Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022  privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor,  determinarea şi plata obligaţiilor la fond (PP1(1)-2022)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ nr. 1 din 18 mai 2022 privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligaţiilor la fond (PP1(1)-2022)

EMITENT: Fondul de Compensare a Investitorilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 511 din 24 mai 2022
    În temeiul art. 35 din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor,
    având în vedere Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 603/2022,
    Fondul de compensare a investitorilor adoptă următoarea procedură:
    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură se aplică participanţilor Fondului de compensare a investitorilor, menţionaţi la art. 3.

    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor şi în Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acestor acte normative, respectiv Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2022,Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) A.S.F. - Autoritatea de Supraveghere Financiară, succesoare în drepturi şi obligaţii a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.);
    b) baza de calcul al contribuţiilor anuale - investiţie compensabilă care cuprinde instrumentele financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacţionate, inclusiv cele tranzacţionate over the counter - OTC) şi/sau fondurile băneşti deţinute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, cu excepţia titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor, în limita plafonului de compensare;
    c) baza de calcul al contribuţiilor speciale - investiţie compensabilă care cuprinde instrumentele financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacţionate, inclusiv cele tranzacţionate OTC) şi/sau fondurile băneşti deţinute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, în limita plafonului de compensare, inclusiv titlurile de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor;
    d) contribuţie iniţială - suma nerambursabilă datorată şi plătită Fondului de compensare a investitorilor (Fondul) de către participanţii săi la momentul dobândirii calităţii de participant la Fond şi care se calculează potrivit art. 8;
    e) contribuţie anuală - suma nerambursabilă datorată în fiecare an de către participanţii Fondului care se calculează potrivit art. 11;
    f) cotizaţia pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare a Fondului - suma nerambursabilă datorată Fondului de către participanţii săi şi de către entităţile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacţionare şi sisteme de compensare şi/sau decontare, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 88/2021;
    g) contribuţie specială - suma nerambursabilă datorată de către participanţii Fondului în cazurile în care Consiliul de administraţie al Fondului apreciază că resursele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2022;
    h) Fondul - Fondul de compensare a investitorilor;
    i) investitor - persoana prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, respectiv orice persoană care deţine instrumente financiare şi/sau încredinţează fonduri băneşti şi/sau instrumente financiare unui participant la Fond, în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii;
    j) investitor compensabil - persoana prevăzută la lit. i), excluzând persoanele exceptate de la compensare conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor;
    k) participanţii Fondului - entităţile prevăzute la art. 3, care au obligaţia de a solicita şi dobândi calitatea de participant la Fond şi care sunt obligate să plătească contribuţiile/cotizaţiile la Fond conform cadrului legal aplicabil;
    l) Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022 - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor;
    m) investiţie compensabilă (sau IC) - investiţie a cărei restituire este asigurată investitorilor compensabili până la concurenţa plafonului de compensare;
    n) plafon de compensare - nivelul maxim al compensaţiei pentru fiecare investitor.


    TITLUL II
    Participanţii Fondului, dobândirea, menţinerea şi încetarea calităţii de participant
    ART. 3
    (1) Au obligaţia de a solicita şi dobândi calitatea de participant la Fond şi trebuie să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, prin plata către Fond a contribuţiilor iniţiale, a contribuţiilor anuale, a cotizaţiei pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului şi/sau a contribuţiei speciale, efectuată în condiţiile şi la termenele prevăzute de prezenta procedură, următoarele entităţi:
    a) societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., autorizate şi înregistrate în Registrul A.S.F. în vederea prestării de servicii şi activităţi de investiţii conform secţiunii A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) instituţiile de credit înregistrate în Registrul A.S.F.;
    c) societăţile de administrare a investiţiilor (S.A.I.) autorizate de A.S.F., care administrează portofolii individuale de investiţii;
    d) administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) autorizaţi să administreze portofolii individuale de investiţii.

    (2) Sunt obligate să fie participanţi ai Fondului sucursalele firmelor de investiţii şi ale instituţiilor de credit din state terţe autorizate de A.S.F. să furnizeze servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României, respectiv sucursalele S.A.I. autorizate de A.S.F., care administrează portofolii individuale de investiţii, şi ale AFIA autorizaţi să administreze portofolii individuale de investiţii din state terţe, şi care nu pot face dovada faptului că participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensaţie cel puţin echivalentă cu cea oferită de Fond. Acestea trebuie să devină participanţi la Fond în condiţiile reglementărilor legale şi plătesc contribuţiile la Fond conform regulamentului şi procedurilor Fondului.
    (3) Firmele de investiţii, instituţiile de credit şi S.A.I. şi AFIA din alte state membre, precum şi sucursalele acestora, care prestează în România, în baza liberei circulaţii, servicii şi activităţi de investiţii, respectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale, pot deveni participanţi ai Fondului, dacă nivelul plafonului şi întinderea oferită de Fond depăşesc nivelul şi acoperirea oferite de schema de garantare/compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenţei lor la schema de compensare din statul membru de origine. Acestea vor fi denumite în continuare firme de investiţii, instituţii de credit şi S.A.I. şi AFIA din alte state membre.
    (4) Participanţii Fondului se angajează să respecte reglementările Fondului emise în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

    ART. 4
    (1) Calitatea de participant al Fondului se dobândeşte la data înscrierii în Registrul participanţilor Fondului a entităţilor menţionate la art. 3.
    (2) Pentru a deveni participant al Fondului, o S.S.I.F. sau o instituţie de credit din România, respectiv o S.A.I. sau un AFIA trebuie să transmită Fondului următoarele documente:
    a) cerere pentru dobândirea calităţii de participant al Fondului, întocmită conform anexei nr. 5 „Cerere pentru dobândirea/menţinerea calităţii de participant al Fondului de compensare a investitorilor“ la prezenta procedură;
    b) autorizaţia de funcţionare emisă de către autoritatea competentă din România, în copie;
    c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F.; în cazul instituţiilor de credit va fi depusă o copie a actului individual emis de către A.S.F. care atestă înscrierea în Registrul A.S.F.;
    d) certificatul de înmatriculare, în copie, şi cel constatator, în original, pentru informaţii în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social şi cu reprezentanţii legali, emise de oficiul registrului comerţului competent teritorial, sau alte documente care conţin aceste informaţii, emise de organele competente cu maximum 30 de zile anterior depunerii;
    e) Declaraţia privind calculul contribuţiei iniţiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta procedură;
    f) copie după actul constitutiv actualizat (certificată conform cu originalul de conducerea societăţii);
    g) alte documente pe care Fondul le consideră necesare.

    (3) Pentru a deveni participant al Fondului, o sucursală a unei firme de investiţii, a unei instituţii de credit, a unei S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiţii sau AFIA autorizaţi să administreze portofolii individuale de investiţii dintrun alt stat membru sau dintr-un stat terţ, care intenţionează să fie, după caz, înregistrată sau autorizată în România să presteze servicii şi activităţi de investiţii sau servicii de administrare a portofoliilor individuale, trebuie să transmită Fondului următoarele documente:
    a) cerere pentru dobândirea calităţii de participant al Fondului, întocmită conform anexei nr. 5 la prezenta procedură;
    b) autorizaţia de funcţionare emisă de către autoritatea competentă din România, în copie;
    c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F., în copie;
    d) certificatul de înmatriculare, în copie, şi cel constatator, în original, pentru informaţii în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social şi cu reprezentanţii legali, emise de oficiul registrului comerţului competent teritorial, sau alte documente care conţin aceste informaţii, emise de organele competente cu maximum 30 de zile anterior depunerii;
    e) Declaraţia privind calculul contribuţiei iniţiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta procedură;
    f) alte documente pe care Fondul le consideră necesare.

    (4) Pentru a deveni participant al Fondului, o firmă de investii, o instituţie de credit, o S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiţii sau AFIA autorizaţi să administreze portofolii individuale de investiţii dintr-un alt stat membru, care intenţionează să presteze în România servicii şi activităţi de investiţii sau servicii de administrare a portofoliilor individuale, în baza liberei circulaţii a serviciilor, trebuie să transmită Fondului următoarele documente:
    a) cerere pentru dobândirea calităţii de participant al Fondului, întocmită conform anexei nr. 5 la prezenta procedură;
    b) autorizaţia de funcţionare emisă de către autoritatea competentă din statul de origine, în copie, însoţită de traducerea legalizată în limba romană;
    c) dovada înscrierii în Registrul A.S.F., în copie;
    d) certificatul de înmatriculare, în copie, şi cel constatator, în original, pentru informaţii în legătură cu datele sale de identificare, cu capitalul social şi cu reprezentanţii legali, emise de oficiul registrului comerţului competent teritorial din statul de origine, sau alte documente care conţin aceste informaţii, emise de organele competente din statul de origine, însoţite de traducerea legalizată în limba română, emise cu maximum 30 de zile anterior depunerii;
    e) Declaraţia privind calculul contribuţiei iniţiale la Fondul de compensare a investitorilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.

