Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 29 martie 2024  de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 29 martie 2024 de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 373 bis din 19 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 621/1.227/1.028/129/20.637/2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 19 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale şi definiţii
    ART. 1
        Obiectivul principal al programului IMM PLUS constă în sprijinirea accesului la lichidităţi pentru desfăşurarea activităţii curente şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, inclusiv start-up-uri şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, de către instituţiile de credit, a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina, precum şi încurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a unităţilor administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor.

    ART. 2
        Criteriile de eligibilitate pentru instituţiile de credit care acordă finanţări garantate în cadrul Programului sunt următoarele:
    a) se încadrează în categoria instituţiilor de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora;
    b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;
    c) acordă finanţări în lei destinate beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale componentelor Programului;
    d) acordă finanţările pe baza analizei încadrării beneficiarului în condiţiile Programului, precum şi a capacităţii de rambursare a potenţialilor beneficiari, efectuată în conformitate cu propriile norme de creditare în vigoare;
    e) prevăd în mod expres în contractele de finanţare costurile cu dobânda, exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, costurile cu comisioanele aferente finanţărilor garantate, incluse în marjă;
    f) nu percep comision de rambursare anticipată şi nu includ în contractele de finanţare clauze care să permită modificarea unilaterală a acestora;
    g) acordă finanţările pentru o durată maximă de 72 de luni în cazul creditelor de investiţii (inclusiv perioada de graţie), respectiv 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fără posibilitatea prelungiri acestora. În cazul creditelor pentru capital de lucru/liniilor de credit cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit. În cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. În cazul refinanţării creditelor pentru capital de lucru, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 36 luni de la momentul acordării iniţiale cu obligativitate ca, în cel puţin ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei să aplice graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    h) În cadrul schemei de ajutor de stat nu sunt eligibile creditele acordate pentru refinanţarea creditelor acordate pentru implementarea de proiecte finanţate cu fonduri europene şi a creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare. Refinanţarea creditelor de investiţie şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este posibila numai pentru soldul acestora, fără a exista posibilitatea de majorare a soldului refinanţat.


    ART. 3
        Definiţii:
    a) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz;
    b) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz;
    c) convenţie privind implementarea Programului - document-cadru, prevăzut în Anexa nr. 3 încheiat între MF şi F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., şi clauze privind drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor acordate în cadrul Programului.
    d) convenţie de garantare şi plată a granturilor - document semnat între F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în calitate de mandatari ai MF, şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat, prevăzut în Anexa nr. 4
    e) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în calitate de administratori ai schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acorda granturi în baza schemei de ajutor de stat şi a componentelor acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS şi CONSTRUCT PLUS.
    f) ajutor de stat -sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile secţiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru;
    g) ajutor de stat - sub formă de grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni. În situaţia în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă de plătit depăşeşte cuantumul nominal prevăzut pentru componenta de dobândă prin acordul de finanţare, valoarea ajutorului de stat efectiv plătit este plafonat la acest nivel, iar beneficiarul are obligaţia de a plăti diferenţa.

        Prin excepţie, beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.
     Ajutoarele de stat, prevăzute la lit. f) şi g) se cumulează şi se acordă în limita echivalentului în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. În cazul UAT-urilor, valoarea ajutorului de stat acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.250.000 de euro/per UAT.
        În cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.250.000 euro pe întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 280.000 euro, respectiv sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 335.000 euro pe întreprindere.
        În cazul în care beneficiarul a accesat un credit de investiţie şi/sau credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru dar care figurează ca fiind rambursat anticipat la momentul solicitării unei noi garanţii în temeiul secţiunii 2.1., se vor lua în calcul şi granturile facilitaţilor rambursate în vederea încadrării în limitele maximale prevăzute mai sus.
     Ajutoarele acordate pe baza schemelor aprobate în temeiul secţiunii 2.1. din Cadrul temporar de criza şi de tranziţie, care sunt rambursate înainte de acordarea unor noi ajutoare, în acelaşi temei, nu trebuie luate în considerare pentru a se stabili dacă s-au depăşit plafoanele prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 18/2024, denumită în continuare OUG nr. 18/2024.

    CAP. II
    Durata programului şi alocarea plafoanelor de garantare
    ART. 4
        Perioada de derulare a Programului
        Programul IMM PLUS va deveni operaţional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană, iar contractele de garantare şi acordurile de finanţare aferente programului vor fi emise până la 30 iunie 2024. Plata dobânzilor se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.

    ART. 5
    (1) Din plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate pe întreaga perioadă de valabilitate a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PLUS, respectiv până la data de 30 iunie 2024, în sumă totală de 11.100.000.000 lei, suma de 9.120.000.000 lei defalcată pe componentele de mai jos, se alocă astfel:
    a) Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, plafonul total de 5.892.370.000 lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.;
    b) Pentru componenta AGRO PLUS, plafonul total de 127.630.000 lei, se alocă astfel:
        ● suma de 27.630.000 lei se alocă F.G.C.R;
        ● suma de 100.000.000 lei se alocă F.N.G.C.I.M.M;

    c) Pentru componenta IMM PROD PLUS, plafonul total de 1.000.000.000 lei, se alocă integral F.N.G.C.I.M.M.;
    d) Pentru componenta CONSTRUCT PLUS, plafonul total de 2.000.000.000 lei, se alocă astfel:
        ● F.N.G.C.I.M.M. - suma de 900.000.000 lei se alocă pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS şi suma de 100.000.000 lei pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS;
        ● F.R.C.- suma de 900.000.000 lei se alocă pentru subcomponenta IMM CONSTRUCT PLUS şi suma de 100.000.000 lei pentru subcomponenta UAT CONSTRUCT PLUS.

    e) Pentru componenta INNOVATION PLUS, plafonul total de 100.000.000 lei, se alocă integral F.R.C..

    (2) În vederea acordării de garanţii, F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, aprobă/formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare prevăzut la alin.(1) în favoarea instituţiilor de credit participante în cadrul componentelor Programului, în baza solicitărilor formulate de acestea.
    (3) În cazul în care nivelul plafonului solicitat de un finanţator este inferior celui calculat conform prevederilor alin. (2), în propunerea de alocare se include suma solicitată de finanţator.
    (4) Plafoanele alocate instituţiilor de credit participante în program se utilizează pentru acordarea garanţiilor pentru toate categoriile de facilităţi de credit acordate în cadrul Programului.
    (5) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, în limita plafonului total alocat fiecărui finanţator, şi/sau realocări între instituţiile de credit, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor.
    (6) După alocarea iniţială a plafoanelor totale prevăzute la alin. (1), operaţiunea de suplimentare a plafoanelor alocate finanţatorilor se poate realiza bilunar, pentru solicitările primite până la data de 15 a lunii de referinţă, respectiv până în ultima zi lucrătoare din luna calendaristică de referinţă, în baza solicitărilor de realocare consolidate primite de la toţi finanţatorii care au transmis solicitări de suplimentare până la finalul perioadei analizate, dacă se constată îndeplinirea de către finanţatori a următoarelor condiţii cumulative:
    a) înregistrează un grad de consum de peste 70% din plafonul alocat finanţatorului în interiorul intervalului pentru care se formulează operaţiunea de realocare;
    b) finanţatorul/finanţatorii a/au transmis solicitare/solicitări de suplimentare justificată/e până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a intervalului pentru care se formulează operaţiunea de către FNGCIMM/FGCR/FRC; solicitările de suplimentare transmise de către finanţatori în acest interval vor fi centralizate, analizate în vederea întocmirii operaţiunii de suplimentare pentru intervalul următor, şi analizate de către FNGCIMM/FGCR/FRC, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării fiecărui interval.

    (7) Prin excepţie de la prevederile alin (6) referitoare la termenele de realizare a operaţiunilor de suplimentare, în cazul în care operaţiunea de suplimentare se efectuează în ultima luna calendaristică din perioada de referinţă de derulare a programului, procedura de realocare se efectuează săptămânal, în termen de două zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei săptămâni, pentru toate solicitările de suplimentare transmise de către finanţatori până în ultima zi calendaristică a fiecărei săptămâni.
    (8) Operaţiunile de suplimentare a plafonului se realizează prioritar prin realocarea plafonului alocat în favoarea aceluiaşi finanţator între componentele Programului gestionate de un fond de garantare. În situaţia în care onorarea necesarului de plafon nu poate fi realizată prin realocarea între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, suplimentarea plafonului de garantare până la concurenţa sumei solicitate de finanţator/rezultate din calcul, se poate realiza prin diminuarea plafoanelor alocate pentru aceeaşi componentă în favoarea finanţatorilor care au realizat un grad de consum situat sub media consumului înregistrat de toţi finanţatorii participanţi din plafonul alocat pentru componenta respectivă de la începutul anului. Diminuările se efectuează pro-rata în raport cu plafonul disponibil, până la concurenţa sumei propuse pentru suplimentare. În cadrul unei proceduri de realocare consolidate pe finanţatori prin diminuarea alocărilor efectuate în favoarea altor finanţatori în cadrul aceleiaşi componente, onorarea solicitărilor justificate de suplimentare transmise de finanţatorii participanţi în Program se realizează până la concurenţa sumei solicitate de finanţator/necesarului estimat pe baza consumului de plafoane realizat de la începutul anului de referinţă până în ultima zi lucrătoare a intervalului pentru care se formulează propunerea de realocare, în raport cu perioada rămasă până la sfârşitul Programului.
    (9) În situaţia în care valoarea totală a plafonului de garantare solicitat pentru suplimentare de către finanţatori este mai mare decât valoarea plafonului disponibil pentru realocare/componenta/subcomponenta programului, se va estima plafonul necesar de garantare/finanţator în raport cu media zilnica de consum, până la epuizarea integrala a plafonului total disponibil pe componentă/subcomponentă;
    (10) În situaţia în care valoarea plafonului reieşit din calcul, propus pentru suplimentare, este mai mică decât valoarea unei garanţii medii din cadrul componentei Programului, propunerea de suplimentare a valorii plafonului va fi egală cu valoarea garanţiei medii din cadrul respectivei componente;
    (11) Plafoanele finanţatorilor suplimentate în conformitate cu prevederile alin. (5) - (8) nu se pot diminua prin operaţiuni de realocare efectuate într-un interval de 30 de zile calendaristice calculate de la data punerii plafoanelor suplimentare la dispoziţia finanţatorilor, pe parcursul derulării programului, excepţie făcând ultima lună de derulare a Programului, când acest interval va fi de 15 zile calendaristice.
    (12) Prin excepţie de la prevederile alin.(11), în situaţia în care, în ultima lună de derulare a Programului se efectuează proceduri de suplimentare/realocare, plafoanele de garantare alocate finanţatorilor care înregistrează grade de consum ale plafoanelor de garantare alocate de 0%, se pot realoca integral în favoarea finanţatorilor care au transmis solicitări justificate de suplimentare a plafoanelor alocate.
    (13) Dacă numărul de zile în care se estimează că se epuizează integral plafonul de garantare în cadrul componentei Programului este mai mic sau egal cu 30 zile, această situaţie se asimilează celei prevăzute la alin. (11), caz în care, în situaţia efectuării unei proceduri de realocare, plafoanele alocate finanţatorilor care înregistrează grade de consum ale plafoanelor de garantare alocate de 0%, se pot realoca integral în favoarea finanţatorilor care au transmis solicitări justificate de suplimentare a plafoanelor alocate şi respectă condiţiile programului.
    (14) În situaţia în care un finanţator care a solicitat suplimentarea plafonului de garantare şi îndeplineşte condiţia de atingere a pragului minim de consum de 70%, însă media consumului înregistrat de acesta în cadrul componentei/subcomponentei programului se situează sub media consumului înregistrat de toţi finanţatorii participanţi în cadrul componentei/subcomponentei programului, plafonul disponibil al acestuia va fi inclus în plafonul de realocat de la finanţatorii pentru care se propune diminuarea plafonului de garantare, în scopul onorarii solicitărilor de suplimentare primite din partea finanţatorilor care au justificat necesitatea suplimentarii şi care înregistrează un grad de consum situat peste media consumului înregistrat în cadrul componentei/subcomponentei;
    (15) Procedurile de realocare prin operaţiuni de diminuare a plafoanelor alocate altor finanţatori în cadrul aceleiaşi componente a Programului se stopează în cazul în care media consumului de plafon înregistrat pe o componenta/subcomponenta a Programului, atinge cel puţin valoarea de 95% şi plafonul disponibil existent pe componenta/subcomponenta este mai mic sau egal cu suma de 10.000.000 lei. După atingerea acestor praguri de relevanţă, se formulează exclusiv propuneri de realocare a plafoanelor de garantare de la o componenta/subcomponenta la alta a Programului pentru acelaşi finanţator.

    CAP. III
    Sectoarele/domeniile de activitate neeligibile
    ART. 6
        În cadrul componentelor Programului nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii activităţile finanţate din sectoarele/domeniile:
    a) intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare,
    b) asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare,
    c) tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare,
    d) activităţi de jocuri de noroc şi pariuri,
    e) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106,
    f) substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope,
    g) activităţi de închiriere şi leasing,
    h) activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare.


    ART. 7
        Sectoarele/domeniile de activitate eligibile pentru activităţile finanţate în cadrul Programului
    (1) În cadrul componentei IMM ROMÂNIA PLUS pot fi finanţate activităţi din toate sectoarele/domeniile de activitate, cu excepţia:
    a) sectoarelor/domeniilor neeligibile prevăzute la art. (6);
    b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO PLUS, RURAL PLUS şi codurilor CAEN eligibile în cadrul componentelor IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS şi CONSTRUCT PLUS.

    (2) Achiziţia de noi tehnologii/echipamente care îmbunătăţesc rezultatele şi productivitatea companiei şi/sau orice invenţie (inclusiv tehnologii/echipamente noi care nu sunt încă pe piaţă), precum şi promovarea exportului, indiferent de domeniul de activitate/cod CAEN eligibil, sunt incluse în cadrul componentei INNOVATION PLUS. Prin cheltuială cu caracter inovator se înţelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activităţi, creşterea productivităţii mijloacelor fixe, achiziţionate şi/sau dezvoltate în interiorul companiei, indiferent de domeniul de activitate, precum şi cheltuielile aferente achiziţionării sau încorporării unor produse/soluţii noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, şi cheltuielile operaţionale accesorii finanţării obiectului de activitate prin programul INNOVATION PLUS.
    (3) În cadrul componentei INNOVATION PLUS pot fi finanţate activităţile din domeniile/sectoarele de activitate fără a se tine cont de codul CAEN, cu excepţia:
    a) sectoarelor/domeniilor neeligibile prevăzute la art. (6);
    b) sectoarelor/domeniilor eligibile în cadrul componentelor AGRO PLUS şi RURAL PLUS.


    CAP. IV
    Finanţarea şi garantarea
    ART. 8
    (1) În baza prezentei proceduri de implementare se acordă ajutor de stat sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile secţiunii 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea creditului garantat de stat şi/sau procentul de garantare a creditului pot fi ajustate de către instituţia de credit în vederea încadrării în plafoanele menţionate la art. 6 alin. (1) din OUG 18/2024, după caz.
    (2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 lei.
    (3) Facilităţile prevăzute la alin. (1) se acordă în favoarea unui beneficiar eligibil organizat sub forma unei entităţi economice. În cazul în care mai multe entităţi economice distincte formează o singură entitate economică, legăturile dintre respectivele entităţi se vor evalua în funcţie de existenţa unei influenţe dominante sau decisive. Se vor evalua participaţiile deţinute şi elementele care atestă exercitarea efectivă a controlului, prin evaluarea gradului de implicare directă sau indirectă în activitatea economică desfăşurată de întreprinderea controlată. În acest caz, se va analiza acea unitate economică considerate întreprindere relevantă, care are calitatea de beneficiar al Programului.

    ART. 9
        În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

    ART. 10
        Costul total al creditelor şi garanţiei acordate în cadrul Programului IMM PLUS, se compune din:
    a) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă, diferenţiată astfel:
    a1) componenta IMM ROMÂNIA PLUS - pentru creditele de investiţii, marja este de maximum 1,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru marja este de maximum 1,9% pe an;
    a2) componenta IMM PROD PLUS - pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile Programului, marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an şi de maximum 1,9% pe an pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie;
    a3) componenta CONSTRUCT PLUS - pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.;
    a4) componenta AGRO PLUS - pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an;
    a5) componenta INNOVATION PLUS - pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an;
        Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);

    b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei. Pentru garanţiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului se aprobă comisionul de risc astfel:
    (i) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;
    (ii) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a UAT-urilor se percep comisioane de risc la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.

        Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = [valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior x procent comision anual x nr. luni de garantare din anul respectiv*3)]/12;
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    c) comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, este de 0,20% pe an calculate la valoarea/soldul garanţiei şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, sau, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către MF, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei estimat(ă) la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
     Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau restituirea către MF efectuată de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie Ministerului Finanţelor, dacă creditul nu a fost utilizat, în contul de cheltuieli bugetare din care a fost efectuată plata iniţial, dacă restituirea se realizează în acelaşi an bugetar, respectiv potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care sumele respective provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi. Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
        Comision de administrare = [valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior x procent comision anual x nr. luni de garantare din anul respectiv*3)]/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

        În cazul în care cererea de plată este formulată după expirarea perioadei de valabilitate a finanţării, comisionul de administrare şi de risc se datorează până la scadenţa finală a finanţării garantate prevăzută în contractul de credit. Dacă cererea de plată se transmite în interiorul perioadei de derulare a finanţării garantate, comisionul de administrare şi de risc se datorează până la data plăţii efective a valorii de executare a garanţiei fără a depăşi scadenţa finală a finanţării garantate prevăzute în contractul de credit.    ART. 11
    (1) Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii (inclusiv perioada de graţie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanţării creditelor de investiţii, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru/liniilor de credit cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit. În cazul refinanţării creditelor pentru capital de lucru, maturitatea creditului acordat nu poate depăşi 36 luni de la momentul acordării iniţiale cu obligativitate ca, în cel puţin ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei să aplice graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (2) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

    ART. 12
        Garanţiile creditului
    (1) În cazul creditelor de investiţii, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţie valoarea de piaţa a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţată. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, prezintă şi alte garanţii asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se va menţine structura de garanţii aferenta creditului refinanţat. În acest sens instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare va transmite o declaraţie prin care confirmă, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare asupra bunului care face obiectul refinanţării, precum şi precizarea ca finanţarea acordata iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat. Ipoteca astfel constituită va avea rangul I, iar în situaţia în care bunul care face obiectul refinanţării este ipotecat în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare, se va urmări ca după acordarea refinanţării ipoteca legală să fie de rangul I, prin radierea ipotecii intabulate în favoarea instituţiei care a acordat prima finanţare
    (2) Stabilirea gradului de acoperire cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne.
    (3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii schemei de ajutor de stat la instituţia de creditare. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite pentru capital de lucru, se instituie ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii componentei în cadrul căreia se acorda creditul de refinanţare la instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare. În acest caz instituţia de credit care acordă creditul pentru refinanţare va transmite o declaraţie prin care confirmă că finanţarea acordată iniţial nu a fost utilizată pentru implementarea proiectelor finanţate prin fonduri europene şi/sau ajutoare de stat.
    (4) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) şi (3) se instituie în baza prevederilor OUG nr. 18/2024 în favoarea statului român, prin de Ministerul Finanţelor, şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat, şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (5) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) şi (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul naţional de publicitate mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.
    (6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (7) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, F.N.G.C.I.M.M./F.R.C. şi F.G.C.R., după caz, mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate de la formalităţile legale de publicitate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (8) Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
    (9) În cazul în care prin program se finanţează o achiziţie de soft, beneficiarul are obligaţia de a constitui pe lângă garanţia legală aferentă bunul achiziţionat din credit şi garanţii colaterale (depozite colaterale) pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei în valoare de minim 10% din valoarea investiţiei aferenta softului.
    (10) În cazul creditelor aferente componentei CONSTRUCT PLUS pentru susţinerea proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ - teritoriale, în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 13
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat prin eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz în condiţiile stabilite prin procedura de acordare a garanţiilor de stat, a grantului, stabilirea plafoanelor de garantare şi bugetului pe componente şi regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum şi convenţiile de garantare şi plată a grantului şi convenţiile de implementare.
    (2) Mandatul prevăzut la art. 12 alin. (7) se consideră acordat şi în privinţa modificărilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 14
        Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor, fuziunile, schimbarea sediului social al beneficiarului, precum şi elementele specifice procesului de monitorizare a garanţiilor acordate, cum ar fi diminuarea valorii garanţiei ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei, se notifică F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de către instituţia de credit pe adresa de email aferentă/aplicaţie informatica.

