Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 10 mai 2022  privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medical-veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 10 mai 2022 privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, modelul formularului de prescripţie medical-veterinară şi modul de utilizare a acesteia, precum şi lista preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 499 din 20 mai 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.328/56/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 20 mai 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope incluse în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, care se utilizează în medicina veterinară, se supun prevederilor prezentei proceduri.
    (2) Plantele, substanţele şi preparatele stupefiante şi psihotrope, precum şi cele aflate sub control naţional, incluse în tabelele II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează în medicina veterinară numai dacă intră în compoziţia preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope şi se supun legislaţiei specifice produselor medicinale veterinare.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) cazurile prevăzute la art. 112 şi 113 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE.
    (4) În cazul în care într-un preparat medicinal veterinar stupefiant şi psihotrop sunt combinate substanţe care sunt înscrise în două sau în toate cele trei tabele din anexa la Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare, preparatul se supune condiţiilor şi cerinţelor stabilite pentru substanţele înscrise în tabelul care impune un tratament mai restrictiv.

    CAP. II
    Exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu preparate stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară
    ART. 2
    În sensul prezentei proceduri, prin operaţiuni cu preparate stupefiante şi psihotrope se înţelege depozitarea, comercializarea, distribuţia, importul, exportul, utilizarea şi distrugerea preparatelor medicinale veterinare care conţin substanţe reglementate de Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Activitatea de control şi supraveghere a operaţiunilor prevăzute la art. 1 se efectuează de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin structurile proprii de control, precum şi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1^3) din Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Controlul şi supravegherea operaţiunilor prevăzute la art. 1 se realizează prin verificări efectuate conform planurilor anuale de control şi procedurilor specifice elaborate de structurile de control prevăzute la alin. (1), cu atribuţii în domeniul farmaceutic veterinar.
    (3) Fiecare acţiune de control realizată la unităţi autorizate sanitar-veterinar pentru desfăşurarea de operaţiuni cu preparate stupefiante şi psihotrope se încheie prin întocmirea unei note de control, care se comunică operatorului economic.
    (4) Medicul veterinar oficial cu atribuţii de control al unităţilor autorizate sanitar-veterinar pentru desfăşurarea de operaţiuni cu preparate stupefiante şi psihotrope are drept de acces, fără notificare prealabilă, în spaţiile în care se desfăşoară aceste operaţiuni, precum şi la documentele specifice acestora.
    (5) Medicul veterinar oficial cu atribuţii de control prelevează probe, după caz, în vederea testării în laborator.

    ART. 4
    (1) În cazul în care, prin controalele efectuate de personalul de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor din subordinea acesteia, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare, se pot dispune următoarele măsuri:
    a) sancţionarea contravenţională, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) suspendarea activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) interzicerea desfăşurării activităţii pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    (2) Ori de câte ori, în cadrul unei activităţi de control efectuate potrivit dispoziţiilor prezentei proceduri, se suspicionează încălcarea prevederilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor din subordinea acesteia sesizează organele de urmărire penală competente.

    CAP. III
    Depozitarea, comercializarea, distribuţia, importul şi exportul preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope
    ART. 5
    (1) Preparatele medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope pot fi comercializate în România numai în baza unei autorizaţii de comercializare emise de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 46-49 şi art. 52-54 din Regulamentul (UE) 2019/6, ori în baza unei autorizaţii de comercializare acordate de Comisia Europeană în conformitate cu procedura centralizată prevăzută la art. 42-45 din Regulamentul (UE) 2019/6.
    (2) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar întocmeşte lista preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope, autorizate pentru comercializare pe teritoriul României, şi o publică pe site-ul propriu.

    ART. 6
    (1) Preparatele medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope se comercializează numai prin depozite farmaceutice veterinare autorizate pentru distribuţia preparatelor medicinale veterinare care conţin substanţe reglementate de Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti autorizează depozitele farmaceutice veterinare pentru distribuţia produselor medicinale veterinare, inclusiv a celor stupefiante şi psihotrope, conform prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.

    ART. 7
    (1) Vânzarea din depozitele prevăzute la art. 6 a preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope este permisă numai către unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, al Colegiului Medicilor Veterinari, precum şi către cele din cadrul facultăţilor de medicină veterinară.
    (2) Eliberarea preparatelor veterinare stupefiante şi psihotrope din depozitul farmaceutic veterinar se face exclusiv în baza certificatului de înregistrare fiscală, în baza certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, precum şi a notei de comandă, înseriată în sistem unic şi semnată de către medicul veterinar titular sau şeful clinicii universitare, după caz, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1.
    (3) Facturile fiscale/Avizele de însoţire se emit individual, pentru fiecare notă de comandă, şi nu trebuie să conţină şi alte categorii de produse medicinale.
    (4) Colegiul Medicilor Veterinari organizează tipărirea formularelor de notă de comandă prevăzută la alin. (2) în topuri autocopiative în 2 exemplare, un exemplar original şi o copie, înseriate în sistem unic şi asigură distribuirea lor către unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, precum şi către cele din cadrul facultăţilor de medicină veterinară.
    (5) Nota de comandă prevăzută la alin. (2) se emite în două exemplare, cu următoarea destinaţie: exemplarul original este reţinut de către depozitul farmaceutic veterinar, iar al doilea exemplar rămâne la medicul veterinar care a emis nota de comandă.
    (6) În momentul încetării activităţii unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, precum şi a celor din cadrul facultăţilor de medicină veterinară, medicul veterinar titular/şeful clinicii universitare este obligat să predea formularele de notă de comandă neutilizate la Colegiul Medicilor Veterinari, în vederea anulării acestora.

    ART. 8
    (1) În cadrul depozitului farmaceutic veterinar este obligatorie desemnarea unei persoane cu studii superioare în domeniul medicinei veterinare/medicinei umane/farmaciei, care îşi desfăşoară activitatea în unitatea respectivă, ca persoană responsabilă pentru activitatea cu substanţe şi preparate medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope.
    (2) La solicitarea autorităţii competente, persoana responsabilă, desemnată conform prevederilor alin. (1), are obligaţia de a face dovada lipsei antecedentelor penale, prin certificat de cazier judiciar valabil.

    ART. 9
    (1) Persoana responsabilă răspunde de evidenţa şi protecţia fizică a preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope.
    (2) Depozitele farmaceutice veterinare autorizate pentru comercializarea preparatelor medicinale veterinare care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope sunt obligate să deţină un registru pentru evidenţa acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Preparatele medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope se păstrează în dulapuri închise cu cheie, neinscripţionate, destinate numai acestei categorii. Accesul la aceste dulapuri îl are numai persoana responsabilă.
    (4) Depozitele farmaceutice veterinare autorizate pentru comercializarea preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope sunt obligate să asigure măsurile necesare pentru prevenirea sustragerii acestor preparate.

    ART. 10
    (1) Depozitele farmaceutice veterinare pot desfăşura operaţiuni de import/export de substanţe şi preparate medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope numai în baza autorizaţiilor de import/export emise de către Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor cap. V din Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autorizaţiile de import/export se emit inclusiv pentru comerţul intracomunitar al preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope.

    ART. 11
    (1) Persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de import/export cu preparate medicinale veterinare care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope sunt obligate să transmită Ministerului Sănătăţii documentele prevăzute la art. 42 din Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conform formularelor prevăzute la anexele nr. 3 şi 4.
    (2) Persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi de import/export şi distribuţie cu preparate medicinale veterinare care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope sunt obligate să transmită Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti raportări trimestriale conform formularelor prevăzute la anexele nr. 5 şi 6.

    CAP. IV
    Utilizarea în unităţile de asistenţă medical-veterinară a preparatelor stupefiante şi psihotrope
    ART. 12
    (1) Preparatele medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope sunt utilizate fără prescripţie medical-veterinară de către medicii veterinari de liberă practică sau de către personalul cu studii medii veterinare, obligatoriu sub coordonarea directă a medicului veterinar de liberă practică din cadrul unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară şi al celor din cadrul facultăţilor de medicină veterinară, prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În unităţile prevăzute la alin. (1) este obligatorie desemnarea a cel mult doi medici veterinari de liberă practică, ca persoane responsabile pentru activitatea cu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope.
    (3) Persoanele responsabile, desemnate conform prevederilor alin. (2), au obligaţia de a face dovada lipsei antecedentelor penale, prin certificat de cazier judiciar valabil.
    (4) Persoanele responsabile desemnate răspund de utilizarea, evidenţa şi protecţia fizică a substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope deţinute în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

    ART. 13
    (1) În unităţile prevăzute la art. 12 alin. (1), medicii veterinari de liberă practică pot utiliza şi preparate stupefiante şi psihotrope de uz uman numai în condiţiile prevăzute la art. 112 şi art. 113 din Regulamentul (UE) 2019/6.
    (2) Lista substanţelor şi preparatelor de uz uman ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope care pot fi utilizate în unităţile de asistenţă medical-veterinară este prevăzută în anexa nr. 7.
    (3) Farmaciile comunitare au obligaţia eliberării preparatelor din categoria stupefiante şi psihotrope de uz uman în baza prescripţiei medical-veterinare prevăzute la anexa nr. 8, emisă de către un medic veterinar de liberă practică din cadrul unităţilor prevăzute la art. 12. alin. (1), pentru cazurile în care nu există preparate medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope autorizate potrivit art. 5 alin. (1).
    (4) Preparatele stupefiante şi psihotrope de uz uman aflate în gestiunea proprie a unităţilor prevăzute la art. 12 alin. (1) sunt utilizate fără prescripţie medicală veterinară de către medicii veterinari de liberă practică sau de către personalul cu studii medii veterinare, obligatoriu sub coordonarea directă a medicului veterinar de liberă practică din cadrul unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, precum şi al celor din cadrul facultăţilor de medicină veterinară.
    (5) În cazul achiziţionării preparatelor stupefiante şi psihotrope de uz uman injectabile de către proprietarii/deţinătorii animalelor, aceştia au obligaţia să se adreseze unităţii medical-veterinare care a eliberat prescripţia în vederea administrării preparatului la animale.

    ART. 14
    (1) Unităţile prevăzute la art. 12 alin. (1), care achiziţionează şi utilizează preparate stupefiante şi psihotrope, au obligaţia de a asigura condiţiile de protecţie fizică a acestor preparate, conform prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4).
    (2) Unităţile de asistenţă medical-veterinară prevăzute la art. 13 alin. (1) au obligaţia de a deţine un registru special pentru evidenţa acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (3) Medicii veterinari de liberă practică din cadrul unităţilor de asistenţă medical-veterinară, precum şi al celor din cadrul facultăţilor de medicină veterinară, care utilizează preparate stupefiante şi psihotrope înregistrează zilnic, în registrul prevăzut la alin. (2), denumirea preparatului, substanţa activă, doza şi cantitatea totală administrată.
    (4) Medicii veterinari de liberă practică pot utiliza şi administra preparatele stupefiante şi psihotrope atât în incinta unităţilor de asistenţă medical-veterinară, cât şi în condiţii de teren.
    (5) Administrarea la animale, în condiţii de teren, a preparatelor stupefiante şi psihotrope se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică sau de către personalul cu studii medii veterinare, obligatoriu sub coordonarea directă a medicului veterinar de liberă practică.
    (6) În cazul administrării unui preparat stupefiant şi psihotrop de uz uman la animalele de la care se obţin alimente, medicii veterinari de liberă practică menţionează în prescripţie şi în registrul de consultaţii şi tratamente perioada de aşteptare în conformitate cu art. 115 din Regulamentul (UE) 2019/6.

    CAP. V
    Autorizaţia pentru distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară
    ART. 15
    (1) Distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, identificate ca fiind necorespunzătoare, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, se efectuează de către unităţi specializate, autorizate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (2) Unităţile prevăzute la alin. (1) pot transporta şi depozita numai cantităţile de preparate stupefiante şi psihotrope identificate ca fiind necorespunzătoare, care sunt specificate în autorizaţia pentru distrugere, emisă de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (3) Unităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a asigura măsurile de protecţie fizică pe durata transportului şi depozitării substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ce urmează a fi distruse.
    (4) Distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară se realizează în prezenţa unei comisii constituite conform prevederilor art. 53 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificările ulterioare.
    (5) Distrugerea se consemnează într-un proces-verbal, încheiat în 4 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare membru al comisiei şi un exemplar pentru titularul autorizaţiei de distrugere.
    (6) Fiolele/Flacoanele care conţin preparate stupefiante şi psihotrope rămase după utilizarea cantităţii necesare tratamentului sunt colectate într-un recipient special în vederea distrugerii prin incinerare de către unităţile prevăzute la art. 15 alin. (1), iar cantităţile de preparat rămase neutilizate se înscriu în registrul prevăzut la art. 14 alin. (2).

