Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 1999 Twitter Facebook

Acte altele august 1999

Monitorul Oficial 420 din 31 August 1999 (M. Of. 420/1999)

 ORDONANTA nr. 78 din 30 august 1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 420 din 31 august 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei şi ale art. 1 lit. o pct. 1 din legea nr. 140/1999 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei emite următoarea ordonanţă:art. unictermenul prevăzut la art. 3 alin. (3) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 363 din 17 decembrie 1997, se prelungeşte până la data de 31 martie ...

Monitorul Oficial 424 din 31 August 1999 (M. Of. 424/1999)

 ORDONANŢĂ nr. 81 din 30 august 1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 31 august 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei, precum şi ale art. 1 lit. c pct. 5 din legea nr. 140/1999 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei emite următoarea ordonanţă:art. 1se aprobă participarea ministerului justiţiei ca membru permanent la conferinţa europeană permanentă de probaţiune, constituită în baza statutului de organizare şi funcţionare adoptat la data de 24 iunie 1982 la rotterdam.art. 2sumele care vor fi plătite cu titlu de contribuţii anuale, aşa cum sunt stabilite de adunarea generală a conferinţei europene permanente de probaţiune, vor fi suportate din bugetul ministerului justiţiei. prim-ministru  radu vasilecontrasemnează:--------------- ministru de stat, ...

Monitorul Oficial 419 din 31 August 1999 (M. Of. 419/1999)

 HOTĂRÂRE nr. 693 din 26 august 1999 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 623/1999 privind constituirea comisiei de selecţie a administratorului Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 31 august 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din constituţia româniei şi ale art. 4 din hotărârea guvernului nr. 364/1999 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome, cu completările ulterioare,guvernul româniei hotărăşte:art. unichotărârea guvernului nr. 623/1999 privind constituirea comisiei de selecţie a administratorului societăţii comerciale "petromidia" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 374 din 5 august 1999, se completează cu articolul 3 cu următorul cuprins:"art. 3prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. ...

Monitorul Oficial 421 din 31 August 1999 (M. Of. 421/1999)

 CONVENŢIE EUROPEANĂ din 28 mai 1970 privind valoarea internaţională a hotărârilor represive*) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 31 august 1999

──────────ratificată prin ordonanţa guvernului nr. 90 din 30 august 1999, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 31 august 1999.──────────*) traducere.  preambulstatele membre ale consiliului europei, semnatare ale prezentei convenţii,considerând că lupta împotriva criminalităţii, ale cărei efecte se manifestă din ce în ce mai mult dincolo de frontierele unei ţări, impune pe plan internaţional folosirea unor mijloace moderne şi eficiente,convinse de necesitatea de a se urma o politica penală comuna tinzând la protejarea societăţii,conştiente de necesitatea de a respecta demnitatea umană şi de a favoriza reabilitarea delincvenţilor,considerând că scopul consiliului europei este de a realiza o mai ...

 ORDONANTA nr. 90 din 30 august 1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind valoarea internaţionala a hotărârilor represive, adoptată la Haga la 28 mai 1970 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 31 august 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei şi al art. 1 lit. c pct. 10 din legea nr. 140/1999 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei emite următoarea ordonanţa:art. 1se ratifică convenţia europeană privind valoarea internatională a hotărârilor represive, adoptată la haga la 28 mai 1970.art. 2cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se vor formula următoarele declaraţii:În baza art. 19 paragraful 2:fără a aduce atingere prevederilor art. 19 paragraful 1, cererile formulate în temeiul prezentei convenţii şi documentele anexate vor fi trimise autorităţilor române, însoţite de o traducere în limba franceza sau engleza.În baza art. 61 paragraful 1: (1) ...

Monitorul Oficial 416 din 30 August 1999 (M. Of. 416/1999)

 HOTĂRÂRE nr. 685 din 23 august 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 30 august 1999

În temeiul prevederilor art. 8 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă normele metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3Începând cu data de 1 octombrie 1999 se interzice utilizarea altor documente de compensare în afară celor prevăzute în regulamentul de compensare aprobat prin prezenta hotărâre.art. 4anexele nr. 1 ...

Monitorul Oficial 411 din 27 August 1999 (M. Of. 411/1999)

 HOTĂRÂRE nr. 683 din 23 august 1999 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 88/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Finanţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 411 din 27 august 1999

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 88/1999 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul bucureşti, din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea ministerului finanţelor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 18 februarie 1999, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruradu vasilecontrasemnează:ministrul finanţelor,decebal traian remessecretarul general al guvernului,radu stroep. ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,laszlo borbely,secretar de statanexa 1 datele de identificarea imobilului, proprietate publică a statului, transmis în administrarea ministerului finanţelor┌──────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┐│locul unde│ │ ...

