Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ nr. 81 din 30 august 1999  pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ nr. 81 din 30 august 1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 31 august 1999

    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. C pct. 5 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

    ART. 1
    Se aprobă participarea Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, constituită în baza statutului de organizare şi funcţionare adoptat la data de 24 iunie 1982 la Rotterdam.
    ART. 2
    Sumele care vor fi plătite cu titlu de contribuţii anuale, aşa cum sunt stabilite de Adunarea generală a Conferinţei Europene Permanente de Probaţiune, vor fi suportate din bugetul Ministerului Justiţiei.

                                 PRIM-MINISTRU
                                  RADU VASILE

                                Contrasemnează:
                                ---------------
                     Ministru de stat, ministrul justiţiei,
                                 Valeriu Stoica

                             Ministrul finanţelor,
                              Decebal Traian Remeş

                        p. Ministrul afacerilor externe,
                                   Ion Pascu,
                                secretar de stat


                                    STATUTUL
            Conferinţei Europene Permanente de Probaţiune (C.E.P.)*)
──────────
    *) Traducere.
──────────

    CAP. I
    Condiţii generale

    ART. I
    Statutul şi competenţa C.E.P.
    1. Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune (denumită în continuare C.E.P.) este o asociaţie privată care poartă această denumire, este guvernată de legile statului în care îşi are sediul şi este constituită din instituţii şi organizaţii publice şi private, care au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de probaţiune, inclusiv a celor de asistenţă a persoanelor care au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, înainte şi după pronunţarea sentinţei. Ea promovează cooperarea internaţională în domeniul sancţiunilor şi măsurilor comunitare, în special prin:
    a) schimb de experienţă şi informaţie;
    b) strângerea şi răspândirea informaţiei referitoare la legislaţie, jurisprudenţă şi la practica de asistenţă socială în ţările europene, în domeniul sancţiunilor şi măsurilor comunitare;
    c) identificarea soluţiilor la problemele comune;
    d) influenţarea opiniei publice;
    e) suportul şi contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniul sancţiunilor şi al măsurilor comunitare;
    f) organizarea de conferinţe, seminarii şi alte activităţi;
    g) furnizarea de asistenţă şi expertiză în dezvoltarea sancţiunilor şi măsurilor comunitare.
    2. Sediul C.E.P. este în Hertogenbosh, Olanda.
    ART. II
    Membrii
    C.E.P. este constituită din:
    1. membrii permanenţi, care pot fi organizaţii publice sau private, ale căror activităţi legale sau declarate se referă la probaţiune;
    2. membrii asociaţi, care pot fi organizaţii publice sau private, ale căror activităţi legale sau declarate se referă la probaţiune, ori acele persoane fizice care sunt angajate în aceleaşi activităţi şi care asistă activitatea C.E.P., dar fără drept de vot.
    ART. III
    Obligaţiile C.E.P.
    Având în vedere prevederile art. XVII, fiecare acord încheiat sau document care dă naştere la o obligaţie în sarcina C.E.P. trebuie să fie semnat de preşedinte sau de secretarul general.

    CAP. II
    Organismele C.E.P.

    ART. IV
    Componenţa şi oficialii C.E.P. sunt:
    1. adunarea generală;
    2. consiliul de conducere;
    3. preşedintele;
    4. secretarul general.