    ART. 15
        Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei acordate prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în numele şi în contul său, este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 16
    Caracteristicile garanţiei de stat şi dispoziţiile aplicabile acestora
    (1) Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit. Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 lei.
    f) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.
    g) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2023 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică, altele decât instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, seria L11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. V
    Raportarea şi plata ajutorului de stat
    ART. 17
    (1) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor cu titlu de grant în cadrul Programului se realizează conform Mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociată Programului IMM PLUS prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Instituţia de credit va asuma şi va transmite lunar F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, raportarea privind valoarea de plată a grantului, respectiv componenta de dobândă, acordata beneficiarilor în cadrul Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS şi CONSTRUCT PLUS, formatul raportărilor, modalitatea de asumare a acestora, precum şi modul de transmitere către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, sunt agreate şi detaliate în convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţiile de credit, respectiv în convenţia privind implementarea Programului.

    ART. 18
     Plata ajutorului de stat sub formă de grant, reprezentând valoarea cumulată a comisionului de administrare şi a dobânzilor, se efectuează trimestrial până la data de 31 iulie 2026 inclusiv, în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, conform prevederilor schemei de ajutor de stat IMM PLUS, prevăzută în anexa la O.U.G. 18/2024, emisă şi transmisă trimestrial de administratorii schemei, până la data de 15 ale lunii următoare încheierii trimestrului. Decizia de plată se emite în prima lună a trimestrului pentru plata ajutorului de grant aferent trimestrului anterior. Formatul deciziei de plată pentru componentele comision de administrare şi dobândă este prevăzut în anexa nr. 2a la Convenţia privind implementarea Programului IMM PLUS.".

    ART. 19
        Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MF, în calitate de ordonator principal de credite exclusiv în baza Deciziei de plată emise de către administratorii schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.

    ART. 20
        Plata pentru componentele comision de administrare şi dobândă se efectuează în lei, în termen de 10 zile lucrătoare. Termenele curg de la data înregistrării deciziei de plată emise trimestrial de către administratorii schemei, la Registratura generală a MF.

    CAP. VI
    Sursa de plată a grantului şi a valorii de executare a garanţiei
    ART. 21
    (1) Ministerul Finanţelor subvenţionează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare în procent de 100% pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pe o perioada de maximum 12 luni de la data acordării creditului, în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat.
    (3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru componentele Programului, în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.50 "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prevăzute în prezentul ordin.
    (4) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către instituţia de credit şi statul român, prin Ministerul Finanţelor.

    CAP. VII
    Implementarea componentelor IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS şi CONSTRUCT PLUS
    ART. 22
    Înregistrarea beneficiarilor în program
    (1) Înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată, trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secţiunea imminvestplus.
    b) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului alocat componentei şi a bugetului aprobat al Programului;
    c) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Programul IMM PLUS pe componentele acesteia: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, INNOVATION PLUS şi CONSTRUCT PLUS şi să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format .pdf, completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat;
        În cazul bifării subcomponentei de susţinere a proiectelor de investiţii pentru UAT-uri, solicitantul trebuie să completeze online datele de identificare, să ataşeze o copie după codul unic de înregistrare

    d) aplicaţia software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum şi un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.

    (2) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pune la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant, în format electronic, datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
    (3) Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă prevăzută la art. 8 alin (2) din prezenta procedura.

    ART. 23
    (1) Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unor convenţii de garantare şi plată a granturilor încheiate între F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi instituţiile de credit participante în cadrul componentelor Programului. Modelul convenţiei de garantare şi plată a granturilor este prevăzut în anexa nr. 3. Convenţiile de garantare şi plată a granturilor se încheie de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru componentele Programului IMM PLUS pentru care sunt administratori în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2024.
    (2) Creditele prevăzute la art. 8 alin (2) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, condiţiile de acordare a garanţiilor de stat şi cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor.
    (3) Instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, direct sau prin unităţile sale teritoriale, solicitarea privind acordarea garanţiei de stat, după aprobarea creditului de către structurile sale competente, prin intermediul aplicaţiei web dedicate pentru F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. În mod excepţional, în cazul indisponibilităţii aplicaţiei web dedicate sau a imposibilităţii de transmitere a documentaţiei prin intermediul acesteia, documentaţia de garantare se poate transmite şi prin e-mail, la adresa convenită între F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi instituţiile de credit.
    (4) Solicitarea de garantare însoţită de formularul Cunoaşterea clientelei se transmite de către instituţia de credit împreună cu următoarele documente:
    4.1. Pentru beneficiarii de tip IMM:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare; sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit (Anexa nr. 5a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor);
    b) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5b la Convenţia de garantare şi plată a granturilor, emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;
    c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanţării din care să rezulte situaţia fiscală a acestuia, valabil la data solicitării de garantare; în cazul în care valabilitatea documentului a expirat până la data aprobării garanţiei, instituţia de credit va transmite un alt document valabil; În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat;
    e) Rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către salariatul finanţatorului;
    f) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Cazierul judiciar şi certificatul de cazier fiscal ale administratorilor, din care să rezulte că nu au fapte înscrise în acestea, documente valabile la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România Declaraţiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise şi autentificate în altă limbă decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora. Declaraţiile autentice nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului fiscal şi 180 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului judiciar.

    4.2. Pentru beneficiarii componentei CONSTRUCT PLUS de tip UAT:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5c la Convenţia de garantare şi plată a granturilor, emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;
    b) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii din care să rezulte că nu figurează cu credite restante la data solicitării de acordare a garanţiei;
    c) hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului, după caz (în copie);
    d) hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea garanţiei de stat (în copie);
    e) certificat de înregistrare fiscală emis de organul fiscal, după caz;
    f) certificat de atestare fiscală din care să rezulte situaţia fiscală a beneficiarului. În cazul în care înregistrează obligaţii fiscale restante se va prezenta dovada achitării acestora;
    g) copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali;
    h) copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali;
    i) hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (în copie);
    j) avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
    k) dovada aprobării finanţării, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanţia F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz.


    (5) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor alin. (4) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru IMM-uri:
    a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă, la data aprobării garanţiei, în vederea verificării dacă împotriva beneficiarului nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    b) datele financiare aferent ultimilor doi ani fiscali încheiaţi obţinute de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de pe site-ul oficial al MF;

    (6) Informaţiile prevăzute la alin. (5) pot fi obţinute de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, încheie un contract de furnizare de servicii.
    (7) Pentru beneficiarii subcomponentei CONSTRUCT PLUS de susţinere a proiectelor de investiţii de scara mică pentru UAT-uri, F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor alin. (3) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz:
    - site-ul MF - Registrul situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv
    – Registrul situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale pentru a se verifica faptul ca UAT-ul nu este în situaţie de criza financiara sau în insolvenţă la data solicitării de acordare a garanţiilor de stat.

    (8) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la alin. (4) - (7) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor.
    (9) Ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite solicitarea de garantare şi documentele prevăzute la alin. (4), corecte şi complete, este data de 21 iunie 2024 ora 23:59.
    (10) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, transmite instituţiei de credit contractul de garantare şi acordul de finanţare semnate olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (11) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituţia de credit şi beneficiarul semnează contractul de garantare şi acordul de finanţare. După semnare, instituţia de credit remite F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (12) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor legale mobiliare/imobiliare şi a ipotecilor/garanţiilor convenţionale, dacă este cazul, în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.
    (13) Beneficiarul va efectua minimum o tragere din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, tragerea/tragerile din creditul garantat putând fi efectuate numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanţiei.
    (14) Rambursarea sau, după caz, reîntregirea liniei de credit se poate realiza pe parcursul perioadei de derulare a contractului de credit, cu excepţia ultimelor 12 luni de valabilitate a garanţiei când se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (15) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene.
    (16) Contractul de garantare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, obiectul şi durata contractului, perioada de graţie, individualizarea şi descrierea ipotecilor legale, termenii şi condiţiile de acordare şi plată a garanţiei, valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională, modalitatea de calcul şi termenul de plată al comisionului de administrare şi modalitatea de calcul al comisionului de risc, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din plata garanţiilor, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (17) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de garantare va avea ca părţi şi persoana/persoanele fizice proprietare a/ale bunului şi va cuprinde şi clauze privind acordul persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.
    (18) Acordul de finanţare cuprinde, fără a se limita la acestea, identitatea părţilor, tipul de credit acordat beneficiarului, obiectul şi durata contractului, termenii şi condiţiile de acordare a acestuia, modalitatea de plată a sumelor cuvenite beneficiarului sub formă de grant, raportarea ajutorului de stat sub formă de grant, modalitatea de revocare a acordului de finanţare, cazurile şi modalitatea de recuperare a creanţelor rezultate din nerespectarea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor.
    (19) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    ART. 24
        Majorarea/diminuarea valorii garanţiei
    (1) Orice majorare a valorii garanţiei sau a procentului de garantare se consideră, din punct de vedere procedural, o nouă acordare.
    (2) În situaţia în care beneficiarii creditelor de investiţii şi/sau creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, îşi menţine valabilitatea.

    ART. 25
    (1) În cazul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Sunt exceptate de la formalităţile legale de publicitate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.
    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare a înscrierii, reînnoire şi radiere atât a garanţiilor colaterale, cât şi a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (3), constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi, după caz, în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (3) Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, instituţia de credit trebuie să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit sau asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. În cazul în care prin Program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate. Garanţiile reale prevăzute la art. 12 alin. (1) vor avea rangul I la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM PLUS.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz.
    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
    (6) Se acordă F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului. Mandatul special se acordă prin contractul de garantare atât pentru ipotecile individualizate, cât şi pentru ipotecile convenţionale în care statul român are calitatea de cocreditor.
    (7) Se acordă F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (8) Se acordă F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    (9) Beneficiarii Programului au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (10) Se acordă F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    ART. 26
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuiala proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (2) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM PLUS este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.
    (3) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată, fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, societatea de asigurare efectuează plata direct către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz.
    (4) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor imobile admise în garanţia creditului, pentru despăgubirile a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează între 20% şi până la 50% din suma asigurată, plata despăgubirilor se efectuează de societatea de asigurări către proprietarul bunului imobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, cu acordul instituţiei de credit şi al statului, reprezentat de către MF, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (5) În cazul daunelor parţiale produse bunurilor mobile admise în garanţia creditului, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare direct furnizorului de servicii care a efectuat reparaţia bunului mobil sau proprietarului bunului mobil, respectiv beneficiarul programului şi/sau terţul garant, după caz, în cazul în care acesta a efectuat plata reparaţiei.
    (6) În cazul daunelor totale produse bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, după ce MF a plătit instituţiei de credit suma rezultată din executarea garanţiei, plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, cu înştiinţarea prealabilă a acestora, proporţional cu procentul de garantare aplicat la soldul finanţării garantate restante, până la concurenţa creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregii finanţări garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (7) Suma încasată de MF, prin unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale, în temeiul prevederilor alin. (6), se face venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (8) În cazul în care valoarea despăgubirilor cuvenite pentru producerea daunelor totale asupra bunurilor imobile şi/sau mobile admise în garanţia creditului, înainte de depunerea de către instituţia de credit la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, a cererii de plată, acoperă integral soldul finanţării garantate, la solicitarea instituţiilor de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea integrală a valorii despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia ca instituţia de credit să nu solicite executarea garanţiei şi să utilizeze valoarea despăgubirii pentru rambursarea integrală a soldului finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia retragerii cererii de plată a garanţiei. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (9) În cazul în care valoarea despăgubirilor pe care instituţia de credit le poate încasa în conformitate cu prevederile alin. (8) nu acoperă integral soldul finanţării garantate în cadrul Programului, la solicitarea instituţiei de credit, MF îşi exprimă acordul privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit, cu condiţia utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate în cadrul Programului. Dacă cererea de plată a fost depusă la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi se află în curs de soluţionare, acordul MF privind încasarea despăgubirilor de către instituţia de credit este emis sub condiţia actualizării cererii de plată cu valoarea rezultată ca urmare a utilizării integrale a despăgubirii plătite de asigurător pentru rambursarea parţială a finanţării garantate restante în cadrul Programului. Instituţia de credit poate depune cererea de plată, pentru diferenţa rămasă restantă după încasarea despăgubirii, proporţional cu procentul de garantare. În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la acest alineat, acordul MF se consideră retras.
    (10) În situaţia valorificării bunului mobil admis în garanţia creditului ca urmare a producerii unei daune totale, în termen de maximum 15 zile de la data încasării oricăror sume din valorificarea bunului mobil, beneficiarul/terţul garant/asigurătorul, după caz, virează sumele încasate către instituţia de credit şi stat, reprezentat prin MF, proporţional cu procentul de garantare, în condiţiile alin. (6), sau după caz, către instituţiile de credit în condiţiile alin. (8) sau alin. (9), până la concurenţa soldului finanţării garantate, respectiv a creanţei/creanţelor rezultate din trecerea la restanţă a întregului sold al finanţării garantate şi plata garanţiei de către MF.
    (11) În termen de 5 zile de la efectuarea oricărei plăţi în legătură cu drepturile izvorâte din poliţa de asigurare a bunului imobil/mobil admis în garanţia creditului, precum şi în cazul încasării sumei menţionate la alin. (10), instituţia de credit are obligaţia înştiinţării F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi MF cu privire la natura şi valoarea sumelor virate, precum şi cu privire la data efectuării plăţii în contul MF deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale.
    (12) Dacă MF a efectuat plata sumei rezultate din executarea garanţiei şi înscrisul se află în curs de întocmire la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, acesta diminuează creanţa rezultată prin plată şi informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la valoarea sumelor virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora. Dacă înscrisul a fost întocmit de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi transmis Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, MF informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la sumele virate potrivit alin. (11) şi data încasării acestora.

    CAP. VIII
    Plata garanţiilor, recuperarea creanţelor şi dispoziţii finale
    ART. 27
    (1) Cererea de plată se depune de către instituţia de credit, ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate, dar nu mai târziu de 180 de zile calendaristice calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, ipotecile legale constituite asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (constituite pentru garantarea creditele de investiţii în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit), pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, dacă este cazul, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pe toată perioada de valabilitate a creditului pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român, prin, MF şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate, garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi;
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată aferent ultimei luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă anticipat sau la scadenta finala a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 10, pct. 1 - 5, după caz, din Anexa la O.U.G. nr. 18/2024, după caz, cu privire la tragerile efectuate de beneficiar până la prima utilizare a creditului/prima utilizare integrală a liniei de credit;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În situaţia în care finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite Fondului după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat, iar suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) * procent de garantare.
    (3) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune/transmite la sediul social al F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (4) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, iar aceasta este obligată să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz. Documentele solicitate în completare se depun de către instituţia de credit la sediul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 28 alin. (1), se vor ataşa de F.N.G.C.I.M.M., F.C.G.R. sau F.R.C., după caz, la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 28
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 27, a asumării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 10 pct. 1-5 după caz, din Schema de ajutor de stat, prevăzută în Anexa la O.U.G. nr. 18/2024, după caz, şi a respectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 13 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) şi (2) din Procedura de implementare a Programului IMM PLUS.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia de a transmite contractele de garantare şi acordurile de finanţare, în original, obligaţia F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa termenului prevăzut la alin. (7).
    (4) F.N.G.C.I.M.M., F.C.G.R. sau F.R.C., după caz, respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii documentaţiei de plată ulterior expirării termenului de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 27 şi/sau a neasumării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 10 pct. 1-5, din Schema de ajutor de stat, Anexa la OUG nr. 18/2024, după caz, a nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 13 alin. (1) şi art. 26 alin. (1) şi (2), precum şi în situaţia în care pentru beneficiarul finanţării a fost emisa o Decizie de recuperare/stopare a ajutorului de stat, ca urmare a utilizării finanţării garantate pentru activităţi neeligibile/neautorizate în cadrul Programului, acestea fiind considerate esenţiale în analiza cererii de plata, neputând fi complinite prin prezentarea altor documente sau prin îndeplinirea în alt mod a obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură.
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi MF cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata garanţiei se face de către MF într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în numele şi contul statului se plătesc instituţiei de credit de către MF de la bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 29
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, MF transmite F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, transmite înscris spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) În cazul în care comunicarea înscrisului potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, la sediul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, sau pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Anunţul prevăzut la alin. (3) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) denumirea debitorului;
    b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară.

    (5) În cazul în care înscrisul se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (6) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea garanţiei este de 15 zile de la data comunicării înscrisului.
    (7) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (6), înscrisul devine titlu executoriu.
    (8) Titlul executoriu prevăzut la alin. (7) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate (confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, din care rezultă efectuarea procedurii de afişare);
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (9) Dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor rezultate din plata către instituţiile de credit a valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R sau F.R.C., după caz, se calculează şi se comunică, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.
    (10) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (11) F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz a cererii de plată transmise de către instituţia de credit, şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (12) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (13) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi MF în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către MF şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz.
    (14) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, MF poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, ANAF să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmisă de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, după caz.
    (15) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către Ministerul Finanţelor şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, Ministerul Finanţelor emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (16) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală de rang I sau rang secund, după caz, în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor.

    CAP. IX
    Recuperarea creanţelor
    ART. 30
    (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.
    (2) Pentru sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, prin program, în numele şi contul statului, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt comunicate şi recuperate de către acestea.
    (3) În cazul creditelor de investiţii, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanţiilor, valorificarea activelor finanţate prin credit, a ipotecilor legale constituite asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (constituite pentru garantarea creditele de investiţii în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit), care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) se eliberează şi se distribuie proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, între statul român, prin Ministerul Finanţelor, şi instituţia de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.
    (5) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să înştiinţeze din oficiu instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea preţului.
    (6) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.
    (7) Instituţia de credit va introduce în contractele de credit şi în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanţiilor colaterale prevăzute la art. 2 lit. h) din anexa la OUG 18/2024, precum şi a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiţii, altele decât obiectul finanţat prin credit şi garanţia de stat, clauze din care să rezulte calitatea de cocreditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanţelor.
    (8) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către instituţia de credit a garanţiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente creditului, precum şi cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite instituţiei de credit de statul român. Instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale este obligată să înştiinţeze, din oficiu, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a participa la distribuirea preţului.
    (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (8), instituţia de credit va distribui şi va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată şi data încasării acesteia de către instituţia de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.
    (10) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanţiilor accesorii finanţării garantate, instituţia de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obţinute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoţită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanţiilor şi sumele recuperate, precum şi documentele justificative din care rezultă valoarea creanţelor instituţiei de credit şi a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanţiilor.
    (11) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (9) şi datele din documentele justificative potrivit alin. (10), părţile vor proceda la regularizare.
    (12) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (9), instituţia de credit datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituţia de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.
    (13) Dacă creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate pentru creditele de investiţii în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (9) şi (11), fie în cazul în care activele finanţate prin credit sau celelalte garanţii constitute la creditele de investiţii nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanţei, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (14) Pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor plătite instituţiei de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului, suplimentar faţă de sumele recuperate prevăzute la alin. (9), organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţelor datorate în temeiul contractului de garantare.
    (15) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei, după efectuarea de către MF a plăţii valorii de executare a garanţiilor de stat acordate şi comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 29 alin. (8), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către acestea.
    (16) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 12 alin. (2) şi (3) din Schema de Ajutor de Stat de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (17) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, după efectuarea de către MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, transmite înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, ANAF, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanţiei ca o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, precum şi documentaţia aferentă acordării garanţiei

    ART. 31
    Anexele nr. 1a-1d şi 2-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.