Monitorul Oficial 404 din 25 August 1999 (M. Of. 404/1999)

 ORDONANŢĂ nr. 43 din 12 august 1999 pentru ratificarea Acordului privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998 şi a Protocolului adiţional la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Atena la 12 ianuarie 1999 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 25 august 1999

În temeiul art. 1 lit. a pct. 1 din legea nr. 140/1999 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţa.art. 1se ratifică acordul privind forţa multinaţională de pace din europa de sud-est, semnat la skopje la 26 septembrie 1998, şi protocolul adiţional la acordul privind forţa multinaţională de pace din europa de sud-est, semnat la atena la 12 ianuarie 1999.art. 2cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului acord se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita bugetului aprobat ministerului apărării naţionale.  p. prim-ministru,victor babiuc contrasemnează: ---------------ministru de stat,  ministrul apărării naţionale,victor babiucp. ministrul afacerilor externe, mihai ...

Monitorul Oficial 402 din 24 August 1999 (M. Of. 402/1999)

 ORDONANŢA nr. 63 din 24 august 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 24 august 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei şi al art. 1 lit. d pct. 29 din legea nr. 140/1999 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei emite următoarea ordonanţa:art. unicla articolul 5 din ordonanţa guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a băncii române de comerţ exterior - bancorex - s.a. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu banca comercială română - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 363 din 30 iulie 1999, după litera d) se introduce litera e) care va avea următorul cuprins:"e) banca comercială română - s.a. va prelua din cadrul ...

Monitorul Oficial 401 din 24 August 1999 (M. Of. 401/1999)

 ORDONANŢA nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 401 din 24 august 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din constituţia româniei şi al art. 1 lit. h pct. 8 din legea nr. 140/1999 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei emite următoarea ordonanţa:art. 1transportul rutier al mărfurilor periculoase în trafic intern se efectuează cu respectarea prevederilor acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (a.d.r.), încheiat la geneva la 30 septembrie 1957, cu amendamentele ulterioare, la care românia a aderat prin legea nr. 31/1994.art. 2(1) ministerul transporturilor este autoritatea de stat responsabilă cu aplicarea prevederilor acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (a.d.r.) În aceasta calitate este împuternicit sa ...

Monitorul Oficial 402 din 24 August 1999 (M. Of. 402/1999)

 HOTĂRÂRE nr. 672 din 19 august 1999 privind alocarea de sume din Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova pe anul 1999, în vederea finanţării unor acţiuni de integrare economică şi culturală dintre România şi Republica Moldova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 402 din 24 august 1999

În temeiul prevederilor art. 3 din legea nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală dintre românia şi republica moldova,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă alocarea sumei de 12 miliarde lei din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova pe anul 1999, în vederea finanţării unor acţiuni de integrare economică şi culturală dintre românia şi republica moldova.suma urmează a fi repartizata ordonatorilor principali de credite din următoarele autorităţi publice:   - milioane lei - ────────────────────   - ministerul educaţiei naţionale ...

Monitorul Oficial 399 din 20 August 1999 (M. Of. 399/1999)

 HOTĂRÂRE nr. 653 din 12 august 1999 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 20 august 1999

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.p. prim-ministru,victor babiuccontrasemnează:ministru de stat, ministrul justiţiei,valeriu stoicap. ministrul afacerilorexterne,mihai rasvan ungureanu,secretar de statministru de interne,constantin dudu-ionescubucureşti, 12 august 1999nr. 653.anexa 1 listacuprinzând persoanele pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 27 din legea nr. 21/1991 ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date ...

 HOTĂRÂRE nr. 654 din 12 august 1999 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 20 august 1999

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.p. prim-ministru,victor babiuccontrasemnează:ministru de stat, ministrul justiţiei,valeriu stoicap. ministrul afacerilor externe,mihai rasvan ungureanu,secretar de statministru de interne,constantin dudu-ionescubucureşti, 12 august 1999nr. 654.anexa 1 listacuprinzând persoanele pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 27 din legea nr. 21/1991 ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de ...

Monitorul Oficial 391 din 18 August 1999 (M. Of. 391/1999)

 HOTĂRÂRE nr. 652 din 12 august 1999 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 474/1997 privind unele măsuri pentru creşterea gradului de siguranţa în funcţionare şi a puterii instalate la Centrala Hidroenergetica Porţile de Fier I EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 391 din 18 august 1999

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 474/1997 privind unele măsuri pentru creşterea gradului de siguranţă în funcţionare şi a puterii instalate la centrala hidroenergetica porţile de fier i, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 228 din 3 septembrie 1997, se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:"În vederea realizării lucrării prevăzute la art. 1 şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. 1, pentru hidroagregatele 2-6, ministerul finanţelor va emite, în condiţiile legii, o garanţie în numele şi în contul statului, până la limita valorii de 152,7 milioane franci elvetieni, precum şi pentru comisioanele, dobânzile şi ...

Monitorul Oficial 374 din 05 August 1999 (M. Of. 374/1999)

 HOTĂRÂRE nr. 623 din 30 iulie 1999 privind constituirea comisiei de selecţie a administratorului Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 374 din 5 august 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din constituţia româniei şi ale art. 4 din normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 364/1999, cu completările ulterioare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se constituie comisia de selecţie a administratorului societăţii comerciale "petromidia" - s.a. constanta, având următoarea componenta:- preşedinte - nicolae staiculescu, secretar de stat în ministerul industriei şi comerţului;– membru - sorin fodoreanu, preşedintele agenţiei române de dezvoltare;– membru - ionut costea, secretar ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016