Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 5 septembrie 2012 de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 septembrie 2012  de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 5 septembrie 2012 de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 7 septembrie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS.
    ART. 2
    CNATDCU se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
    ART. 3
    CNATDCU are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) propune comisiile de specialitate care evaluează tezele de abilitare şi propune acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, prin ordin emis de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 300 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;
    b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor şi propune acordarea sau neacordarea titlului de doctor, prin ordin emis de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 168 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;
    c) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător ştiinţific gradele I şi II, denumite în continuare CS I şi CS II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor şi propune emiterea ordinului ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului de acordare sau neacordare a acestor grade profesionale, conform art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
    d) propune MECTS procedurile de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat şi realizează aceste evaluări conform art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;
    e) prezintă un raport anual MECTS privind resursa umană pentru activităţile didactice şi de cercetare din învăţământul superior, în baza unor indicatori specifici, conform art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;
    f) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcţiilor didactice universitare de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, respectiv profesor universitar şi pentru acordarea gradelor profesionale de CS II şi CS I. Aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;
    g) propune un set de standarde minimale necesare şi obligatorii pentru acceptarea de către CNATDCU a dosarului pentru susţinerea atestatului de abilitare, standarde care se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;
    h) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universităţi, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare;
    i) evaluează şi formulează propuneri în vederea emiterii unui ordin de către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului în legătură cu acordarea indemnizaţiei de merit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.
    ART. 4
    (1) Structurile din componenţa CNATDCU sunt:
    a) Consiliul general;
    b) comisiile de specialitate.
    (2) Structura pe domenii fundamentale şi specializări a CNATDCU este prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.
    (3) Atât membrii Consiliului general, cât şi membrii comisiilor de specialitate sunt membri ai CNATDCU.

    CAP. II
    Constituire

    ART. 5
    Pot fi membrii CNATDCU cadre didactice universitare şi cercetători având cel puţin titlul de conferenţiar sau de CS II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, membri ai Academiei Române şi ai unor instituţii de cultură.
    ART. 6
    (1) Consiliul general al CNATDCU, denumit în continuare Consiliul general, este format din maximum 47 de membri, dintre care 34 sunt preşedinţii comisiilor de specialitate.
    (2) Consiliul general este condus de un preşedinte şi 3 vicepreşedinţi, aleşi de către membrii acestuia în prima şedinţă.
    (3) Preşedintele Consiliului general este şi preşedinte al CNATDCU, iar vicepreşedinţii Consiliului general sunt şi vicepreşedinţi ai CNATDCU.
    ART. 7
    Membrii Consiliului general sunt profesori universitari, CS I sau persoane cu titluri echivalente obţinute în străinătate ori membri ai Academiei Române.
    ART. 8
    (1) Fiecare comisie de specialitate are un preşedinte şi unul sau 2 vicepreşedinţi.
    (2) Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experţi în domeniul sau domeniile ştiinţifice arondate, numiţi ca membri ai CNATDCU prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior.
    (3) Numărul membrilor unei comisii de specialitate este stabilit în cadrul structurii CNATDCU, astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora. În acest scop, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului se poate dispune completarea cu caracter permanent sau temporar a comisiilor de specialitate cu noi experţi şi în timpul derulării unui mandat al CNATDCU.
    ART. 9
    (1) Consiliul general poate înfiinţa comisii de lucru, pe durată determinată, care pot include membri ai CNATDCU şi experţi externi, pentru următoarele tipuri de activităţi:
    a) evaluarea calităţii resurselor umane din şcolile doctorale;
    b) elaborarea propunerilor de metodologii şi reglementări care intră în atribuţiile CNATDCU.
    (2) Consiliul general poate înfiinţa, în funcţie de necesităţi ori la cererea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, comisii de lucru, pe durată determinată, şi pentru alte tipuri de activităţi, în condiţiile legii.
    ART. 10
    În cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului general sau în una dintre comisiile de specialitate, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    ART. 11
    (1) Membrii CNATDCU au următoarele obligaţii:
    a) de a participa la şedinţele de lucru ale CNATDCU;
    b) de a respecta normele etice sau de deontologie profesională;
    c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calităţii deţinute.
    (2) Membrii CNATDCU pot fi revocaţi din această calitate cu respectarea principiului simetriei actelor juridice.
    (3) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului poate proceda la revocare.
    (4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeşte, prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, un nou membru care îndeplineşte condiţiile stipulate la art. 5.

