaţiei în vigoare, sesizate în acţiunile de control, pe care le înaintează ministrului şi/sau transmite, când se impune, sesizări către organele de urmărire penală, către Curtea de Conturi sau orice alte instituţii abilitate, pentru a stabili prejudiciile şi răspunderea disciplinară, civilă sau penală, dacă este cazul;
    i) propune măsuri operative pe durata acţiunilor de control şi/sau măsuri corective şi de prevenire la finalizarea acţiunilor de control, conform prevederilor legale;
    j) întocmeşte acte de control, ca urmare a finalizării acţiunilor de control;
    k) analizează abaterile de la proceduri şi monitorizează modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control încheiate, în termenele prevăzute.


    ART. 6
    Drepturile organelor de control
    În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, organele de control din cadrul Corpului de control prevăzut la art. 1 din prezenta procedură au dreptul:
    a) să solicite de la reprezentanţii structurii controlate, verbal şi/sau în scris, transmiterea cu celeritate a datelor, informaţiilor, situaţiilor, documentelor şi copiilor certificate ale documentelor, referitoare la aspectele care fac obiectul activităţii de control;
    b) să solicite transmiterea cu celeritate a punctelor de vedere de la alte structuri din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acţiunilor de control şi care intră în atribuţiile acestora;
    c) să solicite informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, institute, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată, în măsura în care consideră că aspectele care fac obiectul acţiunii de control necesită informaţii suplimentare;
    d) să solicite note explicative, în orice etapă a acţiunii de control, în vederea clarificării şi definitivării constatărilor privind împrejurările şi cauzele care au condus la apariţia abaterilor şi deficienţelor;
    e) să sesizeze, cu aprobarea ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, structurile sau organele competente, abilitate de lege, atunci când, ca urmare a acţiunii de control, constată fapte prevăzute de lege ca abateri disciplinare sau au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală;
    f) să utilizeze aplicaţii informatice specifice, conform competenţelor legale, în vederea obţinerii de informaţii relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acţiunii de control;
    g) să colaboreze cu reprezentanţii altor instituţii ale statului în limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit, în vederea desfăşurării operative a acţiunii de control.


    ART. 7
    Obligaţiile aparatului propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, care fac obiectul acţiunilor de control
    Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul aparatului propriu şi din entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării are următoarele obligaţii:
    a) să pună la dispoziţia organelor de control documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite;
    b) să dea note explicative, în condiţiile stabilite de organul de control, în situaţiile necesare clarificării şi definitivării constatărilor privind împrejurările şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe;
    c) să pună la dispoziţia organelor de control un birou dotat cu logistica necesară, separat de personalul propriu, în care să îşi desfăşoare activitatea pe parcursul acţiunii de control, cu respectarea cerinţelor privind confidenţialitatea datelor şi informaţiilor utilizate pe durata acesteia;
    d) să ofere tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii de control;
    e) să ducă la îndeplinire şi să aplice măsurile dispuse în sarcina acestora, în termenele stabilite, şi să informeze structura de control asupra modului de implementare a acestora;
    f) nerespectarea măsurilor dispuse atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.


    ART. 8
    Desemnarea echipei de control
    (1) Desemnarea echipei de control se face de către coordonatorul/şeful Corpului de control, în funcţie de obiectul şi complexitatea acţiunii de control.
    (2) Desemnarea echipei de control şi îndeplinirea dispoziţiei de către persoanele desemnate în echipa de control se fac cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese, stabilit potrivit legii.
    (3) Atunci când se impune, în acţiunile de control care se efectuează de Corpul de control al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării se pot atrage specialişti, din cadrul aparatului propriu şi din cel al entităţilor aflate în subordonarea/ coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, într-o echipă de control mixtă, cu aprobarea ministrului.

