Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE-CADRU*) din 13 noiembrie 2012 privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE-CADRU*) din 13 noiembrie 2012  privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE-CADRU*) din 13 noiembrie 2012 privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 64 bis din 30 ianuarie 2013
_________
    *) Aprobată de Ordinul nr. 6239/2012 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 30 ianuarie 2013.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta Metodologie reglementează:
    a) condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;
    b) organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
    c) angajarea personalului didactic în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
    (2) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unităţile de învăţământ cu personalitate juridică la data de 1 septembrie 2013, respectiv unităţile de învăţământ conexe ale învăţământului preuniversitar şi unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare, care se organizează şi funcţionează conform art. 19, respectiv art. 99-100 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. La decizia unităţilor de învăţământ şi a autorităţilor administraţiei publice locale se pot înfiinţa consorţii şcolare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a consorţiilor şcolare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Înfiinţarea şi desfiinţarea consorţiilor şcolare pentru anul şcolar 2013-2014, se realizează şi se transmite inspectoratelor şcolare până la data de 30 ianuarie 2013. La nivelul consorţiilor şcolare se pot constitui posturi didactice/catedre vacante din ore existente la două sau mai multe unităţi de învăţământ, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.
    ART. 2
    (1) Prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, în sensul prezentei Metodologii, numite în continuare cadre didactice titulare, se au în vedere cadrele didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
    (2) Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, dar au ocupat prin concurs posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, după promovarea examenului pentru dobândirea definitivării în învăţământ consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în care au fost repartizate aceste cadre didactice, hotărăsc modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată. Pe baza certificatului/adeverinţei de dobândire a definitivării în învăţământ şi a acordului consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru aceste cadre didactice, inspectoratele şcolare emit noi decizii de repartizare ca titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar.
    (3) Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare - emise de instituţiile abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare şi prin contractul individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată între directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ şi cadrul didactic titular.
    ART. 3
    (1) Cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sunt cadre didactice cu drept de practică în învăţământul preuniversitar.
    (2) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/ postliceal/mediu încadraţi în sistemul de învăţământ au obligaţia să finalizeze pregătirea psihopedagogică în termen de cel mult 5 ani de la angajarea în învăţământ. Pregătirea psihopedagogică presupune, potrivit Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, obţinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obţinerea Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică.
    (3) Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar pedagogic sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzut în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012.
    ART. 4
    (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează şi se desfăşoară conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordine, următoarele:
    a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ şi a aprobării planurilor de şcolarizare;
    b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
    c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări;
    d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;
    e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic pe perioada rezervării;
    f) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
    g) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu;
    h) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
    i) modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    j) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs;
    k) detaşarea personalului didactic titular pentru apropierea de domiciliu;
    l) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;
    m) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor/consorţiilor şcolare ori prin asocieri temporare de unităţi de învăţământ la nivel local/judeţean, în şedinţă publică organizată la nivelul inspectoratului şcolar;
    n) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;
    o) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care apar pe parcursul anului şcolar, conform reglementărilor emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Prevederile prezentei Metodologii se aplică atât unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cât şi unităţilor de învăţământ preuniversitar particular acreditate sau autorizate care solicită ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar prevăzute la alin. (1), cu condiţia publicării acestora în perioadele stabilite în Calendarul mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014, prevăzut în anexa nr. 19, denumit în continuare Calendar. La propunerea unităţilor de învăţământ particular, cadrele didactice, participante la aceste etape, pot ocupa şi posturi didactice/catedre vacante/rezervate în aceste unităţi de învăţământ, cu avizul unităţii de învăţământ sau fără nici o restricţie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
    ART. 5
    Eliberarea din funcţie a personalului didactic angajat în unităţi de învăţământ preuniversitar de stat se dispune de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, iar la unităţile de învăţământ preuniversitar particulare de către persoana juridică angajatoare, la încetarea de drept a contractului individual de muncă, prin acordul părţilor, la solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) şi b), art. 56 şi art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare sau ca efect al aplicării sancţiunii disciplinare, în temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar/consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ

    ART. 6
    (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar se realizează pe baza normativelor în vigoare privind formaţiunile de studiu, a planurilor de şcolarizare propuse de unităţile de învăţământ, după consultarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a operatorilor economici şi a planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în concordanţă cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare stabilită conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu se organizează conform prevederilor legale şi actelor normative care reglementează funcţionarea învăţământului cu predare simultană sau organizarea activităţii pe grupe pentru predarea limbilor străine la clasele bilingve, la pregătirea-instruirea practică, precum şi la activităţile desfăşurate în cluburile sportive şcolare, în palate şi cluburile copiilor/Palatul Naţional al Copiilor. În cazuri excepţionale, bine motivate, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona sub efectivul minim, cu aprobarea inspectoratelor şcolare, cu încadrarea în bugetul alocat şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.
    ART. 7
    Activitatea personalului didactic din unităţile de învăţământ se stabileşte conform art. 262 alin. (1) - (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 8
    (1) Norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, se constituie, în baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţă sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat, pe diploma/certificatul de absolvire a unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă sau ore conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră. Diplomele de doctor şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau în considerare la stabilirea normei didactice.
    (2) În baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum şi la constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, pentru absolvenţii învăţământului superior se iau în considerare şi:
    a) programele de conversie care asigură dobândirea de noi competenţe pentru noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice altele decât cele ocupate în baza formării iniţiale;
    b) studiile universitare de masterat, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată;
    c) studiile universitare de masterat, care au minimum 90 de credite transferabile, în profilul postului, finalizate cu diplomă obţinută ulterior finalizării cu diplomă a studiilor universitare de licenţă şi masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.
    (3) Prin excepţie, dacă norma didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată din învăţământul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) şi art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate fi constituită din 2/3 din ore de la specializarea sau specializările de bază şi completată cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În învăţământul gimnazial din mediul rural norma didactică de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare şi a celor angajate cu contract individual pe perioadă determinată se poate constitui din 1/2 din ore de la specialitatea sau specialităţile de bază şi completată cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adăugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Activitatea şi norma didactică pentru personalul didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică, precum şi din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Profesorii consilieri din cabinetele şcolare/interşcolare de asistenţă psihopedagogică au obligaţia de a efectua minimum 4 ore de predare în specialitate, în acord cu planul-cadru, cu respectarea normei săptămânale de 40 de ore.
    (5) Activitatea şi norma didactică pentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare şi funcţionare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (6) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe săptămână şi se constituie conform Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, aprobat prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (7) Pe posturile didactice/catedrele din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor se încadrează: învăţători, antrenori, maiştri-instructori, institutori şi profesori cu specializări în profilul postului. Norma didactică de predare-învăţare- evaluare a personalului didactic din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor se stabileşte în funcţie de nivelul studiilor, după cum urmează:
    a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenţii studiilor medii, postliceale sau şcolilor de maiştri cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii medii/postliceale, învăţător, maistru-instructor, antrenor;
    b) 24 de ore pe săptămână pentru învăţători şi maiştri-instructori, absolvenţi ai studiilor medii, postliceale sau şcolilor de maiştri cu diplomă de absolvire în profilul postului şi cu diplomă de absolvire sau de licenţă ai învăţământului superior într-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lungă sau scurtă durată;
    c) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurtă durată;
    d) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii colegiilor universitare de antrenori cu diplomă de absolvire în profilul postului, încadraţi în funcţia didactică de antrenor şi salarizarea corespunzătoare funcţiei;
    e) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de absolvire sau de licenţă în profilul postului, cu salarizarea corespunzătoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurtă durată sau studii superioare de lungă durată.
    (8) Schimbarea profilului unui post pentru care există autorizare/acreditare din cluburile sportive şcolare, precum şi din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/ Palatul Naţional al Copiilor, se realizează de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, conform art. 93 din Legea educaţiei nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Înfiinţarea de noi profiluri se realizează numai cu acordul conducerii inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv cu acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru Palatul Naţional al Copiilor, de regulă în perioada întocmirii proiectului planului de şcolarizare.
    (9) Pentru profesorii documentarişti, activitatea şi norma didactică se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (10) Norma didactică a personalului didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, transferat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificri prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe săptămână, în raport cu care se stabilesc drepturile salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, transferat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute în Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 9
    (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice, ai unei şcoli echivalente sau studii superioare, în profilul postului, în conformitate cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numit în continuare Centralizator, precum şi absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific, dovedit prin foaia matricolă sau certificat de absolvire.
    (2) Posturile didactice din învăţământul preşcolar şi primar pot fi ocupate de:
    a) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar" încadraţi în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar;
    b) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, în concordanţă cu Centralizatorul ori de absolvenţi ai colegiului universitar pedagogic cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, care, până la intrarea în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    c) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator în concordanţă cu Centralizatorul ori de absolvenţi cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată şi care şi- au echivalat învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar;
    d) absolvenţi cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, care şi-au echivalat învăţământul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de profesor pentru învăţământ preşcolar, respectiv de profesor pentru învăţământ primar;
    e) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, în concordanţă cu Centralizatorul ori de absolvenţi cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată şi care nu şi-au echivalat învăţământul universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de institutor;
    f) absolvenţi cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, care nu şi-au echivalat învăţământul universitar realizat prin colegiul universitar pedagogic, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, încadraţi în funcţia didactică de institutor;
    g) absolvenţi cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior şi a unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic pentru învăţământul preşcolar, încadraţi în funcţia didactică de institutor;
    h) absolvenţi cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unor şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările educatoare, educator, învăţător, învăţătoare, educatoare-învăţător, educator-învăţător, învăţător-educatoare, învăţător-educator, în concordanţă cu Centralizatorul, încadraţi în funcţia didactică de educatoare, respectiv de învăţător.
    (3) În învăţământul preşcolar şi primar alternativ trebuie îndeplinite, după caz, condiţiile de studii menţionate la alin. (2), precum şi parcurgerea şi finalizarea modulului pedagogic specific alternativei educaţionale cu diplomă/certificat/adeverinţă.
    (4) Pentru a fi încadraţi în funcţiile didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, de profesor pentru învăţământul primar sau de institutor, specializările absolvenţilor cu diplomă ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată ori ai ciclului I de studii universitare de licenţă care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată*1), trebuie să se regăsească în hotărârile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii universitare, care a început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993, republicate, trebuie tratat individual raportat la conţinutul hotărârii Guvernului valabilă la momentul înscrierii la facultate.
_________
    *1) Legea nr. 88/1993, republicată, a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5) Posturile didactice/catedrele de profesor din învăţământul gimnazial, clasele V-VIII, din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, din învăţământul profesional şi la anul de completare, pot fi ocupate de:
    a) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    b) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    c) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    d) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    e) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    f) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a cel puţin 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1);
    g) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (6) În mod excepţional, în lipsa profesorilor de specialitate, cu specializări prevăzute la alin. (5), catedrele de limbi moderne/materne, de educaţie plastică, de educaţie muzicală, de educaţie fizică şi de religie din învăţământul gimnazial, clasele V-VIII, din învăţământul profesional şi la anul de completare, pot fi ocupate pe perioadă determinată, de absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare în profilul catedrei, conform prezentei Metodologii, salarizaţi corespunzător funcţiei de institutor cu studii superioare de scurtă durată.
    (7) Posturile didactice/catedrele de profesor în învăţământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum şi în învăţământul postliceal, pot fi ocupate de absolvenţi cu studiile prevăzute la alin. (5) lit. a), b), f), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (8) În mod excepţional, în lipsa profesorilor de specialitate, care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (7), după derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din învăţământul liceal obligatoriu, clasele a IX-a şi a X-a, pot fi încadraţi pe perioadă determinată absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (9) Catedrele de pregătire-instruire practică în învăţământul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, în învăţământul profesional şi la anul de completare, precum şi în învăţământul postliceal pot fi ocupate de:
    a) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializări în profilul postului sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmate de ciclul II de studii universitare de masterat cu specializări în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) sau ai studiilor universitare de lungă durată în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de profesor de instruire practică şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "profesor cu studii superioare de lungă durată";
    b) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai studiilor universitare de lungă durată, care ulterior au finalizat cu diplomă/certificat programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de profesor de instruire practică şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "profesor cu studii superioare de lungă durată";
    c) absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă, urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diplomă programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de profesor de instruire practică şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "profesor cu studii superioare de lungă durată";
    d) absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de profesor de instruire practică şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "profesor cu studii superioare de scurtă durată";
    e) absolvenţi cu diplomă ai şcolilor postliceale sau ai şcolilor de maiştri cu specializări în profilul postului şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), încadraţi în funcţia de maistru-instructor şi salarizarea corespunzătoare nivelului de studii, pentru funcţia de "maistru - instructor".
    (10) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare, de instruire practică şi de evaluare curentă a elevilor în clasă pentru cadrele didactice, care au finalizat cu diplomă studii universitare, studii postliceale sau şcoli de maiştri, încadrate pe catedre de pregătire-instruire practică este de 24 ore pe săptămână, respectiv de 20 ore pe săptămână în învăţământul special. Pentru a fi încadraţi în funcţia didactică de profesor de instruire practică, specializările absolvenţilor cu diplomă ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată ori ai ciclului I de studii universitare de licenţă care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993, republicate, trebuie să respecte condiţiile prevăzute la alin. (4).
    (11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special personalul didactic trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de studii prevăzute la alin. (1) - (9), precum şi pregătirea psihopedagogică prevăzută la art. 3 alin. (2) - (3) ori îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), iar pentru alte specializări, decât cele psihopedagogice prevăzute în anexa nr. 17, este necesar şi un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (12) Posturile de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică normate la unităţi de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul.
    (13) Posturile de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică normate la unităţi de învăţământ liceal, unităţi de învăţământ având clase I-XII/XIII/XIV sau clase V-XII/XIII/XIV pot fi ocupate de absolvenţi cu specializări în profilul postului, care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (7) şi la alin. (12).
    (14) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice interşcolare şi din cabinetele şcolare/interşcolare pot fi ocupate absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, conform art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul.
    (15) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive şcolare şi din unităţile de învăţământ în care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de:
    a) profesori care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la alin. (5) - (8), cu specializări în domeniile educaţie fizică şi sport/cultură fizică şi sport, precum şi îndeplinirea condiţiei suplimentare a specializării, în cadrul studiilor universitare, în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată;
    b) antrenori, în cluburile sportive şcolare, absolvenţi cu diplomă ai unui liceu şi ai unei şcoli de antrenori ori ai unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, cu specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată şi absolvirea unui curs în domeniul psihopedagogic şi metodic.
    c) profesori - antrenori, în cluburile sportive şcolare, care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la alin. (5), cu specializări în domeniile educaţie fizică şi sport/cultură fizică şi sport şi care au dobândit specializări în ramura de sport/disciplina sportivă solicitată prin absolvirea unei şcoli de antrenori autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate ori a unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate.
    (16) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior, care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la alin. (5), cu specializări în profilul postului în concordanţă cu Centralizatorul.
    (17) Disciplina "Religie" poate fi predată numai de absolvenţi ai învăţământului superior cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, în baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10
    Cadrele didactice calificate din învăţământul preuniversitar, care se încadrează în condiţiile de studii prevăzute la art. 8 alin. (1)-(2) şi art. 9, angajate cu contract individual de muncă sau în regim de plata cu ora, trebuie să facă şi dovada pregătirii psihopedagogice conform art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    ART. 11
    În unităţile de învăţământ cu predare simultană normarea personalului didactic se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    ART. 12
    (1) Catedrele de limbi moderne din învăţământul primar se atribuie astfel:
    a) profesorilor titulari care îndeplinesc condiţiile de studii, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
    b) profesorilor titulari care au specializări în profilul catedrei, în concordanţă cu Centralizatorul;
    c) profesorilor pentru învăţământul primar/institutorilor/învăţătorilor de la grupa sau clasa respectivă, în cadrul activităţilor postului, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competenţă;
    d) profesorilor pentru învăţământul primar/institutorilor/învăţătorilor de la altă grupă sau clasă, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii ori prin certificatul de competenţă, în regim de plata cu ora.
    (2) În unitatea de învăţământ în care nu există personal didactic de specialitate pentru predarea curriculum-ului de limbă maternă la învăţământul primar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide, după consultarea responsabilului comisiei metodice/de catedră de specialitate, care dintre profesorii pentru învăţământ primar/institutorii/învăţătorii cunoscători ai limbii materne respective pot preda şi la alte clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) În unitatea de învăţământ în care nu există personal didactic calificat pentru predarea disciplinei "Religie" la învăţământul primar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ decide, după consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru învăţământ primar/institutorii calificaţi şi abilitaţi în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cultele religioase recunoscute oficial de stat, pot preda "Religia" la clase din ciclul primar, în regim de plata cu ora. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Disciplinele cultură civică şi istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare este predată de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ciclul I de studii universitare de licenţă urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată, precum şi de absolvenţi cu diplomă/certificat ai unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul şi cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1). Pentru celelalte minorităţi naţionale, la disciplina istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale se încadrează cu prioritate absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea istorie - linia de studiu în limba maternă a minorităţii naţionale respective şi numai, în situaţii excepţionale, în lipsa acestora, pot fi încadraţi şi absolvenţi ai ciclului I de studii universitare de licenţă ori ai studiilor universitare de lungă sau scurtă durată care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările: limba şi literatura maternă a minorităţii naţionale respective sau etnologie - linia de studiu în limba maternă a minorităţii naţionale respective, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (5) Disciplinele economie, economie aplicată şi educaţie antreprenorială, logică, argumentare şi comunicare, studii sociale, literatură universală, ştiinţe şi educaţie artistică din învăţământul liceal intră în norma de predare a absolvenţilor cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1), ai studiilor universitare de lungă durată, precum şi a absolvenţilor cu diplomă/certificat ai unor programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau cu dobândirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1). Disciplina ştiinţe poate fi predată şi de absolvenţi ai studiilor postuniversitare de specializare "Predarea integrată a ştiinţelor" cu durata de cel puţin trei semestre. Disciplinele educaţie antreprenorială şi economie aplicată pot fi predate şi de absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filosofie, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (6) Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii universitare de lungă durată, care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filosofie, aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer/repartizare, îşi pot constitui/completa norma didactică şi cu ore de sociologie, psihologie sau economie, cu condiţia să fi avut în încadrare, în anii ulteriori titularizării, ore la aceste discipline. Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie sau sociologie - studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot constitui/completa norma didactică şi cu ore de filosofie, psihologie sau logică, argumentare şi comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot constitui/completa norma didactică şi cu ore de filosofie, sociologie sau logică, argumentare şi comunicare.
    ART. 13
    (1) La clasele cu predare bilingvă, limbile moderne se predau pe grupe.
    (2) La clasele cu predare intensivă, limbile moderne şi informatica se predau, de regulă, pe grupe, cu condiţia încadrării în bugetul alocat şi în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.
    ART. 14
    (1) Personalul didactic titular pe un post/catedră de corepetitor/acompaniament din liceele vocaţionale, din unităţile cu învăţământ integrat şi suplimentar de artă ori din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor rămâne încadrat ca personal didactic titular, în conformitate cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, în aceeaşi unitate de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile legale prevăzute pentru personalul didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar.
    ART. 15
    (1) Orele de educaţie tehnologică la clasele V-VIII se desfăşoară pe clase. Catedrele de educaţie tehnologică la clasele V-VIII pot fi ocupate de:
    a) absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea "educaţie tehnologică", în concordanţă cu Centralizatorul.
    b) profesori titulari cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, în concordanţă cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră.
    (2) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu sunt titulari, pot fi încadraţi pe catedrele de educaţie tehnologică, pe perioadă determinată, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3.
    ART. 16
    (1) Încadrarea cadrelor didactice pe catedrele de pregătire-instruire practică se realizează în funcţie de modul de organizare a acestei activităţi pe niveluri de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (9)-(10). Pregătirea-instruirea practică se efectuează pe clase la agenţi economici sau pe clase/grupe constituite în condiţiile legii, în atelierele proprii, în funcţie de resursele materiale existente şi de prevederile din convenţiile/protocoalele de parteneriat încheiate între unităţile de învăţământ şi agenţii economici, cu încadrarea în numărul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.
    (2) În unităţile de învăţământ preuniversitar în care se organizează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, încadrarea cadrelor didactice care realizează pregătirea/instruirea practică se face în funcţie de specializarea acestora şi prevederile planului de învăţământ. Orele de laborator tehnologic şi de instruire practică predate în cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 sunt incluse în norma didactică sau în plata cu ora, după caz. Pe parcursul unui an şcolar, un cadru didactic poate avea în încadrare cel mult o clasă de elevi care efectuează stagiul de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. În structura catedrelor de discipline tehnologice şi de pregătire/instruire practică vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată/transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectuează stagii de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic şi de instruire practică din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2 se ocupă numai pe perioadă determinată.
    (3) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanţă cu Centralizatorul.
    ART. 17
    (1) Posturile didactice/catedrele din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului mediu/postliceal/superior cu specializări în concordanţă cu Centralizatorul care îndeplinesc şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11).
    (2) Pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special în care se utilizează curriculum-ul şcolii de masă sau curriculum-ul şcolii de masă adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor - cadru în vigoare şi se ocupă cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) - (5), alin. (7), alin. (9) - (10), alin. (17), art. 10, art. 12 şi art. 14 - 16.
    (3) Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special pot fi ocupate de pot fi ocupate de profesori nevăzători care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (5) sau la art. 9 alin. (7) şi condiţia prevăzută la 9 alin. (11) pentru gimnaziu, respectiv condiţiile de studii prevăzute la art. 9 alin. (7) şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11) pentru liceu.
    (4) În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioadă determinată de profesori nevăzători, absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă, care îndeplinesc şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11), cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
    (5) În situaţia în care nu există nici un candidat nevăzător, postul de profesor preparator (nevăzător) poate fi ocupat pe perioadă determinată şi de alte cadre didactice care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (3) - (4).
    (7) Disciplinele din aria curriculară "tehnologii" la clasele V-VIII din învăţământul special, activităţile de pre-profesionalizare şi pregătirea-instruirea practică în învăţământul special pot fi desfăşurate de cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (9) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (11).
    (8) Cadrele didactice titulare în învăţământul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială, de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog şcolar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză care nu au specializări în concordanţă cu Centralizatorul, au obligaţia de a urma programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializări în: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special.
    (9) În mod excepţional, în lipsa personalului didactic de specialitate cu studii conform alin. (1) sau alin. (2), după derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului, în învăţământul special pot fi încadraţi pe perioadă determinată:
    a) absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă specializările limba română sau limba şi literatura română pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog şcolar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoză;
    b) oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, cu specializări dobândite în cadrul ciclului II de studii universitare de masterat, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau în cadrul învăţământului universitar de lungă durată, care îndeplinesc şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11), pe posturile de profesor itinerant şi de sprijin de nivel liceal;
    c) oricare din absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, care îndeplinesc şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11), cu excepţia absolvenţilor colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant şi de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primar sau preşcolar, precum şi pe posturile de profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie specială de la clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe grave, severe, profunde sau asociate ori cu deficienţe moderate sau uşoare, pentru activităţile de predare în învăţământul special primar sau gimnazial pentru elevi cu deficienţe senzoriale, precum şi pentru şcolarizarea la domiciliu a elevilor/tinerilor cu dizabilităţi nedeplasabili.
    (10) Cadrele didactice titulare în învăţământul special, care nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11), au obligaţia ca, în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei Metodologii, să finalizeze un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială.
    ART. 18
    (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte se organizează şi se desfăşoară la toate clasele şi formele de învăţământ din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu precizările Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (2) Indemnizaţia pentru activitatea de dirigenţie sau consiliere şi orientare vocaţională se acordă, conform reglementărilor în vigoare, la toate formele de învăţământ. La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă indemnizaţia pentru activitatea de dirigenţie sau consiliere şi orientare vocaţională, conform prevederilor legale în vigoare, se acordă numai pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare-evaluare.
    (3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control nu poate îndeplini funcţia de diriginte şi nu poate efectua ore de consiliere şi orientare vocaţională şi nici ore de dirigenţie. În situaţii excepţionale, când la nivelul unei unităţi de învăţământ nu există suficiente cadre didactice calificate titulare sau angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, personalul didactic de conducere poate îndeplini şi funcţia de diriginte, cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
    ART. 19
    (1) În situaţiile fuziunii prin absorbţie a unităţilor de învăţământ, a divizării parţiale sau totale a unei unităţi de învăţământ, a fuziunii prin contopire a două unităţi de învăţământ, a desfiinţării unei unităţi şcolare selecţia cadrelor didactice şi a directorilor se face prin evaluare de către o comisie numită de inspectoratul şcolar formată din inspectori şcolari şi/sau cadre didactice care nu funcţionează în unităţile de învăţământ aflate într-una dintre aceste situaţii.
    (2) Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a situaţiilor prevăzute la alin. (1), a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi, în baza acestora şi a art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.
    (3) Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/şcoala de arte şi meserii în unităţi cu clase V-XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (7), respectiv la art. 9 alin. (9), la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare, în baza acestora emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra ocupat(ă).
    (4) Pentru cadrele didactice titulare care şi-au întregit norma didactică, precum şi pentru cadrele didactice titularizate în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 1 septembrie 2012, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire.
    ART. 20
    (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar se realizează, asigurându-se cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi.
    (2) Continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi poate fi întreruptă ca urmare a participării cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în situaţia rezervării/degrevării postului didactic/catedrei sau la încetarea de drept a contractului individual de muncă, potrivit legii, precum şi în alte situaţii speciale aprobate de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    ART. 21
    (1) La nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar, încadrarea la clase sau grupe de elevi/preşcolari, a personalului didactic titular, se realizează prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1) - (5), alin. (7), alin. (9) - (17), art. 10, art. 12, art. 14 - (17) şi a principiului privind continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi/preşcolari, după discutarea şi analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ şi aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unităţii de învăţământ cu personalitate juridică se face prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, după discutarea şi analizarea proiectului de încadrare cu personal didactic în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (3) În situaţia în care un post didactic dintr-o structură sau din unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, după aplicarea principiului continuităţii activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi, este solicitat de două sau mai multe cadre didactice titulare de aceeaşi specialitate, pentru departajare se aplică criteriile şi punctajele pentru evaluarea personalului didactic prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile socioumanitare în baza documentelor justificative.
    (4) După încadrarea titularilor, conform alin. (1) - (3), se încadrează după aceeaşi procedură, cadrele didactice care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mică de 7 ani, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-evaluare-învăţare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.
    ART. 22
    Cadrelor didactice titulare aflate în situaţiile prevăzute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cadrelor didactice titulare detaşate, li se rezervă posturile didactice/catedrele.
    ART. 23
    Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare pot fi pensionate, de regulă, la data încheierii anului şcolar. Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare beneficiază de acest drept şi pe parcursul anului şcolar, la solicitarea acestora. Personalul de conducere, îndrumare şi control, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, revine la postul didactic/catedra pe care este titular.
    ART. 24
    (1) În perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ sau pe două sau mai multe specializări pot formula cereri de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare într-o unitate de învăţământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ţinând seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului.
    (2) Cererile de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se soluţionează de către consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită întregirea. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de întregire a normei didactice de predare-învăţare-evaluare într- o unitate de învăţământ/specializare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În baza deciziei semnate de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ încheie actul adiţional la contractul individual de muncă al cadrului didactic care a solicitat întregirea normei didactice.
    ART. 25
    (1) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactică completă de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, dar pentru care se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, din disciplinele prevăzute în documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, la nivelul consorţiului şcolar din care face parte unitatea de învăţământ, se află în situaţia de completare a normei didactice.
    (2) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege, se află în situaţia de restrângere de activitate.
    (3) În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
    a) activitatea prestată de personalul didactic titular care a obţinut consecutiv calificativul nesatisfăcător la evaluările anuale din ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
    b) activitatea prestată de personalul didactic titular sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
    c) activitatea prestată de personalul didactic în regim de plata cu ora;
    d) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare;
    e) activitatea desfăşurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;
    f) activitatea prestată de personalul didactic titular care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întruneşte punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
    g) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
    h) activitatea prestată de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special, în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special;
    i) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
    j) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;
    k) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar sau pe mai multe specializări, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ/specializări se constată diminuarea numărului de ore;
    l) activitatea prestată de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea, în situaţia reducerii numărului de ore la aceste clase/grupe.
    (4) Dacă reducerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completează norma didactică se realizează prin evaluare obiectivă, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2.
    (5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, pot solicita, la cerere, în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an şcolar, la nivelul unităţilor de învăţământ sau la nivelul consorţiilor şcolare, în situaţia în care unităţile de învăţământ fac parte din consorţii şcolare, după cum urmează:
    a) cu ore în specialitate vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului;
    b) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    d) cu alte ore vacante/rezervate existente la altă/alte discipline în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    e) prin adăugarea de ore din activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii, în unitatea/unităţile de învăţământ/consorţiul şcolar în care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Cererile de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare se analizează de către consiliul/consiliile de administraţie ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. În baza aprobării cererii, formulate de cadrul didactic, de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ se adresează inspectoratului şcolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare într-o unitate de învăţământ/specializare. În mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de completare a normei didactice. După emiterea deciziei inspectorului şcolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular încheie cu acesta actul adiţional la contractul de muncă.
    (7) În situaţia în care cererea de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare este respinsă de către consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ, cadrul didactic participă la şedinţa publică de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 26
    (1) Dacă restrângerea de activitate, care vizează două sau mai multe persoane titulare de aceeaşi specialitate la nivelul unei unităţi de învăţământ, nu se soluţionează prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care intră în restrângere de activitate se realizează în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor şi de încadrare a personalului didactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. În unităţile de învăţământ în care se înregistrează restrângeri de activitate la catedrele de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condiţiile de ocupare atât a catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, cât şi de informatică, pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, evaluarea se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi tehnologii asistate de calculator, după aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotărârea privind modalitatea de evaluare se stabileşte în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (2) În cazul în care desemnarea cadrului didactic aflat în restrângere de activitate se face prin concurs, acesta este realizat de o comisie stabilită şi aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Comisia este alcătuită din preşedinte, care este directorul unităţii de învăţământ dacă nu se află în situaţia de restrângere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie, în situaţia în care directorul este vizat de restrângere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, celălalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la altă unitate şcolară, având specializarea corespunzătoare disciplinei la care este restrângerea, şi un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie. Evaluarea constă într-o inspecţie specială la clasă şi lucrare scrisă din programa de concurs specifică disciplinei. Evaluarea pentru fiecare probă se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecărei probe se stabileşte ca medie aritmetică a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obţine ca medie aritmetică a celor două note. Concursul se anunţă în maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de încadrare cu personal didactic de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    (3) Evaluarea obiectivă este realizată de către o comisie stabilită şi aprobată de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ având următoarea componenţă: preşedinte - directorul unităţii dacă nu se află în situaţia de restrângere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ, în situaţia în care directorul este vizat de restrângere de activitate, doi membri - cadre didactice titulare de altă specialitate din unitatea de învăţământ sau cadre didactice titulare de aceeaşi specialitate din alte unităţi de învăţământ. Evaluarea obiectivă se realizează în perioada prevăzută în Calendar şi se finalizează cu punctajul atribuit conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, criteriile social-umanitare prevăzute în anexa nr. 2, pe baza documentelor justificative.
    ART. 27
    (1) Cadrele didactice titulare care, în perioada stabilirii şi soluţionării reducerilor de activitate, se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1) - (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice sau de restrângere de activitate, în situaţia în care la aceeaşi catedră sunt mai multe cadre didactice titulare, decât la solicitarea sau cu acordul persoanelor în cauză.
    (2) De prevederile alin. (1) nu beneficiază personalul de conducere, îndrumare şi control numit în funcţie, prin delegare sau detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea concursului.
    ART. 28
    (1) Proiectul de încadrare, întocmit de director, este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care totodată stabileşte lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete.
    (2) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia de a reactualiza, de a publica şi de a comunica inspectoratelor şcolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete înainte de fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate stabili modalităţi de ocupare şi condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate în cadrul fiecărei etape a mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
    ART. 29
    (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileşte după asigurarea normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare, după încadrarea cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin. (4), după soluţionarea întregirilor de normă didactică de predare-învăţare-evaluare a titularilor, conform art. 24, după soluţionarea completărilor normelor didactice de predare-învăţare-evaluare a titularilor la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, conform art. 25 alin. (5) - (6) şi după emiterea deciziilor de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ, conform art. 51 alin. (2) - (3).
    (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract de muncă propuse pentru ocuparea prin concurs se publică precizând viabilitatea acestora şi perioada de angajare: "perioadă nedeterminată" sau "perioadă determinată de cel mult un an şcolar", conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
    (3) În situaţia în care unităţile de învăţământ nu se grupează în consorţii şcolare, catedrele vacante pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, prin concurs, se pot constitui din ore existente în 1-2 unităţi de învăţământ de pe raza aceleiaşi localităţi urbane sau rurale ori din localităţi apropiate existente în acelaşi regim de mediu.
    (4) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.
    (5) Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în concordanţă cu Centralizatorul.
    (7) Cadrele didactice titulare care participă la etapele de transfer pentru restrângere de activitate şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora.
    (8) La nivelul unităţilor de învăţământ, consiliul de administraţie şi directorul unităţii de învăţământ răspund de constituirea corectă a posturilor didactice/catedrelor, de încadrarea titularilor şi de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete şi incomplete, rămase neocupate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage după sine sancţionarea directorului unităţii de învăţământ.
    ART. 30
    (1) Proiectul de încadrare cu personal didactic, analizat în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ şi aprobat de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, este prezentat de directorul unităţii de învăţământ comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, prin decizia inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:
    a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;
    b) vicepreşedinte - inspector şcolar cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu implementarea descentralizării instituţionale/inspector şcolar de specialitate (după caz);
    c) secretari - inspectori şcolari cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolari cu implementarea descentralizării instituţionale /inspectori şcolari de specialitate/directori de liceu;
    d) membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (2) Inspectorul şcolar general şi preşedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar şi directorii unităţilor de învăţământ, răspund de corectitudinea organizării şi desfăşurării etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar şi de calitatea lucrărilor derulate în cadrul comisiei de mobilitate.
    ART. 31
    (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar analizează, corectează în colaborare cu unităţile de învăţământ şi avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
    (2) Lista, cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete, se aduce la cunoştinţă persoanelor interesate astfel:
    a) unitatea de învăţământ afişează lista la avizier şi pe site-ul propriu în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar;
    b) inspectoratul şcolar întocmeşte lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete şi incomplete transmise de unităţile de învăţământ şi o publică, cu cel puţin 30 de zile înainte de soluţionarea restrângerilor de activitate, prin afişare la avizierul instituţiei, pe site-ul instituţiei şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (3) Directorii unităţilor de învăţământ şi comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar au obligaţia de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete, după fiecare etapă a mobilităţii personalului didactic, conform Calendarului.
    (4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesită atestate şi avize suplimentare, în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, solicitanţii trebuie să prezinte avizele, atestatele şi documentele justificative necesare în perioadele de înscriere la aceste etape conform Calendarului, după cum urmează:
    a) avizele eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România, precum şi a documentelor care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifică, eliberat de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativă etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul alternativ;
    b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie;
    c) avizul Inspectoratului Geneal al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), pentru ocuparea catedrelor de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor";
    d) avizul special al cultului, în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la seminariile/liceele teologice şi de discipline teologice de specialitate; în unităţile de învăţământ în care funcţionează şi clase cu profil teologic, avizul cultului se solicită numai pentru disciplinele teologice de specialitate;
    e) avizul Ministerului Apărării Naţionale, avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau avizul Ministerului Justiţiei, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională şi din unităţile de învăţământ subordonate Ministerului Justiţiei;
    f) avizul inspectorului şcolar de specialitate şi al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educatoare sau învăţător;
    g) avizul eliberat de conducerea unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ particular care necesită aviz;
    h) documente justificative privind îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 9 alin. (11) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special.
    Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în baza avizelor prevăzute la lit. a) - c) se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor indiferent de unitatea de învăţământ menţionată în aviz. În situaţia în care mai mulţi candidaţi obţin un aviz pentru acelaşi post didactic/aceeaşi catedră, ocuparea postului didactic/catedrei se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor/punctajelor.
    (5) Cadrele didactice titulare care solicită transferul pentru restrângere de activitate, pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ, detaşarea în interesul învăţământului sau detaşarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedră în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv ori clase cu predare în altă limbă decât cea în care cadrele didactice şi-au făcut studiile, clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, precum şi în unităţi de învăţământ având clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), pe catedre de informatică, de tehnologia informaţiei şi comunicării, de informatică-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic şi servicii), de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică/orală eliminatorie, în profilul postului didactic solicitat. Fac excepţie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaşate de pe posturi didactice/catedre similare.
    (6) Evaluarea probei practice/orale, prevăzută la alin. (5), se realizează de către o comisie, numită prin decizia inspectorului şcolar general, formată din: preşedinte - inspector şcolar de specialitate/metodist; membri - câte doi profesori care au dobândit gradul didactic I sau II/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar/responsabili ai comisiilor metodice, cu specializări în profilul postului; secretar - directorul unităţii de învăţământ în care se organizează proba practică/orală. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii în profilul postului, prevăzută la alin. (5), se consemnează prin "admis" sau "respins". Inspectoratul şcolar eliberează adeverinţe cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul şcolar general şi de preşedintele comisiei, în care se consemnează rezultatele obţinute la probele practice/orale. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rămânând definitivă. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului, prevăzute la alin. (5), se organizează şi se desfăşoară conform anexelor nr. 5 - 12. Probele practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de cadrele didactice titulare în etapele de transfer pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ, de detaşare în interesul învăţământului sau de detaşare la cerere prin concurs specific rămân valabile în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar, precum şi pentru mobilităţile personalului didactic titular care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2013-2014, exceptând ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin concurs.
    (7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate/pretransfer/detaşare, organizate în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, pot participa:
    a) cadre didactice titulare în unităţi de învăţământ de stat;
    b) cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate, în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
    c) cadre didactice titulare transferate/pretransferate din învăţământul preuniversitar de stat, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer;
    d) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului, aflate în situaţia de restrângere de activitate.
    (8) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educaţie tehnologică, pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/pretransfer/transferare pentru restrângere de activitate/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs specific catedre de educaţie tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializărilor înscrise pe diplomele de licenţă/absolvire prin studii, în concordanţă cu Centralizatorul, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(3) ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare în învăţământul special pot ocupa în etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrângere de activitate/pretransfer/detaşare în interesul învăţământului/detaşare la cerere prin concurs specific posturi didactice/catedre similare din învăţământul special conform documentului de numire/transfer/repartizare.
    (9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, organizate în baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa şi cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare autorizate, în baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, în baza concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.
    ART. 32
    Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti participă ca observatori la toate etapele mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, au dreptul de a semnala preşedintelui acestei comisii eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează împreună cu membrii comisiei documentele finale.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului şcolar

