Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.108 din 4 mai 2022  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.108 din 4 mai 2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 486 din 16 mai 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 293 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Ministerul Finanţelor, prin direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA, şi Autoritatea Vamală Română, prin unităţile sale subordonate, iau măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin."

    2. La anexa nr. 1 titlul IV capitolul VIII articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) În condiţiile prevăzute la art. 49-51, următoarele bunuri sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată la import:
    a) bunurile de strictă necesitate obţinute gratuit, importate de organizaţiile de stat sau de alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic, autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unităţile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire, cu scopul de a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiaşe;
    b) bunurile de orice natură trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilită într-o ţară terţă şi fără scop comercial din partea expeditorului către organizaţii de stat sau alte organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unităţile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire, în vederea strângerii de fonduri în cadrul manifestărilor caritabile ocazionale, organizate în beneficiul persoanelor nevoiaşe;
    c) echipamentele şi materialele de birou trimise cu titlu gratuit de o persoană sau de o organizaţie stabilită într-o ţară terţă şi fără scop comercial din partea expeditorului către organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unităţile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire, în vederea utilizării exclusiv în scopul funcţionării acestora sau pentru îndeplinirea obiectivelor caritabile sau filantropice pe care le urmăresc."

    3. La anexa nr. 1 titlul IV capitolul VIII articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă bunurile şi echipamentele sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizaţii care are dreptul la scutire în temeiul art. 48 şi 50, scutirea se acordă în continuare, cu condiţia ca aceasta din urmă să fie autorizată de Autoritatea Vamală Română, prin unităţile sale subordonate, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. I din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, cu modificările şi completările ulterioare, şi să utilizeze bunurile şi echipamentele în scopuri care îi conferă dreptul de a beneficia de o asemenea scutire."

    4. La anexa nr. 1 titlul IV capitolul VIII articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) În condiţiile prevăzute la art. 57-63, sunt scutite de la plata taxei pe valoarea adăugată bunurile importate de instituţii de stat sau de organizaţii cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unităţile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire, dacă sunt destinate:
    a) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor care afectează teritoriul României;
    b) distribuirii gratuite către victimele dezastrelor, rămânând în acelaşi timp proprietatea organizaţiilor în cauză."

    5. La anexa nr. 1 titlul IV capitolul IX articolul 65, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) trimise sub formă de cadouri, în semn de prietenie sau amabilitate, de către organisme oficiale, autorităţi publice sau grupuri care desfăşoară activităţi de interes public aflate într-o ţară terţă, unui organism oficial, unei autorităţi publice sau unui grup care desfăşoară activităţi de interes public, aflate în România şi autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin unităţile sale subordonate, să beneficieze de o astfel de scutire."

    6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    (1) Cererile privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata TVA, nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Deciziile privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aplică pană la expirarea perioadei de valabilitate.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 4 mai 2022.
    Nr. 1.108.
    ANEXA

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 105/2016)
    PROCEDURĂ
    privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire
    CAP. I
    Autorizarea organismelor prevăzute la art. 48 din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016
    ART. 1
    În sensul prezentei proceduri, organizaţii de stat reprezintă ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale, căminele de bătrâni şi centrele de plasament pentru minori finanţate integral de la bugetul de stat, care funcţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

    ART. 2
    (1) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, organizaţiile de stat sau alte organizaţii cu caracter caritabil ori filantropic, care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 48 din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cuprinse în anexa nr. 1 laOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme, depun o cerere în acest sens la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială îşi au sediul.
    (2) Cererile se analizează de comisiile instituite în cadrul direcţiilor regionale vamale pentru autorizarea importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii, în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, se semnează de reprezentantul legal al organismului care solicită autorizarea şi este însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de înfiinţare sau a statutului, după caz;
    b) copia certificatului de înregistrare fiscală;
    c) certificatul de atestare fiscală, în original sau copia legalizată a acestuia, din care să rezulte că solicitantul nu are obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii.

    (4) Ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale nu depun documentul prevăzut la alin. (3) lit. c).

    ART. 3
    (1) Comisia analizează documentele depuse şi decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare prevăzute la art. 2 alin. (1). În acest sens, comisia emite Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Decizia se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la direcţia regională vamală competentă.
    (2) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (1) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată în baza dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 4
    Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA se acordă doar organizaţiilor care depun la direcţia regională vamală competentă, odată cu cererea de autorizare, şi un angajament din care să reiasă că evidenţele contabile ale acestei organizaţii permit autorităţilor competente să îi supravegheze operaţiunile.