    ART. 9
    Pregătirea acţiunilor de control
    (1) Înaintea desfăşurării unei acţiuni de control se va efectua o documentare, care constă în analiza elementelor esenţiale şi specifice ale activităţii care urmează a se controla, pe baza cărora se identifică obiectivele acţiunii de control.
    (2) Obiectivele acţiunii de control se vor cuprinde într-o tematică de control, care va sta la baza acţiunii de control.
    (3) Criteriile de prioritizare a acţiunilor de control pot fi, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) împlinirea termenului maxim în care poate fi sesizată comisia de disciplină, în cazul existenţei unor indicii cu privire la săvârşirea unor abateri disciplinare;
    b) apariţia unor posibile prejudicii pe seama veniturilor statului prin utilizarea/aplicarea unor practici neconforme şi/sau neluarea măsurilor legale care se impun;
    c) necesitatea soluţionării acţiunii de control cu respectarea termenelor prevăzute în acte normative sau în măsurile/solicitările transmise de alte autorităţi/instituţii cu atribuţii de control.

    (4) În vederea efectuării unei acţiuni de control se întocmeşte un ordin de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (5) Ordinul de control cuprinde următoarele elemente:
    a) numărul şi data de înregistrare;
    b) denumirea structurii de control care efectuează acţiunea de control;
    c) temeiul legal în baza căruia se efectuează acţiunea de control;
    d) perioada de desfăşurare a acţiunii de control la sediul structurii verificate;
    e) scopul acţiunii de control;
    f) obiectivele acţiunii de control;
    g) numele, prenumele şi funcţiile membrilor echipei de control şi ale coordonatorului acesteia, după caz.

    (6) Pentru acţiunile de control care se efectuează de Corpul de control, ordinul de control se aprobă de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării.

    ART. 10
    Desfăşurarea acţiunilor de control
    (1) La începerea unei acţiuni de control, care se desfăşoară la sediul structurii verificate, organele de control se vor prezenta la conducătorul acesteia, se vor legitima şi vor prezenta ordinul de control.
    (2) Pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control se vor solicita structurii verificate date, informaţii, situaţii şi documente care au legătură cu obiectivele de control şi se va proceda la verificarea şi analizarea cu obiectivitate a acestora, în raport cu reglementările legale aplicabile.
    (3) Echipa de control poate solicita puncte de vedere de la alte structuri din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în cazul în care aspectele care fac obiectul acţiunii de control intră în atribuţiile acestor structuri.
    (4) Persoanele desemnate în echipa de control au obligaţia să informeze de îndată superiorul ierarhic cu privire la orice potenţial conflict de interese în care s-ar putea afla ca urmare a desemnării sau cu privire la orice situaţie care le-ar putea afecta obiectivitatea pe parcursul desfăşurării acţiunii de control, precum şi să completeze declaraţia de imparţialitate prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (5) Pe parcursul derulării acţiunilor de control, în cazurile în care se constată abateri sau deficienţe, pentru obţinerea tuturor informaţiilor necesare, membrii echipei de control pot utiliza baze de date informatice la care au drepturi de acces şi pot solicita explicaţii scrise sub forma notelor explicative şi/sau notelor de relaţii, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b, care fac parte integrantă din prezenta procedură.
    (6) În situaţia în care aspectele care fac obiectul acţiunii de control necesită informaţii suplimentare, se pot solicita informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată.
    (7) Pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control, echipa de control poate opta pentru efectuarea controlului de la sediul ministerului, la sediul structurii verificate sau la sediul structurii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea persoana a cărei activitate este verificată, separat sau combinat.
    (8) Echipa de control poate ridica, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, orice înscris care are legătură cu obiectul verificărilor. Ridicarea înscrisurilor, precum şi restituirea acestora se fac pe bază de proces-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (9) În situaţii justificate, acţiunea de control poate fi suspendată în baza unui referat întocmit de echipa de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5a, care face parte integrantă din prezenta procedură, avizat de superiorul/superiorii ierarhic(i) şi aprobat de către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării.
    (10) La încetarea motivelor care au determinat suspendarea se va întocmi un referat cu propunere de reluare a acţiunii de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5b, care face parte integrantă din prezenta procedură, avizat/aprobat de persoanele prevăzute la alin. (9).
    (11) În situaţiile care impun, se va proceda la colaborarea cu reprezentanţii altor instituţii ale statului, în limitele competenţelor legale şi ale mandatului primit.
    (12) În cazul acţiunilor de control care se desfăşoară pentru soluţionarea unor petiţii, în cuprinsul solicitărilor de date, informaţii, situaţii şi/sau documente se va preciza acest lucru, indicându-se termenul maxim până la care vor fi transmise informaţiile/documentele solicitate, precum şi faptul că nerespectarea termenului de răspuns poate atrage răspunderea disciplinară.
    (13) Pentru deficienţele constatate pe durata acţiunilor de control, care necesită a fi remediate într-un termen scurt, se vor propune măsuri corespunzătoare cu operativitate. Măsurile propuse de Corpul de control se vor transmite spre aprobare ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

