Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament octombrie 2012 Twitter Facebook

Acte regulament octombrie 2012

Monitorul Oficial 731 din 29 Octombrie 2012 (M. Of. 731/2012)

REGULAMENT din 24 octombrie 2012 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistratilor-asistenti ai Curtii Constitutionale EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale aprobă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul corpului magistraţilor-asistenţi ai curţii constituţionale.art. 2(1) posturile vacante pot fi scoase la concurs în condiţiile legii nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale şi ale prezentului regulament.(2) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.art. 3(1) ocuparea postului vacant de prim-magistrat-asistent se face prin concurs, ...

REGULAMENT din 24 octombrie 2012 privind pregatirea magistratilor-asistenti in perioada de stagiu, precum si organizarea si desfasurarea examenului de capacitate EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 81 din regulamentul de organizare şi funcţionare a curţii constituţionale, adoptat prin hotărârea plenului curţii constituţionale nr. 6/2012,plenul curţii constituţionale aprobă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În baza prevederilor legii nr. 124/2000 privind structura personalului curţii constituţionale, denumită în continuare lege, şi a legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraţii-asistenţi stagiari care nu au absolvit institutul naţional al magistraturii efectuează un stagiu de 2 ani.(2) stagiul se desfăşoară în două etape: prima etapă - de 6 luni şi a doua etapă - de 18 luni.(3) pentru absolvenţii institutului ...

Monitorul Oficial 720 din 24 Octombrie 2012 (M. Of. 720/2012)

REGULAMENT din 1 octombrie 2012 privind procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum si ale personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 octombrie 2012

Art. 1(1) prezentul regulament se aplică personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti.(2) evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu rezultatele obţinute în mod efectiv.art. 2(1) activitatea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex al instanţelor judecătoreşti este evaluată anual de către conducătorul instanţei judecătoreşti în care îşi desfăşoară activitatea, prin acordarea calificativelor "foarte bine", "bine", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător", la propunerea grefierului-şef sau primului grefier, după ...

 REGULAMENT nr. 2 din 15 octombrie 2012 pentru modificarea Regulamentului Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici EMITENT: Comisia de Concurs pentru Recrutarea Înalţilor Funcţionari Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 720 din 24 octombrie 2012

Art. iregulamentul comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 411 din 2 iunie 2008, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 1(1) prezentul regulament reglementează modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, pe o funcţie publică vacantă, denumit în continuare concurs."2. la articolul 2, literele b), c) şi d) vor avea următorul cuprins:"b) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să ocupe o funcţie publică ...

Monitorul Oficial 706 din 16 Octombrie 2012 (M. Of. 706/2012)

REGULAMENT din 7 august 2012 sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012

Art. 1situl de importanţă comunitară rosci0102 leaota este înfiinţat prin ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene natura 2000 în românia, cu modificările ulterioare.art. 2prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 49/2011.art. 3regulamentul cuprinde regulile care trebuie respectate pe teritoriul sitului de importanţă comunitară rosci0102 leaota, precum şi modul în care ...

Monitorul Oficial 695 din 10 Octombrie 2012 (M. Of. 695/2012)

 REGULAMENT din 2 octombrie 2012 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă EMITENT: Ministerul Administraţiei şi Internelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 695 din 10 octombrie 2012

──────────aprobat prin ordinul nr. 236 din 2 octombrie 2012, publicat în monitorul oficial nr. 695 din 10 octombrie 2012.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă din românia se organizează anual, pe etape, de către inspectoratele judeţene/al municipiului bucureşti pentru situaţii de urgenţă, sub coordonarea inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă.art. 2În organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale, inspectoratul general pentru situaţii de urgenţă şi inspectoratele judeţene/al municipiului bucureşti pentru situaţii de urgenţă sunt sprijinite material şi financiar, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, operatori economici, instituţii publice şi asociaţii profesionale, ...

