Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 4 mai 2022  privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 4 mai 2022 privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 389 din 4 mai 2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 486 din 16 mai 2022.
──────────
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Prezenta procedură stabileşte cadrul privind justificarea de către federaţiile sportive naţionale a utilizării sumelor acordate de Ministerul Sportului în baza contractului de finanţare de utilizare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic.
    (2) Se instituie prin prezenta procedură formularul „Situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură (document în format electronic disponibil pentru descărcare la adresa web: www.sport.gov.ro).
    (3) Formularul „Situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“ se completează electronic de către federaţiile sportive naţionale cu informaţii privind operaţiunile derulate în baza sumelor acordate de către Ministerul Sportului prin contractul de finanţare.

    ART. 2
    Completarea formularului „Situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“
    Federaţiile sportive naţionale au obligaţia completării formularului „Situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“ după cum urmează:
    La subprogramul „Promovare sport de performanţă“:
    1. În rubrica „Subprograme“ se selectează subprogramul din lista drop-down, faţă de care urmează să fie completate informaţiile justificative ale finanţării acordate, în strictă concordanţă cu prevederile contractului de finanţare semnat între federaţia sportivă naţională şi Ministerul Sportului.
    2. Subprogramele ce urmează a fi selectate sunt:
    - Pregătire loturi olimpice şi/sau naţionale
    – Calendar sportiv naţional
    – Calendar sportiv internaţional (competiţii sportive internaţionale)
    – Cheltuieli de personal aferente salariaţilor care derulează programul
    – Alte cheltuieli pentru bunuri şi servicii necesare desfăşurării programului, cu excepţia cheltuielilor de telefonie şi a celor privind carburanţii
    – Cheltuieli pentru materiale şi echipament sportiv
    – Cheltuieli pentru control doping
    – Cheltuieli de participare la congrese internaţionale
    – Cheltuieli pentru organizare cursuri de perfecţionare antrenori
    – Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/ participare competiţii pentru juniori mici
    – Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/participare competiţii pentru copii sub 9 ani
    – Cheltuieli pentru indemnizaţii sportive pentru juniori 1 şi tineret
    – Cheltuieli pentru activităţi de pregătire, organizare/ participare competiţii pentru persoane cu nevoi speciale

    3. Rubrica „Contract“ conţine următoarele subrubrici:
    - „Tip contract“ - se selectează din lista drop-down: „Prestări servicii“ sau „Furnizare bunuri“;
    – „Denumire furnizor“ - se înscrie denumirea furnizorului de bunuri sau prestatorului de servicii în funcţie de tipul de contract ales;
    – „CIF furnizor“ - se va înscrie codul de identificare fiscală al furnizorului completat la subrubrica „Denumire furnizor“;
    – „Nr. contract“ - se înscrie numărul contractului sau comanda, încheiat/încheiată între federaţia sportivă naţională şi furnizorul menţionat la subrubricile anterior completate;
    – „Dată contract“ - se introduce data încheierii contractului/comenzii cu furnizorul;
    – „Obiectul contractului“ - se va înscrie succint denumirea/obiectul prestării de servicii sau furnizării de bunuri conform contractului;
    – „Valoare contract“ - se va insera valoarea totală (fără TVA) a contractului încheiat între federaţia sportivă naţională şi furnizor

    4. Rubrica „Document justificativ“ conţine următoarele subrubrici:
    - „Tip document“ - se va completa cu denumirea documentului justificativ - factură, bon fiscal etc.;
    – „Nr. document“ - se înscrie numărul documentului justificativ;
    – „Data document“ - se introduce data emiterii documentului justificativ;
    – „Denumire furnizor“ - se înscrie denumirea furnizorului de bunuri sau prestatorului de servicii;
    – „CIF furnizor“ - se va înscrie codul de identificare fiscală al furnizorului completat la subrubrica „Denumire furnizor“;
    – „Valoare“ - se va insera valoarea (fără TVA) a documentului justificativ.

    5. Rubrica „Denumire activitate de pregătire/Competiţie“ se va completa în mod automat (fără necesitatea completării de către federaţii), conform celor inserate iniţial în secţiunea „Activităţi sportive“.
    6. Rubrica „Observaţii“ - se vor introduce, după caz, eventuale observaţii/elemente suplimentare considerate necesare de către federaţia sportivă naţională.
    A. Secţiunea „Activităţi sportive“
    1. În rubrica „Denumire activitate de pregătire/Competiţie“ se înscrie denumirea integrală a activităţii de pregătire sau competiţia la care federaţia sportivă naţională participă, fără abrevieri sau diacritice.
    2. Rubrica „Număr sportivi participanţi la pregătire/acţiune“ se completează cu numărul sportivilor care au participat la activitatea de pregătire sau competiţie descrisă în rubrica anterioară (pe linie).
    3. Informaţiile scrise în rubrica „Denumire activitate de pregătire/Competiţie“ se vor completa în mod automat (fără necesitatea completării de către federaţii) şi în cadrul subprogramului „Promovare sport de performanţă“.

