Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament martie 2009 Twitter Facebook

Acte regulament martie 2009

Monitorul Oficial 200 din 30 Martie 2009 (M. Of. 200/2009)

REGULAMENT nr. 3 din 19 martie 2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 30 martie 2009

Având în vedere prevederile art. 101 alin. (1) şi ale art. 150 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 19 din ordonanţa guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 266/2006 , şi ale pct. 402 din anexa la ordinul bãncii naţionale a româniei nr. 13/2008 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare ...

Monitorul Oficial 196 din 27 Martie 2009 (M. Of. 196/2009)

REGULAMENT din 26 martie 2009 de organizare si functionare al Agentiei Romane pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale - ARDDZI EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 27 martie 2009

Cap. i statutul instituţional şi atribuţiile arddzi art. 1 (1) agenţia românã pentru dezvoltarea durabilã a zonelor industriale - arddzi, denumitã în continuare agenţia, se organizeazã şi funcţioneazã ca instituţie publicã cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului economiei, cu sediul în municipiul bucureşti, str. mendeleev nr. 36-38, sectorul 1. (2) agenţia îşi desfãşoarã activitatea sub autoritatea ministerului economiei, în condiţiile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 14/2009 privind înfiinţarea agenţiei române pentru dezvoltarea durabilã a zonelor industriale - arddzi, şi are ca scop principal dezvoltarea durabilã a ...

Monitorul Oficial 187 din 25 Martie 2009 (M. Of. 187/2009)

REGULAMENTUL din 6 martie 2009 disciplinei militare EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 25 martie 2009

Cap. i dispoziţii generale secŢiunea 1 domeniul de aplicare a prevederilor regulamentului art. 1 regulamentul disciplinei militare precizeazã modalitãţile de implementare a disciplinei militare la toate structurile din ministerul apãrãrii naţionale şi competenţele comandanţilor de acordare a recompenselor şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare tuturor militarilor ce sãvârşesc abateri disciplinare. art. 2 (1) personalului militar din armatele unor state strãine care urmeazã cursurile instituţiilor militare de învãţãmânt din românia i se aplicã prevederile prezentului regulament, cu particularitãţile stabilite de ...

Monitorul Oficial 183 din 24 Martie 2009 (M. Of. 183/2009)

REGULAMENT nr. 2 din 19 martie 2009 privind regulile de procedura si criteriile aplicabile evaluarii prudentiale a achizitiilor si majorarilor participatiilor la o societate de servicii de investitii financiare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 24 martie 2009

Art. 1 (1) prezentul regulament stabileşte regulile de procedurã şi criteriile aplicabile evaluãrii prudenţiale a achiziţiilor şi majorãrilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare. (2) prezentul regulament se aplicã în mod corespunzãtor şi societãţilor de administrare a investiţiilor. În acest sens, orice referire la o societate de servicii de investiţii financiare se considerã a fi fãcutã, dupã caz, la o societate de administrare a investiţiilor. art. 2 (1) termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevãzutã în legea nr. 297/2004 privind ...

Monitorul Oficial 180 din 23 Martie 2009 (M. Of. 180/2009)

REGULAMENT nr. 5 din 23 martie 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2008 privind modificarile in situatia institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 1^1 şi 1^2, ale art. 25-28, ale art. 108, 146 şi 147 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, banca naţionalã a româniei emite prezentul regulament. art. i regulamentul ...

REGULAMENT nr. 4 din 23 martie 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 23 martie 2009

Având în vedere prevederile art. 16, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 26 alin. (5) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, banca naţionalã a româniei emite prezentul regulament. art. i regulamentul bãncii naţionale a româniei ...

Monitorul Oficial 179 din 23 Martie 2009 (M. Of. 179/2009)

REGULAMENT din 5 martie 2009 de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009

Cap. i dispoziţii generale art. 1 direcţia pentru servicii de interes general, denumitã în continuare d.s.i.g., este constituitã şi funcţioneazã în baza prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului administraţiei şi internelor, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare, şi ale hotãrârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele ministerului administraţiei şi internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. art. 2 (1) d.s.i.g. este structura de specialitate, fãrã personalitate juridicã, organizatã în cadrul ...

Monitorul Oficial 176 din 20 Martie 2009 (M. Of. 176/2009)

REGULAMENT din 16 martie 2009 de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2009 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 20 martie 2009

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) birourile electorale sunt alcãtuite numai din cetãţeni cu drept de vot. candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora pânã la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercitã o funcţie ce implicã autoritatea de stat. exercitarea corectã şi imparţialã a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. nerespectarea acestei obligaţii atrage rãspunderea juridicã, civilã sau penalã, dupã caz. art. 2 ...

Monitorul Oficial 162 din 16 Martie 2009 (M. Of. 162/2009)

REGULAMENT din 4 martie 2009 de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009

Cap. i scopul şi obiectul de activitate art. 1 (1) regia naţionalã a pãdurilor - romsilva, denumitã în continuare romsilva, are ca scop principal gestionarea durabilã şi unitarã, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publicã a statului. (2) activitatea principalã desfãşuratã de cãtre romsilva este "silviculturã şi alte activitãţi forestiere", clasa caen 0210. (3) romsilva desfãşoarã şi alte activitãţi, astfel: 1. vânãtoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activitãţi de servicii anexe vânãtorii - 0170; 2. ...

Monitorul Oficial 152 din 11 Martie 2009 (M. Of. 152/2009)

REGULAMENT din 3 februarie 2009 de organizare si functionare a Institutului Limbii Romane EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 11 martie 2009

Cap. i descrierea institutului limbii române art. 1 (1) institutul limbii române, denumit în continuare i.l.r., este organ de specialitate al ministerului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii, înfiinţat în temeiul hotãrârii guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea institutului limbii române, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (2) sediul i.l.r. este în municipiul bucureşti, str. spiru haret nr. 12, et. 2, camera 89, sectorul 1. (3) obiectul de activitate al i.l.r. este promovarea cunoaşterii limbii române, sprijinirea persoanelor care învaţã aceastã limbã şi atestarea cunoştinţelor de limba românã. ...

Monitorul Oficial 132 din 03 Martie 2009 (M. Of. 132/2009)

REGULAMENT din 16 februarie 2009 privind initierea, elaborarea, continutul-cadru si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investitii imobiliare in Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 3 martie 2009

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentul regulament stabileşte regulile şi responsabilitãţile privind iniţierea, elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiţii imobiliare în ministerul apãrãrii naţionale şi conţinutul-cadru al acestora. art. 2 semnificaţia termenilor utilizaţi în prezentul regulament este cea prevãzutã în anexa nr. 1. art. 3 proprietãţile imobiliare/imobilele sunt entitãţi teritorial-administrative, constituite din totalitatea suprafeţelor de teren, a construcţiilor şi amenajãrilor necesare asigurãrii întregului complex de facilitãţi principale şi de susţinere, pentru staţionarea, instruirea şi antrenarea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016