    Adunarea generală
    ART. V
    Atribuţiile adunării generale
    Adunarea generală guvernează corpul C.E.P., exceptând luarea deciziilor care sunt explicit menţionate în statut ca fiind de competenţa altor organe sau altor oficiali ai organizaţiei.
    Ea decide în particular:
    1. admiterea, încetarea calităţii şi excluderea membrilor menţionaţi la art. II;
    2. acceptarea şi succesiunea punctelor de pe ordinea de zi;
    3. includerea în ordinea de zi a activităţilor urgente propuse de preşedinte;
    4. problemele care ţin de competenţa sa în virtutea dispoziţiilor cuprinse în capitolul referitor la finanţe, incluzând aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
    5. alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui, a membrilor consiliului de conducere şi a secretarului general al C.E.P.
    ART. VI
    Componenţa adunării generale
    1. Adunarea generală este compusă din reprezentanţi ai membrilor permanenţi. Toţi ceilalţi membri permanenţi (vezi paragraful 3) şi membrii asociaţi pot participa la dezbaterile adunării generale. Persoanele care fac parte din delegaţia unui membru organizator, precum şi alte persoane invitate de consiliul de conducere pot fi prezente şi, cu acordul preşedintelui, pot participa la dezbateri.
    2. În cazul în care nu sunt mai mult de 3 membri permanenţi dintr-o singură ţară, aceştia vor avea calitatea de reprezentant, rezultând că membrii care provin din aceeaşi ţară nu pot avea mai mult de 3 voturi la dispoziţie.
    3. În cazul în care sunt mai mult de 3 membri permanenţi dintr-o singură ţară, aceştia trebuie să aleagă 3 reprezentanţi dintre ei şi vor comunica numele lor secretarului general înainte de începerea următoarei întruniri a adunării generale. În cazul în care numărul de 3 membri permanenţi dintr-o ţară va fi depăşit pe perioada lucrărilor adunării generale, preşedintele va cere să se efectueze de urgenţă alegerea celor 3 reprezentanţi. Reprezentanţii aleşi ai membrilor permanenţi vor continua să îndeplinească această funcţie până la începerea următoarei întruniri a adunării generale.
    ART. VII
    Întrunirile adunării generale
    Cel puţin o dată la 3 ani, adunarea generală a C.E.P. se întruneşte la data şi locul stabilite în cursul sesiunii anterioare sau, în cazul în care nu au fost stabilite, consiliul de conducere va dispune în această privinţă.
    O sesiune suplimentară a adunării generale poate fi convocată de consiliul de conducere şi trebuie anunţată în scris către cel puţin o zecime din numărul membrilor reprezentativi.
    ART. VIII
    Ordinea de zi
    Când preşedintele sau unul ori mai mulţi membri permanenţi formulează o propunere privind suspendarea sau amânarea unuia sau mai multor subiecte de pe ordinea de zi, schimbarea ordinii de zi ori, pe cale de excepţie, examinarea unei probleme care nu se află pe ordinea de zi, adunarea generală va vota imediat această propunere.
    Propunerile de această natură care au fost respinse nu pot fi puse din nou în discuţie în cadrul aceleiaşi sesiuni.
    ART. IX
    Votul reprezentanţilor membrilor
    Deciziile privind admiterea, încetarea calităţii sau excluderea membrilor menţionaţi la art. II, modificarea statutului şi dizolvarea asociaţiei C.E.P. necesită votul a două treimi din numărul reprezentanţilor membrilor prezenţi.
    Orice alte decizii vor fi luate pe baza majorităţii simple.
    Nici o decizie nu este valabilă fără prezenţa a cel puţin jumătate din numărul reprezentanţilor membrilor.
    Numărul abţinerilor nu este luat în considerare. În caz de egalitate a voturilor, propunerea se consideră respinsă.
    Fiecare reprezentant al membrilor are dreptul la un singur vot.
    Fiecare reprezentant poate da o procură scrisă unei alte persoane de a vota în numele său.
    ART. X
    Minutele
    Minutele privind lucrările adunării generale sunt responsabilitatea secretarului general.
    Acestea constituie subiect al adoptării de către adunarea generală şi vor fi distribuite tuturor membrilor C.E.P.