    ANEXA 1a

        la ANEXĂ
                        Domenii/Sectoare de activitate eligibile
                          aferente componentei IMM PROD PLUS*)
     *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024.
        1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
        1320 Producţia de ţesături
        1330 Finisarea materialelor textile
        1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
        1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
        1393 Fabricarea de covoare şi mochete
        1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
        1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
        1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
        1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
        1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
        1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
        1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
        1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
        1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
        1420 Fabricarea articolelor din blană
        1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
        1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
        1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
        1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
        1520 Fabricarea încălţămintei
        1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
        1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
        1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
        1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
        1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
        1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
        1711 Fabricarea celulozei
        1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
        1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
        1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
        1723 Fabricarea articolelor de papetărie
        1724 Fabricarea tapetului
        1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
        2011 Fabricarea gazelor industriale
        2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
        2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
        2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
        2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
        2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
        2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
        2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
        2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
        2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
        2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
        2052 Fabricarea cleiurilor
        2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
        2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
        2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
        2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
        2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
        2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
        2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
        2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
        2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
        2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
        2229 Fabricarea altor produse din material plastic
        2311 Fabricarea sticlei plate
        2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
        2313 Fabricarea articolelor din sticlă
        2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
        2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
        2320 Fabricarea de produse refractare
        2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
        2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
        2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
        2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
        2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
        2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
        2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
        2351 Fabricarea cimentului
        2352 Fabricarea varului şi ipsosului
        2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
        2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
        2363 Fabricarea betonului
        2364 Fabricarea mortarului
        2365 Fabricarea produselor din azbociment
        2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
        2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
        2391 Fabricarea de produse abrazive
        2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
        2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
        2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
        2431 Tragere la rece a barelor
        2432 Laminare la rece a benzilor înguste
        2433 Producţia de profile obţinute la rece
        2434 Trefilarea firelor la rece
        2441 Producţia metalelor preţioase
        2442 Metalurgia aluminiului
        2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
        2444 Metalurgia cuprului
        2445 Producţia altor metale neferoase
        2451 Turnarea fontei
        2452 Turnarea oţelului
        2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
        2454 Turnarea altor metale neferoase
        2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
        2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
        2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
        2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
        2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
        2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
        2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
        2562 Operaţiuni de mecanică generală
        2571 Fabricarea produselor de tăiat
        2572 Fabricarea articolelor de feronerie
        2573 Fabricarea uneltelor
        2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
        2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
        2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
        2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
        2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
        2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
        2612 Fabricarea altor componente electronice
        2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
        2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
        2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
        2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
        2652 Producţia de ceasuri
        2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
        2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
        2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
        2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
        2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii
        2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
        2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
        2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
        2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
        2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
        2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
        2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
        2790 Fabricarea altor echipamente electrice
        2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
        2812 Fabricarea de motoare hidraulice
        2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
        2814 Fabricarea de articole de robinetărie
        2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie
        2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
        2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
        2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
        2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
        2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
        2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
        2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
        2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
        2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
        2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
        2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
        2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
        2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
        2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
        2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
        2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
        2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
        2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
        2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
        2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
        3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
        3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
        3020 Fabricarea materialului rulant
        3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
        3091 Fabricarea de motociclete
        3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
        3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
        3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
        3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
        3103 Fabricarea de saltele şi somiere
        3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
        3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
        3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
        3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
        3230 Fabricarea articolelor pentru sport
        3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
        3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
        3291 Fabricarea măturilor şi periilor
        3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
        3511 Producţia de energie electrică
        3521 Producţia gazelor

    ANEXA 1b

        la Anexă
                        Domenii/Sectoare de activitate eligibile
                         aferente componentei CONSTRUCT PLUS*)
     *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024.
    A. Pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM-urilor
        4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
        4120 Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
        4211 Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor
        4212 Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane
        4213 Construcţia de poduri şi tuneluri
        4221 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide
        4222 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
        4291 Construcţii hidrotehnice
        4299 Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a.
        4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
        4312 Lucrări de pregătire a terenului
        4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
        4321 Lucrări de instalaţii electrice
        4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
        4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
        4331 Lucrări de ipsoserie
        4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
        4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
        4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
        4339 Alte lucrări de finisare
        4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
        4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
        7111 Activităţi de arhitectură
        7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
        7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

    B. Pentru beneficiarii UAT
        8411 Servicii de administraţie publică general


    ANEXA 1c

        la Anexă
                        Domenii/Sectoare de activitate eligibile
                        aferente componentei IMM ROMÂNIA PLUS*)
     *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024.
    A. 210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
        220 Exploatarea forestieră
        230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
        240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
        510 Extracţia cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
        520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
        610 Extracţia petrolului brut
        620 Extracţia gazelor naturale
        710 Extracţia minereurilor feroase
        721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
        729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
        811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
        812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
        891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
        892 Extracţia turbei
        893 Extracţia sării
        899 Alte activităţi extractive n.c.a.
        910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
        990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
        1811 Tipărirea ziarelor
        1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
        1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
        1814 Legătorie şi servicii conexe
        1820 Reproducerea înregistrărilor
        1910 Fabricarea produselor de cocserie
        1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
        2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
        3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
        3211 Baterea monedelor
        3311 Repararea articolelor fabricate din metal
        3312 Repararea maşinilor
        3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
        3314 Repararea echipamentelor electrice
        3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
        3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
        3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
        3319 Repararea altor echipamente
        3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
        3512 Transportul energiei electrice
        3513 Distribuţia energiei electrice
        3514 Comercializarea energiei electrice
        3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
        3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
        3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
        3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
        3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
        3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
        3812 Colectarea deşeurilor periculoase
        3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
        3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
        3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
        3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
        3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
        4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
        4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
        4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
        4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
        4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
        4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
        4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
        4932 Transporturi cu taxiuri
        4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
        4941 Transporturi rutiere de mărfuri
        4942 Servicii de mutare
        4950 Transporturi prin conducte
        5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
        5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
        5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
        5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
        5110 Transporturi aeriene de pasageri
        5121 Transporturi aeriene de marfă
        5122 Transporturi spaţiale
        5210 Depozitări
        5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
        5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
        5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
        5224 Manipulări
        5229 Alte activităţi anexe transporturilor
        5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
        5320 Alte activităţi poştale şi de curier
        5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
        5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
        5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
        5590 Alte servicii de cazare
        5610 Restaurante
        5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
        5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
        5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
        5811 Activităţi de editare a cărţilor
        5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
        5813 Activităţi de editare a ziarelor
        5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
        5819 Alte activităţi de editare
        5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
        5829 Activităţi de editare a altor produse software
        5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
        5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
        5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
        5914 Proiecţia de filme cinematografice
        5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
        6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
        6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
        6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
        6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
        6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
        6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
        6201 Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client)
        6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
        6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul
        6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
        6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
        6312 Activităţi ale portalurilor web
        6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
        6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
        6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
        6622 Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări
        6831 Agenţii imobiliare
        6910 Activităţi juridice
        6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
        7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
        7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
        7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
        7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
        7312 Servicii de reprezentare media
        7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
        7410 Activităţi de design specializat
        7420 Activităţi fotografice
        7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
        7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
        7500 Activităţi veterinare
        7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
        7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
        7830 Servicii de furnizare şi management al forţei de muncă
        7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
        7912 Activităţi ale tur-operatorilor
        7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
        8010 Activităţi de protecţie şi gardă
        8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
        8110 Activităţi de servicii-suport combinate
        8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
        8122 Activităţi specializate de curăţenie
        8129 Alte activităţi de curăţenie
        8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
        8211 Activităţi combinate de secretariat
        8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
        8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
        8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
        8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
        8292 Activităţi de ambalare
        8299 Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.
        8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
        8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
        8421 Activităţi de servicii externe
        8422 Activităţi de apărare naţională
        8423 Activităţi de justiţie
        8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
        8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
        8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie
        8510 Învăţământ preşcolar
        8520 Învăţământ primar
        8531 Învăţământ secundar general
        8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
        8541 Învăţământ superior nonuniversitar
        8542 Învăţământ superior universitar
        8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
        8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
        8553 Şcoli de conducere (pilotaj)
        8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
        8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ
        8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
        8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
        8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
        8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
        8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
        8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
        8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusive spitale
        8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
        8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
        8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
        8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
        8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.
        9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
        9002 Activităţi-suport pentru interpretare artistică (spectacole)
        9003 Activităţi de creaţie artistică
        9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
        9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
        9102 Activităţi ale muzeelor
        9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic
        9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
        9311 Activităţi ale bazelor sportive
        9312 Activităţi ale cluburilor sportive
        9313 Activităţi ale centrelor de fitness
        9319 Alte activităţi sportive
        9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
        9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
        9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
        9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
        9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
        9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase
        9492 Activităţi ale organizaţiilor politice
        9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
        9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
        9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
        9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
        9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
        9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
        9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
        9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
        9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
        9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi ale produselor din blană
        9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
        9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
        9604 Activităţi de întreţinere corporală
        9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
        9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
        9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
        9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
        9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

    B. Domeniile/Sectoarele de activitate eligibile pe componenta IMM ROMÂNIA PLUS care nu au caracter inovator*)
     *) Se exclud cheltuielile cu caracter inovator definite la art. 2 lit. a) pct. 6 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024, şi cele asociate promovării exporturilor.
        4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
        4519 Comerţ cu alte autovehicule
        4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
        4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
        4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
        4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
        4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
        4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
        4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
        4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
        4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
        4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
        4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
        4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
        4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
        4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
        4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
        4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
        4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
        4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
        4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
        4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
        4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
        4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
        4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
        4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
        4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
        4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
        4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
        4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
        4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat
        4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
        4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
        4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului
        4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
        4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
        4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
        4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
        4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
        4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
        4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
        4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
        4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
        4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
        4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
        4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
        4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
        4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
        4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
        4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
        4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
        4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
        4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
        4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
        4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
        4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
        4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
        4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
        4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi softwareului în magazine specializate
        4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
        4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
        4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
        4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate
        4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
        4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
        4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
        4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
        4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
        4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
        4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
        4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
        4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
        4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
        4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
        4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
        4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
        4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
        4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
        4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
        4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
        4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
        4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
        4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
        4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
        721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
        7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
        7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
        7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste


    ANEXA 1d

        la Anexă
                        Domenii/Sectoare de activitate eligibile
                             aferente componentei AGRO PLUS
        111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
        112 Cultivarea orezului
        113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
        114 Cultivarea trestiei-de-zahăr
        115 Cultivarea tutunului
        116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
        119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
        121 Cultivarea strugurilor
        122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
        123 Cultivarea fructelor citrice
        124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
        125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
        126 Cultivarea fructelor oleaginoase
        127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
        128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
        129 Cultivarea altor plante permanente
        130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
        141 Creşterea bovinelor de lapte
        142 Creşterea altor bovine
        143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
        144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
        145 Creşterea ovinelor şi caprinelor
        146 Creşterea porcinelor
        147 Creşterea păsărilor
        149 Creşterea altor animale
        150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
        161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
        162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
        163 Activităţi după recoltare
        164 Pregătirea seminţelor
        170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
        311 Pescuitul maritim
        312 Pescuitul în ape dulci
        321 Acvacultura maritimă
        322 Acvacultura în ape dulci
        1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
        1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
        1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
        1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
        1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
        1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
        1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
        1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
        1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
        1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
        1052 Fabricarea îngheţatei
        1061 Fabricarea produselor de morărit
        1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
        1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
        1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
        1073 Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare
        1081 Fabricarea zahărului
        1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
        1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
        1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
        1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
        1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
        1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
        1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
        1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
        1102 Fabricarea vinurilor din struguri
        1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
        1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
        1105 Fabricarea berii
        1106 Fabricarea malţului
        1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

    ANEXA 2

        la Anexă
            Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor
          cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat IMM PLUS
     Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS beneficiarii care contractează credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:
    - componentelor Programului IMM PLUS, respectiv: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.250.000 de euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 de euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii. Prin excepţie, beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza schemei de ajutor de stat aferentă Programului IMM PLUS. În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.250.000 de euro.

        Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
        Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor, denumit în continuare MF, de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR/FRC, dacă este cazul.
        Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, de către beneficiarul Programului. Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, şi este virat de instituţia de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat asociată Programului, obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz.
        Nivelul comisionului de administrare este de 0,20% şi se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Dobânzile aferente creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanţatorului de către beneficiarul Programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat asociată programului, pentru perioada de maximum 12 de luni de la data acordării creditului, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului, cu excepţia beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, de către MF, sub formă de grant. Valoarea dobânzii calculată pentru maxim 12 luni este limita maximală ce nu poate fi depăşită şi după încetarea plaţii acesteia de către MF, respectiv după încetarea perioada de maxim 12 de luni de la data acordării creditului (data primei utilizări), beneficiarii Programului achită finanţatorului dobânda datorată. În situaţia în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă de plătit depăşeşte cuantumul nominal prevăzut pentru componenta de dobândă prin Acordul de finanţare, valoarea ajutorului de stat efectiv plătit este plafonată la acest nivel, iar beneficiarul are obligaţia de a plăti diferenţa.
        Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru Programul IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS,:

┌────┬──────────────┬────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente-suport│Responsabil │Termen │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M.│Decizia de plată│ │ │
│ │/ F.G.CR./ │referitoare la │ │ │
│ │F.R.C. │sumele de virat │ │ │
│ │comunică │în contul │ │Trimestrial, │
│ │trimestrial │F.N.G.C.I.M.M./ │ │pe toată │
│ │către MF │F.G.C.R./ F.R.C.│ │perioada de │
│ │sumele totale │pentru plata │ │derulare a │
│ │ce trebuie │ajutorului de │F.N.G.C.I.M.M.│schemei de │
│ │alocate din │stat aferent │/ F.G.C.R/ │ajutor de │
│1. │grant în │dobânzilor şi │F.R.C, in │stat, până pe │
│ │vederea │comisioanelor de│calitate de │data de 15 a │
│ │acoperirii │administrare în │administrator │primei luni a │
│ │costului total│cadrul │al schemei │trimestrului │
│ │al finanţării │programului IMM │ │următor, │
│ │însoţite de │PLUS conform │ │pentru │
│ │detalierea pe │prevederilor │ │trimestrul │
│ │: dobânzi şi │Schemei de │ │anterior. │
│ │comisioane de │ajutor de stat │ │ │
│ │administrare │asociate │ │ │
│ │ │Programului │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În termen de │
│ │MF virează │ │ │maximum 10 │
│ │trimestrial în│ │ │zile │
│ │contul de │ │ │lucrătoare de │
│ │tranzit al │ │ │la data │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │înregistrării │
│ │/ F.G.C.R/ │ │MF, în │deciziilor de │
│ │F.R.C. deschis│ │calitate de │plată │
│2. │la ......... │Virament bancar │furnizor de │referitoare la│
│ │(cont curent │ │ajutor de stat│sumele de │
│ │deschis la o │ │ │virat în │
│ │instituţie de │ │ │contul │
│ │credit) │ │ │F.N.G.C.I.M.M.│
│ │dobânda şi │ │ │/ F.G.C.R/ │
│ │comisionul de │ │ │F.R.C, la │
│ │administrare │ │ │Registratura │
│ │ │ │ │generală a MF │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │ │
│ │/ F.G.C.R/ │ │ │ │
│ │F.R.C virează │ │ │În termen de │
│ │fiecărui │ │ │maximum 5 zile│
│ │finanţator │ │F.N.G.C.I.M.M.│de la primirea│
│ │sumele │ │/ F.C.G.R/ │sumelor de la │
│3. │aferente │Virament bancar │F.R.C, în │pct.2 în │
│ │componentei de│ │calitate de │contul │
│ │dobândă din │ │administrator │F.N.G.C.I.M.M.│
│ │grantul │ │al schemei. │/ F.G.C.R/ │
│ │acordat de │ │ │F.R.C │
│ │furnizorul de │ │ │ │
│ │ajutor de │ │ │ │
│ │stat. │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Situaţia │ │Lunar, pe │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│garanţiilor │ │toată perioada│
│ │/ F.G.CR./ │acordate şi a │ │de derulare a │
│ │F.R.C. │comisionului de │ │schemei de │
│ │comunică lunar│risc - Anexa 2c │ │ajutor de │
│ │către MF │la Convenţia │ │stat, cel mai │
│ │sumele totale │privind │F.N.G.C.I.M.M.│târziu până în│
│ │ce trebuie │implementarea │/ F.G.C.R/ │penultima zi │
│4. │alocate din │schemei de │F.R.C, in │lucrătoare a │
│ │grant în │ajutor de stat │calitate de │lunii │
│ │vederea │IMM PLUS │administrator │următoare │
│ │acoperirii │componentele – │al schemei │lunii pentru │
│ │costului total│IMM ROMÂNIA │ │care se face │
│ │al │PLUS, AGRO PLUS,│ │raportarea, │
│ │comisionului │IMM PROD PLUS, │ │prin │
│ │de risc │CONSTRCT PLUS, │ │intermediul │
│ │ │INNOVATION PLUS │ │poştei │
│ │ │. │ │electronice │
└────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────┘    ANEXA 3

        la Anexă
                                       CONVENŢIE
                        privind implementarea schemei de ajutor
              de stat IMM PLUS pentru componentele acesteia - IMM ROMÂNIA
            PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS
     Încheiată în temeiul art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, denumită în continuare OUG nr. 18/2024, între:
        Ministerul Finanţelor, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de .........., în calitate de .........., denumit în continuare M.F.,
        şi
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A./Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. ............., înmatriculat în registrul comerţului sub nr. ....., cod unic de înregistrare ........, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. ......... şi în Registrul special al IFN sub nr. ......., reprezentat de ............, în calitate de ............., şi de ..........., în calitate de .........., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C.,/F.G.C.R. ...........

    În scopul derulării următoarelor componente ale schemei de ajutor de stat IMM PLUS: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS şi CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) lit. a) - e) din Anexa la OUG nr. 18/2024, părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    ART. 1
    Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M./F,G,C,R,/F.R.C, după caz, de către MF, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanţiilor şi acordarea granturilor prevăzute la art. 3 - 6 din Schema de ajutor de stat IMM PLUS şi componentele acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS, prevăzută în Anexa la OUG nr. 18/2024, în cadrul componentelor IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS, denumite în continuare IMM ROMÂNIA PLUS, Programul AGRO PLUS, Programul IMM PROD PLUS Programul CONSTRUCT PLUS şi Programul INNOVATION PLUS.

    ART. 2
        Componentele schemei de ajutor de stat sunt următoarele:

    (1) IMM ROMÂNIA PLUS, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-upuri, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente, respectiv AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS, INNOVATION PLUS.