    ART. 11
    Forme, metode şi procedee de control
    Organele de control pot aplica pe parcursul desfăşurării unei acţiuni de control, în realizarea atribuţiilor, următoarele forme, metode şi procedee de control, separat sau combinat:
    1. Forme:
    a) controlul general, care constă în acţiunea de verificare a tuturor activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/sau personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului;
    b) controlul parţial, care constă în activitatea de verificare a uneia sau a mai multor activităţi şi/sau operaţiuni specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului.

    2. Metode:
    a) controlul secvenţial, care constă în acţiunea de verificare a documentelor, cronologic şi/sau sistematic, rezultate în urma activităţilor şi operaţiunilor specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării;
    b) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a unor activităţi efectuate, operaţiuni semnificative şi documente justificative, pe perioada supusă controlului;
    c) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, stocate în mediu electronic, precum şi de verificare a informaţiilor relevante necesare, care au legătură cu obiectivele acţiunii de control, stocate în programele informatice specifice la care are drepturi de acces, conform competenţelor legale;
    d) controlul documentar, care constă în activitatea de documentare a uneia sau a mai multor activităţi şi/sau operaţiuni specifice desfăşurate de structura şi/ori personalul supus verificării, raportat la obiectivele stabilite, pentru perioada supusă controlului.

    3. Procedee:
    a) controlul încrucişat, care constă în activitatea de verificare a documentelor justificative ale structurii verificate, în corelaţie cu cele deţinute de alte structuri şi/sau persoane;
    b) controlul faptic, care constă în activitatea de verificare a datelor scriptice, prezentate de structura verificată, în corelare cu situaţiile faptice. Controlul faptic se desfăşoară la faţa locului, pe terenuri, în încăperi, în depozite şi în orice alte incinte, doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în legătură cu obiectivele de control.    ART. 12
    Finalizarea acţiunilor de control
    (1) La finalizarea acţiunilor de control, care s-au desfăşurat la structura verificată, se vor restitui, după caz, toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie de reprezentanţii acesteia şi se vor păstra, dacă este cazul, copiile documentelor certificate conform cu originalul, în vederea anexării la actele de control.
    (2) Conducătorul structurii verificate/structurii din care face parte persoana a cărei activitate este supusă verificărilor va da o declaraţie scrisă pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta procedură, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile solicitate de echipa de control, iar acestea au fost restituite la finalizarea acţiunii de control.
    (3) În situaţiile în care sunt constatate abateri şi/sau deficienţe, dacă nu există riscul împlinirii unui termen de decădere, constatările echipei de control vor fi comunicate persoanelor vizate, în scris, acestea având posibilitatea exprimării unui punct de vedere într-un termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la comunicarea acestora. Punctul de vedere exprimat trebuie fundamentat pe cadrul normativ aplicabil şi eventual susţinut cu documente relevante, urmând a fi preluat şi analizat de către echipa de control în cuprinsul actului de control. Termenul stabilit poate fi prelungit o singură dată, la solicitarea întemeiată a persoanei vizate, cu cel mult încă 5 zile lucrătoare.
    (4) Neexprimarea punctului de vedere prevăzut la alin. (3) nu poate împiedica finalizarea acţiunii de control.
    (5) Organul de control întocmeşte, la finalizarea acţiunilor de control, acte de control în care consemnează aspectele constatate ca urmare a verificării obiectivelor de control stabilite şi care cuprind concluzii şi propuneri de măsuri, formulate cu obiectivitate.
    (6) Pentru abaterile şi deficienţele constatate prin actele de control întocmite se vor stabili persoanele cu atribuţii în domeniul în care s-au constatat deficienţe şi se vor propune măsuri preventive şi/sau corective în sarcina structurilor sau persoanelor verificate, în vederea remedierii/eliminării acestora şi/sau prevenirii producerii unor situaţii similare.
    (7) Pentru faptele constatate, prevăzute de lege ca abateri disciplinare, se va propune sesizarea comisiei de disciplină competente, în vederea analizării acestora sau în vederea sesizării organelor abilitate, în situaţiile în care sunt indicii că faptele săvârşite de personalul de conducere şi/sau de execuţie pot angaja răspunderea civilă, contravenţională sau penală.
    (8) În cazul în care, ca urmare a acţiunii de control, organele de control au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, se va propune sesizarea organelor de urmărire penală, abilitate de lege.