    ART. 16
    (1) Autorizaţia pentru distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară se emite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea operatorilor, pe baza următoarelor documente:
    a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
    b) copie a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare cu sau fără personalitate juridică, după caz, sau copie a autorizaţiei de distribuţie produse medicinale veterinare, inclusiv a celor stupefiante şi psihotrope;
    c) lista cu denumirea şi cantităţile substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope ce urmează a fi distruse;
    d) copia contractului încheiat cu societatea specializată, autorizată pentru operaţiunea de distrugere a preparatelor stupefiante şi psihotrope;
    e) dovada achitării tarifului pentru obţinerea autorizaţiei de distrugere a preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, prevăzut de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

    (2) Modelul autorizaţiei pentru distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară este prevăzut în anexa nr. 11.
    (3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti raportează la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, până la data de 1 martie a fiecărui an, situaţia centralizată a autorizaţiilor pentru distrugere emise în anul anterior.

    CAP. VI
    Modelul unic al formularului de prescripţie medical-veterinară cu regim special pentru preparatele stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară şi modul de utilizare al acestuia
    ART. 17
    Modelul unic al formularului de prescripţie medical-veterinară cu regim special necesar pentru eliberarea din farmacia comunitară a preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară este prevăzut la anexa nr. 8.

    ART. 18
    (1) Colegiul Medicilor Veterinari organizează tipărirea formularelor de prescripţie medicală veterinară prevăzută la art. 17 în topuri autocopiative în 3 exemplare, un exemplar original şi două copii, înseriate în sistem unic, şi asigură distribuirea lor către unităţile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, precum şi către cele din cadrul facultăţilor de medicină veterinară.
    (2) Prescripţiile pentru substanţele prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare galbenă, iar cele pentru substanţele prevăzute în tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se tipăresc pe hârtie autocopiativă de culoare verde.

    ART. 19
    (1) Persoanele care deţin formularele de prescripţie medical-veterinară au obligaţia de a asigura protecţia fizică a acestora.
    (2) Orice sustragere, pierdere sau distrugere accidentală de formulare se anunţă imediat de către medicul veterinar de liberă practică la Colegiul Medicilor Veterinari în vederea anulării formularelor respective cu informarea de către medic a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, direcţia de sănătate publică de pe raza căreia unitatea îşi desfăşoară activitatea, precum şi structura teritorială competentă a Poliţiei Române.
    (3) În momentul încetării activităţii unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, precum şi a celor din cadrul facultăţilor de medicină veterinară, medicul veterinar titular/şeful clinicii universitare este obligat să predea formularele de prescripţii neutilizate la Colegiul Medicilor Veterinari în vederea anulării acestora.

    ART. 20
    (1) Prescripţia medicală veterinară cu regim special prevăzută la art. 17 se emite numai în urma examinării clinice sau a oricărei alte evaluări corespunzătoare a stării de sănătate a animalului sau a grupului de animale şi numai de către medicul veterinar de liberă practică titular sau angajat în cadrul unităţilor de asistenţă medical-veterinară sau în cele din cadrul facultăţilor de medicină veterinară.
    (2) Înainte de emiterea unei prescripţii medical-veterinare, medicul veterinar de liberă practică consultă lista preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope autorizate pentru comercializare pe teritoriul României, accesând site-ul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar.

    ART. 21
    (1) În cazul în care medicul veterinar de liberă practică prevăzut la art. 20 constată că nu există un produs medicinal veterinar autorizat sau disponibil pe piaţă care să conţină substanţa activă necesară şi consideră că se impune utilizarea în tratamentul unui animal a unui preparat stupefiant sau psihotrop de uz uman, în condiţiile prevăzute la art. 112 şi 113 din Regulamentul (UE) 2019/6, acesta emite prescripţia medicală veterinară prevăzută la art. 17 pentru achiziţionarea preparatului respectiv din farmacia comunitară.
    (2) Responsabilitatea pentru aprecierea necesităţii utilizării la animale a preparatelor stupefiante şi psihotrope de uz uman, prevăzute în anexa nr. 7, precum şi a dozelor prescrise revine în totalitate medicului veterinar care semnează prescripţia.
    (3) Prescripţia medicală veterinară prevăzută la art. 17 se emite pentru fiecare preparat stupefiant sau psihotrop de uz uman în parte.

    ART. 22
    (1) Prescripţia medical-veterinară prevăzută la art. 17 se emite în trei exemplare, cu următoarea destinaţie: exemplarul original este reţinut de către farmacia comunitară, al doilea exemplar rămâne la persoana care ridică preparatul prescris, iar al treilea exemplar rămâne în carnetul de prescripţii al medicului veterinar care a completat prescripţia.
    (2) Prescripţia medicală veterinară prevăzută la art. 17 se completează integral şi lizibil.
    (3) Prescripţia medicală veterinară prevăzută la art. 17 poate suferi cel mult două modificări, confirmate prin semnătura şi parafa medicului veterinar de liberă practică emitent; modificările pot fi făcute cu condiţia neafectării lizibilităţii prescripţiei.
    (4) Prescripţia medicală veterinară prevăzută la art. 17 are valabilitate 10 zile calendaristice de la data emiterii, pentru preparatele stupefiante, şi 30 de zile calendaristice de la data emiterii, pentru preparatele psihotrope.
    (5) Prescripţia medicală veterinară prevăzută la art. 17 poate cuprinde numai cantitatea de preparate stupefiante şi psihotrope necesare tratamentului pentru 30 de zile.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 23
    (1) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei proceduri, Colegiul Medicilor Veterinari trebuie să asigure disponibilitatea pe site-ul propriu a listei unităţilor înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, care utilizează preparate stupefiante şi psihotrope.
    (2) Cabinetele medical-veterinare prevăzute la alin. (1) trebuie să notifice direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la utilizarea în activitatea de asistenţă medical-veterinară a preparatelor stupefiante şi psihotrope, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior care deţin în cadrul facultăţilor de medicină veterinară clinici universitare trebuie să transmită la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, lista şi codul de parafă al medicilor veterinari de liberă practică care utilizează preparate stupefiante şi psihotrope; lista trebuie actualizată în termen de 24 de ore de la orice modificare survenită.
    (4) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară care utilizează preparate stupefiante şi psihotrope.
    (5) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa depozitelor farmaceutice veterinare autorizate pentru distribuţia produselor medicinale veterinare, inclusiv a celor stupefiante şi psihotrope, precum şi numărul şi data emiterii autorizaţiei.
    (6) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa depozitelor farmaceutice veterinare autorizate de către Ministerul Sănătăţii pentru importul/exportul, inclusiv pentru comerţul intracomunitar al preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope.
    (7) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti ţin evidenţa autorizaţiilor pentru distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară.

    ART. 24
    Dispoziţiile prevăzute de prezenta procedură sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul depozitării, comercializării şi utilizării preparatelor medicinale veterinare stupefiante şi psihotrope, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi Colegiul Medicilor Veterinari.

    ART. 25
    Tariful pentru obţinerea autorizaţiei pentru distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în unităţile de asistenţă medical-veterinară este prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi este achitat în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială unitatea îşi desfăşoară activitatea.

    ART. 26
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    FORMULARUL
    Notei de comandă necesar pentru eliberarea substanţelor şi preparatelor
    stupefiante şi psihotrope de către depozitele farmaceutice veterinare
    Serie ........... număr ..............
    Unitate de asistenţă medical- veterinară/Instituţie de învăţământ superior de medicină veterinară ...........................................
    Nr. Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare, cu sau fără personalitate juridică*): ..................
    *) Nu se completează în cazul instituţiilor de învăţământ superior de medicină veterinară.

    Tel: .................................................
    Fax: ...............................................
    E-mail: ...........................................
    NOTĂ DE COMANDĂ**)
    din data de ................................
    **) Nota de comandă se transmite prin fax, e-mail, poştă, curier sau înmânare directă furnizorului şi se anexează, ulterior, facturii fiscale (beneficiar) sau copiei acesteia (furnizor), după livrarea produselor, atât de către beneficiar, cât şi de către furnizor.
    Către Societatea ..................................................
    Adresa: ................................................................
    Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele preparate stupefiante/psihotrope:

┌────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │ │
│ │comercială│Substanţa/ │ │
│Nr. │a │Substanţele│ │
│crt.│produsului│activă/ │Cantitatea│
│ │şi forma │active │ │
│ │de │ │ │
│ │prezentare│ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    Numele medicului veterinar titular/şefului clinicii universitare: .............................
    Semnătura, parafa şi ştampila unităţii: ................................................................

    ANEXA 2

    la procedură
    MODELUL
    registrului pentru evidenţa substanţelor şi preparatelor medicinale
    veterinare stupefiante şi psihotrope în depozitele farmaceutice veterinare

┌────┬─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────┬────────────┬─────────┐
│ │Denumire │ │Nr. şi data │ │Nr. şi data │ │ │ │ │
│ │preparat, │ │documentului│Intrări │documentului│Ieşiri │ │ │ │
│Nr. │forma │Denumire │de intrare a│cantitate│de ieşire a │cantitate│ │Numele │ │
│crt.│farmaceutică │substanţă│substanţei/ │substanţă│substanţei/ │substanţă│Stoc│persoanei │Semnătura│
│ │serie şi │ │preparatului│şi/ │preparatului│şi/ │ │responsabile│ │
│ │valabilitate*│ │medicinal │preparat │medicinal │preparat │ │ │ │
│ │ │ │veterinar │ │veterinar │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────┴────────────┴─────────┘

    * Evidenţa se ţine pentru fiecare preparat în parte.

    ANEXA 3

    la procedură
    FORMULAR
    pentru estimarea cantităţii de substanţe stupefiante şi psihotrope
    ce urmează a fi importate/exportate* în anul ........
    * Inclusiv comerţ intracomunitar.

┌─────────┬────────────┬─────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ │Denumirea │ │Cantitatea de │ │
│ │preparatului│ │substanţă │ │
│ │medicinal │Conţinut │stupefiantă/ │Ţara │
│Denumirea│veterinar │în │psihotropă estimată│ │
│persoanei│stupefiant/ │substanţă│/an (kg, g sau mg) │ │
│juridice │psihotrop şi│activă │ │ │
│ │a substanţei│(g, mg) ├─────────┬─────────┼───────┬──────────┤
│ │active │ │Importată│Exportată│Origine│Destinaţie│
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┘


    ANEXA 4

    la procedură
    FORMULAR
    pentru raportarea anuală a importurilor*
    * Inclusiv comerţ intracomunitar.

┌───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┐
│ │Preparat │Cantitatea│ │ │ │ │ │
│ │aprobat │de │ │Cantitatea│Cantitatea│ │ │
│Autorizaţie│pentru │preparat │Declaraţia│de │de │ │Stoc la │
│import (nr.│import │şi │vamală de │preparat │substanţă │Ţara de│31 │
│data) │(denumire,│substanţă │import │importată │importată │origine│decembrie│
│ │substanţă,│aprobată │(nr. data)│efectiv │efectiv │ │ │
│ │după caz) │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │import │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┘

    FORMULAR
    pentru raportarea anuală a exporturilor*
    * Inclusiv comerţ intracomunitar.