    (2) AGRO PLUS, de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, inclusiv start-upuri, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie;

    (3) IMM PROD PLUS, pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-upuri, precum şi de către întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, pentru următoarele obiective:
    - încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie;
    – reconversia de la intermediere la producţie;
    – digitalizarea activităţii;
    – alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie;


    (4) CONSTRUCT PLUS destinată proiectelor privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor şi unităţile administrativ-teritoriale, cu două subcomponente:
    - subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-upuri;
    – subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor;


    (5) INNOVATION PLUS, în vederea sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie care deţin o componentă de inovare, a celor care realizează invenţii şi inovaţii şi a susţinerii activităţilor care promovează exportul IMM-urilor şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, constând în activităţi care să conducă la stimularea exporturilor româneşti, respectiv la susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate, stimularea comerţului online şi a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, şi care activează în industria exportatoare nepoluantă.


    ART. 3
    (1) În cadrul componentelor IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS se acordă garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2023/C 101/03, cu modificările şi completările ulterioare denumită în continuare Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.
    (2) Pentru creditele/liniile de credit prevăzute la alin. (1), valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 lei.
    (3) Durata maximă a finanţărilor prevăzute la alin. (2) este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (4) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, fără posibilitate de prelungire.
    (5) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.
    (6) În cazul beneficiarilor schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit garantate conform art. 3 alin. (2), cu excepţia creditelor acordate beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii, MF finanţează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii în procent de 100% pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, din bugetul MF - Acţiuni generale, de la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat", în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 iulie 2026 inclusiv.
    (7) Schema de ajutor de stat prevăzută în Anexa la OUG nr. 18/2024, este implementată de către M.F., prin F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat conform căreia MF are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. prin efectul legii.

    ART. 4
    (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) lit. a)-e) coroborate cu cele ale art. 12 alin. (1) din anexa la OUG nr. 18/2024, prin prezenta convenţie F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R este mandatat să garanteze în numele şi pe contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit beneficiarilor definiţi la art. 2 lit. a) din Anexa la OUG nr. 18/2024, eligibili în cadrul componentelor Programului IMM PLUS conform art. 7 din anexa la OUG nr. 18/2024, şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Program.
    (2) Valoarea garanţiei de stat acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.1 din Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii, al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10.000.000 lei. Pentru sectoarele agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 5.000.000 lei.

    ART. 5
    (1) Costul total al creditelor şi garanţiei acordate în cadrul Programului IMM PLUS, se compune din:
    b) rata dobânzii - rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă, diferenţiată astfel:
    a1) componenta IMM ROMÂNIA PLUS - pentru creditele de investiţii, marja este de maximum 1,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru marja este de maximum 1,9% pe an;
    a2) componenta IMM PROD PLUS - pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile Programului, marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an, şi de maximum 1,9% pe an pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie;
    a3) componenta CONSTRUCT PLUS- pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.;
    a4) componenta AGRO PLUS - pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.;
    a5) componenta INNOVATION PLUS - pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.
        Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);

    b) comisionul de risc - comisionul de risc datorat MF de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi categoria beneficiarului, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR /FRC, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Pentru garanţiile acordate beneficiarilor în cadrul Programului se percep comisioane de risc, astfel:
    a) pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii: la nivelul de 0,25% pentru primul an de garantare, de 0,5% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 1% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat;
    b) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mari, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a UAT-urilor se percep comisioane de risc la nivelul celor aferente întreprinderilor mari, respectiv: la nivelul de 0,5% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4 - 6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
        Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

        Procentul comisionului de risc va fi stabilit prin ordin al ministrului finanţelor diferenţiat în funcţie de durata şi beneficiarul garanţiei de stat, cu respectarea paragrafului paragrafului 47 lit. b) din Cadrul temporar de criza şi de tranziţie

    c) comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., pentru perioada de derulare a schemei de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MF - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate Programului. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data plăţii de către MF a valorii de executare a garanţiei,, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei estimat la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Pentru anul 2024, nivelul comisionului de administrare este de 0,20% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, sau, după caz, până la data plăţii de către MF a valorii de executare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat. Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12.
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat."

        În cazul în care cererea de plată este formulată după expirarea perioadei de valabilitate a finanţării, comisionul de administrare şi de risc se datorează până la scadenţa finală a finanţării garantate prevăzută în contractual de credit. Dacă cererea de plată se transmite în interiorul perioadei de derulare a finanţării garantate, comisionul de administrare şi de risc se datorează până la data plăţii efective a valorii de executare a garanţiei fără a depăşi scadenta finala a finanţării garantate prevăzute în contractul de credit.
    (2) Subvenţiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. cu instituţiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat asociata programului din bugetul MF - Acţiuni generale către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. este prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS.
    (3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. /F.R.C./F.G.C.R. şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii programului, în condiţiile legii.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 6
        M.F., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Programului;
    b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F. cu respectarea paragrafului 47 lit. b) din Cadrul temporar de criza şi de tranziţie, şi al comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. datorat de beneficiarul Programului;
    c) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanţiei şi a Addendumului, dacă este cazul, transmise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanţiei de stat, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;
    d) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii;
    e) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    f) să informeze F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1).


    ART. 7
        F.N.G.C.I.M.M. ./F.G.C.R./F.R.C., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. lista cu instituţiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 3 alin. (1) din prezenta Convenţie de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului;
    b) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, în limita plafonului total alocat fiecărui finanţator, şi/sau realocări între instituţiile de credit, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor;
    c) să încheie convenţii de garantare şi de plată a granturilor cu instituţiile de credit participante în Program pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS, conform modelului standard aprobat;
    d) să predea M.F. o copie certificată a convenţiei de garantare şi de plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    e) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile O.U.G. nr. 18/2024, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de instituţia de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;
    f) să analizeze solicitările de garantare formulate de instituţiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de acestea şi în funcţie de tipul modificării şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    g) să notifice instituţiei de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc;
    h) să semneze şi să transmită instituţiei de credit exemplarele originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare, în fUncţie de numărul semnatarilor;
    i) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile;
    j) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a granturilor;
    k) să transmită M.F. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poştei electronice, situaţia garanţiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. j) utilizând formularele din anexele nr. 2a, 2b, 2c, 2d la prezenta convenţie;
    l) să aprobe cererea de plată a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute la Cap. VIII din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS", în convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi în contractele de garantare încheiate cu instituţiile de credit şi cu beneficiarii;
    m) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    n) să comunice M.F. Addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    o) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C a cererii de plata transmisa de instituţia de credit şi să comunice decizia de revocare instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    p) să restituie instituţiei de credit cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanta a principalului sau la solicitarea instituţiei de credit;
    q) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl comunice debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F. şi instituţiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plata-;
    r) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. anunţurile în care se menţionează că au fost emise titluri de creanţă bugetară pe numele debitorilor;
    s) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. q), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, şi de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
    ş) să transmită MF o copie după adresa ANAF prin care se confirmă înregistrarea în evidenţa fiscală a sumei plătite de Ministerul Finanţelor;
    t) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    ţ) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 12 din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, şi INNOVATION PLUS", precum şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    u) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    v) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convenţională, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    w) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS, după caz, şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;
    x) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS, solicitate de M.F.;
    y) să informeze MF, într-un termen rezonabil, anterior termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvenţă/faliment a beneficiarilor Programului pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS pentru înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate.
    z) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, după efectuarea de către MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., după caz, transmite înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, ANAF, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanţiei ca o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, precum şi documentaţia aferentă acordării garanţiei;


    ART. 8
        M.F., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligaţii:
    a) să vireze trimestrial, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, în lei, componentele de grant, reprezentând subvenţia de dobândă şi comisioane de administrare, aprobate de administratorul schemei, în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. şi înscris în Decizia de plată prevăzută în anexa nr. 1a la prezenta convenţie; termenul curge de la data înregistrării deciziei de plată emise de către administratorii schemei, la Registratura generală a M.F.
    b) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. şi instituţiei de credit, eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    c) să informeze F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 10 alin. (1);


    ART. 9
        F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuţiilor delegate, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;
    b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;
    c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu şi să păstreze documentaţia timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat.;
    d) să transmită Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei de ajutor de stat, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    f) să transmită lunar un tablou de bord către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare - Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
    g) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit finanţatoare, iar beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru trebuie să accepte şi să faciliteze controlul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    h) să vireze în termenele stabilite, fiecărei instituţii de credit valoarea cumulată a granturilor reprezentând dobânda lunară;
    i) să transmită trimestrial, în prima luna a trimestrului următor, către M.F. notificările de plată aferente comisionului de administrare pentru garanţiile acordate în trimestrul anterior sau în baza notificării de plată anuale pentru garanţiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;
    j) să transmită lunar către M.F. notificările aferente comisionului de risc pentru garanţiile acordate în luna anterioară sau în baza notificării anuale pentru garanţiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;
    k) în situaţia în care F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau cele ale Acordului de finanţare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementării interne de recuperare aprobate de F.N.G.C.I.M./F.G.C.R./F.R.C..
     Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE;

    l) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul programului conform prevederilor art. 10 lit. b) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS" şi să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare instituţie de credit;
    m) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului conform prevederilor art. 10 lit. c) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS".


    CAP. III
    Raportări
    ART. 10
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. va transmite M.F. următoarele raportări:
    a) situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către instituţiile de credit, prevăzută în anexa nr. 2a;
    b) situaţia garanţiilor acordate şi a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2b;
    c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate prevăzută în anexa nr. 2c;
    d) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2d.
    e)

    (2) Anexele nr. 2a - 2d, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M. ./F.G.C.R./F.R.C., se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.
    (4) La solicitarea M.F., F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C. va transmite informaţii referitoare la estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F. urmează să le efectueze în contul instituţiilor de credit atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.

    ART. 11
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 12
    (1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. conform prevederilor cap. VIII din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS".
    (2) La solicitarea instituţiei de credit de retragere a cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C.

    ART. 13
    (1) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. transmite M.F. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea "bun de plată" în cazul aprobării cererii de plată.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F. efectuează plata valorii de executare a garanţiei către Finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M ./F.G.C.R./F.R.C. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. a cererii de plată.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei se face de către M.F. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, într-un cont unic al instituţiei de credit.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C. se diminuează valoarea finanţării garantate restante, F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R./F.R.C. va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite M.F., în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

    ART. 14
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) Utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MF, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea înscrisului nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) - (7) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS".
    (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul- beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, şi de documentele prevăzute în procedura de acordare a garanţiilor de stat, a grantului, stabilire a plafoanelor de garantare şi bugetului pe componente şi regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum şi convenţiile de garantare şi plată a grantului şi convenţiile de implementare, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M./F.G.C.R./F.R.C. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (6) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului se face de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F., debitorul-beneficiar al finanţării garantate datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate şi comunicate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (8) Garanţiile legale prevăzute la art. 12 alin. (1) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS" se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 12 alin. (1) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS" de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (10) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (11) În cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, anterior efectuării de Ministerul Finanţelor a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, Ministerul Finanţelor poate mandata direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, ANAF, să solicite înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate ca o creanţă sub condiţie, pe baza documentaţiei aferente acordării garanţiei transmise Ministerului Finanţelor de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R., anterior termenului-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 15
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.

    ART. 16
        Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 17
        Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 15 şi 16, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 18
    (1) Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
    (2) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.

    ART. 19
        Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 20
        Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
    M.F. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general telefon/fax:
    – director general adjunct - back office telefon:............; fax:..............

        MF - Direcţia generală ajutor de stat
    - director general
        telefon:............; fax:..............


        F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C. - Departamentul - director coordonator telefon:............; fax:..............


    ART. 21
        Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 22
    Anexele nr. 1, 1a şi 2a - 2d fac parte integrantă din prezenta Convenţie.

    ART. 23
    (1) Prezenta Convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD , CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 24
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA pLuS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS , CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C., dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţi prin convenţie.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F. la data de ............ şi de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C. la data de ............., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F. şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R./F.R.C.

    ANEXA 1

        la Anexa nr. 3
        FONDUL ................................
        Str. .................. nr. ..., localitatea .....................
        Persoana de contact .................., telefon .................
        Înscris nr. ...... din data de..............
        Către:..................*),
        *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.

        Spre ştiinţă:..........**)
        **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

     Întrucât la termenul din data de .............. beneficiarul .............., cu sediul social în localitatea .............., str. .............. nr. ..., bloc ..., scară ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/judeţul .............., telefon .............., fax , e-mail ............................, înregistrat la registrul comerţului cu numărul .............., cod unic de înregistrare .............., nu a achitat creditul acordat în cadrul Programului IMM PLUS - componenta .............., de instituţia de credit ..............***), cu sediul în localitatea .............., str. .............. nr. ..., bloc ..., etaj ..., sectorul/judeţul .............., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. .... din data de.............., s-a întocmit, în temeiul art. 14 alin. (1) din anexa la OUG nr. 18/2024 şi al art. 30 alin. (2) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS", prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
        ***) Se completează denumirea instituţiei de credit finanţatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului IMM PLUS.

┌──────────┬─────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │contractului│ │
│ │ │de garantare│ │
│ │ │a creditului│ │
│ │ │de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│Natura │Scadenţa │creditului/ │Cuantumul│
│obligaţiei│obligaţiei │liniei de │sumei │
│bugetare │bugetare****)│credit │datorate │
│ │ │pentru │- lei - │
│ │ │capital de │ │
│ │ │lucru │ │
│ │ │garantate în│ │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Componentei │ │
│ │ │....... │ │
├──────────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴────────────┴─────────┘

        ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor.

        Sumele menţionate mai sus se achită în contul ..............
        Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului.
     Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului înscris nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 30 alin. (7) din "Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS", prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
        Data emiterii ..............
        Director,
        Numele şi prenumele ..............
        Semnătura ..............
        L.S.

    ANEXA 1a

    la Anexa nr. 3
        DECIZIE DE PLATĂ
        a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C.,
        după caz, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat
        asociată Programului IMM PLUS - componentele IMM INVEST ROMÂNIA,
        AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS
    Către: Ministerul Finanţelor
    Direcţia Generala Ajutor de Stat

     În temeiul art. ... din schema de ajutor de stat IMM PLUS, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024, va solicităm plata ajutorului de stat, în suma ........ lei, stabilit de F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C., după caz, în calitate de administrator al schemei pentru componenta/componentele ......., pentru trimestrul..., reprezentând comisionul de administrare şi componenta de dobănda conform următorului centralizator.
        Centralizatorul sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., F.G.C.R. sau F.R.C, după caz:

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Valoare│ │ │
│ │ │totală │ │Componenta │
│Nr. │Instituţia│grant │Componenta│comision de │
│crt.│de credit │(lei), │de dobândă│administrare│
│ │ │din │ │(lei) │
│ │ │care: │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┘


        Va rugăm să viraţi suma de ........... lei în contul nostru curent nr. ................... deschis la .....................
        Director
        General,

    ANEXA 2a

        la Anexa nr. 3
        SITUAŢIA
        utilizării plafonului de garantare la data de .........

┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬──────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┤
│ │Denumire │Număr │ │Valoarea │ │
│Nr. │instituţie│contracte│Plafon│garanţiilor│Plafon │
│crt.│de credit │in │alocat│emise │neutilizat│
│ │ │derulare │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │... │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./ F.G.C.R.,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Programului IMM PLUS - componenta ............
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2b

        la Anexa nr. 3
        SITUAŢIA
        garanţiilor emise de către
        F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R. şi a comisionului de risc
        aferent la data de ..............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │
│ │ │ │ │ │ │comisionului de │comisionului de │
│ │ │Valoare garantată │Valoarea │Alte intrări │Total intrări │risc aferent │risc aferent │
│ │ │emisă │garanţiilor repuse │ │ │garanţiilor emise │garanţiilor emise │
│Nr │Denumirea │ │ │ │ │pe perioada │după încetarea │
│crt.│Instituţiei│ │ │ │ │ajutorului de stat │ajutorului de stat │
│ │de credit ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 = 3 + 5│10 = 4 + │11 │12 │13 │14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 │6 + 8 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BANCA 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BANCA 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R.
        Mod de completare
    - Acest formular se completează în cadrul programului IMM INVEST plus-componenta ............., cu valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului, până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat, la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2c

        la Anexa nr. 3
        SCADENŢARUL ESTIMATIV
        al rambursărilor de rate de capital aferente
        împrumuturilor Garantate de către
        F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R,
        la data de .............

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────┤
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │ │
│ │ │de capital │de capital │de capital │de capital │de capital │de capital │de capital │ │
│ │Denumirea │în primul an│în al 2-lea │în al 3-lea │în al 4-lea │în al 5-lea │în al 6-lea │în al 7-lea │ │
│Nr │instituţiei│al │an al │an al │an al │an al │an al │an al │TOTAL│
│crt.│de credit │contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│ │
│ │ │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │ │
│ │ │(în valuta │(în valuta │(în valuta │(în valuta │(în valuta │(în valuta │(în valuta │ │
│ │ │contract) │contract) │contract) │contract) │contract) │contract) │contract) │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────┤
│ │BANCA 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────┤
│ │BANCA 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R.
        Mod de completare
    - Pentru garanţiile aflate în portofoliu pentru componenta ........ în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.


    ANEXA 2d

        la Anexa nr. 3
        RAMBURSĂRILE
        de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor
        împrumuturilor Garantate de către
        F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R, la data de.........

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ │Renunţări / │ │ │ │
│ │ │Rambursări de │Diminuări la │Valoare garanţii │Valoarea │Total ieşiri │
│ │Denumire │capital efectuate │contracte de │refuzate la plată │garanţiilor plătite│ │
│Nr │Instituţiei │ │garantare │ │ │ │
│crt.│de credit ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │în anul │în luna │în anul │în luna │în anul │în luna │În anul │în luna │în anul │
│ │ │de │de │de │de │de │de │de │de │de │de │
│ │ │raportare│raportare│raportare│raportare│raportare│raportare│raportare│raportare│raportare│raportare│
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 = 3 + │12 = 4 + │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │5 + 7 + 9│6 + 8 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BANCA 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │BANCA 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R.
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează în cadrul programului IMM INVEST PLUS-componenta ........... rambursările de capital efectuate de beneficiari, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de F.N.G.C.I.M.M./F.R.C./F.G.C.R, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plata soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului, până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat, la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 4

        la Anexă
        CONVENŢIE
        de garantare şi plată a granturilor pentru Programul IMM PLUS
        şi a componentelor acestuia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS,
    IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS
        Încheiată între următoarele părţi:
        Finanţatorul ................, cu sediul social în ................, str. ................, nr. ..., telefon/fax ................, cod unic de înregistrare ................, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. ................ şi în Registrul Bancar sub nr................., reprezentat de ................ în calitate de ................ şi de ................ în calitate de ................, denumit în continuare instituţie de credit/finanţator,
        Şi
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. IFN S.A. /Fondul Român de contragarantare s.A. cu sediul social în Bucureşti, str. ................, nr. ..., sectorul ...., înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. ......, cod unic de înregistrare ................., reprezentat de ................., în calitate de ................., şi de ................., în calitate de ................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C, după caz, sau Fond.