    (5) În cazul în care Fondul apreciază că, pentru dobândirea calităţii de participant al Fondului, este necesar ca S.S.I.F./firma de investiţii, instituţia de credit, S.A.I., AFIA sau sucursala unei astfel de entităţi să transmită documente suplimentare celor menţionate la alin. (2), (3) şi (4), aceste documente vor fi comunicate Fondului în termen de 5 zile de la data solicitării lor.
    (6) Toate documentele comunicate în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele şi prenumele persoanei care certifică conformitatea cu originalul, precum şi semnătura acesteia.
    (7) În termen de cel mult 10 zile de la data depunerii documentelor menţionate la alin. (2), (3), (4) şi (5) şi art. 9 şi încasarea de către Fond a contribuţiei iniţiale conform art. 8 alin. (3), entitatea care îndeplineşte condiţiile legale necesare dobândirii calităţii de participant al Fondului va fi înregistrată în Registrul participanţilor Fondului şi va primi un certificat de atestare în acest sens.

    ART. 5
    Pentru menţinerea calităţii de participant al Fondului, acesta este obligat să respecte obligaţiile de raportare şi de plată către Fond stabilite conform prevederilor legale incidente.

    ART. 6
    (1) Calitatea de participant al Fondului se pierde prin excludere sau încetarea acestei calităţi.
    (2) Cazurile de excludere a unui participant sunt următoarele:
    a) în situaţia în care participanţii nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în calitate de participanţi ai Fondului, A.S.F. va fi notificată şi, în cooperare cu Fondul, va dispune măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea de către aceştia a obligaţiilor ce le revin;
    b) în situaţia interzicerii de către autorităţile competente din statul membru sau terţ de a presta servicii şi activităţi de investiţii sau de a administra portofolii individuale pe teritoriul României de către firmele de investiţii, instituţiile de credit, respectiv S.A.I. şi AFIA din alte state membre sau din state terţe sau de către sucursalele acestora.

    (3) Calitatea de participant al Fondului încetează în cazul retragerii de către autoritatea competentă a autorizaţiei/ atestatului de prestare a serviciilor şi activităţilor de investiţii sau, după caz, a autorizaţiei de administrare a portofoliilor individuale.
    (4) Termenul la care se face radierea unui participant al Fondului din registrul participanţilor este data notificării de către S.S.I.F./instituţia de credit/S.A.I./AFIA a deciziei de retragere a autorizaţiei/atestatului de prestare de servicii şi activităţi de investiţii financiare sau, după caz, a autorizaţiei de administrare a portofoliilor individuale, respectiv data notificării de către A.S.F. cu privire la retragerea autorizaţiei/radierea din registru.

    TITLUL III
    Contribuţiile şi cotizaţiile către Fond
    ART. 7
    (1) Participanţii Fondului sunt obligaţi sa plătească contribuţiile şi cotizaţiile la Fond potrivit prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 10/2022 şi ale prezentei proceduri, plata efectuându-se în lei, în contul curent al Fondului, comunicat de către acesta.
    (2) Participanţii Fondului sunt obligaţi sa plătească Fondului contribuţii iniţiale, anuale şi/sau speciale şi, dacă este cazul, cotizaţii pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare. Fiecare S.S.I.F. sau instituţie de credit din România, înregistrată în Registrul A.S.F., care prestează servicii şi activităţi de investiţii în numele clienţilor şi fiecare S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiţii sau AFIA autorizaţi să administreze portofolii individuale de investiţii din România sau dintr-un alt stat membru sau o sucursală a unei firme de investiţii, a unei instituţii de credit sau a unei S.A.I. sau AFIA dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ care are în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale este obligată, conform prevederilor art. 3, să plătească Fondului, în calitate de participant, o contribuţie iniţială, contribuţii anuale, cotizaţia pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului şi, dacă este cazul, contribuţii speciale.
    (3) Contribuţiile datorate şi virate de participanţii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării participanţilor Fondului.

    CAP. I
    Contribuţia iniţială
    ART. 8
    (1) Contribuţia iniţială pe care trebuie să o plătească participanţii la Fond reprezintă 1% din valoarea capitalului iniţial minim pentru care au fost autorizaţi de către A.S.F. pentru prestarea de servicii şi activităţi de investiţii sau pentru administrarea portofoliilor individuale, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul Băncii Naţionale a României (B.N.R.) din ziua plăţii, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, după cum urmează:
    a) pentru S.S.I.F.-urile şi instituţiile de credit care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute în secţiunea A pct. 1, 2 şi 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscriu în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi care nu deţin fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, nivelul contribuţiei iniţiale este echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plăţii, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;
    b) pentru S.S.I.F.-urile şi instituţiile de credit care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate serviciile prevăzute în secţiunea A pct. 1, 2 şi 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau care nu subscriu în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar care deţin fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, nivelul contribuţiei iniţiale este echivalentul în lei a 1.250 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plăţii, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;
    c) pentru S.S.I.F.-urile şi instituţiile de credit care solicită autorizarea/înscrierea în Registrul A.S.F., având în obiectul de activitate servicii prevăzute în anexa nr. 1, fără a se limita la serviciile prevăzute în secţiunea A pct. 1, 2 şi 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul contribuţiei iniţiale este echivalentul în lei a 7.300 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plăţii, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;
    d) pentru S.A.I. şi AFIA care au în obiectul de activitate administrarea de portofolii individuale, nivelul contribuţiei iniţiale este echivalentul în lei a 1.250 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plăţii, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;
    e) contribuţia iniţială datorată de sucursalele firmelor de investiţii, instituţiilor de credit, S.A.I. şi AFIA dintr-un stat terţ care doresc să fie înregistrate şi autorizate în România pentru a presta servicii şi activităţi de investiţii sau, după caz, servicii de administrare a portofoliilor individuale reprezintă 1% din valoarea capitalului iniţial minim prevăzut în legislaţia respectivului stat terţ corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plăţii, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură;
    f) contribuţia iniţială datorată de firmele de investiţii, instituţiile de credit şi S.A.I. şi AFIA autorizaţi într-un alt stat participant, precum şi sucursalele acestora care doresc să presteze în România servicii şi activităţi de investiţii în numele clienţilor, respectiv servicii de administrare a portofoliilor individuale, în baza liberei circulaţii a serviciilor, şi care doresc să devină participanţi ai Fondului reprezintă 1% din valoarea capitalului iniţial minim prevăzută în legislaţia respectivului stat participant corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plăţii, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură.

    (2) Participantul Fondului, plătitor al contribuţiei iniţiale, completează şi transmite Fondului, prin e-mail, formularul anexa nr. 1 „Declaraţie privind calculul contribuţiei iniţiale la Fondul de compensare a investitorilor“.
    (3) În vederea achitării acestei contribuţii, Fondul va emite Decizia privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/ speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, după momentul recepţionării anexei nr. 1. Plata contribuţiei iniţiale se efectuează în lei, în contul curent al Fondului, în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei, detaliile necesare plăţii fiind menţionate în cuprinsul acesteia.

    ART. 9
    (1) Fondul verifică modul de calcul al contribuţiei iniţiale prin confruntarea datelor înscrise în Declaraţia privind calculul contribuţiei iniţiale la Fondul de compensare a investitorilor cu cele din autorizaţia de funcţionare emisă de către autoritatea competentă şi/sau, după caz, menţionate în Registrul A.S.F. În situaţia în care, în urma verificării efectuate de către Fond, se constată diferenţe între contribuţia iniţială efectiv datorată şi cea menţionată în Declaraţia privind calculul contribuţiei iniţiale la Fondul de compensare a investitorilor, participantul în cauză va transmite Fondului, în termen de 5 zile de la data comunicării, o Declaraţie rectificativă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta procedură, cu înscrierea datelor corecte.
    (2) În funcţie de datele din Declaraţia rectificativă privind contribuţia iniţială efectiv datorată urmează a se efectua regularizările necesare în termen de 5 zile de la data transmiterii către Fond a Declaraţiei rectificative.