    ART. 13
    Acte de control
    (1) Organele de control întocmesc următoarele tipuri de acte de control:
    a) raport de control, în cazul în care din verificarea obiectivelor s-au constatat abateri şi deficienţe cu privire la activitatea structurii ori a persoanelor verificate sau în cazul în care cel puţin unul dintre aspectele sesizate printr-o petiţie se confirmă, fiind necesare stabilirea persoanelor responsabile şi formularea de propuneri de măsuri în vederea remedierii abaterilor şi deficienţelor;
    b) notă de control, în cazul în care din verificarea obiectivelor nu s-au constatat abateri şi/sau deficienţe ori acestea, prin volumul şi importanţa lor, nu justifică întocmirea unui raport de control;
    c) notă de clasare a petiţiei, în cazurile în care petiţia este anonimă, lipsită de datele de identificare a petentului sau când petiţia este repetată şi are acelaşi conţinut;
    d) notă de soluţionare a petiţiei, în cazurile în care petiţia este lipsită de documente justificative sau acestea sunt irelevante ori când niciunul dintre aspectele sesizate de petent nu se confirmă;
    e) notă de soluţionare a sesizărilor de neregularitate;
    f) alte acte de control, în funcţie de specificul şi necesităţile impuse de activitatea de control.

    (2) Raportul de control conţine, în principal, următoarele elemente:
    a) date privind acţiunea de control;
    b) aspecte semnalate;
    c) scopul şi obiectivele controlului;
    d) date privind structura/persoana verificată;
    e) constatări - acestea trebuie să fie precise, explicitate faptic, bazate pe date şi documente expuse clar, eliminându-se orice elemente şi descrieri inutile şi neconcludente, care încarcă nejustificat conţinutul raportului de control. Constatările se vor prezenta pentru fiecare obiectiv de control, cu analizarea abaterilor şi/sau deficienţelor, stabilirea persoanelor responsabile şi a reglementărilor incidente;
    f) punctul de vedere exprimat în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din prezenta procedură;
    g) concluziile formulate pentru fiecare obiectiv de control al acţiunii de control, în concordanţă cu constatările rezultate în urma verificărilor şi în urma analizării punctului de vedere prevăzut la art. 12 alin. (3) din prezenta procedură. Totodată se va prezenta şi o sinteză a deficienţelor constatate;
    h) propunerile de măsuri. Acestea pot fi: corective, în vederea remedierii deficienţelor constatate, şi/sau de prevenire, după caz, şi se vor dispune, conform prevederilor legale, în sarcina structurilor şi persoanelor verificate;
    i) propunerile de sesizare a structurilor competente, în condiţiile art. 12 alin. (7) şi (8), dacă este cazul;
    j) propunerile de informare a unor autorităţi publice, instituţii publice sau direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, dacă este cazul.

