Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 21 decembrie 2012  privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 21 decembrie 2012 privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clientii finali mari

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012

    CAP. I
    Scop

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat de contractare în regim concurenţial a energiei electrice pentru clienţii finali mari de energie electrică, pe termen mediu, cu respectarea următoarelor principii:
    a) transparenţa contractării energiei electrice;
    b) egalitatea de şanse a participanţilor la piaţă;
    c) durabilitatea contractului - asigurarea stabilităţii şi continuităţii activităţii clienţilor finali mari în condiţiile atragerii de finanţări de la instituţiile financiare pentru părţile contractante;
    d) responsabilizarea operatorilor şi a participanţilor la piaţă;
    e) eficienţa activităţii de contractare;
    f) realizarea unui semnal corect şi clar de preţ al energiei electrice.

    CAP. II
    Domeniul de aplicare

    ART. 2
    (1) Prezentul regulament se aplică:
    a) furnizorilor de energie electrică şi clienţilor finali mari de energie electrică;
    b) operatorului pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari.
    (2) În poziţia de cumpărători de energie electrică se pot înscrie doar clienţii finali mari care achiziţionează energia electrică numai pentru consumul propriu, fiind interzisă revânzarea energiei electrice achiziţionate de clienţii finali mari pe această piaţă, cu excepţia revânzării către afiliaţi pentru consumul propriu al acestora.

    CAP. III
    Definiţii şi abrevieri

    ART. 3
    Termenii utilizaţi în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Suplimentar, se definesc următorii termeni:
    a) convenţie de participare la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari - convenţie standardizată stabilită de operatorul pieţei de energie electrică, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;
    b) client final mare de energie electrică - orice consumator cu un consum anual mai mare de 70.000 MWh;
    c) oferte de energie electrică - oferte cu caracteristici bine definite privind cantitatea de energie electrică oferită spre cumpărare/vânzare, intervalele orare de livrare, durata contractului, preţul solicitat/oferit, precum şi condiţiile de livrare, plată şi garantare, ferm stabilite în momentul introducerii lor în licitaţie;
    d) operator al pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari - persoană juridică ce asigură organizarea şi administrarea unui cadru de contractare de energie electrică în conformitate cu reglementările în vigoare;
    e) participant la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari - persoană juridică ce se înscrie şi respectă convenţia de participare la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;
    f) piaţă de energie electrică pentru clienţii finali mari - cadru organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu contracte cu livrare fizică de energie electrică între clienţii finali mari, în calitate de cumpărători, şi furnizori, în calitate de vânzători, organizat şi administrat de operatorul pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari, pe baza unor reguli specifice; tranzacţionarea se poate realiza printr-un ansamblu de modalităţi având ca bază licitaţia publică şi are ca scop contractarea energiei electrice pe termen mediu (1-5 ani), la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;
    g) platformă de tranzacţionare - sistem informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari în scopul realizării tranzacţiilor pe această piaţă.
    ART. 4
    Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
    a) autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) convenţie de participare - convenţia de participare la piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;
    c) ENP - elemente din oferta iniţiatoare supuse discuţiei în cadrul etapei de negociere publică;
    d) OP - operator al pieţei de energie electrică pentru clienţii finali mari;
    e) PMC - piaţa de energie electrică pentru clienţii finali mari;
    f) PS - participant selectat pentru răspuns la ofertă;
    g) regulament - regulamentul privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari.

    CAP. IV
    Documente de referinţă

    ART. 5
    Prezentul regulament are la bază, ca document de referinţă, Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale.

