Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament decembrie 2012 Twitter Facebook

Acte regulament decembrie 2012

Monitorul Oficial 894 din 28 Decembrie 2012 (M. Of. 894/2012)

REGULAMENT din 18 decembrie 2012 de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 28 decembrie 2012

Cap. i organizarea şi atribuţiile agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară şi ale instituţiilor subordonatesecŢiunea 1organizarea agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară şi a instituţiilor subordonateart. 1 (1) agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară, denumită în continuare agenţia, este instituţie a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, unică autoritate în domeniile cadastru, publicitate imobiliară, geodezie şi cartografie.(2) agenţia se organizează şi funcţionează în subordinea guvernului şi în coordonarea primului-ministru.art. 2 În subordinea agenţiei funcţionează 42 de oficii de cadastru şi publicitate imobiliară, organizate în fiecare judeţ şi municipiul bucureşti, denumite în continuare oficii teritoriale, şi centrul naţional ...

Monitorul Oficial 893 din 28 Decembrie 2012 (M. Of. 893/2012)

REGULAMENT din 21 decembrie 2012 privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012

Cap. iscopart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul organizat de contractare în regim concurenţial a energiei electrice pentru clienţii finali mari de energie electrică, pe termen mediu, cu respectarea următoarelor principii:a) transparenţa contractării energiei electrice;b) egalitatea de şanse a participanţilor la piaţă;c) durabilitatea contractului - asigurarea stabilităţii şi continuităţii activităţii clienţilor finali mari în condiţiile atragerii de finanţări de la instituţiile financiare pentru părţile contractante;d) responsabilizarea operatorilor şi a participanţilor la piaţă;e) eficienţa activităţii de contractare;f) realizarea unui semnal corect şi clar de preţ al energiei electrice.cap. iidomeniul de aplicareart. 2(1) prezentul regulament se aplică:a) furnizorilor de energie electrică şi clienţilor finali ...

Monitorul Oficial 895 din 28 Decembrie 2012 (M. Of. 895/2012)

REGULAMENT nr. 12 din 20 decembrie 2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012

Art. 1 prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicării prevederilor art. 6 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, denumită în continuare oug nr. 115/2011, şi a art. 18 alin. (3) din regulamentul (ue) nr. 1.031/2010 al comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul directivei 2003/87/ce ...

Monitorul Oficial 880 din 22 Decembrie 2012 (M. Of. 880/2012)

REGULAMENTUL nr. 11/2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 4/2010 privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012

Art. iregulamentul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 4/2010 privind înregistrarea la comisia naţională a valorilor mobiliare şi funcţionarea societăţii comerciale "fondul proprietatea" - s.a., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, aprobat prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 8/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 12 martie 2010, se modifică după cum urmează:1. articolul 18 va avea următorul cuprins:"art. 18. - (1) valoarea totală a activelor fondului proprietatea se calculează lunar, precum şi la orice alte termene impuse prin reglementările pieţei pe care sunt tranzacţionate acţiunile societăţii, conform reglementărilor legale în ...

Monitorul Oficial 875 din 21 Decembrie 2012 (M. Of. 875/2012)

REGULAMENT din 18 octombrie 2012 de organizare si functionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultantilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 21 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1comitetul pentru probleme profesionale al camerei consultanţilor fiscali, denumit în continuare comitetul, este constituit şi funcţionează permanent, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012.art. 2comitetul funcţionează în cadrul camerei consultanţilor fiscali şi îşi exercită atribuţiile în limitele competenţelor stabilite prin prezentul regulament.cap. iimisiune şi atribuţiiart. 3comitetul urmăreşte identificarea problemelor şi soluţiilor ce vizează reglementarea profesiei de consultant fiscal şi relaţiile camerei consultanţilor fiscali cu membrii acesteia, cu instituţiile şi autorităţile publice cu responsabilităţi în dezvoltarea profesiei, precum şi cu organizaţiile, ...

REGULAMENT din 18 octombrie 2012 de organizare si functionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultantilor Fiscali EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 21 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1comitetul fiscal al camerei consultanţilor fiscali este constituit şi funcţionează în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 6/2012.art. 2comitetul fiscal funcţionează în cadrul camerei consultanţilor fiscali şi îşi exercită atribuţiile în limitele competenţelor stabilite prin prezentul regulament.cap. iiatribuţii şi responsabilităţiart. 3pentru atingerea obiectivelor, comitetul fiscal al camerei consultanţilor fiscali are următoarele atribuţii:a) identifică, analizează şi propune soluţii practice pentru îmbunătăţirea legislaţiei fiscale şi a celei de procedură fiscală;b) emite poziţii oficiale ale camerei consultanţilor fiscali referitoare la propuneri legislative în domeniul fiscal;c) ...

