Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 12 decembrie 2012  de organizare si functionare al Administratiei Rezervatiei Biosferei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 12 decembrie 2012 de organizare si functionare al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 20 decembrie 2012

    ART. 1
    (1) Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", denumită în continuare Administraţia Rezervaţiei, este instituţie publică cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor.
    (2) Administraţia Rezervaţiei are sediul în municipiul Tulcea, Strada Portului nr. 34A.
    ART. 2
    (1) Teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", denumită în continuare Rezervaţie, cuprinde zona de importanţă ecologică naţională şi internaţională prevăzută la art. 1 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Din punctul de vedere al organizării administrativ-teritoriale, Rezervaţia este extinsă pe teritoriile judeţelor Tulcea, Constanţa şi Galaţi.
    ART. 3
    (1) Administraţia Rezervaţiei prin Comisariatul de Control Integrat "Delta Dunării" coordonează, din punct de vedere programatic şi funcţional, toate organismele şi unităţile de control ce se află în subordinea/structura/coordonarea sau sub autoritatea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale ori deconcentrate ale acestora, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 12 din Legea nr. 82/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi colaborează cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
    (2) Modalităţile de colaborare dintre Comisariatul de Control Integrat "Delta Dunării" din cadrul Administraţiei Rezervaţiei şi structurile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe bază de protocoale de colaborare.
    ART. 4
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administraţiei Rezervaţiei se asigură de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1993, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 5
    (1) Conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către guvernator.
    (2) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei are următoarele atribuţii:
    a) asigură conducerea activităţii Administraţiei Rezervaţiei;
    b) reprezintă Administraţia Rezervaţiei în relaţiile cu autoritatea centrală pentru protecţia mediului, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane juridice şi fizice române şi străine, precum şi în justiţie;
    c) emite decizii pentru aplicarea hotărârilor Consiliului ştiinţific şi ale Colegiului executiv;
    d) propune modificarea sau îmbunătăţirea organizării activităţii, a statului de funcţii şi a structurii de personal, în condiţiile legii;
    e) propune îmbunătăţirea dotării Administraţiei Rezervaţiei cu mijloace fixe necesare desfăşurării activităţii;
    f) analizează şi urmăreşte activitatea de contractare, finanţare şi realizare a lucrărilor;
    g) numeşte în funcţiile de conducere din cadrul Administraţiei Rezervaţiei;
    h) stabileşte prin decizie structura organizatorică şi atribuţiile direcţiilor Administraţiei Rezervaţiei;
    i) analizează şi propune organelor competente modificarea nivelurilor taxelor şi tarifelor percepute, potrivit legii, de Administraţia Rezervaţiei;
    j) aprobă reprezentarea Administraţiei Rezervaţiei în colaborarea din ţară şi străinătate;
    k) stabileşte modul de utilizare a mijloacelor de transport indiferent de categoria lor.
    (3) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei poate delega, în condiţiile legii, unele dintre atribuţiile sale, pe termen limitat, directorilor executivi, membrilor Colegiului executiv sau personalului de execuţie.
    (4) În cazul în care guvernatorul, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, desemnează una dintre persoanele cu funcţii de conducere să exercite aceste atribuţii, înştiinţându-l pe conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor despre aceasta.
    (5) Directorul executiv exercită atribuţiile delegate prin decizie a guvernatorului.
    (6) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite pentru activităţile din domeniul său de activitate, finanţate de la bugetul de stat.