┌───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┬─────────┐
│ │Preparat │Cantitatea│ │ │ │ │ │
│ │aprobat │de │ │Cantitatea│Cantitatea│ │ │
│Autorizaţie│pentru │preparat │Declaraţie│de │de │ │Stoc la │
│export (nr.│export │şi │vamală de │preparat │substanţă │Ţara de│31 │
│data) │(denumire,│substanţă │export │exportată │exportată │origine│decembrie│
│ │substanţă,│aprobată │(nr. data)│efectiv │efectiv │ │ │
│ │după caz) │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │export │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴─────────┘


    ANEXA 5

    la procedură
    FORMULAR
    pentru raportarea trimestrială a cantităţilor din fiecare substanţă
    şi din fiecare preparat medicinal veterinar stupefiant şi psihotrop
    importat/exportat sau care face obiectul comerţului intracomunitar

┌────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cantitatea │Cantitatea│ │ │Cantitatea│
│ │Data │ │ │ │ │aprobată │de │ │Cantitatea │de │
│Nr. │emiterii │Denumirea │Denumirea │Ţara │Denumirea │pentru │substanţă │Data │de produs │substanţă │
│autorizaţiei│autorizaţiei│importatorului│exportatorului│exportatoare│produsului│import │bază │efectuării│importată │bază │
│de import │de import │ │ │ │importat │(unităţi │anhidră de│importului│(unităţi │anhidră │
│ │ │ │ │ │ │comerciale)│importat │ │comerciale)│importată │
│ │ │ │ │ │ │ │(grame) │ │ │(grame) │
├────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cantitatea │Cantitate │ │ │Cantitatea│
│ │Data │ │ │ │ │aprobată │de │ │Cantitatea │de │
│Nr. │emiterii │Denumirea │Denumirea │Ţara │Denumirea │pentru │substanţă │Data │de produs │substanţă │
│autorizaţiei│autorizaţiei│exportatorului│importatorului│importatoare│produsului│export │bază │efectuării│exportată/ │bază │
│de export │de export │ │ │ │exportat │(unităţi │anhidră de│exportului│(unităţi │anhidră │
│ │ │ │ │ │ │comerciale)│exportat │ │comerciale)│exportată │
│ │ │ │ │ │ │ │(grame) │ │ │(grame) │
├────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┘


    ANEXA 6

    la procedură
    FORMULAR
    pentru raportare trimestrială a cantităţilor din fiecare preparat medicinal
    veterinar stupefiant şi psihotrop distribuit la nivel naţional în perioada .....................

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬──────────┬────┐
│ │Denumire │Substanţa │ │Concentraţia│ │Serie (lot) │Cantitate│Factura│Cantitate│Factura│ │ │
│Nr. │preparat │stupefiantă│Forma │de substanţă│Tip │şi │produs │nr. şi │produs │nr. şi │Beneficiar│Stoc│
│crt.│medicinal│/psihotropă│farmaceutică│activă │ambalaj│valabilitate│intrată │data │ieşită │data │ │ │
│ │veterinar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴──────────┴────┘


    ANEXA 7

    la procedură
    LISTA
    substanţelor şi preparatelor de uz uman ce conţin substanţe stupefiante
    şi psihotrope care pot fi utilizate în unităţile de asistenţă medical-veterinar
    A. Substanţe şi preparate de uz uman ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope care prezintă interes în medicina veterinară, supuse unui control strict, prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare
    Stupefiante

┌────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea │Specii-ţintă şi doze │Indicaţii │
│crt.│ │recomandate* │ │
├────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câine: │ │
│ │ │Fentanil injectabil: │ │
│ │ │a) În cazul durerii │ │
│ │ │preoperatorie: o doză iniţială │ │
│ │ │de încărcare de 10 mcg/kg │ │
│ │ │intravenos (IV) urmată de o │ │
│ │ │infuzare la o rată constantă │ │
│ │ │(CRI) de 10 mcg/kg/oră │ │
│ │ │b) Doza iniţială de încărcare: │ │
│ │ │2-5 mcg/kg IV, urmată de CRI de│ │
│ │ │2-5 mcg/kg/oră pentru │ │
│ │ │managementul durerii │ │
│ │ │c) Analgezia intraoperatorie: │ │
│ │ │CRI de 10-45 mcg/kg/oră │ │
│ │ │d) În vederea combaterii │ │
│ │ │durerii preoperatorie: 5-10 mcg│ │
│ │ │/kg/oră IV sau CRI │ │
│ │ │e) Pentru inducere: 0,001-0,005│ │
│ │ │mg/oră IV. Pentru reducerea │ │
│ │ │concentraţiei alveolare minime │ │
│ │ │(MAC) în timpul anesteziei │ │
│ │ │inhalatorii: 10-45 mcg/kg/oră │ │
│ │ │CRI │ │
│ │ │Pisică: │ │
│ │ │Fentanil injectabil: │ │
│ │ │a) În cazul durerii │ │
│ │ │preoperatorie: 2-3 mcg/kg IV │ │
│ │ │plus o infuzare IV la 2-3 mcg/ │ │
│ │ │kg/oră │ │
│ │ │b) Doza iniţială de încărcare: │ │
│ │ │1-3 mcg/kg IV, urmată de CRI la│ │
│ │ │doză de 1-4 mcg/kg/oră pentru │ │
│ │ │managementul durerii │ │
│ │ │c) Pentru analgezie │ │
│ │ │intraoperatorie CRI la doză de │ │
│ │ │10-30 mcg/kg/oră │ │
│ │ │d) Pentru durerea │ │
│ │ │postoperatorie: 2,5-5 mcg/kg/ │ │
│ │ │oră IV sau CRI │ │
│ │ │e) Pentru inducere: 0,001-0,002│ │
│ │ │mg/kg IV │ │
│ │ │f) Pentru reducerea MAC în │ │
│ │ │timpul anesteziei generale: │ │
│ │ │10-20 mcg/kg/oră CRI │ │
│ │ │Dihori: │ │
│ │ │Fentanil injectabil: │ │
│ │ │a) Doză preoperatorie: 5-10 mcg│ │
│ │ │/kg IV │ │
│ │ │b) Intraoperator: CRI la doză │ │
│ │ │de 10-20 mcg/kg/oră împreună cu│ │
│ │ │ketamină CRI la doza de 0,3-0,4│ │
│ │ │mg/kg/oră │ │
│ │ │c) Postoperator: 2-5 mcg/kg/oră│ │
│ │ │împreună cu ketamină CRI. │ │
│1. │Fentanil │Iepuri/Rozătoare/Mamifere mici:│Analgezic │
│ │ │Fentanil injectabil: │ │
│ │ │Pentru durere preoperatorie: │ │
│ │ │5-20 mcg/kg bolus IV. Are o │ │
│ │ │durată de 30-60 de minute. │ │
│ │ │Determină sedare şi depresie │ │
│ │ │respiratorie. │ │
│ │ │Iepuri: │ │
│ │ │Fentanil transdermic: │ │
│ │ │Pentru analgezie │ │
│ │ │postoperatorie: plasture H, mic│ │
│ │ │(25 mcg/oră) pentru iepuri de │ │
│ │ │dimensiuni medii (3 kg) la │ │
│ │ │fiecare 3 zile. Nu tăiaţi │ │
│ │ │plasturele. │ │
│ │ │Alegerea dimensiunii │ │
│ │ │plasturelui: │ │
│ │ ├───────┬────────────┬──────────┤ │
│ │ │ │Doză │Cantitatea│ │
│ │ │Pacient│(mărimea │de │ │
│ │ │ │plasturelui)│fentanil │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Câini │ │ │ │
│ │ │mici │25 mcg/oră │2,5 mg; │ │
│ │ │(<5 kg)│sau 12,5 mcg│1,25 mg │ │
│ │ │şi │/oră │ │ │
│ │ │pisici │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Câini: │25 mcg/oră │2,5 mg │ │
│ │ │5-10 kg│ │ │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Câini: │ │ │ │
│ │ │10-20 │50 mcg/oră │5 mg │ │
│ │ │kg │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Câini: │ │ │ │
│ │ │20-30 │75 mcg/oră │7,5 mg │ │
│ │ │kg │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Câini: │100 mcg/oră │10 mg │ │
│ │ │>30 kg │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Cai: │2 x 100 mcg/│ │ │
│ │ │350-500│oră │20 mg │ │
│ │ │kg │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Porci: │50-100 mcg/ │ │ │
│ │ │17-25 │oră │5-10 mg │ │
│ │ │kg │ │ │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Oi │1-3 x 50 mcg│5-15 mg │ │
│ │ │ │/oră │ │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Capre │50 mcg/oră │5 mg │ │
│ │ ├───────┼────────────┼──────────┤ │
│ │ │Iepuri │25 mcg/oră │2,5 mg │ │
├────┼──────────┼───────┴────────────┴──────────┼────────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │Analgezie (durere acută): │ │
│ │ │a) 0,5-2 mg/kg intramuscular │ │
│ │ │(IM) sau subcutanat (SC) la 3-4│ │
│ │ │ore. Pentru administrare lentă │ │
│ │ │IV folosiţi 10% din doză │ │
│ │ │b) Pentru durere │ │
│ │ │postoperatorie: 0,25-2 mg/kg │ │
│ │ │IM, SC; sau CRI la doze de │ │
│ │ │0,05-0,2 mg/kg/oră │ │
│ │ │c) 0,5-2,2 mg/kg SC, IM la 4-6 │ │
│ │ │ore; 0,1-0,2 mg/kg IV la 1-2 │ │
│ │ │ore │ │
│ │ │d) 0,05-1 mg/kg IV la 1-4 ore; │ │
│ │ │ca perfuzie continuă CRI la │ │
│ │ │doză de 0,1-0,5 mg/kg/oră │ │
│ │ │e) 0,2-2 mg/kg IM, SC la 2-4 │ │
│ │ │ore; 0,5-1 mg/kg per os (PO) la│ │
│ │ │6-8 ore. │ │
│ │ │Administrare epidurală pentru │ │
│ │ │controlul durerii: │ │
│ │ │a) 0,1 mg/kg. Pentru o dozare │ │
│ │ │precisă ar putea fi necesară o │ │
│ │ │diluţie. Volumul total │ │
│ │ │administrat nu trebuie să │ │
│ │ │depăşească 0,3 ml/kg. │ │
│ │ │b) 0,1 mg/kg de morfină fără │ │
│ │ │aditivi; durata de acţiune: │ │
│ │ │12-24 de ore │ │
│ │ │c) Folosirea cu regularitate a │ │
│ │ │morfinei injectabile: 0,1 mg/kg│ │
│ │ │o dată; folosirea morfinei fără│ │
│ │ │aditivi: epidural la doză de │ │
│ │ │0,1-0,2 mg/kg la 8 ore; │ │
│ │ │administrarea spinală la doză │ │
│ │ │de 0,05 mg/kg la 8 ore │ │
│ │ │Ca preanestezic: 0,1-2 mg/kg SC│ │
│ │ │Ca tratament adjuvant în edemul│ │
│ │ │pulmonar cardiogenic: 0,05-1 mg│ │
│ │ │/kg IV la 1-4 ore sau 0,1-0,5 │ │
│ │ │mg/kg oră ca infuzie IV sau │ │
│ │ │0,2-2 mg/kg IM sau SC la 2-4 │ │
│ │ │ore │ │
│ │ │Pentru tratamentul diareii │ │
│ │ │cauzate de hipermotilitate: │ │
│ │ │0,25 mg/kg │ │
│ │ │Antitusiv: 0,1 mg/kg la 6-12 │ │
│ │ │ore SC │ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │Analgezic: │ │
│ │ │a) Durere postoperatorie: │ │
│ │ │0,1-0,3 mg/kg IM, SC │ │
│ │ │b) 0,05-0,2 mg/kg SC, IM, │ │
│ │ │dozele excesive pot cauza │ │
│ │ │disforie │ │
│ │ │c) 0,1-0,4 mg/kg IM, SC la 3-6 │ │
│ │ │ore; concomitent este │ │
│ │ │recomandată tranchilizarea │ │
│ │ │d) 0,02-0,1 mg/kg IV la 1-4 │Analgezic │
│2. │Morfină │ore; 0,2-0,5 mg/kg IM sau SC la│Preanestezic│
│ │ │3-4 ore; 0,2-0,5 mg/kg PO la │Antitusiv │
│ │ │6-8 ore │Antidiareic │
│ │ │Administrarea epidurală pentru │ │
│ │ │controlul durerii: │ │
│ │ │a) 0,1 mg/kg morfină fără │ │
│ │ │aditivi; durata de acţiune este│ │
│ │ │de 12-24 de ore │ │
│ │ │b) Morfină fără aditivi: │ │
│ │ │epidural - 0,1-0,2 mg/kg la 8 │ │
│ │ │ore; administrarea spinală - │ │
│ │ │0,05 mg/kg la 8 ore │ │
│ │ │Tratamentul adjuvant în edemul │ │
│ │ │pulmonar cardiogenic: 0,02-0,1 │ │
│ │ │mg/kg IV la 1-4 ore sau 0,2-0,5│ │
│ │ │mg/kg IM sau SC la 3-4 ore │ │
│ │ │Iepuri, rozătoare, mamifere │ │
│ │ │mici: │ │
│ │ │Iepuri: 2-5 mg/kg IM sau SC la │ │
│ │ │2-4 ore pentru sedare şi │ │
│ │ │analgezie │ │
│ │ │Cabaline: │ │
│ │ │Analgezic: │ │
│ │ │a) 0,1 mg/kg IM la 4 ore; │ │
│ │ │această doză reduce impactul │ │
│ │ │morfinei asupra motilităţii │ │
│ │ │gastrointestinale (GI), însă │ │
│ │ │pacienţii trebuie urmăriţi │ │
│ │ │pentru problemele care pot │ │
│ │ │apărea după administrarea │ │
│ │ │acesteia. Pentru tratarea │ │
│ │ │efectelor excitatorii ale │ │
│ │ │morfinei se recomandă folosirea│ │
│ │ │unor doze mici de acepromazină │ │
│ │ │împreună cu doza de morfină: │ │
│ │ │0,011-0,022 mg/kg IM sau 5-10 │ │
│ │ │mg/450 kg. │ │
│ │ │b) Epidural: Cabaline adulte: │ │
│ │ │0,1-0,2 mg/kg folosind │ │
│ │ │concentraţia uzuală de morfină │ │
│ │ │- 15 mg/ml. Se foloseşte un │ │
│ │ │flacon proaspăt deschis. │ │
│ │ │Se sugerează diluţia cu apă │ │
│ │ │salină la un volum total de │ │
│ │ │0,04 ml/kg sau 20 ml/450kg. │ │
│ │ │Mânji: Folosirea morfinei fără │ │
│ │ │aditivi la doză de 0,1 mg/kg. │ │
│ │ │În cazul în care morfina fără │ │
│ │ │aditivi nu este disponibilă, se│ │
│ │ │recomandă diluţia la un volum │ │
│ │ │de 0,2 ml/kg. │ │
│ │ │c) 0,05-0,12 mg/kg IV │ │
│ │ │Suine: │ │
│ │ │Preanestezic/analgezic: 0,2-0,9│ │
│ │ │mg/kg IM. Poate cauza stimulare│ │
│ │ │nedorită. │ │
│ │ │Analgezic: 0.2 mg/kg până la 20│ │
│ │ │mg doză totală, IM │ │
│ │ │Oi şi capre: │ │
│ │ │Analgezic: Până la 10 mg doză │ │
│ │ │totală, IM │ │
├────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │La câini, durata analgeziei │ │
│ │ │durează de obicei de la 45 de │ │
│ │ │minute până la 1 oră. │ │
│ │ │Administrarea IV este de │ │
│ │ │asemenea posibilă, dar lent. │ │
│ │ │a) analgezic în pancreatita │ │
│ │ │acută: 5-10 mg/kg IM; │ │
│ │ │b) 5-10 mg/kg IM sau SC. Efect │ │
│ │ │de scurtă durată: 30-60 de │ │
│ │ │minute; │ │
│ │ │c) pentru durerea │ │
│ │ │perioperativă: 3-5 mg/kg IM sau│ │
│ │ │SC. Durata de acţiune: 1-2 ore;│ │
│ │ │d) preanestezic: 2,5-6,5 mg/kg.│ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │Durere perioperativă: │ │
│ │ │a) 3-5 mg/kg IM sau SC. Durata │ │
│ │ │de acţiune: 1-2 ore │ │
│ │ │b) 2-5 mg/kg IM; SC. Durata │ │
│ │ │efectului este scurtă: de la 30│ │
│ │ │minute până la 1 oră. │ │
│ │ │Preanestezic: 2,2-4,4 mg/kg │ │
│ │ │Dihori: │ │
│ │ │5-10 mg/kg SC sau IM la fiecare│ │
│ │ │2-3 ore │ │
│ │ │Iepuri, rozătoare, mamifere │ │
│ │ │mici: │ │
│ │ │a) Iepuri - pentru durere │ │
│ │ │moderată: 5-10 mg/kg SC sau IM │ │
│ │ │la 2-3 ore. Folosirea siropului│ │
│ │ │cu gust de banană: 0,2 mg/ml │ │
│ │ │administrat în apa de băut │ │
│ │ │b) Analgezic - durere moderată:│ │
│ │ │0,2 mg/ml în apa de băut │ │
│ │ │Bovine: │ │
│ │ │Analgezic: │ │
│ │ │a) 3,3-4,4 mg/kg SC sau IM; │ │
│ │ │b) 500 mg IM; │ │
│ │ │c) 150-200 mg/100 lbs IM sau SC│ │
│ │ │sau IV lent. │ │
│ │ │Cabaline: │ │
│3. │Petidină │NOTĂ: │Analgezic │
│ │ │Narcoticele, inclusiv │Preanestezic│
│ │ │meperidina, pot cauza excitaţia│ │
│ │ │sistemului nervos central │ │
│ │ │(SNC), caz în care se poate │ │
│ │ │administra acepromazină │ │
│ │ │(0,02-0,04 mg/kg IV) sau │ │
│ │ │xilazină (0,3-0,5 mg/kg IV), cu│ │
│ │ │scopul de a reduce modificările│ │
│ │ │comportamentale pe care aceste │ │
│ │ │substanţe le pot produce. │ │
│ │ │ATENŢIE: │ │
│ │ │ANALGEZICELE NARCOTICE POT │ │
│ │ │MASCA SEMNELE COMPORTAMENTALE │ │
│ │ │ŞI CARDIOVASCULARE ASOCIATE │ │
│ │ │UNEI COLICI MODERATE. │ │
│ │ │ANALGEZIC: │ │
│ │ │A) 2,2-4 MG/KG IM SAU 0,2-0,4 │ │
│ │ │MG/KG IV - POATE CAUZA │ │
│ │ │EXCITAŢIE; │ │
│ │ │B) 2-4 MG/KG IM SAU IV: │ │
│ │ │ADMINISTRAREA IV POATE CAUZA │ │
│ │ │EXCITAŢIE ŞI HIPOTENSIUNE; │ │
│ │ │C) 500 MG DOZA TOTALĂ, IV LENT │ │
│ │ │- POATE APĂREA EXCITAŢIA SNC; │ │
│ │ │SAU 1.000 MG DOZA TOTALĂ, IM; │ │
│ │ │D) 0,2-0,4 MG/KG IV. │ │
│ │ │SUINE: │ │
│ │ │PENTRU CONTENŢIE: ADMINISTRAREA│ │
│ │ │SUBSTANŢEI SINGURE NU OFERĂ O │ │
│ │ │BUNĂ CONTENŢIE LA ANIMALELE DE │ │
│ │ │TALIE MARE. S-A FOLOSIT ÎN │ │
│ │ │COMBINAŢIE CU PROMAZINA (2 MG/ │ │
│ │ │KG IM) ŞI ATROPINA (0,07-0,09 │ │
│ │ │MG/KG IM) LA O DOZĂ DE 1-2 MG/ │ │
│ │ │KG IM CA PREANESTEZIC, CU 45-60│ │
│ │ │DE MINUTE ÎNAINTEA ANESTEZIEI │ │
│ │ │INHALATORIE SAU CU BARBITURICE.│ │
│ │ │TOATE CELE DE MAI SUS TREBUIE │ │
│ │ │ADMINISTRATE ÎN ZONE DIFERITE. │ │
│ │ │ANALGEZIC: 2 MG/KG IM LA 4 ORE.│ │
│ │ │OI ŞI CAPRE: │ │
│ │ │ANALGEZIC: PÂNĂ LA 200 MG DOZA │ │
│ │ │TOTALĂ, IM │ │
├────┼──────────┼───────────────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │a) Premedicaţie: 3 mcg/kg IV, │ │
│ │ │în combinaţie pentru inducere: │ │
│ │ │iniţial, sufentanil - 3 mcg/kg │ │
│ │ │IV, apoi diazepam sau midazolam│ │
│ │ │- 0,2-0,5 mg IV │ │
│ │ │b) Pentru analgezie epidurală: │ │
│ │ │0,7-1 mcg/kg diluat cu apă │ │
│ │ │salină la un volum de 0,26 ml/ │ │
│ │ │kg │ │
│ │ │Timpul de instalare a efectului│ │
│ │ │este de 10-15 minute; durata de│ │
│ │ │acţiune 1-4 ore. │ │
│4. │Sufentanil│c) Pentru combaterea durerii │Preanestezic│
│ │ │acute întâlnite în urgenţe: │analgezic │
│ │ │0,75-2 mcg/kg IV; CRI 1-2 mcg/ │ │
│ │ │kg/oră │ │
│ │ │d) Pentru durerea asociată │ │
│ │ │intervenţiilor chirurgicale: 5 │ │
│ │ │mcg/kg IV anterior CRI. Durata │ │
│ │ │efectului: 2-6 ore. CRI │ │
│ │ │postoperativ la o doza de 0,1 │ │
│ │ │mcg/kg/oră. │ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │Pentru combaterea durerii acute│ │
│ │ │întâlnite în urgenţe: 0,1-0,5 │ │
│ │ │mcg/kg IV; CRI la doză de 0,5-1│ │
│ │ │mcg/kg/oră │ │
└────┴──────────┴───────────────────────────────┴────────────┘

