Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din procedura aprilie 2024 Twitter Facebook

Acte procedura aprilie 2024

Monitorul Oficial 371 din 19 Aprilie 2024 (M. Of. 371/2024)

 PROCEDURĂ din 16 aprilie 2024 privind elaborarea avizului conform, prevăzut la art. 146 alin. (7) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 19 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.283 din 16 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 19 aprilie 2024.──────────art. 1prin prezenta procedură se reglementează elaborarea, condiţiile şi documentele care stau la baza emiterii avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.art. 2avizul conform al ministrului educaţiei pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se emite la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene pentru imobilele aflate în administrarea acestora.art. 3avizul conform al ministrului educaţiei pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, compusă ...

 PROCEDURĂ din 16 aprilie 2024 privind elaborarea avizului conform, prevăzut la art. 146 alin. (8) din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru schimbarea destinaţiei terenului folosit de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a spaţiilor/clădirilor în care nu se mai desfăşoară activităţi didactice, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 371 din 19 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.283 din 16 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 371 din 19 aprilie 2024.──────────art. 1prin prezenta procedură se reglementează elaborarea, condiţiile şi documentele care stau la baza emiterii avizului conform pentru schimbarea destinaţiei terenului folosit de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a spaţiilor/clădirilor în care nu se mai desfăşoară activităţi didactice, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale.art. 2avizul conform al ministrului educaţiei pentru schimbarea destinaţiei terenului folosit de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi a spaţiilor/clădirilor în care nu se mai desfăşoară ...

Monitorul Oficial 373 bis din 19 Aprilie 2024 (M. Of. 373 bis/2024)

 PROCEDURĂ din 29 martie 2024 de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS EMITENT: Ministerul Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 bis din 19 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 621/1.227/1.028/129/20.637/2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 373 din 19 aprilie 2024.──────────cap. idispoziţii generale şi definiţiiart. 1obiectivul principal al programului imm plus constă în sprijinirea accesului la lichidităţi pentru desfăşurarea activităţii curente şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, inclusiv start-up-uri şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, de către instituţiile de credit, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din ucraina, precum şi încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a unităţilor administrativ-teritoriale, denumite ...

Monitorul Oficial 356 bis din 16 Aprilie 2024 (M. Of. 356 bis/2024)

 PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024 şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi a raportării de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în vederea înscrierii din oficiu a imobilelor cuprinse în aceste planuri EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 bis din 16 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 387 din 10 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 356 din 16 aprilie 2024.──────────art. 1scopul proceduriiprezenta procedură stabileşte modalitatea de alocare a sumelor, responsabilităţile privind analiza, sinteza, decizia, coordonarea şi monitorizarea finanţării lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare, coordonate de către comisiile locale de restituire a proprietăţilor funciare, în vederea înscrierii din oficiu în cartea funciară a imobilelor cuprinse în aceste planuri în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (34^1) - (34^12) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2domeniul de aplicareprezenta procedură se ...

Monitorul Oficial 347 din 12 Aprilie 2024 (M. Of. 347/2024)

 PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024 privind întocmirea şi transmiterea de către organul de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 748 din 10 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 347 din 12 aprilie 2024.──────────1. În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării prevăzute de art. ii alin. (1) din legea nr. 10/2024 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole, cuprinse în decizii de impunere privind sumele ...

 PROCEDURĂ din 10 aprilie 2024 pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole, precum şi modalităţile de restituire a acestora EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 347 din 12 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 748 din 10 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 347 din 12 aprilie 2024.──────────cap. idispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică pentru anularea obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. ii din legea nr. 10/2024 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole, precum şi modalităţile de restituire a acestora, denumită în continuare lege.2. organele emitente ale deciziilor de impunere comunicate contribuabililor, ...

Monitorul Oficial 326 din 09 Aprilie 2024 (M. Of. 326/2024)

 PROCEDURĂ din 8 aprilie 2024 de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 326 din 9 aprilie 2024

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 10 din 8 aprilie 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 326 din 9 aprilie 2024.──────────art. 1(1) la alegerile pentru membrii din românia în parlamentul european din anul 2024, monitorizarea video a localurilor secţiilor de votare din străinătate se realizează numai cu acordul proprietarilor imobilelor în care acestea sunt organizate.(2) până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data alegerilor, misiunile diplomatice întreprind demersurile necesare obţinerii acordului proprietarilor imobilelor în care sunt organizate secţii de votare privind monitorizarea video a respectivelor încăperi.(3) refuzul proprietarului unui imobil în care este organizată o secţie ...

Monitorul Oficial 302 din 05 Aprilie 2024 (M. Of. 302/2024)

 PROCEDURĂ din 2 aprilie 2024 de desemnare a furnizorilor civili de servicii de trafic aerian EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 5 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 891 din 2 aprilie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 302 din 5 aprilie 2024.──────────art. 1 desemnarea furnizorilor civili de servicii de trafic aerian, denumiţi în continuare furnizori ats, în regiunea de informare a zborurilor fir - bucureşti, denumită în continuare fir - bucureşti, se face prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în baza unei evaluări efectuate de autoritatea aeronautică civilă română, denumită în continuare aacr, în calitate de autoritate naţională de supervizare a siguranţei aviaţiei în spaţiul aerian naţional, având în vedere atribuţiile ce revin unei asemenea autorităţi în conformitate cu ...

Monitorul Oficial 298 bis din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 298 bis/2024)

 PROCEDURA din 29 martie 2024 de acordare a ajutoarelor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL PLUS EMITENT: Ministerul Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 298 bis din 4 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 622/128/2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 298 din 4 aprilie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezenta procedura reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2024 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat imm plus, denumită în continuare oug nr. 18/2024, de către fondul de garantare a creditului rural i.f.n. - s.a., denumit în continuare f.g.c.r., în calitate de mandatar al statului, prin ministerul finanţelor, denumit în continuare mf, pentru unul sau mai ...

Monitorul Oficial 299 din 04 Aprilie 2024 (M. Of. 299/2024)

 PROCEDURĂ din 29 martie 2024 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele cuprinse în dispoziţia de plată întocmită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor EMITENT: Ministerul Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 4 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 620 din 29 martie 2024, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 299 din 4 aprilie 2024.──────────articol unic(1) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza dispoziţiei de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină, emisă de către autoritatea rutieră română - a.r.r., în calitate de administrator al schemei. prin emiterea dispoziţiei de plată a ajutorului de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină, care constituie document justificativ, administratorul schemei certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ...

Monitorul Oficial 278 bis din 01 Aprilie 2024 (M. Of. 278 bis/2024)

 PROCEDURĂ din 26 martie 2024 de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 bis din 1 aprilie 2024

──────────aprobată prin ordinul nr. 973 din 26 martie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 278 din 1 aprilie 2024.──────────1. obiectivul programului1.1. programul pentru organizarea târgului Întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare programul, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către ministerul economiei, antreprenoriatului şi turismului (meat), prin intermediul agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism (atimmt) desemnate prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, în conformitate cu prevederile legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016