    ART. 33
    (1) Cadrele didactice titulare, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă, a căror completare de normă didactică nu s-a soluţionat la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare, depun la inspectoratele şcolare, în perioada prevăzută de Calendar, cererea însoţită de documentele prevăzute în aceasta.
    (2) Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic constituită la nivelul inspectoratului şcolar în perioada prevăzută de Calendar.
    (3) Cadrele didactice, care participă la şedinţa publică pentru completarea normei didactice, se ierarhizează pe discipline, în baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, pe liste separate cuprinzând cadrele didactice titulare, respectiv cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică de predare-învăţare-evaluare incompletă.
    (4) Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică pentru un an şcolar, în altă/alte unităţi de învăţământ, beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic.
    (5) Soluţionarea cererilor de completare a normei didactice, în şedinţă publică, se realizează, pe discipline, mai întâi pentru cadrele didactice titulare, în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuităţii şi apoi pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactică incompletă, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete şi, în mod excepţional, când acestea s-au epuizat, pe fracţiuni din catedre vacante/rezervate complete, după cum urmează:
    a) cu ore în specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul să le predea conform studiilor finalizate cu diplomă, în concordanţă cu prevederile prezentei Metodologii şi prevederile Centralizatorului;
    b) cu alte ore, la discipline din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/3 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    c) cu alte ore, din aceeaşi arie curriculară, altele decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
    d) cu alte ore, decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cuprinse în planurile de învăţământ, până la 1/2 de normă, cu menţinerea drepturilor salariale, în învăţământul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, în şedinţa publică pentru completarea normei didactice, au cadrele didactice care beneficiază de continuitate în activitatea de predare la aceleaşi clase/grupe sau în aceeaşi unitate de învăţământ.
    (7) În unităţi de învăţământ mediul rural, completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome, cu acordul acestora, se poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. Completarea normei didactice pe durată nedeterminată în unităţi de învăţământ din mediul rural se realizează ţinând seama de prevederile prezentei Metodologii şi de prevederile Centralizatorului.
    (8) Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa publică se exprimă în scris conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semăntura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afişată, conform punctajului.
    (9) După emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice, semnată de inspectorul şcolar general, directorul/directorii unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular/angajat încheie cu acesta actul adiţional la contractul individual de muncă. Directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ unde i s-a completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare încheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de muncă.

    CAP. IV
    Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular

    ART. 34
    (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante după soluţionarea completărilor de normă didactică se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) - (9), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, considerând cu prioritate apropierea de domiciliu.
    (2) Pretransferarea personalului didactic titular, consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se poate realiza din mediul rural în mediul urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.
    (3) La acordarea pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar se au în vedere apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 35
    (1) Pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular în învăţământul preuniversitar depune, la unitatea/unităţile de învăţământ în care solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr. 14. Cererea este însoţită de documentele menţionate în aceasta, de acordul pentru pretransfer şi de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ la care este titular.
    (2) Cadrul didactic titular într-o unitate învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.
    (3) În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a şi a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură şi design, precum şi orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvenţă redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
    (4) Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ la care se solicită pretransferul, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele şi realizează, dacă sunt mai multe cereri pentru acelaşi post didactic vacant, ierarhizarea cadrelor didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5), în ordinea descrescătoare a punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2. Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ selectează, în baza ierarhizării, cadrele didactice în vederea acordării pretransferului consimţit între unităţi de învăţământ. În situaţia punctajelor egale, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu pot face parte membrii ai consiliului de administraţie din unitatea de învăţământ respectivă şi cadre didactice care solicită pretransferul în unitatea de învăţământ respectivă.
    (5) La selectarea cadrului didactic, comisia trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii:
    a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în aceeaşi localitate;
    b) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
    c) cadrul didactic este titular şi are domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
    d) cadrul didactic este titular în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
    e) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
    f) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
    g) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
    h) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.
    (6) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţiile de la alin. (5) lit. a), c), e) şi f) fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţia de la alin. (5) lit. g) şi h) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu, pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic e solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular şi are domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul.
    (7) Cadrele didactice, care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti, până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.
    (8) Lista cadrelor didactice selectate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ este înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, conform anexei nr. 18, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice pentru care se acordă pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ şi validează această listă. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acordul privind pretransferul cadrului didactic în unitatea de învăţământ respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.
    ART. 36
    (1) În vederea soluţionării cererii de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ personalul didactic titular depune, la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită pretransferul, o cerere tip, conform anexei nr. 14, însoţită de documentele menţionate în aceasta, precum şi acordul/acordurile conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18. Cadrul didactic titular, care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ, în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă. Un cadru didactic titular în învăţământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti.
    (2) Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular, care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele.
    (3) În baza acordurilor propuse de unităţile de învăţământ, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, întrunită în şedinţă publică, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie. În cazuri bine argumentate, comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar poate decide pretransferul chiar dacă nu există acorduri propuse de unităţile de învăţământ. Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa publică se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.
    (4) Pretransferul personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar consimţit între unităţile de învăţământ se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2014 nu pot beneficia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, prin schimb de posturi, în baza consimţământului scris.
    (5) Contestaţiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, adoptate în şedinţa publică, se depun la inspectoratul şcolar în termenul prevăzut de Calendar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.

    CAP. V
    Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare

    SECŢIUNEA I
    Dispoziţii generale

    ART. 37
    (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluţionarea restrângerii de activitate, organizată în baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) - (9), aflate în restrângere de activitate.
    (2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare se poate realiza din mediul rural în cel urban, numai dacă persoana respectivă a obţinut nota/media minim 7 (şapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învăţământul preuniversitar sau dacă a avut media minim 7 (şapte) la repartiţia guvernamentală.
    ART. 38
    Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, 248 alin. (3) - (6), art. 262 şi art. 263 alin. (1) - (10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie.
    ART. 39
    Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare a personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul.
    ART. 40
    Transferarea pentru restrângere de activitate este organizată şi coordonată la nivelul inspectoratului şcolar de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numită prin decizia inspectorului şcolar general.
    ART. 41
    Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ stabilesc, conform art. 26 - 27 şi art. 51 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate şi le transmite inspectoratului şcolar. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar întocmeşte lista cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, pe discipline, cu precizarea tuturor specializărilor dobândite prin studii şi o publică prin afişare la avizier şi postare pe site-ul instituţiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante menţionată la art. 31 alin. (2) lit. b).
    ART. 42
    În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I- XII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, pentru etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, pot fi publicate şi catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante cuprinde menţiunile din anexa nr. 1 a).
    ART. 43
    Soluţionarea restrângerilor de activitate a cadrelor didactice titulare se realizează în şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea restrângerii de activitate la unităţi de învăţământ din alte judeţe anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în anul şcolar 2013-2014, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă.
    ART. 44
    Personalul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate 2013 revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situaţia în care, până la data de1 septembrie 2013, se constată că postul didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de normă din catedra respectivă, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile didactice/catedrele eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.

    SECŢIUNEA a II-a
    Organizarea şi desfăşurarea transferului consimţit între unităţile de învăţământ

    ART. 45
    (1) Pentru transferul, ca urmare a restrângerii de activitate, consimţit între unităţile de învăţământ, personalul didactic titular aflat în restrângere de activitate depune, la unitatea de învăţământ unde se solicită transferarea şi la inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se solicită transferul, o cerere tip, conform anexei nr. 14, însoţită de documentele menţionate în aceasta, aprecierea sintetică a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care a intrat în restrângere de activitate şi o adeverinţă, eliberată de conducerea unităţii de învăţământ unde este titular, în care se menţionează cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns în situaţia de restrângere de activitate.
    (2) Un cadru didactic titular se poate înscrie la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, numai într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti.
    ART. 46
    (1) Comisia de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ, constituită din cadre didactice, prin decizia directorului unităţii de învăţământ, verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, realizează, dacă sunt mai multe cereri pentru acelaşi post didactic vacant, ierarhizarea candidaţilor conform punctajelor stabilite potrivit anexei nr. 2 şi înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unităţii de învăţământ. În comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ nu se numesc cadre didactice care fac parte din consiliului de administraţie.
    (2) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ sunt analizate în consiliul profesoral şi consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care selectează şi validează cadrele didactice pentru care se acordă transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ţine seama dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta Metodologie, dacă studiile sunt în concordanţă cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deţine avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) şi când este cazul, dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 47
    (1) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice în unitatea respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri pentru transferul consimţit între unităţile de învăţământ, cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate, înştiinţează în scris inspectoratul şcolar.
    (2) În perioada prevăzută de Calendar, cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate depun dosare la inspectoratele şcolare, însoţite de acordurile pentru transfer obţinute de la unităţile de învăţământ.
    ART. 48
    Soluţionarea cererilor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, se realizează în şedinţă publică organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în baza acordurilor emise de conducerile unităţilor de învăţământ privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului.

    SECŢIUNEA a III-a
    Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, prin repartizare în şedinţă publică organizată de inspectoratul şcolar

    ART. 49
    (1) După soluţionarea cererilor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ, cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu au obţinut acordul privind transferul consimţit între unităţi de învăţământ, precum şi pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate care nu s-au adresat unităţilor de învăţământ pentru obţinerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele şcolare în perioada prevăzută de Calendar, se soluţionează în şedinţă publică, organizată de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie, în următoarea ordine:
    a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi/municipiul Bucureşti, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
    d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
    e) în situaţia în care restrângerea nu poate fi soluţionată la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, restrângerea de activitate se soluţionează la unităţi de învăţământ din alte judeţe, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.
    (2) Restrângerea de activitate în cadrul unităţii de învăţământ se soluţionează prin transferarea cadrelor didactice titulare pe o altă catedră în aceeaşi unitate de învăţământ, conform specializărilor obţinute prin studii ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248 alin. (3) - (6), art. 262, art. 263 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Centralizatorului şi prevederile prezentei Metodologii.
    (3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.
    (4) Cadrele didactice titulare aflate în situaţia de la alin. (1) lit. e) trebuie să facă dovada domiciliului în judeţul în care solicită transferul pentru restrângere de activitate până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice care solicită soluţionarea restrângerii de activitate în municipiul Bucureşti, titulare în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti, până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte sau adeverinţă de identitate.
    ART. 50
    (1) În şedinţa publică, opţiunea fiecărui cadru didactic titular se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
    (2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice titulare, care participă la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate au acelaşi punctaj şi optează pentru acelaşi post didactic/catedră vacant(ă), postul didactic/catedra se ocupă în baza criteriilor socioumanitare.
    (3) În cazul în care cadrul didactic titular aflat în restrângere de activitate nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de soluţionare a cererilor de transferare pentru restrângere de activitate, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul sesiunii de transferare pentru restrângere de activitate din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie.
    (4) În cazul în care un cadru didactic titular aflat în restrângere de activitate refuză să-şi întocmească dosarul, conducerea unităţii de învăţământ întocmeşte dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră vacant(ă) la finalul etapei de transferare pentru restrângere de activitate din lista afişată, conform punctajului, cu respectarea condiţiilor din prezenta Metodologie. Cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate, căruia i s-a atribuit un post didactic/catedră din oficiu şi care nu se prezintă la postul/catedra atribuit(ă), i se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile legale privind concedierea individuală.
    ART. 51
    (1) Restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer, la nivelul localităţii/municipiului Bucureşti şi al judeţului, se soluţionează, la finalul şedinţei publice de soluţionare a restrângerilor de activitate sau în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate.
    (2) Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, datorită comasării claselor/unităţilor de învăţământ sau desfiinţării unor unităţi de învăţământ, a fost rezolvată, după etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate şi a pretransferărilor, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate/repartizare pe posturi/catedre pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, în condiţiile în care la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ există post/catedră vacant(ă), inspectoratul şcolar emite decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate/repartizate, în specialitatea postului didactic/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2013, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ şi aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (3) Cadrele didactice titulare aflate în situaţia de la alin. (2) se adresează în scris conducerii unităţii/unităţilor de învăţământ în perioada stabilită în Calendar, care comunică acordul/refuzul pentru transfer la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante şi inspectoratului şcolar motivele acordului/refuzului transferului. Situaţiile transmise de unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar sunt analizate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer în unitatea/unităţile de învăţământ în care au fost detaşate, în specialitatea postului/catedrei restrâns(e), începând cu 1 septembrie 2013.
    (4) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în anii precedenţi, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt titulare şi participă la etapa de transferare pentru restrângere de activitate, cu excepţia cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer în condiţiile alin. (2)-(3).
    ART. 52
    Hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, luate în şedinţa publică, pot fi contestate în perioada prevăzută în Calendar. Contestaţiile se înregistrează la secretariatul inspectoratului şcolar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, conform Calendarului. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 53
    După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate, cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ indiferent de nivelul de învăţământ din care provine solicitantul, precum şi a regimului de mediu. În decizia de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare pentru soluţionarea restrângerii de activitate, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică încheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul de muncă pe perioadă nedeterminată.

    CAP. VI
    Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

    ART. 54
    Cadrele didactice netitulare calificate angajate în unităţi de învăţământ preuniversitar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în anul şcolar 2012-2013, care au participat la concursuri titularizare în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011, care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) şi au ocupat un post didactic/o catedră, în anul şcolar 2012-2013, în baza rezultatelor obţinute la aceste concursuri, devin titulare ale unităţilor de învăţământ respective, în situaţia în care posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate nu a fost ocupate în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii generale:
    a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
    b) consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de acord.
    ART. 55
    (1) Începând cu 1 septembrie 2013, poate deveni titular, pe postul didactic/catedra ocupat/ă cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cadrul didactic netitular calificat care, la data solicitării, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii specifice:
    a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, la nivelul unui singur judeţ/municipiului Bucureşti, pe un post didactic/catedră vacantă/rezervată complet(ă) pe perioadă determinată, în baza notei de cel puţin 7 (şapte) obţinută la unul din concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie-iulie 2008, în şedinţă publică organizată până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012-2013;
    b) a dobândit definitivarea în învăţământ;
    c) postul didactic/catedra solicitat(ă) nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilităţii personalului didactic, este complet(ă), este constituit(ă) sau i se poate constitui în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică conform art. 29 alin. (2), nu este rezervat(ă) şi i se certifică viabilitatea;
    d) respectă condiţiile de ocupare a postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii;
    e) are avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
    (2) În situaţia în care un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice netitulare care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra. În situaţia în care domiciliul nu conduce la departajare, pentru departajare se va lua în calcul nota cea mai mare de la concursul/concursurile susţinute în iunie-iulie 2008, iulie 2009, iulie 2010 şi/sau iulie 2011. La note egale, pentru departajare, se folosesc criteriile şi punctajele din anexa nr. 2.
    (3) În situaţia în care nici aplicarea criteriilor de la alin. (2) nu conduce la departajare, se ia în calcul media aritmetică cea mai mare, cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire. Pentru absolvenţii liceelor pedagogice/şcolilor echivalente, departajarea se face pe baza mediei aritmetice cu două zecimale, calculată prin trunchiere, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat/absolvire.
    (4) Cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (1) se adresează, în scris, consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ unde sunt încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, prin depunerea unei cereri tip, conform anexei nr. 3, până la data de 15 martie 2013. Consiliul/consiliile de administraţie analizează cererile individuale şi comunică, în scris, inspectoratului şcolar acordul/refuzul, până la data de 20 martie 2013, respectiv cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului acordării titularizării, până la data de 22 martie 2013. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar, verifică situaţiile transmise de unităţile de învăţământ şi întocmeşte listele finale care cuprind cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2013, pe care le supune validării de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în perioada de 25 - 26 martie 2013. Listele finale validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar se afişează la inspectoratul şcolar în data de 29 martie 2013.
    (5) Contestaţiile privind soluţionarea cererilor de titularizare în învăţământul preuniversitar în baza rezultatelor obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat susţinute în specialitatea postului didactic/catedrei în iulie 2011, iulie 2010, iulie 2009 sau iunie - iulie 2008, se depun la inspectoratul şcolar în perioada 29 martie - 1 aprilie 2013 şi se soluţionează de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în data de 2 aprilie 2013. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2013, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în condiţiile prezentei Metodologii, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi a regimului de mediu. În decizie nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2013, cu personalul didactic repartizat.

