Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 24 septembrie 2009  de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 24 septembrie 2009 de desfasurare a examenului in vederea obtinerii Diplomei de acces general in invatamantul superior german si a Diplomei de bacalaureat de catre absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din Romania

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 22 octombrie 2009

(Hotãrârea Conferinţei Permanente a Miniştrilor Învãţãmântului şi Culturii din Landurile Republicii Federale Germania din 17 februarie 1994, în varianta din 10 decembrie 2008)

§ 1. Scopul examenului
Prin promovarea examenului, candidaţii vor demonstra cã îndeplinesc condiţiile necesare pentru începerea unui studiu superior la instituţiile de învãţãmânt superior în Republica Federalã Germania şi în România.
§ 2. Susţinerea examenului
(1) Susţinerea examenului poate fi solicitatã de secţii/şcoli speciale germane care funcţioneazã în România, în conformitate cu Acordul dintre Republica Federalã Germania şi România cu privire la colaborarea în domeniul şcolar.
(2) Examenul se susţine la sfârşitul ultimului an şcolar al secţiei/şcolii speciale germane.
(3) Conducerea şcolii anunţã la începutul anului şcolar respectiv intenţia de a organiza examenul şi solicitã Conferinţei Permanente a Miniştrilor Învãţãmântului şi Culturii din Landurile Republicii Federale Germania numirea unui preşedinte al comisiei de examen. Solicitarea va conţine, dupã consultarea ministerului de resort, calendarul tuturor probelor scrise şi o propunere referitoare la calendarul tuturor probelor orale, precum şi numãrul probabil de candidaţi. Probele scrise şi probele orale se vor desfãşura, pe cât posibil, în perioade compacte. Calendarul este hotãrât de preşedintele comisiei de examen, dupã consultarea pãrţii române.
§ 3. Discipline de examen. Cerinţe
(1) Examenul poate fi susţinut doar integral. El se compune din probe scrise şi din probe orale.
(2) Cerinţele pentru disciplinele de examen ce cad în responsabilitatea pãrţii germane trebuie sã corespundã programelor aprobate pentru fiecare disciplinã de cãtre Comisia federaţie-landuri pentru activitate şcolarã în strãinãtate şi de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii din România.
(3) Discipline de examen posibile pentru ambele profiluri sunt:
- Limba germanã;
- Limba românã;
- Limba englezã;
- Istorie;
- Matematicã,
iar pentru profilul matematicã-informaticã:
- Fizicã;
- Chimie;
- Informaticã,
pentru profilul ştiinţe sociale:
- Limba francezã;
- Geografie;
- Ştiinţe sociale.
(4) Examenul constã pentru fiecare candidat din 8 elemente constituente.
(5) Cele 4 discipline la care se susţin probe scrise sunt:
- Limba germanã;
- Limba românã;
- Istorie;
- Matematicã.
(6) Fiecare candidat va fi examinat oral la cel puţin 4 discipline, şi anume:
(i) Limba românã;
(ii) Limba germanã;
(iii) Matematicã sau Istorie, în funcţie de opţiunea candidatului (în responsabilitatea pãrţii germane);
(iv) o altã disciplinã, pe care o alege candidatul dintre celelalte discipline de examen în afarã de ceea ce a ales la lit. (iii), în responsabilitatea pãrţii germane sau în responsabilitatea pãrţii române:
- pentru profilul matematicã-informaticã: Limba englezã sau Fizicã ori Informaticã;
- pentru profilul ştiinţe sociale: Limba englezã sau
Limba francezã ori Ştiinţe sociale.
Disciplinele din domeniul ştiinţelor naturii, respectiv ştiinţelor sociale trebuie sã fi fost studiate pânã la examen cel puţin 4 ani succesivi şi în ultimii 2 ani şcolari minimum 3 ore pe sãptãmânã.
§ 4. Evaluare
(1) Pentru evaluarea rezultatelor şcolare ale elevelor şi elevilor din ultimii 2 ani şcolari şi în cadrul examenului este valabil urmãtorul sistem de notare, exprimat în calificative:
- "foarte bine" - dacã rezultatele şcolare corespund într-o mãsurã deosebitã cerinţelor;
- "bine" - dacã rezultatele şcolare corespund pe deplin cerinţelor;
- "corespunzãtor" - dacã rezultatele şcolare corespund în general cerinţelor;
- "suficient" - dacã rezultatele şcolare prezintã oarecare lacune, dar în general corespund cerinţelor;
- "necorespunzãtor" - dacã rezultatele nu corespund cerinţelor, dar se constatã cã existã cunoştinţele de bazã necesare, iar lacunele ar putea fi eliminate într-o anumitã perioadã de timp;
- "insuficient" - dacã rezultatele şcolare nu corespund cerinţelor, iar cunoştinţele de bazã sunt atât de lacunare încât nu ar putea fi eliminate într-o perioadã de timp previzibilã.
(2) Pentru transpunerea calificativelor în sistemul de notare din Republica Federalã Germania, exprimat în puncte, este valabilã urmãtoarea grilã:
- 15/14/13 puncte corespund calificativului "foarte bine";
- 12/11/10 puncte corespund calificativului "bine";
- 9/8/7 puncte corespund calificativului "corespunzãtor";
- 6/5/4 puncte corespund calificativului "suficient";
