Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 486 din 16 Mai 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 486 din 16 Mai 2022

Monitorul Oficial 486 din 16 Mai 2022 (M. Of. 486/2022)

1. ORDIN nr. 1.108 din 4 mai 2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere dispoziţiile art. 293 alin. (2) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum şi a procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a ...

2. PROCEDURĂ din 4 mai 2022 privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic EMITENT: Ministerul Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 389 din 4 mai 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 486 din 16 mai 2022.──────────art. 1dispoziţii generale(1) prezenta procedură stabileşte cadrul privind justificarea de către federaţiile sportive naţionale a utilizării sumelor acordate de ministerul sportului în baza contractului de finanţare de utilizare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic.(2) se instituie prin prezenta procedură formularul „situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură (document în format electronic disponibil pentru descărcare la adresa web: www.sport.gov.ro).(3) formularul „situaţie justificativă privind utilizarea finanţării“ se completează electronic ...

3. ORDIN nr. 389 din 4 mai 2022 pentru aprobarea Procedurii privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic EMITENT: Ministerul Sportului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere:- legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 884/2001;– normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinul ministrului sportului nr. 994/2021 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către ministerul sportului în anul 2022, cu modificările ulterioare;– referatul direcţiei generale pentru sport nr. 2.958 din 29.04.2022,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 25/2022 privind ...

4. ORDIN nr. 80 din 12 mai 2022 privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 99/2019, perimetrul Valea Leucii, judeţele Alba, Arad, Bihor EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă licenţa de concesionare pentru explorare nr. 24.483/2022 privind explorarea resurselor de minereuri de elemente rare şi disperse + minereu polimetalic din perimetrul valea leucii, judeţele alba, arad, bihor, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea lem resources - s.r.l., cu sediul în bucureşti, sectorul ...

5. DECIZIE nr. 326 din 16 mai 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lăcrămioara Poduţ-Florian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 13.861 din 27 aprilie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.183 din 28 aprilie 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul maramureş prin adresa nr. 2.341 din 18 martie 2022 conexat cu nr. 3.066 din 7 aprilie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 17.661/2022, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. ...

6. DECIZIE nr. 325 din 16 mai 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Alina Rusu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 12.014 din 11 mai 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.519 din 11 mai 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul iaşi prin adresa nr. 4.732 din 18 martie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 12.820/2022, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul ...

7. DECIZIE nr. 324 din 16 mai 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 12.015 din 11 mai 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.517 din 11 mai 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul sălaj prin adresa nr. 2.682 din 17 martie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 12.824/2022, în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ...

8. DECIZIE nr. 323 din 16 mai 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Cristian Ghincea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 11.815 din 11 mai 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.518 din 11 mai 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul ilfov prin adresa nr. 2.965cv din 17 martie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 12.666/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul ...

9. DECIZIE nr. 322 din 16 mai 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 11.831 din 11 mai 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.520 din 11 mai 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul bihor prin adresa nr. 2.792 din 17 martie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 12.668/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu ...

10. DECIZIE nr. 321 din 16 mai 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumbravă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 14.558 din 9 mai 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.488 din 10 mai 2022, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul braşov prin adresa nr. 6.633 din 27 aprilie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 19.091/2022,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul ...

11. DECIZIE nr. 320 din 16 mai 2022 pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

Având în vedere memorandumul nr. b1-2/1267 din 27 aprilie 2022 cu tema „propuneri de reînnoire a mandatelor pentru preşedinte şi patru membri în consiliul de administraţie al institutului european din românia pentru perioada 14 mai 2022-13 mai 2026“, aprobat de prim-ministru, şi propunerea ministerului afacerilor externe, formulată prin adresa nr. b1-2/1380 din 3 mai 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/13.527/m.n. din 5 mai 2022,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) lit. a) şi art. 10 alin. (1) din ...

12. DECIZIE nr. 319 din 16 mai 2022 pentru stabilirea atribuţiilor secretarului de stat coordonator al Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 205/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene şi pentru completarea anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile secretariatului general al guvernului,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, secretarul de stat care conduce departamentul pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene exercită următoarele atribuţii:1. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016