    Consiliul de conducere
    ART. XI
    Şedinţele consiliului de conducere
    Consiliul de conducere se întruneşte cel puţin o dată pe an, într-un loc ce a fost deja stabilit.
    ART. XII
    Componenţa consiliului de conducere
    1. Consiliul de conducere este constituit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi din maximum alte 8 persoane. Toţi membrii consiliului de conducere vor fi aleşi din rândul membrilor permanenţi şi asociaţi şi îşi vor exercita această funcţie pe o perioadă de maximum 3 ani. Membrii consiliului de conducere pot fi realeşi o singură dată. Cu toate acestea, în cazul realegerii în funcţia de preşedinte, un membru al consiliului de conducere poate să îşi exercite această funcţie şi pentru un al treilea mandat, a cărui durată va fi egală cu durata celui de-al doilea.
    Preşedintele, vicepreşedinţii şi maximum şase membri ai consiliului de conducere sunt aleşi (şi pot fi eliberaţi din funcţie) de către adunarea generală.
    2. Componenţa consiliului de conducere trebuie să reflecte componenţa membrilor C.E.P. Pe cale de consecinţă, regiunile europene, membrii guvernamentali şi nonguvernamentali vor avea o reprezentare corespunzătoare în cadrul consiliului de conducere.
    3. Membrii aleşi ai consiliului de conducere pot coopta unul sau 2 membri în cadrul consiliului (în cadrul numărului specificat la paragraful 1), pentru a stabili reprezentarea corespunzătoare menţionată la paragraful 2.
    4. Consiliul de conducere poate solicita asistenţă din partea unuia sau mai multor experţi şi poate invita observatori la întrunirile sale.
    5. În caz de demisie sau de încetare a activităţii, din diverse motive, a unuia dintre vicepreşedinţi, consiliul de conducere va alege un nou vicepreşedinte dintre membrii consiliului, până la următoarea întrunire a adunării generale.
    În caz de demisie sau de încetare a activităţii din diverse motive, a unui membru al consiliului de conducere, altul decât vicepreşedinţii sau preşedintele, consiliul de conducere va putea coopta o persoană care să ocupe aceasta funcţie. Atribuţiile membrului cooptat sunt exercitate până la următoarea întrunire a adunării generale.
    În caz de demisie sau de încetare a activităţii, din diverse motive, a mai mult de jumătate din numărul membrilor aleşi, preşedintele convoacă o adunare generală suplimentară pentru ocuparea funcţiilor vacante.
    ART. XIII
    Atribuţiile consiliului de conducere
    Consiliul de conducere exercita următoarele atribuţii:
    1. pregăteşte activitatea adunării generale şi se îngrijeşte de aplicarea deciziilor acesteia;
    2. ia toate deciziile până la următoarea sesiune a adunării generale;
    3. stabileşte data şi locul următoarei sesiuni a adunării generale, dacă adunarea generală nu a făcut-o deja;
    4. stabileşte ordinea de zi a următoarei sesiuni a adunării generale, incluzând toate propunerile prezentate de unul sau mai mulţi membri ai C.E.P. cu cel puţin 28 de zile înainte de întrunirea adunării generale;
    5. întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli în vederea aprobării acestuia de către adunarea generală;
    6. poate invita, ca observator, orice persoană sau organizaţie care poate contribui la activitatea C.E.P.;
    7. poate schimba ordinea de zi alcătuită de preşedinte, conform art. XVII pct. 3;
    8. decide admiterea provizorie a membrilor menţionaţi la art. II; această admitere rămâne valabilă numai până la următoarea sesiune a adunării generale.
    ART. XIV
    Procedura consiliului de conducere. Ordinea de zi
    Consiliul de conducere ia în considerare fiecare punct de pe ordinea de zi alcătuită de preşedinte conform art. XVII pct. 3.
    La cererea unuia sau a mai multor membri, fiecare punct aflat pentru prima dată pe ordinea de zi a întrunirii consiliului de conducere va fi subiectul unei discuţii privind oportunitatea continuării dezbaterii problemei în cauză.
    ART. XV
    Votarea
    Deciziile consiliului de conducere sunt luate cu majoritate simplă.
    În caz de egalitate votul preşedintelui este decisiv.
    ART. XVI
    Minutele
    Minutele întrunirilor consiliului de conducere constituie subiect al adoptării de către consiliu şi trebuie distribuite tuturor membrilor C.E.P.

    Preşedintele
    ART. XVII
    Atribuţiile
    Preşedintele exercită următoarele atribuţii:
    1. reprezintă C.E.P. în relaţiile cu terţii;
    2. prezidează adunarea generală şi consiliul de conducere;
    3. redactează ordinea de zi a întrunirilor consiliului de conducere, incluzând toate propunerile prezentate de unul sau mai mulţi membri C.E.P. cu cel puţin 28 de zile înainte de întrunire. Ordinea de zi va fi distribuită tuturor membrilor C.E.P.
    ART. XVIII
    Demisia anticipată
    În caz de demisie sau de încetare a activităţii, din diverse motive, toate îndatoririle preşedintelui revin vicepreşedintelui indicat de consiliul de conducere până în momentul în care adunarea generală va alege un nou preşedinte.

    Secretarul general
    ART. XIX
    Alegerea şi funcţiile
    1. Secretarul general este ales de adunarea generală la propunerea consiliului de conducere. El răspunde în faţa consiliului de conducere. Secretarul general îşi va exercita atribuţiile funcţiei până la următoarea întrunire a adunării generale. Consiliul de conducere poate să îl suspende din funcţie până la luarea deciziei adunării generale.
    2. Secretarul general exercită următoarele atribuţii:
      1. asigură îndeplinirea deciziilor luate de către C.E.P.;
      2. îndeplineşte obligaţiile ce revin secretarului general conform capitolului referitor la finanţe;
      3. convoacă adunarea generală şi consiliul de conducere la solicitarea preşedintelui;
      4. stabileşte, împreună cu preşedintele, contacte şi cooperări cu alte instituţii internaţionale interesate.
    3. Celelalte funcţii ale secretarului general sunt decise de către consiliul de conducere.
    ART. XX
    Înlocuirea din funcţie
    În ipoteza în care atribuţiile secretarului general nu pot fi îndeplinite temporar, preşedintele poate numi un membru al consiliului de conducere în funcţia de secretar general adjunct.
    În caz de demisie sau de încetare a activităţii, din diverse motive, consiliul de conducere trebuie să numească provizoriu un secretar general care să îndeplinească această funcţie până în momentul în care adunarea generală va alege un nou secretar general.