- 3/2/1 puncte corespund calificativului "necorespunzãtor";
- 0 puncte corespund calificativului "insuficient".
(3) Rezultatele şcolare semestriale obţinute la disciplinele de examen în ultimii 2 ani şcolari, precum şi rezultatele obţinute la examen sunt notate cu un numãr de puncte de la 0 la 15. Transpunerea rezultatelor şcolare semestriale din ultimii 2 ani şcolari şi a celor obţinute la examen în puncte din sistemul de notare utilizat în Republica Federalã Germania se face în baza tabelelor asupra cãrora s-a convenit. (anexa nr. 5 şi anexa nr. 6).
Se emit situaţii şcolare semestriale.
§ 5. Comisia de examen. Comisia de examen pe discipline. Participanţi
(1) Din comisia de examen fac parte:
a) reprezentantul Conferinţei Permanente a Miniştrilor Învãţãmântului şi Culturii din Landurile Republicii Federale Germania, în calitate de preşedinte al comisiei de examen;
b) un reprezentant numit de Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii din România;
c) directorul şcolii;
d) directorul secţiei/şcolii speciale germane;
e) cadrele didactice care au predat candidaţilor la clasã disciplinele de examen în ultimul an şcolar;
f) dacã este cazul, alte cadre didactice, conform deciziei preşedintelui.
(2) Preşedintele comisiei de examen este numit de cãtre preşedintele Conferinţei Permanente a Miniştrilor Învãţãmântului şi Culturii din Landurile Republicii Federale Germania, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania. Acesta este, de regulã, un membru al Comisiei federaţie-landuri pentru activitate şcolarã în strãinãtate din Republica Federalã Germania.
(3) Preşedinţia comisiei de examen pe discipline este preluatã de reprezentantul numit de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii din România, pentru examenele la Limba şi literatura românã şi la disciplinele ce sunt în responsabilitatea pãrţii române [§ 3 alin. (6)].
(4) Din comisia de examen pe discipline, sub preşedinţie germanã, fac parte preşedintele comisiei de examen, profesorul care a predat disciplina de examen la clasã în ultimul an şcolar şi al doilea corector (profesorul care consemneazã rezultatele examenului).
(5) La desfãşurarea probelor orale participã, în afara membrilor comisiei de examen şi ai comisiei de examen pe discipline, şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii din România şi ai reprezentanţei diplomatice a Republicii Federale Germania, respectiv ai misiunii diplomatice sau ai oficiului consular. Cadrele didactice din şcoalã pot participa la desfãşurarea probelor orale.
(6) Cu acordul celui ce urmeazã sã fie examinat, preşedintele comisiei poate aproba ca maximum 2 elevi din clasa a XI-a sã asiste la o examinare oralã. Preşedintele comisiei poate aproba şi altor persoane asistenţa la desfãşurarea probelor orale. La consultarea legatã de evaluarea examinãrii nu este admisã prezenţa altor persoane.
(7) Atât membrii comisiei de examen, cadrele didactice implicate în examen, cât şi ceilalţi participanţi la desfãşurarea probelor orale sunt obligaţi sã pãstreze secretul în legãturã cu desfãşurarea examenului.
§ 6. Înscrierea la examen. Consiliul de admitere la examen
(1) Cererea de înscriere a candidatului se înainteazã directorului secţiei speciale germane pânã la data fixatã de conducerea şcolii. Candidatul comunicã opţiunea sa în legãturã cu cea de-a treia şi a patra probã oralã [§ 3 alin. (6)].
(2) Cererii de înscriere i se anexeazã un curriculum vitae (scris de mânã) şi o prezentare a parcursului şcolar anterior.
(3) a) În cadrul Consiliului de admitere la examen, format din cadrele didactice care fac parte din comisie, prezidat de directorul secţiei speciale [§ 5 alin. (1) lit. e)], se va decide, înainte de începerea probelor scrise, pentru fiecare candidat, de comun acord cu directorul şcolii, dacã rezultatele obţinute la învãţãturã permit admiterea candidatului la examen.
b) Admiterea la examen presupune participarea cu regularitate a candidaţilor la orele de curs şi rezultate şcolare care fac previzibilã promovarea examenului.
(4) Preşedintelui i se pun la dispoziţie, cel târziu dupã desfãşurarea lucrãrilor Consiliului de admitere la examen, CV-urile candidaţilor şi o listã a disciplinelor de examen alese de cãtre candidaţi pentru probele orale.
§ 7. Cerinţe ale examenului scris
(1) Subiectele trebuie sã ofere candidatului prilejul sã demonstreze cunoştinţe, cunoaşterea metodelor, gândire independentã, capacitate de judecatã şi de prezentare a cunoştinţelor.
Nu este permis ca subiectele sã se asemene cu cele rezolvate sau tratate în cadrul orelor de curs ori sã fie pregãtite în cadrul orelor de curs astfel încât sã nu solicite o rezolvare independentã din partea candidatului.
(2) Subiectele trebuie sã fie alcãtuite conform predãrii din ultimii 2 ani şcolari.
(3) Formularea subiectelor se va face astfel încât sã i se ofere candidatului posibilitatea de a demonstra abilitãţi şi cunoştinţe în 3 domenii de cerinţe:
I. Redarea într-un context repetitiv a cunoştinţelor şi informaţiilor dintr-un domeniu bine definit, într-un context învãţat, descrierea şi utilizarea tehnicilor de lucru şi a metodelor învãţate şi exersate.
II. Explicarea, prelucrarea şi prezentarea independentã a unor conţinuturi cunoscute, aplicarea şi transferul independent al celor însuşite în situaţii şi contexte noi şi comparabile cu cele cunoscute.
III. Prelucrarea unor fenomene complexe, dupã o planificare prealabilã, cu scopul de a gãsi independent soluţii, argumente, respectiv interpretãri şi de a formula concluzii şi aprecieri proprii.
În formularea subiectelor accentul se va pune pe domeniul de cerinţe II.
În plus se va ţine cont şi de domeniile de cerinţe I şi III; cerinţele din domeniul I vor avea o pondere mai mare decât cele din domeniul III.
§ 8. Subiectele pentru probele scrise
(1) Pentru lucrarea la Limba românã este valabilã metodologia aprobatã anual prin ordinul ministrului (metodologia privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat, aprobatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii în anul şcolar respectiv).
Subiectele la Limba germanã trebuie sã fie astfel alcãtuite încât sã permitã o tratare complexã.
(2) a) Tipurile de itemi pentru disciplina Limba germanã oferã posibilitatea de a evalua într-o mãsurã diferitã capacitatea de analizã, cercetare, dezbatere şi redactare:
1. analiza şi interpretarea unui text nonliterar sau literar;
2. dezbaterea eseisticã structuratã a unui text nonliterar sau literar;
3. dezbaterea eseisticã liberã a unei teme, fãrã folosirea unui text suport (dezbatere liberã);
4. interpretarea structuratã a unor texte funcţionale sau a unor texte literare.
Aceste tipuri de itemi reprezintã modele de bazã, ce pot fi şi combinate.
b) Profesorul de specialitate înainteazã pentru 3 din 4 tipuri de itemi câte o propunere. Preşedintele aprobã douã subiecte. Dintre cele douã subiecte aprobate, candidatul alege un subiect pentru a-l trata.
(3) a) Subiectele scrise la disciplina Istorie vor fi astfel alcãtuite încât sã se punã în evidenţã capacitãţile de a explica, de a înţelege şi de a interpreta din punct de vedere istoric. Candidaţii au posibilitatea sã expunã coerent, în baza cunoştinţelor fundamentate, evoluţii istorice şi structuri, într-un text unitar. Tipurile de subiecte sunt:
1. interpretarea surselor;
2. interpretarea explicaţiilor unor fapte istorice din redarea lor;
3. redarea unor fapte istorice în forma unor argumentãri istorice.
Aceste tipuri de itemi reprezintã modele de bazã, ce pot fi şi combinate.
b) Profesorul de specialitate înainteazã 3 propuneri. Fiecare propunere trebuie sã permitã o abordare istoricã longitudinalã şi transversalã din cel puţin douã domenii a fazelor de calificare. Preşedintele aprobã douã subiecte. Dintre cele douã subiecte aprobate, candidatul alege un subiect pe care îl trateazã.
(4) a) Pentru disciplina Matematicã se cere tratarea a 2 pânã la 5 itemi.
b) Profesorul de specialitate înainteazã propuneri pentru douã subiecte. Fiecare variantã propusã trebuie sã conţinã itemi din cel puţin douã domenii de specialitate, analizã, algebrã linearã/geometrie analiticã şi stochasticã. Nu este permis ca subiectul sã se refere doar la conţinuturile dintr-un semestru. Subiectele vor fi în proporţie de o treime din analiza matematicã.
c) Preşedintele comisiei de examen valideazã, de regulã, o propunere de variantã. El poate selecta şi 3 itemi din cele douã propuneri de variante. Analiza matematicã este obligatorie.
(5) Propunerilor de subiecte li se ataşeazã explicaţii, care li se dau candidaţilor, precum şi mijloacele auxiliare, care urmeazã sã le fie puse la dispoziţie.
(6) Fiecare subiect propus va fi însoţit de un barem detaliat, care va cuprinde şi un "orizont al aşteptãrilor", respectiv ceea ce se aşteaptã din partea candidaţilor în tratarea subiectului, precum şi criteriile de evaluare, inclusiv precizãri referitoare la ponderea subpunctelor; astfel se evidenţiazã şi relaţia faţã de cele 3 domenii de cerinţe, în special pentru diferenţierea clarã a limitei dintre "bine" şi "satisfãcãtor".
Se anexeazã o scurtã prezentare a conţinuturilor şi a temelor abordate în lucrãrile semestriale din ultimii 2 ani şcolari.
(7) Profesorii de specialitate prezintã propunerile de variante directorului secţiei/şcolii speciale germane, confirmându-i acestuia, în scris, pãstrarea secretului cu privire la subiecte. Directorul secţiei/şcolii speciale germane verificã propunerile, constatând dacã acestea sunt în concordanţã cu prezentul regulament, şi le trimite în timp util preşedintelui comisiei de examen.
(8) Dacã constatã nerespectarea prevederilor regulamentare, preşedintele comisiei de examen poate modifica subiectele sau poate sã solicite alte propuneri de subiecte.