    CAP. II
    Contribuţia anuală şi contribuţia specială
    ART. 10
    (1) Până la data de 15 februarie a fiecărui an calendaristic, Consiliul de administraţie al Fondului stabileşte, cu luarea în considerare a principiului prevăzut la art. 12 alin. (3) şi (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022, nivelul procentual pe baza căruia se stabilesc contribuţiile anuale totale datorate de către participanţii la Fond.
    (2) Contribuţiile anuale datorate de către participanţii la Fond se stabilesc astfel încât valoarea totală a acestora, împreună cu resursele pentru compensare aflate în posesia Fondului, să se situeze la un nivel cuprins între 0,5% şi 0,8% din baza de calcul al contribuţiilor anuale, determinată în conformitate cu prevederile prezentului articol.
    (3) Valoarea contribuţiilor anuale totale dintr-un an calendaristic nu trebuie să fie mai mică de 0,05% din baza de calcul al contribuţiilor anuale.
    (4) Nivelul procentual aprobat de Consiliul de administraţie al Fondului care determină cuantumul contribuţiei anuale totale pentru anul în curs se transmite spre aprobare A.S.F. conform art. 12 alin. (4) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2022.
    (5) După aprobarea de către A.S.F. a nivelului procentual prevăzut la alin. (4), corespunzător contribuţiilor anuale totale pe care trebuie sa le colecteze Fondul într-un an, nu mai târziu de data de 15 aprilie, Consiliul de administraţie aprobă cota procentuală care se aplică bazei de calcul al contribuţiei anuale pentru determinarea contribuţiei anuale individuale. Ulterior Fondul va notifica A.S.F. şi participanţii cu privire la nivelul acestei cote procentuale în termen de 5 zile de la data stabilirii.
    (6) Cota procentuală se determină ca raport între contribuţia anuală totală calculată conform alin. (2) şi (3) şi baza de calcul al contribuţiilor anuale raportate de participanţii Fondului la sfârşitul anului în anexa nr. 3 „Situaţia investiţiilor“.
    (7) Baza de calcul avută în vedere la stabilirea cuantumului contribuţiei anuale este cea raportată la sfârşitul anului precedent de către fiecare participant pe baza anexei nr. 3.
    (8) Contribuţia anuală individuală se determină de către Fond conform următoarei formule:
    C_anuală = Ic_a*cp, unde:
    C_anuală = contribuţia anuală individuală a participantului;
    Ic_a = investiţia compensabilă aferentă bazei de calcul al contribuţiilor anuale;
    cp = cota procentuală stabilită conform prevederilor alin. (6)

    Investiţia compensabilă aferentă bazei de calcul anuale este alcătuită din suma investiţiilor realizate:
    a) de investitorii compensabili (persoane fizice şi juridice) cu portofolii sub plafonul de compensare (suma portofoliilor investitorilor compensabili, respectiv fonduri băneşti şi instrumente financiare decontate, care sunt mai mici decât plafonul de compensare, cu excepţia titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor)
    şi

    b) de investitorii compensabili (persoane fizice şi juridice) cu portofolii mai mari sau egale cu plafonul de compensare, în limita nivelului plafonului de compensare stabilit (produsul dintre numărul investitorilor şi valoarea plafonului de compensare stabilit, la cursul de schimb B.N.R. de la data raportării, cu excepţia titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor).


    (9) Valoarea contribuţiei anuale individuale determinate conform celor de mai sus şi datorate de către fiecare din participanţii Fondului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 500 de euro şi se calculează la cursul de schimb B.N.R. de la data raportării. Acelaşi cuantum al contribuţiei anuale este datorat şi în cazul în care participantul declară, conform anexei nr. 3, la sfârşitul anului precedent, o bază de calcul egală cu 0 (zero).

    ART. 11
    (1) Cuantumul contribuţiei anuale care trebuie plătită Fondului de către fiecare participant se determină prin formularul din anexa nr. 2 „Declaraţia privind calculul contribuţiei anuale şi/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor“ la prezenta procedură, care se transmite Fondului de către fiecare participant până la data de 30 aprilie.
    (2) În urma verificării datelor raportate de către participanţi în anexa nr. 2, Fondul va emite Decizia privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, până la data de 20 mai, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 88/2021, decizie ce se constituie titlu de creanţă, pentru neplata la termen a sumei datorate Fondului, participantul datorând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale, în vigoare la data emiterii titlului de creanţă.
    (3) În termen de 10 zile de la data individualizării şi comunicării obligaţiei de plată conform alin. (2), participanţii Fondului sunt obligaţi sa achite contribuţia anuală.
    (4) În scopul urmăririi în cursul anului de către Fond a evoluţiei situaţiei investiţiilor compensabile ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, participanţii Fondului vor comunica trimestrial Fondului, pană la data de 15 a primei luni din trimestrul următor pentru trimestrul anterior, situaţia investiţiilor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 „Situaţia investiţiilor“ la prezenta procedură, în care valoarea plafonului de compensare este cea aferentă anului următor celui pentru care se transmit aceste situaţii. Situaţia investiţiilor va conţine informaţii calculate la cursul B.N.R. din ultima zi a fiecărui trimestru pentru care se realizează raportarea.
    (5) În cazul în care participantul constată, din diferite motive, date incorecte raportate în anexa nr. 3 „Situaţia investiţiilor“, care stă la baza calculului contribuţiei anuale, participantul poate depune o situaţie rectificativă care să fie transmisă cu menţiunea „rectificativă“ în termen de maximum 10 zile de la constatare sau, după caz, după emiterea certificării conform art. 19 alin. (10), dar nu mai târziu de 31 martie.
    În cazul în care situaţia rectificativă a fost depusă după data de 31 martie, aceasta va cuprinde obligatoriu motivaţia/ fundamentarea rectificării raportării faţă de certificarea emisă conform art. 19 alin. (10), regularizarea sumelor urmând a se efectua după cum urmează:
    a) dacă în situaţia rectificativă se va declara o investiţie compensabilă mai mare faţă de cea iniţial avută în vedere la calculul contribuţiei anuale, pentru diferenţă se aplică procentul stabilit conform art. 10 alin. (6) pentru anul în curs şi se vor efectua demersurile aferente pentru constituirea şi plata contribuţiei rezultate în termen de maximum 30 de zile;
    b) dacă în situaţia rectificativă se va declara o investiţie compensabilă mai mică faţă de cea iniţial avută în vedere la calculul contribuţiei anuale, pentru diferenţă se aplică procentul stabilit conform art. 10 alin. (6) pentru anul în curs şi regularizarea se va efectua anul următor.


    (6) Raportările trimestriale, precum şi raportările entităţilor privind situaţia investiţiei compensabile anuale/speciale şi cuantumul contribuţiei datorate, respectiv anexele nr. 2, 3 şi 4, vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura reprezentantului legal al acestora, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, prin care se atestă că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
    (7) În exercitarea atribuţiilor conferite de lege, Fondul poate solicita participanţilor, ori de câte ori consideră necesar, situaţia investiţiilor în forma prevăzută de anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi alte documente şi situaţii, cu excepţia acelor informaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale referitoare la secretul profesional.

    ART. 12
    (1) Pentru primul an de funcţionare al unui nou participant al Fondului autorizat şi/sau înscris în Registrul A.S.F., contribuţia anuală pe care trebuie să o plătească pentru anul în curs va fi contribuţia minimă definită la art. 10 alin. (9).
    (2) În cazul în care un participant al Fondului solicită retragerea autorizaţiei de către A.S.F./radierea din Registrul public al A.S.F. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii (în cazul societăţilor de administrare a investiţiilor şi AFIA), contribuţia anuală pe care va trebui să o plătească Fondului pentru anul în curs se determină astfel:
    a) dacă solicitarea menţionată mai sus a fost depusă la A.S.F./B.N.R. şi transmisă Fondului până la data stabilirii cotei care stă la baza calculului contribuţiei anuale, contribuţia anuală va fi contribuţia minimă definită la art. 10 alin. (9);
    b) dacă solicitarea a fost depusă la A.S.F./B.N.R. şi transmisă Fondului după data stabilirii cotei care stă la baza calculului contribuţiei anuale, contribuţia anuală pe care trebuie să o achite va fi contribuţia anuală ce îi revine participantului pentru anul în curs, determinată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) şi (9).

    (3) În cazul în care unui participant al Fondului îi este retrasă/retras autorizaţia/atestatul de către A.S.F. ca sancţiune, acesta datorează, indiferent de momentul retragerii, contribuţia anuală ce îi revine pentru anul în curs, determinată în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) şi (9).

    ART. 13
    (1) În cazurile în care Consiliul de administraţie al Fondului apreciază că resursele pentru compensare ale acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor rezultate în urma unui eveniment generator de plăţi compensatorii, cu aprobarea A.S.F., participanţii plătesc contribuţii speciale, care nu pot depăşi 0,2% din valoarea bazei de calcul al contribuţiilor speciale, care include instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022 şi cu respectarea criteriilor de proporţionalitate prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. c) din acelaşi act normativ.
    (2) În vederea determinării bazei de calcul pentru contribuţia specială, participanţii Fondului vor transmite trimestrial, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, anexa nr. 4 „Situaţia investiţiilor cumulate“ în care se va declara valoarea cumulată a investiţiei compensabile cu includerea instrumentelor financiare prevăzute la art. 12 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2022 deţinute de investitorii compensabili.
    (3) Contribuţia specială individuală se determină de către Fond conform următoarei formule:
    C_specială = Ict*cp, unde:
    C_specială = contribuţia specială individuală a participantului;
    Ict = investiţia compensabilă aferentă bazei de calcul al contribuţiilor speciale, formată din investiţia compensabilă cumulată declarată în anexa nr. 4 „Situaţia investiţiilor cumulate“;
    cp = cota procentuală stabilită pentru contribuţia specială conform prevederilor alin. (4) şi (6).