Monitorul Oficial 694 din 09 Octombrie 2012 (M. Of. 694/2012)

REGULAMENT nr. 13 din 18 septembrie 2012 pentru abrogarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2012 privind procedura de solutionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata, aplicata de Banca Nationala a Romaniei EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 9 octombrie 2012

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 31/2012 pentru modificarea unor acte normative în domeniul serviciilor de plată, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite prezentul regulament.articol unicla data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 9/2012 privind procedura de soluţionare a diferendelor dintre utilizatorii serviciilor de plată şi prestatorii de servicii de plată, aplicată de banca naţională a româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 408 din 19 iunie 2012.preşedintele consiliului de administraţie al băncii ...

Monitorul Oficial 692 din 09 Octombrie 2012 (M. Of. 692/2012)

REGULAMENT din 28 septembrie 2012 de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - INSPECTIA JUDICIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 9 octombrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) inspecţia judiciară funcţionează ca structură autonomă în cadrul consiliului superior al magistraturii şi acţionează potrivit principiului independenţei operaţionale.(2) inspecţia judiciară are personalitate juridică şi sediul în municipiul bucureşti.(3) scopul inspecţiei judiciare este acela de a contribui la îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, a eficienţei şi eficacităţii sistemului judiciar, prin intermediul unor verificări independente şi de evaluare a activităţii acestuia.art. 2structura, organizarea şi atribuţiile inspecţiei judiciare sunt prevăzute în legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, în alte legi şi acte normative speciale, precum şi în prezentul regulament.art. 3(1) activitatea inspecţiei judiciare se desfăşoară în ...

Monitorul Oficial 689 din 05 Octombrie 2012 (M. Of. 689/2012)

REGULAMENT din 6 decembrie 2011 de organizare si functionare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 5 octombrie 2012

Comisia hidrotehnică interguvernamentală (în continuare comisia hidrotehnică) a fost înfiinţată în baza art. 15 din acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor prutului şi dunării, semnat la chişinău la 28 iunie 2010 (în continuare acord).cap. icompetenţele şi sarcinile comisiei hidrotehniceart. 1comisia hidrotehnică are următoarele competenţe şi sarcini:a) îndeplineşte prevederile acordului, constată eventualele dificultăţi de aplicare şi adoptă măsurile necesare în vederea eliminării acestora;b) promovează dezvoltarea colaborării bilaterale în domeniul gospodăririi apelor din punct de vedere juridic, tehnic şi organizatoric, conform prevederilor acordului;c) coordonează armonizarea planurilor de management elaborate de statele ...

Monitorul Oficial 685 din 03 Octombrie 2012 (M. Of. 685/2012)

REGULAMENT nr. 8 din 1 octombrie 2012 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2004 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 3 octombrie 2012

Art. iregulamentul nr. 1/2004 privind organizarea comisiei naţionale a valorilor mobiliare, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 6/2004, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 272 din 29 martie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) numărul maxim de posturi este de 260, exclusiv membrii comisiei naţionale a valorilor mobiliare".art. iiprezentul regulament se aprobă prin ordin al preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare şi intră în vigoare la data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i. preşedintele comisiei naţionale a valorilor ...

Monitorul Oficial 682 din 02 Octombrie 2012 (M. Of. 682/2012)

REGULAMENT din 18 septembrie 2012 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru numirea in functie a inspectorilor judiciari EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 2 octombrie 2012

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) inspecţia judiciară este o structură cu personalitate juridică în cadrul consiliului superior al magistraturii, cu sediul în municipiul bucureşti.(2) inspectorii din cadrul inspecţiei judiciare sunt numiţi în funcţie de către inspectorul-şef, în urma unui concurs organizat în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.art. 2(1) concursul pentru numirea în funcţia de inspector judiciar se organizează, ori de câte ori este necesar, de către inspecţia judiciară.(2) organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar se anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea primei ...

Monitorul Oficial 681 din 02 Octombrie 2012 (M. Of. 681/2012)

REGULAMENT din 28 iunie 2012 de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 2 octombrie 2012

Art. 1potrivit prevederilor art. 13 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011, examenul de competenţă profesională se organizează de către camera auditorilor financiari din românia, denumită în continuare camera, prin departamentul admitere, pregătire continuă şi stagiari.art. 2pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, camera va organiza examenul de competenţă profesională pentru stagiarii în activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu şi şi-au îndeplinit toate obligaţiile ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016