(9) Plicul sigilat conţinând subiectele poate fi deschis numai în prezenţa directorului şcolii, în ziua desfãşurãrii fiecãrei probe. În cazul în care preşedintele comisiei de examen modificã o variantã, pentru o probã aflatã în responsabilitatea pãrţii germane, acest lucru se consemneazã pe plic. În acest caz, plicul se deschide în ziua premergãtoare desfãşurãrii probei scrise respective, în prezenţa directorului şcolii. Acelaşi lucru este valabil şi în situaţia în care preşedintele comisiei de examen a ales un experiment pentru proba scrisã la o disciplinã din aria curricularã Matematicã şi ştiinţe ale naturii.
(10) Profesorii propunãtori de subiecte şi directorul secţiei/şcolii speciale germane au datoria de a asigura ca subiectele pentru proba scrisã sã le fie fãcute cunoscute candidaţilor numai la începutul fiecãrei probe. Este interzisã divulgarea subiectelor sau orice aluzie la subiectele propuse.
§ 9. Desfãşurarea probelor scrise
(1) Cel târziu în ultima zi de curs dinaintea primei probe scrise, directorul secţiei speciale germane aduce la cunoştinţa candidaţilor consecinţele sãvârşirii unei fraude.
(2) a) Candidaţii ce se fac vinovaţi de fraudã, de tentativã de fraudã sau acordã ajutor în timpul examenului sunt excluşi din examen. Atât examenul în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învãţãmântul superior german, cât şi examenul în vederea obţinerii Diplomei de bacalaureat se considerã în aceste cazuri nepromovate.
b) Pentru disciplinele aflate în responsabilitatea pãrţii germane, directorul secţiei/şcolii speciale germane aprobã tratarea unui nou subiect, dacã natura cazului îi permite o decizie mai puţin gravã.
Aplicarea acestei prevederi presupune acordul preşedintelui comisiei de examen.
(3) Candidaţii trateazã subiectele sub supravegherea permanentã a cadrelor didactice. Directorul secţiei speciale germane stabileşte, consultând directorul şcolii, supravegherea şi verificã aşezarea candidaţilor în sãlile de examen, în conformitate cu planificarea întocmitã.
(4) Timpul de lucru alocat pentru probele scrise este de:
- 5 ore pentru disciplina Limba germanã;
- 3 ore pentru disciplina Istorie;
- 4 ore pentru disciplina Matematicã.
Pentru disciplina Limba românã sunt valabile prevederile metodologiei privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat, aprobatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii în anul şcolar respectiv.
Timpul de lucru începe de îndatã ce subiectele au fost distribuite.
Pentru disciplinele Limba germanã şi Istorie, pentru care candidaţii aleg un subiect din douã, timpul de lucru începe la 20 de minute dupã distribuirea subiectelor.
(5) Candidaţii care şi-au încheiat lucrarea o predau profesorului care asigurã supravegherea şi pãrãsesc sala de examen.
Toate lucrãrile se vor preda de îndatã ce s-a scurs timpul de lucru.
Lucrãrile se predau însoţite de ciorne, respectiv de orice însemnãri fãcute în timpul examenului.
(6) În legãturã cu desfãşurarea examenului scris se întocmeşte un proces-verbal.
§ 10. Corectarea, evaluarea şi notarea lucrãrilor scrise
(1) Din corectarea şi evaluarea lucrãrilor scrise trebuie sã rezulte în ce mãsurã candidatul a reuşit sã rezolve creativ subiectele sau în ce mãsurã nu a reuşit acest lucru, datoritã unor greşeli de conţinut sau de logicã. Abateri grave şi frecvente de la normele limbii germane sau prezentarea într-o formã necorespunzãtoare atrag depunctarea, şi anume cu 1-2 puncte din notarea simplã; pentru disciplina Limba germanã sunt valabile criterii proprii în ceea ce priveşte corectitudinea exprimãrii. Nota reflectã o evaluare de ansamblu.
(2) Pentru disciplina Limba germanã, evaluarea conţinutului şi evaluarea exprimãrii corecte au o pondere aproximativ egalã. Urmãtoarelor aspecte li se acordã o importanţã deosebitã:
- corectitudinea ştiinţificã;
- motivarea afirmaţiilor, succesiunea logicã;
- multitudinea punctelor de vedere, respectiv însemnãtatea lor;
- modul diferenţiat de a înţelege şi de a reda;
- realizarea unor conexiuni potrivite;
- gradul de independenţã;
- claritatea în structurarea lucrãrii şi în limbajul folosit;
- siguranţa în utilizarea limbajului de specialitate şi a metodelor specifice;
- respectarea normelor limbii literare.
Se face o evaluare de ansamblu.
(3) Pentru evaluarea lucrãrilor la disciplina Istorie se acordã o importanţã deosebitã:
- corectitudinii ştiinţifice;
- siguranţei în utilizarea limbajului de specialitate şi a metodelor specifice disciplinei;
- prezentãrii logice, motivate şi corelate a expunerilor;
- gradului de problematizare, multiperspectivitãţii, respectiv argumentãrii controversei;
- mãsurii abordãrii independente;
- claritãţii concepţionale;
- respectãrii normelor lingvistice şi a aspectelor formale.
(4) În cazul lucrãrilor scrise la disciplina Matematicã, procentajul obţinut din unitãţile de evaluare se raporteazã dupã cum urmeazã la sistemul de puncte aplicat în Republica Federalã Germania:

100-95%: 15 puncte; 94-90%: 14 puncte; 89-85%: 13 puncte;
84-80%: 12 puncte; 79-75%: 11 puncte; 74-70%: 10 puncte;
69-65%: 9 puncte; 64-60%: 8 puncte; 59-55%: 7 puncte;
54-50%: 6 puncte; 49-45%: 5 puncte; 44-40%: 4 puncte;
39-34%: 3 puncte; 33-27%: 2 puncte; 26-20%: 1 punct.

(5) Profesorul de specialitate evalueazã greşelile din fiecare lucrare, în funcţie de tip şi gravitate, întocmeşte o apreciere, evidenţiind avantajele şi deficienţele fiecãrei lucrãri, acordând în final un numãr de puncte (notarea simplã).
Se anexeazã şi un raport cu privire la evaluarea de ansamblu a tuturor lucrãrilor scrise.
(6) Pentru fiecare disciplinã aflatã în responsabilitatea pãrţii germane, directorul secţiei/şcolii speciale germane numeşte un al doilea corector. Acesta citeşte şi evalueazã lucrarea, dupã care fie valideazã evaluarea celui dintâi corector, fie face o apreciere şi o evaluare proprie; evaluarea divergentã trebuie motivatã.
Corectura a doua trebuie sã fie recognoscibilã.
(7) Lucrãrile scrise, inclusiv subiectele şi evaluarea de ansamblu în legãturã cu lucrãrile scrise pentru fiecare disciplinã, se trimit, în timp util, preşedintelui comisiei de examen. Se anexeazã procesul-verbal în legãturã cu examenul scris.
(8) Preşedintele comisiei de examen este cel care fixeazã nota finalã pentru fiecare lucrare [vezi § 12 alin. (2)], fiind mandatat sã modifice, dacã este cazul, aprecierea propusã şi poate, în cazul în care existã dubii în legãturã cu rezolvarea independentã a unor lucrãri sau a tuturor lucrãrilor, sã le declare nule şi sã propunã alte subiecte spre a fi tratate.
§ 11. Stabilirea notelor preliminare pentru disciplinele de examen. Consiliul de stabilire a notelor preliminare
(1) Înainte de începerea examenului oral, directorul secţiei/şcolii speciale germane întruneşte consiliul, la care participã membrii comisiei de examen, în vederea stabilirii notelor (rezultatelor şcolare) preliminare la disciplinele de examen.
În stabilirea notelor preliminare se iau în consideraţie rezultatele semestriale din ultimii 2 ani şcolari, rezultatele din ultimul an şcolar având o pondere mai mare faţã de cele din anul precedent. Transformarea evaluãrii în puncte din sistemul de notare din Republica Federalã Germania se face conform § 4 alin. (2).
(2) La examenul oral este admis doar cel/cea care a absolvit cu succes clasa a XII-a şi îndeplineşte condiţiile de admitere pentru bacalaureatul românesc. Referitor la admitere, directorul secţiei speciale germane informeazã în scris preşedintele în cadrul consiliului dinaintea începerii probelor orale.
(3) Procesul-verbal al consiliului şi fişele de examen (conform anexei nr. 2), care reflectã situaţia şcolarã la momentul respectiv, se predau preşedintelui comisiei de examen, în timp util.
§ 12. Consiliul dinaintea începerii probelor orale
(1) Înaintea începerii examenului oral, preşedintele comisiei de examen se întruneşte în consiliu cu membrii comisiei de examen şi cu ceilalţi membri ai comisiei pe discipline.
(2) Preşedintele comisiei îşi expune punctul de vedere în legãturã cu candidaţii şi îşi exprimã opinia în legãturã cu lucrãrile scrise. Se stabilesc rezultatele finale ale lucrãrilor scrise.
(3) a) Dacã 3 sau toate 4 lucrãrile scrise ale unui candidat sunt notate cu mai puţin de 4 puncte - în sistemul de notare aplicat în Republica Federalã Germania -, candidatul respectiv nu este admis la examenul oral.
Dacã douã lucrãri scrise au fost notate cu mai puţin de 4 puncte - în sistemul de notare aplicat în Republica Federalã Germania -, preşedintele comisiei de examen dispune asupra admiterii candidatului la examenul oral, dupã ce ascultã punctul de vedere al comisiei. În acest caz se iau în calcul, pe lângã rezultatele obţinute la examenul scris, şi rezultatele obţinute în timpul ultimilor 2 ani şcolari.
b) Candidatul care nu a fost admis la examenul oral nu a promovat examenul în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învãţãmântul superior german şi a Diplomei de bacalaureat din România.
(4) Preşedintele comisiei de examen stabileşte, în conformitate cu § 3 alin. (6), la care dintre cele 4 discipline urmeazã sã fie examinat fiecare candidat.
Se stabileşte ordinea probelor de examen.
(5) Preşedintele discutã cu membrii comisiilor de examen pe discipline modul de desfãşurare a probelor orale.
(6) Deciziile consiliului comisiei de examen sunt consemnate într-un proces-verbal.
§ 13. Organizarea şi desfãşurarea probelor orale
(1) Fiecare examen va fi astfel organizat încât sã ofere candidatului posibilitatea de a demonstra cunoştinţe precise şi ordonate, cunoaşterea tehnicilor de lucru specifice fiecãrei discipline, înţelegere şi capacitate de judecatã, gândire independentã, înţelegere a conexiunilor dintre domeniile disciplinei şi capacitate de prezentare a cunoştinţelor.
Examenul oral nu poate relua conţinuturi ale unei probe scrise.
(2) Probele orale se desfãşoarã individual.
(3) Candidaţii se pregãtesc pentru proba oralã sub supravegherea cadrelor didactice. Supravegherea este organizatã de cãtre directorul secţiei speciale germane.
Timpul de pregãtire este, de regulã, de 20 de minute.
(4) Pentru fiecare examinare oralã se formuleazã un subiect inedit, bine delimitat. Subiectele sunt formulate de profesorul de specialitate şi prezentate în scris. Textele şi alte indicaţii sunt însoţite de cerinţele de lucru. § 13 alin. (6) nu suferã atingere.
(5) Subiectele pentru examenul oral vor fi predate preşedintelui comisiei de examen înaintea începerii examenului.
(6) Profesorul de specialitate examineazã la proba oralã. Preşedintele are dreptul sã le adreseze candidaţilor întrebãri şi sã preia temporar examinarea.
(7) Durata fiecãrei examinãri orale este, de regulã, de 20 de minute.
(8) În timpul probei orale, candidatul va încerca sã rezolve independent subiectul pregãtit, printr-o prezentare liberã. Urmãtoarele aspecte contravin scopului examenului:
- citirea însemnãrilor fãcute în timpul pregãtirii subiectului;
- redarea unor cunoştinţe care nu au legãturã cu subiectul;
- examinarea în baza unor întrebãri izolate, fãrã o succesiune logicã.
(9) Pe parcursul examinãrii, discuţia se va extinde asupra unor contexte mai largi care rezultã din formularea subiectelor respective.
Dacã datoritã cunoştinţelor lacunare ale candidatului acest lucru nu este posibil, examinatorul abordeazã un alt domeniu.
De asemenea, considerente legate de specialitate pot sã conducã la trecerea la un alt domeniu.
(10) a) Probele la disciplina Limba şi literatura germanã au ca suport un text nonliterar sau literar. În aprecierea probei orale, prestaţia candidatului din punctul de vedere al conţinutului şi al limbajului utilizat se apreciazã prin acordarea unui numãr de puncte.
b) În cazul probei orale la Limba germanã, candidatul trebuie sã dovedeascã prin expunerea sa cã a înţeles conţinutul textului şi cã a identificat specificitatea sa din punct de vedere lingvistic.
