Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-educatiei-cercetarii-tinereturlui-si-sportului Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tinereturlui Si Sportului


Monitorul Oficial 64 bis din 30 Ianuarie 2013 (M. Of. 64 bis/2013)

METODOLOGIE-CADRU*) din 13 noiembrie 2012 privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 bis din 30 ianuarie 2013

_________*) aprobată de ordinul nr. 6239/2012 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 64 din 30 ianuarie 2013.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează:a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;c) angajarea personalului didactic în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.(2) prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2013, respectiv unităţile de învăţământ conexe ale învăţământului preuniversitar şi unităţile de ...

Monitorul Oficial 64 din 30 Ianuarie 2013 (M. Of. 64/2013)

ORDIN nr. 6.239 din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 30 ianuarie 2013

În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 252, 253, 254, 254^1, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 şi 284 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar ...

Monitorul Oficial 55 din 24 Ianuarie 2013 (M. Of. 55/2013)

ORDIN nr. 6.584 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2013

În baza prevederilor art. 74 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu hotărârea guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional de evaluare şi examinare, cu modificările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a iv-a, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, ...

METODOLOGIE din 20 decembrie 2012 de organizare si administrare a evaluarii elevilor la finalul clasei a IV-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2013

I. dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a iv-a, denumită în continuare en iv, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) en iv este o evaluare standardizată, realizată pe un eşantion de elevi aflaţi în clasa a iv-a în unităţile din învăţământul de stat şi particular din întreaga ţară, care are scopul de a furniza datele şi dovezile necesare pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar.art. 2(1) en iv se desfăşoară anual, pe parcursul ...

Monitorul Oficial 47 din 22 Ianuarie 2013 (M. Of. 47/2013)

ORDIN nr. 5.910 din 28 septembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013

În baza prevederilor art. 74 alin. (4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu hotărârea guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional de evaluare şi examinare, cu modificările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a vi-a, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.art. ...

METODOLOGIE din 28 septembrie 2012 de organizare a evaluarii elevilor la finalul clasei a VI-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 22 ianuarie 2013

I. dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează organizarea evaluării elevilor la finalul clasei a vi-a.(2) evaluarea elevilor la finalul clasei a vi-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu.(3) evaluarea elevilor la finalul clasei a vi-a este o evaluare la nivel naţional care se organizează pentru toţi elevii clasei a vi-a din unităţile şcolare din învăţământul de stat şi particular.(4) pentru verificarea procedurilor şi pilotarea instrumentelor de evaluare, în anul şcolar 2012-2013, evaluarea elevilor la finalul clasei a vi-a se organizează pe un ...

Monitorul Oficial 44 din 21 Ianuarie 2013 (M. Of. 44/2013)

ORDIN nr. 6.576 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 21 ianuarie 2013

În baza prevederilor art. 74 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu hotărârea guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului naţional de evaluare şi examinare, cu modificările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a ii-a, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea ...

METODOLOGIE din 20 decembrie 2012 de organizare a evaluarii competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 21 ianuarie 2013

I. dispoziţii generaleart. 1(1) prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a ii-a.(2) evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se organizează pentru elevii din clasa a ii-a din unităţile învăţământului de stat şi particular.(3) evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se face, conform legii, pentru competenţele scris-citit şi matematică.(4) pentru verificarea procedurilor şi pilotarea instrumentelor de evaluare, în anul şcolar 2012-2013, evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se organizează pe un eşantion de elevi.art. 2(1) evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a ii-a se desfăşoară anual, pe parcursul lunii ...

Monitorul Oficial 36 din 16 Ianuarie 2013 (M. Of. 36/2013)

ORDIN nr. 6.537 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012, avizat de ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi de ministerul finanţelor publice;în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul hotărârii guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi ...

Monitorul Oficial 28 bis din 14 Ianuarie 2013 (M. Of. 28 bis/2013)

ANEXE din 31 august 2012 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2013 (Anexele nr. 1 si 2)*) EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 28 bis din 14 ianuarie 2013

-----------*) aprobate de ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 28 din 14 ianuarie 2013.anexa 1 calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2013 sesiunea iunie-iulie 2013  27 - 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen  31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a xii-a/a xiii-a  10 - 12 iunie 2013 evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare   orală în limba română - proba a  12 - 14 iunie 2013 evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare   orală în limba maternă - ...

‹‹ Pagina 1 din 66
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016