    * Dozele recomandate sunt orientative.

    B. Substanţe şi preparate de uz uman ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope care prezintă interes în medicina veterinară, supuse controlului, prevăzute în tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005, cu modificările şi completările ulterioare
    Stupefiante

┌────┬─────────┬────────────────┬─────────┐
│Nr. │ │Specii-ţintă şi │ │
│crt.│Denumirea│doze │Indicaţii│
│ │ │recomandate* │ │
├────┼─────────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │Antitusiv: │ │
│ │ │a) 1-2 mg/kg PO │ │
│ │ │la 6-12 ore; │ │
│ │ │b) Dozele de │ │
│ │ │început au fost │ │
│ │ │de 0,1-0,3 mg/kg│ │
│ │ │PO, cele mai │ │
│ │ │mici, │ │
│ │ │administrate la │ │
│ │ │8-12 ore, iar │ │
│ │ │maximul a fost │ │
│ │ │de 1-2 mg/kg, la│ │
│ │ │6-12 ore. │ │
│ │ │Indiferent de │ │
│ │ │punctul de │ │
│ │ │pornire, poate │ │
│ │ │fi necesară │ │
│ │ │creşterea dozei │ │
│ │ │pentru a obţine │ │
│ │ │un rezultat │ │
│ │ │eficient. │ │
│ │ │Analgezic: │ │
│ │ │a) Pentru durere│ │
│ │ │acută de la │ │
│ │ │uşoară până la │ │
│ │ │moderată: 0,5-2 │ │
│ │ │mg/kg PO titrată│ │
│ │ │până la efect, │ │
│ │ │la 6-12 ore. Se │ │
│ │ │poate folosi şi │ │
│ │ │în cazul durerii│ │
│ │ │cronice, la cea │ │
│ │ │mai mică doză │ │
│ │ │eficientă. │ │
│ │ │b) În combinaţie│ │
│ │ │cu acetaminofen:│ │
│ │ │folosirea a 60 │ │
│ │ │mg de codeină │ │
│ │ │împreună cu o │ │
│ │ │tabletă de 300 │ │
│ │ │mg acetaminofen,│ │
│ │ │se administrează│ │
│1. │Codeină │1-2 mg/kg de │ │
│ │ │codeină PO la │ │
│ │ │6-8 ore. │ │
│ │ │Folosirea │ │
│ │ │codeinei │ │
│ │ │singure: 1-4 mg/│ │
│ │ │kg PO la 1-6 │ │
│ │ │ore. │ │
│ │ │Antidiareic: │ │
│ │ │a) 0,25-0,5 mg/ │ │
│ │ │kg PO la 6-8 │ │
│ │ │ore. │ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │NOTĂ: │ │
│ │ │NU SE FOLOSEŞTE │ │
│ │ │PRODUSUL CARE │ │
│ │ │ESTE ÎN │ │
│ │ │COMBINAŢIE CU │ │
│ │ │ACETAMINOFEN. │ │
│ │ │ANALGEZIC: │ │
│ │ │A) PENTRU DURERI│ │
│ │ │ACUTE DE LA │ │
│ │ │UŞOARE PÂNĂ LA │ │
│ │ │MODERATE: 0,5-2 │ │
│ │ │MG/KG PO TITRAT │ │
│ │ │PÂNĂ LA EFECT LA│ │
│ │ │6-12 ORE. SE │ │
│ │ │POATE FOLOSI ÎN │ │
│ │ │CAZUL DURERILOR │ │
│ │ │CRONICE LA CEA │ │
│ │ │MAI MICĂ DOZĂ │ │
│ │ │EFICIENTĂ. │ │
│ │ │B) 0,5-2 MG/KG │ │
│ │ │PO LA 6-8 ORE. │ │
│ │ │IEPURI: │ │
│ │ │FOLOSIREA │ │
│ │ │ACETAMINOFENULUI│ │
│ │ │ŞI A ELIXIRULUI │ │
│ │ │DE CODEINĂ: 1 ML│ │
│ │ │ÎN 10-20 ML DE │ │
│ │ │APĂ POTABILĂ. SE│ │
│ │ │ADAUGĂ DEXTROZĂ │ │
│ │ │PENTRU A CREŞTE │ │
│ │ │PALATABILITATEA.│ │
└────┴─────────┴────────────────┴─────────┘