    (4) Cota procentuală stabilită pentru contribuţia specială se determină ca raport între cuantumul contribuţiei speciale determinat conform alin. (1) şi baza de calcul al contribuţiilor speciale raportată de participanţii Fondului la sfârşitul anului în anexa nr. 4 „Situaţia investiţiilor cumulate“.
    (5) Valoarea contribuţiilor speciale datorate de către fiecare dintre participanţii Fondului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 500 de euro şi se calculează la cursul de schimb B.N.R. de la data raportării.
    (6) După aprobarea de către A.S.F. a cuantumului total al contribuţiilor speciale, Consiliul de administraţie va aproba cuantumul cotei procentuale care va fi aplicată investiţiei compensabile rezultate, declarată în anexa nr. 4 „Situaţia investiţiilor cumulate“, şi îl va comunica participanţilor Fondului şi A.S.F. într-un termen de 5 zile.
    (7) În vederea stabilirii contribuţiei speciale individuale, participanţii vor transmite Fondului, în termen de 5 zile de la comunicarea cotei stabilite la alin. (6), anexa nr. 2.
    (8) În urma verificării datelor raportate conform anexei nr. 2, în termen de 15 zile de la data raportării, Fondul va emite Decizia privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/ speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor din anexa nr. 6 la prezenta procedură, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 88/2021, decizie ce constituie titlu de creanţă pentru neplata la termen a sumei datorate Fondului, participantul datorând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale, în vigoare la data emiterii titlului de creanţă.
    (9) În termen de 10 zile de la data individualizării şi comunicării obligaţiei de plată conform alin. (2), participanţii Fondului sunt obligaţi să achite contribuţia anuală.

    ART. 14
    (1) Consiliul de administraţie al Fondului poate decide suspendarea plăţii contribuţiilor anuale sau diminuarea acestora numai cu aprobarea prealabilă a A.S.F. şi în situaţii justificate.

    ART. 15
    (1) Fondul verifică modul de calcul al contribuţiei anuale şi/sau speciale prin confruntarea datelor înscrise în anexa nr. 2 „Declaraţia privind calculul contribuţiei anuale şi/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor“ cu cele din anexa nr. 3 şi/sau anexa nr. 4.
    (2) În situaţia în care, în urma verificării efectuate de către Fond conform alin. (1), se constată diferenţe între contribuţia efectiv datorată şi cea menţionată în Declaraţia privind calculul contribuţiei anuale şi/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor, participantul în cauză va transmite Fondului, în termen de 5 zile de la data comunicării, o declaraţie rectificativă, potrivit aceluiaşi model, cu menţiunea „rectificativă“.
    (3) Dacă se constată că sumele aferente contribuţiei efectiv datorate din anexa nr. 2 au fost transmise în mod intenţionat eronat, Fondul va notifica A.S.F. în vederea adoptării măsurilor care se impun. Notificarea va fi însoţită de documentele analizate de către reprezentanţii Fondului şi în baza cărora a fost făcută constatarea.
    (4) Până la data de 20 mai a fiecărui an, Fondul va comunica participantului Decizia privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor în legătură cu cuantumul contribuţiei anuale, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 88/2021, decizie ce constituie titlu de creanţă pentru neplata la termen a sumei datorate Fondului, participantul datorând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale, în vigoare la data emiterii titlului de creanţă.
    (5) Cuantumul dobânzilor şi majorărilor de întârziere determinate de către Fond se va comunica participantului printro Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi/sau penalităţi datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 7 la prezenta procedură. Această decizie se va comunica participantului în termen de 5 zile de la efectuarea cu întârziere a plăţii.

    CAP. III
    Cotizaţia pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare
    ART. 16
    (1) În cazul în care suma veniturilor disponibile ale Fondului prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), c), e) şi h) din Legea nr. 88/2021 nu acoperă necesarul de resurse financiare stabilit conform art. 10 alin. (4) din aceeaşi lege, diferenţa rezultată se va plăti până la data de 31 mai a anului următor, după cum urmează:
    a) 50% împărţită în mod egal la toţi participanţii la Fond;
    b) 50% împărţită în mod egal între toate entităţile autorizate de A.S.F. să administreze locuri de tranzacţionare şi sisteme de compensare şi/sau decontare.

    (2) Fiecare participant al Fondului va plăti cotizaţia pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului în cuantumul sumei prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului aprobat de către Consiliul A.S.F., stabilită conform alin. (1), pe baza facturii fiscale emise de către Fond, cu excepţia participanţilor care sunt în situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) şi (2).
    (3) În cazul în care în cursul unui an fiscal se constată un deficit bugetar, Consiliul de administraţie al Fondului supune de îndată aprobării A.S.F. bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat, în care se specifică cuantumul cotizaţiei pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare suplimentare. Cotizaţia pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare suplimentare se comunică participanţilor în termen de maximum 30 de zile de la decizia A.S.F. de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs şi se va achita până la data de 31 mai, pe baza facturilor fiscale aferente acestor cotizaţii.

    ART. 17
    (1) Pentru primul an de funcţionare al unui nou participant al Fondului autorizat şi/sau înscris în Registrul A.S.F., cotizaţia pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului pe care trebuie să o plătească va fi calculată după formula: (a se vedea imaginea asociată)
    Ctb.CA = cotizaţia pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului stabilită pentru anul în curs în bugetul de venituri şi cheltuieli;
    N = nr. de zile rămase de la data când devine participant al Fondului până la sfârşitul anului;
    În acest caz, termenul de plată a cotizaţiei pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului este de 10 zile de la data emiterii facturii de către Fond.

    (2) În cazul în care un participant al Fondului solicită retragerea autorizaţiei/radierea din Registrul public al A.S.F. sau restrângerea obiectului de activitate cu activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii (în cazul societăţilor de administrare a investiţiilor sau AFIA) până la 31 mai, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 88/2021, cotizaţia pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare pe care trebuie să o plătească Fondului, aferentă anului respectiv, se calculează astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    Ctb. CA = cotizaţia pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului stabilită pentru anul în curs;
    N = nr. de zile de la începutul anului până la data prezentării de către participant a solicitării transmise către A.S.F./B.N.R. privind încetarea activităţii pe piaţa de capital sau restrângerea activităţii de administrare a portofoliilor individuale de investiţii (în cazul societăţilor de administrare a investiţiilor sau AFIA).
    În acest caz, termenul de plată este de 10 zile de la data la care Fondul a emis factura fiscală.

    (3) Dacă participantul se retrage după data scadentă a obligaţiei de plată, respectiv 31 mai, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 88/2021, cuantumul cotizaţiei se achită integral. Acelaşi cuantum al cotizaţiilor îl datorează şi participanţii cărora le este retrasă autorizaţia de funcţionare sau sunt radiaţi din Registrul A.S.F. ca urmare a sancţiunii impuse de către A.S.F./B.N.R., indiferent de data retragerii.

    CAP. IV
    Obligaţii privind transparenţa
    ART. 18
    (1) Fiecare participant al Fondului trebuie să publice pe site-ul propriu informaţii, în limba română, necesare identificării Fondului de compensare a investitorilor la care este participant sau altei scheme de compensare la care acesta participă, precum şi referitoare la plata compensaţiilor, procedurile Fondului şi plafonul de compensare oferit de Fond.
    (2) Orice S.S.I.F./instituţie de credit/societate de administrare a investiţiilor/AFIA are obligaţia ca la data încheierii contractului de prestări servicii să transmită, în scris, investitorului informaţiile menţionate la alin. (1), inclusiv prin referire la website-ul unde sunt publicate aceste informaţii, şi va solicita acestuia o declaraţie care să ateste că a luat cunoştinţă despre încadrarea sau neîncadrarea în categoria de investitori ale căror investiţii sunt compensate de Fond, conform legii.
    În cazul în care S.S.I.F./instituţia de credit/societatea de administrare a investiţiilor/AFIA nu este participant al Fondului, clientul acesteia/acestuia va menţiona în declaraţia pe proprie răspundere că nu se va îndrepta împotriva Fondului şi că a luat cunoştinţă de faptul că schema de compensare de la care poate solicita acordarea compensaţiilor este cea menţionată de intermediar în contractul de intermediere/administrare, declaraţia putând fi anexă la contract.