    CAP. VII
    Organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

    SECŢIUNEA I
    Dispoziţii generale

    ART. 56
    (1) Coordonarea metodologică a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat şi particular este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil în liceele militare, în unităţile de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, respectiv din unităţile de învăţământ preuniversitar subordonate Ministerului Justiţiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.
    (2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate se organizează prin asocierea temporară a unităţilor de învăţământ la nivel judeţean.
    (3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă din didactica specialităţii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, conform art. 254 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Inspecţia specială la clasă în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii.
    (5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform anexelor nr. 5-12 şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor. La aceste probe nu se admit contestaţii. Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
    (6) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.
    (7) Probele scrise se susţin pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Probele se evaluează prin note de la 10 la 1. Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare asigură, la cererea candidaţilor, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale. Inspectoratele şcolare transmit Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi Direcţiei Generale Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară, până la data de 28 iunie 2013, disciplinele de concurs la care se solicită traducerea, specializarea şi limba maternă pentru care candidaţii au optat, de exemplu: matematică, limba maghiară. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan varianta de subiecte atât în limba maternă, cât şi în limba română. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
    (8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisa)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
    (9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
    (10) Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare stabileşte minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente. Procedura specifică de transmitere şi preluare a subiectelor se stabileşte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare şi centrelor în care se organizează concursul.
    (11) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, se organizează şi se desfăşoară în perioada prevăzută de Calendar. În aceeaşi perioadă pot organiza concurs şi unităţile de învăţământ particular, în condiţiile prezentei Metodologii.
    (12) Cadrul didactic titular, care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) în învăţământ preuniversitar, care nu ocupă post/catedră sau obţine o medie de repartizare mai mică de 5 (cinci) îşi păstrează calitatea de titular în unitatea/unităţile de învăţământ din care provine. Cadrul didactic titular care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare nedeterminată se consideră transferat prin concurs. Cadrul didactic titular care se repartizează pe posturi didactice/catedre pentru angajare determinată se consideră detaşat la cerere prin concurs. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi.
    (13) În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs, departajarea candidaţilor se face în următoarea ordine, după:
    a) domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);
    b) gradul didactic;
    c) media de departajare calculată conform anexei nr. 15.
    d) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.
    (14) Candidaţii care nu prezintă documente privind mediile anilor de studii nu beneficiază de criteriul de departajare prevăzut la alin. (13) lit. c). Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România este prevăzut în anexa nr. 15.
    ART. 57
    (1) Concomitent cu afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele şcolare publică lista unităţilor de învăţământ care organizează concursul individual, lista consorţiilor şcolare care organizează concursul individual, cu precizarea unităţilor de învăţământ din cadrul acestora, lista centrelor de concurs rezultate din asocierile de unităţi de învăţământ la nivel local, cu enumerarea unităţilor de învăţământ componente şi lista unităţilor de învăţământ în care se vor organiza probele scrise, probele practice/orale în profilul postului şi inspecţiile speciale la clasă în profilul postului în cadrului concursului organizat la nivel judeţean, precum şi graficele de desfăşurare a probelor. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete reactualizate se aduc la cunoştinţă persoanelor interesate cu cel puţin 30 de zile înaintea desfăşurării probelor de concurs, la data prevăzută de Calendar, prin afişare la unităţile de învăţământ/centrele de concurs, la inspectoratele şcolare şi prin publicare pe site-urile acestor instituţii. Listele cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conţin informaţiile specificate în anexa nr. 1 b) şi anexa nr. 13.
    (2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică în concordanţă cu Centralizatorul.
    (3) La unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ, grupuri şcolare, unităţi de învăţământ având clasele I- XII/XIII/XIV posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publică pentru nivelul cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic, în concordanţă cu Centralizatorul.
    (4) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată sunt posturi/catedre complete în concordanţă cu Centralizatorul, care au viabilitate estimată de cel puţin 4 (patru) ani, în a căror structură pot fi incluse maximum 4 (patru) ore opţionale, constituite, de regulă, într-o singură unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2).
    (5) În situaţia în care unităţile de învăţământ sunt constituite în consorţii şcolare/asocieri temporare se pot constitui şi catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unităţi de învăţământ din cadrul consorţiului şcolar/asocierii temporare.
    (6) În unităţile de învăţământ gimnaziale şi unităţile de învăţământ din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din două discipline (limba română-limbă străină, limbă străină A-limbă străină B, geografie-limbă străină, istorie-limbă străină, matematică-fizică, fizică-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logică, argumentare şi comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultură civică, studii sociale, economie aplicată, economie, educaţie antreprenorială, limba latină, limba greacă veche, limba neogreacă, educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie artistică, istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale, religie baptistă, religie adventistă, religie penticostală, religie reformată, religie unitariană, religie greco-catolică, religie romano-catolică, ştiinţe se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs în două sau mai multe unităţi de învăţământ sau din două sau mai multe discipline, pentru orice nivel de învăţământ, în concordanţă cu Centralizatorul, prima disciplină, având ponderea cea mai mare de ore în catedră, constituind şi disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din două discipline, candidaţii trebuie să aibă specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului şi susţin în cadrul concursului proba scrisă la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore în catedră.
    (7) Posturile vacante de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la unităţile de învăţământ la care sunt normate conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (8) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul şcolar, pentru a fi ocupate de absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, vor fi publicate cu menţiunea "contract M.E.C.T.S.". Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, ocupă, cu prioritate, în baza rezultatelor obţinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de inspectoratul şcolar. În cazul în care aceştia vor face alte opţiuni (în mediul urban) sunt obligaţi să ramburseze bursa acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.923/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Absolvenţii/studenţii aflaţi în ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, au obligaţia de a se prezenta la inspectoratele şcolare, până la data de 1 martie 2013, pentru a-şi exprima intenţia de a participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4923/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectoratele şcolare au obligaţia de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la concurs, cu menţiunea "contract M.E.C.T.S." pentru toţi absolvenţii învăţământului superior care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural, pentru o perioadă cel mult egală cu perioada studiilor, inclusiv pentru absolvenţii care nu s- au prezentat la inspectoratele şcolare, până la data de 1 martie 2013.

    SECŢIUNEA a II-a
    Înscrierea candidaţilor şi disciplinele de concurs

    ART. 58
    (1) Cererile de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit anexei nr. 14, însoţite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, la centrul care organizează concursul, conform Calendarului. Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar au obligaţia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de înscriere la concurs.
    (2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de prezenta Metodologie, în concordanţă cu Centralizatorul.
    (3) Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, precum şi persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică.
    (4) Candidaţii au dreptul de a se înscrie la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar într-un centru sau mai multe centre de concurs, în măsura în care Calendarul permite acest lucru.
    (5) Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. În perioada de validare a fişelor de înscriere, candidatul primeşte fişa martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul comisiei de înscriere, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la centrul unde are loc înscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs.
    ART. 59
    (1) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective în concordanţă cu Centralizatorul şi care prezintă, în perioada de înscriere la concurs, avizele şi atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită avize şi atestate, conform prezentei Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, proba scrisă se susţine în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.
    (2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul special se pot înscrie la concurs absolvenţii care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la alin. (1) şi condiţia prevăzută la art. 9 alin. (11).
    (3) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevăzător) candidaţii susţin proba scrisă la disciplina de concurs în concordanţă cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă/diplome, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevăzător), din învăţământul special, se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susţinut proba scrisă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unităţile de învăţământ special pentru deficienţi de vedere se pot înscrie la concurs şi candidaţi nevăzători care îndeplinesc şi condiţia suplimentară prevăzută la art. 9 alin. (11), având înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, după programele specifice concursului.
    (4) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scrisă se susţine la disciplina prevăzută în Centralizator, după programele specifice de concurs valabile pentru maiştrii-instructori.
    (5) Catedrele de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei (IGP)/Autorităţii Rutiere Române (ARR), având oricare din specializările care le conferă dreptul de a ocupa catedre de pregătire/instruire practică, în concordanţă cu Centralizatorul pentru pregătire şi instruire practică. Candidaţii care solicită ocuparea unui post de pregătire/instruire practică din domeniul "Transporturi/Conducerea autovehiculelor" susţin proba practică specifică domeniului "Transporturi/Transporturi rutiere" şi proba scrisă din programa specifică de concurs pentru "Transporturi (profesori de instruire practică/maiştri - instructori)".
    (6) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preşcolar/primar din unităţile de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale, concursul constă în susţinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba şi literatura română şi limba şi literatura maternă în care urmează să se facă predarea, în pondere egală, după programele specifice de concurs pentru educatoare/învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ preşcolar/primar. Candidaţii care susţin o astfel de probă scrisă şi obţin cel puţin nota 5,00 (cinci) sunt repartizaţi numai pe posturi didactice vacante/rezervate în învăţământul preşcolar/primar la unităţi de învăţământ, clase sau grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
    ART. 60
    (1) Candidaţii care solicită, prin concurs, ocuparea de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5 - 12. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă.
    (2) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în altă limbă decât cea în care şi-au făcut studiile susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar şi candidaţii care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba în care urmează să se facă predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii în care urmează sa se facă predarea se consemnează prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de concurs rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6.

    SECŢIUNEA a III-a
    Comisiile de concurs

    ART. 61
    (1) Conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, validată de consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ, numită prin decizia inspectorului şcolar general, are următoarea componenţă:
    a) preşedinte - un director sau un director adjunct al unei unităţi de învăţământ din cadrul asocierii temporare/consorţiului şcolar;
    b) membri - directori, directori adjuncţi, profesori, de regulă, cu gradul didactic I sau II, titulari ai oricărei unităţi de învăţământ din cadrul asocierii temporare/consorţiului şcolar;
    c) un reprezentant al inspectoratului şcolar, cadru didactic titular;
    d) informatician/ajutor analist programator/personal cu competenţe în utilizarea calculatorului;
    e) secretar - un cadru didactic titular la oricare unitate şcolară din cadrul asocierii temporare/consorţiului şcolar.
    (2) În componenţa comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil în judeţele în care există unităţi de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională se desemnează membri potrivit precizărilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Justiţiei.
    (3) Proba practică/orală în profilul postului sau inspecţia specială la clasă se susţine în faţa unei comisii, validate de fiecare consiliu de administraţie al unităţilor de învăţământ, numită prin decizia preşedintelui comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, alcătuită din:
    a) preşedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unităţile de învăţământ;
    b) membri - câte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar, pentru 40 de candidaţi;
    c) secretar - un cadru didactic titular.
    ART. 62
    Atribuţiile membrilor comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului se stabilesc de comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului, în baza precizărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    ART. 63
    Membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, nu vor părăsi încăperea unde a fost asigurată multiplicarea, decât după o oră de la începerea efectivă a probei scrise. Toţi membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, înainte de începerea concursului, depun o declaraţie prin care se angajează să păstreze secretul subiectelor de concurs, până la afişarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidenţialităţii atrage după sine sancţiuni administrativ- disciplinare, civile sau penale, după caz.
    ART. 64
    (1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de evaluare sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (2) Pentru evaluarea lucrărilor scrise se constituie centre de evaluare stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare şi procedura specifică pentru centrele de evaluare se realizează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare.
    (3) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise, având următoarea componenţă: preşedinte - inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate/cadru didactic universitar, lector sau şef de lucrări; membri - câte doi profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 lucrări scrise; 3-5 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 3-5 informaticieni.
    (4) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ sau cadre didactice din învăţământul universitar.
    ART. 65
    (1) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrărilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probei scrise.
    (2) În situaţia în care se constată că subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greşit sau în afara programei de concurs, candidaţii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greşit.
    ART. 66
    (1) Evaluarea şi notarea lucrărilor scrise se desfăşoară în săli prestabilite, în care nu este permis accesul altor persoane, în afara membrilor comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare lucrare scrisă este verificată independent, în săli separate, de cei doi membri ai comisiei şi apreciată separat, cu note de la 10 la 1, incluzând şi punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum şi nota finală, în borderoul de notare, după terminarea evaluării. La evaluare, nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
    (2) Preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise verifică borderourile şi semnalează diferenţele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. În această situaţie, cei doi profesori evaluatori reverifică împreună lucrarea şi acordă o nouă notă care se înregistrează într-un alt borderou. Această notă trebuie să fie cuprinsă între notele iniţiale. În caz de divergenţe între cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectată de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea preşedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise. Nota acestuia este definitivă şi va fi semnată de cei trei profesori evaluatori.
    (3) În situaţia în care nu s-au semnalat diferenţe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator îşi înscrie propria notă pe lucrare, semnează în dreptul notei, iar preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise calculează nota finală ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, o trece pe lucrare şi semnează.
    (4) După stabilirea mediei, preşedintele comisiei de evaluare a lucrărilor scrise deschide lucrările, în prezenţa secretarilor comisiei şi consemnează notele finale într-un proces verbal tip, ce cuprinde numele candidaţilor, numărul lucrării şi nota finală obţinută.
    (5) Lucrările candidaţilor, împreună cu borderourile de corectare şi procesele verbale cu notele finale obţinute, sunt predate preşedintelui comisiei de evaluare a lucrărilor scrise.
    (6) Evaluarea lucrărilor de concurs şi afişarea rezultatelor se realizează în perioada prevăzută de Calendar.
    ART. 67
    Lucrările scrise pentru care se depun contestaţii, în perioada prevăzută de Calendar, se resigilează, în vederea reevaluării, secretizându-se şi nota/notele acordate la prima evaluare.
    ART. 68
    (1) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, comisia de rezolvare a contestaţiilor, formată în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise. Fiecare comisie de rezolvare a contestaţiilor este formată din: preşedinte - inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct; membri - câte doi profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 lucrări scrise; 2-3 secretari - cadre didactice din învăţământul preuniversitar; 2-3 informaticieni.
    (2) În mod excepţional, pentru disciplinele la care nu se identifică profesori evaluatori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, inspectorul şcolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, membri în comisiile de evaluare a lucrărilor scrise profesori titulari din învăţământul preuniversitar care au dobândit definitivarea în învăţământ sau cadre didactice din învăţământul universitar.
    ART. 69
    (1) Recorectarea lucrărilor se face conform procedurii prevăzute la art. 66, în termenul prevăzut de Calendar.
    (2) În cazul în care diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală acordată de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenţă care poate fi în plus sau în minus, rămâne definitivă nota finală acordată de comisia de evaluare.
    (3) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finală acordată de comisia de rezolvare a contestaţiilor este definitivă. În situaţia lucrărilor cu nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale între 4,50 - 4,99, respectiv 6,50 - 6,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota finală atribuită la recorectare.
    (4) Dacă diferenţa între nota finală stabilită de comisia de evaluare a lucrărilor scrise şi nota finală stabilită de comisia de rezolvare a contestaţiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o nouă comisie de recorectare, prin decizia inspectorului şcolar general, formată din alţi membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv. Inspectorul şcolar general va dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.
    (5) Rezultatele finale se afişează la data prevăzută de Calendar. Hotărârile comisiei de rezolvare a contestaţiilor sunt definitive şi se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului poate desemna, după caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui număr de lucrări scrise, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor de evaluare. În cazul constatării unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului propune, conducerilor inspectoratelor şcolare, să ia măsuri de sancţionare a persoanelor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor.
    ART. 70
    (1) Inspectoratul şcolar monitorizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar. Inspectoratul şcolar, prin inspectorul general şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund integral de buna desfăşurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii.
    (2) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar se constituie, în baza deciziei inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă: preşedinte - un inspector şcolar general adjunct; 6-12 membri - inspectori şcolari/inspectori şcolari de specialitate; 1 - 6 secretari - inspectori şcolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului şcolar.
    (3) Comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar are următoarele atribuţii:
    a) instruieşte preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului din centre şi stabileşte atribuţiile membrilor acestor comisii;
    b) controlează modul în care îşi desfăşoară activitatea comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului din centre, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise şi comisia de rezolvare a contestaţiilor;
    c) analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului din centre şi prezintă concluziile conducerii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    ART. 71
    Coordonarea metodologică a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Comisia naţională de monitorizare a concursului, numită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Atribuţiile Comisiei naţionale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

    SECŢIUNEA a IV-a
    Desfăşurarea probei scrise în cadrul concursului

    ART. 72
    (1) Lucrarea scrisă se desfăşoară la data prevăzută de Calendar, începând cu orele 10.00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 şi cel mai târziu la orele 9.00, înainte de a fi deschis plicul cu subiecte. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit cu 1-2 ore numai de către candidaţii cu deficienţe vizuale grave. Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina "economic, administrativ, poştă".
    (2) În vederea desfăşurării probelor scrise, se asigură supravegherea fiecărei săli de către 2-3 supraveghetori, care verifică identitatea candidaţilor, prin buletin/carte/adeverinţă de identitate sau paşaport. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere video de supraveghere.
    ART. 73
    Procedura specifică de desfăşurare a probei scrise şi de sigilare şi securizare a lucrărilor scrise se stabileşte de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se comunică inspectoratelor şcolare. După sigilarea lucrărilor scrise se aplică ştampila circulară cu diametrul de 35 mm "Concurs de ocupare a posturilor didactice" şi semnătura preşedintelui comisiei. Pentru ştampilă se utilizează tuşul albastru.

    SECŢIUNEA a V-a
    Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre în unităţi de învăţământ

    ART. 74
    (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat/unitate de învăţământ particular care nu a solicitat avizul la ocuparea posturilor didactice/centru de concurs, se repartizează în şedinţă publică organizată de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar care a organizat individual concursul, respectiv la nivelul centrului de concurs pentru unităţile de învăţământ asociate temporar la nivel local/judeţean.
    (2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs, conform art. 56 alin. (8) - (9), în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii. În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 56 alin. (13) - (14). În cadrul şedinţelor publice de repartizare, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, conform cererii tip şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. După consemnarea în procesul verbal a opţiunii făcute, comisia de organizare şi desfăşurare a concursului eliberează adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(ă). În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.
    (3) Repartizarea candidaţilor se realizează, în ordine, astfel:
    a) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii;
    b) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 56 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă ori în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii; situaţiile excepţionale se rezolvă cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
    c) transformarea posturilor didactice/catedrele pentru angajare pe perioadă nedeterminată, rămase neocupate după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la lit. a) şi b), în posturi pentru angajare pe perioadă determinată;
    d) repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 56 alin. (9), pe posturile didactice/catedrele publicate pentru angajare determinată şi pe cele rămase neocupate, după repartizarea candidaţilor prevăzuţi la lit. a), în vederea încheierii unui contract de muncă pe perioadă determinată, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii.
    (4) În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare numai după încadrarea personalului didactic titular, asociat şi pensionat în regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situaţiile excepţionale se rezolvă cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
    (5) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, publicate pentru concurs, cu menţiunea "contract M.E.C.T.S.", se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Aceste posturi didactice/catedre îşi păstrează menţiunea şi pentru etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului.
    (6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să fi promovat aceasta probă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de înscriere în perioada de înscriere conform Calendarului.
    (7) În învăţământul particular, validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ particular şi se comunică, în scris, inspectoratului şcolar.
    ART. 75
    (1) În baza situaţiei privind repartizarea candidaţilor, transmisă inspectoratului şcolar de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare, începând cu 1 septembrie 2013. Pentru candidaţii titulari repartizaţi pe posturi pentru angajare determinată se emit decizii de detaşare la cerere.
    (2) În baza deciziei de repartizare, semnată de inspectorul şcolar general, directorul unităţii de învăţământ încheie cu candidaţii repartizaţi contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, după caz, începând cu 1 septembrie 2013, după cum urmează:
    a) contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi care au dobândit definitivarea în învăţământ;
    b) contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru candidaţii repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizaţi;
    c) contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidaţii repartizaţi pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată.
    (3) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi poate hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, după ce aceşti candidaţi promovează examenul pentru definitivarea în învăţământ.
    (4) Candidaţii repartizaţi au obligaţia de a se prezenta la post/catedră începând cu 1 septembrie. În cazul neprezentării la post în termen de 3 (trei) zile, pentru încheierea contractului de muncă, se revocă repartizarea. Sunt exceptate situaţiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidaţilor: motive medicale, calamităţi naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
    ART. 76
    (1) Directorul unităţii de învăţământ transmite inspectoratului şcolar lista posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, lista candidaţilor rămaşi nerepartizaţi, precum şi lista candidaţilor repartizaţi.
    (2) Candidaţii rămaşi nerepartizaţi se repartizează în şedinţă publică organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, conform prevederilor prezentei Metodologii.
    (3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate, după operaţiunile prevăzute la art. 75, se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic, în condiţiile prezentei Metodologii.

    SECŢIUNEA a VI-a
    Dispoziţii finale privind organizarea şi desfăşurarea concursului

    ART. 77
    Cheltuielile pentru lucrările concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar sunt suportate de către organizatori, conform art. 104 alin. (2), lit. a) şi d) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizează conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 78
    (1) Membrii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale sau a inspecţiei speciale la clasă, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor nu pot avea funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional şi nu pot avea în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declaraţie pe proprie răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedintelui comisiei de monitorizare a concursului şi se păstrează la inspectoratul şcolar.
    (2) La organizarea şi desfăşurarea concursului nu pot participa persoanele care concurează sau care au în rândul candidaţilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv.
    ART. 79
    (1) Înscrierea numelui candidaţilor în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor.
    (2) Lucrările de concurs şi borderourile de corectare se păstrează în arhiva centrelor de concurs, timp de 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor în vigoare.
    ART. 80
    Preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, înaintează inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, tabele nominale cu candidaţii repartizaţi şi cei nerepartizaţi, precum şi dosarele candidaţilor, în termen de cel mult 3 (trei) zile de la repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre. Pentru fiecare cadru didactic repartizat, preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului menţionează, în tabelul care se înaintează la inspectoratul şcolar, situaţia repartizării candidatului, conform anexei nr. 16.
    ART. 81
    Preşedinţii comisiilor de organizare şi desfăşurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrărilor şi ai comisiilor de rezolvare a contestaţiilor, precum şi directorii unităţilor de învăţământ care organizează concurs sunt direct răspunzători de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfăşurării concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor de către candidaţii cu studii corespunzătoare postului/catedrei, acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi de transmiterea la inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a documentelor prevăzute în prezenta Metodologie.

    CAP. VIII
    Detaşarea personalului didactic titular

    ART. 82
    (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după concurs se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) - (10), prin detaşare în interesul învăţământului.
    (2) Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea de învăţământ primitoare şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14. Personalul didactic titular solicitat pentru detaşare depune un acord la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea.
    (3) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului conform Calendarului. Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală trebuie să promoveze aceste probe conform art. 31 alin. (5) - (6).
    (4) Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare. Detaşarea în interesul învăţământului se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ este definitivă şi poate fi atacată numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată se detaşează în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar.
    ART. 83
    (1) În cazul funcţiilor de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, detaşarea în interesul învăţământului se face la propunerea inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar.
    (2) Detaşarea în interesul învăţământului pentru funcţiile de îndrumare şi control din Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (3) Asigurarea conducerii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular, până la organizarea concursului, dar nu târziu de sfârşitul anului şcolar, se realizează conform art. 254^1 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 84
    (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detaşare în interesul învăţământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) - (10), prin detaşare la cerere.
    (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuităţii pentru cadrele didactice titulare participante la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012 şi/sau 2011, care au obţinut minimum media/nota 5,00 (cinci) în specialitatea postului, au fost repartizate prin detaşare la cerere/continuitate pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2012, în şedinţă publică conform Calendarului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele "Foarte bine". Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere se adresează consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ până la data de 15 iunie 2013. Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ pentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante, până la data de 22 iunie 2013. Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre didactice, departajarea se realizează în baza criteriilor şi punctajelor din anexa nr. 2. Pentru a fi repartizate prin continuitate pentru detaşare la cerere, în baza mediei/notei obţinute la concurs în sesiunea 2012 şi/sau 2011, cadrele didactice titulare care participă şi la concursul din 2013, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), conform art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2013-2014 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
    (3) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2013 care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), conform art. 56 alin. (9), care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific.
    (4) Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 14.
    (5) Concursul specific constă în evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.
    (6) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se realizează în şedinţa publică, organizată la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:
    a) cadrele didactice titulare anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, care au participat la acest concurs şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), conform art. 56 alin. (9) şi care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs;
    b) cadrele didactice titulare anterior concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, inclusiv cele transferate în baza acestui concurs, care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.
    (7) În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
    a) persoana care are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
    b) persoana care are solicită postul didactic/catedra în apropierea localităţii de domiciliu;
    c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
    d) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;
    e) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
    f) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate.
    (8) Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (7), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
    a) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
    b) gradul didactic;
    c) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii;;
    d) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
    e) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
    f) vechimea în învăţământ.
    (9) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează. Opţiunea fiecărui cadru didactic se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
    (10) Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe o perioadă de cel mult 5 ani şcolari consecutivi.
    (11) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013, care s-au prezentat la postul didactic/catedra la care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în primul an după concurs, după finalizarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform Calendarului, pe parcursul anului şcolar, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Acestea pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului, în primul an după concurs, pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

    CAP. IX
    Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2013-2014, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

    ART. 85
    (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, participante la concursuri de titularizare în anii 2011 şi/sau 2012, care au obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, care au calificativul "Foarte bine" şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la data de 15 martie 2013, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, până la data de 22 martie 2013. Dacă un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se va lua în calcul nota/media cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2011 - 2012. La note/medii egale, pentru departajare, se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii prin suplinire. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2013, conform prezentei Metodologii, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), potrivit prevederilor art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehnologică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013- 2014, numai cadrele didactice cu specializarea "educaţie tehnologică".
    (2) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2010, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare din iulie 2010, care în perioada 1 septembrie 2010-31 august 2013 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014, în condiţiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.
    (3) Cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014 îşi actualizează dosarul personal la inspectoratul şcolar, conform Calendarului.
    ART. 86
    Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase după etapa de detaşare a personalului didactic titular se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014.