    (3) La toate actele de control întocmite se vor anexa documente justificative, informaţii şi situaţii relevante, care au făcut obiectul analizei şi verificării.
    (4) Circuitul de avizare şi aprobare al actelor de control este următorul: rapoartele de control, notele de control, notele de clasare şi notele de soluţionare a petiţiilor, precum şi alte acte de control, în funcţie de specificul şi necesităţile impuse de activitatea de control, întocmite la nivelul Corpului de control, se avizează de coordonatorul/şeful acestuia şi se înaintează spre aprobare ministrului.

    ART. 14
    Valorificarea acţiunilor de control
    (1) După aprobarea actelor de control prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), măsurile dispuse prin acestea devin obligatorii şi se vor comunica structurilor/persoanelor cărora le sunt adresate, acestea având responsabilitatea ducerii lor la îndeplinire, în termenul stabilit prin actul de control.
    (2) Corpul de control al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării va monitoriza modul de ducere la îndeplinire şi de aplicare a măsurilor dispuse prin actele de control, în termenele prevăzute.

    ART. 15
    Abateri disciplinare
    (1) Constituie abateri disciplinare, în condiţiile art. 492 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele fapte:
    a) refuzul nejustificat al funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere, implicaţi în activitatea verificată, de a transmite informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia efectuării acţiunilor de control, cu referire la prevederile art. 7 lit. a);
    b) refuzul nejustificat al funcţionarilor publici de execuţie sau de conducere, implicaţi în activitatea verificată, de a da note explicative, în condiţiile stabilite de organul de control, în situaţiile necesare clarificării şi definitivării constatărilor privind împrejurările şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe, cu referire la prevederile art. 7 lit. b).

    (2) Constituie abateri disciplinare, în condiţiile titlului XI din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele fapte:
    a) refuzul nejustificat al personalului contractual de execuţie sau de conducere, implicat în activitatea verificată, de a transmite informaţiile şi documentele solicitate cu ocazia efectuării acţiunilor de control, cu referire la prevederile art. 7 lit. a);
    b) refuzul nejustificat al personalului contractual de execuţie sau de conducere, implicat în activitatea verificată, de a da note explicative, în condiţiile stabilite de organul de control, în situaţiile necesare clarificării şi definitivării constatărilor privind împrejurările şi cauzele unor posibile abateri şi deficienţe, cu referire la prevederile art. 7 lit. b).


    ART. 16
    Activitatea de soluţionare a petiţiilor
    (1) Coordonatorul/Şeful Corpului de control analizează conţinutul petiţiei şi stabileşte dacă solicitarea intră în aria sa de competenţă.
    (2) De asemenea, coordonatorul/şeful Corpului de control stabileşte dacă petiţia poate fi conexată cu alte petiţii sau dacă trebuie clasată în condiţiile legii, în situaţia în care petentului i s-a oferit răspuns la solicitări cu acelaşi conţinut transmise anterior. În cazul clasării, la numărul iniţial acordat petiţiei în registrul de petiţii se menţionează că s-a răspuns.
    (3) După analizarea conţinutului petiţiei, coordonatorul/şeful Corpului de control va decide repartizarea sa către serviciile/direcţiile competente, astfel:
    a) în situaţia în care se constată că problematica petiţiei nu intră în sfera de activitate a Corpului de control, aceasta se repartizează unui funcţionar din cadrul Corpului de control, care întocmeşte adresa de redirecţionare a acesteia către instituţia competentă, adresa de înştiinţare a petentului cu privire la modul de redirecţionare a petiţiei şi, după caz, adresa de înştiinţare a instituţiei care a transmis petiţia în atenţia Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    b) în situaţia în care problematica petiţiei intră în sfera de competenţă a Corpului de control, petiţia este repartizată de către coordonatorul/şeful Corpului de control direcţiei competente, în vederea soluţionării în termenul legal.