    ART. 6
    (1) Colegiul executiv are următoarele atribuţii:
    a) pune în aplicare deciziile guvernatorului;
    b) aprobă programul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei;
    c) supune aprobării conducerii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor şi propunerile de modificare a prevederilor bugetare pentru anul în curs;
    d) propune reglementări pentru valorificarea resurselor naturale de pe teritoriul Rezervaţiei, precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor economice, propuneri pe care le supune consultării Consiliului ştiinţific şi Consiliului consultativ de administrare al Administraţiei Rezervaţiei;
    e) aprobă programul de colaborare al Administraţiei Rezervaţiei cu instituţiile şi organizaţiile din ţară şi străinătate şi protocoalele de colaborare;
    f) coordonează procesul de concesionare, încredinţare directă desfăşurat de Administraţia Rezervaţiei în conformitate cu prevederile legale;
    g) adoptă măsuri pentru aplicarea programelor de conservare a ecosistemelor, de marcare şi împrejmuire a zonelor strict protejate, de respectare a normelor de protecţie a Rezervaţiei;
    h) identifică posibilităţile de valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice finanţate de Administraţia Rezervaţiei;
    i) urmăreşte îndeplinirea programului de realizare a reconstrucţiei ecologice şi a lucrărilor de investiţii necesar a fi realizate în acest scop;
    j) urmăreşte modul de încadrare a activităţilor desfăşurate de Administraţia Rezervaţiei în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi ia măsuri pentru încadrarea în nivelurile planificate şi aprobate;
    k) aprobă programul de perspectivă (pe o perioadă de 3-5 ani) de instruire profesională a personalului Administraţiei Rezervaţiei pe baza cerinţelor posturilor şi a nivelului de pregătire existent, precum şi programele anuale de perfecţionare a personalului;
    l) stabileşte măsuri de organizare şi desfăşurare a activităţilor din sistemul informaţional intern, de organizare a circulaţiei documentelor, gestionare şi păstrare a lor;
    m) analizează periodic modul de respectare şi de aplicare a prevederilor acordurilor, protocoalelor, programelor şi ale altor documente încheiate între Administraţia Rezervaţiei şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale interne şi externe cu care colaborează în realizarea unor obiective de interes comun;
    n) analizează şi avizează propunerile direcţiilor, serviciilor, compartimentelor privind îmbunătăţirea activităţii Administraţiei Rezervaţiei.
    (2) Colegiul executiv îşi desfăşoară activitatea în şedinţe de lucru ordinare sau în şedinţe extraordinare.
    (3) Şedinţele Colegiului executiv se organizează şi se convoacă de preşedintele acestuia pe baza programului trimestrial de lucru.
    (4) Şedinţele extraordinare se pot convoca la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor Colegiului executiv.
    (5) Hotărârile Colegiului executiv sunt valabile dacă se adoptă cu votul favorabil al majorităţii absolute. Guvernatorul are drept de veto.
    (6) Dezbaterile din cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare se consemnează în registrul de procese-verbale al Colegiului executiv, care este ţinut de secretarul acestuia, desemnat în prima şedinţă a Colegiului executiv dintre salariaţii Administraţiei Rezervaţiei.
    (7) Documentele supuse dezbaterii fiecărei şedinţe se păstrează în copii, în dosarul respectivei şedinţe, de către secretarul Colegiului executiv. Procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului executiv se semnează de către toţi participanţii la şedinţă.
    (8) Hotărârile adoptate se comunică în termen de 3 zile lucrătoare celor vizaţi prin secretarul Colegiului executiv, iar originalul rămâne în păstrare în dosarul de hotărâri ale acestuia.
    ART. 7
    (1) În cadrul Administraţiei Rezervaţiei pot fi încadraţi, în condiţiile legii, inspectori şi agenţi ecologi.
    (2) Stabilirea modului de organizare şi atribuţiile inspectorilor şi agenţilor ecologi, precum şi repartizarea acestora se fac prin decizie a guvernatorului.
    ART. 8
    (1) Statul de funcţii al Administraţiei Rezervaţiei se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.
    (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Administraţiei Rezervaţiei este de 171.
    (3) Personalul din cadrul Administraţiei Rezervaţiei are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat sau administrative.
    (4) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fişa postului, în baza Regulamentului intern de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei.
    (5) Salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Administraţiei Rezervaţiei se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    ART. 9
    Mijloacele de transport şi de intervenţie terestre şi navale din dotarea Administraţiei Rezervaţiei pot fi prevăzute cu însemne şi dispozitive de avertizare acustică şi luminoasă, cu sisteme de avertizare vocală, care sunt utilizate numai în situaţiile care impun acest lucru.

                                ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016