Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 26 martie 2024  de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 26 martie 2024 de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 278 bis din 1 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 973 din 26 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 1 aprilie 2024.
──────────
    1. Obiectivul Programului
    1.1. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, denumit în continuare Programul, este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), prin intermediul Agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism (ATIMMT) desemnate prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile OUG nr. 17/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism.
     Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 2023/2831 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

    1.2. Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - TIMM, în locaţiile care vor fi stabilite prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM-urilor, stimularea şi susţinerea IMM-urilor inovative, promovarea produselor şi serviciilor, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM-urilor.
    1.3. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr 2023/2831 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    1.4. Prin organizarea evenimentelor TIMM, programul urmăreşte susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii prin:
    a) câştigarea de pieţe interne şi externe noi pentru produsele şi serviciile româneşti;
    b) stimularea cererii interne de servicii şi produse;
    c) creşterea vizibilităţii pe piaţa internă şi externă a întreprinderilor româneşti;
    d) dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale;

    1.5. În cadrul Programului, înţelesurile unor termeni sunt următoarele:

    (1) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2023/2831, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile prevăzute la lit. a) - d) sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice;
     În sensul Regulamentului Comisiei nr. 2023/2831 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, noţiunea de întreprindere unică stabileşte cuantumul ajutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.    (2) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre.

    (3) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;

    (4) furnizorul de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin Agenţiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi turism (ATIMMT) desemnate;

    (5) administratorii schemei de ajutor de minimis - ATIMMT desemnate prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului;

    (6) data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective.

    (7) beneficiar de ajutor de minimis - întreprindere care beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;

    (8) cheltuieli eligibile - cheltuieli ce pot fi finanţate de către furnizor în cadrul măsurii de ajutor de minimis.

    (9) întreprindere - orice entitate care desfăşoară activităţi economice (respectiv oferă bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă), indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;

    (10) data plăţii ajutorului - este data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;

    (11) produse agricole - înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

    (12) prelucrarea produselor agricole - înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

    (13) comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

    (14) produse pescăreşti şi de acvacultură - înseamnă produsele definite la articolul 5 literele (a) şi (b) din Regulamentul (UE) nr. 1379/2013;

    (15) producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură - înseamnă toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;

    (16) prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - înseamnă toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii - care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia;


    2. Descrierea Programului
    2.1. Programul constă în organizarea de evenimente TIMM. Profilul fiecărui eveniment în parte, bugetul, locaţiile de desfăşurare şi numărul de beneficiari vor fi stabilite prin ordin al ministrului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. Evenimentele vor avea o durată cuprinsă între minimul 3 zile şi maximum 5 zile fiecare.
    2.2. Perioadele de desfăşurare ale târgurilor, precum şi locaţiile vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu minimum 10 zile înainte de desfăşurarea fiecărui eveniment.
    2.3. În cadrul târgurilor beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    2.4. (1) Acţiunile desfăşurate în cadrul târgurilor sunt:
        ● expoziţii cu vânzare ale produselor şi serviciilor oferite;
        ● organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanţi, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naţionale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM;
        ● activităţi de promovare a evenimentului, atât înainte de desfăşurare, în vederea asigurării unei prezenţe consistente a publicului şi aplicanţilor ţintă, cât şi post-eveniment, în vederea publicităţii târgului.

    (2) Acţiunile legate de organizarea şi desfăşurarea Programului se realizează de ATIMMT - urile organizatoare, direct şi/sau prin externalizare în condiţiile legii, pe bază de contracte/acorduri de parteneriat încheiate cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, selectaţi, în condiţiile legii.
    (3) În vederea desfăşurării evenimentului, ATIMMT- urile desemnate, în calitate de organizatori, vor coopera cu instituţiile publice şi/sau organizaţiile reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi/sau european.