c) În cazul probelor orale la Matematicã şi Istorie, subiectele se formuleazã pe baza unor materiale ce se pun la dispoziţia candidaţilor.
d) Pentru proba oralã la disciplina Limba şi literatura românã şi la disciplinele aflate în responsabilitatea pãrţii române sunt valabile prevederile metodologiei privind organizarea şi desfãşurarea examenului de bacalaureat, aprobatã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii în anul şcolar respectiv.
(11) Preşedintele comisiei de examen stabileşte numãrul de puncte acordat pentru fiecare candidat, de regulã, dupã fiecare examinare oralã, în urma consultãrii cu profesorul care consemneazã rezultatele examenului şi cu profesorul de specialitate.
(12) Dacã se constatã cã un candidat nu a promovat examenul în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învãţãmântul superior din Republica Federalã Germania şi a Diplomei de bacalaureat din România, în condiţiile prezentului regulament, acest lucru i se comunicã imediat.
(13) Preşedintele comisiei de examen ia mãsurile necesare în cazul în care un candidat nu s-a putut prezenta la examen sau a fost nevoit sã îl întrerupã.
(14) În cazul constãrii fraudei sau a tentativei de fraudã ori a complicitãţii la fraudã în timpul desfãşurãrii examenului oral se aplicã în mod corespunzãtor prevederile § 9 alin. (2).
(15) Se întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare examinare.
§ 14. Stabilirea rezultatelor examenului (Consiliul final)
(1) Dupã încheierea probelor orale are loc conferinţa comisiei de examinare.
(2) Preşedintele comisiei stabileşte nota finalã, dupã consultarea comisiei de examen, pentru fiecare candidat, la fiecare disciplinã.
a) Nota finalã pentru fiecare disciplinã de examen se compune, de regulã, din nota preliminarã şi din rezultatele probelor scrise sau/şi orale. Atunci când existã diferenţe, rezultatul examenului are o pondere mai mare în raport cu nota preliminarã. Dacã diferenţa rezultatã este un numãr par de puncte, cele douã pãrţi pot avea o pondere egalã.
b) Dacã la o disciplinã s-a examinat atât în scris, cât şi la oral, o pondere mai mare va avea, în cazul în care existã diferenţe între acestea, rezultatul probei scrise faţã de cel obţinut la oral. Dacã diferenţa rezultatã este un numãr par de puncte, cele douã pãrţi pot avea o pondere egalã.
c) Dacã la o disciplinã de examen nu s-a examinat nici în scris, nici la oral, nota finalã este egalã cu nota preliminarã.
(3) Preşedintele comisiei stabileşte rezultatul final al examenului pentru fiecare candidat.
Stabilirea rezultatului final se face în baza celor 8 note obţinute la disciplinele de examen.
(4) a) Examenul este promovat dacã suma celor 8 note finale simple la disciplinele de examen este de cel puţin 40 de puncte, iar rezultatele celor 4 probe scrise însumeazã cel puţin 20 de puncte, în conformitate cu prevederile din Republica Federalã Germania cu privire la promovare.
b) În plus:
Nu se admite punctajul 0, la nicio disciplinã, iar la cel mult douã discipline se admite un punctaj cuprins între 1-3 puncte, din care doar o disciplinã la care s-a examinat în scris.
Dacã punctajul obţinut la douã discipline este de 1-3 puncte, la fiecare dintre celelalte discipline de examen sunt necesare cel puţin 5 puncte.
c) Dacã nu se obţine suma necesarã de puncte [(conform lit. a)], examenul nu este promovat, chiar dacã rezultatele obţinute la disciplinele de examen nu sunt sub 4 puncte.
(5) a) Numãrul total de puncte ale examenului se obţine prin însumarea urmãtoarelor:
- dublul punctajului de la fiecare dintre cele 4 probe scrise;
- punctajul de la fiecare dintre celelalte probe de examen.
Astfel, la cele 8 discipline de examen se pot obţine maximum 180 de puncte (120 + 60).
b) Suma totalã a punctelor se transformã în medie, în conformitate cu tabelul din anexa nr. 3 (pentru transformarea numãrului total de puncte din sistemul de notare aplicat în Republica Federalã Germania în medie generalã).
(6) Se stabilesc şi se consemneazã notele finale pentru celelalte discipline de învãţãmânt, aplicându-se tabelul din anexa nr. 5 (pentru transformarea mediilor cu zecimale, rezultate din însumarea mediilor semestriale sau a mediilor din ultimii 2 ani şcolari, din sistemul de notare românesc în sistemul de puncte aplicat în Republica Federalã Germania).
(7) Deciziile consiliului final al comisiei de examen se consemneazã într-un proces verbal.
§ 15. Diploma de acces general în învãţãmântul superior din Republica Federalã Germania şi Diploma de bacalaureat din România
(1) Candidaţii care au promovat examenul, în condiţiile prezentului regulament, obţin Diploma de acces general în învãţãmântul superior din Republica Federalã Germania, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 1.
(2) Diploma de bacalaureat din România se elibereazã în baza reglementãrilor româneşti, luându-se în considerare rezultatele examenului şi tabelul de transpunere a punctelor din sistemul de notare aplicat în Republica Federalã Germania în sistemul de notare din România, în conformitate cu anexele la prezentul regulament.
Candidaţii care, în condiţiile prezentului regulament, nu au fost admişi la probele scrise sau orale ori nu au promovat examenul în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învãţãmântul superior german şi Diplomei de bacalaureat din România se pot înscrie la examenul naţional de bacalaureat în anul curent doar în sesiunea a doua, în condiţiile prevederilor metodologiei de organizare şi desfãşurare a examenului de bacalaureat, aprobatã anual prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi inovãrii.
§ 16. Repetarea examenului
(1) Examenul nepromovat pentru obţinerea Diplomei de acces general în învãţãmântul superior din Republica Federalã Germania şi a Diplomei de bacalaureat din România poate fi repetat, de regulã o singurã datã, şi anume în anul urmãtor.
(2) Repetarea examenului presupune repetarea ultimei clase a secţiei/şcolii speciale germane.
În acest caz, pentru ultima clasã se iau în consideraţie numai rezultatele obţinute în anul în care se repetã clasa.
(3) Un examen promovat nu poate fi repetat.
§ 17. Dispoziţii finale
Acest regulament, elaborat în conformitate cu § 17 al Regulamentului-cadru pentru examenul în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învãţãmântul superior german şi a examenelor naţionale la încheierea învãţãmântului secundar pentru absolvenţii secţiilor cu limbã de predare germanã din licee speciale de stat din state din Europa Centralã, de Est şi de Sud-Est (Hotãrârea Conferinţei Permanente a Miniştrilor Învãţãmântului şi Culturii din Landurile Republicii Federale Germania din 27 ianuarie 1994, în varianta din 29 martie 2006), intrã în vigoare la data publicãrii. Regulamentul se aplicã elevilor care se aflã în clasele a IX-a şi a X-a la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru elevii care la data publicãrii sunt în clasele a XI-a şi a XII-a se aplicã §§ 5-11 şi § 13 din prezentul regulament.


ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

Model pentru formularul Diplomei de acces general în învãţãmântul superior
..........................................................
(denumirea şcolii şi localitatea)

DIPLOMĂ
de acces general în învãţãmântul superior

pentru ................................................

Se elibereazã în baza Regulamentului pentru desfãşurarea examenului în vederea obţinerii unei diplome germane de acces general în învãţãmântul superior şi a diplomei româneşti de bacalaureat pentru absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale din România (Hotãrârea Conferinţei Permanente a Miniştrilor Învãţãmântului şi Culturii din Landurile Republicii Federale Germania din 17 februarie 1994, în varianta din ............).

(pagina a 2-a a Diplomei de acces general în învãţãmântul superior)

................................................., nãscut la ..........., în ........., cu cetãţenie ........., a absolvit la .......(şcoala)....... din ..........(localitatea/oraşul)......, în anul şcolar ........, cu succes clasa terminalã a secţiei speciale şi a susţinut examenul în vederea obţinerii accesului general în învãţãmântul superior german.

Rezultatele finale la disciplinele de examen

Discipline la care se susţin probe scrise


┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Disciplina │ Numãrul de puncte │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Limba germanã │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Limba şi literatura românã │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ Matematicã │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

(pagina a 3-a a Diplomei de acces general în învãţãmântul superior)

Calificarea finalã
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐
│Numãrul de puncte la cele 4 probe scrise dublate │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Numãrul de puncte la celelalte 4 probe scrise - notare simplã│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┼──────────┐
│Numãrul total de puncte │ │
│Minimum 60, maximum 180 de puncte │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Media │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

Alte discipline din ultimii 2 ani şcolari

┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Discipline pânã la sfârşitul antepenultimei clase

┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘Observaţii:

(pagina a 4-a a Diplomei de acces general în învãţãmântul superior)

....................................................................,
a promovat examenul şi a obţinut astfel competenţa de a studia într-o instituţie de învãţãmânt superior din Republica Federalã Germania.
....................................................................,
(n.n. localitatea, data)

Reprezentantul/Reprezentanta Conferinţei
Permanente a Miniştrilor Învãţãmântului şi Culturii
din Landurile Republicii Federale Germania,
..............................................

Directorul/Directoarea secţiei speciale germane,
.............................................

Ştampila reprezentanţei diplomatice sau
consulare a Republicii Federale Germania

Reprezentantul/Reprezentanta Ministerului
Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii din România,
.............................................

Directorul/Directoarea şcolii,
.................................

Ştampila şcolii


ANEXA 2
-------
la regulament
-------------

Şcoala Fişa de examen

┌─────────────────────────────┐
│Nume: │
│Prenume: │
└─────────────────────────────┘

Data naşterii:
Locul naşterii:

Rezultate obţinute

┌───────┬───────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ Disciplinele │Alte discipline│ Alte discipline din │
│ │ │ de examen scris │ de examen │ clasa a XII-a │
├───────┼───────┼───────┬──────┬──────────┬────┼───┬───┬───┬───┼─────────┬───────────┬─────┤
│ │ │Germanã│Românã│Matematicã│ │ │ │ │ │Geografie│Artã/Muzicã│Sport│
├───────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│Clasa │Sem. I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a XI-a ├───────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│ │Sem. II│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│ │Nota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│Clasa │Sem. I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a XII-a├───────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│ │Sem. II│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│ │Nota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│Nota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│preliminarã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│Probe scrise │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│Probe orale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼──────┼──────────┼────┼───┼───┼───┼───┼─────────┼───────────┼─────┤
│Nota finalã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴──────┴──────────┴────┴───┴───┴───┴───┴─────────┴───────────┴─────┘

┌──────────────────┐
Numãrul de puncte la cele 4 probe scrise, dublate: ├──────────────────┤
Numãrul de puncte la celelalte 4 discipline de examen: └──────────────────┘
┌──────────────────┐
Numãrul total de puncte: ├──────────────────┤
Media: └──────────────────┘

Rezultatul examenului: promovat/nepromovat

.................... ....................................