    (4) Adresele de redirecţionare şi de înştiinţare se transmit prin aceeaşi modalitate prin care s-a primit petiţia, respectiv prin poştă, e-mail, fax. Înştiinţarea transmisă prin e-mail se printează. Copia petiţiei, adresa de înaintare către instituţia competentă, adresa de înştiinţare a petentului şi/sau, după caz, adresa de înştiinţare a instituţiei care a transmis petiţia în atenţia Corpului de control se arhivează.
    (5) În cazul în care petiţionarul adresează în mod direct solicitarea sa unui serviciu sau direcţii din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (prin e-mail, fax), serviciul sau direcţia respectivă are obligaţia ca în aceeaşi zi în care primeşte petiţia să aducă solicitarea la Corpul de control pentru înregistrarea acesteia.
    (6) În cazul în care Serviciul/Corpul de control repartizează petiţia la o anumită direcţie din cadrul MCID, iar acesta consideră că soluţionarea nu este de competenţa sa, compartimentul va retransmite petiţia respectivă în termen de 3 zile de la înregistrare, motivând în scris refuzul de a soluţiona petiţia. În această situaţie, coordonatorul/şeful Corpului de control va repartiza petiţia altui compartiment astfel încât petentul să poată primi un răspuns în termenul legal.
    (7) Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Corpul de control analizează şi verifică sesizările repartizate de către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării privind încălcări ale legii şi petiţiile/sesizările/memoriile care nu pot fi soluţionate de către direcţiile/serviciile din cadrul MCID ce nu au atribuţii de control.

    ART. 17
    Dispoziţii finale
    (1) Personalul Corpului de control are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile prezentei proceduri, ale dispoziţiilor legale în vigoare, să exercite drepturile şi să îndeplinească îndatoririle stabilite prin acesta, să respecte normele de muncă şi cele de comportare în timpul serviciului, să contribuie la exercitarea funcţiilor şi la realizarea obiectivelor structurii de control.
    (2) Prevederile prezentei proceduri se completează cu orice alte dispoziţii care privesc organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Serviciului/Corpului de control.

    ANEXA 1

    la procedură
    - Model -
    MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
    CORPUL DE CONTROL
    Nr. ...../CCM/.....
    ORDIN DE CONTROL
    la ...................
    Având în vedere:
    - dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.137/2022*);
    – Planul de control pe anul ...............,

    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările ulterioare,
    ministrul cercetării, inovării şi digitalizării emite următorul ordin de control:
    ART. 1
    Corpul de control al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării va efectua o acţiune de control la ........................., în perioada ....................... .

    ART. 2
    Obiectivele controlului sunt următoarele:
    2.1. ..............................................................
    2.2. .....................................................


    ART. 3
    Perioada supusă controlului este: ............................................................................

    ART. 4
    Controlul se va efectua de către o echipă de control formată din:
    - 1. numele şi prenumele - funcţia;
    – 2. numele şi prenumele - funcţia;
    – 3. numele şi prenumele - funcţia.
    Misiunea de control va fi coordonată de …… (numele şi prenumele)....... - ....(funcţia)..... .    ART. 5
    La finalizarea controlului se va întocmi un raport de control care va fi prezentat spre aprobare ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
    ..................................
    Coordonator/Şef Corp de control,
    .........................................
    *) Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.137/2022 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 2

    la procedură
    MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
    CORPUL DE CONTROL
    Luat la cunoştinţă
    Şef/Coordonator,
    .........................................

    Data
    ........................................

    DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE
    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., având funcţia de ..................... în cadrul Corpului de control, ca urmare a desemnării în echipa ce va desfăşura acţiunea de control având ca scop .........................., declar pe propria răspundere faptul că nu am cunoştinţă de vreo situaţie de natură să îmi influenţeze interesele patrimoniale, personale şi/sau profesionale, ale soţului/soţiei sau rudelor de gradul I, astfel încât să îmi afecteze integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea în desfăşurarea prezentei acţiuni de control.
    De asemenea, mă oblig ca, în situaţia în care pe parcursul acţiunii de control vor apărea elemente care îmi pot influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea, să aduc de îndată acest lucru la cunoştinţa conducătorului ierarhic superior.
    Data
    .......................
    Semnătura
    .......................

    ANEXA 3a

    la procedură
    - Model -
    NOTĂ EXPLICATIVĂ
    Subsemnatul/a, ........................, având funcţia de .................... în cadrul ........................, de la data de .........../......../........., telefon ......................, la întrebările puse de .........................., având funcţia/funcţiile de ........................... în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Corpul de control ............................., dau următoarele explicaţii:
    1. Întrebare: .........................................................................
    1. Răspuns: ……………………………..............................................
    2. Întrebare: .........................................................................
    2. Răspuns: …………………………..........................................
    3. Mai aveţi ceva de adăugat? ........................................................
    3. Răspuns: .......................................................................

    Data şi semnătura
    ..............................
    Dată în faţa noastră,
    echipa de control,
    ........................................................
    ..........................................................
      (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
    NOTE:
    Prezenta notă explicativă va fi semnată pe fiecare pagină.
    Persoana căreia i se solicită prezenta notă poate adăuga orice precizări pe care le consideră necesare, utile, pertinente şi concludente, fără a se limita la spaţiul liniat, destinat răspunsului, acest spaţiu fiind orientativ, şi poate anexa orice documente considerate necesare, utile, pertinente şi concludente.
    Documentele anexate prezentei vor fi numerotate şi opisate, iar în cadrul prezentei note se va preciza numărul filelor anexate.


    ANEXA 3b

    la procedură
    - Model -
    NOTĂ DE RELAŢII
    Subsemnatul(a), ......., având funcţia de ..... în cadrul ............ de la data de …../…../……., telefon ........., la întrebările formulate de ............, având funcţia/funcţiile de ........ în Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării - Corpul de control, dau următoarele răspunsuri:
    1. Întrebare: …………………………………………………………………….……?
    1. Răspuns: …………………………………………………………………………..
    2. Întrebare: ………………………………………………………………………….?
    2. Răspuns: ………………………………………………………………………….
    3. Întrebare: Mai aveţi ceva de adăugat?
    3. Răspuns: …………………………………………………………………………...

    Data şi semnătura
    ..............................
    Echipa de control,
    ........................................................
    ..........................................................
      (numele, prenumele, funcţia şi semnătura)
    NOTE:
    Prezenta notă de relaţii va fi semnată pe fiecare pagină.
    Persoana căreia i se solicită prezenta notă poate adăuga orice precizări pe care le consideră necesare, utile, pertinente şi concludente, fără a se limita la spaţiul liniat, destinat răspunsului, acest spaţiu fiind orientativ, şi poate anexa orice documente considerate necesare, utile, pertinente şi concludente.
    Documentele anexate prezentei vor fi numerotate şi opisate, iar în cadrul prezentei note se va preciza numărul filelor anexate.


    ANEXA 4

    la procedură
    - Model -
    MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
    CORPUL DE CONTROL
    PROCES-VERBAL
    de ridicare/restituire de înscrisuri încheiat în ziua ............ luna ......... anul .........
    Subsemnaţii, ....................., având funcţia de ................... în cadrul Ministerului Cercetări, Inovării şi Digitalizării - Corpul de control, în baza prevederilor din anexa la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.272/2022 pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, a Ordinului de serviciu nr. ........... şi a legitimaţiilor nr. ....., am ridicat de la domnul/doamna ...................................../am restituit domnului/doamnei .........................., având funcţia de .................................. în cadrul ................................................., următoarele (documente, înscrisuri): ................................................................................
    Menţionăm că pentru documentele ridicate s-au lăsat/nu s-au lăsat copii certificate.
    Documentele/Înscrisurile au fost ridicate din:
    ................................................. .

