Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament septembrie 2012 Twitter Facebook

Acte regulament septembrie 2012

Monitorul Oficial 677 din 28 Septembrie 2012 (M. Of. 677/2012)

REGULAMENT nr. 1 din 10 septembrie 2012 privind plata contributiilor si cotizatiilor de catre institutiile de credit, precum si verificarea acestora de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 septembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 3, art. 9 alin. (1), art. 10-13, art. 42, 44, art. 58 alin. (2) şi art. 61-63 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din ordonanţă guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul regulament.cap. idispoziţii comuneart. 1prezentul regulament se aplică tuturor instituţiilor de credit participante la fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare fond, precum şi, potrivit prevederilor art. 16, sucursalelor ...

Monitorul Oficial 672 din 26 Septembrie 2012 (M. Of. 672/2012)

REGULAMENT din 23 august 2012 de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 26 septembrie 2012

Cap idispoziţii generaleart. 1comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisia superioară, funcţionează, în conformitate cu prevederile art. 90^1 din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, în structura ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în cadrul direcţiei protecţia persoanelor cu handicap, denumită în continuare dpph.art. 2(1) componenţa nominală a comisiei superioare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) activitatea de secretariat a comisiei superioare este asigurată de către personalul din ...

Monitorul Oficial 662 din 20 Septembrie 2012 (M. Of. 662/2012)

REGULAMENT din 17 septembrie 2012 de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL - PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTATILOR SI A SENATULUI DIN ANUL 2012 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 20 septembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.(2) candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.(3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor şi oficiilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.(4) exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului sau al oficiului electoral este obligatorie. nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.art. 2reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în ...

Monitorul Oficial 664 din 20 Septembrie 2012 (M. Of. 664/2012)

REGULAMENT din 28 august 2012 privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către ministerul mediului şi pădurilor a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.art. 2atestarea instituţiilor publice sau private are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.art. 3atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei ...

Monitorul Oficial 660 din 19 Septembrie 2012 (M. Of. 660/2012)

REGULAMENT din 8 septembrie 2012 de organizare si functionare a Consiliului director al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1consiliul director, denumit în continuare consiliul, este organul executiv de conducere al uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumită în continuare uniunea, care îndeplineşte obiectivele uniunii şi asigură punerea în executare a hotărârilor conferinţei naţionale a uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumită în continuare conferinţa naţională.cap. iiatribuţiile consiliuluiart. 2consiliul are următoarele atribuţii:1. prezintă şi supune spre aprobare conferinţei naţionale raportul şi programul de activitate al consiliului;2. prezintă şi supune spre aprobare conferinţei naţionale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale;3. prezintă conferinţei naţionale executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele ...

Monitorul Oficial 656 din 17 Septembrie 2012 (M. Of. 656/2012)

REGULAMENT din 7 septembrie 2012 de organizare si functionare a Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR - Agentia Nationala impotriva Traficului de Persoane PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 17 septembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1agenţia naţională împotriva traficului de persoane, denumită în continuare agenţie, funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea ministerului administraţiei şi internelor, denumit în continuare m.a.i., la nivel de direcţie, în baza prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale împotriva traficului de persoane, precum ...

Monitorul Oficial 649 bis din 12 Septembrie 2012 (M. Of. 649 bis/2012)

REGULAMENT din 16 mai 2012 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera*) EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 bis din 12 septembrie 2012

-----------*) aprobat de ordinul nr. 1.422 din 16 mai 2012 / ordinul nr. 192 din 2 august 2012, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 649 din 12 septembrie 2012.cap. idispoziţii generaleart. 1gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.art. 2prezentul regulament stabileşte atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice.art. 3fac obiectul prezentului ...

REGULAMENT din 2 august 2012 privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera*) EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 bis din 12 septembrie 2012

-----------*) aprobat de ordinul nr. 1.422 din 16 mai 2012 / ordinul nr. 192 din 2 august 2012, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 649 din 12 septembrie 2012.cap. idispoziţii generaleart. 1gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.art. 2prezentul regulament stabileşte atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice.art. 3fac obiectul prezentului ...

Monitorul Oficial 637 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 637/2012)

REGULAMENT nr. 6 din 3 septembrie 2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Art. 1 prezentul regulament stabileşte norme în vederea aplicării art. 41 din regulamentul (ue) nr. 236/2012 al parlamentului european şi al consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit în continuare regulamentul (ue) nr. 236/2012 .art. 2 termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în regulamentul (ue) nr. 236/2012 , în legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 297/2004, şi în reglementările emise de comisia naţională a valorilor mobiliare (c.n.v.m.) în aplicarea ...

Monitorul Oficial 640 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 640/2012)

REGULAMENT din 5 septembrie 2012 de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 7 septembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1consiliul naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare, denumit în continuare cnatdcu, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, denumit în continuare mects.art. 2cnatdcu se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.art. 3cnatdcu are, în principal, următoarele atribuţii:a) propune comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, prin ordin emis de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 300 din legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;b) ...

Monitorul Oficial 637 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 637/2012)

REGULAMENT din 17 iulie 2012 pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 7 septembrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1regulamentul pentru aplicarea legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare regulament, asigură cadrul organizatoric şi metodologia pentru desfăşurarea procedurilor în vederea acordării protecţiei noilor soiuri de plante.art. 2acordarea protecţiei se face pe baza testului de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate (testul dus), care constă în examinarea tehnică a soiurilor în condiţii de câmp în centrele de testare ale institutului de stat pentru testarea şi Înregistrarea soiurilor (istis) şi a verificării caracterului de noutate al soiului candidat.art. 3prevederile prezentului regulament se referă la drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante, ...

Monitorul Oficial 634 din 05 Septembrie 2012 (M. Of. 634/2012)

REGULAMENT din 16 august 2012 privind modelul si insemnele uniformei, modul de acordare si portul acesteia de catre inspectorii Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 5 septembrie 2012

Cap. iportul şi modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi a echipamentului de protecţieart. 1(1) au dreptul la uniformă de serviciu cu însemnele specifice şi la echipament de protecţie inspectorii din cadrul inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, denumit în continuare i.s.c.t.r., care efectuează inspecţia şi controlul asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, denumiţi în continuare inspectori i.s.c.t.r.(2) În timpul exercitării inspecţiei şi controlului asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, inspectorii i.s.c.t.r. au obligaţia de a purta uniforma de serviciu cu însemnele specifice şi în mod suplimentar echipamentul de protecţie, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016