    ART. 5
    Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA se prezintă în original la biroul vamal, care menţionează pe verso numărul şi data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie şi reţine o copie. Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată se acordă după verificarea îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ART. 6
    (1) În situaţia constatării de către organele cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Vamale Române a nerespectării prevederilor prezentei proceduri, acestea solicită comisiei de autorizare anularea autorizaţiei. Decizia de anulare va fi comunicată atât instituţiei sau organismului titular, reprezentantului său împuternicit, după caz, cât şi birourilor vamale care au în evidenţă operaţiunile efectuate de acestea, în vederea regularizării situaţiei operaţiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.
    (2) Decizia de anulare poate fi atacată în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Organele cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Vamale Române vor efectua, cel puţin o dată pe an, verificări la instituţiile sau organismele care au obţinut decizii privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.

    CAP. II
    Autorizarea organismelor prevăzute la art. 56 din Norme
    ART. 8
    (1) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, instituţiile de stat sau alte organizaţii cu caracter caritabil ori filantropic, care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 56 din Norme, depun o cerere în acest sens la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială îşi au sediul.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură şi este însoţită de documentele menţionate la art. 2 alin. (3), precum şi de o declaraţie pe propria răspundere prin care solicitantul se obligă să plătească taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri efectuate în condiţiile alin. (6), în situaţia în care nu obţine aprobarea pentru a importa bunuri în regim de scutire. Ministerele şi alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale nu depun documentul prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. c).
    (3) În vederea soluţionării cererilor de autorizare prevăzute la alin. (1), comisia menţionată la art. 2 alin. (2) analizează documentaţia aferentă şi, în situaţia în care aceasta este completă şi îndeplineşte condiţiile legale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, transmite cererea şi documentaţia aferentă direcţiei cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanţelor.
    (4) Direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA ia măsurile necesare supunerii solicitărilor prevăzute la alin. (1) deciziei Comisiei Europene, în conformitate cu procedura de urgenţă pentru consultarea celorlalte state membre.
    (5) După primirea notificării privind decizia Comisiei Europene, direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA comunică această decizie comisiei de autorizare care a înaintat documentaţia pentru a elibera solicitantului Decizia privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA. Această decizie este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care comisia de autorizare a fost informată în mod oficial cu privire la decizia Comisiei Europene. În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
    (6) Până la data soluţionării cererii solicitantului se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor importate de către solicitant, cu condiţia ca acesta să îşi asume răspunderea privind plata taxei în cazul în care scutirea nu se acordă, în conformitate cu declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (2).
    (7) Suspendarea provizorie a plăţii taxei pe valoarea adăugată se face de către autorităţile prevăzute la alin. (1), prin emiterea Deciziei privind suspendarea provizorie a plăţii TVA, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. Data emiterii acestei decizii este data la care autorităţile menţionate transmit cererea şi documentaţia aferentă direcţiei cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul TVA din cadrul Ministerului Finanţelor.
    (8) Decizia privind suspendarea provizorie a plăţii TVA, întocmită în condiţiile alin. (7), este semnată de preşedintele comisiei şi este valabilă până la data comunicării Deciziei privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, întocmită în condiţiile alin. (5). În situaţia în care prin decizia întocmită în condiţiile alin. (5) se respinge autorizarea, persoanele care au beneficiat de suspendarea plăţii TVA au obligaţia de a plăti TVA aferentă importurilor de bunuri realizate şi de a prezenta, în original, decizia privind aprobarea suspendării provizorii autorităţii vamale emitente, în vederea anulării acesteia.

    ART. 9
    Prevederile art. 4-7 sunt aplicabile şi în cazul deciziilor privind aprobările şi aprobările provizorii, eliberate conform dispoziţiilor prezentului capitol.

    CAP. III
    Autorizarea organismelor prevăzute la art. 65 lit. c) din Norme
    ART. 10
    (1) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată, organismele oficiale, autorităţile publice sau grupurile care desfăşoară activităţi de interes public, aflate în România şi care pot beneficia de scutire de la plata taxei în baza prevederilor art. 65 lit. c) din Norme, depun o cerere în acest sens la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială îşi au sediul.
    (2) În sensul alin. (1), prin organisme oficiale sau grupuri care desfăşoară activităţi de interes public se înţelege orice entitate stabilită în România care, prin actul de înfiinţare, desfăşoară activităţi de interes public. În cazul organismelor oficiale stabilite într-o ţară terţă se va înţelege organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale acreditate în România. Autorităţile publice menţionate la alin. (1) reprezintă instituţiile enumerate în cadrul titlului III din Constituţia României, republicată.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că bunurile a căror scutire de taxă pe valoarea adăugată la import se solicită sunt transmise sub formă de cadouri de către organisme oficiale, autorităţi publice sau grupuri care desfăşoară activităţi de interes public aflate într-o ţară terţă, precum şi contextul în care sunt oferite aceste cadouri.
    (4) Comisia analizează documentele depuse şi decide asupra aprobării sau respingerii cererii de autorizare prevăzute la alin. (1). În acest sens emite Decizia privind aprobarea/ respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. Decizia se semnează de preşedintele comisiei şi se comunică solicitantului, printr-o notificare scrisă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la direcţia regională competentă.
    (5) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (1) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată în baza dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 11
    Prevederile art. 5 şi 6 sunt aplicabile şi în cazul deciziilor eliberate conform dispoziţiilor prezentului capitol.