    CAP. III
    Competenţe

    ART. 12
    Consiliul general are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi al comisiilor CNATDCU;
    b) monitorizează continuu respectarea reglementărilor, procedurilor şi standardelor în vigoare în activitatea comisiilor de specialitate, întocmind rapoarte anuale către ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    c) analizează oportunitatea şi dispune derularea unor controale privitoare la activitatea unor comisii sau membri ai CNATDCU, în urma sesizării externe ori autosesizării existenţei unor nereguli în activitatea acestora;
    d) aprobă şi propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului acţiunile necesare îmbunătăţirii activităţii CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării;
    e) adoptă rezoluţii numai cu avizul comisiei de specialitate;
    f) validează propunerile comisiilor de specialitate, formulate în urma procesului de evaluare;
    g) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    ART. 13
    (1) Preşedintele CNATDCU are următoarele atribuţii:
    a) conduce lucrările Consiliului general;
    b) stabileşte ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Consiliului general, la cererea oricărui membru al Consiliului general;
    c) reprezintă CNATDCU în relaţia cu ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    d) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) În cazul absenţei preşedintelui CNATDCU, conducerea lucrărilor şi stabilirea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului general se fac de către unul dintre vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii îndeplinesc aceste activităţi prin rotaţie, în ordine alfabetică.
    (3) Preşedintele CNATDCU poate delega vicepreşedinţilor CNATDCU unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată, şi poate revoca respectivele delegări.
    ART. 14
    Consiliul general şi comisiile sunt convocate de către MECTS. De regulă, Consiliul general se întruneşte cel puţin o dată la două luni.
    ART. 15
    (1) Deciziile Consiliului general sunt aprobate prin votul membrilor acestuia.
    (2) Cvorumul necesar pentru luarea deciziilor în cadrul Consiliului general este de două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general.
    ART. 16
    Deciziile Consiliului general al CNATDCU pot fi contestate.
    ART. 17
    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept atât la şedinţele Consiliului general, cât şi la şedinţele comisiilor de specialitate, în calitate de observator.
    ART. 18
    (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea biroului comisiei de specialitate;
    b) reprezintă comisia în cadrul Consiliului general;
    c) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) Preşedintele comisiei de specialitate poate delega vicepreşedintelui sau vicepreşedinţilor comisiei unele din atribuţiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.
    ART. 19
    (1) Propunerea de către CNATDCU a standardelor minimale prevăzute la art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 , cu modificările şi completările ulterioare, se realizează conform următoarei proceduri:
    a) fiecare comisie de specialitate propune, prin decizie a comisiei, standardele minimale aplicabile domeniilor acoperite de respectiva comisie, pe baza propunerilor făcute de către membrii acelei comisii;
    b) Consiliul general validează, prin decizie, standardele minimale, pe baza propunerilor făcute de către comisiile de specialitate, şi le propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    c) propunerea Consiliului general este înaintată de către preşedintele CNATDCU ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului;
    d) standardele minimale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, pe baza propunerii Consiliului general.
    (2) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de profesor universitar, a gradului profesional de CS I şi pentru obţinerea atestatului de abilitare sunt identice.
    (3) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlului de conferenţiar universitar şi a gradului profesional de CS II sunt identice.
    (4) CNATDCU poate propune ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului modificarea standardelor minimale, în urma reluării procedurii prevăzute la alin. (1).

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 20
    Activitatea CNATDCU, în condiţiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de către un secretariat tehnic asigurat de către compartimentele de specialitate ale MECTS.
    ART. 21
    Resursele materiale şi financiare necesare funcţionării CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, în condiţiile legii.
    ART. 22
    Pentru participarea la şedinţe sau reuniuni de lucru, membrilor CNATDCU şi comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă şi cazare, în condiţiile legii.
    ART. 23
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului de aprobare a prezentului regulament, Consiliul general al CNATDCU propune spre aprobare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului regulamentul intern de funcţionare al CNATDCU şi procedurile de derulare a proceselor din cadrul acestui consiliu.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016