Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament octombrie 2009 Twitter Facebook

Acte regulament octombrie 2009

Monitorul Oficial 739 din 30 Octombrie 2009 (M. Of. 739/2009)

REGULAMENTUL din 14 octombrie 2009 uniformelor militare din Armata Romaniei EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 30 octombrie 2009

Cap. i principii generale art. 1 regulamentul uniformelor militare din armata româniei, denumit în continuare regulament, descrie articolele de echipament din compunerea uniformelor militare şi stabileşte regulile de port al acestora. art. 2 (1) militarii sunt obligaţi sã cunoascã regulile privind portul uniformelor militare, sã deţinã toate uniformele militare complete şi sã le poarte regulamentar în situaţiile în care acestea sunt folosite: la ceremonii, în oraş, la serviciu, la instrucţie şi la activitãţi administrative. (2) purtarea unor uniforme militare sau articole de ...

Monitorul Oficial 740 din 30 Octombrie 2009 (M. Of. 740/2009)

REGULAMENT din 30 septembrie 2009 pentru compunerea si portul uniformelor de politie EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 octombrie 2009

Partea i portul uniformelor de poliţie cap. i uniformele de poliţie i. reguli generale prezentul regulament stabileşte şi descrie totalitatea articolelor de echipament din compunerea uniformelor de poliţie şi condiţioneazã modul de purtare a acestora de cãtre toate efectivele de poliţişti. regulamentul nu descrie echipamentul specific formaţiunilor de poliţie. poliţiştii au obligaţia sã poarte uniforma de reprezentare/de serviciu, pe timpul programului de lucru. fac excepţie poliţiştii din cadrul aparatului central al ministerului administraţiei şi internelor, direcţiei generale de informaţii ...

Monitorul Oficial 735 din 29 Octombrie 2009 (M. Of. 735/2009)

REGULAMENT nr. 21 din 23 octombrie 2009 privind institutiile de plata EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 29 octombrie 2009

Regulament nr. 21 din 23 octombrie 2009 privind instituţiile de platã emitent: banca naŢionalà a romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 735 din 29 octombrie 2009 având în vedere prevederile art. 19 , 24 , art. 28 alin. (1) şi (3) , art. 31 alin. (1) , art. 36 , art. 44 alin. (1) şi (2) , art. 58 alin. (1) , art. 59 şi ale art. 64 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 113/2009 privind ...

Monitorul Oficial 736 din 29 Octombrie 2009 (M. Of. 736/2009)

REGULAMENT nr. 7 din 21 octombrie 2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 29 octombrie 2009

Art. i regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 30/2006 , modificat prin regulamentul nr. 7/2007 , se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 3. - (1) c.n.v.m. stabileşte şi modificã nivelul cotelor şi tarifelor prevãzute în statutul c.n.v.m. la art. 13 alin. (2) lit. a)-d), alin. (4), precum şi la alin. (5) al aceluiaşi articol, în cadrul limitei maxime. (2) cuantumul ...

Monitorul Oficial 729 din 28 Octombrie 2009 (M. Of. 729/2009)

REGULAMENT din 23 octombrie 2009 de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTATILOR CETATENESTI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2009

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) uniunea naţionalã a notarilor publici, denumitã în continuare uniunea, organizeazã anual, de regulã în termen de 60 de zile de la data comunicãrii ordinului de actualizare a posturilor vacante, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale. (2) schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea într-o localitate din cadrul aceleiaşi circumscripţii sau din altã circumscripţie judecãtoreascã se face prin concurs pe post vacant, prevãzut în ordinul de actualizare, numai în situaţia în care pentru ocuparea postului s-au ...

REGULAMENT din 6 octombrie 2009 pentru autorizarea auditorilor energetici EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2009

I. scop şi domeniu de aplicare art. 1 (1) prezentul regulament pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice şi juridice, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul legal pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice cãrora li se atribuie calitatea de auditor energetic autorizat, în vederea întocmirii auditurilor energetice, cu identificarea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice. (2) aceastã calitate se obţine prin emiterea de cãtre agenţia românã pentru conservarea energiei, denumitã în continuare arce, a autorizaţiei de auditor energetic, act ce dovedeşte competenţa tehnicã a persoanelor fizice şi juridice care efectueazã audituri energetice ...