    CAP. X
    Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată de candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/consorţiilor şcolare/grupurilor de unităţi de învăţământ şi în regim de plata cu ora

    SECŢIUNEA I
    Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată, la nivel judeţean, după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs

    ART. 87
    Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată se reactualizează după etapa de detaşare a personalului didactic titular şi se publică la data prevăzută în Calendar, prin afişare la avizierul inspectoratului şi pe site-ul instituţiei. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din această listă sunt publicate pentru angajare pe perioadă determinată.
    ART. 88
    În baza documentelor transmise în scris şi a informaţiilor transmise electronic de directorii unităţilor de învăţământ/preşedinţii centrelor de concurs, inspectoratul şcolar întocmeşte lista candidaţilor din judeţ/municipiul Bucureşti rămaşi nerepartizaţi, după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs.
    ART. 89
    (1) Candidaţii care au susţinut concursul la unităţi de învăţământ/centre de concurs din judeţ/municipiul Bucureşti se ierarhizează, pe discipline, în ordinea descrescătoare a mediilor, până la minimum media 5,00 (cinci), conform art. 56 alin. (9). Candidaţii, care au susţinut concursul în alte judeţe, depun, la inspectoratul şcolar unde doresc să fie repartizaţi, în perioada prevăzută în Calendar, o copie a dosarului de concurs, cu documentele autentificate de preşedintele centrului unde a susţinut concursul, însoţită de adeverinţa, în original, din care reiese nota obţinută. În aceeaşi perioadă, la inspectoratele şcolare se înregistrează şi cererile candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul de titularizare din 2012 (minimum 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică sau inspecţia la clasă) şi/sau 2011 şi care solicită repartizarea pe perioadă determinată în baza acestor rezultate. Pentru a putea fi repartizaţi în baza mediilor/notelor obţinute la concursurile de titularizare din 2012 şi/sau 2011, candidaţii, care participă la concurs şi în 2013, trebuie să obţină minimum media 5,00 (cinci), conform art. 56 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe perioadă determinată.
    (2) Un candidat se poate înscrie pentru repartizare, conform alin. (1), într-un singur judeţ sau numai în municipiul Bucureşti. Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat. În perioada de validare/revalidare a fişelor de înscriere, candidatul primeşte fişa martor pe care este obligat să o semneze, alături de reprezentantul inspectoratului şcolar, pentru conformitate. Un exemplar se înmânează candidatului, celălalt rămânând la inspectoratul şcolar unde are loc înscrierea.
    ART. 90
    (1) Repartizarea candidaţilor cu studii corespunzătoare postului, după etapa de detaşare a personalului didactic titular, pe perioadă determinată la nivel judeţean, se realizează în şedinţă publică, organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar, în ordine astfel:
    a) candidaţi care beneficiază de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2013-2014;
    b) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din judeţ, în ordinea descrescătoare a mediilor, cu respectarea prezentei Metodologii;
    c) candidaţi rămaşi nerepartizaţi după concursul organizat la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor de concurs din alte judeţe, în ordinea descrescătoare a notelor, cu respectarea prezentei Metodologii;
    d) candidaţi care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor,
    e) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2013 în unităţi de învăţământ/centre de concurs din judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor;
    f) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul/catedra vacant(ă) şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor;
    g) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 2013 şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    h) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor în judeţul/municipiul Bucureşti în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    i) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2013 în unităţi de învăţământ/centre de concurs din alte judeţe şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor;
    j) candidaţi cu a doua specializare, alta decât aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 în alte judeţe şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci), ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor/notelor;
    k) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 2013 şi au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor, în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;
    l) absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din 2012 şi/sau 2011 şi au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci), ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor în alte judeţe şi care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) în a doua specializare: educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, religie, posturi în specialitate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor.
    (2) Repartizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) lit. g), h), k) şi l) se realizează numai pe catedre vacante/rezervate în specialitate din învăţământul primar sau gimnazial ori în palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor. Absolvenţii cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizaţi în palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor şi candidaţii calificaţi cu a doua specializare repartizaţi pe posturi didactice care necesită probă practică/orală susţin la nivelul unităţii de învăţământ în care au fost repartizaţi, până la data începerii cursurilor, o probă practică/orală specifică în profilul postului.
    (3) La note/medii egale departajarea se face conform art. 56 alin. (13) - (14).
    ART. 91
    Candidaţii care nu participă la şedinţele publice de repartizare au dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să le reprezinte interesele. În cazul în care candidaţii nu sunt prezenţi personal sau printr-un împuternicit la şedinţele publice de repartizare, aceştia nu vor fi repartizaţi.
    ART. 92
    În cadrul şedinţei publice, opţiunea fiecărui candidat se exprimă în scris, în formularul special şi se consemnează în procesul verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
    ART. 93
    După exprimarea opţiunii şi asumarea ei prin semnătură în procesul-verbal al şedinţei publice, inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare. În baza deciziei de repartizare, directorul unităţii de învăţământ încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată cu candidatul repartizat, de regulă pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecărui an şcolar sau până la revenirea titularului la post/catedră, dar nu mai târziu de 31 august a fiecărui an şcolar. Contractul individual de muncă se încheie în maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de repartizare. În cazul neprezentării la post, în perioada menţionată, pentru încheierea contractului individual de muncă, repartizarea se revocă, iar postul didactic/catedra se vacantează.

    SECŢIUNEA a II-a
    Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar cu personal didactic calificat în regim de plata cu ora

    ART. 94
    (1) După încheierea contractelor individuale de muncă cu personalul didactic repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, la solicitarea acestora şi comunică situaţia la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar.
    (2) După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plata cu ora, în baza prezentării unui curriculum vitae şi susţinerii unui interviu, în perioada prevăzută în Calendar, personalului didactic titular în altă unitate de învăţământ, specialiştilor consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalului angajat în alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate.
    (3) Pe baza avizului obţinut pentru încadrarea în regim de plata cu ora, conform alin. (2), inspectoratul şcolar emite decizia de repartizare.
    (4) În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă publică, în ordine:
    a) personalul didactic titular care a solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    b) specialişti consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personal calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plata cu ora, rămaşi neîncadraţi, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    c) personalul didactic pensionat calificat rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, în ordinea descrescătoare a punctajului;
    d) personalul didactic pensionat calificat, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, în ordinea descrescătoare a punctajului.
    ART. 95
    (1) Angajarea personalului didactic calificat în regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului şcolar general, se realizează de către directorul unităţii de învăţământ, după prezentarea curriculum-ului vitae şi susţinerea interviului.
    (2) Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului şi a prevederilor prezentei Metodologii. Cadrele didactice titulare pot fi încadrate pe orele rămase neocupate în regim de plata cu ora, de regulă, până la o jumătate de normă de predare, iar învăţătorii şi educatoarele pe posturile rămase neocupate până la o normă. În cazuri excepţionale, pentru disciplinele deficitare în personal didactic calificat, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate aproba depăşirea jumătăţii de normă de predare, în regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare.
    ART. 96
    (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic titular, asociat sau pensionat în regim de plata cu ora, se atribuie în regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învăţământ şi situaţia se comunică la inspectoratul şcolar.
    (2) În situaţia în care mai rămân posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizează, de inspectoratele şcolare, până la data începerii cursurilor, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului şcolar, candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care solicită o nouă repartizare, precum şi candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la concursul de titularizare din anul 2010, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care au obţinut note/medii de promovare la concursurile ulterioare de titularizare în specialitatea postului didactic solicitat. Directorii unităţilor de învăţământ încheie, cu aceşti candidaţi, contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, începând cu data de la care au fost repartizaţi.
    (3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea cursurilor, precum şi posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pe parcursul anului şcolar 2013-2014, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, se atribuie, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, în baza hotărârii consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ. În mod excepţional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rămase neocupate până la începerea cursurilor, în lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, în regim de plata cu ora, la nivelul unităţilor de învăţământ care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fără studii corespunzătoare postului, urmând ca în această perioadă să se organizeze concursuri/testări pentru ocuparea acestor posturi.
    (4) Posturile didactice/catedrele care se vacantează după începerea anului şcolar 2013-2014 se pot ocupa cu contract individual pe perioadă determinată de personal didactic calificat, prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, precum şi în regim de plata cu ora, în condiţiile prezentei Metodologii.
    (5) În situaţia în care posturile didactice eliberate în timpul anului şcolar 2013-2014 nu pot fi ocupate, conform prevederilor alin.(4), consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfăşoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepţional, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot organiza testări prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale

    ART. 97
    (1) La etapele mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi înscrişi, în baza adeverinţei de absolvire, anexate în copie legalizată, absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă în perioada februarie 2012 - iulie 2013. Absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă până în ianuarie 2012 (inclusiv) pot fi înscrişi la etapele mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar numai dacă anexează în copie legalizată la cererea de înscriere diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă.
    (2) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată, care se înscriu la sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate, precum şi la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat sau particular, care au început studiile până în anul 1993, trebuie să se regăsească în Centralizator.
    (3) Specializările absolvenţilor cu studii universitare de lungă/scurtă durată sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de licenţă, care se înscriu la etapele de transferare pentru restrângere de activitate, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, de detaşare în interesul învăţământului, de detaşare la cerere sau de titularizare în baza art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar de stat sau particular, care au început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor din învăţământul superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, trebuie să se regăsească atât în Centralizator, cât şi în hotărârile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior emise după data de 17 decembrie 1993, care cuprind specializările autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate, precum şi forma de învăţământ pentru care au fost autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii universitare, care a început studiile după intrarea în vigoare a Legii nr. 88/1993, republicată, trebuie tratat individual raportat la conţinutul hotărârii Guvernului valabilă la momentul înscrierii la facultate.
    Programele de studii universitare de masterat acreditate şi forma de învăţământ pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
    (4) Lista cuprinzând hotărârile Guvernului privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, profilurile, specializările, durata studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular, structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior şi ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat se comunică de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu cel puţin 30 de zile înainte de depunerea dosarelor pentru prima etapă de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
    ART. 98
    (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic, în conformitate cu prevederile Calendarului şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară: completare de normă pe perioadă determinată, detaşare, schimb de posturi între suplinitori, pretransfer prin schimb de posturi între titulari în baza consimţământului scris, refacerea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic titular, ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ pe parcursul anului şcolar. Toate situaţiile apărute, cu excepţia întregirilor de normă didactică, a completărilor de normă didactică pe perioadă nedeterminată, a pretransferării şi a transferării pentru restrângere de activitate, în afara perioadelor prevăzute în Calendar, sunt analizate în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare.
    (2) Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată în etapele prevăzute de Calendar pot fi detaşate pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzătoare, fiind salarizate ca personal didactic fără studii corespunzătoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice în cauză.
    ART. 99
    Contestaţiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adresează instituţiei/unităţii de învăţământ organizatoare la termenele prevăzute de Calendar sau în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor în afara termenelor prevăzute în Calendar şi se rezolvă de consiliul de administraţie al acesteia. Hotărârile consiliului de administraţie al instituţiei/unităţii de învăţământ sunt definitive şi pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestaţiile reprezentând plângeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 100
    (1) Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar particular se desfăşoară conform prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prevederilor prezentei Metodologii.
    (2) Încadrarea personalului didactic în unităţile de învăţământ preuniversitar particular se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor prezentei Metodologii şi prevederilor Centralizatorului.
    (3) Unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru angajare pe perioadă nedeterminată şi catedre vacante incomplete până la cel puţin 1/2 normă. În unităţile de învăţământ preuniversitar particulare autorizate, în etapele de transferare pentru restrângere de activitate sau de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, pot fi ocupate şi catedre vacante incomplete până la cel puţin 1/2 normă.
    (4) Unităţile de învăţământ preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, conform Calendarului, în baza prezentei Metodologii sau pe tot parcursul anului şcolar, în condiţiile publicării acestora la sediile unităţilor de învăţământ şi inspectoratelor şcolare, precum şi în presa locală şi centrală, cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului şi informării Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Direcţia General Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară.
    ART. 101
    (1) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi rezidenţii permanenţi pe teritoriul României, care îndeplinesc condiţiile necesare de studii, precum şi celelalte condiţii prevăzute de prezenta Metodologie şi au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau au studiat în România, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar şi, în baza rezultatelor obţinute la concurs, pot fi angajaţi pe perioadă determinată sau nedeterminată.
    (2) Cetăţenii străini care au dreptul de fi încadraţi în muncă pe teritoriul României, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 134/2008 cu modificările şi completările ulteriore, care îndeplinesc condiţiile de studii necesare, precum şi celelalte condiţii prevăzute de prezenta Metodologie şi au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sau au studiat în România, pot participa la concurs, urmând a fi angajaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, pe perioadă determinată, în funcţie de rezultatele obţinute, după încadrarea personalului didactic calificat în regim de plata cu ora.
    ART. 102
    Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie, de către persoanele care fac parte din comisiile prevăzute în prezenta Metodologie, atrage după sine răspunderea disciplinară, conform Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, civilă potrivit dispoziţiilor Codului civil sau penală conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.
    ART. 103
    Reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ participă la toate etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu statut de observatori. În această calitate au drept de acces la toate documentele, pot sesiza eventualele nereguli şi îşi pot consemna poziţia în procesele-verbale.
    ART. 104
    (1) Etapele mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2012-2013 se desfăşoară conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cu data de 1 septembrie 2013 se abrogă Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5560 /2011, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 bis din 27 octombrie 2011.
    (3) Prezenta Metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.
    ART. 105
    Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezenta Metodologie.


    ANEXA 1
    -------
la Metodologie
---------------

    Lista care se afişează va conţine următoarele informaţii:

    a) Specialitatea .................. (Nr. posturi didactice/catedre vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrângere de activitate la nivelul judeţului)


 ┌────┬───────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────────┬─────┬───────┬───────────────────┐
 │Nr. │Locali-│Unitatea │Nivel │Disci-│Număr │Detalii│Statut│Viabi-│Post: 1. │Proba│Probe │Avize şi atestate: │
 │crt.│tate │de învă- │de │plina │ore │ │ │litate│complet 2.│prac-│orale │1. de culte │
 │ │[Mediu]│ţământ │învăţă-│ │trunchi│ │ │ │pentru │tică │la │2. de alternativă │
 │ │ │[Unitatea│mânt │ │comun/ │ │ │ │nevăzători│ │limba │3. al unit. de înv.│
 │ │ │de învă- │ │ │opţio- │ │ │ │ │ │de │mil. │
 │ │ │ţământ cu│ │ │nale │ │ │ │ │ │predare│4. seminar teologic│
 │ │ │statut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5. Inspectoratul │
 │ │ │juridic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │General al Poliţiei│
 │ │ │[Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(IGP)/Autoritatea │
 │ │ │unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rutieră Română │
 │ │ │de învă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ARR) │
 │ │ │ţământ cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │6. ed. specială │
 │ │ │statut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7. HIV │
 │ │ │juridic] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────────┴─────┴───────┴───────────────────┘


    b) Specialitatea .................... (Nr. posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs)


 ┌────┬───────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬──────┬──────┬───────────┬──────────┬─────┬───────┬───────────────────┐
 │Nr. │Locali-│Unitatea │Nivel │Disci-│Număr │Detalii│Statut│Viabi-│Modalitatea│Post: 1. │Proba│Probe │Avize şi atestate: │
 │crt.│tate │de învă- │de │plina │ore │ │ │litate│de ocupare:│complet 2.│prac-│orale │1. de culte │
 │ │[Mediu]│ţământ │învăţă-│ │trunchi│ │ │ │1. pentru │pentru │tică │la │2. de alternativă │
 │ │ │[Unitatea│mânt │ │comun/ │ │ │ │angajare pe│nevăzători│ │limba │3. al unit. de înv.│
 │ │ │de învă- │ │ │opţio- │ │ │ │perioadă │ │ │de │mil. │
 │ │ │ţământ cu│ │ │nale │ │ │ │determinată│ │ │predare│4. seminar teologic│
 │ │ │statut │ │ │ │ │ │ │2. pentru │ │ │ │5. IGP/APR │
 │ │ │juridic │ │ │ │ │ │ │angajare pe│ │ │ │6. ed. specială │
 │ │ │[Alte │ │ │ │ │ │ │perioadă │ │ │ │7. HIV │
 │ │ │unităţi │ │ │ │ │ │ │nedetermi- │ │ │ │ │
 │ │ │de învă- │ │ │ │ │ │ │nată │ │ │ │ │
 │ │ │ţământ cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │statut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │juridic] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────────┴──────────┴─────┴───────┴───────────────────┘
    ANEXA 2
    -------
la Metodologie
--------------

          CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC

    I. Nivelul studiilor


    A. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice
 cu diplomă/certificat de absolvire.
                                                                                     6 p

    B. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale pedagogice
 cu diplomă/certificat de absolvire care şi-au echivalat studiile conform art. 248
 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
 ulterioare.
                                                                                   7,5 p

    C. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de
 absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale
 pedagogice şi studii universitare de scurtă durată.
                                                                                     8 p

    D. Absolvenţi ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplomă de
 absolvire şi absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale
 pedagogice şi studii universitare de scurtă durată care şi-au echivalat studiile
 conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările
 ulterioare.
                                                                                   8,5 p

    E. Absolvenţi ai şcolii normale/liceu pedagogic sau ai şcolii postliceale
 pedagogice cu diplomă/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar
 (institutori) şi studii universitare de lungă durată sau ciclul I de studii
 universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat.
                                                                                     9 p
    F. Profesori de instruire practică/maiştri-instructori, absolvenţi de:
    1. şcoală postliceală/şcoală de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat
 de competenţe profesionale.
                                                                                     5 p

    2. şcoala postliceală/şcoala de maiştri cu diplomă/certificat de absolvire/certificat
 de competenţe profesionale care şi-au echivalat studiile conform art. 248 alin. (3) din
 Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
                                                                                   6,5 p

    G. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai
 institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplomă de absolvire.
                                                                                     8 p

    H. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de scurtă durată sau ai
 institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplomă de absolvire, care şi-au echivalat
 studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările
 ulterioare.
                                                                                   8,5 p

    I. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de
 licenţă.
                                                                                     9 p

    J. Absolvenţi în specialitate, cu diplomă, ai ciclului I de studii universitare de
 licenţă şi cu studii postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre.
                                                                                   9,5 p

    K. Absolvenţi în specialitate ai învăţământului universitar de lungă durată cu
 diplomă de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat.
                                                                                    10 p

    L. Absolvenţi cu diplomă în specialitate ai învăţământului universitar de lungă
 durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat şi cu:
    1. o altă licenţă; 4 p
    2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puţin 3 semestre; 3 p
    3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre; 3 p
    4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puţin 3 semestre; 2,5 p
    5. masterat în sistem postuniversitar sau un alt masterat în cadrul ciclului II
 de studii de studii universitare; 3 p
    6. cursuri de perfecţionare postuniversitară cu durata de cel puţin 3 semestre; 2 p
    7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu
 durata mai mică de 3 semestre; 2 p
    8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare postuniversitară
 cu durata mai mică de 3 semestre. 1 p

    NOTĂ:
    1. Pentru profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar care solicită trecerea prin
 transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer în specializarea dobândită ulterior
 prin studii superioare se acordă punctajul corespunzător studiilor superioare de
 lungă/ciclului I de studii universitare de licenţă/ciclului II de studii universitare de
 masterat.
    2. Punctajul de la literele A-K nu se cumulează.
    3. Punctajul de la literele K-L se cumulează şi se acordă pentru fiecare formă de
 pregătire, finalizată, universitară/postuniversitară de la litera L punctele 1-8.

    II.
    (1) Gradul didactic:1
    a) Definitivat - 4 p;
    b) Gradul didactic II - 7 p;
    c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p;
    d) Grad didactic I obţinut pe bază de examene, urmat de doctorat în domeniul
 specializării/specializărilor înscrise pe diploma de licenţă - 14 p.
    (2) Categorii pentru antrenori:
    a) Categoria a IV-a - 4 p;
    b) Categoriile a II-a şi a III-a - 7 p;
    c) Categoria I - 10 p.
    (3) Media de absolvire pentru debutanţi (0 - 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:
    Media 10 - 3 p;
    Media 9 - 9,99 - 2,5 p;
    Media 8 - 8,99 - 2 p;
    Media 7 - 7,99 - 1,5 p;
    Media 6 - 6,99 - 1 p;

    NOTĂ:
    1. Punctajul pentru grade didactice şi categorii pentru antrenori nu se cumulează.
    2. Se punctează ultimul grad didactic/doctorat dobândit, respectiv ultima categorie
 dobândită.
    3. La punctajul corespunzător gradului didactic mai sus menţionat se adaugă câte 2
 (două) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obţinut media 10 (definitivat,
 gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
    4. Personalului didactic căruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza
 calificativului "admis" i se echivalează acest calificativ cu media 10.

    III. Rezultatele obţinute în activitatea didactică.
    Calificativele obţinute în ultimii doi ani şcolari încheiaţi (2010/2011 şi 2011/2012)
 şi echivalentul acestora în puncte:
    - Foarte bine - 10 p;
    - Bine - 7 p;
    - Satisfăcător - 2 p;
    - Nesatisfăcător - 0 p.

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate
 se ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de
 activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-2012 şi
 calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani
 şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care
 cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două
 calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

    IV. Activitatea metodică şi ştiinţifică dovedită prin documente justificative.
    1) Se punctează activitatea din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi*)
 (2010/2011 şi 2011/2012) la nivelul:

    a) unităţii de învăţământ (de exemplu: activitate în comisia metodică, în asociaţii
 profesionale ale cadrelor didactice, în structuri consultative de dialog social,
 rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare, alte activităţi şi responsabilităţi);

                                                                                max. 6 p

    b) judeţului/municipiului Bucureşti (de exemplu: metodist al inspectoratului şcolar
 judeţean/al municipiului Bucureşti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al
 comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ, membru în
 asociaţii profesionale ale cadrelor didactice, membru în comisii de elaborare de
 subiecte şi de evaluare în cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a posturilor
 vacante/rezervate organizate la nivel local/judeţean, rezultate la concursuri şi
 olimpiade şcolare locale/judeţene, altele);
                                                                                max. 8 p

    c) naţional (de exemplu: formator naţional, membru al comisiei naţionale de
 specialitate sau al altor consilii/comisii naţionale menţionate în Legea învăţământului
 nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în
 Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, rezultate la concursuri şi
 olimpiade şcolare, altele);
                                                                                max. 10 p

    d) internaţional (performanţe profesionale, lucrări publicate, rezultate la concursuri
 şi olimpiade şcolare, participri la seminarii, simpozioane, conferinţe, congrese sau
 organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe, altele).
                                                                                max. 12 p

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate
 se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012-2013.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de
 activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar
 2011-2012.
    c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat
 în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi
 din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
    d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani
 şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani
 şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    2) Participare în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând
 calitatea activităţii specifice domeniului învăţământ, în ultimii 5 (cinci) ani
 calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar):
    a) metodologii, regulamente, instrucţiuni aprobate de Ministerul Educaţiei,
 Cercetării, Tineretului şi Sportului (participarea în colective de elaborare)

                                                  max. 6 p pentru toate actele normative

    b) programe şcolare, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
 Sportului (participarea în colective de elaborare)
                                                  max. 4 p pentru toate programele

    c) manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
 Sportului;
                                               7 p/manual/împărţite la numărul de autori

    d) monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;

                                               5 p/lucrare/monografie/împărţite la
                                               numărul de autori dar nu mai mult de 10 p
                                               pentru toate monografiile/lucrările

    e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;

                                               1 p pentru fiecare ghid/
                                               auxiliar curricular/împărţite la numărul de
                                               autori, dar nu mai mult de 4 p pentru toate
                                               ghidurile/auxiliare curriculare

    f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în reviste de
 specialitate, la nivel judeţean sau naţional înregistrate cu ISSN;

                                               0,5 p/articol/împărţite la numărul de
                                               autori articol, dar nu mai mult de 3 p
                                               pentru toate articolele
                                               1 p/studiu/împărţit la numărul de
                                               autori studiu, dar nu mai mult de 4 p
                                               pentru toate studiile

    g) cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent
 ştiinţific din domeniu;
                                               5 p pentru fiecare carte
                                               publicată/împărţite la numărul de
                                               autori, dar nu mai mult de 10 p pentru
                                               toate cărţile

    h) mijloace de învăţământ omologate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării,
 Tineretului şi Sportului.
                                               max. 5 p/împărţite la numărul de autori

    3) Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici
 (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar): formator AEL, Phare-VET, Phare,
 Banca Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte
 finanţate din fonduri structurale şi de coeziune), altele decât cele punctate anterior.

                                                                             max. 5 p

    4) Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
 acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în ultimii 5
 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar),
 finalizate cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă:
    a) program de lungă durată (90 de credite) - 3 p;
    b) program de durată medie (60 de credite) - 2 p;
    c) program de scurtă durată (30 de credite) - 1 p;
    d) program cu mai puţin de 30 credite - 0,5 p.
    Notă. Punctajele de la punctul 4 lit. a) - d) pot fi cumulate.

    5) Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul
 programelor de formare continuă aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
 Tineretului şi Sportului sau alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British
 Council, Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici
 (la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă

                                                   0,5 p/curs, dar nu mai mult de 5 p.
    NOTĂ:
    Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate
 în altă specializare se evaluează activitatea metodică şi ştiinţifică pentru
 specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
    Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau
 mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
    Detalierea punctajelor prevăzute la punctul IV din prezenta anexă se va face în
 şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi se afişează odată cu
 afişarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare
 pentru restrângere de activitate.

    V. Criterii de vechime:
    - vechime efectivă la catedră, inclusiv perioada rezervării catedrei

                                    câte 0,1 p/pentru fiecare an întreg de învăţământ.

    NOTĂ:
    Se recunoaşte vechimea la catedră pentru perioada activităţii desfăşurate ca personal
 didactic calificat.
    După totalizarea punctajului, în caz de egalitate, se vor lua în considerare, pentru
 departajare, criterii social-umanitare, în următoarea ordine:
    a) soţ (soţie) cu activitatea în învăţământ, în aceeaşi localitate;
    b) soţ (soţie) cu domiciliul în localitate;
    c) părinţi cu domiciliul în localitate;
    d) starea de sănătate care nu permite părăsirea localităţii (certificat medical de la
 comisia de expertiză a capacităţii de muncă);
    e) soţul/soţia să lucreze în învăţământ;
    f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic întreţinător de familie şi
 cu domiciliul în localitatea respectivă, minori în întreţinere, părinţi bolnavi,
 proprietăţi imobiliare în localitate).


-----
    *) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.