        În scopul derulării schemei de ajutor de stat IMM PLUS - prin componentele acesteia- IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS denumită în continuare Programul, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. 1
    DEFINIŢII
    ART. 1.1.
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) Beneficiarul Programului:
    a.1. Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, beneficiarul este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, inclusiv start-upuri
    a.2. Pentru componenta AGRO PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, asociaţiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse Agricole, piscicole şi produse alimentare, cu exceptia băuturilor şi tutunului, inclusiv start-upuri;
    a.3. Pentru componenta IMM PROD PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri;
    a.4. Pentru subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piata medie din sectorul construcţiilor din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, precum şi arhitecţii, aşa cum sunt reglementaţi în Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură inclusiv start-upuri
    a.5. Pentru subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor, din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul subprogramului de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale este municipiul, oraşul, comuna, care are proiecte ce presupun finanţarea unor activităţi economice în sectorul construcţiilor.
    a.6. pentru componenta INNOVATION PLUS, beneficiarul schemei de ajutor de stat este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start- upuri, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi care au în componenta cheltuielilor legate de activitatea inovatoare a unei întreprinderi. Prin cheltuială cu caracter inovator se înţelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activităţi, creşterea productivităţii mijloacelor fixe, achiziţionate şi/sau dezvoltate în interiorul companiei indiferent de domeniul de activitate, precum şi cheltuielile aferente achiziţionării sau încorporării unor produse/soluţii noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, şi cheltuielile operaţionale accesorii finanţării obiectului de activitate prin programul INNOVATION;

    b) Microîntreprindere şi întreprindere mică - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) Întreprindere mijlocie - întreprindere care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    d) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro.
    e) Unitate administrativ-teritorială - UAT - municipiul, oraşul sau comuna care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor.
    f) Instituţie de credit/finanţator - entitate definită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    g) Credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit.
    h) Contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M. F.G.C.R./F.R.C, după caz, în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor denumit în continuare M.F., reprezentat de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C, după caz, se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit, iar beneficiarul Programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.
    i) Garant - Statul Român prin M.F. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului.
    j) Procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală.
    k) Riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite.
    l) Valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit.
    m) Comision de risc - comisionul datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R./F.R.C, după caz pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., ca procent diferenţiat în funcţie de durata şi categoria beneficiarului garanţiei de stat, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR /FRC, dacă este cazul. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    n) Comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C., după caz, pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
    o) Finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contactului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C., după caz, în baza mandatului acordat de către M.F., acordă o garanţie în numele şi contul statului în condiţiile prezentei Convenţii;
    p) Garanţie de stat - angajamentul expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz., în numele şi pe contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la schema de ajutor de stat nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.
    q) Garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de beneficiar. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin MF, şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare.
    r) Soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.
    s) Declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit şi clauzele contractului de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz.
    t) Perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii statului român reprezentat de MF, referitor la garanţia de stat acordata în baza mandatului încredinţat F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.
    u) Acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, aprobată prin OUG nr.18/2024.
    v) Codul RUE - codul unic atribuit unui beneficiar al Programului în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.imminvest.ro, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în Programul IMM PLUS.
    w) Ajutor de stat sub forma de Grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării finanţării
    x) Ajutoarele de stat sub forma de garanţii de stat: valoarea garanţiei de stat
    y) Ajutorul de stat total: suma rezultată prin cumularea ajutorului de stat sub forma de garant cu cel sub forma de garanţie, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 2.250.000 euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare şi 335.000 eur/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii.
        Prin excepţie, beneficiarii componentei AGRO PLUS din domeniul agriculturii primare, pescuitului şi acvaculturii beneficiază de un ajutor de stat total , dar nu mai mult de echivalentul în lei a 280.000 euro/întreprindere întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv echivalentul a 335.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniile pescuitului şi acvaculturii şi nu beneficiază de dobândă finanţată de la bugetul de stat în baza schemei de ajutor de stat.
        În cazul UAT-urilor, valoarea grantului acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 2.250.000 euro.

    z) Data acordării creditului - data primei trageri a creditului, respectiv parţială sau integrala.


    ART. 1.2.
        Obiectivul programului IMM ROMÂNIA PLUS:

    (1) Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS obiectivul Programului consta în acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up uri, de către instituţiile de credit, cu excepţia activităţilor cuprinse în cadrul celorlalte componente: AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS şi INNOVATION PLUS.

    (2) Pentru componenta AGRO PLUS obiectivul Programului consta în acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv start-up uri, de către instituţiile de credit din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

    (3) Pentru componenta IMM PROD PLUS obiectivul Programului consta în asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor realizate de către întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, precum şi de către întreprinderile mici cu capitalizare de piata medie pentru:
    a) încurajarea producţiei autohtone de bunuri de larg consum, creşterea capacităţii de producţie;
    b) reconversia de la intermediere la producţie;
    c) digitalizarea activităţii;
    d) alinierea/îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în cadrul proceselor de producţie;


    (4) Pentru componenta CONSTRUCT PLUS obiectivul Programului consta în acordarea de garanţii de stat IMM-urilor şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din sectorul construcţiilor şi unităţilor administrativ-teritoriale, pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor preponderent pentru beneficiarii implicaţi în proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate cu două subcomponente:
    a) subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-upuri;
    b) subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor;


    (5) Pentru componenta INNOVATION PLUS obiectivul Programului consta în sprijinirea realizării invenţiilor şi inovaţiilor, susţinerea activităţilor care promovează exportul IMM-urilor şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie care deţin o component de inovare, a celor care realizează invenţii şi inovaţii, şi a susţinerii activităţilor care promovează exportul IMM- urilor şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie constând în activităţi care să conducă la stimularea exporturilor româneşti, respectiv la susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate, stimularea comerţului on-line şi a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, şi care activează în industria exportatoare nepoluantă, prin acordarea de garanţii guvernamentale şi granturi în mod transparent şi nediscriminatoriu, de maximum 90% din valoarea finanţărilor accesate de aceşti beneficiari.;


    ART. 1.3.
        Procentul de garantare şi valoarea maxima a garanţiei acordate
    (1) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, acordă ajutor de stat sub forma de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile secţiunii 2.1. din Cadrul temporar de criza şi de tranziţie, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Valoarea creditului garantat de stat şi/sau procentul de garantare va putea fi ajustat în vederea încadrării în plafoanele prevăzute la art. 1.1 lit. y)
    (2) Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei.
        Pentru creditele de investiţii valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 10.000.000 lei.
        Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăşi 10.000.000 lei, respectiv 5.000.000 lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii.


    ART. 1.4.
        Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului IMM PLUS se compune din: rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă, diferenţiată astfel:
    a) componenta IMM ROMÂNIA PLUS - pentru creditele de investiţii, marja este de maximum 1,5% pe an, pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru marja este de maximum 1,9% pe an;
    b) componenta IMM PROD PLUS- pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile Programului, marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an, şi de maximum 1,9% pe an pentru creditele destinate acoperirii cheltuielilor de reconversie;
    c) componenta CONSTRUCT PLUS- pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.;
    d) componenta AGRO PLUS - pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an.
    e) componenta INNOVATION PLUS - pentru creditele de investiţii marja este de maximum 1,5% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, marja este de maximum 1,9% pe an

        Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.).

    ART. 1.5.
        Pentru toate categoriile de credite nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.

    ART. 1.6.
     Finanţatorul este obligat să menţină condiţiile prevăzute la art. 1.4. şi art. 1.5. pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile Programului.

    CAP. 2.
    OBIECTUL CONVENŢIEI DE GARANTARE ŞI PLATĂ A GRANTURILOR
    ART. 2.1.
     Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz şi Finanţator în scopul implementării Programului IMM ROMÂNIA PLUS pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanţatori beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie şi condiţiile programului, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanţatorului şi pentru plata grantului.

    ART. 2.2.
        F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.

    ART. 2.3.
    (1) Durata maximă a finanţărilor aferente creditelor de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. Instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.
    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplica graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    (3) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

    ART. 2.4.
    (1) Pentru creditele prevăzute la art. 1.3 alin. (2), MF plăteşte granturile pentru beneficiarii care au contractat credite de investiţii şi/sau linii de credit reprezentând dobânzile aferente acestora pe o perioada de maximum 12 luni, comisionul de administrare şi comisionul de risc aferente garanţiilor de stat acordate beneficiarilor în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanţiei, din bugetul MF în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.
    (2) Nu sunt eligibile creditele acordate pentru re finanţarea creditelor de investiţii şi/sau a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul programelor guvernamentale de garantare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, aprobată cu modificări prin Legea nr. 152/2023, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST ' PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. 3.
    CRITERII DE ELIGIBILITATE CE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE BENEFICIARII PROGRAMULUI IMM ROMÂNIA PLUS PENTRU A BENEFICIA DE AJUTOR DE STAT
    ART. 3.1.
     Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor declarate neeligibile potrivit OUG nr. 18/2024, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    (1) Beneficiarii componentelor schemei de ajutor de stat IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS şi IMM PROD PLUS din categoria IMM-urilor, inclusiv start-upuri, respectiv din categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie sunt eligibili dacă îndeplinesc cumulativ, la data transmiterii solicitării de garantare, următoarele criterii:
    a) se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/, după caz;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei în temeiul legilor aplicabile;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, prezintă şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
        În cazul creditelor de investiţii, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţii valoarea de piata a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţată. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, prezintă şi alte garanţii asupra unor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea altor credite de investiţii se va menţine structura de garanţii aferenta creditului refinanţat. În acest sens instituţia de credit care acorda creditul pentru refinanţare va transmite o declaraţie prin care confirma, pe proprie răspundere, menţinerea structurii de garanţii a creditului refinanţat, cu obligativitatea instituirii ipotecii legale mobiliare/imobiliare de rang I sau care va dobândi rang 1 ulterior refinanţării asupra bunului care face obiectul refinanţării în favoarea Statului Român şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, precum şi precizarea ca finanţarea acordata iniţial nu a fost utilizata pentru implementarea proiectelor finanţate fonduri europene.
        Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;

    f) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obliga să le achite din creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat. În cazul creditelor de investiţii beneficiarul se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare.
    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) administratorii, persoane fizice şi/sau juridice, rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte ca nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum şi ca nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise şi autentificate în alta limba decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora. Declaraţiile autentice nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului fiscal şi 180 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului judiciar,
    j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene -Cadru Temporar de criza şi de tranziţie pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.(conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării );


    (2) Beneficiarii componentei CONSTRUCT PLUS din categoria IMM-urilor şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-upuri sunt eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M/F.R.C., după caz;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a C.R.C.;
    c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru poate fi inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat. Pentru creditele de investiţii valoarea de piata a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţată. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, prezintă şi alte garanţii colaterale care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.
        Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de soft-uri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării.

    f) la data acordării garanţiei nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat. În cazul creditelor de investiţii beneficiarul se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare;
    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) administratorii, persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte ca nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului judiciar şi în evidenta cazierului fiscal, precum şi ca nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentificate se vor emite în limba română, iar în cazul în care sunt emise şi autentificate în alta limba decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora. Declaraţiile autentice nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului fiscal şi 180 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului judiciar;
    j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene-Cadru Temporar de criza şi de tranziţie pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.(conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării);


    (3) Beneficiarii componentei CONSTRUCT PLUS din categoria UAT-urilor sunt eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat, pentru realizarea proiectelor de investiţii din domeniul construcţiilor ce vizează activităţi economice, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) prezintă dovada aprobării finanţării, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanţia F.N.G.C.I.M.M.sau F.R.C., după caz;
    b) nu înregistrează credite restante la instituţiile de credit la data solicitării de acordare a garanţiei de stat;
    c) nu se află în situaţie de criză financiară sau împotriva beneficiarului nu a fost deschisă procedura insolvenţei în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, la data acordării garanţiei;
    d) prezintă certificatul de atestare fiscală valabil la data acordării garanţiei de către F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz. În cazul în care UAT înregistrează datorii se va prezenta dovada achitării acestora;
    e) nu au fost emise împotriva acestuia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    f) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    g) prezintă avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
    i) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene -Cadru Temporar de criza şi de tranziţie pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.(conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării);
    j) prezintă instituţiei de credit garanţii conform art.12, alin.(10) din procedura de implementare.


    (4) Beneficiarii componentei INNOVATION PLUS din categoria IMM-urilor şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, inclusiv start-upuri, sunt eligibili în cadrul schemei de ajutor de stat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi în normele de garantare ale F.R.C.;
    b) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    c) nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    d) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei;
    e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat. Pentru creditele de investiţii, valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de softuri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    f) la data acordării garanţiei nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite prin creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat. În cazul creditelor de investiţie, beneficiarul se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare;
    g) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    h) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    i) administratorii, persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României, nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice, nerezidente pe teritoriul României, se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte ca nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului judiciar şi în evidenta cazierului fiscal, precum şi ca nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentificate se vor emite în limba română, iar în cazul în care sunt emise şi autentificate în alta limba decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora. Declaraţiile autentice nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului fiscal şi 180 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului judiciar;
    j) este afectat de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene -Cadru Temporar de criza şi de tranziţie pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.(conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării).    ART. 3.2.
    (1) Sumele din creditul/ linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru respectiv creditul pentru investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor Programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor.
    (2) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 23 alin. (12) din Procedura de implementare a Programului IMM PLUS.
    (3) Instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului, doar pentru cheltuielile eligibile în cadrul Programului, prevăzute la art. 10 pct. 1-5 din Anexa la OUG nr.18/2024, după caz, şi după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 12 alin.(1) şi (3) din Procedura de implementare a Programului IMM PLUS - componentele: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS şi a ipotecilor convenţionale, dacă este cazul în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.

    ART. 3.3.
    (1) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
        Valoarea de piata a bunului care face obiectul investiţiei şi va fi adus în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egala cu valoarea finanţării garantate.
        În cazul în care prin Program se finanţează o achiziţie de soft, beneficiarul are obligaţia de a constitui garanţii colaterale (depozite colaterale) pe întreaga perioada de valabilitate a garanţiei în valoare de minim 10% din valoarea investiţiei aferenta softului.

    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare, proporţional cu procentul de garantare.
    (3) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (1) şi (2) din prezenta Convenţie se instituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea obligaţiilor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (4) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) şi (2) din prezenta Convenţie se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.
    (5) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator.
    (6) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară şi/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM PLUS este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională, şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare este cesionat în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare.

    ART. 3.4.
        Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    CAP. 4
    COSTUL GARANŢIEI
    ART. 4.1.
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi după caz, până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., cu un procent diferenţiat în funcţie de durata şi categoria beneficiarului garanţiei de stat, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului,sau după caz până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR /FRC, dacă este cazul.

    (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei anului anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 4.2.
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării garantate sau după caz până la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

    (2) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la 31 decembrie a anului anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    (3) În cazul renunţării la garanţie, comisionul de administrare se restituie MF, dacă creditul nu a fost utilizat.
        În cazul în care cererea de plată este formulată după expirarea perioadei de valabilitate a finanţării, comisionul de administrare şi de risc se datorează până la scadenţa finală a finanţării garantate prevăzută în contractual de credit. Dacă cererea de plată se transmite în interiorul perioadei de derulare a finanţării garantate, comisionul de administrare şi de risc se datorează până la data plăţii efective a valorii de executare a garanţiei fără a depăşi scadenta finala a finanţării garantate prevăzute în contractul de credit.


    CAP. 5.
    CARACTERISTICILE GARANŢIEI
    ART. 5.1.
    (1) Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M.,/F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadenţă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit;
    f) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;
    g) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros;

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. 6
    IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI
    ART. 6.1.
    (1) Înregistrarea beneficiarilor în Program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro la secţiunea imminvestplus;
    b) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat programului;
    c) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Programul IMM PLUS pe componentele acestuia: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS şi să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format .pdf, completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat;
        În cazul bifării Subcomponentei de susţinere a proiectelor de investiţii pentru UAT-uri, trebuie să se completeze online datele de identificare, să ataşeze o copie după codul unic de înregistrare;

    d) aplicaţia software va genera automat solicitantului un număr de înregistrare, precum şi mesajul de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.

    (2) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pune în format electronic (online) la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant, datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
    (3) Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 1.3 alin. (2) din prezenta Convenţie.
    (4) Fiecare instituţie de credit din cadrul programului IMM PLUS va avea o secţiune proprie în portalul www.imminvest.ro la secţiunea imminvestplus şi va putea accesa exclusiv informaţiile beneficiarilor care l-au ales ca potenţial finanţator. În acest sens, partenerii vor comunica F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, lista operatorilor desemnaţi pentru a se asigura mijloacele de acces necesare.

    CAP. 7
    ANALIZA ŞI ACORDAREA GARANŢIILOR
    ART. 7.1.
        Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:

    (1) În cazul IMM-urilor, respectiv întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie, după aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, "Solicitarea de garantare" însoţită de formularul "Cunoaşterea clientelei" (Anexa nr. 1a şi 1c), utilizând aplicaţia web ............. împreună cu următoarele documente:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare; sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată olograf sau electronic de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit (Anexa nr. 5a la prezenta Convenţie)
    b) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate, prevăzută în Anexa nr. 5b la prezenta Convenţie, emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit
    c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii, din care să rezulte că nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Certificatul de atestare fiscala al beneficiarului finanţării din care să rezulte situaţia fiscala a acestuia, copii de pe documentele care atesta achitarea datoriilor restante evidenţiate, dacă este cazul, în cazul solicitării creditelor de investiţii, a cărui valabilitate să cuprindă şi data solicitării de garantare; în cazul în care valabilitatea documentului a expirat până la data aprobării garanţiei, instituţia de credit va transmite un alt document valabil. În cazul certificatelor de atestare fiscala emise în format electronic, finanţatorul are obligaţia validării veridicităţii lui pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la următorul link https://www.anaf.ro/VerifAdev/verificareAdeverinta.do;
    e) Rezultatul Consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul de către salariatul finanţatorului;
    f) rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat, cu excepţia beneficiarilor de tip UAT;
    g) cazierul judiciar şi certificatul de cazier fiscal, documente valabile la data solicitării garanţiei de stat sau la data acordării acesteia din care să rezulte ca administratorii nu au fapte înscrise în acestea; În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentificate se vor emite în limba română. În cazul în care sunt emise şi autentificate în alta limba decât cea română este obligatorie traducerea lor în limba română de către un traducător autorizat şi autentificarea acestora. Declaraţiile autentice nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului fiscal şi 180 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului judiciar
    h) Codul RUE - codul unic atribuit beneficiarului să figureze Aprobat Banca/Finanţator;


    (2) În cazul UAT-urilor, după aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul va transmite, pe adresa F.N.G.C.I.M.M/F.R.C, după caz, în format letric, formularele "Solicitarea de garantare" şi "Cunoaşterea clientelei", prevăzute în Anexele nr. 1b şi 1c, însoţite de următoarele documente:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5c la Convenţia de garantare şi plată a granturilor, emisă şi semnată olograf sau electronic înainte de data solicitării de garantare;
    b) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu datele disponibile la data emiterii din care să rezulte că nu figurează cu credite restante la data solicitării de acordare a garanţiei;
    c) hotărârea beneficiarului privind aprobarea valorii de investiţie a proiectului, după caz (în copie);
    d) hotărârea de aprobare a beneficiarului privind solicitarea garanţiei de stat (în copie);
    e) certificat de înregistrare fiscală emis de organul fiscal, după caz;
    f) certificat de atestare fiscală din care să rezulte situaţia fiscală a beneficiarului. În cazul în care înregistrează obligaţii fiscale restante se va prezenta dovada achitării acestora;
    g) copie de pe actele de identitate (BI/CI) ale reprezentanţilor legali;
    h) copie de pe hotărârea instanţei judecătoreşti de numire a reprezentanţilor legali;
    i) hotărârea beneficiarului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (în copie);
    j) Codul RUE - codul unic atribuit beneficiarului să figureze Aprobat Banca/Finanţator.
    k) avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Împrumuturile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat nu se încadrează în limitele prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
    l) dovada aprobării finanţării, respectiv hotărârea consiliului local privind aprobarea contractării creditului cu garanţia F.N.G.C.I.M.M. sau F.R.C., după caz.    ART. 7.2.
    (1) În cazul IMM-urilor, respectiv întreprinderilor mici cu capitalizare de piata medie F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 7.1 alin. (1) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz:
    a) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3.1. alin (1) lit. (d), 3.1. alin. (2) lit. (d) sau art. 3.1. alin. (4) lit. (d);
    b) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz ,de pe site-ul oficial al MF sau de la un furnizor de date financiare integrate;
    c) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală de către instituţia de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, finanţatorul va pune la dispoziţie un nou document valabil. În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului În cazul în care pentru creditele de investiţii solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. se obliga să facă dovada achitării lor înainte de solicitarea de garantare.