REGULAMENT din 6 octombrie 2009 pentru atestarea managerilor energetici EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2009

I. scopul şi domeniul de aplicare art. 1 (1) prezentul regulament stabileşte cadrul legal pentru atestarea managerilor energetici. (2) managerii energetici sunt încadraţi pe bazã de contract individual de muncã la operatorii economici care consumã mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an. (3) operatorii economici care consumã mai mult de 1.000 tone echivalent petrol pe an pot sã încheie un contract de management energetic cu o persoanã fizicã/juridicã prestatoare de servicii energetice. În cazul persoanei fizice, aceasta trebuie sã fie atestatã ca manager energetic de cãtre ...

Monitorul Oficial 721 din 26 Octombrie 2009 (M. Of. 721/2009)

REGULAMENT din 23 septembrie 2009 de paza a fondului forestier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 26 octombrie 2009

Cap. i organizarea pazei şi obligaţiile personalului silvic art. 1 (1) unitatea de bazã pentru asigurarea pazei este cantonul silvic. (2) la nivelul ocolului silvic se pot constitui districte silvice având în componenţã mai multe cantoane silvice. art. 2 paza fondului forestier dintr-un canton se executã şi se asigurã de cãtre pãdurarul titular de canton printr-o supraveghere permanentã, luând mãsuri speciale în locurile în care se înregistreazã frecvent tãieri ilegale de arbori, pãşunat neautorizat, incendii sau alte fapte ce contravin regimului silvic. ...

Monitorul Oficial 715 din 23 Octombrie 2009 (M. Of. 715/2009)

REGULAMENT din 19 octombrie 2009 de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 23 octombrie 2009

Art. 1 comisia de coordonare a programelor de construire a locuinţelor proprietate personalã pentru cadre militare, soldaţi şi gradaţi voluntari, precum şi pentru personalul civil din armatã, denumitã în continuare comisia, îşi desfãşoarã activitatea în subordinea nemijlocitã a ministrului apãrãrii naţionale. art. 2 (1) comisia are urmãtoarea componenţã: - preşedinte: locţiitorul şefului departamentului pentru relaţia cu parlamentul şi informare publicã; - membri: - locţiitorul şefului departamentului pentru politica de apãrare şi planificare; - locţiitorul şefului departamentului pentru armamente; ...

Monitorul Oficial 714 din 22 Octombrie 2009 (M. Of. 714/2009)

REGULAMENT din 24 septembrie 2009 de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 22 octombrie 2009

(hotãrârea conferinţei permanente a miniştrilor Învãţãmântului şi culturii din landurile republicii federale germania din 17 februarie 1994, în varianta din 10 decembrie 2008) § 1. scopul examenului prin promovarea examenului, candidaţii vor demonstra cã îndeplinesc condiţiile necesare pentru începerea unui studiu superior la instituţiile de învãţãmânt superior în republica federalã germania şi în românia. § 2. susţinerea examenului (1) susţinerea examenului poate fi solicitatã de secţii/şcoli speciale germane care funcţioneazã în românia, în conformitate cu acordul dintre republica federalã germania şi românia cu privire la colaborarea în domeniul ...

Monitorul Oficial 707 din 21 Octombrie 2009 (M. Of. 707/2009)

REGULAMENT nr. 20 din 13 octombrie 2009 privind institutiile financiare nebancare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 21 octombrie 2009

Regulament nr. 20 din 13 octombrie 2009 privind instituţiile financiare nebancare emitent: banca naŢionalà a romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 707 din 21 octombrie 2009 având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) , art. 17 alin. (2) , art. 18 alin. (2) , art. 19 , art. 20 , art. 26 , art. 30 alin. (1) , art. 31 alin. (5) , art. 32 alin. (1) , art. 33 alin. (1) , art. 36 , art. 40 , art. ...

Monitorul Oficial 697 din 16 Octombrie 2009 (M. Of. 697/2009)

REGULAMENT din 6 octombrie 2009 de organizare si functionare al Comisiei de evaluare si selectionare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 16 octombrie 2009

Regulament din 6 octombrie 2009 de organizare şi funcţionare al comisiei de evaluare şi selecţionare emitent: ministerul muncii, familiei Şi protecŢiei sociale publicat În: monitorul oficial nr. 697 din 16 octombrie 2009 obiectivul comisiei de evaluare şi selecţionare art. 1 comisia de evaluare şi selecţionare, denumitã în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordãrii subvenţiilor în temeiul legii nr. 34/1998 privind acordarea ...