    (3) S.S.I.F./Instituţiile de credit şi societăţile de administrare a investiţiilor/AFIA au obligaţia de a notifica investitorului, în scris, orice modificare a informaţiilor furnizate la data încheierii contractului de prestări servicii/administrare cu privire la schema de compensare incidentă.
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) nu vor fi folosite de participanţii la Fond în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale participanţilor cuprind numai informaţii referitoare la participarea la Fond sau la o altă schemă de compensare a investitorilor.
    (5) Informaţiile prevăzute în prezentul articol se vor publica în limba română.
    (6) Participanţii Fondului sunt obligaţi să transmită orice informaţie suplimentară pe care Fondul o apreciază necesară în îndeplinirea obiectului său principal de activitate, cu excepţia acelor informaţii care intră sub incidenţa prevederilor legale referitoare la secretul profesional.

    ART. 19
    (1) S.S.I.F. trebuie să transmită Fondului următoarele situaţii şi documente, cu privire la serviciile şi activităţile de investiţii prestate în numele clienţilor, la termenele şi în condiţiile menţionate:
    a) lunar, balanţa de verificare analitică (în format .pdf sau .xlsx) şi balanţa de verificare analitică a contului 419 (în format .xlsx), care va conţine identificatorul unic al clientului astfel cum este cuprins în back-office-ul S.S.I.F.-ului sau numărul de cont al clientului, transmise electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Termenul-limită de depunere va fi ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei de raportare;
    b) trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare: anexa nr. 3 şi anexa nr. 4 transmise electronic (în format .xlsx sau .pdf), având ataşată o semnătură electronică extinsă;
    c) semestrial, în termenul stabilit prin reglementările A.S.F., situaţiile financiare semestriale care vor cuprinde situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, contul de profit şi pierdere, transmise electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă;
    d) anual, transmise electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă, în termenul stabilit prin reglementările A.S.F.:
    - raportul anual care va cuprinde situaţiile financiare anuale compuse din: situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, situaţia veniturilor şi cheltuielilor, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative, raportul administratorului şi raportul auditorului financiar;
    – raportul auditorului intern;
    – balanţa de verificare analitică;

    e) datele şi informaţiile cuprinse în raportările privind situaţia fondurilor proprii (fonduri proprii, cerinţe de fonduri proprii, ratele şi nivelurile de fonduri proprii), conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, transmise electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă;
    f) în termen de 3 zile de la data recepţionării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenţei organelor de conducere ale societăţii, cum sunt: certificatul de înscriere de menţiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, actele individuale emise de A.S.F. transmise electronic.

    (2) Societăţile de administrare a investiţiilor şi AFIA trebuie să transmită Fondului situaţiile şi documentele prevăzute la alin. (1), iar anexa nr. 3 „Situaţia investiţiilor“ va fi însoţită de un centralizator ce va cuprinde identificatorul unic al clientului, aşa cum este cuprins în evidenţele S.A.I., şi activul total al fiecăruia, având ataşate o semnătură electronică extinsă.
    (3) Instituţiile de credit trebuie să transmită Fondului următoarele situaţii şi documente, la termenele menţionate:
    a) trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, Situaţia investiţiilor, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 şi anexa nr. 4 la prezenta procedură, transmisă electronic (în format .xlsx sau .pdf), având ataşată o semnătură electronică extinsă;
    b) în termen de 3 zile de la data recepţionării, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării, documentele care atestă modificări ale datelor de identificare sau ale componenţei organelor de conducere ale societăţii, cum sunt: certificatul de înscriere de menţiuni, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, actele individuale emise de A.S.F. transmise în format electronic.

    (4) Participanţii trebuie să transmită Fondului în format electronic, având ataşată semnătură electronică extinsă, următoarele:
    - în termen de 10 zile de la data aprobării, hotărârile organelor statutare referitoare la schimbarea sediului social, denumirii, modificarea componenţei consiliului de administraţie şi/sau conducerii executive, modificarea capitalului social, proiectul de fuziune/divizare, deschiderea procedurii insolvenţei etc. şi, dacă este cazul, în termen de 5 zile de la eliberare, certificatul emis de oficiul registrului comerţului privind înregistrarea menţiunilor referitoare la modificările menţionate anterior;
    – în termen de 15 zile de la data eliberării, actele individuale emise de A.S.F.;
    – anual, până la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5 actualizată;
    – în termen de 10 zile de la data retragerii autorizaţiei de către A.S.F. sau a radierii din Registrul public al A.S.F., la cerere sau ca urmare a sancţionării participantului cu retragerea autorizaţiei de funcţionare, o situaţie care să evidenţieze valoarea fondurilor băneşti şi a instrumentelor financiare deţinute de fiecare investitor după închiderea/lichidarea conturilor acestuia, în eventualitatea în care nu s-au putut returna în totalitate, şi modul de păstrare a acestora până la momentul restituirii.

    (5) Toate documentele şi raportările în format electronic vor fi transmise la adresa de e-mail office@fond-fci.ro.
    (6) Pe baza raportărilor primite de la S.S.I.F.-uri, Fondul verifică dacă:
    a) cerinţele totale de capital sunt acoperite de fondurile proprii;
    b) disponibilităţile clienţilor se află în conturile societăţii.

    (7) Verificările menţionate la alin. (6) vor fi efectuate în maximum 30 de zile de la data expirării termenelor de raportare.
    (8) În situaţia în care raportările transmise Fondului de către S.S.I.F.-uri reflectă o situaţie financiară critică, respectiv disponibilităţile clienţilor nu se regăsesc în conturile societăţii, şi care evidenţiază o eventuală incapacitate a participantului de a restitui fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, Fondul va solicita în cel mai scurt timp posibil explicaţii referitoare la acest lucru.
    (9) Dacă informaţiile solicitate dovedesc faptul că disponibilităţile clienţilor nu se regăsesc în conturile societăţii, Fondul va notifica de îndată A.S.F.
    (10) Până cel târziu la data de 15 martie a fiecărui an, participanţii la Fond trimit Fondului o certificare emisă de auditorul intern/controlul intern care să ateste corectitudinea şi exactitatea raportărilor din anul anterior cu privire la deţinerile de instrumente financiare şi/sau fonduri băneşti în numele investitorilor şi existenţa unei evidenţe complete şi exacte cuprinzând datele referitoare la investitorii compensabili, aşa cum prevede art. 27 din Legea nr. 88/2021.

    CAP. V
    Sancţiuni pentru neplata contribuţiilor şi a cotizaţiilor
    ART. 20
    (1) În cazul în care un participant al Fondului nu plăteşte în termen de 10 zile de la data comunicării de către Fond a Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, conform anexei nr. 6 la prezenta procedură, sumele datorate Fondului cu titlu de contribuţie, Fondul va percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale.
    (2) În cazul în care un participant al Fondului nu plăteşte contribuţia iniţială, contribuţia anuală, şi/sau contribuţia specială în cuantumul stabilit şi la termen sau nu transmite situaţiile şi documentele prevăzute la art. 19 în condiţiile stabilite de prezenta procedură, după un termen de 10 zile de la data scadenţei obligaţiei de plată sau de transmitere a documentelor şi informaţiilor respective, Fondul informează A.S.F., în scris, cu privire la situaţia participantului care nu şi-a executat sau a executat necorespunzător obligaţia de plată sau cea de transmitere a documentelor şi informaţiilor solicitate.
    (3) Dacă la data scadenţei stabilită la alin. (1) datoria restantă prevăzută în titlul de creanţă nu a fost plătită, acesta devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul poate declanşa procedura de executare silită a creanţelor, conform dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cazul în care contribuţiile datorate nu pot fi recuperate de la un participant declarat în faliment, recuperarea sumelor se va face de către Fond în procesul lichidării acestuia.

    ART. 21
    În cazul în care participantul sau oricare dintre entităţile obligate la plata cotizaţiei pentru cheltuielile de administrare şi funcţionare a Fondului conform art. 16 alin. (1) nu achită cotizaţia datorată până la data de 31 mai a anului în curs, participantul datorează Fondului majorări de întârziere la nivelul dobânzii legale penalizatoare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie şi până la data plăţii integrale a sumei datorate.

    TITLUL IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 22
    Prezenta procedură privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea şi plata contribuţiilor, inclusiv anexele sale, se avizează de către Consiliul de administraţie al Fondului şi se supun aprobării Consiliului A.S.F.

    ART. 23
    (1) În situaţii speciale, la propunerea fundamentată a Fondului, cu aprobarea prealabilă a A.S.F., termenele prevăzute în prezenta procedură referitoare la aprobarea cuantumului contribuţiei anuale ce trebuie colectată într-un an calendaristic şi, implicit, şi celelalte termene ce au legătură cu acestea, pot suferi modificări.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) Fondul va propune un nou calendar de termene (stabilire/raportare/plată) şi va informa în consecinţă participanţii în termen de 5 zile de la aprobarea A.S.F.

    ART. 24
    Prezenta procedură se aprobă de către A.S.F. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 35 din Legea nr. 88/2021.