    2.5. Din bugetul alocat desfăşurării activităţilor specifice Programului se pot suporta următoarele cheltuieli eligibile: realizare şi mentenanţă aplicaţie electronică de înscriere şi gestiune program, publicitate tv şi radio, editare de broşuri, editare de materiale de promovare şi prezentare, editare/multiplicare de materiale pentru conferinţe, seminare, mese rotunde, workshopuri şi prezentări, închiriere spaţii, utilităţi, amenajare standuri şi spaţii de conferinţe, achiziţie sau închiriere mijloace fixe şi/sau obiecte de inventar necesare desfăşurării evenimentului, transmitere de invitaţii, onorarii traineri, cheltuieli de protocol, cheltuieli pentru promovare în mediul on line şi social media, realizare content, realizare site eveniment, realizare identitate vizuală eveniment, realizare/promovare spot video eveniment, realizare grafică, închiriere corturi/pavilioane pentru evenimente în aer liber, promovare indoor/outdoor, organizarea de spectacole artistice în incinta şi pe perioada târgului, achiziţii de servicii necesare organizării evenimentului şi alte cheltuieli necesare organizării manifestărilor din cadrul evenimentului.
    2.6. Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii va fi organizat de către ATIMMT- urile desemnate, prin intermediul Unităţii de Implementare a Proiectului, a cărei componenţă şi atribuţii vor fi stabilite prin decizia Directorului ATIMMT.

    3. Bugetul, numărul de beneficiari şi durata Programului
    3.1. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.
    3.2. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2024 este de 6000 mii lei. Prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 300 de beneficiari în anul 2024.
    3.3. Bugetul estimat pentru implementarea măsurii în intervalul 2024-2027 este de 24.000 mii lei, reprezentând câte 6.000 mii lei pentru fiecare an, numărul estimat de beneficiari pentru această perioadă fiind de 1200, reprezentând câte 300 pentru fiecare an.

    4. Tipurile şi beneficiarii de ajutor financiar de minimis
    4.1. Se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii electronice în cadrul programului.
    4.2. Pentru anul 2024 se va acorda fiecărui participant o alocaţie financiară nerambursabilă, sub formă de sumă forfetară, în valoare de 2500 lei/beneficiar, pentru cheltuieli destinate deplasării şi cazării participanţilor, condiţionată de prezenţa zilnică la TIMM ediţia 2024 pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentului şi de respectarea procedurii de implementare a programului. O societate poate participa la toate târgurile organizate cadrul prezentului program, cu condiţia îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate şi de specificul fiecărui târg în parte.
    4.3. Pot beneficia de prevederile programului întreprinderile mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
    a) sunt înregistraţi în scopuri fiscale conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare;
    b) au capital social integral privat;
    c) se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment;
    e) nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
    f) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii la momentul înscrierii şi nu intră într-una din stările menţionate pe toată perioada de derulare a programului;
    g) Nu au depăşit plafonul de minimis de 300.000 Euro pe durata ultimilor 3 ani pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene.


    5. Activităţi neeligibile în cadrul programului

    (1) În cadrul Programului nu sunt eligibile:
    a) activităţi legate de producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    d) activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în următoarele cazuri:
        (i). când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;(ii). când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