    Psihotrope

┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea │Specii-ţintă şi doze│Indicaţii │
│crt.│ │recomandate* │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │a) Pentru │ │
│ │ │tratamentul │ │
│ │ │anxietăţii la câini:│ │
│ │ │0,01-0,1 mg/kg PO la│ │
│ │ │nevoie pentru │ │
│ │ │panică, a nu se │ │
│ │ │depăşi 4 mg/câine/ │ │
│ │ │zi. Se începe cu 1-2│ │
│ │ │mg (doza totală) │ │
│ │ │pentru un câine de │ │
│ │ │talie medie. │ │
│ │ │b) Pentru anxietatea│ │
│ │ │de separare: 0,25 │ │
│ │ │mg–2 mg (doza │ │
│ │ │totală) 1-3 ori pe │ │
│ │ │zi PO. │ │
│ │ │c) Pentru fobiile în│ │
│ │ │caz de furtună: │ │
│ │ │0,02-0,4 mg/kg PO la│ │
│ │ │4 ore, la nevoie; │ │
│ │ │ajută la scăderea │ │
│ │ │impactului pe care o│ │
│ │ │furtună puternică o │ │
│ │ │are asupra │ │
│ │ │pacientului; 0,02 mg│ │
│ │ │/kg PO la nevoie, cu│ │
│ │ │o oră înaintea unei │ │
│ │ │furtuni anticipate │ │
│ │ │şi repetare la 4 ore│ │
│ │ │la nevoie; folosit │ │
│ │ │ca adjuvant după │ │
│ │ │modificarea │Anxiolitic │
│1. │Alprazolam │comportamentului şi │Tulburări de│
│ │ │înaintea │comportament│
│ │ │tratamentului cu │ │
│ │ │clomipramin. │ │
│ │ │d) Pentru fobii şi │ │
│ │ │trezirea în timpul │ │
│ │ │nopţii: 0,01-0,1 mg/│ │
│ │ │kg sau 0,25-2 mg │ │
│ │ │(doza totală) pe │ │
│ │ │câine PO la 6-12 │ │
│ │ │ore. │ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │a) Pentru │ │
│ │ │tratamentul │ │
│ │ │anxietăţii │ │
│ │ │pisicilor: │ │
│ │ │0,125-0,25 mg/kg PO │ │
│ │ │la 12 ore. Se începe│ │
│ │ │cu 0,125 mg/kg PO. │ │
│ │ │b) Pentru marcarea │ │
│ │ │în casă: 0,1 mg/kg │ │
│ │ │sau 0,125-0,25 mg │ │
│ │ │(doza totală) pe │ │
│ │ │pisică PO la 8-12 │ │
│ │ │ore. │ │
│ │ │c) Pentru marcarea │ │
│ │ │teritoriului: │ │
│ │ │0,05-0,2 mg/kg PO la│ │
│ │ │12-24 ore. │ │
│ │ │d) Pentru frici, │ │
│ │ │fobii, anxietăţi: │ │
│ │ │0,125-0,25 mg (doza │ │
│ │ │totală) PO 1-3 ori │ │
│ │ │pe zi. │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │Folosit ca medicaţie│ │
│ │ │adjuvantă pentru │ │
│ │ │controlul crizelor │ │
│ │ │epileptice: │ │
│ │ │a) pentru status: │ │
│ │ │0,05-0,2 mg/kg; │ │
│ │ │b) 0,5 mg/kg PO de │ │
│ │ │2-3 ori pe zi; poate│ │
│ │ │fi necesară │ │
│ │ │reducerea dozei de │ │
│ │ │fenobarbital cu │ │
│ │ │10-20%. │ │
│ │ │Ca anxiolitic: │ │
│ │ │a) 0,05-0,25 mg/kg │ │
│ │ │PO la 12-24 de ore; │ │
│ │ │b) 0,1-1 mg/kg PO │ │
│ │ │2-3 ori pe zi. │ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │Ca anxiolitic: │Epilepsie │
│2. │Clonazepam │a) 0,05-0,25 mg/kg │Anxiolitic │
│ │ │PO la 12-24 de ore; │ │
│ │ │b) 0,02-0,2 mg/kg PO│ │
│ │ │1-2 ori pe zi. │ │
│ │ │Ca medicaţie │ │
│ │ │adjuvantă pentru │ │
│ │ │tratamentul crizelor│ │
│ │ │epileptice: │ │
│ │ │a) 0,5 mg (doza │ │
│ │ │totală) PO la 12-24 │ │
│ │ │ore; poate cauza │ │
│ │ │ataxie, sedare şi │ │
│ │ │necroză hepatică │ │
│ │ │acută; │ │
│ │ │b) 0,5 mg tabletă PO│ │
│ │ │de 2-3 ori pe zi; │ │
│ │ │mult mai eficace │ │
│ │ │pentru menţinerea şi│ │
│ │ │scăderea crizelor, │ │
│ │ │posibil necroză │ │
│ │ │hepatică acută. │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │Pentru tratamentul │ │
│ │ │crizelor epileptice:│ │
│ │ │a) status │ │
│ │ │epilepticus │ │
│ │ │refractar sau în │ │
│ │ │cazul tratamentului │ │
│ │ │la domiciliu al │ │
│ │ │pacientului. În │ │
│ │ │cazul în care nu se │ │
│ │ │foloseşte │ │
│ │ │fenobarbital, se │ │
│ │ │administrează 2 mg/ │ │
│ │ │kg de diazepam ca │ │
│ │ │soluţie parenterală │ │
│ │ │la nivel rectal. │ │
│ │ │Se administrează în │ │
│ │ │momentul apariţiei │ │
│ │ │crizelor şi până la │ │
│ │ │de 3 ori într-un │ │
│ │ │interval de 24 de │ │
│ │ │ore, însă nu trebuie│ │
│ │ │administrat în 10 │ │
│ │ │minute de la doza │ │
│ │ │anterioară. │ │
│ │ │Proprietarul trebuie│ │
│ │ │să stea cu animalul │ │
│ │ │în prima oră după │ │
│ │ │administrare. │ │
│ │ │b) Pentru status │ │
│ │ │epilepticus se poate│ │
│ │ │folosi CRI la doză │ │
│ │ │de 0,1-0,5 mg/kg │ │
│ │ │diluat în dextroză │ │
│ │ │5%. │ │
│ │ │Rata de administrare│ │
│ │ │pe oră ar trebui să │ │
│ │ │fie egală cu │ │
│ │ │necesarul de fluide │ │
│ │ │al pacientului. A se│ │
│ │ │folosi cu atenţie │ │
│ │ │întrucât diazepamul │ │
│ │ │poate cristaliza în │ │
│ │ │soluţie şi se poate │ │
│ │ │absorbi la nivelul │ │
│ │ │tuburilor şi │ │
│ │ │materialelor din │ │
│ │ │PVC. │ │
│ │ │Pentru status │ │
│ │ │epilepticus şi crize│ │
│ │ │repetate se │ │
│ │ │recomandă │ │
│ │ │tratamentul la │ │
│ │ │domiciliu cu 0,5-2 │ │
│ │ │mg/kg la nivel │ │
│ │ │rectal. │ │
│ │ │c) Pentru status │ │
│ │ │epilepticus: 0,5-1 │ │
│ │ │mg/kg IV, 1-2 mg/kg │ │
│ │ │la nivel rectal; o │ │
│ │ │redozare ar putea fi│ │
│ │ │necesară, pentru │ │
│ │ │obţinerea unui │ │
│ │ │control complet, │ │
│ │ │trebuie administrat │ │
│ │ │un anticonvulsivant │ │
│ │ │cu acţiune de lungă │ │
│ │ │durată (de exemplu, │ │
│ │ │fenobarbital). │ │
│ │ │d) Pentru crizele/ │ │
│ │ │tremorul indus(e) de│ │
│ │ │metaldehide │ │
│ │ │stricnină sau │ │
│ │ │brucină: 2-5 mg/kg │ │
│ │ │IV. │ │
│ │ │e) Pentru crizele │ │
│ │ │induse de │ │
│ │ │metilxantină (e.g. │ │
│ │ │teofilină): 0,5-2 mg│ │
│ │ │/kg IV (dacă nu se │ │
│ │ │obţin rezultate, │ │
│ │ │folosiţi │ │
│ │ │fenobarbital la doză│ │
│ │ │de 6 mg/kg IV la │ │
│ │ │6-12 ore). │ │
│ │ │f) Pentru crize │ │
│ │ │induse de │ │
│ │ │intoxicaţia cu │ │
│ │ │salicilat: 2,5-20 mg│ │
│ │ │(doza totală) IV sau│ │
│ │ │PO. │ │
│ │ │g) Crize secundare │ │
│ │ │traumelor SNC: │ │
│ │ │0,25-0,5 mg/kg IV. │ │
│ │ │Pentru sindromul │ │
│ │ │white shaker dog │ │
│ │ │syndrome: 0,25 mg/kg│ │
│ │ │PO, zilnic, de 3-4 │ │
│ │ │ori. │ │
│ │ │Pentru Scotty cramp:│ │
│ │ │0,5-2 mg/kg IV până │ │
│ │ │la efect sau PO │ │
│ │ │zilnic, de 3 ori. │ │
│ │ │Preanestezic: 0,1 mg│ │
│ │ │/kg IV lent. │ │
│ │ │Pentru sindromul │ │
│ │ │colonului iritabil: │ │
│ │ │0,15 mg/kg PO, │ │
│ │ │zilnic, de 3 ori. │ │
│ │ │Pentru obstrucţia │ │
│ │ │uretrală funcţională│ │
│ │ │/hipertonus de │ │
│ │ │sfincter uretral: │ │
│ │ │a) 2-10 mg la 8 ore;│ │
│ │ │b) 2-10 mg PO de │ │
│ │ │trei ori pe zi; 0,5 │ │
│ │ │mg/kg IV; │ │
│ │ │c) 0,2 mg/kg PO la 8│ │
│ │ │ore sau 2-10 mg │ │
│ │ │(doza totală) PO la │ │
│ │ │8 ore. │ │
│ │ │Pentru contenţie/ │ │
│ │ │sedare: │ │
│ │ │a) 0,2-0,6 mg/kg IV;│ │
│ │ │b) 0,25 mg/kg PO la │ │
│ │ │8 ore. │ │
│ │ │Pentru anxietatea │ │
│ │ │cauzată de separare:│ │
│ │ │0,5-2,2 mg/kg PO la │ │
│ │ │nevoie. │ │
│ │ │Ca tratament │ │
│ │ │adjuvant în │ │
│ │ │intoxicaţia cu │ │
│ │ │metronidazol (SNC): │ │
│ │ │Conform studiului, │ │
│ │ │dozele de diazepam │ │
│ │ │folosite sunt în │ │
│ │ │medie de 0,43 mg/kg │ │
│ │ │şi au fost │ │
│ │ │administrate IV │ │
│ │ │bolus o dată, iar │ │
│ │ │apoi PO la 8 ore │ │
│ │ │timp de 3 zile. │ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │Pentru stimularea │ │
│ │ │apetitului: │ │
│ │ │a) 0,05-0,15 mg/kg │ │
│ │ │IV, o dată, zilnic │ │
│ │ │până în următoarea │ │
│ │ │zi, sau 1 mg PO, │ │
│ │ │zilnic, o dată; │ │
│ │ │b) 0,05-0,4 mg/kg │ │
│ │ │IV, IM sau PO. După │ │
│ │ │administrarea IV, │ │
│ │ │hrănirea ar putea │ │
│ │ │începe în câteva │ │
│ │ │secunde; se │ │
│ │ │recomandă ca hrana │ │
│ │ │să fie pregătită în │ │
│ │ │prealabil. │ │
│ │ │Anxietate sau │ │
│ │ │marcarea │ │
│ │ │teritoriului: │ │
│ │ │a) 0,2-0,4 mg/kg PO │ │
│ │ │la 12-24 ore (se │ │
│ │ │începe cu o doză de │ │
│ │ │0,2 mg/kg PO la 12 │ │
│ │ │ore); │ │
│ │ │b) pulverizare: │ │
│ │ │1-2,5 mg pe pisică │ │
│ │ │PO la 8-12 ore; │ │
│ │ │sedarea şi │ │
│ │ │anxietatea ar trebui│ │
│ │ │să se reducă în │ │
│ │ │câteva zile. │ │
│ │ │Pentru tratamentul │ │
│ │ │adjuvant al │ │
│ │ │alopeciei psihogene │ │
│ │ │şi dermatitei │ │
│ │ │feline: 1-2 mg PO, │ │
│ │ │zilnic, de două ori.│ │
│ │ │Pentru tratamentul │ │
│ │ │crizelor epileptice:│ │
│ │ │a) 0,25-0,5 mg/kg PO│ │
│ │ │la 8-12 ore. Pentru │ │
│ │ │stoparea crizelor în│ │
│ │ │curs de desfăşurare │ │
│ │ │se poate administra │ │
│ │ │diazepam în doză de │ │
│ │ │0,5-1 mg/kg IV. În │ │
│ │ │cazul în care pisica│ │
│ │ │are în istoric │ │
│ │ │administrarea de │ │
│ │ │insulină, folosirea │ │
│ │ │glucozei ar putea fi│ │
│ │ │mai benefică. │ │
│ │ │Nu folosiţi diazepam│ │
│ │ │în cazul în care │ │
│ │ │pisica a fost expusă│ │
│ │ │la clorpirifos, │ │
│ │ │deoarece toxicitatea│ │
│ │ │organofosforicelor │ │
│ │ │poate fi potenţată. │ │
│ │ │b) Pentru terapia │ │
│ │ │orală a crizelor: ca│ │
│ │ │a doua substanţă │ │
│ │ │recomandată (după │ │
│ │ │fenobarbital): 0,5-1│ │
│ │ │mg/kg PO la 12 ore. │ │
│ │ │c) 0,5-1 mg/kg/zi PO│ │
│ │ │doza este împărţită │ │
│ │ │la fiecare 8-12 ore.│ │