    ART. 12
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    Denumirea organizaţiei ..............................
    Codul de identificare fiscală .......................
    Adresă ........................................
    Telefon ........................................
    Nr. de înregistrare ......................
    CERERE
    privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
    În conformitate cu prevederile .....................*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 laOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza documentaţiei anexate, solicităm aprobarea pentru desfăşurarea activităţilor de import în condiţiile art. 48-52, 56-63, 65-67, după caz, din norme, pentru bunurile având următoarele caracteristici:
    - descriere comercială precisă a bunurilor ..........................................;
    – clasificarea în nomenclatura combinată ..........................................;
    – caracteristici tehnice .................................................................;
    – numele sau denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale furnizorului .......................;
    – ţara de origine ..........................................................................;
    – locul unde se utilizează bunurile ....................................................;
    – scopul pentru care sunt destinate bunurile .....................................;
    – preţul mărfurilor sau valoarea în vamă ............................................;
    – numărul de exemplare din acelaşi tip de bunuri ................................;
    – alte informaţii necesare identificării bunurilor ....................................

    *) Se vor menţiona numai articolele corespunzătoare în temeiul cărora se solicită scutirea de TVA, respectiv art. 48,56 sau art. 65 lit. c), după caz, din normele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Reprezentantul legal al organizaţiei,
    ....................................................
    (numele şi prenumele)
    ....................................................
    (semnătura)
    Data ....................

    ANEXA 2

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR
    AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ
    Direcţia regională vamală
    DECIZIE
    privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import
    de bunuri în regim de scutire de la plata TVA
    Nr. ............ din ............
    În conformitate cu prevederile .................................*) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 laOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentaţiei depuse şi înregistrate cu nr. .............., se aprobă/respinge autorizarea desfăşurării activităţii de import în condiţiile art. 48-52,56-63,65-67, după caz, din norme de către organizaţia ....................., cu sediul social în localitatea .................., str. .................... nr. ...., codul de identificare fiscală ...................., telefon ................., reprezentată legal de către ....................(numele şi prenumele).................., pentru bunurile având
    următoarele caracteristici:
    - descriere comercială precisă a bunurilor .........................................;
    – clasificarea în nomenclatura combinată ..........................................;
    – caracteristici tehnice .................................................................;
    – numele sau denumirea şi adresa producătorului şi, după caz, ale furnizorului ...................;
    – ţara de origine ..........................................................................;
    – locul unde se utilizează bunurile ...................................................;
    – scopul pentru care sunt destinate bunurile .....................................;
    – preţul bunurilor sau valoarea în vamă ............................................;
    – numărul de exemplare din acelaşi tip de bunuri ................................;
    – alte informaţii necesare identificării bunurilor ...................................

    *) Se vor menţiona numai articolele corespunzătoare în temeiul cărora se solicită scutirea de TVA, respectiv art. 48,56 sau art. 65 lit. c), după caz, din normele aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    Autorizarea desfăşurării activităţii de import a fost respinsă din următorul/următoarele motiv/motive: .....................................................................................
    Prezenta decizie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Director executiv,
    ..........................................
    Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ..................................
    Cod ............................

    ANEXA 3

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR
    AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ
    Direcţia regională vamală
    DECIZIE
    privind suspendarea provizorie a plăţii TVA
    Nr. ............ din ..............
    În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentaţiei depuse şi înregistrate cu nr. ............., se suspendă plata taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri, în condiţiile art. 57-63 din norme, de către organizaţia ......................................, cu sediul social în localitatea ................................., str. ......................................... nr. ..........., codul de identificare fiscală ..........................., telefon ............., reprezentată legal de către ................(numele şi prenumele)..................... .
    Prezenta decizie este valabilă până la data emiterii Deciziei privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata TVA.
    Prezenta decizie poate fi contestată în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Director executiv,
    .............................................
    Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ........................................
    Cod ...............................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016