    ANEXA 3
    -------
la Metodologie
--------------

                        Se certifică exactitatea datelor
                                    Director
                            .......................
                             (numele şi prenumele)


                               DOMNULE DIRECTOR,

    Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) ................................, născut(ă) la data de ....................................,
    COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    cu domiciliul în localitatea ........................................, judeţul (sectorul) ........................................, strada ........................................ nr. ........................................, bloc ...................................., sc. ........................................, ap. ........................................, TELEFON: ......................, posesor al B.I./carte de identitate seria ......................, nr. ......................, eliberat(ă) de Poliţia ......................, la data de ......................, vă rog să-mi aprobaţi încadrarea ca TITULAR începând cu anul şcolar 2013-2014, pe postul didactic/catedra ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................, localitatea în baza notei şi a rezultatului "admis" la proba practică/orală de *) ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................, obţinute la concursul de titularizare din anul 2009 sau la concursul de titularizare din anul 2010 şi/sau la concursul de titularizare din anul 2011.
-----
    *) Se completează numai de cadrele didactice care au susţinut probe practice/orale în cadrul concursului.

    Prezint următoarea situaţie:
    1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
    a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................, Facultatea ...................... ...................... ...................... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................, cu durata studiilor de ...................... ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ...................... cu specializarea principală ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................, secundară ...................... ...................... ......................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ...................... ...................... ......................, media de departajare ...................... ...................... ...................... ......................;
    b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ...................... ...................... ......................, Facultatea ...................... ...................... ...................... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ...................... ...................... ......................, cu durata studiilor de ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ...................... cu specializarea principală ...................... ...................... ...................... ...................... ......................, secundară ...................... ...................... ......................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ...................... ......................, media de departajare ...................... ......................;
    c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc. ...................... ...................... ......................, Facultatea ...................... ...................... ...................... nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă, universitare de lungă durată, ciclul II de studii universitare de masterat) ...................... ...................... ......................, cu durata studiilor de ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ...................... cu specializarea principală ...................... ...................... ......................, secundară ...................... ...................... ......................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvir, media de departajare ......................;
    2) După absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată/licenţă/masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, studii universitare de masterat), după cum urmează:
    a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... specializarea ...................... ...................... ......................, cu durata studiilor de ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......................, media de absolvire ......................, media de departajare ......................;
    b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ...................... ...................... ...................... ...................... ......................, specializarea ...................... ......................, cu durata studiilor de ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......................, media de absolvire ......................, media de departajare ......................;
    c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ...................... ...................... ...................... ...................... ......................, specializarea ......................, cu durata studiilor de ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoţia ......................, media de absolvire ......................, media de departajare ......................;
    3) Am obţinut definitivatul în anul ......................, cu media ......................, gradul II în anul ......................, cu media ......................, gradul I în anul ......................, cu media ......................, doctoratul în anul ......................, la specialitatea .......................
    4) În anul şcolar 2012-2013 sunt încadrat(ă) cu contract pe perioadă determinată pe postul/catedra de ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... de la ...................... ...................... ...................... ...................... ......................
    5) La 1 septembrie 2012 am avut ...................... ani întregi ...................... vechime în învăţământ.
    6) Avize şi atestate:
    Tipul avizului de culte:......................
    Tipul avizului de alternativă: ......................
    Tipul avizului unităţii de învăţământ militar: ......................
    Atestat educaţie specială: [ ] Aviz IGP / ARR: [ ] Avizul liceului pedagogic: [ ]
    7) CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2010/2011 şi în anul şcolar 2011/2012 ........................;
    8) Am întrerupt activitatea în învăţământ pentru motivul ........................, cu (fără) acordul Inspectorului Şcolar ........................, prin decizia nr. ........................, conform art. din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii.
    9) Sunt/nu sunt unic întreţinător de familie. Am ........................ copii în întreţinere. Soţul/soţia este/nu este angajat(ă) în muncă.
    10) Prezint avizul medical nr. ........................, din data ........................, emis de ........................, din care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ şi că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, pentru a fi încadrat(ă) în învăţământ.
    RĂSPUND de exactitatea datelor înscrise în această cerere şi declar că voi suporta consecinţele dacă am comunicat date eronate.

    Data ............ Semnătura .................

    ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii unde funcţionez în anul şcolar 2012-2013:
    1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unităţile de învăţământ la care funcţionez ca angajat cu contract individual de perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013
    2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care să reiasă domiciliu
    3) Acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul)
    4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă)
    5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobândite, respectiv avize şi atestate
    6) Adeverinţe privind calificativele acordate pentru anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012 (conform fişei de evaluare)
    7) Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative
    8) Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice
    9) Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă
    10) Adeverinţa de vechime în învăţământ
    11) Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare
    12) Acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratului şcolar, întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul)
    13) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor
    14) Avizul medical din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ.


    ANEXA 4
    -------
la Metodologie
--------------

                           FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
                INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ ÎN PROFILUL POSTULUI

    Numele şi prenumele candidatului: ................. .................
    Data ................. ................. .................

 ┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │ Analiză │ Aspecte evaluate: criterii │ Punctaj │
 │ │ ├─────┬────────┤
 │ │ │Maxim│Realizat│
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │Lecţie │Aspecte formale (documente, documentaţie, │ │ │
 │ │materiale didactice disponibile) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Proiectare - motivare (relaţionarea intra-│ │ │
 │ │şi interdisciplinară, intra şi │ │ │
 │ │cross-curriculară, perspectiva în raport │ │ │
 │ │cu unitatea de învăţare, relevanţa pentru │ │ │
 │ │viaţă a conţinuturilor) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Conţinut ştiinţifico-aplicativ │ │ │
 │ │(obiectivizare, structurare, │ │ │
 │ │sistematizare, coerenţă, consistenţă) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Metode şi mijloace didactice (varietate, │ │ │
 │ │oportunitate, originalitate, eficienţă) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Climat psihopedagogic Ambient specific │ │ │
 │ │disciplinei, motivaţie pentru lecţie │ 1 │ │
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │Elevii - dominante│Achiziţii cognitive, │ │ │
 │vizate │verbalizate/nonverbalizate (calitate, │ │ │
 │ │cantitate, relaţionare, operaţionalizare) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Deprinderi de activitate intelectuală │ │ │
 │ │individuală şi în echipă (operaţii logice,│ │ │
 │ │mecanisme de analiză şi sinteză, tipuri de│ │ │
 │ │inteligenţe, consecvenţă, seriozitate, │ │ │
 │ │ambiţia autodepăşirii, colegialitate, │ │ │
 │ │responsabilitate şi răspundere, │ │ │
 │ │flexibilitate în asumarea rolurilor) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Atitudine faţă de şcoală - statutul şi │ │ │
 │ │rolul la oră (pozitivă - colaborator, │ │ │
 │ │indiferentă - spectator) │ 1 │ │
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │Profesorul - │Competenţe profesionale şi metodice (de │ │ │
 │dominante vizate │cunoaştere - gradul de stăpânire, │ │ │
 │ │organizare şi prelucrare a informaţiei; de│ │ │
 │ │execuţie - rapiditatea, precizia │ │ │
 │ │acţiunilor şi distributivitatea atenţiei; │ │ │
 │ │de comunicare - fluiditatea, concizia şi │ │ │
 │ │acurateţea discursului, captarea şi │ │ │
 │ │păstrarea interesului elevilor, │ │ │
 │ │abilitatea pentru activitate diferenţiată)│ 1 │ │
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Competenţe sociale şi de personalitate │ │ │
 │ │(sociabilitate, degajare, │ │ │
 │ │comunicativitate, registre diverse de │ │ │
 │ │limbaj, echilibru emoţional, rezistenţă la│ │ │
 │ │stres, ingeniozitate, flexibilitate, │ │ │
 │ │fermitate, toleranţă, rigurozitate, │ │ │
 │ │obiectivitate, disponibilitate pentru │ │ │
 │ │autoperfecţionare) │ 1 │ │
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │ TOTAL │ 10 │ │
 └──────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────┴────────┘

                          EXAMINATOR .................

                          SEMNĂTURA .................

                     Am luat la cunoştinţă,
                     Candidat: ................. .................
                     Semnătura ................. .................                           FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
                 INSPECŢIA SPECIALĂ LA CLASĂ PENTRU PROFESORII
              DIN CENTRE ŞI CABINETE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

    Numele şi prenumele candidatului: ................. ................. .................
    Data ................. ................. .................

 ┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │ Analiză │ Aspecte evaluate: criterii │ Punctaj │
 │ │ ├─────┬────────┤
 │ │ │Maxim│Realizat│
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │Lecţie │Aspecte formale (realizarea proiectării, │ │ │
 │ │documentare) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Adaptarea conţinutului la │ │ │
 │ │particularităţile de vârstă şi nevoile │ │ │
 │ │grupului ţintă (adecvarea limbajului la │ │ │
 │ │nivelul clasei, corelarea temei cu │ │ │
 │ │necesităţile psihopedagogice ale grupului │ │ │
 │ │ţintă, relevanţa pentru viaţă a │ │ │
 │ │conţinuturilor) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Conţinut ştiinţifico-aplicativ │ │ │
 │ │(structurare, sistematizare, coerenţă, │ │ │
 │ │consistenţă) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Metode didactice, mijloace de învăţământ, │ │ │
 │ │forme de organizare a activităţii │ │ │
 │ │(varietate, oportunitate, originalitate, │ │ │
 │ │eficienţă) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Climatul psihopedagogic (organizarea │ │ │
 │ │spaţiului şi a materialelor, climatul │ │ │
 │ │psihosocial instaurat pe parcursul │ │ │
 │ │activităţii, modalităţi de motivare şi │ │ │
 │ │încurajare) │ 1 │ │
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │Elevii - dominante│Achiziţii cognitive, │ │ │
 │vizate │verbalizate/nonverbalizate (calitate, │ │ │
 │ │cantitate, relaţionare, operaţionalizare) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Competenţe cognitive, sociale şi │ │ │
 │ │emoţionale (stimularea mecanismelor de │ │ │
 │ │analiză, sinteză şi autoreflecţie, │ │ │
 │ │valorificarea resurselor personale ale │ │ │
 │ │elevilor şi a experienţei lor de viaţă) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Atitudinea elevilor în cadrul activităţii │ │ │
 │ │(facilitarea implicării elevilor, │ │ │
 │ │încurajarea atitudinii pozitive a │ │ │
 │ │acestora) │ 1 │ │
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │Profesorul - │Competenţe profesionale şi metodice (de │ │ │
 │dominante vizate │cunoaştere - gradul de stăpânire, │ │ │
 │ │organizare şi prelucrare a informaţiei; de│ │ │
 │ │execuţie - rapiditatea, precizia │ │ │
 │ │acţiunilor şi distributivitatea atenţiei; │ │ │
 │ │de comunicare - fluiditatea, concizia şi │ │ │
 │ │acurateţea discursului, captarea şi │ │ │
 │ │menţinerea interesului elevilor, │ │ │
 │ │abilitatea pentru activitatea diferenţiată│ │ │
 │ │oferirea şi solicitarea de feedback) │ 1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Competenţe sociale şi de personalitate │ │ │
 │ │(sociabilitate, registre diferite de │ │ │
 │ │limbaj, echilibru emoţional, rezistenţă la│ │ │
 │ │stres, creativitate, empatie, │ │ │
 │ │flexibilitate, fermitate, rigurozitate, │ │ │
 │ │obiectivitate, acceptare necondiţionată) │ 1 │ │
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │ TOTAL │ 10 │ │
 └──────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─────┴────────┘

                          EXAMINATOR .................

                          SEMNĂTURA .................

                     Am luat la cunoştinţă,
                     Candidat: ................. .................
                     Semnătura ................. .................                           FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI
          INSPECŢIE SPECIALĂ LA CLASĂ PENTRU PROFESORII DOCUMENTARIŞTI

    Numele şi prenumele candidatului: ............ ............ ............
    Data ............ ............ ............

 ┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │ Analiză │ Aspecte evaluate: criterii │ Punctaj │
 │ │ ├─────┬────────┤
 │ │ │Maxim│Realizat│
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │Lecţie │Plan de lecţie şi materiale didactice │ │ │
 │ │(planşe, fişe, documente) │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Lecţia este proiectată corespunzător │ │ │
 │ │(etape, scopuri şi obiective/competenţe, │ │ │
 │ │alocare de timp, timp de interacţiune, │ │ │
 │ │material şi echipamente) │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Obiectivele stabilite au fost prezentate │ │ │
 │ │clar, concis pentru ca elevii să înţeleagă│ │ │
 │ │ce competenţe vor dobândi prin │ │ │
 │ │participarea lor la procesul de învăţare │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Selecţia procedeelor, tehnicilor şi │ │ │
 │ │metodelor de predare s-a făcut ţinându-se │ │ │
 │ │cont de cantitatea de cunoştinţe transmisă│ │ │
 │ │şi nivelul de pregătire al clasei │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Integrarea resurselor CDI în activităţile │ │ │
 │ │desfăşurate. │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Varietatea şi complementaritatea │ │ │
 │ │materialelor didactice │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Modul de exploatare a resurselor │ │ │
 │ │documentare în vederea dezvoltării │ │ │
 │ │competenţelor info-documentare │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Descoperirea CDI ca centru de resurse │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Includerea secvenţelor cu caracter │ │ │
 │ │practic-aplicativ (elevii au avut acces │ │ │
 │ │liber la materialele din CDI şi le-au │ │ │
 │ │utilizat în rezolvarea sarcinilor trasate │ │ │
 │ │de către profesor) │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Gestionarea timpului │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Alegerea temei în funcţie de nevoile │ │ │
 │ │utilizatorilor de documentare şi informare│ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Corelarea între obiectivele │ │ │
 │ │info-documentare, activităţile propuse şi │ │ │
 │ │modalităţile de evaluare │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Capacitatea de a crea un mediu documentar │ │ │
 │ │adaptat nevoilor utilizatorilor │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Prin conţinuturile propuse profesorul are │ │ │
 │ │ca scop generarea unor idei noi, soluţii │ │ │
 │ │(elevii vor învăţa să utilizeze cât mai │ │ │
 │ │eficient resursele şi spaţiile specifice │ │ │
 │ │unui CDI) │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │A fost menţinut un raport eficient între │ │ │
 │ │durata solicitării elevilor şi cea │ │ │
 │ │afectată explicaţiilor │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │A fost creat un climat afectiv - emoţional│ │ │
 │ │propice desfăşurării activităţii │ 0,1 │ │
 ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │Elevi │Elevii sunt responsabili şi se implică în │ │ │
 │ │procesul instructiv - educativ │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii dau dovadă de autonomie în învăţare│ │ │
 │ │competenţe de căutare, selectare, tratare │ │ │
 │ │şi comunicare a informaţiei │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii au deprinderi de învăţare eficientă│ │ │
 │ │şi gândesc logic, problematizat │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii au deprinderi de muncă independentă│ │ │
 │ │şi se descurcă bine în rezolvarea │ │ │
 │ │sarcinilor de lucru indicate de către │ │ │
 │ │profesor │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii sunt familiarizaţi cu spaţiul şi │ │ │
 │ │resursele CDI şi înţeleg importanţa │ │ │
 │ │iniţierii în cercetarea documentară │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii poarta cu uşurinţă o conversaţie │ │ │
 │ │şi nu au dificultăţi în a utiliza termenii│ │ │
 │ │specifici disciplinei studiate │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii au capacitatea de a-şi │ │ │
 │ │menţine nivelul de concentrare şi sunt │ │ │
 │ │interesaţi de activităţile propuse │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii sunt obişnuiţi să lucreze utilizând│ │ │
 │ │fişe, dicţionare, enciclopedii, atlase, │ │ │
 │ │materiale auxiliare, TIC │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii sunt implicaţi în animarea CDI: │ │ │
 │ │mediatizarea activităţii CDI, ordonarea │ │ │
 │ │documentelor, organizarea activităţilor │ │ │
 │ │etc. │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii manifestă respect faţă de profesor │ │ │
 │ │şi au o atitudine corespunzătoare faţă de │ │ │
 │ │disciplina predată │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii dovedesc competenţe de integrare şi│ │ │
 │ │relaţionare pozitive │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii manifestă interes şi o atitudine │ │ │
 │ │pozitivă faţă de activităţile specifice │ │ │
 │ │unui CDI (dezvoltarea gustului pentru │ │ │
 │ │lectură, expoziţii, audiţii, vizionări, │ │ │
 │ │ateliere de creaţie, întâlniri cu │ │ │
 │ │personalităţi ale vieţii culturale etc.) │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii înţeleg importanţa dobândirii unor │ │ │
 │ │metode de a învăţa şi de a stăpâni │ │ │
 │ │informaţia │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii îşi dezvoltă capacitatea de a │ │ │
 │ │identifica, selecta, organiza, prelucra şi│ │ │
 │ │transmite informaţia │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii manifestă iniţiativă, creativitate │ │ │
 │ │şi disponibilitate de a lucra în echipă │ │ │
 │ │pentru rezolvarea diferitelor sarcini │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii sunt receptivi faţă de valorile │ │ │
 │ │culturale │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii au o atitudine prietenoasă faţă de │ │ │
 │ │colegi │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Elevii au o atitudine pozitivă faţă de │ │ │
 │ │şcoală şi manifestă dorinţa de a se │ │ │
 │ │implica activ în promovarea imaginii │ │ │
 │ │acesteia în comunitatea locală prin │ │ │
 │ │participarea la activităţile iniţiate de │ │ │
 │ │către profesorul documentarist prin │ │ │
 │ │intermediul CDI │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Profesor Demonstrează o bună cunoaştere a │ │ │
 │ │disciplinei predate şi cunoştinţe │ │ │
 │ │actualizate în domeniul iniţierii în │ │ │
 │ │cercetarea documentară │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Demonstrează capacitate de sinteză şi │ │ │
 │ │subliniază valoarea practic - aplicativă │ │ │
 │ │a demersului întreprins │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Limbajul utilizat este adecvat şi ţine │ │ │
 │ │cont de nivelul de vârstă şi înţelegere │ │ │
 │ │al elevilor │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Comunicarea cu elevii este eficientă. │ │ │
 │ │Tonul folosit (calm, ferm), formularea │ │ │
 │ │clară a ideilor conduc la captarea │ │ │
 │ │atenţiei elevilor şi la participarea lor │ │ │
 │ │la rezolvarea sarcinilor propuse │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Dialoghează în cu elevii, nu │ │ │
 │ │monopolizează discuţia, răspunde la │ │ │
 │ │întrebările elevilor clarificând │ │ │
 │ │aspectele mai dificile pentru aceştia │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Foloseşte material auxiliare │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Utilizează corespunzător resursele │ │ │
 │ │existente în CDI (suport hârtie, suporturi│ │ │
 │ │audio - video), inclusiv resursele │ │ │
 │ │digitale şi TIC │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Alocă fiecărei secvenţe din lecţie timpul │ │ │
 │ │adecvat şi respectă etapele parcurgerii │ │ │
 │ │acesteia, respectând planul de lecţie │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Utilizează strategii de lucru interactive:│ │ │
 │ │brainstorming, dezbatere, problematizare, │ │ │
 │ │joc de rol, simulări, tehnici ale gândirii│ │ │
 │ │critice, exerciţii metaforice etc. │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Abordează conţinuturile dintr-o │ │ │
 │ │perspectivă aplicativă, implicând elevii │ │ │
 │ │în activitatea de documentare şi orientare│ │ │
 │ │într-o structură info-documentară │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Lecţia este centrată pe elev - se lucrează│ │ │
 │ │pe perechi, pe grupe, individual │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Monitorizează atent activităţile │ │ │
 │ │desfăşurate de elevi. Elevii primesc │ │ │
 │ │indicaţii clare, precise pentru fiecare │ │ │
 │ │etapă a lecţiei │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Formează şi dezvoltă competenţe specifice │ │ │
 │ │domeniului info-documentar, necesare │ │ │
 │ │învăţării de-a lungul vieţii │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Dovedeşte preocupare pentru facilitarea │ │ │
 │ │accesului la informaţie, asigurarea │ │ │
 │ │exploatării cât mai eficiente a │ │ │
 │ │informaţiilor şi documentelor │ │ │
 │ │pluridisciplinare multimedia şi │ │ │
 │ │multisuport de către utilizatori, din │ │ │
 │ │perspectiva egalizării şanselor elevilor │ │ │
 │ │din medii culturale şi sociale diferite │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Distribuie sarcinile de învăţare gradual │ │ │
 │ │şi în succesiune logică │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Formulează întrebări pentru a verifica │ │ │
 │ │dacă elevii au înţeles noile conţinuturi. │ 0,1 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Implică elevii în procesul de evaluare şi │ │ │
 │ │le oferă feed-back în legătură cu │ │ │
 │ │progresul şcolar realizat │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Favorizează implicarea activă a tuturor │ │ │
 │ │elevilor în procesul instructiv - educativ│ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Demonstrează abilitatea de a desfăşura │ │ │
 │ │activităţi diferenţiate │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Demonstrează capacitate de analiză şi │ │ │
 │ │sinteză, originalitate, tact pedagogic şi │ │ │
 │ │spirit organizatoric │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Alege activităţile în mod creativ │ 0,2 │ │
 │ ├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ │Facilitează accesul elevilor la informaţie│ │ │
 │ │documentaţie şi noi tehnologii în │ │ │
 │ │contextul evoluţiei societăţii. │ 0,2 │ │
 ├──────────────────┴──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┤
 │ Total puncte │ 10 │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────┘

                          EXAMINATOR .................

                          SEMNĂTURA .................

                     Am luat la cunoştinţă,
                     Candidat: ................. .................
                     Semnătura ................. .................


    Notă: Fişa de evaluare a lecţiei în profilul postului este completată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul inspecţiei la clasă în profilul postului se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.


    ANEXA 5
    -------
la metodologie
--------------

                   PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
                     DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
                        EDUCAŢIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂ
            SPECIALIZĂRILE: MUZICĂ, COREPETIŢIE, COREGRAFIE ŞI ARTA
      ACTORULUI (posturi didactice/catedre din şcolile şi liceele de artă)


    MUZICĂ INSTRUMENTALĂ, ARTĂ VOCALĂ (CANTO CLASIC), MUZICĂ DE CAMERĂ, ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ (CANTO POPULAR), STUDII TEORETICE, COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI:

    1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ/ARTĂ VOCALĂ/MUZICĂ DE CAMERĂ*), ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE
    A. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ/ARTĂ VOCALĂ/MUZICĂ DE CAMERĂ*)
-----
    *) Proba de recital pentru candidaţii care optează pentru postul de profesor de muzică de cameră, va fi susţinută la instrumentul absolvit. Se acordă 1 p din oficiu.

    a) Elaborarea unui proiect de lecţie: comisia va face public, cu 48 de ore înainte, repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa şcolară în vigoare şi nivelul de învăţământ pe baza căruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2 p;
    b) Susţinerea proiectului de lecţie (lecţia de instrument/de muzică de cameră/ ansambluri instrumentale/ vocale, coregrafie, artă vocală (canto clasic); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaţii vor susţine lecţia cu elevul/ elevii nominalizaţi de comisie; asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ; proba nu va depăşi 30 de minute... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2 p;
    c) Probă de recital instrumental/vocal ce va conţine 3 lucrări la alegere:
    - un studiu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3 p;
    - 2 lucrări diferite ca stil, caracter, formă, cel puţin la nivelul programei de liceu... ... ... ... ... ... ... ... ..2 p/1 p pentru fiecare lucrare.

    B. PROBA PRACTICĂ PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE
    a) Elaborarea proiectului unei unităţi de învăţare, în funcţie de nivelul de învăţământ la care urmează să predea candidatul ... ... ..2 p.
    b) Prezentarea orală a proiectului elaborat... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2 p.
    c) Analiza unei lucrări muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa şcolară în vigoare. Analiza lucrării va consta în:
    descifrarea lucrării din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic şi intonarea tuturor vocilor cursiv (după caz)... ... ... ... ... ... 1 p;
    stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitură şi intonarea ei (după caz)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .1 p;
    analiza formei prin delimitarea unităţilor de însuşire după auz (vocal) sau de citire instrumentală (repetate, contrastante etc.) şi stabilirea formei în care se încadrează lucrarea... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 p;
    probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/instrumentale interpretative (poziţie funcţională, acordaj, respiraţie, emisie, dicţie, omogenizare etc.) şi stabilirea problemelor de frazare şi expresivitate a textului muzical (evidenţierea unor cuvinte sau a unei linii melodice prin accentuare etc.), tempoul şi nuanţele adecvate... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...1 p;
    încadrarea lucrării în opera compozitorului şi în epoca/stilul din care face parte... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1p.
    Unitatea de învăţare se alege de către candidat, conform programei şcolare în vigoare, anterior probei.
    Proba de recital instrumental, vocal (canto) nu va depăşi 30 de minute.