    (2) În cazul UAT-urilor, F.N.G.C.I.M.M.sau F.R.C., după caz, analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 7.1. alin. (2) şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M sau F.R.C, după caz.:
    - site-ul MF - Registrul situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv
    – Registrul situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale pentru a se verifica faptul ca UAT-ul nu este în situaţie de criza financiara sau în insolvenţă la data solicitării de acordare a garanţiei de stat.


    ART. 7.3.
    (1) După verificarea documentelor precum şi a gradului de acoperire cu garanţii, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, comunică finanţatorului decizia să în termen de 7 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, utilizând modelul Înştiinţării de aprobare a garanţiei prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta Convenţie.
    (2) Solicitantului trebuie să i se aducă la cunoştinţă decizia de acordare a creditului pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru ca ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi sau sub formă de grant, în termen de 14 zile calendaristice de la depunerea solicitării de acordare a facilităţilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a UAT- urilor.

    ART. 7.4.
        În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea Înştiinţării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz. transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 7.5.
    (1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz , conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Procedura de implementare, instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare şi a ipotecilor convenţionale, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plata a garanţiei de către Finanţator la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM PLUS.
    (3) În cazul în care prin program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul în care instituţia de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
        În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz.

    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    ART. 7.6.
    (1) În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4, instituţia de credit remite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar. În cazul în care beneficiarul şi instituţia de credit dispun de semnătură electronică, contractul de garantare se transmite către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
    (2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la garanţie, formulată conform Anexei nr. 9.
    (3) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea contractului de credit şi a prevederilor art. 10 pct. 1- 5, după caz din Anexa la OUG nr. 18/2024.
    (4) Beneficiarul creditului nu va efectua trageri din creditul/linia de credit pentru activităţile neeligibile prevăzute la art 7 din Procedura de implementare.
    (5) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, dar nu mai târziu de 12 luni de la data acordării garanţiei.

    ART. 7.7.
    (1) Solicitările de majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 7.1 - art. 7.6, transmise de către instituţia de credit cu încadrarea în valorile maxime ale finanţării şi în plafonul anului alocat din Program pentru respectivul Finanţator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.

    ART. 7.8.
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al F.N.G.C.I.M.M /F.G.C.R/F.R.C, după caz şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (2) Solicitarea transmisă F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi comunică instituţiei de credit decizia să în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (4) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, prin adresă letric/electronic, precum şi prin raportările lunare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    (i) situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii inclusiv, în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, prin raportare conform anexelor lunare. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%. Excepţie fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziţiei de softuri.
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;

    (ii) situaţii în care F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării, excepţie fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziţiei de softuri.
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale, excepţie fac depozitele colaterale constituite în cazul achiziţiei de softuri.


    (5) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În toate cazurile, notificarea se transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor programului.
    (6) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, de către instituţia de credit.

    ART. 7.9.
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi contul statului.

    ART. 7.10.
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidentă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, care va fi transmisă în termen de 10 zile de la data închiderii finanţării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    (4) Se acordă F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
    (5) Se acordă F.N.G.C.I.M.M,/F.G.C.R/F.R.C, după caz un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM PLUS au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
    (6) Se acordă F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator.

    CAP. 8
    MONITORIZAREA FINANŢĂRILOR GARANTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
    ART. 8.1.
    (1) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie, care, dacă este cazul, va putea fi documentată de către acesta.
    (3) Lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituţie de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate acordate în baza prezentei convenţii, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF. Pentru raportare se utilizează Anexa nr. 4. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de efectuare plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexelor mai sus menţionate. De asemenea, instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate cu instituţiile de creditare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, prin raportare conform anexelor lunare;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului.

    (4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM PLUS, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer prevăzut în Anexa 2 la procedura de implementare.

    ART. 8.2.
    (1) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, va verifica utilizarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform prevederilor art. 3.2. alin. (3) din Convenţie, respectiv pentru cheltuielile eligibile în cadrul Programului, prevăzute la art. 10 pct. 1-5 din Anexa la OUG 18/2024, după caz.
    (2) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, comunică instituţiilor de credit, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare verificării. Instituţiile de credit vor transmite în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării eşantionului, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru şi extrase de cont în care să fie evidenţiate utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza prevederilor OUG nr. 18/2024.
    (3) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile componentei Programului IMM PLUS în cadrul căreia s-a acordat creditul, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care la secţiunea sedii/activităţi autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile.
    (4) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat se vor face de către F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit.
    (5) Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele/liniile de credit prevăzute la art. 1.3 alin (2) din prezenta Convenţie trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.
    (6) Finanţatorul va înştiinţa în scris beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar prin contractul de credit care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate acordată prin contractul de credit şi va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz. Înştiinţarea va fi transmisă nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile din momentul în care finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă.
    (7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu beneficiarii.
    (8) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în contractul de credit sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit, grantul aferent acestuia sau garanţia de stat, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.

    (10) Finanţatorul are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, de îndată ce a luat la cunoştinţă, despre situaţiile privind declanşarea procedurilor de insolvenţă, lichidare judiciara sau faliment a beneficiarului. Notificarea va fi transmisa prin intermediul postei electronice, la adresa de email comunicată de Fondul de garantare.

    CAP. 9
    PLATA GARANŢIEI
    ART. 9.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta Convenţie, se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanta a finanţării garantate nerambursate, dar nu mai târziu de 180 de zile calendaristice calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) polita/poliţele prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pe întreaga perioada de valabilitate a creditului, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidentă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent asupra căruia este înscrisă ipoteca mobiliară, la data cererii de plată, aferent ultimei luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii integrale la restanţă a acesteia, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţa a creditului, anticipat sau la scadenta finala a soldul finanţării garantate restante;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit referitoare la respectarea prevederilor art. 10 pct. 1-5 din Anexa la OUG nr.18/2024, după caz, (Anexa nr. 6 la prezenta convenţie), cu privire la tragerile efectuate de beneficiar până la prima utilizare a creditului/prima utilizare integrala a liniei de credit;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru a obligaţiilor fiscale restante, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
        Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (3) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (4) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 9.2 alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.

    ART. 9.2.
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 9.1 alin (1), a asumării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin (3), după caz şi a respectării art. 1.6, art. 3.3 alin (5) şi (6) şi art. 7.8 alin (1) din Convenţie.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 7.6 alin. (1) din prezenta convenţie, obligaţia F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz. de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la alin. (1) din prezenta convenţie se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii documentaţiei de plată ulterior expirării termenului de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, netransmiterii tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 9.1. alin (1) şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin (3) şi/sau a nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3 alin (5) şi alin (6) şi art. 7.8. alin (1), precum şi în situaţia în care pentru beneficiarul finanţării a fost emisa o Decizie de recuperare a ajutorului de stat ca urmare a utilizării finanţării garantate pentru activităţi neeligibile/neautorizate în cadrul Programului, acestea fiind considerate esenţiale în analiza cererii de plata, neputând fi complinite prin prezentarea altor documente sau prin îndeplinirea în alt mod a obligaţiilor prevăzute.
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanta a principalului.
    (7) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F. de la bugetul de stat prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate şi comunicate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 9.3.
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, F.N.G.C.I.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, întocmeşte un înscris act premergător procedurii de executare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original, semnat olograf sau electronic. În cazul în care contractul de garantare este semnat electronic, acesta se va transmite de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz,sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (4) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (5) F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (6) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Adendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (7) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz.
    (8) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.
    (9) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoţite de acordul M.F.

    CAP. 10
    ALTE DISPOZIŢII
    ART. 10.1.
        Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 10.2.
     Forţa majoră, aşa cum este aceasta definită de Codul Civil, apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 10.3.
        Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 10.4.
        Ori de câte ori în prezenta Convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 10.5.
        Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului.

    ART. 10.6.
     Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse O.U.G. nr. 18/2024, care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare;

    ART. 10.7.
        Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 10.8.
     Pentru cazul prevăzut la art. 10.7, convenţia de garantare şi plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza contractelor de garantare şi acordurilor de finanţare emise în temeiul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor.

    ART. 10.9.
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:
    Anexa nr. 1a Solicitare de garantare în cadrul Programului IMM PLUS pentru componentele: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS (subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţii)
    Anexa nr. 1b Solicitare de garantare în cadrul Programului IMM PLUS componenta CONSTRUCT PLUS (subprogramul de susţinere a proiectelor de investiţii de scara mica pentru unităţile administrative -teritoriale)
    Anexa nr. 1c Cunoaşterea clientelei
    Anexa nr. 2 Înştiinţarea de aprobare a garanţiei
    Anexa nr. 3 Cererea de plată
    Anexa nr. 4 Situaţia finanţărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul Programului IMM PLUS, pentru finanţatorul ............, în luna ..........;
    Anexa nr. 5a Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie
    Anexa nr. 5b Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului
    Anexa nr. 5c Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului de tip UAT
    Anexa nr. 6 Declaraţie pe propria răspundere a finanţatorului
    Anexa nr. 7 Acord de finanţare pentru beneficiarii IMM PLUS
    Anexa nr. 8 Contractul de garantare IMM PLUS
    Anexa nr. 9 Solicitare de renunţare la garanţia solicitată în cadrul Programului IMM PLUS
    Anexa nr. 10 Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român.
    Anexa nr. 11 Acord privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM PLUS.


    ART. 10.10.
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, dintre care unul va fi comunicat M.F., şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în data de şi de către Finanţator în data de ............ şi intră în vigoare la data de .............


┌────────────────────────┬──────────────┐
│ │F.N.G.C.I.M.M.│
│BANCA │S.A. – │
│........................│IFN/ /F.G.C.R.│
│ │/F.R.C, │
│ │după caz │
├────────────────────────┼──────────────┤
│Funcţia Director General│ │
└────────────────────────┴──────────────┘

    ANEXA 1a

        la Anexa nr. 4
                                       SOLICITARE
          de garantare în cadrul Programului IMM PLUS pentru componentele: IMM
                ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS,
                            INNOVATION PLUS (subprogramul de
               susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM-urile şi
      întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţii)
        Nr. ......... din data ...........
        emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ........./............
        Finanţatorul .............., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ............., cu sediul în localitatea ............., str. ............ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., telefon ............, fax ..........., e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ......... şi în Registrul bancar cu nr. ......., cod unic de înregistrare .........., telefon ............, fax ............, e-mail ..........., reprezentat prin dl/dna .............., în calitate de ............., şi dl/dna .............., în calitate de ............, având contul bancar nr. ............. deschis la ..............., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr.*1) .......... din data ........... încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
        *1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi.

        şi
        beneficiarul .............., cu sediul social în localitatea ..............., str. ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ............, telefon ............, fax ............, e-mail ............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ........, cod unic de înregistrare .............., reprezentat de .............., CNP/CUI ..........., în calitate de ............, cont bancar nr. ......... deschis la .........., având următorul acţionariat ................. .
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate ..................
        Cod CAEN ..............
        Cod CAEN activitate finanţată ................

    2. Valoarea finanţării aprobate: .......... lei.
    3. Tipul finanţării.
    4. Destinaţia finanţării (se va completa exact destinaţia ce urmează a fi trecuta şi în Contractul de credit; în cazul refinanţărilor se va preciza ca finanţarea iniţială nu a făcut obiectul implementării proiectelor din fonduri europene ...................
    5. Data rambursării finale .............. (zz/ll/aa). Durata finanţării ............... (luni)
    6. Data expirării garanţiei .............. (zz/ll/aa). Durata garanţiei ............... (luni)
    7. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi în contul statului:

┌────┬───────────┬────────┬────────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor│Valoarea│acceptată în│
│crt.│(inclusiv │de piaţă│garanţie │
│ │rangul │ │- lei - │
│ │ipotecii) │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │
│ │garanţii │ │ │
└────┴───────────┴────────┴────────────┘

        În cazul creditelor de investiţii valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate.

    8. Data aprobării finanţării de către finanţator: .............. (zz/ll/aa)
    9. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi în contul statului:
        Procentul de garantare a finanţării este de ...... % din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
        Valoarea garanţiei este de ........ lei.

    10. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, completată pe propria răspundere, sau în conformitate cu Declaraţia pe propria răspundere (anexa nr. 5a la convenţie), este:
        [ ] întreprindere mijlocie;
        [ ] întreprindere mică;
        [ ] microîntreprindere;
        [ ] întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie.

    11. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.
    12. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.
    13. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului
        * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
        Dacă Da, această valoare este de ...... lei.

        * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru [ ].

    14. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, a Acordului de finanţare, se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea estimată a dobânzii pe 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ...... lei*);
        *) nu se completează în cazul beneficiarilor componentei AGRO PLUS din domeniile agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii.

    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/creditului de investiţie (până la scadenţa finală):

┌──────┬─────────┬─────────────────────┐
│Nr crt│Data Sold│Sold Finantare │
│ │ │Estimat │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│2 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│3 │ │ │
└──────┴─────────┴─────────────────────┘    15. Administratorii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României, au prezentat o declaraţie autentică pe propria răspundere din care rezultă ca nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum şi ca nu sunt înregistraţi fiscal în România.
        DA [ ] NU [ ]

    16. Beneficiarul nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.
        DA [ ] NU [ ]


     Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 alin (1), alin. (2) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS.
        Finanţator,
        Persoane autorizate

    ANEXA 1b

        la Anexa nr. 4
                     Solicitare de garantare în cadrul Programului
            IMM PLUS componenta CONSTRUCT PLUS (subprogramul de susţinere a
                        proiectelor de investiţii de scara mica
                     pentru unităţile administrative - teritoriale)
        Nr. ..... din data ...........
        emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ........../..........
        Finanţatorul ............., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ..........., cu sediul în localitatea .........., str. ......... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., telefon .........., fax ..........., e-mail ............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ..... şi ........... în Registrul bancar cu nr. ....., cod unic de înregistrare .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., reprezentat prin dl/dna ............, în calitate de ............., şi dl/dna ............., în calitate de ............, având contul bancar nr. ........... deschis la ............., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr.*1) ......... din data ........... încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
        *1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor de investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi.

        şi
        beneficiarul ............, cu sediul social în localitatea ................, str. ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ........., telefon ........., fax .........., e-mail ............, înregistrat la registrul comerţului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare .........., CAEN activitate principală ............., reprezentat de ............., CNP/CUI ..........., în calitate de .........., cont bancar nr. .............. deschis la ............., având următorul acţionariat ............... .
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate ............
        Cod CAEN ............
        Cod CAEN activitate finanţată .............

    2. Valoarea finanţării aprobate: ...... lei, dimensionată conform normelor şi procedurilor interne
    3. Destinaţia finanţării ..............
    4. Data rambursării finale .......... (zz/ll/aa). Durata finanţării ......... (luni)
    5. Data expirării garanţiei ......... (zz/ll/aa). Durata garanţiei .......... (luni)
    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.R.C, după caz, în numele şi în contul statului:

┌────┬───────────┬────────┬────────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor│Valoarea│acceptată în│
│crt.│(inclusiv │de piaţă│garanţie │
│ │rangul │ │- lei - │
│ │ipotecii) │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────────────┤
│ │Total │ │ │
│ │garanţii │ │ │
└────┴───────────┴────────┴────────────┘

        În cazul creditelor de investiţii valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate.

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: ............ (zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, în numele şi în contul statului:
        Procentul de garantare a finanţării este de ..... % din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.

    9. Valoarea garanţiei este de ..... lei.
    10. Beneficiarul figurează cu credite restante la instituţiile de credit la data solicitării de acordare a garanţiei
        Da [ ] Nu [ ]

    11. Datorii restante
        * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
        Dacă Da, această valoare este de ..... lei.

        * Datoriile vor fi achitate: până la data solicitării garanţiei

    12. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea estimată a dobânzii pe 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ..... lei
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului de investiţie (până la scadenţa finală):

┌──────┬─────────┬─────────────────────┐
│Nr crt│Data Sold│Sold Finantare │
│ │ │Estimat │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│1 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│2 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│3 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│4 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│5 │ │ │
├──────┼─────────┼─────────────────────┤
│6 │ │ │
└──────┴─────────┴─────────────────────┘
    Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 7 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS
        Persoane autorizate

    ANEXA 1c

        la Anexa nr. 4
                                 CUNOAŞTEREA CLIENTELEI
    A. Informaţii referitoare la verificările efectuate de instituţia finanţatoare pe linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului
    - A fost efectuată evaluarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului asociat societăţii comerciale, asociaţilor şi administratorilor acesteia, în conformitate cu prevederile legale şi normele interne ale instituţiei financiare?
        Da [ ] Nu [ ]

    – Care este nivelul de risc rezultat în urma evaluării?
        .........................

    – A fost identificat, la nivelul instituţiei de credit, beneficiarul real al societăţii debitoare, în conformitate cu prevederile Legii 129/2019? În caz afirmativ, vă rugăm să ne transmiteţi datele de identificare ale acestuia:
        .........................
        .........................
        .........................

    – Asociaţii/administratorii potenţialului beneficiar al garanţiei de stat au rezidenţa sau provin din jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale? În caz afirmativ, vă rugăm să precizaţi jurisdicţia asociată fiecărei persoane aflată într-o astfel de situaţie:
        .........................
        .........................
        .........................

    – A fost verificată societatea comercială şi asociaţii/administratorii acesteia pe listele de sancţiuni internaţionale?
        Da [ ] Nu [ ]


    B. Informaţii referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligaţiillor fiscale
    1. Potenţialul beneficiar al garanţiei de stat în calitate de persoana juridică precum şi asociaţii şi administratorii acesteia intră sub incidenţa prevederilor prevederile Directivei (UE) 2018/822 a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2011/16 în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal cu privire la modalităţile transfrontaliere care fac obiectul raportării, aşa cum a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare?
        Da [ ] Nu [ ]

    2. În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă a fost afirmativ, instituţia de credit a transmis către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) formularul de raportare aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 1029/2020?
        Da [ ] Nu [ ]

    3. Potenţialul beneficiar al garanţiei de stat în calitate de persoana juridică precum şi asociaţii şi administratorii acesteia intră sub incidenţa prevederilor prevederile Directivei (UE) modificarea Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal- Standardul Comun de Raportare - transpusă în România prin intermediul Codului de Procedură Fiscală. (CRS)?
        Da [ ] Nu [ ]

    4. În cazul în care răspunsul la întrebarea precedentă a fost afirmativ, instituţia de credit:
    - A identificat rezidenţa fiscală a societăţii sau asociaţilor/administratorilor acesteia? Vă rugăm să precizaţi rezultatul identificării.
    .........................
    .........................
    .........................

    – A raportat către ANAF conturile financiare ale persoanelor fizice/juridice în cauză?
    Da [ ] Nu [ ]        Certificăm, prin prezenta, că au fost verificate/comunicate, după caz, atât informaţiile referitoare pe linia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului cât şi informaţiile referitoare la evaluarea riscului de eludare a obligaţiillor fiscale
        În cadrul procesului de monitorizare a garanţiei FNGCIMM, îşi rezervă dreptul de a solicita instituţiei finanţatoare, pentru beneficiarii pentru care se va declanşa procedura de recuperare a ajutorului de stat incluşi în eşantion., elementele probatorii ale răspunsurilor formulate în prezentul document.
        Finanţator,
        Persoane autorizate (nume şi prenume)
        Data completării

    ANEXA 2

        la Anexa nr. 4
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii/ Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A. după caz.
        Nr. ...........
                          Înştiinţare de aprobare a garanţiei
        Către .............
        În atenţia ...............
        Referitor la Solicitarea de garantare nr. ........./......... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări în valoare de ....... lei în favoarea ..........., cu sediul social în localitatea ............., str. ........... nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ......, apartament ....., sectorul/judeţul ......, telefon .........., fax ............, e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ........, CAEN activitate principală ..........., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în data de ......... în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ......./........ şi ale O.U.G. nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, respectiv a Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS - componentele: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS F.N.G.C.I.M.M./ F.G.C.R/F.R.C, după caz, acordă Finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului/în sumă de ....... lei, reprezentând .......% din valoarea creditului/liniei de credit/investiţii aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, un comision de administrare de ...... lei, iar beneficiarul Programului de a plăti M.F. un comision de risc de ..... lei.
    c) garanţia intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi contul statului.