Monitorul Oficial 879 din 21 Decembrie 2012 (M. Of. 879/2012)

REGULAMENT din 20 decembrie 2012 de organizare si functionare a unitatilor de supraveghere si tratament avansat al pacientilor cardiaci critici din unitatile sanitare cu paturi EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 21 decembrie 2012

Art. 1În sensul prezentului regulament, prin sintagma unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (ustacc) se înţelege acel compartiment care îndeplineşte criteriile de spaţiu, dotare tehnică şi de personal pregătit pentru îngrijirea pacienţilor cardiovasculari critici.art. 2prin pacient cardiac/cardiovascular critic se înţelege:a) un pacient cu o afecţiune cardiovasculară care a debutat brusc şi a cărei evoluţie imediată poate conduce la deces sau la o disfuncţie cardiovasculară şi/sau multiorganică severă;b) un pacient cunoscut cu afecţiune cardiovasculară cronică a cărei evoluţie se agravează brusc putând conduce la deces sau la o disfuncţie cardiovasculară şi/sau multiorganică severă.art. 3(1) ustacc se organizează ...

Monitorul Oficial 875 din 21 Decembrie 2012 (M. Of. 875/2012)

REGULAMENT din 12 decembrie 2012 privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 21 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1scopart. 1prezentul regulament stabileşte relaţiile dintre furnizorul şi clientul final de gaze naturale privind contractarea şi condiţiile de furnizare a gazelor naturale, precum şi relaţiile conexe ale furnizorului cu operatorii de sistem referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.secŢiunea a 2-adefiniţiiart. 2(1) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:- loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui client final, raportat la adresa poştală, unde măsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe ...

Monitorul Oficial 865 din 20 Decembrie 2012 (M. Of. 865/2012)

REGULAMENT din 12 decembrie 2012 de organizare si functionare al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 20 decembrie 2012

Art. 1(1) administraţia rezervaţiei biosferei "delta dunării", denumită în continuare administraţia rezervaţiei, este instituţie publică cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea ministerului mediului şi pădurilor.(2) administraţia rezervaţiei are sediul în municipiul tulcea, strada portului nr. 34a.art. 2(1) teritoriul rezervaţiei biosferei "delta dunării", denumită în continuare rezervaţie, cuprinde zona de importanţă ecologică naţională şi internaţională prevăzută la art. 1 din legea nr. 82/1993 privind constituirea rezervaţiei biosferei "delta dunării", cu modificările şi completările ulterioare.(2) din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale, rezervaţia este extinsă pe teritoriile judeţelor tulcea, constanţa şi galaţi.art. 3(1) administraţia rezervaţiei prin comisariatul de control integrat "delta ...

REGULAMENT nr. 16 din 12 decembrie 2012 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 20 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1), art. 124 şi ale art. 150 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 202 din anexa nr. 1 la ordinul băncii naţionale a româniei nr. 27/2010 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 26 din regulamentul băncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare ...

Monitorul Oficial 855 din 18 Decembrie 2012 (M. Of. 855/2012)

REGULAMENT nr. 17 din 12 decembrie 2012 privind unele conditii de creditare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 18 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61, art. 173^4 lit. b) şi art. 235 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) şi ale art. 43 şi 44 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin legea nr. 197/2010, cu modificările ...

Monitorul Oficial 852 din 17 Decembrie 2012 (M. Of. 852/2012)

REGULAMENT din 12 decembrie 2012 de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 17 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1inspectoratul de stat în construcţii - i.s.c., denumit în continuare i.s.c., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea guvernului româniei şi în coordonarea prim-ministrului, prin cancelaria primului-ministru, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul secretariatului general al guvernului.art. 2i.s.c. are sediul în municipiul bucureşti, str. apolodor nr. 17, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.art. 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni şi expresii se definesc astfel:a) construcţii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, ...

Monitorul Oficial 831 din 11 Decembrie 2012 (M. Of. 831/2012)

REGULAMENT-CADRU din 19 noiembrie 2012 privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 11 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1conform legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pot organiza programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă numai instituţiile de învăţământ superior care au acreditat programul de învăţământ respectiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.art. 2Învăţământul la distanţă (id) şi învăţământul cu frecvenţă redusă (ifr) sunt forme alternative de învăţământ prin care se asigură posibilitatea de formare iniţială, de perfecţionare sau de conversie profesională a unor largi categorii de cetăţeni în diferite domenii.art. 3(1) id reprezintă o formă de organizare a proceselor didactice care oferă studenţilor/cursanţilor posibilitatea ...