    CAP. V
    Cadrul de organizare

    ART. 6
    OP organizează şi dezvoltă în timp o piaţă de energie electrică pentru clienţii finali mari, cu respectarea următoarelor caracteristici:
    1. Fiecare ofertant iniţiator îşi defineşte oferta de vânzare sau cumpărare de energie electrică, caracterizată prin:
    a) o combinaţie de produse standard, unde produsul standard are puterea medie orară de 10 MW, cu livrare în următoarele variante:
      (i) în bandă;
      (ii) în orele de vârf de sarcină;
      (iii) în orele de gol de sarcină;
    b) durata livrării (data de începere şi data de finalizare); aceasta va fi de minimum un an şi maximum 5 ani;
    c) preţul de deschidere propus şi, după caz, formula de ajustare a preţului după primul an de livrare; ofertantul trebuie să specifice şi să includă în preţ componenta tg a tarifului de transport, corespunzătoare introducerii de energie electrică în reţea, sau, după caz, alte tarife aplicabile;
    d) criteriile de selecţie, de exemplu, lista indicatorilor de bonitate, comportamentul pe piaţa de energie electrică etc., pe baza cărora se realizează calificarea participanţilor cu oferte de răspuns în cadrul etapei de selecţie; criteriile de selecţie nu pot fi mai stricte decât criteriile de credibilitate;
    e) elementele din oferta iniţiatoare, altele decât preţul, asupra cărora ofertantul iniţiator doreşte să discute în cadrul etapei de negociere publică, pentru identificarea formei finale a contractului;
    f) criteriile de credibilitate îndeplinite de participantul iniţiator (de exemplu: indicatori de bonitate, comportamentul pe piaţa de energie electrică etc.);
    g) utilizarea obligatorie a contractului-cadru stabilit de către OP.
    2. În termen de două zile de la primirea unei oferte iniţiatoare, OP:
    a) verifică conformitatea acesteia cu prevederile reglementărilor aplicabile; refuză oferta iniţiatoare în cazul în care consideră inadecvate criteriile de selecţie precizate de către iniţiator şi postează decizia sa pe site-ul propriu;
    b) publică oferta iniţiatoare; şi
    c) anunţă iniţierea de sesiuni de tranzacţionare prin negociere publică, stabileşte şi publică programul de desfăşurare a acestora.
    3. Participanţii constituie o garanţie financiară de participare la licitaţie în favoarea OP cu cel puţin o zi înainte de participarea efectivă la proces.
    OP stabileşte şi publică nivelul garanţiei financiare de participare la licitaţie în cadrul convenţiei de participare. Acesta trebuie să descurajeze participarea fără intenţia de a încheia contractul, dar nu trebuie să constituie o piedică în calea participării la licitaţie a cât mai multor participanţi de bună-credinţă.
    Garanţia trebuie să fie executabilă în cazul retragerii ofertei iniţiatoare sau în cazul refuzului încheierii contractului rezultat în urma licitaţiei.
    4. Selecţia participanţilor cu oferte de răspuns se realizează pe baza garanţiilor constituite, a documentelor şi criteriilor de selecţie precizate de către iniţiatorul sesiunii de licitaţie. În termen de o zi de la primirea documentelor, OP împreună cu ofertantul iniţiator realizează selecţia şi informează participanţii cu privire la selectarea acestora pentru participarea la următoarele etape. Procesul de selecţie rămâne deschis pe toată durata etapei de negociere publică oricărui participant la PMC cu oferte de răspuns depuse până cu o zi înainte de ziua licitaţiei.
    5. Solicitările primite din partea altor participanţi la PMC de participare la licitaţie pe poziţia iniţiatoare sunt acceptate după verificarea de către OP a îndeplinirii de către aceştia a aceloraşi criterii de credibilitate ca şi participantul iniţiator şi depunerii garanţiei de participare. Solicitanţii pot depune documentele necesare până cu o zi înainte de ziua licitaţiei, iar OP răspunde în termen de o zi de la primirea acestora. Participanţii acceptaţi pe poziţia iniţiatoare nu participă la consultarea din etapa de negociere publică.
    6. OP organizează etapa de negociere publică, la care participă candidaţii calificaţi după etapa de selecţie. OP stabileşte şi publică, în cadrul convenţiei de participare, condiţiile în care PS participă la negocierea publică. Este de preferat ca OP să creeze condiţii de participare fără a fi obligatorie deplasarea PS la sediul acestuia. Etapa de negociere publică se realizează cu respectarea condiţiilor următoare:
    a) subiectul negocierii publice îl reprezintă doar ENP;
    b) consultarea are loc concomitent cu toţi PS;
    c) pe baza analizei ENP supuse negocierii publice, PS propun oferte de răspuns privind ENP, precum şi un preţ iniţial de acceptare;
    d) înregistrarea consultării, eventualele ENP modificate/ofertele de răspuns sunt postate imediat pe site de către OP;