        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 3

        la Anexa nr. 4
                                    CEREREA DE PLATĂ
                        nr. ...... din data de ........ privind
                       Contractul de garantare nr. ....../(data)
                                        .......
    1. Finanţatorul ................, prin ........... (Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea ............, str. ............, nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., et. ......, judeţul/sectorul ........., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......, cod unic de înregistrare .........., înregistrat în Registrul bancar sub numărul ......, reprezentat de ............., în calitate de ............. şi de ............., în calitate de ..........., vă comunicăm că la data de ..............
    2. Beneficiarul: ............, înregistrat în registrul comerţului sub nr. ........., J.../...../....., CUI ........., cu sediul social în localitatea ..........., strada ........... nr. ......., bloc ......., scara ......, etaj ......., apartament ....., judeţul/sectorul .........., telefon ..........., fax ..........., e-mail ..........., a rambursat din linia de credit garantată (principal) în cadrul Programului IMM PLUS pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS, suma de ..... lei.
    3. Finanţare restantă: ..... lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a ..... % din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare generate de participarea la Program.
    5. Valoarea plăţii solicitate: ...... lei. Plata se va efectua în contul unic al .......... Finanţatorului deschis la ............ cod IBAN: ............ .
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) poliţele de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD,, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pe toată perioada de valabilitate a creditului, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent asupra căruia este înscrisă ipoteca mobiliară, la data cererii de plată, aferent ultimei luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii integrale la restanţă a acesteia, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă, anticipat sau la scadenta finala a finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta Convenţie, referitoare la respectarea prevederilor art. 10 pct. 1- 5 din Anexa la OUG nr.18/2024, după caz,
    cu privire la tragerile efectuate beneficiar până la prima utilizare a creditului/prima utilizare integrala a liniei de credit.

    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

     Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, respectiv Procedura de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele acestuia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. e) şi f), art. 14 alin.(1), art. 27 alin.(1) şi alin. (2) din Procedura de implementare..
        Adresa de e-mail la care F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, transmite înscrisul comunicat beneficiarului este .......
        Data ...........
        Finanţator ..............
        Persoane autorizate

    ANEXA 4

        la convenţie
                  Situaţia finanţărilor garantate de FNGCIMM/FGCR/FRC,
                       după caz, în numele şi contul statului şi
              a dobânzilor lunare aferente creditelor garantate în cadrul
          Programului IMM PLUS, pentru finanţatorul ........ în luna .........

┌────┬────────┬─────┬───────────┬──────────┬───┬──────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Verificare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Garanţie │ │Valoare │(sold │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sold │Sold │închisă │Tip │de ieşire│precedent │Iniţiere │Grant │ │
│ │ │ │ │ │ │Tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Acordat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rambursări rate │garanţie│garanţei │în luna │ieşire │in luna │+ intrări │procedură │dobândă │ │
│ │ │ │ │ │ │întreprindere:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în luna │Valoare │Valoare │ │Valoare │ │ │ │Sold │Sold │(in contul garanţiilor) │luna │luna │de │luna de │de │luna │de │solicitat│Observaţii│
│ │ │ │Unitatea │ │ │Micro/ Mică/ │Număr │Data de │Tip credit │ │Scadentă│Număr │Data │ │ │de │garanţie │garanţie │Valoare │angajament│ │Sold │Sold │angajament │angajament │ │curentă │precedentă│raportare│raportare│raportare│curentă - │insolvenţă│de bancă │ │
│Nr. │Contract│Banca│teritorială│Beneficiar│CUI│Mijlocie/ │contract│emitere a │(investiţii,│Credit │credit │contract │emiterii │Garanţie│% │raportare│acordată │diminuată│istoric │anulat │Credit │credit│credit │(credit │neutilizat │ │ │ │(DA/NU) │ │a │ieşiri │(DA/NU) │ │ │
│crt.│ID │ │a băncii │garanţie │ │Capitalizare │de │contractului│linie de │acordat│garantat│de │contractului│maximă │Garantare│/ majorat│în luna │în luna │diminuari│(garantie │utilizat│curent│restant│neutilizat,│(garanţie │ │ │ │ │ │garanţiei│luna │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │medie de piaţă│credit │de credit │credit) │ │ │garantare│de garantare│ │ │in luna │de │de │ │anulata) │ │ │ │disponibil)│neutilizata)│ │ │ │ │ │ │curentă = │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │/ Mare. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │raportare│raportare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sold │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │108urrent)│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┬──────────┬──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în luna │Total │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │rambursări│rambursări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│de rate în│de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │19.1 │20 │21 │22 │23 │24 │25 │26 │27 │28 │29 │30 │31 │32 │33 │34 │35 │36 │37 │
├────┼────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────┴───────────┴──────────┴───┴──────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


┌───────┬──────────────┬─────────────────┐
│Număr │Denumire │Observaţii mod │
│coloana│coloane Anexa │completare │
│ │4 │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│1 │Nr. crt │Se va completa cu│
│ │ │numărul curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul │
│2 │Contract ID │„ContractID-ului”│
│ │ │atribuit de către│
│ │ │Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│3 │Banca │Se va completa cu│
│ │ │numele Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa cu│
│4 │teritorială a │Unitatea │
│ │băncii │Teritoriala a │
│ │ │Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Beneficiar │Se va completa cu│
│5 │garanţie │numele │
│ │ │beneficiarului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│6 │CUI │CUI-ul │
│ │ │beneficiarului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va competa cu │
│ │ │tipul │
│ │Întreprindere:│intreprinderii in│
│ │Micro/Mica/ │funcţie de │
│7 │Mijlocie/ │dimensiunea │
│ │Capitalizare │acesteia: Micro/ │
│ │medie de piaţă│Mica/ Mijlocie/ │
│ │/Mare │Capitalizare │
│ │ │medie de piaţă/ │
│ │ │Mare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│8 │Număr contract│numărul │
│ │de credit │contractului de │
│ │ │credit │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Data de │Se va completa cu│
│9 │emitere a │data acordării │
│ │contractului │contractului de │
│ │de credit │credit │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │tipul de credit │
│ │ │(investitii/linie│
│ │ │de credit). │
│ │ │Pentru liniile de│
│ │Tip credit │credit nu se vor │
│ │(investiţii, │completa valorile│
│10 │linie de │rambursărilor de │
│ │credit) │rate/soldul │
│ │ │garanţiei. Soldul│
│ │ │garanţiei pentru │
│ │ │liniile de credit│
│ │ │= valoarea │
│ │ │garanţiei emise │
│ │ │de către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat. In cazul│
│ │ │majorarilor │
│ │ │finantarilor │
│ │ │garantate, │
│11 │Credit acordat│valoarea noua a │
│ │ │creditului va fi │
│ │ │completata │
│ │ │incepand cu luna │
│ │ │urmatoare │
│ │ │majorarii │
│ │ │finantarii │
│ │ │garantate. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Scadenta │Se va completa cu│
│12 │credit │data de sfarsit a│
│ │garantat │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Număr contract│numărul │
│13 │de garantare │contractului de │
│ │ │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Data emiterii │data acordării │
│14 │contractului │contractului de │
│ │de garantare │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei emise │
│ │ │de către Fond din│
│ │ │contractul de │
│ │ │garantare. In │
│ │ │cazul majorarilor│
│ │Valoare │finantarilor │
│15 │garanţie │garantate, │
│ │acordata │valoarea noua a │
│ │ │garantiei va fi │
│ │ │completata │
│ │ │incepand cu luna │
│ │ │urmatoare │
│ │ │majorarii │
│ │ │finantarii │
│ │ │garantate. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│16 │% Garantare │procentului de │
│ │ │garantare a │
│ │ │creditului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: „Acordat in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare” pentru│
│ │Acordat în │toate contractele│
│ │luna de │de garantare │
│ │raportare/ │emise de către │
│17 │majorat in │Fond in luna de │
│ │luna de │raportare, sau cu│
│ │raportare │„Majorat in luna │
│ │ │de raportare” │
│ │ │pentru │
│ │ │contractele │
│ │ │majorate in luna │
│ │ │de raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │acordate in luna │
│18 │acordata în │de raportare/ │
│ │luna de │majorate in luna │
│ │raportare │de raportare, │
│ │ │conform descriere│
│ │ │de la punctul nr.│
│ │ │17 │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │Valoare │garanţiei │
│ │garanţie │diminuate in luna│
│19 │diminuată în │de raportare, │
│ │luna de │valoare pe care │
│ │raportare │Beneficiarul o │
│ │ │mai/nu o mai │
│ │ │poate trage/ │
│ │ │utiliza. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Valoare │Se va completa cu│
│19.1 │istoric │total diminuari │
│ │diminuari │din lunile │
│ │ │anterioare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │Valoare │garanţiei anulate│
│ │angajament │/neutilizate pe │
│20 │anulat │care Beneficiarul│
│ │(garantie │nu o mai poate │
│ │anulata) │trage/utiliza, │
│ │ │conform adresei │
│ │ │transmise de │
│ │ │Finantator │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu│
│21 │utilizat │soldul creditului│
│ │ │utilizat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold credit │Se va completa cu│
│22 │curent │soldul creditului│
│ │ │curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold credit │Se va completa cu│
│23 │restant │soldul creditului│
│ │ │restant │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu│
│ │angajament │soldul creditului│
│24 │(credit │neutilizat │
│ │neutilizat, │(disponibil) │
│ │disponibil) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu│
│ │angajament │valoarea │
│25 │neutilizat │garanţiei │
│ │(garanţie │neutilizata ce │
│ │neutilizată) │mai poate fi │
│ │ │utilizata │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │În luna de │rate din garanţie│
│26 │raportare │in luna de │
│ │ │raportare (pentru│
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │Total │rate din garanţie│
│27 │rambursări de │in an, in luna de│
│ │rate in an │raportare (pentru│
│ │ │creditele cu │
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totala a│
│ │Total │rambursărilor de │
│28 │rambursări de │rate din garanţie│
│ │rate │(pentru creditele│
│ │ │cu grafic de │
│ │ │rambursare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa si│
│ │ │se va verifica, │
│ │ │astfel - pentru │
│ │ │finantari │
│ │ │garantate in │
│ │ │vigoare: Soldul │
│ │ │garanţiei (29) = │
│ │ │Valoare garanţie │
│ │ │acordata (15) - │
│ │ │Valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │ │diminuata in luna│
│ │ │de raportare (19)│
│ │ │- Total valoare │
│ │ │garanţie │
│ │ │diminuata luna │
│ │ │precedenta (20) -│
│ │ │Total rambursări │
│ │ │rate de capital │
│ │ │(28). │
│ │ │- pentru majorari│
│ │ │ale valorii │
│ │ │garantiei: Soldul│
│ │Sold garanţie │garantiei (29) = │
│29 │luna curenta │Valoare garanţie │
│ │ │acordata (15) + │
│ │ │Valoare garanţie │
│ │ │acordata în luna │
│ │ │de raportare (18)│
│ │ │- Valoarea │
│ │ │garanţiei │
│ │ │diminuata in luna│
│ │ │de raportare (19)│
│ │ │- Total valoare │
│ │ │garantie │
│ │ │diminuata luna │
│ │ │precedenta (20) -│
│ │ │Total rambursări │
│ │ │rate de capital │
│ │ │(28) │
│ │ │- pentru │
│ │ │renuntari: se va │
│ │ │completa cu 0 │
│ │ │- pentru │
│ │ │garantiile │
│ │ │platite/refuzate │
│ │ │la plata in luna │
│ │ │de raportare, se │
│ │ │va completa cu 0 │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Sold garanţie │soldul raportat │
│30 │luna │de către Banca │
│ │precedenta │din luna │
│ │ │precedenta │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Credit │Se va completa cu│
│ │garantat │DA/NU in funcţie │
│31 │închis în luna│de statusul │
│ │de raportare │creditului │
│ │(DA/NU) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │tipul de ieşire │
│ │ │in luna pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate, │
│ │ │astfel: pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a renuntat│
│ │ │in luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │,Renunţare’; │
│ │ │pentru rambursări│
│ │ │de rate in luna │
│ │ │de raportare │
│ │ │aferente │
│ │ │finanţărilor │
│ │ │garantate in │
│ │ │derulare cu: │
│ │ │,Rambursare │
│ │ │rata’; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat in luna│
│ │ │de raportare cu: │
│ │ │„Rambursare │
│ │ │integrala │
│ │ │anticipata’; │
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate │
│ │ │rambursate │
│ │Tip ieşire │integral la │
│32 │luna de │termen in luna de│
│ │raportare │raportare cu: │
│ │ │„Rambursare │
│ │ │integrala la │
│ │ │termen”; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care │
│ │ │Ministerul de │
│ │ │Finanţe a │
│ │ │efectuat plata │
│ │ │garanţiei in luna│
│ │ │de raportare cu: │
│ │ │„Plata garanţie”;│
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care Fondul a │
│ │ │emis decizia de │
│ │ │refuz de plata in│
│ │ │luna de raportare│
│ │ │cu: ,Refuz plata │
│ │ │garanţie’; pentru│
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care sau realizat│
│ │ │diminuari cu: │
│ │ │„Diminuare”. │
│ │ │Pentru │
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-au │
│ │ │inregistrat 2 │
│ │ │tipuri de iesire,│
│ │ │acestea se vor │
│ │ │mentionata │
│ │ │cumulat. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea de │
│ │ │Ieşire in luna de│
│ │ │raportare a │
│ │ │garanţiei, │
│ │ │astfel: cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │precedent │
│ │ │raportat pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │s-a rambursat la │
│ │ │termen/ anticipat│
│ │ │integral sau │
│ │ │pentru care sa │
│ │ │comunicat │
│ │ │renunţarea in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rata in luna │
│ │ │pentru: │
│ │Valoare de │finanţările in │
│33 │ieşire în luna│derulare; cu │
│ │de raportare a│valoarea │
│ │garanţiei │garantiei │
│ │ │diminuate in luna│
│ │ │de raportare; cu │
│ │ │valoarea plaţii │
│ │ │garanţiei │
│ │ │efectuate de │
│ │ │către Ministerul │
│ │ │Finanţelor in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │din decizia de │
│ │ │refuz plata │
│ │ │garanţie emisa de│
│ │ │către Fond in │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare. Pentru│
│ │ │finantarile │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care sau │
│ │ │inregistrat 2 │
│ │ │tipuri de iesire,│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │suma acestora. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Verificare │Se va completa si│
│ │valori │se va verifica: │
│ │raportate │sold garanţie │
│ │(sold │luna precedenta │
│ │precedent + │(30) + intrări │
│34 │intrări luna │luna curenta (18)│
│ │curenta - │- ieşiri in luna │
│ │ieşiri luna │de raportare a │
│ │curenta = sold│garanţiei (33) = │
│ │curent) │Sold garanţie │
│ │ │luna curenta (29)│
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Iniţiere │Se va completa cu│
│ │procedura de │DA/NU in funcţie │
│35 │insolvenţă (DA│de iniţierea │
│ │/NU) │procedurii de │
│ │ │insolventa │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Grant dobanda │Se va completa │
│36 │solicitat de │valoarea dobânzii│
│ │banca │aferente lunii de│
│ │ │raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│37 │Observaţii │observaţiile │
│ │ │semnificative │
└───────┴──────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 5a

        la Anexa nr. 4
                            DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
                    a beneficiarului privind încadrarea în categoria
                  întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie
    I. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ...............
        Adresa sediului social .................
        Cod unic de înregistrare ...............
        Numele şi funcţia (preşedintelui Consiliului de Administraţie, Director General sau echivalent) .............

    II. Date utilizate în vederea încadrării întreprinderii în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie

┌───────────────┬────────┬───┬─────────┬───────┬──────┐
│ │Denumire│ │ │Cifra │ │
│ │Cifra de│ │ │de │Total │
│ │faceri │ │Numarul │afaceri│Active│
│Perioada de │anuala │CUI│mediu │anuala │(mii │
│referinta*: │neta │ │anual de │neta │lei/ │
│ │(mii lei│ │salariati│(mii │mii │
│ │/mii │ │ │lei/mii│eur) │
│ │eur) │ │ │eur) │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Solicitant │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Intreprinderea/│ │ │ │ │ │
│intreprinderile│ │ │ │ │ │
│controlata/ │ │ │ │ │ │
│controlate │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (dupa │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │
│Intreprinderea/│ │ │ │ │ │
│intreprinderile│ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│controleaza │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (dupa │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴───┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Se vor completa cu datele aferente ultimei situaţii financiare depuse şi validate de organele fiscale.

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
        Data întocmirii
        Semnătura autorizată*1)
        *1) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.


    ANEXA 5b

        la Anexa nr. 4
                           DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A
             BENEFICIARULUI PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE ACORDARE A
        AJUTORULUI DE STAT SUB FORMĂ DE GRANT ŞI A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE
        Subsemnatul/Subsemnata, ............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ....., eliberat de .......... la data de ........., cu domiciliul în localitatea .............., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al ............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2023/C 101/03), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 17.03.2023, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) .;
        [ ] nu a beneficiat de ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criza şi de tranziţie pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;
        [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei*);
        *) se vor declara toate ajutoarele de stat acordate în baza Cadrului temporar de criză şi de tranziţie pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, valabile la data prezentei declaraţii.


┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │CAEN/ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │CAEN-uri│
│Nr. │acordarii │Forma │Furnizorul│in baza │ajutorului│pentru │
│Crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│caruia a │de stat │care s-a│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │acordat │
│ │ │ │ │de │ │ajutorul│
│ │ │ │ │finantare │ │de stat │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘


    b) împotriva ei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
        [ ] nu se află în insolvenţă;
        [ ] nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
        [ ] nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
        [ ] nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă);
        [ ] nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene;

    C. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
     [ ] respectă prevederile art. 7 alin. (7) din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024.
        [ ] este afectata de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza şi de tranziţie pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C101/03.
        [ ] a solicitat garanţii de la .......... (se completează cu denumirea fondurilor de garantare - FNGCIMM, FGCR, FRC- altele decât Fondul de garantare la care s-a depus solicitarea de garantare) în cadrul programului IMM PLUS şi a componentelor acesteia - IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, RURAL PLUS şi INNOVATION PLUS, după cum urmează: ..................... (se vor detalia: valoarea creditelor şi garanţiilor solicitate, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanţare/acordare ajutor de stat, tipul creditului: capital de lucru sau investiţii).
        [ ] nu utilizează în niciun fel măsurile de ajutor prevăzute de Componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS pentru a submina efectele scontate ale sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali şi sunt în deplină concordanţă cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile;
        [ ] nu este o entitate care face obiectul sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali;
        [ ] nu facem obiectul sancţiunilor adoptate de UE şi nici:
    a) persoanele, entităţile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) nu este o întreprindere deţinută sau controlată de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de UE;
    c) nu este o întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.


    D. Declar pe propria răspundere că administratorii societăţii persoane fizice şi/sau juridice, rezidente pe teritoriul României nu au înscrise fapte în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
        In cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se va anexa o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenta cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România. Declaraţiile autentice nu trebuie să depăşească 30 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului fiscal şi 180 de zile de la data solicitării garanţiei în cazul cazierului judiciar.
        Numele ................
        Semnătura*) ...........
        *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru Componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

        Data semnării .........