│ │ │Marginea de │ │
│ │ │siguranţă a acestui │ │
│ │ │medicament este │ │
│ │ │largă, iar unele │ │
│ │ │pisici ar putea │ │
│ │ │necesita doze la fel│Epilepsie │
│ │ │de mari ca 2 mg/kg. │Preanestezic│
│3. │Diazepam │d) Pentru crizele │Miorelaxant │
│ │ │induse de │Stimularea │
│ │ │intoxicaţia cu │apetitului │
│ │ │salicilat: 2,5-5 mg │ │
│ │ │IV sau PO. │ │
│ │ │Obstrucţia uretrală │ │
│ │ │funcţională/ │ │
│ │ │hipertonusul │ │
│ │ │sfincterului │ │
│ │ │uretral: │ │
│ │ │a) 1-2,5 mg (doza │ │
│ │ │totală) PO la 8 ore;│ │
│ │ │b) 1-2,5 mg (doza │ │
│ │ │totală) PO la 8 ore │ │
│ │ │sau 0,5 mg/kg IV; │ │
│ │ │c) 2,5-5 mg (doza │ │
│ │ │totală) PO la 8 ore │ │
│ │ │sau la nevoie sau │ │
│ │ │0,5 mg/kg IV. │ │
│ │ │Dihori: │ │
│ │ │Premedicaţie/sedare:│ │
│ │ │1-2 mg/kg IM; se │ │
│ │ │poate administra cu │ │
│ │ │ketamină (10-20 mg/ │ │
│ │ │kg). │ │
│ │ │Iepuri/Rozătoare/ │ │
│ │ │Mamifere mici: │ │
│ │ │a) Iepuri: │ │
│ │ │preanestezic: 2-10 │ │
│ │ │mg/kg IM; 1-5 mg/kg │ │
│ │ │IM sau IV. În cazul │ │
│ │ │crizelor se │ │
│ │ │administrează IV, │ │
│ │ │până la efect. │ │
│ │ │b) Iepuri: │ │
│ │ │tranchilizant │ │
│ │ │(pentru creşterea │ │
│ │ │relaxării la │ │
│ │ │animalele cu o │ │
│ │ │anestezie slabă şi │ │
│ │ │pentru a permite │ │
│ │ │intubarea │ │
│ │ │endotraheală): 1 mg/│ │
│ │ │kg IV în funcţie de │ │
│ │ │necesitate. │ │
│ │ │c) Hamsteri, │ │
│ │ │gerbile, şoareci, │ │
│ │ │şobolani: 3-5 mg/kg │ │
│ │ │IM. │ │
│ │ │Porci de Guineea: │ │
│ │ │0,5-3 mg/kg IM. │ │
│ │ │Bovine: │ │
│ │ │a) ca sedativ pentru│ │
│ │ │viţei: 0,4 mg/kg IV;│ │
│ │ │b) ca tranchilizant:│ │
│ │ │0,55-1,1 mg/kg IM; │ │
│ │ │c) pentru │ │
│ │ │tratamentul crizelor│ │
│ │ │şi a │ │
│ │ │hiperactivităţii │ │
│ │ │SNC: 0,5-1,5 mg/kg │ │
│ │ │IM sau IV. │ │
│ │ │Cabaline: │ │
│ │ │Anestezia în teren: │ │
│ │ │a) Se sedează cu │ │
│ │ │xilazină (1 mg/kg │ │
│ │ │IV; 2 mg/kg IM) │ │
│ │ │administrat cu 5-10 │ │
│ │ │minute (calea IM │ │
│ │ │este mai de durată) │ │
│ │ │înainte de inducerea│ │
│ │ │anesteziei cu │ │
│ │ │ketamină (2 mg/kg │ │
│ │ │IV). Cabalinele │ │
│ │ │trebuie să aibă o │ │
│ │ │sedare adecvată │ │
│ │ │înainte de │ │
│ │ │administrarea │ │
│ │ │ketaminei (ketamina │ │
│ │ │poate cauza │ │
│ │ │rigiditate musculară│ │
│ │ │şi crize). │ │
│ │ │În cazul în care nu │ │
│ │ │se realizează o │ │
│ │ │sedare adecvată: │ │
│ │ │a) se administrează │ │
│ │ │o altă doză de │ │
│ │ │xilazină până la │ │
│ │ │jumătate din doza │ │
│ │ │iniţială sau │ │
│ │ │b) se adaugă │ │
│ │ │butorfanol: │ │
│ │ │0,02-0,04 mg/kg IV. │ │
│ │ │Butorfanolul poate │ │
│ │ │fi administrat │ │
│ │ │împreună cu doza │ │
│ │ │iniţială de xilazină│ │
│ │ │în cazul în care se │ │
│ │ │suspectează că │ │
│ │ │animalul va fi │ │
│ │ │dificil de │ │
│ │ │tranchilizat (e.g., │ │
│ │ │high-strung │ │
│ │ │Thoroughbreds) sau │ │
│ │ │se poate administra │ │
│ │ │înainte de ketamină.│ │
│ │ │Această combinaţie │ │
│ │ │de substanţe va │ │
│ │ │îmbunătăţi │ │
│ │ │inducerea, va creşte│ │
│ │ │analgezia şi timpul │ │
│ │ │de decubit până la │ │
│ │ │aproximativ 5-10 │ │
│ │ │minute; │ │
│ │ │c) Diazepam: 0,03 mg│ │
│ │ │/kg IV. Se amestecă │ │
│ │ │diazepamul cu │ │
│ │ │ketamina. Această │ │
│ │ │combinaţie va │ │
│ │ │îmbunătăţi inducerea│ │
│ │ │în momentul în care │ │
│ │ │sedarea va fi │ │
│ │ │marginală, va │ │
│ │ │îmbunătăţi relaxarea│ │
│ │ │musculară pe │ │
│ │ │perioada anesteziei │ │
│ │ │şi va prelungi │ │
│ │ │anestezia cu │ │
│ │ │aproximativ 5-10 │ │
│ │ │minute. │ │
│ │ │d) Guaifenesin: │ │
│ │ │soluţie de 5% │ │
│ │ │administrată IV până│ │
│ │ │la efect. Poate fi │ │
│ │ │folosită de asemenea│ │
│ │ │pentru creşterea │ │
│ │ │sedării şi a │ │
│ │ │relaxării musculare.│ │
│ │ │Pentru crize │ │
│ │ │epileptice: │ │
│ │ │a) mânji: 0,05-0,4 │ │
│ │ │mg/kg IV; se repetă │ │
│ │ │în 30 de minute în │ │
│ │ │cazul în care este │ │
│ │ │necesar; │ │
│ │ │b) adulţi: 25-50 mg │ │
│ │ │IV; se repetă în 30 │ │
│ │ │de minute în cazul │ │
│ │ │în care este │ │
│ │ │necesar. │ │
│ │ │Tratamentul crizelor│ │
│ │ │secundare injectării│ │
│ │ │intraarteriale a │ │
│ │ │xilazinei sau a │ │
│ │ │altor agenţi │ │
│ │ │similari: 0,10-0,15 │ │
│ │ │mg/kg IV. │ │
│ │ │Pentru stimularea │ │
│ │ │apetitului: 0,02 mg/│ │
│ │ │kg IV. Se oferă │ │
│ │ │hrană animalului │ │
│ │ │imediat după dozare.│ │
│ │ │Se menţin la minim │ │
│ │ │sunetele puternice │ │
│ │ │şi orice distragere │ │
│ │ │a atenţiei. Dacă │ │
│ │ │este eficient, sunt │ │
│ │ │necesare de obicei │ │
│ │ │numai 2-3 tratamente│ │
│ │ │în 24-48 de ore. │ │
│ │ │Suine: │ │
│ │ │Pentru │ │
│ │ │tranchilizare: │ │
│ │ │a) 5,5 mg/kg IM (va │ │
│ │ │determina ataxia │ │
│ │ │posterioară în 5 │ │
│ │ │minute, apoi decubit│ │
│ │ │într-un interval de │ │
│ │ │10 minute); │ │
│ │ │b) 0,55-1,1 mg/kg │ │
│ │ │IM; │ │
│ │ │c) pentru sedare │ │
│ │ │prioritar anesteziei│ │
│ │ │cu fenobarbital: 8,5│ │
│ │ │mg/kg IM (maximizată│ │
│ │ │la 30 de minute; │ │
│ │ │reduce doza de │ │
│ │ │fenobarbital cu 50 │ │
│ │ │%); │ │
│ │ │d) pentru │ │
│ │ │tratamentul │ │
│ │ │hiperactivităţii SNC│ │
│ │ │şi al crizelor: │ │
│ │ │0,5-1,5 mg/kg IM sau│ │
│ │ │IV. │ │
│ │ │Oi: │ │
│ │ │Ca tranchilizant: │ │
│ │ │0,55-1,1 mg/kg IM. │ │
│ │ │Capre: │ │
│ │ │- Pentru intoxicaţia│ │
│ │ │indusă de iarba │ │
│ │ │Bermuda şi pentru │ │
│ │ │tratamentul │ │
│ │ │tremorului: 0,8 mg/ │ │
│ │ │kg IV. │ │
│ │ │- Pentru stimularea │ │
│ │ │apetitului: 0,04 mg/│ │
│ │ │kg IV; se │ │
│ │ │administrează hrană │ │
│ │ │imediat. Durata │ │
│ │ │efectului poate fi │ │
│ │ │până la 45 de │ │
│ │ │minute. │ │
│ │ │Păsări: │ │
│ │ │Ca tratament │ │
│ │ │adjuvant în │ │
│ │ │controlul durerii │ │
│ │ │(cu analgezic): │ │
│ │ │0,5-2 mg/kg IV sau │ │
│ │ │IM. │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câine: 6-48 mg/ │ │
│4. │Etilmorfina │animal în funcţie de│Antitusiv │
│ │ │talie divizat în │ │
│ │ │două prize. │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │Pentru tratamentul │ │
│ │ │epilepsiei │ │
│ │ │idiopatice: │ │
│ │ │a) Doza orală │ │
│ │ │iniţială este de 2,5│ │
│ │ │mg/kg de 2 ori pe │ │
│ │ │zi; pentru a atinge │ │
│ │ │un stadiu stabil mai│ │
│ │ │rapid se poate │ │
│ │ │administra o doză de│ │
│ │ │încărcare iniţială │ │
│ │ │de 20 mg/kg. Se │ │
│ │ │ajustează doza în │ │
│ │ │funcţie de nivelul │ │
│ │ │terapeutic, │ │
│ │ │eficacitate şi │ │
│ │ │reacţiile adverse. │ │
│ │ │b) Se efectuează │ │
│ │ │teste sangvine, │ │
│ │ │profil biochimic şi │ │
│ │ │urologic. Doza │ │
│ │ │iniţială este de 2 │ │
│ │ │(1-2,5) mg/kg la 12 │ │
│ │ │ore. Se creşte cu │ │
│ │ │50-100% doza la pui │ │
│ │ │datorită ratei │ │
│ │ │metabolice crescute;│ │
│ │ │se ajustează doza în│ │
│ │ │funcţie de nivelul │ │
│ │ │seric. │ │
│ │ │c) Iniţial, 2-4 mg/ │ │
│ │ │kg PO divizat în 2-3│ │
│ │ │doze pe zi. Dacă │ │
│ │ │este ineficient, se │ │
│ │ │creşte pas cu pas │ │
│ │ │doza până la un │ │
│ │ │maximum de 18-20 mg/│ │
│ │ │kg/zi (divizat în │ │
│ │ │2-3 reprize). │ │
│ │ │Întreruperea bruscă │ │
│ │ │a medicamentului │ │
│ │ │poate conduce la │ │
│ │ │apariţia crizelor. │ │
│ │ │d) Doza de încărcare│ │
│ │ │de 16-20 mg/kg IV │ │
│ │ │unică administrare; │ │
│ │ │se menţine doza la │ │
│ │ │2-5 mg/kg PO la 12 │ │
│ │ │ore. │ │
│ │ │e) Se începe cu 3,5 │ │
│ │ │mg/kg PO de 2 ori pe│ │
│ │ │zi. Se monitorizează│ │
│ │ │la 2-4 luni şi după │ │
│ │ │3 luni pentru a │ │
│ │ │evalua inducerea. │ │
│ │ │Dacă răspunsul este │ │
│ │ │insuficient, se │ │
│ │ │creşte doza astfel │ │
│ │ │încât să se obţină o│ │
│ │ │creştere de 3-5 mcg/│ │
│ │ │ml, reevaluând la │ │
│ │ │2-4 săptămâni după │ │
│ │ │fiecare creştere a │ │
│ │ │dozei. Se │ │
│ │ │monitorizează la │ │
│ │ │interval de 3-12 │ │
│ │ │luni odată ce │ │
│ │ │nivelul stabil a │ │
│ │ │fost atins. Odată ce│ │
│ │ │concentraţia se │ │
│ │ │apropie de 30 mcg/ml│ │
│ │ │se începe │ │
│ │ │monitorizarea │ │
│ │ │funcţiei hepatice │ │
│ │ │(acizii biliari, │ │
│ │ │albumină, ureea, │ │
│ │ │colesterolul). Odată│ │
│ │ │ce concentraţia se │ │
│ │ │apropie de 35 mcg/ │ │
│ │ │ml, se poate │ │
│ │ │administra o │ │
│ │ │substanţă │ │
│ │ │adiţională. A se │ │
│ │ │evita folosirea │ │
│ │ │oricărui alt │ │
│ │ │medicament cu │ │
│ │ │metabolizare │ │
│ │ │hepatică. Se pot │ │
│ │ │administra substanţe│ │
│ │ │hepatoprotectoare │ │
│ │ │dacă disfuncţia │ │
│ │ │hepatică reprezintă │ │
│ │ │o problemă. │ │
│ │ │Pentru tratamentul │ │
│ │ │status epilepticus: │ │
│ │ │Dacă crizele │ │
│ │ │persistă după │ │
│ │ │administrarea │ │
│ │ │diazepamului (2 sau │ │
│ │ │mai multe crize sau │ │