    CAP. III
    Finanţele

    ART. XXI
    În fiecare an, înainte de 1 martie, secretarul general al C.E.P. va înainta membrilor consiliului de conducere propunerile sale privind bugetul pentru următorii 2 ani.
    Anul financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie.
    ART. XXII
    Calculele estimative privind cheltuielile pentru 2 ani consecutivi vor fi făcute până la data de 1 mai şi vor fi prezentate membrilor.
    Bugetul pe următorii 2 ani financiari este aprobat de către adunarea generală a C.E.P. la propunerea consiliului de conducere. Secretarul general va comunica membrilor, cât mai curând posibil, informaţiile referitoare la buget.
    ART. XXIII
    Activităţile specifice ale C.E.P. trebuie să aibă în vedere ca sumele cheltuite să reflecte costuri economice reale, incluzând, pe cât posibil, cheltuielile de regie ale C.E.P.
    Un fond pentru cheltuieli neprevăzute trebuie stabilit pe baza subscripţiei anuale.
    ART. XXIV
    Membrii cu drepturi depline trebuie să suporte cheltuielile de organizare în concordanţă cu termenii bugetului constituit din contribuţiile financiare anuale ale membrilor.
    Membrii asociaţi vor plăti o taxă anuală fixă, stabilită de adunarea generală pentru următorii 3 ani.
    Contribuţiile plătite de membrii permanenţi şi de membrii asociaţi vor fi determinate în conformitate cu normele ce urmează să fie stabilite de către adunarea generală în concordanţă cu următoarele criterii:
    - pentru organizaţiile publice se va lua în considerare populaţia ţării respective;
    - pentru organizaţiile private se vor lua în considerare resursele financiare de care dispun acestea;
    - pentru persoane particulare, în acord cu consiliul de conducere, care va aduce la cunoştinţa adunării generale propunerea sa.
    Noii membri. La cererea unei organizaţii publice dintr-o ţară în care venitul naţional pe cap de locuitor este mai mic decât jumătate din venitul pe cap de locuitor al ţării care, în anul 1992, era reprezentată în C.E.P. printr-o organizaţie publică şi avea cel mai mic venit pe cap de locuitor, consiliul de conducere va putea reduce contribuţia financiară pentru o perioadă de 2 ani, cu condiţia raportării la sumele fixate pentru contribuţiile anuale, la o treime în primul an şi la două treimi în cel de-al doilea an din contribuţia datorată.
    ART. XXV
    Contabilitatea intră în atribuţiile secretarului general. În cursul anului financiar acesta va întocmi balanţa de venituri şi cheltuieli, în concordanţă cu bugetul stabilit de adunarea generală, şi va depune fondurile într-un cont deschis pe numele C.E.P. într-o bancă care este recunoscută ca solvabilă.
    ART. XXVI
    1. Înainte de 1 mai consiliul de conducere va prezenta membrilor bilanţul contabil pe anul trecut pentru adoptarea acestuia de către adunarea generală cu ocazia următoarei sale întruniri. În acelaşi timp consiliul de conducere va prezenta un raport de activitate al C.E.P. pe anul trecut, care va fi supus dezbaterilor.
    2. Adunarea generală va numi o comisie de revizie compusă din cel puţin 2 membri care nu sunt membri ai consiliului de conducere, pentru a examina rapoartele contabile. Comisia de revizie va întocmi un raport în acest sens adunării generale. Adunarea generală îi va putea înlocui pe membrii comisiei de revizie cu alţi membri.

    CAP. IV
    Dispoziţii diverse

    ART. XXVII
    Comitetele
    Consiliul de conducere sau adunarea generală poate să înfiinţeze comitete speciale. Comitetele speciale răspund în faţa organelor care le-au înfiinţat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le-au revenit.
    ART. XXVIII
    Convocările
    Comunicările privind întrunirile adunării generale şi ale consiliului de conducere vor fi trimise de către secretarul general cu 6 săptămâni înainte de data stabilită a întrunirii.
    Ordinea de zi şi celelalte documente vor fi trimise cu 3 săptămâni înainte de data stabilită a întrunirii.
    ART. XXIX
    Limbile străine utilizate
    1. Cele trei limbi străine folosite în activitatea C.E.P. sunt engleza, franceza şi germana.
    2. Folosirea genului masculin în acest document pentru persoanele care ocupă o anumită funcţie nu implică acordarea vreunei priorităţi în ocuparea acelei funcţii de către un bărbat sau de către o femeie.
    ART. XXX
    Dizolvarea
    În caz de dizolvare a C.E.P., adunarea generală va hotărî destinaţia creditelor rămase neutilizate.

    Dispoziţii finale
    a) Toate organizaţiile reprezentate şi persoanele care au fost prezente la Conferinţa de la Royaumont din noiembrie 1981 pot fi membre ale C.E.P. fără obligativitatea respectării cerinţei de admitere prevăzute de dispoziţiile art. IX.
    b) Textul statutului iniţial în limbile engleză, franceză şi germană şi lista cuprinzând organizaţiile reprezentate şi persoanele prezente la Conferinţa de la Royaumont sunt ataşate actului de constituire a C.E.P.

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016