    e) orice alt participant la PMC care îndeplineşte aceleaşi criterii de credibilitate ca şi ofertantul iniţiator are dreptul să constituie garanţia de participare necesară în vederea acceptării oricărei oferte de răspuns considerate avantajoase, în orice moment al procesului; PS a cărui ofertă de răspuns este agreată are obligaţia să tranzacţioneze respectiva ofertă de răspuns şi cu noul participant;
    f) într-un termen de 1-3 zile, stabilit de către OP împreună cu ofertantul iniţiator în funcţie de numărul ofertelor de răspuns, ofertantul iniţiator analizează, împreună cu OP, ENP din fiecare ofertă de răspuns şi alege care ENP vor fi introduse în contractul final;
    g) contractul care conţine opţiunea iniţiatorului privind ENP este postat imediat pe site de către OP, iar în termen de o zi de la data publicării, participanţii care au transmis oferte de răspuns pot introduce eventuale contestaţii cu privire la ENP din contractul final;
    h) OP postează imediat opinia contestatarului, iar în cazul în care consideră că este argumentată, propune o nouă etapă de negociere publică;
    i) procesul de negociere se repetă până când toate contestaţiile acceptate de OP sunt rezolvate în mod public;
    j) forma finală a ENP, stabilită pe baza ofertelor de răspuns primite pe toată durata etapei de negociere publică şi acceptate de iniţiator, este publicată de OP alături de celelalte elemente ale contractului şi împreună cu forma finală a ofertei iniţiatorului.
    7. OP organizează şedinţe de licitaţie în sistem online pentru evaluarea ofertelor de răspuns finale, care se desfăşoară pe baza următoarelor principii:
    a) oferta iniţiatorului este reprezentată de o combinaţie de produse standard;
    b) la tranzacţionarea din această etapă pot participa cu oferte de răspuns oricare dintre PS;
    c) în prima fază de licitare, cea unilaterală, participantul iniţiator nu îşi poate modifica preţul propus; ofertele de răspuns pot fi modificate/retrase/anulate pe parcursul acestei etape, în funcţie de strategia proprie de ofertare sau de evoluţia pieţei, toate aceste operaţiuni fiind vizibile public; ofertele ce se întâlnesc nu vor mai fi incluse în etapa de licitare multilaterală;
    d) în a doua etapă de licitare, cea multilaterală, se realizează corelarea automată a cererii cu oferta; în această etapă şi participanţii de pe poziţia iniţiatorului au dreptul să modifice preţul în sensul întâlnirii cererii cu oferta;
    e) dacă în oferta iniţiatorului a existat condiţia contractării integrale a cantităţii solicitate, iar după derularea procesului prezentat mai sus oferta participantului iniţiator nu a fost executată integral, OP organizează, după o zi, o nouă sesiune de licitaţie, în care se permite introducerea/modificarea/anularea ordinelor de către toţi participanţii la licitaţie, reluându-se procesul de licitare pentru întreaga cantitate sau doar pentru cea netranzacţionată, în funcţie de opţiunea iniţiatorului;
    f) toate operaţiunile de licitare electronică sunt disponibile participanţilor la piaţă şi de la distanţă. Înregistrarea ecranului sintetic al licitaţiilor este postată de OP pe site-ul propriu în maximum o oră de la finalizare, fiind vizibile public fără restricţii.
    8. Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor de a încheia contractul publicat împreună cu oferta finală a iniţiatorului, la preţul stabilit prin licitaţie.
    9. OP verifică conformitatea contractului semnat de părţi cu contractul publicat împreună cu oferta finală a iniţiatorului şi eliberează garanţiile financiare de participare la licitaţie depuse de participanţi, în cazul conformităţii. Contractul semnat nu trebuie să permită modificarea/completarea pe durata derulării sale sau prelungirea sa după finalizare.
    10. În cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de organizarea etapelor sesiunii de tranzacţionare sau în cazul refuzului de semnare a contractului de către una din părţi, OP execută garanţia financiară de participare la licitaţie constituită în favoarea sa şi asigură virarea contravalorii garanţiei, astfel:
    a) în mod egal, părţilor care au depus documentaţia necesară sau, după caz, oferte de răspuns, în cazul în care a fost retrasă o ofertă iniţiatoare;
    b) părţiide pe poziţia ofertei iniţiatoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către ofertantul respondent declarat câştigător în cadrul licitaţiei;
    c) în mod proporţional, părţilor declarate câştigătoare, în cazul refuzului încheierii contractului de către participantul de pe poziţia iniţiatorului;
    d) participantului iniţiator, în cazul în care oferta a fost retrasă înainte de data licitaţiei şi nu a fost primită nicio ofertă de răspuns până la data retragerii, după ce OP a aplicat în prealabil un procent penalizator de 25% în favoarea sa.
    11. Tariful perceput de OP este stabilit prin convenţia de participare şi depinde de numărul de zile efectiv utilizate pentru etapa de negociere publică.