    e) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    f) producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing.
    g) activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    h) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    i) operatorii economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
     În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate enumerate mai sus la alin. (1) lit. a), b), c) sau d), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 2023/2831, prevederile prezentei scheme se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
        Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între conturi, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului 2023/2831nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.    6. Modalitatea de derulare a programului
     MEAT, prin intermediul ATIMMT administrează, gestionează şi derulează programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.
    6.1. Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul IMM ediţia 2024 se face prin completarea, încărcarea şi transmiterea în aplicaţia electronică a formularului de înscriere (anexa nr. 1) şi a documentelor solicitate la punctul 6.4 din prezenta procedură.
    6.2. Data de la care este activă completarea formularului de înscriere se comunică pe site-ul instituţiei înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.
    6.3. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru participarea la Târgul IMM ediţia 2024, operatorul economic va completa şi va transmite formularul de înscriere în Program (anexa nr. 1) începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire până la epuizarea locurilor aferente târgului. Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii, în limita maximă de 300 de locuri existente, respectând numărul de locuri alocat fiecărui eveniment.
    6.4. Formularul de înscriere, corect şi integral completat, va putea fi transmis în aplicaţia electronică.
        Actele care se vor ataşa la înscriere sunt următoarele:
    a) Formular pentru înscriere la Târgul IMM ediţia 2024 (anexa nr. 1);
    b) declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis primite ( anexa 3.1);
    c) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul fiscal 2023 şi anul 2022 (cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi), conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, (anexa 3.2, anexa 4);
    d) împuternicirea semnată de reprezentantul legal al solicitantului, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează documentaţia la Târgul IMM ediţia 2024 (anexa nr. 7);
    e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantul legal al solicitantului că nu a făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene/Consiliului Concurenţei sau a altui furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată.


    6.5. După încheierea perioadei de înscriere, MEAT şi ATIMMT organizatoare vor face publică, pe site-ul instituţiei, lista cu solicitanţii înscrişi în Program, atât în limita locurilor disponibile, cât şi în lista de aşteptare.

    7. Verificarea şi selecţia beneficiarilor
    7.1. Verificarea şi selecţia aplicanţilor se vor face de către unitatea de implementare programe denumită în continuare UIP, din cadrul ATIMMT organizatoare.
    7.2. În vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul ATIMMT organizatoare se constituie UIP, ale cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia directorului ATIMMT.
    7.3. UIP din cadrul fiecărei ATIMMT va verifica, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a listei cu solicitanţii înscrişi în Program, documentaţia încărcată online. Se pot solicita clarificări sau completări ale documentelor încărcate în aplicaţie, cu termen de răspuns 2 zile. După finalizarea verificării, UIP din cadrul fiecărei ATIMMT va transmite aplicanţilor prin intermediul aplicaţiei sau poştei electronice Scrisoare de respingere în cazul în care se constată că:
    - documentaţia încărcată este incorectă;
    – solicitanţii au declarat în formularul de înscriere informaţii care nu sunt corecte/reale;
    – solicitanţii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în prezenta procedură;
    – activitatea solicitantului sau produsele/serviciile pe care le comercializează/produce nu face/fac obiectul prezentului program conform prezentei proceduri de implementare.
        Pentru solicitanţii acceptaţi de principiu de către UIP, fiecare ATIMMT va transmite prin intermediul aplicaţiei sau poştei electronice Scrisoarea de înştiinţare privind acceptarea participării la Târgul IMM ediţia 2024, în limita locurilor disponibile / în afara locurilor disponibile, după caz.


    7.4. MEAT/ATIMMT va publica pe site-ul instituţiei lista cu aplicanţii admişi şi respinşi pentru participare la târgul.

    8. Primirea şi soluţionarea contestaţiilor
    8.1. În conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim în urma comunicării UIP, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    8.2. Astfel, solicitantul se poate adresa ATIMMT respectiv, formulând o contestaţie, în termen de maxim 3 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere.
    8.3. Contestaţia se formulează în scris în aplicaţie sau va fi transmisă la adresa de e-mail al ATIMMT desemnată şi va cuprinde:
    - datele operatorului economic;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau a împuternicitului acestuia.

    8.4. Termenul de soluţionare este de 3 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.
    8.5. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin intermediul aplicaţiei electronice sau pe adresa de e-mail a aplicantului.
    8.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor se va constitui în cadrul fiecărei ATIMMT organizatoare o comisie de soluţionare a contestaţiilor formată din membrii care nu au participat la evaluarea dosarului.
    8.7. Numărul de persoane, atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei comisii de soluţionare a contestaţiilor vor fi stabilite prin decizia directorului executiv al fiecărei ATIMMT organizatoare.