Monitorul Oficial 675 din 08 Octombrie 2009 (M. Of. 675/2009)

REGULAMENT din 30 septembrie 2009 de organizare si functionare al Institutului Medico-Militar EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 8 octombrie 2009

Cap. i probleme generale art. 1 prezentul regulament are drept scop stabilirea cadrului normativ de aplicare a prevederilor hotãrârii guvernului nr. 585/1990 privind înfiinţarea institutului medico-militar, a prevederilor legale în vigoare privind învãţãmântul superior în românia, reglementãrilor specifice instituţiilor de învãţãmânt superior, în concordanţã cu prevederile comunitãţii europene privind sistemul universitar medical. art. 2 În institutul medico-militar, înfiinţat în baza hotãrârii guvernului nr. 585/1990 , ca instituţie militarã de învãţãmânt superior şi subordonatã ministerului apãrãrii naţionale, activitatea de învãţãmânt este prioritarã şi se încadreazã ...

Monitorul Oficial 670 din 07 Octombrie 2009 (M. Of. 670/2009)

REGULAMENT din 30 iulie 2009 privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiza medico-militara EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 7 octombrie 2009

Regulament din 30 iulie 2009 privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertizã medico-militarã emitent: ministerul apÃrÃrii naŢionale ministerul administraŢiei Şi internelor serviciul romÂn de informaŢii publicat În: monitorul oficial nr. 670 din 7 octombrie 2009 cap. i dispoziţii generale ...

REGULAMENT din 19 august 2009 privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiza medico-militara EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 7 octombrie 2009

Regulament din 19 august 2009 privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertizã medico-militarã emitent: ministerul apÃrÃrii naŢionale ministerul administraŢiei Şi internelor serviciul romÂn de informaŢii publicat În: monitorul oficial nr. 670 din 7 octombrie 2009 cap. i dispoziţii generale ...

REGULAMENT din 21 septembrie 2009 privind constituirea, organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de expertiza medico-militara EMITENT: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 7 octombrie 2009

Regulament din 21 septembrie 2009 privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertizã medico-militarã emitent: ministerul apÃrÃrii naŢionale ministerul administraŢiei Şi internelor serviciul romÂn de informaŢii publicat În: monitorul oficial nr. 670 din 7 octombrie 2009 cap. i dispoziţii generale ...

Monitorul Oficial 667 din 06 Octombrie 2009 (M. Of. 667/2009)

REGULAMENT nr. 19 din 1 octombrie 2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 22 alin. (1) şi ale art. 24 şi 49 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 , banca naţionalã a româniei emite prezentul regulament. art. i articolul 13 alineatul (1) din regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la banca naţionalã a româniei a centralei incidentelor de plãţi, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 120 din ...

REGULAMENT din 5 octombrie 2009 de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei si a aparatului de lucru al acestora EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 6 octombrie 2009

Cap. i dispoziţii generale privind birourile electorale art. 1 (1) birourile electorale sunt alcãtuite numai din cetãţeni cu drept de vot. preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, locţiitorii acestora şi reprezentanţii autoritãţii electorale permanente în birourile electorale nu pot avea apartenenţã politicã. candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora pânã la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercitã o funcţie ce implicã autoritatea de stat. exercitarea corectã şi imparţialã a ...

Monitorul Oficial 645 din 01 Octombrie 2009 (M. Of. 645/2009)

REGULAMENT din 31 august 2009 privind organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI) EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009

1. consiliul de coordonare a relaţiilor internaţionale (ccri) este o structurã convenţionalã a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia (ceccar) şi a camerei auditorilor financiari din românia (cafr), care au dorit sã punã în comun resursele şi mijloacele lor pentru a asigura o urmãrire coordonatã şi o gestiune comunã a aspectelor internaţionale ale profesiei. 2. ccri nu constituie o persoanã juridicã distinctã de instituţiile care au creat-o şi care o alcãtuiesc pe baza unui principiu de paritate. având menirea de a servi interesele ansamblului profesiei contabile româneşti, ccri este organizat şi funcţioneazã în beneficiul celor ...

REGULAMENT din 31 august 2009 privind organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a Relatiilor Internationale (CCRI) EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 2009

1. consiliul de coordonare a relaţiilor internaţionale (ccri) este o structurã convenţionalã a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia (ceccar) şi a camerei auditorilor financiari din românia (cafr), care au dorit sã punã în comun resursele şi mijloacele lor pentru a asigura o urmãrire coordonatã şi o gestiune comunã a aspectelor internaţionale ale profesiei. 2. ccri nu constituie o persoanã juridicã distinctã de instituţiile care au creat-o şi care o alcãtuiesc pe baza unui principiu de paritate. având menirea de a servi interesele ansamblului profesiei contabile româneşti, ccri este organizat şi funcţioneazã în beneficiul celor ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016