    C. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE.
    Dans clasic:
    5 variaţii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele... ... ... ...4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
    Dans contemporan/ modern:
    3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregătite de candidat... ... ... ... ... ... ... ... .4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
    Proba de coregrafie nu va depăşi 30 de minute. Se acordă 1 p din oficiu.
    2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
    a. Elaborarea unui proiect de lecţie care să vizeze conţinuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme muzicale... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2 p.
    Prezentarea orală a proiectului elaborat... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2 p.
    b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1 p.
    b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic şi a unui dicteu armonic de 12 măsuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, până la 4 alteraţii constitutive, în cheile Sol şi Fa... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .1 p.
    Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte un solfegiu un dicteu melodic şi un dicteu armonic. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus ╝ din numărul lor.
    b.3. Armonizarea unei teme de 16 măsuri (8 măsuri sopran şi 8 măsuri bas dat, necifrate)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 p.
    b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiză armonică a unor fragmente muzicale de 12-16 măsuri, din creaţia universală şi românească... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 p.
    Comisia va pregăti biletele de examen, fiecare cuprinzând câte o temă de armonizat şi câte un fragment muzical. Numărul biletelor de examen va fi egal cu numărul candidaţilor plus ╝ din numărul lor.
    c. Recunoaşterea şi comentarea unor lucrări din creaţia universală şi românească; pe baza audiţiei, candidaţilor li se cere recunoaşterea şi comentarea a 4 lucrări din epoci stilistice diferite (cel puţin una va fi din creaţia românească) alese de comisie dintr-o listă de 30 - 40 de lucrări pusă la dispoziţia candidaţilor de către direcţiunea unităţii de învăţământ, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de susţinerea probei; comentariul va cuprinde elemente legate de epocă, stil, compozitor, gen, formă, interpretare etc., precum şi aspecte interdisciplinare... ... ... ... ... ... ...1 p.
    Se acordă 1 p din oficiu.
    3. PROBA PRACTICĂ PENTRU MUZICĂ VOCALĂ TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ (CANTO POPULAR)
    a) Elaborarea unui proiect de lecţie din programa şcolară în vigoare; proiectul va fi prezentat comisiei înainte de începerea probei...2 p.
    b) Susţinerea proiectului de lecţie elaborat... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .1 p.
    c) Proba practică constând într-o probă de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrări diferite, specifice genului, cu sau fără acompaniament, din zona de provenienţă a candidatului... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6 p.
    4. ARTA ACTORULUI (pentru absolvenţii învăţământului superior de lungă durată/ciclul II de studii universitare de masterat, catedre/posturi din şcoli şi licee de artă)
    a) Candidatul va elabora un set de exerciţii de iniţiere actoricească în cadrul unei lecţii cu 3 - 5 elevi... ... ... ... ... ... ... ... .4 p.
    b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proză/poezie) universală sau românească. Asigurarea prezenţei elevilor va fi făcută de directorul unităţii de învăţământ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5 p.
    Proba nu va depăşi 30 de minute. Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ:
    a) Candidaţii care optează pentru ocuparea unui post/unei catedre prevăzut(e) la punctul 2- Studii teoretice, susţin toate probele prevăzute la acest punct, indiferent dacă postul/catedra prevede ore numai pentru una/ două din cele patru discipline.
    b) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată/ciclului II de studii universitare de masterat şi care au parcurs şi absolvit şi un modul de folclor, pot preda şi disciplina muzică vocală tradiţională românească (canto popular) din liceele de muzică (clasele IX- XII).
    c) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale şi instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate după caz). Pentru ansamblu vocal, instrumental sau orchestral, lucrările muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei şcolare în vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra - şcoli şi licee de muzică.
    d) Candidaţii absolvenţi ai învăţământului superior care au studiat şi absolvit un instrument sau au studiat şi au absolvit un modul de instrument, pot preda şi instrumentul respectiv la şcolile şi liceele de artă. Aceştia pot susţine probele practice prevăzute la punctul 1.A.
    e) Prezenta anexă este valabilă şi pentru candidaţii aparţinând minorităţilor naţionale.
    f) Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator. Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi/detaşare, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 6
    -------
la Metodologie
--------------

         PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
             VACANTE/REZERVATE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU CLASE
                  SPECIALE - LIMBI STRĂINE CU PROGRAM INTENSIV
         ŞI BILINGV SAU DIN UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT AVÂND CLASE/GRUPE CU
  PREDARE ÎN ALTĂ LIMBĂ DECÂT ACEEA ÎN CARE CANDIDAŢII ŞI-AU EFECTUAT STUDIILE

    I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practică/orală constă din:
    1. Un interviu în limba de predare pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de receptare şi comunicare ale candidatului, în limba respectivă, cel puţin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL)..............................................4p.
    2. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a claselor la care va preda candidatul. Candidatul argumentează obiectivele propuse, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare abordate justifică alegerea materialelor auxiliare/a manualelor şcolare pe care le utilizează în desfăşurarea lecţiei..............................................5p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curriculară "Om şi societate" în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile:
    1. Un interviu în limba de circulaţie internaţională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul Bl din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL)..............................................4p.
    2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina, care urmează să fie predată în limba de circulaţie internaţională/limba maternă..............................................5p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile:
    1. Un interviu în limba de circulaţie internaţională/limba maternă pentru care se organizează această probă, care să reflecte competenţele de comunicare ale candidatului, cel puţin la nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL)..............................................4p.
    2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris şi oral pentru disciplina, care urmează să fie predată în limba de circulaţie internaţională/limba maternă..............................................5p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    Notă. Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie.
    Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concurs se evaluează, prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi/detaşare, se consemnează prin "admis" sau "respins".
    Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii în care urmează sa se facă predarea se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 7
    -------
la Metodologie
--------------

                  PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU
           OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
                Disciplina INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

    1. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare.
    2. Biletul de examinare va conţine cinci subiecte care tratează:
    O aplicaţie în mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 2* al programei):
    - Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea mediului de programare, depanarea programului/aplicaţiei;- 3 p
    O aplicaţie de baze de date (cap. 6* al programei)
    - Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) din programele şcolare de liceu; - 2 p
    Utilizarea unui sistem de operare (cap. 8* al programei)
    - Se vor verifica abilităţile candidatului în utilizarea unui sistem de operare (SO) -2 p
    Implementarea unei aplicaţii de birotică (din cap. 9* al programei) - 1 p
    Utilizarea serviciilor reţelei de Internet (cap. 10 * al programei)
    - Se vor testa abilităţile candidatului în utilizarea serviciilor Internet - 1p
    3. Realizarea practică a subiectelor înscrise pe biletul de examinare nu va depăşi 60 minute.
    4. Evaluarea se face pe baza punctajelor menţionate mai sus. Se acordă un punct din oficiu.
    5. Condiţia de promovabilitate: minim nota 7 pentru angajare pe perioadă nedeterminată; minim nota 5 pentru angajare pe perioadă determinată.

    NOTĂ: Prevederile prezentei anexe sunt valabile şi pentru candidaţii care vor opta pentru un post/catedră vacant/ă din palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor.
    Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi/detaşare, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 8
    -------
la Metodologie
--------------

         PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
        VACANTE/REZERVATE DIN PALATELE ŞI CLUBURILE COPIILOR ŞI ELEVILOR

    Proba practică la palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor se desfăşoară după cum urmează:
    1. PROFILUL TEHNICO-APLICATIV ŞI ŞTIINŢIFIC

    A. TEORETIC
    Prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează..............................................1 p.
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului..............................................1 p.
    Proiectarea unei competiţii/concurs la nivel local/ judeţean/ naţional/ internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează..............................................1 p.
    Prezentarea portofoliului personal care să ateste experienţa în domeniul educaţiei nonformale..............................................1 p.

    B. PRACTIC
    Operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet..............................................1 p.
    Elaborarea unei schiţe şi construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model în domeniul cercului..............................................2 p.
    Operarea cu aparatură/programe pentru realizarea unui produs finit..............................................1 p.
    Acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candidează..............................................1 p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC

    A. TEORETIC
    Prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează..............................................1 p.
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului..............................................1 p.
    Proiectarea unei competiţii/concurs la nivel local/ judeţean/ naţional/ internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează..............................................1 p.
    Prezentarea portofoliului personal care să ateste experienţa în domeniul educaţiei non-formale..............................................1 p.

    B. PRACTIC
    Operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet..............................................1 p.
    Probă de măiestrie în domeniul cercului..............................................2 p.
    Modalităţi de selecţie a copiilor/elevilor la activitatea de cerc şi de participare la competiţii..............................................1 p.
    Operarea cu materialul didactic (echipament, dotări) în atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candidează, propuse spre realizare..............................................1 p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    3. CULTURAL - ARTISTIC

    A. TEORETIC
    Prezentarea ofertei didactice (programă şi activităţi extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candidează..............................................1 p.
    Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumită temă din domeniul cercului..............................................1 p.
    Proiectarea interdisciplinară a conţinutului unei activităţi de cerc prin metode interactive..............................................1 p.
    Prezentarea portofoliului personal care să ateste experienţa în domeniul educaţiei non-formale..............................................1 p.

    B. PRACTIC
    Operarea cu computerul şi utilizarea serviciilor internet..............................................1 p.
    Probă de specialitate în profilul cercului (ex. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*), interpretare unui fragment, la prima vedere, dintr-o operă artistică, compoziţie plastică/arhitecturală, ambientală/design, cultură şi civilizaţie românească/străină, studii europene, comunicare şi jurnalism, tehnici/practici de iniţiere în arta teatrală/cinematografică etc.)..............................................2 p.
-----
    *) Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru şcolile şi liceele de artă.

    Proiectarea unei competiţii/concurs la nivel local/ judeţean/ naţional/ internaţional pentru disciplina/catedra pentru care candidează..............................................1 p.
    Acţiuni şi strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc şi promovarea cercului/catedrei pentru care candidează..............................................1p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ: Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi/detaşare, se consemnează prin "admis" sau "respins".

    ANEXA 9
    -------
la Metodologie
--------------

     PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
                        Disciplinele INSTRUIRE PRACTICĂ,
            ACTIVITĂŢI DE PRE-PROFESIONALIZARE - MAIŞTRI INSTRUCTORI

    1. Proba practică se susţine în cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, săli de demonstraţie din unităţile de învăţământ, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanentă a membrilor acesteia;
    2. Proba practică constă în executarea unei lucrări/produs/serviciu/tehnici de îngrijire - conform profilului postului;
    3. Subiectele pentru proba practică se elaborează de comisia de examinare a fiecărui centru de examen, în ziua examenului;
    4. Durata probei practice variază între 30 - 180 minute pentru fiecare candidat, în funcţie de complexitatea lucrării;
    5. Evaluarea probei practice se realizează pe baza unei fişe de observaţii elaborată de comisia de examinare;
    6. Fişa de observaţii va cuprinde următoarele criterii de evaluare:
    amenajarea ergonomică a locului de muncă..............................................1p;
    respectarea normelor de igienă, de protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor..............................................1p;
    alegerea materialelor, produselor, instrumentelor şi aparatelor necesare executării lucrării..............................................1p;
    respectarea algoritmului de execuţie..............................................1p;
    respectarea procesului tehnologic (operaţiilor, fazelor, trecerilor, mânuirilor, mişcărilor)..............................................2p;
    finisarea, aspectul lucrării/produsului/serviciului/tehnici de îngrijire..............................................1p;
    atitudinea faţă de client/pacient..............................................1p;
    redactarea unui referat pentru probele de laborator..............................................1p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ: Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi/detaşare, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 10
    --------
la Metodologie
--------------

    PROBA METODICO-PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
 VACANTE/REZERVATE DIN UNITĂŢILE CU ÎNVĂŢĂMÂNT SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR
          (licee şi clase cu program sportiv/cluburi sportive şcolare)
                      Disciplina EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


    La concurs participă absolvenţi cu specializare în disciplina sportivă pentru care s-au înscris.
    Subiectele, pentru proba metodico-practică, sunt elaborate de comisia de examinare în preziua examenului şi avizate de inspectorul şcolar de specialitate.
    Rezultatul probei metodico-practice în cadrul concursului se apreciază prin note de la 10 la 1 şi reprezintă media notelor obţinute la partea metodică şi partea practică a probei.
    Proba metodico-practică se desfăşoară după cum urmează:
    1. Partea metodică constă în explicarea paşilor metodici de învăţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/ procedeelor solicitate în biletul de examen extras şi se notează cu note de la 10 la 1 în cadrul concursului.
    2. Partea practică constă în demonstrarea paşilor metodici de învăţare/consolidare/perfecţionare a elementelor/procedeelor solicitate în biletul de examen extras şi se notează cu note de la 10 la 1 în cadrul concursului.
    Durata probei metodico-practice nu va depăşi 30 minute/concurent.
    Concurentul nu poate schimba subiectul.
    Pe parcursul desfăşurării probei metodico-practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurenţii pot repeta unele secvenţe.
    Pentru susţinerea concursului, în mod obligatoriu, candidaţii se prezintă în echipament sportiv adecvat.
    Candidaţii nu sunt primiţi în concurs fără adeverinţa medicală eliberată de policlinica teritorială, în care se menţionează "apt pentru susţinerea probei practice".

    NOTĂ: Pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi/detaşare, rezultatul probei metodico-practice se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 11
    --------
la Metodologie
--------------

                   PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
                     DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
    Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTURĂ, DESIGN


    Proba practică va consta într-un interviu prin care comisia va evalua:
    1. Pregătirea metodică pe baza unui proiect de lecţie/unitate de învăţare, susţinut de candidat în faţa comisiei, la alegere, din conţinuturile disciplinei Studiul Compoziţiei, disciplină fundamentală din cadrul curriculumului diferenţiat, specific învăţământului de arte vizuale ..............................................max. 5 p.
    Se vor puncta atât aspectele formale ţinând de rubricaţia aleasă de candidat precum şi aspectele calitative şi de conţinut privind operaţionalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, evidenţierea strategiilor de evaluare, etc. după cum urmează:
    pentru o rubricaţie adecvată (care conţine informaţii detaliate privitoare la activitatea de predare învăţare evaluare)..............................................1 p;
    pentru o corectă relaţionare între obiective, strategii didactice, şi modul de utilizare a resurselor (originalitate şi varietate) .............................................. 2 p;
    pentru precizarea calităţii evaluării, precum şi aspecte vizând activităţile destinate elevilor cu nevoi speciale .............................................. 2 p.
    2. Activitatea în specialitate pe baza prezentării unui portofoliu de activitate.
    Comisia va puncta fiecare manifestare artistică sau contribuţie teoretică publicată, de nivel naţional sau internaţional, premiile anuale acordate de uniunile de creaţie artistică sau filialele acestora din România, premiile internaţionale, coordonarea de proiecte naţionale sau internaţionale, realizarea de lucrări monumentale de sculptură, de arte murale, sau edificii majore de arhitectură, participări la expoziţiile anuale, bienale, trienale etc. naţionale şi internaţionale, creaţii scenografice inclusiv de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, ilustraţii sau lucrări de grafică publicitară, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramică, sticlă, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaţii fotografice sau video omologate, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate în literatura de specialitate, precum şi orice altă activitate creativă din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obţinerea drepturilor de autor, după cum urmează:
    pentru premiile anuale acordate de uniunile de creaţie sau filialele acestora, precum şi premii internaţionale acordate de instituţii culturale de prestigiu, realizarea de lucrări monumentale de sculptură, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectură, pentru coordonare de proiecte naţionale sau internaţionale: .............................................. max. 3 p. Pentru premiile anuale sau internaţionale precum şi pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acordă punctajul maxim.
    Maximum 2 p pentru:
    - participare la manifestări expoziţionale individuale sau de grup în spaţii administrate de uniuni de creaţie, de muzee de artă, sau de instituţii de cultură sau în alte locaţii aparţinând spaţiului public..............................................0,5 p;
    - participarea la manifestări expoziţionale periodice sau ocazionale, creaţii scenografice de film, teatru sau televiziune şi/sau de costum de scenă, lucrări de artă monumentală, ilustraţii sau lucrări de grafică publicitară, proiecte de arhitectură realizate individual sau în colectiv, creaţii omologate în diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramică, sticlă, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaţii fotografice sau video omologate, lucrări de restaurare certificate de comisii de specialitate .............................................. 0,5 p;
    - participare în cadrul unor proiecte naţionale sau internaţionale ..............................................0,5 p;
    - participarea la manifestări artistice sau expoziţionale ocazionale desfăşurate în spaţiul privat, contribuţii teoretice în domeniu (articole publicate în presă, comunicări ştiinţifice în cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc.) .............................................. max. 0,25 p;
    - desfăşurarea oricăror altor activităţi în domeniul artelor vizuale care pot fi dovedite inclusiv prin obţinerea drepturilor de autor*) .............................................. max.0,25 p.
-----
    *) Fac excepţie produsele de artă decorativă sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, mărţişoarele sau felicitările.

    NOTĂ În portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare autentificate de unitatea şcolară unde se desfăşoară proba practică.
    În cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activităţii artistice se vor avea în vedere de importanţa, originalitatea şi gradul de vizibilitate a activităţilor sau de importanţa articolelor de presă.

    NOTĂ: Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concurs, se evaluează prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi/detaşare, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 12
    --------
la Metodologie
--------------

                   PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR
                   DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE LA
                    CLASELE/GRUPELE/UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
                  CARE ŞCOLARIZEAZĂ ELEVI CU DEFICIENŢE DE AUZ


    Proba practică constă în:
    1. Un proiect didactic, pe o temă propusă de comisie, specifică programei şcolare a disciplinei. Candidatul va argumenta obiectivele, strategiile şi tehnicile de predare/învăţare/evaluare raportându-se la specificul deficienţei de auz..............................................4 p.
    2. Un interviu care să reflecte competenţele de receptare şi de comunicare ale candidatului, în limbaj mimico-gestual ..............................................5p.
    Se acordă 1 p din oficiu.

    NOTĂ: Proba practică este evaluată de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obţine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
    Rezultatul probei practice, pentru concurs se evaluează, prin note de la 10 la 1, iar pentru etapele de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi/detaşare, se consemnează prin "admis" sau "respins".


    ANEXA 13
    --------
la Metodologie
--------------

    Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afişează pentru concurs va conţine următoarele informaţii:
    Codul judeţului;
    Codul postului;
    Denumirea localităţii;
    Codul Siruta al localităţii;
    Regimul de mediu al localităţii;
    Denumirea unităţii/unităţilor de învăţământ;
    Nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ;
    Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra;
    Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei;
    Viabilitatea postului;
    Limba de predare;
    Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioadă determinată/nedeterminată);
    Condiţiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei:
    - inspecţie specială la clasă sau probă practică;
    - proba la limba de predare;
    - avizul de culte;
    - avizul special al cultului;
    - avizul de alternativă;
    - avizul unităţii de învăţământ militar;
    - avizul liceului pedagogic;
    - avizul unităţii de învăţământ particular;
    - avizul I.G.P. (Inspectoratului General al Poliţiei)/A.R.R (Autorităţii Rutiere Române);
    - atestat de educaţie specială;
    - post/catedră pentru bursierii care au încheiat contracte cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru mediul rural;
    - post pentru profesor preparator (nevăzător).


    ANEXA 14
    --------
la Metodologie
--------------

                                MODELE DE CERERI


                  Cerere pentru completarea normei didactice

                                                                  Nr. ....../........ 2013

                    Avizat Oficiul Juridic ................
             Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane
                  Prof. (Numele şi prenumele) ................

    Unitatea de învăţământ ................
    Judeţul (sectorul) ................
    Se certifică exactitatea datelor
    DIRECTOR,
    L.S. ................
    (Numele şi prenumele)

                       Domnule Inspector Şcolar General,

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui), ..........................................
 născut(ă) la data de ........19......, titular(ă) pe(la) postul (catedra) de ............
 de la (unitatea de învăţământ) ........................., localitatea ..................,
 judeţul (sectorul) ..............................., solicit completarea normei didactice,
 începând cu 1 septembrie 2013 cu un număr de*1) ....... ore pe săptămână din lista orelor
 publicate vacante/rezervate, în ordinea descrescătoare a punctajului, având în vedere că
 în anul şcolar 2013 - 2014 la unitatea (unităţile) de învăţământ la care funcţionez ca
 titular(ă) voi avea un număr de (1) ore pe săptămână în încadrare.
    Menţionez următoarele:
    I. Am domiciliul în localitatea ..................., judeţul (sectorul) .............,
 str. ................nr. ......., bl. ....., ap. ......, TELEFON: ......................;
    conform actului de identitate ........... seria ...... nr. ............... eliberat de
 ............................................
    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]

    II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului,
 Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic. ped.) .............................................
 Facultatea ................................, cu durata studiilor de ....... ani (curs zi;
 seral; fără frecvenţă; frecvenţă redusă; învăţământ la distanţă), promoţia .............,
 cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ....................... cu specializarea
 principală ......................, secundară .........................................*2).

                                                                        P .......,.........

    După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii
 universitare de masterat am absolvit:
    Facultatea ............., cu durata studiilor de ...... ani (curs zi; seral; fără
 frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ..........., cu media la examenul de stat
 (licenţă)/absolvire ......... cu specializarea ..................

                                                                        P .......,.........

    Studii postuniversitare de specializare cu durata de ..........
 semestre ..............

                                                                        P .......,.........

    Studii academice postuniversitare cu durata de ................
 semestre ..............

                                                                        P .......,.........

    Studii aprofundate de specialitate cu durata de ...............
 semestre ..............

                                                                        P .......,.........

    Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de
 studii universitare .................

                                                                        P .......,.........

    Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de ..........
 semestre ....................

                                                                        P .......,.........

    Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare
 cu durata mai mică de 3 semestre ....................

                                                                        P .......,.........

    Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
 postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ............

                                                                        P .......,.........

    După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am
 absolvit studii postuniversitare în domeniul ...................

                                                                        P .......,.........

    III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media ..............; am DEFINITIVATUL
 cu media ...............; GRADUL II cu media ............; GRADUL I cu media ............;
 DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul ......................, în specialitatea
 ...................................; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat
 de DOCTORAT în specializarea ................. CATEGORIA (pentru antrenori) ..............
 în specializarea ....................

                                                                        P .......,.........

    IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2010/2011 ..............
 şi în anul şcolar 2011/2012 ..................................;

                                                                        P .......,.........

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii în primul an de activitate se
 ia în considerare calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în al doilea an de activitate se iau
 în considerare calificativul pentru anul şcolar 2011-2012 şi calificativul parţial din
 anul şcolar 2012-2013.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari,
 se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul
 didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două
 calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

    V.1. În perioada 01.09.2010 - 31.08.2012*), am desfăşurat următoarea activitate
 metodică:

    la nivelul şcolii*3) P ......,........ judeţului (municipiului Bucureşti)*4)
 P ...,.... la nivel naţional*4) P ...,.... la nivel internaţional*4) P ...,....

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii în primul an de activitate
 se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2012 - 2013.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în al doilea an de activitate se
 ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011 - 2012.
    c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat
 în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi
 din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).
    d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani
 şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani
 şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în
 colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii
 specifice domeniului învăţământ, pentru:
    Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei,
 Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei,
 Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare
 curriculare/de sprijin;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în
 diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional,
 înregistrate cu ISSN;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/de specialitate,
 publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                        P .......,.........

    V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (formator AEL, PhareVET, Phare, Banca
 Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior;

                                                                        P .......,.........

    V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de
 Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate
 cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă;

                                                                        P .......,.........

    V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de
 formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe
 ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
 la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diplomă.

                                                                        P .......,.........

    VI. La 01.09.2012 am avut: ...........................ani întregi,
 vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).

                                                                        P .......,.........

                                ┌────────────────────────┐
                                │TOTAL P ....,....│
                                │PUNCTAJ*5): │
                                └────────────────────────┘


    VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a) ............. b) .............
 c) ............ d) ............. e) ........... f) ............
    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi
 suporta consecinţele în cazul unor date eronate.


           Data ...................... Semnătura ......................

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
    1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la
 unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de
 conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
    4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
    5. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez
 ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele
 doveditoare privind schimbarea numelui.
    6. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca
 titular(ă)/detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de consiliul de
 administraţie pentru anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012 (conform fişei de evaluare).
    7. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală,
 judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative.
    8. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor
 şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele
 prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unităţii de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    9. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi
 desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei,
 Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în
 cadrul programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unităţii de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    10. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul
 general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ
 la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    11. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca
 titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
    12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile
 social-umanitare.
    **) Subsemnatul(a) .........................., legitimat(ă) cu (B.I/C.I) ..........
 seria ......... nr. .........., eliberat de Poliţia ............, OPTEZ în etapa de
 completare a normei didactice, ca începând cu 1 septembrie 2013, să mi se completeze
 norma didactică la catedra:

------
    NOTĂ:
    *1) Numărul de ore din încadrare;
    *2) Se punctează nivelul studiilor corespunzător criteriilor din anexa nr. 2;
    *3) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;
    *4) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate;
    *5) Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular, se verifică şi eventual se recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane sau de inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat.
    *) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    **) Se completează în comisie.


           Unitatea de Catedra Localitatea
            învăţământ (Nr. ore)
        ................. .......... ................

     Data ...................... Semnătura ......................


                    Cerere pentru obţinerea acordului pentru
           transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

                                    Nr. ................/................ 2013

                               Domnule Director,

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui) ..........................., născut(ă) la
 data de ...................., titular(ă) pe(la) postul (catedra) de....................
 de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ..................., localitatea.............,
 judeţul (sectorul)..........................., vă rog să-mi aprobaţi transferul/
 pretransferul prin consimţământ între unităţi de învăţământ, începând cu 1 septembrie
 2013 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă) vacant(ă).
    Menţionez următoarele:
    I. Am domiciliul în localitatea ..................., judeţul (sectorul) ............,
 str. .......................nr. ....., bl. ....., ap. ....., TELEFON: .................,
 conform actului de identitate ....... seria ....... nr. ......... eliberat de...........
    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]
    II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului,
 Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic. ped.) ............................................
 Facultatea ..........................., cu durata studiilor de ...........ani (curs zi;
 seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ............,
 nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii
 universitare de licenţă, universitare de lungă durată) ........................... cu
 media la examenul de stat (licenţă)/ absolvire ........................ cu specializarea
 principală...........................,secundară ...........................*1).

                                                                        P .......,.........

    După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii
 universitare de masterat am absolvit:
    Facultatea ..........................., cu durata studiilor de .............. ani
 (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia
 ....................., cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ............,
 cu specializarea ...........................

                                                                        P .......,.........

    Studii postuniversitare de specializare cu durata de .............
 semestre ...................

                                                                        P .......,.........

    Studii academice postuniversitare cu durata de ...................
 semestre ...................

                                                                        P .......,.........

    Studii aprofundate de specialitate cu durata de ..................
 semestre ...................

                                                                        P .......,.........

    Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de
 studii universitare ...................

                                                                        P .......,.........

    Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de
 ............. semestre

                                                                        P .......,.........

    Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare
 cu durata mai mică de 3 semestre ......................

                                                                        P .......,.........

    Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
 postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ...................

                                                                        P .......,.........

    După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am
 absolvit studii postuniversitare în domeniul
 *1).........................................

                                                                        P .......,.........

    III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media ..............;
 am DEFINITIVATUL cu media ...................; GRADUL II cu media
 ..................; GRADUL I cu media ..................; DOCTORATUL
 ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul ................, în specialitatea
 ...........................; GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene,
 urmat de DOCTORAT în specializarea ...........................

                                                                        P .......,.........

    CATEGORIA (pentru antrenori) ...........................
 în specializarea ...........................

                                                                        P .......,.........

    IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2010/2011 ...............;
    şi în anul şcolar 2011/2012 ......................................

                                                                        P .......,.........

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în al doilea
 an de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar
 2011 - 2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012-2013.
    b) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor
 doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi
 ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    c) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului
 celor două calificative.

    V.1. În perioada 01.09.2010 - 31.08.2012*), am desfăşurat următoarea activitate
 metodică:

    la nivelul şcolii*2) P .......,.........; judeţului (municipiului Bucureşti)*3)
 P .......,.........; la nivel naţional*3) P .......,......... la nivel internaţional*3)
 P .......,.........;

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în al doilea an de activitate
 se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011 - 2012.
    b) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat
 în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi
 din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani
 şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani
 şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în
 colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii
 specifice domeniului învăţământ, pentru:

    Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei,
 Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei,
 Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare
 curriculare/de sprijin;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în
 diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional,
 înregistrate cu ISSN;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/de specialitate,
 publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;

                                                                        P .......,.........

    Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                        P .......,.........

    V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (formator AEL, Phare- VET, Phare, Banca
 Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior;

                                                                        P .......,.........

    V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de
 Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate
 cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă;

                                                                        P .......,.........

    V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de
 formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
 Sportului şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council,
 Institutul Goethe ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data
 depunerii dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţa/certificat/diplomă.

                                                                        P .......,.........

    VI. La 01.09.2012 am avut: ani întregi, vechime efectivă la
 catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).

                                                                        P .......,.........

                                ┌────────────────────────┐
                                │TOTAL P ....,....│
                                │PUNCTAJ: │
                                └────────────────────────┘

    VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a)........... b).......... c)...........
 d)......... e)......... f)............ .
    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta
 consecinţele în cazul unor date eronate. Menţionez ca am luat cunoştinţă de punctajul
 acordat şi nu am obiecţii.

           Data ...................... Semnătura ......................

    NOTĂ.
    Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic
 solicită transferul/pretransferul, se verifică şi eventual se recalculează în prezenţa
 celui în cauză de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane sau de către
 inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate.

