Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament mai 2012 Twitter Facebook

Acte regulament mai 2012

Monitorul Oficial 369 din 31 Mai 2012 (M. Of. 369/2012)

REGULAMENTUL din 19 mai 2012 Comisiei de etica si disciplina EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 31 mai 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) evaluatorii autorizaţi rãspund disciplinar în cazul sãvârşirii unor abateri disciplinare.(2) abaterea disciplinarã constã într-o acţiune sau inacţiune în legãturã cu activitatea de evaluare, sãvârşitã cu vinovãţie, prin care normele legale privind evaluarea şi profesia de evaluator autorizat, regulamentul intern, standardele de evaluare, codul de eticã sau dispoziţiile legale date de cãtre organele uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, denumitã în continuare uniunea, sunt încãlcate de cãtre evaluatorul autorizat.art. 2sunt abateri disciplinare faptele prevãzute la art. 12 din regulamentul de organizare şi funcţionare a uniunii naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 350 din 23 Mai 2012 (M. Of. 350/2012)

REGULAMENT nr. 7 din 21 mai 2012 privind comisioanele practicate de Banca Nationala a Romaniei pentru efectuarea operatiunilor de eliberare si primire de numerar in relatia cu institutiile de credit si Trezoreria Statului EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 23 mai 2012

Având în vedere art. 21 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei,în temeiul prevederilor art. 48 din legea nr. 312/2004,banca naţionalã a româniei emite urmãtorul regulament:art. 1pentru serviciile prestate de banca naţionalã a româniei instituţiilor de credit şi trezoreriei statului, aferente operaţiunilor cu numerar, se percep comisioane.art. 2retragerile, respectiv depunerile de numerar ale instituţiilor de credit/trezoreriei statului se realizeazã prin casieriile sucursalelor bãncii naţionale a româniei în conformitate cu prevederile normelor bãncii naţionale a româniei nr. 8/2006 privind operaţiunile cu numerar ale instituţiilor de credit şi trezoreriei statului în relaţia cu banca naţionalã a româniei ...

Monitorul Oficial 343 din 21 Mai 2012 (M. Of. 343/2012)

REGULAMENT din 2 mai 2012 de organizare si functionare a Consiliului de Etica si Management Universitar EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 21 mai 2012

Cap. imisiunea, rolul şi atribuţiileart. 1consiliul de eticã şi management universitar, denumit în continuare cemu, este un organism consultativ al ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului (denumit în continuare mects), de nivel naţional, fãrã personalitate juridicã, care îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.art. 2cemu are urmãtoarele atribuţii:a) monitorizeazã punerea în aplicare a politicilor de eticã universitarã la nivelul sistemului de învãţãmânt superior, conform art. 218 alin. (2) lit. a) din legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;b) auditeazã comisiile de eticã din universitãţi, conform art. 218 alin. (2) ...

Monitorul Oficial 342 din 21 Mai 2012 (M. Of. 342/2012)

REGULAMENT din 27 noiembrie 2011 de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania EMITENT: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 21 mai 2012

În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională extraordinară a ordinului arhitecţilor din românia din 26-27 noiembrie 2011 aprobă prezentul regulament de organizare şi funcţionare a ordinului arhitecţilor din românia.cap. idispoziţii generaleart. 1ordinul arhitecţilor din românia(1) ordinul arhitecţilor din românia, denumit în continuare ordinul, funcţionează în condiţiile legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, ...

REGULAMENTUL-CADRU din 27 noiembrie 2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania EMITENT: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 21 mai 2012

În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,conferinţa naţionalã extraordinarã a ordinului arhitecţilor din românia din 26-27 noiembrie 2011 aprobã prezentul regulament-cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale ordinului arhitecţilor din românia, denumit în continuare regulament-cadru.art. 1filialele teritoriale ale ordinului arhitecţilor din românia(1) filialele teritoriale ale ordinului arhitecţilor din românia, denumit în continuare ordin, se înfiinţeazã în temeiul prevederilor cap. iii secţiunea a 2-a din legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale ...