    ART. 25
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură.                    Directorul general al Fondului de compensare a investitorilor,
                    Costel-Bogdan Movileanu

    Bucureşti, 18 mai 2022.
    Nr. 1.
    ANEXA 1

    DECLARAŢIE
    privind calculul contribuţiei iniţiale la Fondul de compensare a investitorilor
    [ ] rectificativă
    1. Denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.)/instituţiei de credit/societăţii de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/administratorului de fonduri de investiţii alternative (AFIA) ........................................
    Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului/Judeţului ................................................................. cu nr. .............................., cod unic de înregistrare ..................................

    2. Sediul social .............................................................................
    3. Numărul şi data autorizaţiei/atestatului de înscriere în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a S.S.I.F., instituţiei de credit sau ale autorizaţiei pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienţilor ...........................................................................
    4. Capitalul minim iniţial prevăzut de lege pentru prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii financiare sau pentru administrarea portofoliilor individuale ale clienţilor din autorizaţia/atestatul emisă/emis de către A.S.F./Banca Naţională a României (B.N.R.), lei ...........................................................................
    5. Contribuţia iniţială datorată reprezintă 1% din capitalul iniţial minim, conform pct. 4, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua plăţii, pe baza Deciziei privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/ minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor, lei ...........................................................................
    6. Cont bancar .................................................................................................................. lei
    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
    Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituţiei de credit/S.A.I./A.F.I.A.,
    ..............................................................................................
    Data declaraţiei
    .........................

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE
    privind calculul contribuţiei anuale şi/sau speciale la Fondul de compensare a investitorilor,
    aferente anului ..........
    [ ] rectificativă
    [ ] anuală
    [ ] specială
    1. Denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.)/instituţiei de credit/societăţii de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/administratorului de fonduri de investiţii alternative (AFIA) .............................................................................................
    Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului/Judeţului ....................................................................... cu nr. ..............................., cod unic de înregistrare ..................................
    2. Sediul social ......................................................................................................................................................................
    3. Numărul şi data înscrierii în Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a S.S.I.F., instituţiei de credit sau ale autorizaţiei pentru prestarea serviciilor de administrare a portofoliilor individuale ale clienţilor ..........................................................
    4. Modalitatea de calcul al contribuţiei anuale:
    a) baza de calcul al contribuţiei anuale [investiţia compensabilă declarată în anexa nr. 3 la Procedura Fondului de compensare a investitorilor nr. 1/2022 privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligaţiilor la fond (PP1(1)-2022) la sfârşitul anului precedent] .....................
    b) cota IC stabilită de Consiliul de administraţie pentru anul în curs .............................%
    c) contribuţia anuală calculată (cota IC x baza de calcul) ..................... lei
    d) contribuţia anuală datorată ......................... lei

    5. Modalitatea de calcul al contribuţiei speciale:
    a) baza de calcul al contribuţiei speciale [investiţia compensabilă declarată în anexa nr. 4 la Procedura Fondului de compensare a investitorilor nr. 1/2022 privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligaţiilor la fond (PP1(1)-2022) la sfârşitul anului precedent] .....................
    b) cota IC specială stabilită de consiliul de administraţie pentru anul în curs ............................%
    c) contribuţia anuală specială (cota IC x baza de calcul al contribuţiei speciale) .................. lei
    d) contribuţia specială datorată ......................... lei

    6. Contribuţia anuală/specială calculată ..................... lei (a + b + c) – d
    7. Contribuţia anuală/specială datorată: ......................... lei
    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
    Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituţiei de credit/S.A.I./AFIA,
    ..............................................................................................
    Data declaraţiei (zz/ll/aaaa)
    ...........................................

    ANEXA 3

    SITUAŢIA INVESTIŢIILOR
    (fonduri băneşti şi instrumente financiare decontate, cu excepţia titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor)
    [ ] rectificativă
    la data de ...................... (zz/ll/aaaa)
    Societatea de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.)/Instituţia de credit/Societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/Administratorul de fonduri de investiţii alternative (AFIA): .....................................................................................................
    Plafon de compensare ................. euro ..... curs euro
    Plafon de compensare ............. lei
    1. Număr investitori compensabili cu investiţii sub plafonul de compensare ....................,
    din care:
    - persoane fizice: .....................
    – persoane juridice: ...................

    1.1. Suma totală a investiţiilor compensabile sub plafonul de compensare ....................,
    din care:
    a) persoane fizice; total lei .....................,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ..................................
    – valoarea instrumentelor financiare, lei .........


    b) persoane juridice; total lei .............,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ..................
    – valoarea instrumentelor financiare, lei ..........

    2. Număr investitori compensabili cu investiţii peste plafonul de compensare ..................,
    din care:
    - persoane fizice: .....................
    – persoane juridice: .................

    2.1. Suma totală a investiţiilor compensabile peste plafonul de compensare total lei ..............,
    din care:
    a) persoane fizice; total lei ....................,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ...............
    – valoarea instrumentelor financiare, lei ..........


    b) persoane juridice; total lei ...............,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ............................
    – valoarea instrumentelor financiare, lei ........
    2.2. Valoarea compensaţiei maxime corespunzătoare investitorilor compensabili cu investiţii peste plafon (număr investitori compensabili cu investiţii peste plafon x plafonul de compensare la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (B.N.R.) de la data raportării) total lei ....................................,
    din care:
    - persoane fizice, total lei .........................
    – persoane juridice, total lei ......................

    Investiţie compensabilă, total lei ..................
    (pct. 1.1 + pct. 2.2)    3. Număr investitori necompensabili ...........................,
    din care:
    - persoane fizice: .....................
    – persoane juridice: .................

    3.1. Investiţii exceptate de la compensare total lei ...............................,
    din care:
    a) persoane fizice; total lei .................................,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ..................
    – valoarea instrumentelor financiare, lei ..........


    b) persoane juridice; total lei ..................,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei .........
    – valoarea instrumentelor financiare, lei .........

    4. Valoarea instrumentelor financiare decontate aferente pieţelor externe, din totalul portofoliilor raportate la pct. 1.1, 2.1 şi 3.1, total lei ......................
    Explicaţii:
    - în prezenta anexă se raportează:
    • instrumente financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacţionate, inclusiv cele tranzacţionate OTC - over the counter) şi/sau fonduri băneşti (în măsura în care fondurile băneşti nu sunt acoperite de Fondul de garantare a depozitelor bancare sau o altă schemă de garantare/compensare) deţinute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, cu excepţia titlurilor de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor, în limita plafonului de compensare;
    • instrumente financiare aflate în custodia participantului la Fondul de compensare a investitorilor, respectiv acele instrumente deţinute în numele fiecărui investitor şi care se regăsesc în evidenţa participantului;
    • instrumente derivate la valoarea marjelor încasate de la clienţi;
    • fonduri băneşti, respectiv sumele clienţilor deţinute de participant la sfârşitul lunii de raportare în conturile aferente disponibilităţilor băneşti care aparţin clienţilor;

    – plafonul de compensare se calculează în lei utilizând cursul de schimb B.N.R. de la data raportării (sfârşitul fiecărui trimestru);
    – categoria persoane juridice - include şi entităţile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice;
    – valoarea în lei a instrumentelor financiare reprezintă valoarea de piaţă a acestora la termenele de raportare stabilite prin prezenta procedură;
    – la pct. 1 se vor declara toţi investitorii compensabili (persoane fizice şi juridice) cu portofolii < decât plafonul de compensare;
    – la pct. 1.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la pct. 1 (fonduri băneşti + instrumente financiare decontate) care sunt < decât plafonul de compensare;
    – la pct. 2 se vor declara toţi investitorii compensabili (persoane fizice şi juridice) cu portofolii ≥ decât plafonul de compensare;
    – la pct. 2.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la pct. 2 (fonduri băneşti + instrumente financiare decontate) care sunt ≥ decât plafonul de compensare;
    – investitori necompensabili = exceptaţi conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor;
    – la numărul de investitori se vor include şi investitorii din PPM (programul de privatizare în masă);
    – soldurile debitoare ale unor clienţi nu trebuie să influenţeze soldurile creditoare ale celorlalţi clienţi;
    – participanţii care au clienţi ale căror portofolii sunt administrate de S.A.I./AFIA nu îi vor raporta la nr. de investitori, această obligaţie revenind S.A.I./AFIA;
    – participanţii ai căror clienţi tranzacţionează pe pieţe externe, printr-un intermediar extern, vor raporta valoarea fondurilor băneşti doar dacă există un contract de intermediere între client şi membru pentru aceste servicii şi transferul fondurilor băneşti la intermediarul extern se face prin membrul respectiv.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
    Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituţiei de credit/S.A.I./AFIA,
    ..............................................................................................
    Data declaraţiei (zz/ll/aaaa)
    ...........................................