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
    1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea
 de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul.
    3. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte situaţia
 postului didactic/catedrei de la care mă transfer/pretransfer (structura pe ore şi
 discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu).
    4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă) autentificate de conducerea
 unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    5. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca
 titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare
 privind schimbarea numelui.
    6. Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul
 acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2010/2011 şi 2011/2012 (conform
 fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2012-2013 (dacă este cazul).
    6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală,
 judeţ, naţional, însoţite de documentele justificative.
    7. Copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare,
 ghidurilor şi cărţilor, studii şi articole publicate, documentele prin care s-au omologat
 materialele didactice, copii ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor obţinute, ca
 urmare a participării în cadrul programelor de reformă şi/sau de formare, autentificate
 de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    8. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul
 propriu general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    9. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/
detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
    10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie
 al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
    11. Documente în vederea aplicării criteriilor social-umanitare.
    12. Pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe, adeverinţa eliberată de
 inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este
 titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer a solicitantului în alt judeţ
 a fost luată în evidenţă.
    13. Pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate:
    adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)
 din care reiese faptul că la postul/catedra respectivă există restrângere de activitate,
 data la care s-au discutat în consiliul profesoral restrângerile şi nominalizarea cadrului
 didactic propus a fi transferat pentru restrângere de activitate;
    adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe
 teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în
 anul şcolar 2012-2013, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru
 restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă, pentru
 cadrele didactice titulare din alte judeţe.

------
    *) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    *1) Se punctează nivelul studiilor;
    *2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;
    *3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate.


                    Cerere de transfer pentru restrângere de
          activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ

                                                           Nr. ......../..........2013

                    Avizat Oficiul Juridic ................
             Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane
                  Prof. (Numele şi prenumele) ................

    Unitatea de învăţământ ................
    Judeţul (sectorul) ................
    Se certifică exactitatea datelor
    DIRECTOR,
    L.S. ................
    (Numele şi prenumele)

                       Domnule Inspector Şcolar General,

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui) ..........................................,
 născut(ă) la data de ...........19..........., titular(ă) pe(la) postul (catedra) de
 ........................................... de la (unitatea/unităţile de învăţământ)
 ..........................................., localitatea ...............................,
 judeţul (sectorul) ..........................................., vă rog să-mi aprobaţi
 transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţi de
 învăţământ, începând cu 1 septembrie 2013 pe(la) un post (o catedră) publicat(ă)
 vacant(ă), având în vedere că în anul şcolar 2013 - 2014 la unitatea (unităţile) de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) voi avea un număr de ............. ore pe
 săptămână în încadrare.
    Menţionez următoarele:
    I. Am domiciliul în localitatea ..............., judeţul (sectorul) .................,
 str. ................, bl. ....., ap. ........, TELEFON: .............................,
 conform actului de identitate seria nr. eliberat de ..................................
    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]
    II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului,
 Şc. de maiştri, Şc. postliceale, Lic. ped.) ................ Facultatea ................,
 cu durata studiilor de ..........................ani (curs zi; seral; frecvenţă redusă;
 fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia .........................., nivelul
 studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii
 universitare de licenţă, universitare de lungă durată) cu media la examenul de stat
 (licenţă)/absolvire cu specializarea principală ..........................,
 secundară ..........................*2).

                                                                        P .......,.........

    După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii
 universitare de masterat am absolvit:
    Facultatea .........................., cu durata studiilor de ani (curs zi; seral;
 frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia ................,
 cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ...................................,
 cu specializarea ..........................,

                                                                        P .......,.........

    Studii postuniversitare de specializare cu durata de ...............
 semestre ..........................

                                                                        P .......,.........

    Studii academice postuniversitare cu durata de .............
 semestre ..........................

                                                                        P .......,.........

    Studii aprofundate de specialitate cu durata de .............
 semestre ..........................

                                                                        P ......,.........

    Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de
 studii universitare ..........................

                                                                        P ......,.........

    Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de ............
 semestre ..........................

                                                                       P ......,.........

    Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare
 cu durata mai mică de 3 semestre ..........................

                                                                       P ......,.........

    Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
 postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ..............
    După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă
 am absolvit studii postuniversitare în domeniul ................

                                                                       P ......,.........

    III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media ............................;
 am DEFINITIVATUL cu media ......................; GRADUL II cu media ...................;
 GRADUL I cu media ...........................................; DOCTORATUL ECHIVALAT CU
 GRADUL DIDACTIC I în anul ..........., în specialitatea ................................;
 GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în specializarea
 ...........................................

                                                                       P ......,.........

    CATEGORIA (pentru antrenori) ..........................
 în specializarea ..........................

                                                                       P ......,.........

    IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2010/2011
 ...........................................;
    şi în anul şcolar 2011/2012......................... .

                                                                       P ......,.........

    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2012 şi debutanţii în primul
 an de activitate se ia în considerare calificativul parţial din anul
 şcolar 2012-2013.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în al doilea an
 de activitate se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar
 2011 - 2012 şi calificativul parţial din anul şcolar 2012 - 2013.
    c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor
 doi ani şcolari, se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi
 ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
    d) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului
 celor două calificative, cu excepţia situaţiilor de la punctul a).

    V.1. În perioada 01.09.2010 - 31.08.2012*), am desfăşurat următoarea
 activitate metodică:

    la nivelul şcolii*2) P .......,.........; judeţului (municipiului Bucureşti)*3)
 P .......,.........; la nivel naţional*3) P .......,.........;
 la nivel internaţional*3) P .......,......... ;


    NOTĂ:
    a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în primul an de activitate
 se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011 - 2012.
    b) Pentru absolvenţii promoţiei 2010 şi debutanţii în al doilea an de activitate se
 ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2010 - 2011.
    c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat
 în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi
 din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).
    d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani
 şcolari, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani
 şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

    V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat,
 în colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea
 activităţii specifice domeniului învăţământ, pentru:
    Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
 Tineretului şi Sportului;

                                                                       P ......,.........

    Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei,
 Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                       P ......,.........

    Elaborarea de monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;

                                                                       P ......,.........

    Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare
 curriculare/de sprijin;

                                                                       P ......,.........

    Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în
 diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional,
 înregistrate cu ISSN;

                                                                       P ......,.........

    Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/de specialitate,
 publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;

                                                                       P ......,.........

    Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                       P ......,.........

    V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (formator AEL, Phare- VET, Phare, Banca
 Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior;

                                                                       P ......,.........

    V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de
 Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate
 cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă;

                                                                       P ......,.........

    V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de
 formare continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 şi alte instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe
 ş.a.), finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
 la inspectoratul şcolar) cu adeverinţa/certificat/diplomă.

                                                                       P ......,.........

    VI. La 01.09.2012 am avut: ani întregi, vechime efectivă la catedră
 (inclusiv perioada rezervării catedrei).

                                                                       P ......,.........

                          ┌────────────────────────────────┐
                          │TOTAL PUNCTAJ: P ....,....│
                          └────────────────────────────────┘

    VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a) .............. b) ..............
 c) .............. d) .............. e) .............. f) ..............
    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi
 suporta consecinţele în cazul unor date eronate. Menţionez ca am luat cunoştinţă
 de punctajul acordat şi nu am obiecţii.

          Data ...................... Semnătura ......................

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
    1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea
 de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul.
    3. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte situaţia
 postului didactic/catedrei de la care mă transfer/pretransfer (structura pe ore şi
 discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu).
    4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă);
    5. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca
 titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare
 privind schimbarea numelui.
    6. Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul
 acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2010/2011 şi 2011/2012 (conform
 fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2012 - 2013 (dacă este
 cazul).
    7. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală,
 judeţ, naţional, însoţite de documentele justificative.
    8. Copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare,
 ghidurilor şi cărţilor, studii şi articole publicate, documentele prin care s-au omologat
 materialele didactice, copii ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor obţinute, ca
 urmare a participării în cadrul programelor de reformă şi/sau de formare, autentificate
 de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul
 propriu general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de
 învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
    10. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/
detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
    11. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie
 al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
    12. Documente în vederea aplicării criteriilor social-umanitare.
    13. Pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe, adeverinţa eliberată de
 inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este
 titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer a solicitantului în alt judeţ a
 fost luată în evidenţă.
    14. Pentru cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate:
    adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă) din
 care reiese faptul că la postul/catedra respectivă există restrângere de activitate, data
 la care s-au discutat în consiliul de administraţie restrângerile de activitate şi
 nominalizarea cadrului didactic propus a fi transferat pentru restrângere de activitate;
    adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe
 teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că la postul/catedra ocupat(ă), în
 anul şcolar 2013-2014, este restrângere de activitate, iar cererea de transfer pentru
 restrângere de activitate în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă, pentru
 cadrele didactice titulare din alte judeţe.
    **) Subsemnatul(a) ..........................................., legitimat cu
 (B.I./C.I.) ..........seria .......... nr. ............, eliberat de Poliţia
 ..........................................., OPTEZ, în etapa de transferare pentru
 restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ca
 începând cu 1 septembrie 2013 să fiu transferat(ă) pe(la) postul/catedra:

-----
    NOTĂ.
   Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic solicită transferul/pretransferul, se verifică şi eventual se recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane sau de către inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate.
    *1) Se punctează nivelul studiilor corespunzător criteriilor din anexa nr. 2.;
    *2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;
    *3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate;
    *4) Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ, se verifică şi eventual se recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane sau de către inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate. Pentru cadrele didactice detaşate în ultimii doi ani şcolari, punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este detaşat.
    *) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    **) Se completează în comisie.


         Unitatea de învăţământ Post/catedra (Nr. ore) Localitatea
       ......................... .................. .............


          Data ...................... Semnătura ......................            Cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor
                didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate
                         în învăţământul preuniversitar

                                                 Nr. .............../.................2013


                        Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
                   ..........................................
                       (pentru cadrele didactice titulare
               participante la concurs provenite din alte judeţe)


    Se certifică exactitatea datelor
    Preşedinte comisie de concurs
    ......./(Numele şi prenumele)...

    Viza Consilierului Juridic
    ................................


                              Domnule Preşedinte,

    Subsemnatul(a) (cu iniţiala tatălui) ...............................................
 nascut(ă) la data de (ziua, luna, anul) ........./......../19..........
    COD NUMERIC PERSONAL: [][][][][][][][][][][][][]
    1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenţă/bacalaureat:
    a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri,
 Lic. Ped. etc. .........................., Facultatea...................................
 nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii
 universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de
 lungă durată) ......................................., cu durata studiilor de .......ani
 (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoţia ...........cu specializarea principală
 ..........................................., secundară ................................,
 cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ......................................,
 media de departajare...........................................;
    b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri,
 Lic. Ped. etc. .............................., Facultatea...............................
 nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii
 universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de
 lungă durată) ..........................................., cu durata studiilor de ......
 ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.) promoţia ............. cu specializarea
 principală ........................., secundară .......................................,
 cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ......................................,
 media de departajare ...........................................;
    c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, Şc. postliceală, Şc. de maiştri,
 Lic. Ped. etc. ........................, Facultatea.....................................
 nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii
 universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de
 lungă durată) ..........................................., cu durata studiilor de ......
 ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.) promoţia ............cu specializarea
 principală .............................., secundară ..................................,
 cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire .....................................,
 media de departajare...........................................;
    2) După absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor universitare de lungă durată/de
 masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii aprofundate, studii academice
 postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de
 masterat, un alt masterat în cadrul ciclului II de studii universitare), după cum urmează:
    a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..........................................,
 cu specializarea ..........................................., cu durata studiilor de .....
 ani, promoţia ........., media de absolvire .........., media de departajare ............;
    b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..........................................,
 cu specializarea ..................................., cu durata studiilor de .........ani,
 promoţia .............., media de absolvire ............., media de departajare .........;
    c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..........................................,
 cu specializarea ................................, cu durata studiilor de.............ani,
 promoţia ............., media de absolvire .............., media de departajare .........;
    3) După absolvirea cu diplomă de licenţă a ciclului I de studii universitare de licenţă
 am absolvit studii postuniversitare de specializare, după cum urmează:
    a) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..........................................,
 cu specializarea ................................, cu durata studiilor de ........... ani,
 promoţia .........., media de absolvire ..........., media de departajare ...............;
    b) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ...........................................,
 cu specializarea .................................., cu durata studiilor de ..........ani,
 promoţia ........, media de absolvire .........., media de departajare...................;
    c) Instituţia (Univ., Institutul, Academia) ..........................................,
 cu specializarea .............................., cu durata studiilor de ............. ani,
 promoţia ..........., media de absolvire ........., media de departajare ................;
    4) La 1 septembrie 2012 am avut o vechime efectivă în învăţămant de .............. ani
 întregi,
    5) La data depunerii dosarului am definitivatul în învăţământ cu media ...............,
 obţinut în anul .............., gradul didactic II cu media .................., obţinut în
 anul .............., gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media
 ................., obţinut în anul ...............
    6) Legitimat(ă) cu B.I./carte de identitate seria ......... nr. .........., eliberat(ă)
 la data de de Poliţia ......................, cu domiciliul în localitatea ...............
 strada ..............................., nr. ........, bl. ......., ap. .........., judeţul
 (sectorul) ..................., telefon ........................................... ;
    7) În anul şcolar 2012/2013 am următorul statut în învăţământ:
    a) Titular(ă) pe/la postul/catedra ..........................., de la unitatea/unităţile
 de învăţământ ........................................... localitatea....................;
 judeţul (sectorul) ...........................................
    b) Angajat pe pe perioadă determinată pe/la postul/ catedra ..........................,
 de la unitatea/unităţile de învăţământ ...................... localitatea ...............;
 judeţul (sectorul)...........................................
    c) Salariat(ă) la unitatea ....................., localitatea .........................,
 judeţul (sectorul) ......................................, cu care am contract de muncă pe
 durată nedeterminată/determinată .........................................., având funcţia
 de............................................ Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concurs
 în vederea ocupării unui post/catedră de ...................................., pe perioadă
 nedeterminată/determinată din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate,
 care mi se cuvine în ordinea descrescătoare a mediilor la concurs, urmând a susţine
 următoarele probe practice/orale:
    proba practică 1: ...........................................
    proba practică 2:
    proba orală la limba de predare 1 ...........................................
                                    2 ...........................................
                                    3 ...........................................;
    inspecţia specială la clasă la disciplina.....................................
    lucrarea scrisă la disciplina ............................................ Vă rog să
 asiguraţi traducerea subiectului pentru proba scrisă în limba ............................
 Menţionez că am întrerupt activitatea în învăţământ (sau în alt domeniu de activitate)
 pentru motivul ..........................., prin Decizia nr. ............................,
 conform art. .........., din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările
 şi completările ulterioare.
    8) Prezint avizul medical nr. ........../............. 2012 emis de ...................
 prin care rezultă că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ conform art. 234 alin. (1)
 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi
 declar, pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea
 funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau
 printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.
    9) În perioada 01.09.2007 - 31.08.2013 am fost detaşat(ă) astfel *):

   - An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ......................................... de la ..........................................
   - An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ......................................... de la ..........................................
   - An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ......................................... de la ..........................................
   - An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ......................................... de la ..........................................
   - An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ......................................... de la ..........................................
   - An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ......................................... de la ..........................................
    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta
 consecinţele în cazul unor date eronate.

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1
 ori 1') sau atestat pentru conformitate de către unitatea de învăţământ la care funcţionez
 în anul şcolar 2012 -2013 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
   1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional
 (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);
   1') Absolvenţii promoţiei 2013 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la
 instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut
 examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului
 pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul
 efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;
   2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
   3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au
 schimbat numele);
   4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);
   5) Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii
 (dacă este cazul);
   6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
   7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
   8) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul
 general de evidenţă a salariaţilor;
   9) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
   10) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu
 demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive
 disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
   11) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care
 să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de
 învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada
 01.09.2007 - 31.08.2013 (dacă este cazul);

                  SE COMPLETEAZĂ DUPĂ REPARTIZAREA PE POSTURI

    Subsemnatul(a) .............................., obţinând media .....................
 la concurs, accept transferul/numirea/detaşarea începând cu data de 1 septembrie 2013
 pe/la postul/catedra obţinut(ă):

                         ____________________________________________
                         Unitatea de Localitatea Post/catedra
                         învăţământ Sectorul Nr. ore
                         ____________________________________________
                         ____________________________________________
                         ____________________________________________


                             Data Semnătura
                         ............. .........


                                   VERIFICAT,
                         Preşedinte comisie de concurs

-------
    *) Se completează numai de cadrele didactice titulare în învăţământ, participante la concurs.


                       Acord pentru detaşare în interesul
                   învăţământului în anul şcolar 2013 - 2014

                                              Nr. ................/.................2013


                         Verificat exactitatea datelor
                                   Director,
                   ..........................................


                        Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
                 (pentru cadrele didactice titulare solicitate
           pentru detaşare în interesul învăţământului în alte judeţe

                               Domnule Director,

    Subsemnatul(a) (iniţiala tatălui) .........................................., născut(ă)
 la data de ..........................................,
    COD NUMERIC PERSONAL: [][][][][][][][][][][][][]
    cu domiciliul în localitatea .............................., strada ..................,
 nr. ........., bl. ......., scara ........., ap. ....., judeţul (sect.) .................,
 TELEFON .........................., posesor al B.I./carte de identitate seria ...........,
 nr. ................, eliberat(ă) de Poliţia ................, la data de ...............,
 prin prezenta vă comunic acordul meu privind încadrarea cu statut de cadru didactic
 detaşat în interesul învăţământului pentru anul şcolar 2013-2014, pe/la postul/catedra de
 .........................................., de la (unitatea/unităţile de învăţământ)
 .........................................., localitatea ................. .
   1. Sunt titular(ă) pe/la postul/catedra de ..........................................,
 de la (unitatea/unităţile de învăţământ) ...........................................,
 localitatea ........................................, judeţul (sect.) .................,
 din anul ....................
   2. Sunt absolvent(ă) al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului,
 Şc. postliceale, Şc. de maiştri, Lic. Ped. etc.) ........................................
 Facultatea ........................................... nivelul studiilor (medii,
 postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul I de studii universitare de licenţă,
 ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lungă durată)
 ..........................................., cu durata studiilor de .............ani
 (zi sau i.f., seral, f.r., f.f., i.d.), promoţia ..............., cu specializarea
 principală..........................................., secundară ........................
 cu media de absolvire a studiilor ..........................................; absolvent(ă)
 al(a) cursurilor postuniversitare .........................................., cu durata
 studiilor de ........... ani, specialitatea ..........................................,
 promoţia cu media de absolvire ...................................
   3. Am obţinut definitivatul în anul ..............., cu media .............., gradul II
 în anul ........, cu media ..........., gradul I în anul ........., cu media ...........,
 doctoratul în anul .............., în specialitatea .....................................
   4. La 1 septembrie 2012 am avut ani întregi vechime în învăţământ.
   5. Sunt/nu sunt căsătorit(ă); soţul (soţia) este/nu este în prezent încadrat(ă)
 permanent în funcţia de la .........................., localitatea .....................,
 judeţul (sect.) ....................., am/avem .............. copii în întreţinere.
   6. În perioada 01.09.2007 - 31.08.2013 am fost detaşat(ă) astfel:
   - An şcolar 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
 de ......................................de la ...........................................
   - An şcolar 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
 de ......................................de la ...........................................
   - An şcolar 2008-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
 de ......................................de la ...........................................
   - An şcolar 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
 de ......................................de la ...........................................
   - An şcolar 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
 de ......................................de la ...........................................
   - An şcolar 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra
 de ......................................de la ...........................................
   7. Anexez solicitarea unităţii de învăţământ primitoare.
   8. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de Hotărârea
 de Guvern nr. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
 prevederile Legiinr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
 ulterioare.
   9. Performanţele profesionale sunt prezentate în curriculum vitae anexat.
    ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de
 către directorul unităţii de învăţământ unde sunt titular(ă):
   1) curriculum vitae în care prezint performanţele profesionale, însoţit de documentele
 justificative;
   2) copii legalizate de pe actele de studii şi foia matricolă;
   3) acte doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);
   4) copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
   5) recomandarea consiliului/consiliilor de administraţie al unităţii/unităţilor de
 învăţământ la care funcţionez în anul şcolar 20122013, din care să rezulte calificativul
 acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2010/2011 şi 2011/2012 (conform
 fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2012-2013;
   6) copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2007 - 31.08.2013 (dacă este cazul);
   7) adeverinţă de vechime în învăţământ;
   8) copie de pe buletinul/cartea/adeverinţa de identitate;
   9) adeverinţa de salariat a soţului/soţiei (cu specificarea clară a locului de muncă la
 care este încadrat(ă);
   10) copia certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul);
   Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta
 consecinţele în cazul unor date eronate.

                         Data Semnătura
                      ............. .....................


               Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific

                                               Nr. ................/.................2013

    Se certifică exactitatea datelor
    Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane
    ..........................................


                        Luat în evidenţa I.S.J./I.S.M.B.
                  (pentru cadrele didactice titulare provenite
               din alte judeţe, care solicită detaşare la cerere)

                             Viza Oficiului Juridic
                   ..........................................

                       Domnule Inspector Şcolar General,

    Subsemnatul(a) (inclusiv iniţiala tatălui) ..........................................,
 născut(ă) la data de ........19......., titular(ă) pe(la) postul (catedra) de ...........
 de la (unitatea de învăţământ) ....................., localitatea.......................,
 judeţul (sectorul) .............., vă rog să-mi aprobaţi detaşarea la cerere începând cu
 1 septembrie 2013 pe(la) un post/o catedră publicat(ă) vacant(ă).
    Menţionez următoarele:
   I. Am domiciliul în localitatea .........................................., judeţul
 (sectorul) ............................., strada nr. ....... , bloc ...... , ap. ......,
 TELEFON: ..............., conform actului de identitate seria nr. eliberat de;
    COD NUMERIC PERSONAL [][][][][][][][][][][][][]
   II. Sunt absolvent(ă) al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului,
 Şc. de maiştri, Şc. postliceală, Lic. ped.) ..........................................
 Facultatea nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurtă durată, ciclul
 I de studii universitare de licenţă, ciclul II de studii universitare de masterat,
 universitare de lungă durată) .........................................., cu durata
 studiilor de .......... ani (curs zi; seral; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă),
 promoţia ................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ...........,
 cu specializarea principală ........................, secundară ....................*1).

                                                                         P .......,.........

   După absolvirea învăţământului universitar de lungă durată/ciclului II de studii
 universitare de masterat am absolvit:
    Facultatea ......................, cu durata studiilor de ...................... ani
 (curs zi; seral; frecvenţă redusă; fără frecvenţă; învăţământ la distanţă), promoţia
 ................, cu media la examenul de stat (licenţă)/absolvire ......................,
 cu specializarea ......................

                                                                         P .......,.........

    Studii postuniversitare de specializare cu durata de .........
 semestre ......................

                                                                         P .......,.........

    Studii academice postuniversitare cu durata de ...............
 semestre ......................

                                                                         P .......,.........

    Studii aprofundate de specialitate cu durata de ..............
 semestre ......................

                                                                         P .......,.........

    Masterat în sistem postuniversitar sau în cadrul ciclului II de studii universitare

                                                                         P .......,.........

    Cursuri de perfecţionare postuniversitare cu durata de ........
 semestre ......................

                                                                         P .......,.........

    Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare
 cu durata mai mică de 3 semestre ......................

                                                                         P .......,.........
    Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecţionare
 postuniversitară cu durata mai mică de 3 semestre ...................

                                                                         P .......,.........

    După absolvirea ciclului I de studii universitare de licenţă am
 absolvit studii postuniversitare în domeniul*1) ....................

                                                                         P .......,.........

   III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media ......................;
 am DEFINITIVATUL cu media ......................; GRADUL II cu media ; GRADUL I cu
 media ; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I în anul , în specialitatea;
 GRADUL DIDACTIC I obţinut pe bază de examene, urmat de DOCTORAT în specializarea
 ......................................

                                                                         P .......,.........
    CATEGORIA (pentru antrenori) ......................
 în specializarea ......................

                                                                         P .......,.........

   IV. CALIFICATIVUL obţinut în anul şcolar 2010/2011 ......................;
    şi în anul şcolar 2011/2012 .......................

                                                                         P .......,.........

   NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în al doilea an de activitate
 se iau în considerare calificativul pentru anul şcolar 20112012 şi calificativul parţial
 din anul şcolar 2012-2013.
   b) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari,
 se iau în considerare calificativele pentru ultimii doi ani şcolari în care cadrul
 didactic şi-a desfăşurat activitatea.
   c) În cererea fiecărui cadru didactic se va trece media punctajului celor două
 calificative.
   V.1. În perioada 01.09.2010 - 31.08.2012*), am desfăşurat următoarea activitate
 metodică:
    la nivelul şcolii*2) P .......,.........; judeţului (municipiului Bucureşti)*3)
 P .......,.........; la nivel naţional*3) P .......,.........
    la nivel internaţional*3) P .......,..........
                                                                         P .......,.........

   NOTĂ: a) Pentru absolvenţii promoţiei 2011 şi debutanţii în al doilea an de activitate
 se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din anul şcolar 2011-2012.
   b) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat
 în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi integraţi proveniţi
 din învăţământul special, faţă de punctajul acordat la punctul V.1.a).
   c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari,
 se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în
 care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.

   V.2. În ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, în
colective de elaborare a unor acte normative şi legislative vizând calitatea activităţii
 specifice domeniului învăţământ, pentru:
    Elaborarea de programe şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
 Tineretului şi Sportului;

                                                                         P .......,.........

    Elaborarea de manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
 Tineretului şi Sportului;

                                                                         P .......,.........

    Elaborarea de monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN;

                                                                         P .......,.........
    Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;

                                                                         P .......,.........

    Elaborarea de articole şi studii de specialitate, publicate în
 diferite reviste de specialitate la nivel judeţean sau naţional,
 înregistrate cu ISSN;

                                                                         P .......,........

    Elaborarea de cărţi în domeniul educaţional/de specialitate,
 publicate cu ISBN, cu referent ştiinţific în domeniu;

                                                                         P .......,.........

    Elaborarea de mijloace de învăţământ omologate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

                                                                         P .......,.........

   V.3. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul
 Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (formator AEL, Phare- VET, Phare, Banca
 Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci ş.a.), altele decât cele punctate anterior;

                                                                         P .......,.........

   V.4. Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare continuă acreditate de
 Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, finalizate
 cu Certificat de competenţă profesională sau adeverinţă echivalentă;

                                                                         P .......,.........

   V.5. Activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în cadrul programelor de formare
 continuă, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi alte
 instituţii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.),
 finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la
 inspectoratul şcolar) cu adeverinţa/certificat/diplomă.

                                                                         P .......,.........

   VI. La 01.09.2012 am avut: ........................................... ani întregi,
 vechime efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei).

                                                                         P .......,.........