│ │ │persistă activitatea│ │
│ │ │motorie), se │ │
│ │ │administrează │ │
│ │ │fenobarbital bolus │ │
│ │ │de 2-5 mg/kg (poate │ │
│ │ │fi repetat la 20 de │ │
│ │ │minute în două │ │
│ │ │reprize). Se adaugă │ │
│ │ │fenobarbital în │ │
│ │ │infuzia de diazepam │ │
│ │ │la o rată de 2-10 mg│ │
│ │ │/kg/oră. Dacă │ │
│ │ │crizele sunt │ │
│ │ │susţinute sau reapar│ │
│ │ │crize cu frecvenţe │ │
│ │ │crescute, se ia în │ │
│ │ │considerare │ │
│ │ │inducerea comei cu │ │
│ │ │pentobarbital. │ │
│ │ │Pentru sedare: │ │
│ │ │a) 2,2-6,6 mg/kg PO │ │
│ │ │de două ori pe zi; │ │
│ │ │b) tratamentul │ │
│ │ │sindromului │ │
│ │ │colonului iritabil: │ │
│ │ │2,2 mg/kg PO de două│ │
│ │ │ori pe zi; │ │
│ │ │c) pentru tratament │ │
│ │ │adjuvant în cazul │ │
│ │ │comportamentului │ │
│ │ │compulsiv: 2-20 mg/ │ │
│ │ │kg la 12-24 de ore. │ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │Tratamentul │ │
│ │ │epilepsiei │ │
│ │ │idiopatice: │ │
│ │ │a) Se efectuează │ │
│ │ │analize sangvine, │ │
│ │ │profil biochimic şi │ │
│5. │Fenobarbital│teste urologice. │Epilepsie │
│ │ │Doza iniţială: 2 │Sedativ │
│ │ │(1-2,5) mg/kg la 12 │ │
│ │ │ore. Se creşte doza │ │
│ │ │cu 50-100% în cazul │ │
│ │ │puilor de pisică │ │
│ │ │datorită ratei │ │
│ │ │metabolice crescute.│ │
│ │ │Se ajustează dozele │ │
│ │ │în funcţie de │ │
│ │ │nivelurile serice. │ │
│ │ │b) Pentru status │ │
│ │ │epilepticus: Dacă │ │
│ │ │crizele persistă │ │
│ │ │după administrarea │ │
│ │ │diazepamului (2 sau │ │
│ │ │mai multe crize sau │ │
│ │ │persistă activitatea│ │
│ │ │motorie) se │ │
│ │ │administrează │ │
│ │ │fenobarbital ca │ │
│ │ │bolus de 2-5 mg/kg │ │
│ │ │(poate fi repetat la│ │
│ │ │20 de minute în două│ │
│ │ │reprize). Se adaugă │ │
│ │ │fenobarbital în │ │
│ │ │infuzia de diazepam │ │
│ │ │la o rată de 2-10 mg│ │
│ │ │/kg/oră. Dacă │ │
│ │ │crizele sunt │ │
│ │ │susţinute sau reapar│ │
│ │ │crize cu frecvenţe │ │
│ │ │crescute, se ia în │ │
│ │ │considerare │ │
│ │ │inducerea comei cu │ │
│ │ │pentobarbital. │ │
│ │ │Pentru menţinerea │ │
│ │ │terapiei cu │ │
│ │ │administrare orală: │ │
│ │ │1-2 mg/kg PO la 12 │ │
│ │ │ore; se ajustează │ │
│ │ │dozele în funcţie de│ │
│ │ │nivelurile serice. │ │
│ │ │c) Doza de încărcare│ │
│ │ │de 16-20 mg/kg IV │ │
│ │ │administrare unică; │ │
│ │ │doza de menţinere de│ │
│ │ │1-5 mg/kg PO la 12 │ │
│ │ │ore. │ │
│ │ │d) Doza de începere │ │
│ │ │este de 1-2 mg/kg │ │
│ │ │(de obicei 3,25-15 │ │
│ │ │mg/pisică) PO la 12 │ │
│ │ │ore. Se măsoară │ │
│ │ │nivelul seric atins │ │
│ │ │la 2-3 săptămâni │ │
│ │ │după iniţierea │ │
│ │ │terapiei şi după │ │
│ │ │fiecare schimbare a │ │
│ │ │dozei. La pisică │ │
│ │ │nivelurile │ │
│ │ │terapeutice sunt de │ │
│ │ │50-100 mcmol/l (mai │ │
│ │ │scăzute comparativ │ │
│ │ │cu câinii). Dacă │ │
│ │ │controlul crizelor │ │
│ │ │este bun, dar │ │
│ │ │nivelul seric este │ │
│ │ │subterapeutic, nu │ │
│ │ │este necesară │ │
│ │ │creşterea dozelor. │ │
│ │ │Se măsoară nivelul │ │
│ │ │fenobarbitalului, │ │
│ │ │prin analize │ │
│ │ │sangvine şi profil │ │
│ │ │biochimic la fiecare│ │
│ │ │6 luni. │ │
│ │ │Sedare: pentru │ │
│ │ │controlul │ │
│ │ │vocalizărilor │ │
│ │ │excesive ale │ │
│ │ │felinelor în │ │
│ │ │situaţii de stres │ │
│ │ │(de exemplu, mersul │ │
│ │ │cu maşina): 2-3 mg/ │ │
│ │ │kg PO la nevoie. │ │
│ │ │Dihori: │ │
│ │ │a) 1-2 mg/kg PO 2-3 │ │
│ │ │ori pe zi; │ │
│ │ │b) doza de încărcare│ │
│ │ │de 16-20 mg/kg IV │ │
│ │ │administrare unică; │ │
│ │ │doza de menţinere │ │
│ │ │1-2 mg/kg PO la 8-12│ │
│ │ │ore. │ │
│ │ │Bovine: │ │
│ │ │Pentru inducerea │ │
│ │ │enzimatică în cazul │ │
│ │ │intoxicaţiei cu │ │
│ │ │organoclorurate: 5 │ │
│ │ │grame PO pentru 3-4 │ │
│ │ │săptămâni, pauză 3-4│ │
│ │ │săptămâni, apoi se │ │
│ │ │repetă administrarea│ │
│ │ │pentru încă 3-4 │ │
│ │ │săptămâni. │ │
│ │ │Cabaline: │ │
│ │ │a) Doza de încărcare│ │
│ │ │de 12 mg/kg IV în 20│ │
│ │ │de minute, apoi 6,65│ │
│ │ │mg/kg IV în 20 de │ │
│ │ │minute la 12 ore │ │
│ │ │b) Caii adulţi: doza│ │
│ │ │de încărcare de │ │
│ │ │16-20 mg/kg IV │ │
│ │ │administrare unică; │ │
│ │ │doza de menţinere de│ │
│ │ │1-5 mg/kg PO de două│ │
│ │ │ori pe zi │ │
│ │ │Mânji: Doza de │ │
│ │ │încărcare de 16-20 │ │
│ │ │mg/kg IV │ │
│ │ │administrare unică; │ │
│ │ │doza de menţinere de│ │
│ │ │100-500 mg (doza │ │
│ │ │totală) PO de două │ │
│ │ │ori pe zi │ │
│ │ │c) Mânji cu crize: │ │
│ │ │20 mg/kg diluat cu │ │
│ │ │ser fiziologic la un│ │
│ │ │volum de 30-35 ml │ │
│ │ │administrat în 25-30│ │
│ │ │de minute IV, apoi 9│ │
│ │ │mg/kg diluat şi │ │
│ │ │administrat conform │ │
│ │ │indicaţiilor │ │
│ │ │anterioare la │ │
│ │ │fiecare 8 ore. Se │ │
│ │ │recomandă │ │
│ │ │monitorizarea │ │
│ │ │nivelului seric dacă│ │
│ │ │este posibil. │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câini/Pisici: │ │
│ │ │a) Câini: ca o │ │
│ │ │variantă alternativă│ │
│ │ │a diazepamului │ │
│ │ │pentru status │ │
│ │ │epilepticus: 0,2 mg/│ │
│ │ │kg IV, IM sau │ │
│ │ │intranazal, │ │
│ │ │administrare unică │ │
│ │ │b) Pentru frică, │ │
│ │ │anxietate, fobii: │Epilepsie │
│ │ │Câini: 0,02-0,1 mg/ │Anxiolitic │
│6. │Lorazepam │kg PO 1 până la 3 │Tulburări de│
│ │ │ori pe zi, la │comportament│
│ │ │nevoie. │ │
│ │ │Pisici: 0,125-0,25 │ │
│ │ │mg (G – H dintr-un │ │
│ │ │comprimat de 0,5 mg)│ │
│ │ │1 până la 2 ori pe │ │
│ │ │zi; poate fi folosit│ │
│ │ │ca bază necesară. │ │
│ │ │c) Ca anxiolitic: │ │
│ │ │câini/pisici: │ │
│ │ │0,05-0,25 mg/kg PO │ │
│ │ │la 12-24 de ore. │ │
├────┼────────────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Câini: │ │
│ │ │Ca agent │ │
│ │ │preoperator: │ │
│ │ │a) 0,2-0,4 mg/kg IV │ │
│ │ │sau IM cu un opioid │ │
│ │ │precum hidromorfona │ │
│ │ │(0,1 mg/kg IV sau │ │
│ │ │0,2 mg/kg IM); │ │
│ │ │b) 0,1-0,3 mg/kg; │ │
│ │ │poate fi folosit în │ │
│ │ │combinaţie cu │ │
│ │ │ketamina într-un │ │
│ │ │raport de 50:50 │ │
│ │ │(volum/volum) la o │ │
│ │ │doză de 1 ml/9,1 kg,│ │
│ │ │fiind echivalentul │ │
│ │ │unei doze de 0,28 mg│ │
│ │ │/kg midazolam şi 5,5│ │
│ │ │mg/kg ketamină; │ │
│ │ │c) 0,1-0,5 mg/kg IV.│ │
│ │ │Pentru status │ │
│ │ │epilepticus: │ │
│ │ │a) 0,25 mg/kg IV; │ │
│ │ │b) 0,2-0,4 mg/kg IV │ │
│ │ │sau IM (nu │ │
│ │ │per-rectum); se │ │
│ │ │poate repeta o dată.│ │
│ │ │Pisici: │ │
│ │ │Ca agent │ │
│ │ │preoperator: │ │
│ │ │a) 0,2-0,4 mg/kg IV │ │
│ │ │sau IM împreună cu │ │
│ │ │un opioid, precum │ │
│ │ │hidromorfona (0,1 mg│ │
│ │ │/kg IV sau 0,2 mg/kg│ │
│ │ │IM); │ │
│ │ │b) 0,05-0,5 mg/kg; │ │
│ │ │doza de 0,3 mg/kg │ │
│ │ │fiind cea mai │ │
│ │ │eficientă atunci │ │
│ │ │când este combinată │ │
│ │ │cu ketamina pentru a│ │
│ │ │permite intubarea. │ │
│ │ │Poate fi folosită în│ │
│ │ │combinaţie cu │ │
│ │ │ketamina într-un │ │
│ │ │raport de 50:50 │ │
│ │ │(volum/volum) la o │ │
│ │ │doză de 1 ml/9,1 kg,│ │
│ │ │fiind echivalentul │ │
│ │ │unei doze de 0,28 mg│ │
│ │ │/kg midazolam şi 5,5│ │
│ │ │mg/kg ketamină; │ │
│ │ │c) 0,1-0,5 mg/kg IV.│ │
│ │ │Iepuri, rozătoare, │ │
│ │ │mamifere mici │Agent │
│7. │Midazolam │a) iepuri: ca │preoperator │
│ │ │tranchilizant │Epilepsie │
│ │ │(pentru a creşte │ │
│ │ │relaxarea în cazul │ │
│ │ │animalelor uşor │ │
│ │ │anesteziate şi │ │
│ │ │pentru a permite │ │
│ │ │intubarea │ │
│ │ │orotraheală): 1 mg/ │ │
│ │ │kg IV la nevoie; │ │
│ │ │b) iepuri: 1-2 mg/kg│ │
│ │ │IM, IV; │ │
│ │ │c) hamsteri, │ │
│ │ │gerbile, şoareci, │ │
│ │ │şobolani, porci de │ │
│ │ │Guineea, chinchilla:│ │
│ │ │1-2 mg/kg IM; │ │
│ │ │d) rozătoare: 5 mg/ │ │
│ │ │kg IV (în combinaţie│ │
│ │ │cu fentanil/ │ │
│ │ │droperidol sau │ │
│ │ │fentanil-fluanisone │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │neuroleptanalgezie).│ │
│ │ │Cabaline: │ │
│ │ │Ca agent │ │
│ │ │preoperator: │ │
│ │ │a) 0,011-0,044 mg/kg│ │
│ │ │IV │ │
│ │ │Pentru controlul │ │
│ │ │crizelor la mânji: │ │
│ │ │a) 2-5 mg (doza │ │
│ │ │totală) pentru un │ │
│ │ │mânz de 50 kg │ │
│ │ │administrate IV; │ │
│ │ │administrarea IV │ │
│ │ │rapidă poate │ │
│ │ │determina apnee şi │ │
│ │ │hipotensiune. CRI │ │
│ │ │poate fi folosit la │ │
│ │ │o doză de 1-3 mg/oră│ │
│ │ │pentru un mânz de 50│ │
│ │ │kg; │ │
│ │ │b) 2-5 mg (doza │ │
│ │ │totală) pentru un │ │
│ │ │mânz de 50 kg │ │
│ │ │administrat IV sau │ │
│ │ │IM; poate fi repetat│ │
│ │ │până la obţinerea │ │
│ │ │efectului. │ │
│ │ │Păsări: │ │
│ │ │Pentru utilizare │ │
│ │ │adjuvantă (împreună │ │
│ │ │cu o substanţă │ │
│ │ │analgezică) pentru │ │
│ │ │controlul durerii: │ │
│ │ │a) 1-2 mg/kg IM sau │ │
│ │ │IV │ │
└────┴────────────┴────────────────────┴────────────┘