    ANEXA 4

    SITUAŢIA INVESTIŢIILOR CUMULATE
    (fonduri băneşti şi instrumente financiare decontate, inclusiv titlurile de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor)
    la data de ...................... (zz/ll/aaaa)
    Societatea de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.)/Instituţia de credit/Societatea de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/Administratorul de fonduri de investiţii alternative (AFIA): ......................................................................................................
    Plafon de compensare: ................. euro ..... curs euro
    Plafon de compensare ............. lei
    1. Număr investitori compensabili cu investiţii sub plafonul de compensare ....................,
    din care:
    - persoane fizice .....................
    – persoane juridice: ...................

    1.1. Suma totală a investiţiilor compensabile sub plafonul de compensare ....................,
    din care:
    a) persoane fizice; total lei .....................,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei .............................
    – valoarea instrumentelor financiare, lei .........


    b) persoane juridice; total lei .............,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ..................
    – valoarea instrumentelor financiare, lei ..........

    2. Număr investitori compensabili cu investiţii peste plafonul de compensare .................,
    din care:
    - persoane fizice: .....................
    – persoane juridice: .................

    2.1. Suma totală a investiţiilor compensabile peste plafonul de compensare total lei ..............,
    din care:
    a) persoane fizice; total lei ....................,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ...............
    – valoarea instrumentelor financiare, lei ..........


    b) persoane juridice; total lei ...............,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ............................
    – valoarea instrumentelor financiare, lei ........
    2.2. Valoarea compensaţiei maxime corespunzătoare investitorilor compensabili cu investiţii peste plafon [număr investitori compensabili cu investiţii peste plafon x plafonul de compensare la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României (B.N.R.) de la data raportării] total lei ....................................,
    din care:
    - persoane fizice, total lei .........................
    – persoane juridice, total lei ......................
    Investiţie compensabilă, total lei .................
    (pct. 1.1 + pct. 2.2)    3. Număr investitori necompensabili ..........................,
    din care:
    - persoane fizice: .....................
    – persoane juridice: .................

    3.1. Investiţii exceptate de la compensare total lei ...............................,
    din care:
    a) persoane fizice; total lei .................................,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei ..................
    – valoarea instrumentelor financiare, lei ..........


    b) persoane juridice; total lei ………..,
    din care:
    - fonduri băneşti, lei.........
    – valoarea instrumentelor financiare, lei .........

    4. Valoarea instrumentelor financiare decontate aferente pieţelor externe, din totalul portofoliilor raportate la pct. 1.1, 2.1 şi 3.1, total lei ......................
    Explicaţii:
    - în prezenta anexă se raportează:
    • instrumente financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacţionate, inclusiv cele tranzacţionate OTC - over the counter) şi/sau fonduri băneşti deţinute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, inclusiv titlurile de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor, în limita plafonului de compensare;
    • instrumente financiare aflate în custodia participantului la Fondul de compensare a investitorilor, respectiv acele instrumente deţinute în numele fiecărui investitor şi care se regăsesc în evidenţa participantului;
    • instrumente derivate la valoarea marjelor încasate de la clienţi;
    • fonduri băneşti, respectiv sumele clienţilor deţinute de participant la sfârşitul lunii de raportare în conturile aferente disponibilităţilor băneşti care aparţin clienţilor;

    – plafonul de compensare se calculează în lei utilizând cursul de schimb B.N.R. de la data raportării (sfârşitul fiecărui trimestru);
    – categoria persoane juridice - include şi entităţile fără personalitate juridică, altele decât persoanele fizice;
    – valoarea în lei a instrumentelor financiare reprezintă valoarea de piaţă a acestora la termenele de raportare stabilite prin prezenta procedură;
    – la pct. 1 se vor declara toţi investitorii compensabili (persoane fizice şi juridice) cu portofolii < decât plafonul de compensare;
    – la pct. 1.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la pct. 1 (fonduri băneşti + instrumente financiare decontate) care sunt < decât plafonul de compensare;
    – la pct. 2 se vor declara toţi investitorii compensabili (persoane fizice şi juridice) cu portofolii ≥ decât plafonul de compensare;
    – la pct. 2.1 se vor trece sumele aferente portofoliilor investitorilor de la pct. 2 (fonduri băneşti + instrumente financiare decontate) care sunt ≥ decât plafonul de compensare;
    – investitori necompensabili = exceptaţi conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor;
    – la numărul de investitori se vor include şi investitorii din PPM (programul de privatizare în masă);
    – soldurile debitoare ale unor clienţi nu trebuie să influenţeze soldurile creditoare ale celorlalţi clienţi;
    – participanţii care au clienţi ale căror portofolii sunt administrate de S.A.I./AFIA nu îi vor raporta la nr. de investitori, această obligaţie revenind S.A.I./AFIA;
    – participanţii ai căror clienţi tranzacţionează pe pieţe externe, printr-un intermediar extern, vor raporta valoarea fondurilor băneşti doar dacă există un contract de intermediere între client şi membru pentru aceste servicii şi transferul fondurilor băneşti la intermediarul extern se face prin membrul respectiv.

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
    Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituţiei de credit/S.A.I./AFIA,
    ..............................................................................................
    Data declaraţiei (zz/ll/aaaa)
    ............................................

    ANEXA 5

    CERERE
    pentru dobândirea/menţinerea calităţii de participant al Fondului de compensare a investitorilor
    ......................................................................................,
    [denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.)/ instituţiei de credit/societăţii de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/ administratorului de fonduri de investiţii alternative (AFIA)]
    [ ] Având în vedere prestarea următoarelor servicii de investiţii financiare: ............................................,
    [ ] având în vedere obiectul de activitate de administrare a portofoliilor individuale de investiţii,
    solicităm dobândirea/menţinerea calităţii de participant al Fondului de compensare a investitorilor şi vă furnizăm următoarele informaţii:
    I. Date de identificare:
    1. Sediul social: .....................................................................................................................................................................
    2. Societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului/Judeţului ............................................................... cu nr. .............................., cod unic de înregistrare ..................................
    3. Adresa de corespondenţă (în cazul în care este diferită de adresa sediului social): .............................................................
    4. Componenţa consiliului de administraţie:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    5. Numele şi prenumele reprezentantului legal (funcţie, telefon, fax, e-mail): ............................................................................
    6. Numele şi prenumele directorului departamentului pieţe de capital din cadrul instituţiei de credit (funcţie, telefon, fax, email): ...............................................................
    7. Numele şi prenumele celui de-al doilea reprezentant legal, în cazul S.S.I.F. şi S.A.I. (funcţie, telefon, fax, e-mail):
    ...............................................................................................

    8. Numele şi prenumele directorului compartimentului financiar-contabil (funcţie, telefon, fax, e-mail):
    ..............................................................................................

    9. Telefon: .....................................................................
    10. Fax: ........................................................................
    11. E-mail: ....................................................................
    12. Pagina web: ............................................................

    II. Persoane de contact în relaţia cu Fondul de compensare a investitorilor:
    1. Numele şi prenumele: ...............................................
    2. Funcţie: .....................................................................
    3. Telefon: .....................................................................
    4. Fax: ..........................................................................
    5. E-mail: ......................................................................

    III. Contul bancar al S.S.I.F./instituţiei de credit/S.A.I./AFIA folosit în relaţia cu Fondul de compensare a investitorilor
    1. Denumirea băncii .....................................................
    2. Adresa băncii ............................................................
    3. Nr. cod IBAN .............................................................

    Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile de înşelăciune şi/sau de fals în declaraţii, că datele şi/sau informaţiile transmise sunt reale, corecte şi complete.
    Director/Reprezentant legal al S.S.I.F./instituţiei de credit/S.A.I./AFIA,
    ............................................................................................................
    Data declaraţiei (zz/ll/aaaa)
    …………….....……………..

    ANEXA 6

    Nr. înregistrare ………….. Data ……………
    DECIZIE
    privind stabilirea contribuţiei iniţiale/anuale/minime/speciale datorate Fondului de compensare a investitorilor

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    Data

┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │În conformitate│
│ │cu dispoziţiile│
│ │art. 10 alin. │
│ │(1) lit. a)/b) │
│ │din Legea nr. │
│ │88/2021 privind│
│ │Fondul de │
│ │compensare a │
│ │investitorilor │
│ │(Fondul), │
│ │raportat la │
│ │art. 13 din │
│ │acelaşi act │
│ │administrativ, │
│Către: │pe baza anexei │
│Denumirea societăţii: │nr. 1/anexei │
│……….............................................……│nr. 2 la │
│Sediul social: localitatea ………............….., cod│Procedura │
│poştal ………, str. …….....................……. nr. │Fondului de │
│……, bl. ……, sc. …, ap……, judeţul (sector) ……………. │compensare a │
│Cod de identificare fiscală: ……............……… │investitorilor │
│Număr de înregistrare în registrul comerţului: │nr. 1/2022 │
│……………. │privind │
│Număr de înregistrare în Registrul Autorităţii de │participanţii │
│Supraveghere Financiară (A.S.F.): ………...……… │Fondului de │
│Categorie participant: ……………… (societate de │compensare a │
│servicii de investiţii financiare, instituţie de │investitorilor,│
│credit, societate de administrare a investiţiilor,│determinarea şi│
│administrator de fonduri de investiţii │plata │
│alternative) │obligaţiilor la│
│ │fond (PP1(1) │
│ │-2022), │
│ │înregistrată la│
│ │Fondul de │
│ │compensare a │
│ │investitorilor │
│ │cu nr. ……....….│
│ │şi în baza │
│ │constatărilor │
│ │Fondului, se │
│ │stabilesc │
│ │următoarele │
│ │obligaţii de │
│ │plată: │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    I. Denumirea creanţei:
    Contribuţie iniţială \u-3985? Contribuţie anuală \u-3985? Contribuţie specială \u-3985?