Monitorul Oficial 824 din 07 Decembrie 2012 (M. Of. 824/2012)

REGULAMENT din 7 noiembrie 2012 de organizare si functionare a Centrului National de Excelenta Baia Mare pentru pregatirea elevilor si elevelor la disciplina sportiva rugby EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 7 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) centrul naţional de excelenţă baia mare pentru pregătirea elevilor şi elevelor la disciplina sportivă rugby, denumit în continuare c.n.e. baia mare, este unitate sportivă fără personalitate juridică, specializată în pregătirea şi perfecţionarea juniorilor şi junioarelor în rugby-ul de performanţă.(2) c.n.e. baia mare îşi desfăşoară activitatea în cadrul clubului sportiv Şcolar nr. 2 baia mare (c.s.Ş. nr. 2 baia mare).art. 2scopul c.n.e. baia mare este selecţia, pregătirea şi perfecţionarea elevilor şi elevelor cu calităţi deosebite pentru rugby-ul de înaltă performanţă, în vederea promovării lor în loturile naţionale. În paralel, se urmăresc pregătirea lor şcolară şi asigurarea unui ...

Monitorul Oficial 822 din 06 Decembrie 2012 (M. Of. 822/2012)

REGULAMENT nr. 10/2012 pentru modificarea si completarea unor regulamente ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 6 decembrie 2012

Art. i prevederile regulamentului comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin ordinul comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 23/2006, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) investitori calificaţi - persoanele sau entităţile care:1. se încadrează în categoria de clienţi profesionali, în conformitate cu art. 1 alin. (2) din anexa ...

Monitorul Oficial 815 din 05 Decembrie 2012 (M. Of. 815/2012)

REGULAMENT din 29 august 2008 privind serviciul interior R.G.-2 EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 5 decembrie 2012

Cap. iprincipii generalesecŢiunea 1dispoziţii generaleart. 1regulamentul serviciului interior stabileşte regulile generale, responsabilităţile şi modul de organizare şi executare a serviciului interior în obiectivele militare pentru coordonarea activităţilor, îndeplinirea misiunilor, asigurarea respectării ordinii interioare, menţinerea capacităţii de acţiune şi asigurarea pazei acestora.............................................................art. 3În obiectivele militare puse la dispoziţia forţelor altor state, serviciul interior se organizează şi execută în conformitate cu acordurile încheiate între statul român şi statele respective.art. 4sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentul regulament este precizat în anexa nr. 1.secŢiunea a 2-aserviciul interior: scop şi conţinutart. 5serviciul interior are scopul de a asigura respectarea ordinii interioare în obiectivele ...

REGULAMENT din 17 septembrie 2008 de ordine interioara in unitate R.G.-1 EMITENT: MINISTERUL APARARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 5 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1apărarea intereselor statului român este dreptul şi obligaţia fiecărui cetăţean al româniei, indiferent de naţionalitate, convingeri politice sau religioase. În calitatea sa de apărător al intereselor statului, militarul este obligat să respecte în întreaga sa activitate constituţia româniei, legile statului, obiceiurile războiului şi prevederile actelor normative specifice armatei.art. 2(1) regulamentul de ordine interioară stabileşte relaţiile dintre militari, regulile de conduită a militarilor în diferite situaţii, obligaţiile militarilor şi cerinţele care stau la baza relaţiilor dintre militari, precum şi dispoziţii privind desfăşurarea activităţilor în unităţile militare.(2) termenii folosiţi în prezentul regulament au următorul înţeles:a) militar - cadru militar ...

Monitorul Oficial 818 din 05 Decembrie 2012 (M. Of. 818/2012)

REGULAMENT din 13 noiembrie 2012 privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 5 decembrie 2012

În temeiul art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea concurenţei, consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.cap. iconsideraţii generale şi domeniul de aplicareart. 1În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. ş) din legea concurenţei, punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea concurenţei neloiale, este încredinţată consiliului concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, cu excepţia faptelor care, potrivit legii, constituie infracţiuni.art. 2regulamentul stabileşte procedura referitoare la etapele şi modalităţile de ...

Monitorul Oficial 807 din 03 Decembrie 2012 (M. Of. 807/2012)

REGULAMENT din 15 noiembrie 2012 de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 3 decembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului clinic judeţean de urgenţă târgu mureş a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.(2) regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului clinic judeţean de urgenţă târgu mureş se aplică tuturor salariaţilor indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, convingeri politice şi religioase. decizia de angajare sau promovare în cadrul unităţii sanitare se face pe bază de calificări şi abilităţi profesionale, nefăcându-se discriminări de naţionalitate, sex, vârstă, rasă, convingeri politice şi religioase.art. 2(1) spitalul clinic judeţean de urgenţă târgu mureş este unitate sanitară cu paturi de utilitate publică, cu personalitate ...

Monitorul Oficial 808 din 03 Decembrie 2012 (M. Of. 808/2012)

REGULAMENT nr. 15 din 19 noiembrie 2012 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 101, 104, 122, art. 150 alin. (1), art. 164, 165, 171, 289, 320, 382, art. 384 alin. (1) şi art. 385 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi ale art. 420 alin. (1) din ordonanţa de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016