                          ┌────────────────────────────────┐
                          │TOTAL PUNCTAJ: P ....,....│
                          └────────────────────────────────┘   VII. Criteriile social - umanitare (Da/Nu): a)........... b)........... c).............
 d)........... e)........... f).......... .
   VIII. În perioada 01.09.2007 - 31.08.2013 am fost detaşat(ă) astfel:
   - An şc. 2007-2008 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ........................................ de la ...........................................
   - An şc. 2008-2009 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ........................................ de la ...........................................
   - An şc. 2009-2010 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ........................................ de la ...........................................
   - An şc. 2010-2011 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ........................................ de la ...........................................
   - An şc. 2011-2012 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ........................................ de la ...........................................
   - An şc. 2012-2013 detaşat(ă) la cerere/în interesul învăţământului la postul/catedra de
 ........................................ de la ...........................................

   IX. Am luat cunoştinţă că nu mi se vor plăti drepturile de detaşare prevăzute de
 Hotărârea de Guvern nr. 281/1993 cu modificările şi completările ulterioare, coroborate
 cu prevederile Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările
 ulterioare.
    Răspund de exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere şi declar că voi suporta
 consecinţele în cazul unor date eronate.

                         Data Semnătura
                      ............. .....................

    ANEXEZ ÎN URMĂTOAREA ORDINE (în dosar):
   1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învăţământ
 la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ.
   2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
   3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
   4. Copii autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca
 titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare
 privind schimbarea numelui.
   5. Aprecierea conducerii unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/
detaşat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administraţie pentru
 anii şcolari 2010/2011 şi 2011/2012 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial
 pentru anul şcolar 2012-2013 (dacă este cazul).
   6. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală,
 judeţ, naţional, însoţită de documentele justificative.
   7. Copii ale programelor şcolare elaborate şi aprobate, ale coperţilor manualelor
 şcolare, ghidurilor şi cărţilor, ale studiilor şi articolelor publicate, documentele
 prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unităţii de
învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
   8. Copii ale adeverinţelor/diplomelor din care reiese participarea la activităţi
 desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educaţiei,
 Cercetării şi Inovării şi/sau participarea la activităţi desfăşurate în cadrul
 programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ
 la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
   9. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul
 general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ
 la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
   10. Copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2007 - 31.08.2013 (dacă este
 cazul);
   11. Adeverinţa, eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/
detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
   12. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile
 social-umanitare.
   13. Candidaţii din alte judeţe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverinţă eliberată de
 inspectoratul şcolar al judeţului respectiv din care să rezulte că cererea de detaşare
 la cerere a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.
   **) Subsemnatul(a) .........................................., legitimat(ă) cu
 (B.I/C.I) .................seria ................ nr. ..............., eliberat
 de Poliţia ..........................., OPTEZ ca începând cu 1 septembrie 2013,
 să fiu detaşat(ă) la cerere pe(la) postul/catedra:

                         Unitatea de Localitatea Post/catedra
                         învăţământ Sectorul Nr. ore
                         ........... ........... ............

                             Data Semnătura
                         ............. .........


--------
    NOTĂ.
    Punctajul se completează de către unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular/detaşat şi eventual se recalculează în prezenţa celui în cauză de inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane sau de către inspectorul şcolar de specialitate, membru în comisia de mobilitate.
    *) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.
    **)Se completează după repartizare.
    *1) Se punctează nivelul studiilor;
    *2) Documente cu confirmarea scrisă a directorului unităţii de învăţământ;
    *3) Documente cu confirmarea scrisă a inspectorului şcolar de specialitate.


    ANEXA 15
    --------
la Metodologie
--------------

    I. Calculul mediei de departajare
    1. Media de departajare este media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de licenţă/stat/absolvire, pentru absolvenţii studiilor superioare de lungă durată/scurtă durată/ciclului I de studii superioare de licenţă şi pentru absolvenţii colegiilor pedagogice/şcolilor echivalente/şcolilor postliceale/şcolilor de maiştri:

 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Media de departajare │ Studii finalizate cu diplomă │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă │
 │ │durată de 6 ani │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă │
 │ │durată de 5 ani │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă │
 │ │durată de 4 ani sau ai studiilor universitare de │
 │ │licenţă cu durata de 4 ani │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă │
 │ │durată de 3 ani │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai studiilor universitare de lungă │
 │ │durată de 3 ani sau ai studiilor universitare de │
 │ │licenţă cu durata de 3 ani │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai şcolilor de maiştri/postliceale cu │
 │ │durata de 2 ani │
 └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    2. Media de departajare este media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenţii liceelor pedagogice:

 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Media de departajare │ Studii finalizate cu diplomă │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai liceelor pedagogice cu durata de │
 │ │6 ani │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai liceelor pedagogice cu durata de │
 │ │5 ani │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai liceelor pedagogice cu durata de │
 │ │4 ani │
 └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    3. Media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de dizertaţie, pentru absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat:

 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Media de departajare │ Studii finalizate cu diplomă │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu│
 │ │durata de 4 ani, urmate de studii universitare de │
 │ │masterat cu durata de 2 ani │
 ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu│
 │ │durata de 3 ani, urmate de studii universitare de │
 │ │masterat cu durata de 2 ani │
 └─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    4. Media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei celor 3 semestre şi a mediei examenului de absolvire, pentru absolvenţii studiilor postuniversitare cu durata de 3 semestre:
    5. Media aritmetică, calculată prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii şi a mediei examenului de absolvire, pentru absolvenţii studiilor postuniversitare cu durata de 2 ani:

    II. Calculul mediei de departajare în cazul mediilor egale, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în alte ţări şi au obţinut certificat pentru echivalarea studiilor eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România
    1. În conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4454 din 4.07.2005, anexa 2, media generală de absolvire se calculează după formula - MGE = MGA x 10: N(max) - unde:
    MGE reprezintă media generală de absolvire echivalată în România;
    MGA reprezintă media generală de absolvire din ţara în care s-au finalizat studiile;
    Nmax reprezintă nota maximă din sistemul de notare din ţara în care a absolvit.
    2. În cazul în care absolvenţii înscrişi la concurs provin din ţări cu sistem de notare pe bază de calificative, conversia acestora se realizează astfel:
    - Calificativul " foarte bine" - nota 5 - pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
    - Calificativul " bine" - nota 4 - pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
    - Calificativul " satisfăcător" - nota 3 - pentru ţările în care se aplică alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare M.E.C.T.S.;
    Pentru obţinerea mediei generale de absolvire echivalată în România, după conversia mai sus menţionată, se va aplica formula de la pct.1.
    3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetică dintre media generală de absolvire echivalată în România şi media obţinută la examenul de licenţă/diplomă/stat/absolvire.
    4. Media obţinută la examenul de licenţă/diplomă/stat/absolvire, menţionată la pct.3 se calculează după aceeaşi formulă (eventual conversie) de la pct. 1 şi 2.
    În consecinţă, pentru absolvenţii care au finalizat studiile în Ucraina, Republica Moldova sau alte ţări şi au obţinut diplome echivalate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, în urma precizărilor de mai sus, calificativele sunt echivalate după cum urmează:
    Calificativul "foarte bine" - nota 10 în sistemul de notare M.E.C.T.S.
    Calificativul "bine" - nota 8 în sistemul de notare M.E.C.T.S.
    Calificativul "satisfăcător" - nota 6 în sistemul de notare M.E.C.T.S.


    ANEXA 16
    --------
la Metodologie
--------------

    Unitatea de învăţământ/Centrul de concurs ........................................


 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Lista candidaţilor repartizaţi │
 ├────┬────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┬────┬───────────────┬──────────┤
 │Nr. │ Numele şi │ Rezultatul │Nota obţinută │Nota obţinută│ Media de │Unitatea de│Locali-│Post/ │Cod │ Tipul de │Observaţii│
 │crt.│ prenumele │ obţinut la │la inspecţia │ la │repartizare│învăţământ │tatea │catedră│post│ repartizare: │ │
 │ │canditatului│ proba orală │ specială la │proba scrisă │ │ │ │ │ │- transfer/ │ │
 │ │ repartizat │orală în limba │ clasă/proba │ │ │ │ │ │ │angajare pe │ │
 │ │ │ de predare │practică/orală│ │ │ │ │ │ │perioadă │ │
 │ │ │ postului │ în profilul │ │ │ │ │ │ │nedeterminată; │ │
 │ │ │ │ postului │ │ │ │ │ │ │- detaşare la │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cerere/angajare│ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pe perioadă │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ determinată; │ │
 ├────┼────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼────┼───────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴────┴───────────────┴──────────┘


                                Preşedintele comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului,
                                    ..........................................................
                                                        (Numele şi prenumele)

                                L. S.    ANEXA 17
    --------
la Metodologie
--------------

    Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale

    1. Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994), absolvenţii cu diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializările educator de psihopedagogie specială sau educator şi psihopedagogie specială, absolvenţii cu diplomă ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori pentru învăţământ special şi ai liceelor pedagogice, precum şi absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământ special pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, conform Centralizatorului, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale.
    2. Absolvenţii învăţământului superior care au parcurs în formarea iniţială cursuri de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel puţin 56 ore ori absolvenţi ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învăţător/educatoare, care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel puţin 36 ore, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special - în concordanţă cu Centralizatorul, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale.


    ANEXA 18
    --------
la Metodologie
--------------

    1. Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă)

                                  RAPORT

    Subsemnatul ........................, profesor titular la catedra de .........................., preşedinte al comisiei de mobilitate a personalului didactic din .........................., localitatea .........................., judeţul .........................., numit prin decizia nr. ........../..........., împreună cu şi membrii ai comisiei, am desfăşurat în perioada ..........................următoarele activităţi:
    am preluat solicitările (şi documentele anexate), înregistrate la secretariatul unităţii de cadre didactice titulare care au solicitat transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă) pe un post didactic/catedră vacant(ă) din unitate;
    am verificat dosarele cadrelor didactice şi am ierarhizat cadrele didactice care solicită acelaşi post/catedră conform criteriilor prevăzute de metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
    Au depus solicitări un număr de cadre didactice, după cum urmează:
    1. Doamna/domnul cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de la localitatea judeţul, cu specializările, pentru postul/posturile/catedra/catedrele;
   2. ......................................................................
    În baza documentelor anexate solicitărilor, am concluzionat următoarele:
    Propunem acordarea transferului pentru restrângere de activitate/ pretransferului pe postul didactic/catedra de ..........................din unitate pentru doamna/domnul ..........................cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de ................... de la ................., localitatea .........................., judeţul .........................., cu specializările .........................., din următoarele motive:
    - îndeplineşte condiţiile de studii necesare ocupării postului didactic/ catedrei;
    - are avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/ catedrei;
    - îndeplineşte condiţiile prevăzute la criteriul .......................... şi are punctajul.
    Propunem neacordarea transferului pentru restrângere de activitate/ pretransferului pe postul didactic/catedra de..........................din unitate pentru doamna/domnul ......................... cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de .......................... de la .........................., localitatea .........................., judeţul .........................., cu specializările .........................., din următoarele motive: ..........................

                               PREŞEDINTE MEMBRI

    2. Model de acord emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ

    (Antetul unităţii)
    Nr. ................/.................
    Către


                     Domnul/doamna ........................
                   .....................(adresa de domiciliu,
                  conform documentelor anexate în dosar).....

    Urmare a solicitării dumneavoastră nr. ................/................. referitoare la transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă) din unitatea noastră de învăţământ;
    În baza adresei nr. ................/................., anexată solicitării dumneavoastră, prin care conducerea/conducerile (unitatea/unităţile de învăţământ în care cadrul didactic este titular) îşi exprimă acordul pentru transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul;
    Având în vedere că, din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastră, rezultă că îndepliniţi condiţiile legale şi vă încadraţi în criteriile de selecţie stabilite pentru ocuparea postului solicitat;
    Vă informăm că, în şedinţa Consiliului de administraţie al .......................... din data de .......................... a fost validată propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii, de acordare a consimţământului privind pretransferarea dumneavoastră începând cu 01.09.2013 pe postul didactic/catedra vacant(ă) de (disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) , formată dintr-un număr de ore ( ore TC+CDL şi ore opţionale) publicat(ă) de unitatea noastră, având codul ...........................
    Prezenta comunicare va fi ataşată solicitării pe care o veţi depune în atenţia comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru soluţionarea cererilor de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer în şedinţă publică.

                                    DIRECTOR
                  ...........................................

   3. Model de adresă de înştiinţare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ

    (Antetul unităţii)
    Nr................./.................
    Către


            Inspectoratul Şcolar Judeţean/al Municipiului Bucureşti

    În atenţia preşedintelui Comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar

    Prin prezenta vă facem cunoscut că, în şedinţa Consiliul de administraţie al .................... din data de ..... a/au fost analizată(e) propunerea/propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ, de acordare a consimţământului privind transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, începând cu 01.09.2013, pe posturi didactice/catedre vacante din unitate, pentru următoarele cadre didactice, titulare în învăţământul preuniversitar:
    1. Domnul/doamna ....................... cadru didactic titular pe postul didactic/catedra de ....................... de la ....................... judeţul/sector ......................., localitatea/Bucureşti, cu specializările ......................., pentru postul didactic/catedra vacant(ă) de ....................... formată dintr-un număr de ............ ore (ore TC+CDL şi ore opţionale), nivelul ......................., regimul de mediu ......................., cu predare în limba ......................., publicat(ă) de unitatea noastră având codul ........................ . În urma verificării documentelor ataşate cererii, a rezultat faptul că domnul/doamna ....................... îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi transferat pentru restrângere de activitate/pretransferat pe postul didactic/catedra menţionată anterior şi se încadrează în criteriile de selecţie.
    2. ........................................................
    În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014, ne asumăm întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi legalitatea demersurilor efectuate şi a soluţiei validate de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
    Anexăm, în copie, certificată "conform cu originalul":
    - decizia de constituire a comisiei de mobilitate a personalului didactic la nivelul unităţii de învăţământ;
    - procesul-verbal încheiat în urma activităţilor desfăşurate de comisia de mobilitate a personalului didactic din unitatea de învăţământ;
    - propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic privind validarea cadrelor didactice selectate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ;
    - procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie al ............ în care au fost analizate propunerile comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ;
    - acordurile emise cadrelor didactice privind pretransferul prin consimţământ între unităţile de învăţământ.

                                    DIRECTOR
                  ...........................................


    ANEXA 19
    --------
la Metodologie
--------------


                                   CALENDARUL
                     mobilităţii personalului didactic din
           învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2013 - 2014

   I. Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic din învăţământul
 preuniversitar pentru anul şcolar 2013-2014 este următoarea:
   1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte
 condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2013 de către unităţile de învăţământ
 şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:
   a) pentru limită de vârstă;
   b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parţială.

                                                                   Termen: 30 ianuarie 2013

   2. Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic
 titular, soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de
 predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic
 titular şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 51
 alin. (2)-(3) pentru anul şcolar 2013 - 2014:
   a) depunerea cererilor de către cadrele didactice titulare prevăzute la art. 51
 alin. (2) la secretariatele unităţilor de învăţământ;

                                                                   Termen: 1 februarie 2013

   b) comunicarea, la inspectoratele şcolare, a acordului/refuzului pentru transfer a
 cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 51 alin. (2);

                                                                   Termen: 4 februarie 2013

   c) stabilirea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a
 listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 51 alin. (2) pentru care se
 acordă transferul;

                                                                   Termen: 6 februarie 2013
   d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităţilor de
 învăţământ/consorţiilor şcolare;

                                                     Perioada: 28 ianuarie-6 februarie 2013

   e) analiza, corectarea şi avizarea proiectului de încadrare şi a ofertei de posturi
 didactice/catedre vacante/rezervate de către inspectoratul şcolar.

                                                              Perioada: 6-11 februarie 2013

   3. Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului
 didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar:
   a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/
rezervate, pentru soluţionarea completărilor de normă didactică;

                                                                  Termen: 12 februarie 2013
   b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la
 inspectoratul şcolar;

                                                            Perioada: 13-14 februarie 2013

   c) şedinţă publică organizată de comisia de mobilitate a personalului
 didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul
 inspectoratului şcolar, pentru completarea normei;

                                                                 Termen: 15 februarie 2013

   d) emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

                                                                 Termen: 25 februarie 2013

   4. Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar,
 la cerere, a personalului didactic titular:
   a) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile
 didactice/catedrele vacante/rezervate;

                                                                 Termen: 18 februarie 2013

   b) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea,
 de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin consimţământul
 unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile
 de învăţământ pentru obţinerea acordului pentru pretransfer; verificarea şi
 avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului
 didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul
 inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

                                                            Perioada: 19-25 februarie 2013

   c) desfăşurarea probelor practice/orale;

                                                                 Termen: 26 februarie 2013

   d) analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ,
 a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii
 cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer;

                                                                 Termen: 27 februarie 2013

   e) depunerea acordurilor emise de unităţile de învăţământ, de către
 personalul didactic titular care solicită pretransfer prin consimţământul
 unităţilor de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic
 din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar;

                                                            Perioada: 27-28 februarie 2013

   f) soluţionarea cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile
 de învăţământ în şedinţă publică;

                                                                     Termen: 4 martie 2013

   g) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul
 de soluţionare a cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile
 de învăţământ;

                                                                 Perioada: 4-5 martie 2013

   h) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al
 inspectoratului şcolar;

                                                                     Termen: 6 martie 2013

   i) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

                                                                    Termen: 11 martie 2013

   5. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere
 de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea
 unor unităţi de învăţământ:
   a) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/
catedrele vacante/rezervate;

                                                                     Termen: 7 martie 2013

   b) afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care
 intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2013;

                                                                     Termen: 7 martie 2013

   c) depunerea solicitărilor de către cadrele didactice aflate în
 restrângere de activitate pentru obţinerea consimţământului în vederea
 soluţionării restrângerii de activitate;

                                                               Perioada: 8-14 martie 2013

   d) analiza în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ
 a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/
neacordarea consimţământului pentru transfer;

                                                                   Termen: 15 martie 2013

   e) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită
 soluţionarea restrângerii de activitate la comisia de mobilitate a
 personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la
 nivelul inspectoratului şcolar; verificarea şi avizarea dosarelor
 depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din
 învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului
 şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;

                                                              Perioada: 18-19 martie 2013

   f) desfăşurarea probelor practice/orale de profil;

                                                                   Termen: 20 martie 2013

   g) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele
 cadrelor didactice care solicită soluţionarea restrângerii de
 activitate;

                                                                   Termen: 21 martie 2013

   h) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate;

                                                              Perioada: 21-22 martie 2013

   i) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie
 al inspectoratului şcolar şi afişarea punctajelor finale;

                                                                   Termen: 25 martie 2013

   j) soluţionarea cererilor de restrângere de activitate în
 şedinţă publică;

                                                                   Termen: 26 martie 2013
   k) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu
 privire la modul de soluţionare a restrângerilor;

                                                              Perioada: 26-27 martie 2013
   l) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie
 al inspectoratului şcolar;

                                                                   Termen: 28 martie 2013
   m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare.

                                                                   Termen: 5 aprilie 2013
   6. Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor
 declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar:
   a) afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca
 urmare a soluţionării restrângerilor de activitate, a soluţionării
 cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ şi
 a titularizării cadrelor didactice în baza art. 253din Legea
 educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
 ulterioare;

                                                                   Termen: 29 martie 2013
   b) afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/
 catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de
 învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

                                                                   Termen: 2 aprilie 2013
   c) verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu
 posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs,
 a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor
 la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

                                                                   Termen: 4 aprilie 2013
   d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la
 concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate, inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2013, la
 secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează
 concurs;

                                                              Perioada: 5-15 aprilie 2013
   e) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către
 comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul
 juridic al inspectoratului şcolar;

                                                             Perioada: 16-26 aprilie 2013
   f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi
 sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original,
 conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare
 a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea
 înscrierii la concurs;

      Perioadele: 29 aprilie - 2 mai 2013; 22-25 iulie pentru absolvenţii promoţiei 2013

   g) afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind
 susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă;

                                                                   Termen: 3 mai 2013

   h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a
 inspecţiilor speciale la clasă;

                                                            Perioada: 6 mai-6 iunie 2013

   i) desfăşurarea probei scrise;

                                                                   Termen: 30 iulie 2013

   j) afişarea rezultatelor;

                                                                   Termen: 5 august 2013

   k) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi
 transmiterea acestora la centrele de evaluare;

                                                               Perioada: 5-6 august 2013
   l) rezolvarea contestaţiilor;

                                                                   Termen: 7 august 2013

   m) afişarea rezultatelor finale.

                                                                   Termen: 8 august 2013

   6.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în şedinţă publică,
 la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor
 care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la
 concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (8), în ordinea
 descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele
 vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:
   a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de
 concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel
 puţin media 7,00 (şapte), conform art. 56 alin. (8), în ordinea
 descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante
 publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;

                                                                   Termen: 9 august 2013

   b) repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media
 de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 56 alin. (8), pe
 posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu
 contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor
 de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia
 specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau
 în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau
 inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea
 descrescătoare a mediilor;

                                                                   Termen: 12 august 2013

   c) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare
 pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/
catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată;

                                                                   Termen: 13 august 2013

   d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

                                                                   Termen: 30 august 2013

   6.2. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică,
 la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor
 care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la
 concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9), în ordinea
 descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/
rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:
   a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/
unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media
 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2013, conform art. 56 alin. (9),
 în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele
 vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;

                                                                   Termen: 14 august 2013

   b) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

                                                                   Termen: 30 august 2013

   c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor
 didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete
 reactualizate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei
 candidaţilor rămaşi nerepartizaţi;

                                                                   Termen: 16 august 2013

   d) publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor
 didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase
 neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor
 rămaşi nerepartizaţi.

                                                                   Termen: 16 august 2013

   7. Detaşarea în interesul învăţământului:
   a) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în
 funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;

                                                              Perioada: 16-20 august 2013

   b) înregistrarea acordurilor la unităţile de învăţământ;
 înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror
 restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer
 sau detaşare în interesul învăţământului, la inspectoratele şcolare;

                                                                   Termen: 16 august 2013

   c) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în
 profilul postului;

                                                              Perioada: 21-22 august 2013

   d) discutarea şi soluţionarea propunerilor pentru detaşare în
 interesul învăţământului în consiliile de administraţie ale
 unităţilor de învăţământ şi transmiterea listei cadrelor didactice
 detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;

                                                                   Termen: 23 august 2013

   e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/
 rezervate ca urmare a aprobării detaşărilor în interesul învăţământului;

                                                                   Termen: 26 august 2013

   f) soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror
 restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau
 repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul
 învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate,
 pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate;
                                                                    Termen: 27august 2013

   g) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul
 învăţământului.
                                                                   Termen: 30 august 2013

   8. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/
rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, cadrelor didactice
 titulare care solicită detaşare la cerere, candidaţilor rămaşi
 nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum şi
 candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată
 în baza mediilor/notelor de la concursul din sesiunea 2012,
 de la concursul din iulie 2011 sau de la concursul din iulie 2010:
   a) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de
 înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru
 cadrele didactice care solicită completarea normei didactice,
 detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere
 nesoluţionată, continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv
 detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, precum şi
 a candidaţilor care beneficiază de prelungirea contractului
 individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar
 2013-2014 şi a celor care solicită angajare pe perioadă
 determinată în baza mediilor/notelor de la concursul din
 sesiunea 2012, de la concursul din iulie 2011 sau de la de la
 concursul din iulie 2010; verificarea şi avizarea dosarelor de
 către comisia de mobilitate a personalului didactic din
 învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al
 inspectoratului şcolar;

                                                              Perioada: 16-20 august 2013

   b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în
 profilul postului;

                                                                   Termen: 21 august 2013

   c) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare;

                                                                   Termen: 21 august 2013

   d) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare;

                                                              Perioada: 21-22 august 2013

   e) soluţionarea contestaţiilor, afişarea listelor finale la
 inspectoratele şcolare şi validarea şi revalidarea fişelor de
 înscriere;

                                                              Perioada: 23-26 august 2013

   f) soluţionarea în şedinţă publică, a cererilor de completare
 a normei didactice şi de detaşare în interesul învăţământului
 pentru restrângere nesoluţionată;
   g) soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate
 pentru detaşare la cerere;
   h) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice
 titulare prin detaşare la cerere, care au obţinut cel puţin media
 5,00 (cinci), în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la
 concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
 vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013;
   i) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare
 prin detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
   j) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare
 a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru
 anul şcolar următor;

                                                                   Termen: 27 august 2013

   k) repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00
 (cinci) rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2013, precum
 şi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media/nota 5,00 (cinci) şi
 care solicită angajare pe perioadă determinată în baza mediilor/notelor
 de la concursul din sesiunea 2012 şi/sau la concursul din iulie 2011,
 în ordinea descrescătoare a notelor;

                                                              Perioada: 28-29 august 2013

   l) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

                                                                   Termen: 30 august 2013

   9. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/
rezervate în regim de plata cu ora:
   a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora
 la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;

                                                  Perioada: 30 august - 2 septembrie 2013

   b) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu ora personalului
 didactic titular la nivelul unităţilor de învăţământ, prin decizie a
 directorilor unităţilor de învăţământ şi acordarea avizului pentru
 încadrare în regim de plata personalului didactic titular din alte
 unităţi de învăţământ, personalului didactic asociat şi personalului
 didactic pensionat;

                                                                Termen: 3 septembrie 2013

   c) transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor
 didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete
 rămase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate
 în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/
 catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase
 neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor
 repartizaţi în etapele anterioare;

                                                                Termen: 4 septembrie 2013

   d) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate,
 reactualizată, la inspectoratele şcolare;

                                                                Termen: 5 septembrie 2013

   e) repartizarea candidaţilor conform art. 94 alin. (4);

                                                                Termen: 6 septembrie 2013

   f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe
 post/catedră;

                                                                Termen: 9 septembrie 2013

   g) atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plata cu
 ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă
 pe perioadă determinată la nivelul unităţilor de învăţământ, prin
 decizie a directorilor unităţilor de învăţământ şi transmiterea
 situaţiei la inspectoratele şcolare.

                                                          Perioada: 10-11 septembrie 2013

   10. Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase
 vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar,
 candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea 2013,
 care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre şi care
 solicită o nouă repartizare, precum şi a candidaţilor care
 au obţinut cel puţin nota 5,00 şi care solicită angajare pe
 perioadă determinată în baza notelor de la concursul din
 iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor:
   a) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate,
 reactualizată, la inspectoratele şcolare;

                                                               Termen: 12 septembrie 2013

   b) repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului
 şcolar, a candidaţilor repartizaţi după concursul din sesiunea
 2013, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre, în
 ordinea descrescătoare a mediilor;
   c) repartizarea, în şedinţă publică, la nivelul inspectoratului
 şcolar, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 5,00 şi
 care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor
 de la concursul din iulie 2010, în ordinea descrescătoare a notelor;

                                                               Termen: 13 septembrie 2013

   d) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

                                                               Termen: 16 septembrie 2013

   II. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului
 şi Sportului a situaţiei statistice globale privind repartizarea
 candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

                                                               Termen: 20 septembrie 2013


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016