    * Dozele recomandate sunt orientative.


    ANEXA 8

    la procedură
    MODELUL UNIC
    al formularului de prescripţie medicală veterinară cu regim special necesar
    pentru eliberarea substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope din farmacia comunitară
    Regim special
    Serie ........... număr ..............
    1. Unitate de asistenţă medical-veterinară/Instituţie de învăţământ superior de medicină veterinară ......................................
    Nr. Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică*: ..................
    * Nu se completează în cazul instituţiilor de învăţământ superior de medicină veterinară.

    Sediu (localitate, str. nr. ) ..........................
    Judeţul ..............................
    Ştampila unităţii medicale veterinare/instituţiilor de învăţământ superior de medicină veterinară

    2. Deţinătorul animalului:

┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Persoană fizică [ ] │Persoană juridică [ ] │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenume: │Nume: │
│.......................... │................................................│
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa: Str. │Adresa sediului social: Str. │
│............................................│............................................ nr.│
│nr. ...... │...... Localitatea │
│Localitatea │...................................., judeţul │
│........................................, │................................ │
│judeţul ............................... │Telefon │
│Telefon │................................................│
│......................................... │ │
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│CI seria/nr.: │Codul exploataţiei/CUI: │
│CNP: │ │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

    Animalul/Animalele din specia ...................
    Numărul/Numerele de identificare .............
    Categoria ............
    Sexul ..................
    Greutatea medie/animal (kg) ............

    3. Diagnostic .................................................................... Nr. din registrul de consultaţii ...........................................
    4. Dată prescriere ......./.................../.......................

┌────┬────────────┬─────────────┬──────────┬───────────┐
│ │Denumire │ │ │ │
│ │preparat/ │D.S (cale de │ │ │
│ │Substanţa │administrare,│ │ │
│Nr. │activă/ │doza, │Cantitatea│Perioada de│
│crt.│Forma │frecvenţa, │totală │aşteptare**│
│ │farmaceutică│durata) │ │ │
│ │/ │ │ │ │
│ │Concentraţia│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────┴───────────┘

    ** Se va menţiona perioada de aşteptare în conformitate cu art. 115 din Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE.

    5. Preparatul/Preparatele a/au fost ridicat(e) de către:
    Numele şi prenumele deţinătorului/proprietarului animalului/animalelor......................
    Data .........................................
    Semnătura***.................................
    *** Am luat la cunoştinţă de obligaţia de a restitui cantitatea de preparate de stupefiante şi psihotrope neconsumate de animalul bolnav din diferite motive şi mă oblig să fac restituirea în termen de 15 zile de la apariţia motivului. Mă oblig să respect perioada de aşteptare prescrisă. Mă oblig ca în cazul achiziţionării preparatelor injectabile să mă adresez de urgenţă unităţii medical-veterinare care a eliberat prescripţia în vederea efectuării tratamentului.


    6. Semnătura medicului veterinar**** .............. Parafa ................. Telefonul ....................
    **** Medicul veterinar prescriptor îşi asumă că nu există un produs medicinal veterinar stupefiant şi psihotrop autorizat, în conformitate cu art. 112 şi 113 din Regulamentul (UE) 2019/6.

    7. Data valabilităţii prescripţiei ................................

    ANEXA 9

    la procedură
    MODELUL REGISTRULUI
    pentru evidenţa preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în unităţile de asistenţă medical-veterinară
    Cabinet Medical Veterinar Individual/Societate .................................................................................................................................
    Instituţie de învăţământ superior de medicină veterinară ..................................................................................................................
    Denumirea preparatului şi a substanţei active ...................................................................................................................................

┌────┬───────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│ │Data │Nr. şi data │ │ │Cantităţile│ │Nr. din │ │ │
│Nr. │operaţiunii│documentului│Intrări │Ieşiri │rămase │Sold │Registrul │Numele │ │
│crt.│(intrare/ │de intrare/ │cantitate│cantitate│neutilizate│cantitate│de │medicului│Semnătura│
│ │ieşire) │ieşire a │(ml, cp) │(ml, cp) │(ml, cp) │(ml, cp) │consultaţii│veterinar│ │
│ │ │preparatului│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼───────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┘


    ANEXA 10

    la procedură
    CERERE
    pentru autorizarea distrugerii a preparatelor
    stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară
    Subsemnatul ......................................... (numele şi prenumele), reprezentant legal al unităţii medical-veterinare/depozitului farmaceutic veterinar ......................................., cu sediul în localitatea ...................., str. ................ nr. ...., judeţul/sectorul ................, codul unic de înregistrare ...................................., nr. Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare, cu sau fără personalitate juridică*/nr. Autorizaţiei de distribuţie ................................, solicit autorizarea pentru distrugerea următoarelor preparate stupefiante şi psihotrope:

┌────┬────────────┬────────────┬──────┬────────────┬──────────────┬────────┬───────────┬────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Planta, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │substanţa, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │preparatul, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │tabelelor II│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │si III │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │din anexa la│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Legea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │nr. 339/2005│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │privind │ │ │ │ │Substanţă │Nr. │Cantitatea**│ │
│ │ │regimul │ │ │Deţinătorul │ │activă/ │total UT│totală de │ │
│Nr. │Denumirea │juridic al │Seria,│Termen de │autorizaţiei │Forma de│Unitate │care │substanţă │Cauza │
│crt.│preparatului│plantelor, │lotul │valabilitate│de │ambalare│terapeutică│urmează │activă ce │distrugerii│
│ │ │substanţelor│ │ │comercializare│ │(UT) │a fi │urmează a fi│ │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │distruse│distrusă │ │
│ │ │preparatelor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │stupefiante │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │psihotrope, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │completările│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
└────┴────────────┴────────────┴──────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────────┴────────┴────────────┴───────────┘

     * Nu se completează în cazul instituţiilor de învăţământ superior de medicină veterinară.
    ** Substanţa bază anhidră (exprimată în mg, g, kg).
    Data ...................
    Semnătura .................................

    ANEXA 11

    la procedură
    ANTETUL INSTITUŢIEI EMITENTE
    AUTORIZAŢIE
    pentru distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară
    Nr. ........ din .................
    Unitatea .............................................................................
    Sediul social în: localitatea ........................, str. ........................................ nr. ......., judeţul/sectorul .....................................
    Contract de distrugere stupefiante şi psihotrope nr. ..... din ............., încheiat cu ................................................................
    Având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..........., cu nr. ......... din ......................, în temeiul prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.328/56/2022 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, a modelului formularului de prescripţie medical-veterinară şi modului de utilizare a acesteia, precum şi a listei preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, se autorizează distrugerea următoarelor cantităţi de substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară:

┌────┬────────────┬────────────┬──────┬────────────┬──────────────┬────────┬───────────┬────────┬───────────┬───────────┐
│ │Planta, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │substanţa, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preparatul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(conform │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tabelelor II│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi III │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din anexa la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Legea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 339/2005│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │ │Substanţă │Nr. │Cantitatea*│ │
│ │regimul │ │ │ │Deţinătorul │ │activă/ │total UT│totală de │ │
│Nr. │juridic al │Denumirea │Seria,│Termen de │autorizaţiei │Forma de│Unitate │care │substanţă │Cauza │
│crt.│plantelor, │preparatului│lotul │valabilitate│de │ambalare│terapeutică│urmează │activă ce │distrugerii│
│ │substanţelor│ │ │ │comercializare│ │(UT) │a fi │urmează a │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │distruse│fi distrusă│ │
│ │preparatelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stupefiante │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │psihotrope, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
└────┴────────────┴────────────┴──────┴────────────┴──────────────┴────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┘

    * Substanţa bază anhidră (exprimată în mg, g, kg).

    Prezenta autorizaţie este valabilă 3 luni de la data emiterii.
    Director executiv,
    ..............................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016