    CAP. VI
    Participarea la PMC

    ART. 7
    Participarea la PMC este voluntară.
    ART. 8
    Înregistrarea participanţilor la piaţă se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată OP conform procedurilor operaţionale specifice, după semnarea de către reprezentantul autorizat al solicitantului a convenţiei de participare.
    ART. 9
    OP stabileşte conţinutul-cadru al convenţiei de participare la PMC, care cuprinde drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OP şi ale fiecărui participant la această piaţă. OP face publică convenţia de participare pe pagina sa web, după parcurgerea unui proces de consultare publică.
    ART. 10
    Un participant la piaţă se poate retrage din proprie iniţiativă de la PMC în baza unei înştiinţări în scris semnate de reprezentantul autorizat al participantului la piaţă.
    ART. 11
    OP poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la PMC în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piaţă definite în procedurile specifice;
    b) nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului regulament;
    c) nu respectă convenţia de participare la această piaţă.
    ART. 12
    Înscrierea/Suspendarea/Revocarea participanţilor, depunerea ofertelor şi organizarea licitaţiilor se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice elaborate de OP şi publicate pe pagina sa web după ce au fost supuse dezbaterii participanţilor la piaţă.

    CAP. VII
    Transparenţa PMC

    ART. 13
    OP publică pe pagina sa web, în interval de maximum 4 ore de la finalizarea fiecărei etape, toate datele aferente procesului de tranzacţionare:
    1. numele participantului iniţiator;
    2. oferta iniţiatoare;
    3. combinaţia de produse standard ofertate;
    4. perioada de livrare;
    5. preţul de deschidere;
    6. lista participanţilor care au participat la proces cu oferte de răspuns şi/sau pe poziţia iniţiatoare;
    7. ofertele de răspuns;
    8. înregistrarea sesiunilor de negociere publică şi a desfăşurării licitaţiilor;
    9. contestaţiile primite;
    10. eventualele decizii ale OP;
    11. rezultatele obţinute pe parcursul procesului de tranzacţionare;
    12. cantităţile tranzacţionate;
    13. preţurile de adjudecare a ofertelor;
    14. numele participanţilor câştigători.
    ART. 14
    Datele publicate pe pagina web a OP sunt disponibile pe toată perioada derulării contractului; elementele specifice ale contractului faţă de contractul-cadru sunt evidenţiate explicit.
    ART. 15
    OP publică pe pagina sa web tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate de OP şi toate procedurile/avizele aferente acestei pieţe.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 16
    OP elaborează, actualizează ori de câte ori este nevoie, pe baza unui proces transparent de consultare cu participanţii la piaţa de energie electrică, şi publică procedurile operaţionale corespunzătoare funcţionării PMC.
    ART. 17
    OP supraveghează funcţionarea PMC pe care o administrează, publică rapoarte periodice şi indici calculaţi în baza rezultatelor acestei pieţe, în scopul stabilirii unor referinţe corecte de preţ pentru piaţa de energie electrică; supravegherea se realizează în baza procedurii proprii de monitorizare stabilite în conformitate cu cadrul de reglementare în vigoare.

                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016