    B. Secţiunea „Întreţinere bază sportivă“
    1. Rubrica „Contract“ conţine următoarele subrubrici:
    - „Tip contract“ - se selectează din lista drop-down „Prestări servicii/Furnizare bunuri/Construcţii lucrări“;
    – „Denumire furnizor“ - se înscrie denumirea furnizorului de bunuri sau prestatorului de servicii în funcţie de tipul de contract ales;
    – „CIF furnizor“ - se va înscrie codul de identificare fiscală al furnizorului completat la subrubrica „Denumire furnizor“;
    – „Nr. contract“ - se înscrie numărul contractului sau comanda încheiate între federaţia sportivă naţională şi furnizorul menţionat la subrubricile anterior completate;
    – „Data contract“ - se introduce data încheierii contractului/ comenzii cu furnizorul;
    – „Obiectul contractului“ - se va înscrie succint denumirea/ obiectul prestării de servicii, execuţiei de lucrări sau furnizării de bunuri conform contractului;
    – „Valoare“ - se va insera valoarea totală (fără TVA) a contractului încheiat între federaţia sportivă naţională şi furnizor.

    2. Rubrica „Document justificativ“ conţine următoarele subrubrici:
    - „Tip document“ - se va completa cu denumirea documentului justificativ - factură, bon fiscal etc.;
    – „Nr. document“ - se înscrie numărul documentului justificativ;
    – „Data document“ - se introduce data emiterii documentului justificativ;
    – „Denumire furnizor“ - se înscrie denumirea furnizorului de bunuri sau prestatorului de servicii;
    – „CIF furnizor“ - se va înscrie codul de identificare fiscală al furnizorului completat la subrubrica „Denumire furnizor“;
    – „Valoare“ - se va insera valoarea (fără TVA) a documentului justificativ.

    3. În cadrul rubricii „Observaţii“ - se vor introduce, după caz, eventuale observaţii/elemente suplimentare considerate necesare de către federaţia sportivă naţională.
    ART. 3
    Transmiterea formularului „Situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“
    (1) După completarea formularului „Situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“, federaţia sportivă naţională va transmite, în format electronic (Excel), formularul pe adresa de e-mail finantare.federatii@sport.gov.ro
    (2) Federaţia sportivă naţională va transmite, în format electronic, pe adresa de e-mail finantare.federatii@sport.gov.ro, documentele justificative scanate în format PDF, care au stat la baza completării formularului „Situaţie justificativă privind utilizarea finanţării, ca urmare a operaţiunilor derulate în baza sumelor alocate de către Ministerul Sportului în baza contractului de finanţare.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor transmite trimestrial până la ultima zi calendaristică a lunii următoare trimestrului pentru care se realizează justificarea.
    (4) Documentele aferente trimestrului I se vor depune până la 30 mai 2022.

    ANEXA 1

    la procedură
    SITUAŢIE JUSTIFICATIVĂ PRIVIND UTILIZAREA FINANŢĂRII

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │Denumire │ │
│ │ │ │activitate │ │
│ │ │ │de pregătire│ │
│ │ │ │/Competiţie │ │
│Subprograme │Contract │Document justificativ │(Se va alege│Observaţii│
│ │ │ │denumirea │ │
│ │ │ │acţiunii la │ │
│ │ │ │care se face│ │
│ │ │ │cheltuiala.)│ │
├───────────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬────────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┼────────────┼──────────┤
│ │Tip │Denumire│CIF │Nr │Dată │Obiectul │Valoare │Tip │Nr. │Dată │Denumire│CIF │Valoare│ │ │
│ │contract│furnizor│furnizor│contract│contract│contractului│contract│document│document│document│furnizor│furnizor│(lei) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Promovare sport│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de performanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Pregătire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loturi olimpice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Calendar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Calendar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sportiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(competiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│salariaţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care derulează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru control │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│doping │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│congrese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sub 9 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│programului, cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuielilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de telefonie şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a celor privind│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carburanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pregătire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│organizare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│competiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu nevoi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴────────────┴──────────┘


    A. ACTIVITĂŢI SPORTIVE

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Denumire │Număr sportivi │
│activitate de │participanţi la │
│pregătire/ │pregătire/acţiune │
│Competiţie │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│TOTAL │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 1 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 2 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 3 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 4 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 5 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 6 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 7 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 8 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 9 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 10 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 11 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 12 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 13 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 14 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 15 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 16 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 17 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 18 │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Acţiune 19 │ │
└─────────────────┴────────────────────┘    B. ÎNTREŢINERE BAZĂ SPORTIVĂ

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Programe/ │Contract │Document justificativ │Observaţii│
│Subprograme├───────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────────┬───────┼────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┼──────────┤
│/ Categorii│Tip │Denumire│CIF │Nr. │Dată │Obiectul │Valoare│Tip │Nr. │Dată │Denumire│CIF │Valoare│ │
│ │contract │furnizor│furnizor│contract│contract│contractului│(lei) │document│document│document│furnizor│furnizor│(lei) │ │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │program │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │întreţinere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de │bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│funcţionare│sportivă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│necesare ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│derulării │Construcţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│programelor│/lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sportive de├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│utilitate │Furnizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publică │bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │Construcţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/lucrări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016