Monitorul Oficial 343 din 21 Mai 2012 (M. Of. 343/2012)

REGULAMENT din 19 aprilie 2012 de organizare si functionare a Departamentului Schengen, afaceri europene si relatii internationale EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 21 mai 2012

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) departamentul schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumit în continuare departamentul, este constituit şi funcţioneazã în baza prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, hotãrârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, hotãrârii guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiarã, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizãrii fondurilor acordate româniei prin facilitatea schengen, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.(2) departamentul reprezintã structura de ...

Monitorul Oficial 341 din 19 Mai 2012 (M. Of. 341/2012)

REGULAMENT nr. 6 din 9 mai 2012 privind modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, precum si abrogarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012

Având în vedere art. 16^1 din legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 10 şi 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei,banca naţionalã a româniei emite prezentul regulament.art. iregulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 616 din 6 septembrie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. ...

REGULAMENT din 14 mai 2012 de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 19 mai 2012

I. prevederi generaleart. 1autorizarea şi/sau înregistrarea entitãţilor care desfãşoarã activitãţi de schimb valutar pe teritoriul româniei, denumite în continuare entitãţi şi prevãzute la art. 2 din anexa nr. 2 la ordin, se realizeazã prin intermediul comisiei de autorizare a activitãţii de schimb valutar, denumitã în continuare comisie, structurã interministerialã care îşi desfãşoarã activitatea la sediul ministerului finanţelor publice.art. 2activitatea curentã a comisiei se realizeazã prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul ministerului finanţelor publice, denumitã în continuare direcţie de specialitate.art. 3(1) comisia îşi desfãşoarã activitatea şi poate lua hotãrâri în prezenţa a cel ...

Monitorul Oficial 311 din 09 Mai 2012 (M. Of. 311/2012)

REGULAMENT din 2 mai 2012 privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale colegiilor de disciplina de pe langa inspectoratele scolare judetene EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 9 mai 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 280 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.art. 2colegiul central de disciplinã al ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului şi colegiile de disciplinã de pe lângã inspectoratele şcolare se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu prezentul regulament.art. 3(1) personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din ministerul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, care a fost sancţionat conform cu prevederile art. 280 alin. (2) din legea nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, are dreptul de a contesta, în termen de ...

Monitorul Oficial 305 din 08 Mai 2012 (M. Of. 305/2012)

REGULAMENT din 2 mai 2012 de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurentei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 8 mai 2012

Art. 1 rolul colegiului consultativ(1) colegiul consultativ al consiliului concurenţei, denumit în continuare colegiul consultativ, are rol de organism tehnic nepermanent, fãrã personalitate juridicã, care emite opinii neobligatorii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenţã şi se constituie în structura consiliului concurenţei, în condiţiile legii concurenţei nr. 21/1996, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare legea concurenţei, şi ale prezentului regulament.(2) la lucrãrile colegiului consultativ participã de drept foştii preşedinţi ai consiliului concurenţei, indiferent dacã au sau nu au calitatea de membru al colegiului consultativ. În cadrul colegiului consultativ pot fi cooptate şi alte persoane de ...

Monitorul Oficial 297 din 05 Mai 2012 (M. Of. 297/2012)

REGULAMENT din 29 martie 2012 privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instantelor judecatoresti, precum si ale personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Justitiei EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 5 mai 2012

Art. 1(1) prezentul regulament reglementeazã evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul instanţelor judecãtoreşti, precum şi ale personalului contractual din aparatul propriu al ministerului justiţiei.(2) evaluarea performanţelor profesionale individuale are drept scop aprecierea obiectivã a activitãţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivã cu rezultatele obţinute în mod efectiv.art. 2(1) activitatea personalului contractual din cadrul instanţelor judecãtoreşti este evaluatã anual de cãtre preşedintele instanţei, împreunã cu conducãtorii compartimentelor în cadrul cãrora îşi desfãşoarã activitatea.(2) documentaţia aferentã activitãţii de evaluare se gestioneazã de cãtre preşedintele instanţei sau de cãtre o ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016