    ANEXA 5c

        la Anexa nr. 4
              DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI DE TIP UAT
        Subsemnatul/Subsemnata, ................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. ......, eliberat de .......... la data de ........., cu domiciliul în localitatea ............., str. ............ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul ..........., în calitate de reprezentant legal al .............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadrul temporar de criza şi de tranziţie privind masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2023/C 101/03), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 17.03.2023, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei
        [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, Regulamentele de minimis, şi a Regulamentelor de exceptare pe categorii;

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │
│Nr. │acordarii │Forma │Furnizorul│in baza │ajutorului│
│Crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│caruia a │acordat │
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finantare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│TOTAL │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘


    b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    B. B.F.N.G.C.I.M.M./F.R.C., după caz, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    - nu figurează cu credite restante la instituţiile de credit la data solicitării de acordare a garanţiei;
    – nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,;
    – respectă prevederile art. 6 alin. (7) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024.
    – este afectata de criza în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru Temporar de criza şi de tranziţie pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei nr. 2023/C 101/03.

    C. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
        [ ] beneficiază de credite garantate de F.R.C. în cadrul Programului CONSTRUCT PLUS în valoare finanţare .......... valoare garanţie ......... valoare ajutor de stat ............
        [ ] nu beneficiază de credite garantate F.R.C. în cadrul Programului CONSTRUCT PLUS;
        [ ] nu a solicitat garanţie de la F.R.C. pentru aceasta finanţare, pentru care solicita garanţia de la F.N.G.C.I.M.M.

        Numele ...................
        Semnătura*) ..............
        *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

        Data semnării ............

    ANEXA 6

        la Anexa nr. 4
                   Declaraţie pe propria răspundere a Finanţatorului
        Denumirea Finanţatorului ................., Sediul social ..............., Telefon ...........; Fax ............; E-mail ............, Nr. de înmatriculare la registrul comerţului ..........., Codul unic de înregistrare ............., reprezentat prin dl/d-na ............... în calitate de ...............
     Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate benefi/ciarului .............. din creditul*1) .............., garantate prin Contractul de garantare nr. ...../......... au fost utilizate numai pentru finanţarea*2) ................, respectând prevederile art. 10 pct. 1-5, din Anexa 1a OUG nr. 18/2024, după caz.
        *1) Se completează tipul creditului, după caz: de investiţii/credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
        *2) Se completează cu tipul finanţării: investiţie sau capital de lucru

     Date privind ............. beneficiar/ă a/al Programului IMM PLUS componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS, conform O.U.G. nr. 18/2024.
        Denumirea .............., sediul social ............, cod poştal .......... telefon .............; fax ...........; e-mail .............., nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului ................, codul unic de înregistrare .................
        Obiectul principal de activitate ...................
        Cod CAEN ....................
        Obiectul secundar de activitate*3) .................
        *3) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

        Cod CAEN ....................
        Numele ......................
        Funcţia .....................
        Semnătura autorizată ........
        Data semnării ...............

    ANEXA 7

        la Anexa nr. 4
                                   ACORD DE FINANŢARE
                        pentru beneficiarii Programului IMM PLUS
                                Nr. ...... din ........
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, se încheie prezentul acord de finanţare între:
     Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN/ Fondul Român de Contragarantare - S.A. cu sediul social în Bucureşti, str. ......... nr. ....., sectorul ........, înregistrat în registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare ........., cont bancar ............, telefon ........., fax .........., e-mail ............., reprezentat de ................, în calitate de ............., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat IMM PLUS componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, denumită în continuare O.U.G. nr. 18/2024,
        Instituţia de credit .............., cu sediul social în ............., str. ............. nr. ....., telefon/fax ............, cod unic de înregistrare .........., înregistrată în registrul comerţului cu nr. ..... şi în Registrul bancar cu nr. ......, reprezentată de .............., în calitate de .........., şi de .............., în calitate de .............., denumită în continuare finanţator,
        şi
        beneficiarul de finanţare ............., cu sediul în ............., telefon .........., fax ............., înregistrată cu nr. ..... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ........, cont curent nr. .............., cod CAEN pentru finanţare ..............., reprezentată legal prin ..........., având funcţia de .............., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.

    ART. 1
        Obiectul acordului
     Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat IMM PLUS, componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS implementată de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 18/2024.

    ART. 2
        Tipul creditului
        Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de ....... lei, acordat pe o perioadă de ...............;
        sau
    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ....... lei, acordat(ă) pe o perioadă de ...............


    ART. 3
        Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei 2023/C 101/03 Cadru temporar de criza şi de tranziţie pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei şi a O.U.G. nr. 18/2024, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.250.000 euro pe întreprindere, respectiv echivalentul în lei a 280.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, respectiv 335.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul pescuitului şi acvaculturii, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ...... lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ...... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ...... lei;
    – dobândă*) estimată la momentul aprobării garanţiei, în valoare de ...... lei.
        *) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.

    – Valoare garanţie ......

    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 12 luni de la acordarea creditului**).
        **) Nu beneficiază de dobânda finanţată din bugetul de stat în baza schemei beneficiarii componentei AGRO PLUS, din domeniile agriculturii primare, pisciculturii şi acvaculturii

    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (M.F.) trimestrial, în contul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz,virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi 31 iulie 2026(inclusiv).

    ART. 4
        Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    c) se obliga să plătească diferenţa de dobândă, în situaţia în care pe perioada de valabilitate a creditului nivelul componentei de dobândă de plătit depăşeşte cuantumul nominal prevăzut în Acordul de finanţare;
    d) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru, conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3.2 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    c) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
        Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
        Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM PLUS şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
        Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
        Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 iulie 2026 (inclusiv), poate fi modificată de către administrator, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comision, ). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 9
        Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 , pct 9.2. lit. c) şi, după caz, în funcţie de rezultatele verificărilor pentru situaţiile descrise la pct. 9.2. lit. a) şi b), F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
        Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
        Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
        Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
        Dispoziţii
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, ce nu poate fi ulterioară datei de - 30 iunie 2024.

    ART. 14
        Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 18/2024 şi cu prevederile Procedurii de implementare.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat astăzi, ................. .

┌───────────────────────┬────────────────────────┐
│F.N.G.C.I.M.M. - S.A. -│Finanţator │
│IFN │ │
├───────────────────────┼────────────────────────┤
│Beneficiar, │ │
├───────────────────────┼────────────────────────┤
│./F.G.C.R./F.R.C., dupa│ │
│caz │........................│
│.......................│ │
└───────────────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 8

        la Anexa nr. 4
                                 CONTRACT DE GARANTARE
                         Nr. ...... din data de ...............
     Încheiat, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, denumită în continuare O.U.G. nr. 18/2024, şi în baza prevederilor Ordinului ministrului finanţelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi adminstraţiei, al ministrului antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ...../2024., între:
    1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN/Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. - IFN/Fondul Român de Contragarantare - S.A., împuternicit conform O.U.G. nr. 18 /2024, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. ......... nr. ....., sectorul ....., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare 1 ..........., cont bancar ............, reprezentat de ................., în calitate de ................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz;
    2. Instituţia de credit ................, cu sediul social în localitatea ................., str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ........, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J...../......, şi în Registrul bancar cu nr. ............., cod unic de înregistrare ................, reprezentată prin dl/dna ................., în calitate de .............., cont nr. .............., deschis la ..............., denumită în continuare Finanţator,
        şi
    3. Beneficiarul, cu sediul social în localitatea ..............., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............, telefon ............, fax ............., e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J...../...../....., cod unic de înregistrare ..............., reprezentat prin dl/dna .................., în calitate de .............., şi prin dl/dna ............., în calitate de ........., cont nr. ............, deschis la ................, denumit în continuare Beneficiar, în următoarele condiţii

    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) Beneficiarii:
    a.1. Pentru componenta IMM ROMÂNIA PLUS, beneficiarul este operatorul economic care activează în domeniile de activitate eligibile, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-upuri sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale.
    a.2. Pentru componenta AGRO PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, asociaţiile agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe recunoscute în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1308 din 17 decembrie 2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi din domeniul comerţului cu produse Agricole, piscicole şi produse alimentare, cu exceptia băuturilor şi tutunului
    a.3. Pentru componenta IMM PROD PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri;
    a.4. Pentru subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii pentru IMM- urile din sectorul construcţiilor din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, precum şi arhitecţii, aşa cum sunt reglementaţi în Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv birourile individuale de arhitectură.
    a.5. Pentru subcomponenta de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea unor activităţi din sectorul construcţiilor, din cadrul componentei CONSTRUCT PLUS, beneficiarul subprogramului de susţinere a proiectelor de investiţii de scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale este municipiul, oraşul, comuna, care are proiecte ce presupun finanţarea unor activităţi economice în sectorul construcţiilor.
    a.6. pentru componenta INNOVATION PLUS, beneficiarul este operatorul economic care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, sau de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv start-upuri, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi care au în componenta cheltuielilor legate de activitatea inovatoare a unei întreprinderi. Prin cheltuială cu caracter inovator se înţelege orice cheltuială care contribuie la retehnologizarea unui proces, unei activităţi, creşterea productivităţii mijloacelor fixe, achiziţionate şi/sau dezvoltate în interiorul companiei indiferent de domeniul de activitate, precum şi cheltuielile aferente achiziţionării sau încorporării unor produse/soluţii noi din punctul de vedere al progresului tehnologic, validate prin brevete, patente, mărci, şi cheltuielile operaţionale accesorii finanţării obiectului de activitate prin programul INNOVATION.

    b) Întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro.
    c) Credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit.
    d) Garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru garanţiile acordate în numele şi pe contul statului.
    e) Procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală.
    f) Riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite.
    g) Valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit.
    h) Comision de risc -suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul garanţiei, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a creditelor/liniilor de credite acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, în limita maximă prevăzută de paragraful 47 lit. b) din Cadrul temporar Ucraina. Comisionul de risc se regularizează la scadenta finala a creditului, sau, după caz, la data plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F., în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către MF, respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către FNGCIMM/FGCR/FRC, dacă este cazul. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
    i) Comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
    Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, , sau, după caz, la data plăţii garanţiei de către MF, ca procent aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, sau, după caz, la data plăţii garanţiei de către MF în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.
        Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.

    j) Soldul finanţării garantate valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul Programului IMM PLUS - componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS.
    (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de ...... lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului IMM PLUS - componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS şi/sau Subcomponenta CONSTRUCT PLUS pentru UAT- uri.
    (3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii se acordă prin Contractul de credit nr. ........ din data de ...........pe termen de ......... luni, cu scadenţă la data de .......... şi cu o perioadă de graţie .......... (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului.
    (5) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului IMM PLUS nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene.
    (6) Creditele garantate în cadrul Programului IMM PLUS pot fi utilizate pentru activităţile care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea estimată a garanţiei de stat, la momentul aprobării, este de ....... lei, reprezentând ........ % din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului IMM PLUS în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit, conform prevederilor art. 13 alin. (1), (2) şi (3) din Procedura de implementare.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3.1. alin. (1) lit. e) sau, după caz, ale art. 3.1. alin. (2) lit. e), sau ale art. 3.1., alin. (3), litera j) în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
        În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III
    Comisioane
    ART. 3.1
        Comision de risc = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    ART. 3.2
        Comision de administrare = (valoarea*1)/soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
        *3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.

    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
        Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3.2. alin. (1) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor;
    c) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    e) să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    f) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 12 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 18/2024, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    g) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. g), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
        Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1. alin. (1), alin. (2) sau alin (3) din Convenţia de garantare şi plata;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute la art. 10 pct. 1- 5 din anexa la OUG nr.18/2024
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 12 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 18/2024, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni;
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni;
    g) să transmită F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale Acordului de finanţare; Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM PLUS, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF;
    i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 9.1 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite;
    k) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 1.4., 1.5 şi 1.6 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    l) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;
    m) să asigure o perioadă de graţie de maximum 18 luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului IMM PLUS;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz.;
    o) să solicite F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 12 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 18/2024 şi la art. 13 alin. (1) şi (3) din Procedura de implementare, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    p) să solicite F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    q) să solicite F.N.G.C.I.M.M. /F.G.C.R/F.R.C, după caz, emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    r) să solicite FNGCIMM/F.G.C.R/F.R.C, după caz, emiterea acordului cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program/Subprogram, după caz şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;
    s) să notifice F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, şi spre ştiinţă MF, de îndată ce a luat cunoştinţă despre situaţiile privind declanşarea procedurii de insolvenţă, lichidare judiciara sau faliment a beneficiarului, precum şi cu privire la termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.
    t) să înştiinţeze din oficiu organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru a participa la distribuirea preţului în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8) din O.U.G. nr. 18/2024,


    ART. 4.3
        F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile O.U.G. nr. 18/2024, ale prezentului Ordin al ministrului finanţelor, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi adminstraţiei, al ministrului antreprenoriatului şi turismului, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării precum şi ale Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii tuturor documentelor prevăzute la art. 9.1. alin (1), în condiţiile asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin (3) şi a respectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3. alin (5) şi (6) şi art. 7.8. alin (1) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor;
    g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii documentaţiei de plată ulterior expirării termenului de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanţă a creditului şi transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plata şi prevăzute la art. 9.1. alin.(1), şi/sau nerespectării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 7.6. alin (3) şi a respectării obligaţiilor prevăzute la art. 1.6., art. 3.3. alin (5) şi (6) şi art. 7.8. alin (1) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor, precum şi în situaţia în care pentru beneficiarul finanţării a fost emisa o Decizie de recuperare a ajutorului de stat ca urmare a utilizării finanţării garantate pentru activităţi neeligibile/neautorizate în cadrul Programului.
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de la data trecerii inegale la restanţa a finanţării garantate nerambursate;
    i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii sau în cazul în care comunicarea înscrisului nu a fost posibilă aceasta se realizează prin publicitate, conform prevederilor art. 6.2, alin.(8) şi (9);
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Programul IMM PLUS, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz,de către beneficiarul Programului IMM PLUS, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, dacă este cazul;
    p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanţa;
    q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.
    r) să emită acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin Program, după caz, şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) În baza prevederilor art. 12 alin. (2) şi (3) din anexa la OUG nr. 18/2024, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea Finanţatorului, precum şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (se va descrie bunul ipotecat);
    b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului IMM PLUS la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (se vor menţiona conturile beneficiarului);
    c) alte garanţii, după caz (se va descrie garanţia).

    (2) În temeiul prezentului contract, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, mandatează Finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
        Sunt exceptate biletul la ordin, fideiusiunea, precum şi orice alte garanţii colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi.

    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare se efectuează de către Finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate.
        Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor avea rangul I inclusiv la data depunerii cererii de plata a garanţiei de către Finanţator la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, şi până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei.
        Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM PLUS.
        Pentru formalităţile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale, Finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.

    (4) În cazul în care prin Program se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţată prin Program, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
        În cazul primirii de către instituţia de credit nu contesta pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţie comunicată de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.

    (5) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicată de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
        În cazul în care Beneficiarul Programului IMM PLUS nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul şi după înregistrarea a cel puţin 60 de zile calendaristice de la data trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate, fără a depăşi termenul de 180 zile calendaristice calculat de la data trecerii integrale la restanţă a creditului.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 9.2. alin. (2) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor.
    (3) F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 9.2. alin. (4) din Convenţia de garantare şi plata a granturilor, precum şi în situaţia în care pentru beneficiarul finanţării a fost emisa o Decizie de recuperare/stopare a ajutorului de stat, ca urmare a utilizării finanţării garantate pentru activităţi neeligibile/neautorizate în cadrul Programului, acestea fiind considerate esenţiale în analiza cererii de plata, neputând fi complinite prin prezentarea altor documente sau prin îndeplinirea în alt mod a obligaţiilor prevăzute.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, a cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (6), F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (6).
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (8) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1.
        Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1.
        Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente în a căror rază teritorială se află sediul social al Ministerului Finanţelor.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1.
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.

    ART. 9.2.
        Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
        Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 9.4
     Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ............., sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
    Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 18/2024.

    ART. 9.6
    În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) din anexa la O.U.G. nr. 18/2024, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
        Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

        Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, ..........., în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator*1) şi Beneficiar şi două pentru F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.
        *1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.


┌───────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│F.N.G.C.I.M.M. - S.A. -│Finanţator │Beneficiar, │
│IFN │ │ │
├───────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤
│/F.G.C.R./F.R.C., dupa │ │ │
│caz │........................│........................│
│.......................│ │ │
└───────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘


    ANEXA 9

        la Anexa nr. 4
                                SOLICITARE DE RENUNŢARE
            la garanţia acordată în cadrul Programului IMM PLUS - componenta
        IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS
        Finanţatorul, prin ................., cu sediul în localitatea ............., str. .......... nr. ....., judeţul/sectorul ........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare ..........., telefon .........., fax .........., e-mail ..........., reprezentat de ............, în calitate de ..............., şi de .............., în calitate de ..............., solicită FNGCIMM/F.G.C.R/F.R.C, după caz, renunţarea la garanţia acordată în baza contractului de garantare nr. ......... pentru beneficiarul ............., CUI ............., înregistrat la registrul comerţului ............, întrucât beneficiarul nu a semnat contractul de garantare şi acordul de finanţare.
        Ataşăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum şi pe cele ale acordului de finanţare.
        Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ................, funcţia ............, tel. ..........., e-mail .................
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ...................


    ANEXA 10

        la Anexa nr. 4
                                SOLICITARE DE RADIERE*1)
                      a ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în
          favoarea statului român în cadrul Programului IMM PLUS - componenta
        IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS
        *1) Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ...../........,
    1. Finanţatorul ..................., prin Sucursala/Agenţia .............., cu sediul în localitatea ............, str. .......... nr. ....., judeţul/sectorul ............., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare ............, telefon ............., fax ............, e-mail ............., reprezentat de .............., în calitate de ..............., şi de ................, în calitate de ............., solicită F.N.G.C.I.M.M/F.G.C.R/F.R.C, după caz, acordul pentru radierea ipotecii legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 12 alin. (4) anexa la din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ..... 18/2024, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. ...../....., încheiat cu
        Beneficiarul ............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J...../...../....., cod unic de înregistrare ............, ca urmare:
        [ ] a rambursării integrale a creditului garantat
        [ ] neutilizării creditului garantat.


    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz,: str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............. judeţul/sectorul .................
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.
        ......................................
        ......................................

    4. Data închiderii creditului garantat: ......................
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ............ lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare;
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F., proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    7. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ..................., funcţia ................, tel. .............., e-mail ...................
        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ...................


    ANEXA 11

        la Anexa nr. 4
                                        ACORD*1)
                     privind radierea ipotecii imobiliare/mobiliare
          înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM PLUS -
                            componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO
                   PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS
        *1) Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Către
        Finanţator: ..................
        Beneficiar ...................

        Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz,: str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitate ............. judeţ/sector .............
        sau
        Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz.
        ......................................
        ......................................

     Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ...../........... înregistrată la F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, cu nr. ......, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Procedura de implementare a Porgramului IMM PLUS, vă transmitem acordul F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr. ......,
        Beneficiar ............. înregistrat la registrul comerţului cu nr. J...../...../....., cod unic de înregistrare ............, deoarece creditul acordat de Finanţator prin Programul IMM PLUS - componenta IMM ROMÂNIA PLUS/AGRO PLUS/IMM PROD PLUS/CONSTRUCT PLUS/INNOVATION PLUS a fost rambursat integral/nu a fost utilizat.
     Pentru bunurile imobile formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru F.N.G.C.I.M.M./F.G.C.R/F.R.C, după caz, şi unul pentru Finanţator.
        F.N.G.C.I.M.M.
        Persoane autorizate,
        ...................


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016