    II. Determinarea contribuţiei iniţiale datorate (lei)

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Denumirea indicatorului │Decizia│
│ │curentă│
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Capitalul minim iniţial │ │
│pentru care a fost autorizat │ │
│de către A.S.F. pentru │ │
│prestarea de servicii şi │ │
│activităţi de investiţii sau │ │
│pentru administrarea │ │
│portofoliilor individuale │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Contribuţia iniţială minimă│ │
│conform prevederilor legale, │ │
│dacă este cazul │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Suma datorată conform art. │ │
│11 din Regulamentul │ │
│Autorităţii de Supraveghere │ │
│Financiară nr. 10/2022 privind│ │
│Fondul de compensare a │ │
│investitorilor │ │
└──────────────────────────────┴───────┘    III. Determinarea contribuţiei anuale datorate (lei)

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Denumirea indicatorului │Decizia│
│ │curentă│
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Valoarea investiţiei │ │
│compensabile la 31 decembrie │ │
│…… │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Cota procentuală stabilită │ │
│pentru anul ……. conform │ │
│Deciziei Consiliului de │ │
│administraţie al Fondului nr. │ │
│………./……….. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Contribuţia anuală │ │
│calculată ( r1 x r2) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Contribuţia anuală minimă │ │
│conform prevederilor legale │ │
│(dacă este cazul) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Contribuţia anuală │ │
│calculată conform prevederilor│ │
│art. 12 din Procedura Fondului│ │
│de compensare a investitorilor│ │
│nr. 1/2022 (dacă este cazul) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│6. Suma datorată │ │
└──────────────────────────────┴───────┘    IV. Determinarea contribuţiei speciale datorate (lei)

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Denumirea indicatorului │Decizia│
│ │curentă│
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Valoarea investiţiei │ │
│compensabile la 31 decembrie │ │
│în conformitate cu art. 13 │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Cota procentuală stabilită │ │
│pentru anul …………. conform │ │
│Deciziei Consiliului de │ │
│administraţie al Fondului nr. │ │
│…………/………….. │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Contribuţia specială │ │
│calculată (r1 x r2) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Contribuţia specială minimă│ │
│conform prevederilor legale │ │
│(dacă este cazul) │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Suma datorată │ │
└──────────────────────────────┴───────┘    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă, conform legii. Decizia produce efecte de la data comunicării.
    Suma datorată se plăteşte în funcţie de data comunicării prezentei decizii în termen de maximum 10 zile. Dacă la data scadenţei suma datorată nu a fost plătită, prezenta decizie devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul declanşează procedura de executare silită.
    Pentru neplata la termen a sumelor datorate Fondului se aplică dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările aplicabile pentru colectarea creanţelor fiscale. Dobânzile şi penalităţile se virează în contul Fondului in urma emiterii de către acesta a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi/sau penalităţi datorate Fondului de compensare a investitorilor.
    Informaţii privind modalităţile de plată
    Achitarea sumelor datorate Fondului de compensare a investitorilor poate fi efectuată prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „internet banking“, folosind următoarele date:

┌──────────────────────────────────────┐
│Date necesare efectuării plăţii │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────────┬───────────────────────┐
│Beneficiar │Fondul de compensare a │
│ │investitorilor │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Codul de │ │
│identificare │45084419 │
│fiscală al │ │
│beneficiarului│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Codul IBAN │ │
│aferent │RO │
│încasării │36BTRL0410120262866100 │
│contribuţiilor│- Banca Transilvania │
│iniţiale │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Codul IBAN │ │
│aferent │RO │
│încasării │82BTRL04101202628661XX │
│contribuţiilor│- Banca Transilvania │
│anuale │ │
│speciale │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Contravaloarea │
│ │contribuţiei anuale/ │
│Explicaţii │iniţiale/speciale/ │
│ │dobânzilor şi │
│ │penalităţilor de │
│ │întârziere │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Suma (lei) │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    Director general,
    ...................
    Verificat:
    Funcţie .......... Nume, prenume ............ Data ....../....../........
    Întocmit:
    Funcţie .......... Nume, prenume ............ Data ....../....../........

    ANEXA 7

    Nr. înregistrare …………. Data ……………….
    DECIZIE
    referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi/sau penalităţi
    datorate Fondului de compensare a investitorilor

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    Data

┌────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ │În conformitate│
│ │cu art. 13 │
│ │alin. (4) din │
│ │Legea nr. 88/ │
│ │2021 privind │
│ │Fondul de │
│Către: │compensare a │
│Denumirea societăţii: │investitorilor │
│………......................................………│(Fondul) │
│Sediul social: localitatea …………........…, │raportat la │
│cod poştal …………, str. │art. 20 alin. │
│….........................….. nr. ……, bl, │(1) din │
│……, sc. …, ap. …… judeţul (sector) │Procedura │
│………..............….. │Fondului de │
│Cod de identificare fiscală: │compensare a │
│………................….. │investitorilor │
│Număr de înregistrare în registrul │nr. 1/2022 │
│comerţului: ………… │privind │
│Număr de înregistrare în Registrul │participanţii │
│Autorităţii de Supraveghere Financiară │Fondului de │
│(A.S.F.): ………………. │compensare a │
│Categorie participant: ……………. (societate de │investitorilor,│
│servicii de investiţii financiare, │determinarea şi│
│instituţie de credit, societate de │plata │
│administrare a investiţiilor, administrator │obligaţiilor la│
│de fonduri de investiţii alternative) │fond (PP1(1) │
│ │-2022), în baza│
│ │constatărilor │
│ │Fondului, se │
│ │stabilesc │
│ │următoarele │
│ │obligaţii de │
│ │plată: │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


    Denumirea creanţei:
    Accesorii la obligaţia de plată principală (dobânzi şi penalităţi de întârziere)
    Determinarea accesoriilor, respectiv a dobânzilor şi penalităţilor aferente (lei)

┌──────────────────────────────┬───────┐
│ │Decizia│
│ │curentă│
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Categoria de sumă^1 │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Valoarea achitată │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Număr de zile de întârziere│ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Nivelul dobânzii în │ │
│conformitate cu reglementările│ │
│aplicabile pentru colectarea │ │
│creanţelor fiscale^2 │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Nivelul penalităţilor de │ │
│întârziere în conformitate cu │ │
│reglementările aplicabile │ │
│pentru colectarea creanţelor │ │
│fiscale^3 │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│6. Obligaţia de plată │ │
│neonorată până la data │ │
│scadentă │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│7. Cuantumul dobânzii de │ │
│achitat │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│8. Cuantumul penalităţii de │ │
│întârziere │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│9. Suma datorată (accesorii) │ │
└──────────────────────────────┴───────┘


    ^1 Se va menţiona tipul de contribuţie pentru care a fost emisă decizia, respectiv contribuţie iniţială/anuală/specială.
    ^2 Se va aplica nivelul dobânzii aprobat de către Ministerul Finanţelor pentru creanţele fiscale pe perioada de referinţă cuprinsă între data scadenţei obligaţiei de plată şi data plăţii sau, după caz, a emiterii deciziei.
    ^3 Se va aplica nivelul penalităţilor de întârziere aprobat de către Ministerul Finanţelor pentru creanţele fiscale pe perioada de referinţă cuprinsă între data scadenţei obligaţiei de plată şi data plăţii sau, după caz, a emiterii deciziei.

    Suma datorată se plăteşte în funcţie de data comunicării prezentei decizii în termen de maximum 10 zile. Dacă la data scadenţei suma datorată nu a fost plătită, prezenta decizie devine titlu executoriu, în baza căruia Fondul declanşează procedura de executare silită.
    Informaţii privind modalităţile de plată:
    Achitarea sumelor datorate Fondului de compensare a investitorilor poate fi efectuată prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „internet banking“, folosind următoarele date:
 (a se vedea imaginea asociată)

    Director general,
    ........................
    Întocmit:
    Funcţie ............ Nume, prenume .............. Data ......../......./.......
    Funcţie ............. Nume, prenume ............... Data ......../......../.......
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016