Data deciziei finale (semnãtura preşedintelui/preşedintei
comisiei de examen)ANEXA 3
-------
la regulament
-------------

TABEL
pentru transformarea numãrului total de puncte
în medie generalã


┌────────────────────────────────────────────────┐
│ Numãrul total de puncte Media │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 180-165 1,0 │
│ 164-161 1,1 │
│ 160-158 1,2 │
│ 157-154 1,3 │
│ 153-151 1,4 │
│ 150-147 1,5 │
│ 146-143 1,6 │
│ 142-140 1,7 │
│ 139-136 1,8 │
│ 135-133 1,9 │
│ 132-129 2,0 │
│ 128-125 2,1 │
│ 124-122 2,2 │
│ 121-118 2,3 │
│ 117-115 2,4 │
│ 114-111 2,5 │
│ 110-107 2,6 │
│ 106-104 2,7 │
│ 103-100 2,8 │
│ 99-97 2,9 │
│ 96-93 3,0 │
│ 92-89 3,1 │
│ 88-86 3,2 │
│ 85-82 3,3 │
│ 81-79 3,4 │
│ 78-75 3,5 │
│ 74-71 3,6 │
│ 70-68 3,7 │
│ 67-64 3,8 │
│ 63-61 3,9 │
│ 60 4,0 │
└────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 4
-------
la regulament
-------------

TABEL
pentru transformarea punctelor obţinute la examenul
de acces general în învãţãmântul superior german
din sistemul de notare utilizat în Republica Federalã
Germania în sistemul de notare din România


┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Sistemul de puncte utilizat în │ Echivalentul în sistemul de notare │
│Republica Federalã Germania │ din România │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 15 │ 10,00 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 14 │ 9,85 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 13 │ 9,60 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 12 │ 9,15 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 11 │ 8,72 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 10 │ 8,29 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 9 │ 7,86 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 8 │ 7,43 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 7 │ 7,01 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 6 │ 6,59 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 5 │ 6,17 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4 │ 5,75 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3 │ 5,33 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2 │ 5,00 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2,90 │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1,50 │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ANEXA 5
-------
la regulament
-------------

TABEL

pentru transformarea mediilor din clasele a XI-a şi a XII-a
din sistemul de notare din România în sistemul de puncte
utilizat în Republica Federalã Germania


┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Medii în sistemul de notare din │ Echivalent în sistemul de puncte │
│ România │utilizat în Republica Federalã Germania│
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 10,00 │ 15 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 9,50 │ 13 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 9,00 │ 12 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 8,50 │ 11 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 8,00 │ 10 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 7,50 │ 9 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 7,00 │ 8 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 6,50 │ 7 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 6,00 │ 6 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 5,50 │ 5 │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 5,00 │ 5 │
└────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ANEXA 6
-------
la regulament
-------------

TABEL DE ECHIVALARE
pentru transformarea punctelor cumulate din sistemul de notare
utilizat în Republica Federalã Germania în sistemul de notare din România

DIPLOMA DE ACCES GENERAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA ŞI DIPLOMA DE BACALAUREAT DIN ROMÂNIA
┌───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│Total puncte cumulate │Echivalent în sistemul│Total puncte cumulate în │ Echivalent în │
│în sistemul de notare │de notare din România │ sistemul de notare │ sistemul de │
│utilizat în Republica │ │ utilizat în Republica │ notare din │
│ Federalã Germania │ │ Federalã Germania │ România │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 180-165 │ 10,00 │ 112 │ 7,95 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 164 │ 9,90 │ 111 │ 7,91 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 163 │ 9,86 │ 110 │ 7,87 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 162 │ 9,82 │ 109 │ 7,83 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 161 │ 9,78 │ 108 │ 7,80 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 160 │ 9,75 │ 107 │ 7,76 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 159 │ 9,71 │ 106 │ 7,72 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 158 │ 9,67 │ 105 │ 7,68 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 157 │ 9,63 │ 104 │ 7,65 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 156 │ 9,60 │ 103 │ 7,61 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 155 │ 9,56 │ 102 │ 7,57 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 154 │ 9,52 │ 101 │ 7,53 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 153 │ 9,48 │ 100 │ 7,50 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 152 │ 9,45 │ 99 │ 7,46 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 151 │ 9,41 │ 98 │ 7,42 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 150 │ 9,37 │ 97 │ 7,38 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 149 │ 9,33 │ 96 │ 7,35 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 148 │ 9,30 │ 95 │ 7,31 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 147 │ 9,26 │ 94 │ 7,27 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 146 │ 9,22 │ 93 │ 7,23 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 145 │ 9,18 │ 92 │ 7,20 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 144 │ 9,15 │ 91 │ 7,16 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 143 │ 9,11 │ 90 │ 7,12 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 142 │ 9,07 │ 89 │ 7,08 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 141 │ 9,03 │ 88 │ 7,05 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 140 │ 9,00 │ 87 │ 7,01 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 139 │ 8,96 │ 86 │ 6,97 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 138 │ 8,92 │ 85 │ 6,93 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 137 │ 8,88 │ 84 │ 6,90 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 136 │ 8,85 │ 83 │ 6,86 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 135 │ 8,81 │ 82 │ 6,82 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 134 │ 8,77 │ 81 │ 6,78 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 133 │ 8,73 │ 80 │ 6,75 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 132 │ 8,70 │ 79 │ 6,71 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 131 │ 8,66 │ 78 │ 6,67 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 130 │ 8,62 │ 77 │ 6,63 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 129 │ 8,58 │ 76 │ 6,60 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 128 │ 8,55 │ 75 │ 6,56 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 127 │ 8,51 │ 74 │ 6,52 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 126 │ 8,47 │ 73 │ 6,48 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 125 │ 8,43 │ 72 │ 6,45 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 124 │ 8,40 │ 71 │ 6,41 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 123 │ 8,36 │ 70 │ 6,37 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 122 │ 8,32 │ 69 │ 6,33 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 121 │ 8,28 │ 68 │ 6,30 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 120 │ 8,25 │ 67 │ 6,26 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 119 │ 8,21 │ 66 │ 6,22 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 118 │ 8,17 │ 65 │ 6,18 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 117 │ 8,13 │ 64 │ 6,15 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 116 │ 8,10 │ 63 │ 6,11 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 115 │ 8,06 │ 62 │ 6,07 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 114 │ 8,02 │ 61 │ 6,03 │
├───────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ 113 │ 7,98 │ 60 │ 6,00 │
└───────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016