Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 17 septembrie 2012  de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 17 septembrie 2012 de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL - PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTATILOR SI A SENATULUI DIN ANUL 2012
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 20 septembrie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Birourile şi oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
    (2) Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor şi oficiilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.
    (4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului sau al oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea civilă sau penală, după caz.
    ART. 2
    Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.
    ART. 3
    (1) Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale pot fi înlocuiţi la cererea celor care i-au propus în condiţiile art. 13^2 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care reprezentantul face parte ia act de înlocuirea acestuia prin proces-verbal.
    (2) Membrii birourilor ori oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, pot fi înlocuiţi potrivit dispoziţiilor art. 13^2 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în condiţiile art. 13^3 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 4
    (1) Birourile şi oficiile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun.
    (2) În sensul prezentei hotărâri, prin membri ai birourilor şi oficiilor electorale se înţelege şi preşedinţii şi locţiitorii acestora.
    ART. 5
    (1) Şedinţele birourilor şi oficiilor electorale sunt conduse de preşedinţi sau de locţiitorii acestora.
    (2) În lipsa preşedintelui biroului sau oficiului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.
    ART. 6
    (1) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor şi oficiilor electorale este obligatorie.
    (2) În cazuri justificate, preşedinţii birourilor şi oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţe.
    ART. 7
    (1) Convocarea membrilor birourilor şi oficiilor electorale la şedinţe se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată, de către preşedinte.
    (2) La convocarea membrilor birourilor şi oficiilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.
    ART. 8
    (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Membrii biroului sau oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi ori pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.
    (3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului sau oficiului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.
    ART. 9
    (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.
    (2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau oficiului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului ori a unuia dintre membri.
    ART. 10
    (1) Membrii biroului sau oficiului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.
    (2) În luările de cuvânt, membrii birourilor sau oficiilor electorale au obligaţia să se limiteze strict la problema pusă în discuţie.
    (3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.
    ART. 11
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, birourile şi oficiile electorale adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Votul se exprimă deschis şi poate fi numai "pentru" sau "împotrivă".
    (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
    (4) Deciziile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membri.
    (5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea deciziei, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile alin. (1) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 4.
    (6) Deciziile se aduc la cunoştinţă publică, după caz, prin afişare la sediul propriu, prin comunicare către părţile interesate, prin orice alt mijloc de publicitate, precum şi prin postare pe internet conform prezentului regulament.
    (7) Deciziile birourilor şi oficiilor electorale se aduc la cunoştinţă publică numai cu semnătura preşedintelui biroului sau oficiului electoral, după caz.
    ART. 12
    (1) Birourile şi oficiile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor, a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a deciziilor şi hotărârilor adoptate.
    (2) După fiecare şedinţă, birourile şi oficiile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedinte şi persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului sau oficiului electoral.
    ART. 13
    (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor şi oficiilor electorale şi este respectată cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 10,00-17,00.
    (2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile şi oficiile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.
    (3) În ziua votării, birourile şi oficiile electorale asigură permanenţa.

    CAP. II
    Dispoziţii speciale

    ART. 14
    (1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile şi oficiile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală şi competitorii electorali de la data aducerii la cunoştinţă publică.
    (2) În interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care sunt general obligatorii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Hotărârile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membri. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile art. 11 alin. (1)-(3) şi cu respectarea dispoziţiilor art. 4.
    (4) Hotărârile şi deciziile Biroului Electoral Central se afişează pe site-ul propriu.
    (5) Hotărârile Biroului Electoral Central se aduc la cunoştinţă publică numai cu semnătura preşedintelui acestuia.
    ART. 15
    Biroul Electoral Central şi birourile electorale de circumscripţie îşi vor desemna câte un purtător de cuvânt din rândul membrilor lor care este abilitat să asigure legătura acestora cu mass-media prin prezentarea comunicărilor oficiale.
    ART. 16
    Locţiitorii reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în Biroul Electoral Central pot înlocui, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii, titularii, când aceştia nu pot participa la şedinţele Biroului Electoral Central.
    ART. 17
    Preşedintele Biroului Electoral Central, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale de sector stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului sau oficiului electoral.
    ART. 18
    Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea la 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit legii.
    ART. 19
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, birourile electorale de circumscripţie adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscripţiei în care funcţionează, pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice.
    (2) Deciziile biroului electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti sunt obligatorii şi pentru oficiile electorale de sector.
    (3) Deciziile birourilor electorale de circumscripţie judeţeană se afişează pe site-urile instituţiilor prefectului.
    (4) Deciziile oficiilor electorale se afişează pe site-ul instituţiei prefectului municipiului Bucureşti.
    (5) Deciziile biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se afişează pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
    ART. 20
    În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul sectorului în care funcţionează pentru toate birourile electorale ale secţiilor de votare, competitorii electorali, autorităţile şi instituţiile publice.
    ART. 21
    (1) Contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate sunt transmise, de îndată, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor.
    (2) Biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării asigură comunicarea, în condiţiile prevăzute de alin. (1), către părţile interesate a deciziilor prin care s-au soluţionat contestaţiile împotriva constituirii, componenţei şi activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
    ART. 22
    Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, iar birourile electorale din afara ţării nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, respectiv preşedinte şi 2 membri.
    ART. 23
    Birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit.

                             ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016