    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul a fost înmânat domnului/doamnei .................... .
    Echipa de control,
    ...........................
    ...........................
    Structură controlată,
    ...........................
    Reprezentant,
    ...........................

    ANEXA 5a

    la procedură
    - Model -
    MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
    CORPUL DE CONTROL
    Nr. ……/data .............. Aprobat
                                                                                                                                                              Ministru,
    ............
    REFERAT
    pentru suspendarea acţiunii de control
    Date cu privire la acţiunea de control (nr. înregistrare, data, structura/persoana verificată): .............
    Prezentarea situaţiilor care impun suspendarea acţiunii de control:
    .......................................................

    Documentele încheiate de organele de control până la data suspendării:
    ...........................................................


┌──────────────────────────────────────┐
│Data la care a început acţiunea de │
│control: ………/....../…… │
├──────────────────────────────────────┤
│Data la care se suspendă acţiunea de │
│control: ………./…../…….. │
├──────────────────────────────────────┤
│Organele de control care propun │
│suspendarea: │
│Numele şi prenumele …………………… Funcţia │
│………….. Semnătura ……………… │
│Numele şi prenumele …………………… Funcţia │
│………….. Semnătura …………… │
│Data întocmirii ………./……../…….. │
├──────────────────────────────────────┤
│Avizat │
│Conducător/Coordonator Corp de │
│control, │
│…….......................………… │
│(numele şi prenumele) │
│Data ……/……/…… │
│DA │
│NU │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 5b

    la procedură
    - Model -
    MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII
    CORPUL DE CONTROL
    Nr. ……/data .............. Aprobat
                                                                                                                                                              Ministru,
    ..........…..
    REFERAT
    pentru reluarea acţiunii de control

┌──────────────────────────────────────┐
│Date cu privire la acţiunea de control│
│(nr. înregistrare, data, structura/ │
│persoana verificată): │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezentarea menţiunilor privind │
│încetarea motivelor care au determinat│
│dispunerea suspendării de control: │
├──────────────────────────────────────┤
│Data la care s-a suspendat acţiunea de│
│control: ……../……./…… │
├──────────────────────────────────────┤
│Data propusă pentru reluarea acţiunii │
│de control: …../……/……… │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Organele de control care propun │
│reluarea acţiunii de control: │
│Numele şi prenumele …………………… Funcţia │
│………….. Semnătura ……………… │
│Numele şi prenumele …………………… Funcţia │
│………….. Semnătura …………… │
│Data întocmirii ………./……../…….. │
├──────────────────────────────────────┤
│Avizat │
│Conducător/Coordonator Corp de │
│control, │
│…….......................………… │
│(numele şi prenumele) │
│Data ……/……/…… │
│DA │
│NU │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 6

    la procedură
    - Model -
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul(a), ......., având funcţia de ....... în cadrul …(denumirea structurii)……, declar pe propria răspundere următoarele:
    - am pus la dispoziţia echipei de control toate documentele şi informaţiile solicitate;
    – documentele puse la dispoziţia echipei de control au fost restituite în totalitate la finalizarea verificărilor, cu excepţia celor pentru care s-a întocmit proces-verbal de ridicare de înscrisuri.
    – Alte aspecte de declarat:
    ......................................................................................
    ......................................................................................
    ......................................................................................


    Drept care am dat prezenta declaraţie, întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar a rămas în posesia mea şi un exemplar a fost predat echipei de control.
    Data ........
    Numele şi prenumele
    .......
    Semnătura
    ..........…

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016