    9. Alocarea sumei forfetare
    9.1. Participanţii vor depune în aplicaţia electronică cererea-tip de decontare (anexa nr. 6) pentru acordarea sumei forfetare de 2500 lei/beneficiar, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. Prin participanţi se înţeleg beneficiarii care au fost prezenţi pe toată perioada evenimentului.
    9.2. Acordarea sumei forfetare se va face pe baza validării participării solicitantului conform Tabelului de prezenţă şi a Procesului verbal de participare.
    9.3. Virarea efectivă a sumei care constituie Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) se va face de către UIP, pe baza deciziei Directorului Executiv al respectivei ATIMMT, exprimată prin ordonanţare individuală, în contul ce cuprinde cifrele 50.70, deschis de beneficiar la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    9.4. Nerespectarea oricărei prevederi stipulate de prezenta procedură de către beneficiari duce la neacordarea alocaţiei financiare nerambursabile sub formă de sumă forfetară.
    9.5. (1) Recuperarea ajutorului de minimis acordat, în caz de nerespectare a prezentei proceduri, se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (2) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.
        Procedura de calcul a dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei, regăsită la adresa: http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_merged- 2.pdf.
        Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea / plata ajutorului de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar, în documentele depuse, se dovedesc a fi incorecte sau false.


    9.6. Schema de ajutor de minimis va fi publicată pe site-ul MEAT, iar în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    9.7. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    9.8. MEAT, prin intermediul ATIMMT desemnate, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul ultimilor 3 ani şi suma care urmează a se acorda în baza schemei, fie din surse de la bugetul de stat sau din bugetul autorităţilor locale, fie din surse europene, nu depăşeşte, la nivelul întreprinderii unice, pragul de 300.000 de euro, echivalent în lei.
    9.9. Furnizorul de ajutor de minimis, respectiv MEAT - fiecare din ATIMMT desemnate, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat/ajutorului de minimis.
    9.10. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.
    9.11. Pe baza unei cereri scrise, MEAT va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    9.12. Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile ce se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    9.13. Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    9.14. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    9.15. În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    9.16. Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    9.17. Furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.
    9.18. Furnizorul are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, de a încărca măsura de ajutor de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAs).
    9.19. Obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii. Plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii;
    9.20. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a încărca în RegAs contractele de finanţare şi contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    10. Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis
    10.1. Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis este plătit. În cadrul prezentului program, ajutorul de minimis se consideră acordat la data semnării de ambele părţi a procesului verbal de prezenţă la TIMM.
    10.2. ATIMMT va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul ultimilor 3 ani, , fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 300.000 euro, echivalentul în lei.
    10.3. În cazul în care, prin acordarea unei întreprinderi unice în ultimii 3 ani a unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la pct.10.2, respectivul ajutor nou nu beneficiază de dispoziţiile regulamentului UE nr. 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023.
    10.4. În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    10.5. În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    10.6. În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    10.7. Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.
    10.8. Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
    10.9. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta schemă poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2023/2832*1 al Comisiei.
     *1 Regulamentul (UE) 2023/2832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (JO L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI> http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).

    10.10. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta schemă poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 1408/2013*2 şi Regulamentul (UE) nr. 717/2014*3 ale Comisiei în limita plafonului relevant prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2023/2832.
     *2 Regulamentul (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO 352, 24.12.2013, p.9).
        *3 Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p.45).

    10.11. Ajutorul de minimis acordat în conformitate cu prezenta schemă nu se cumulează cu ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare de risc dacă o astfel de cumulare ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptat(ă) de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat(e) de Comisie.

    11. Confidenţialitate
    11.1. Documentele depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    11.2. MEAT şi fiecare dintre ATIMMT organizatoare sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea AFN acordat sub forma forfetară şi aşezarea geografică (localitatea şi judeţul).
    Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta Procedură.


    ANEXA 1

        la procedură
                                         FORMULAR DE ÎNSCRIERE*

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumirea completă a solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Judeţul │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Telefon │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresă de e-mail │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele reprezentatului legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Funcţia reprezentatului legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de telefon al reprezentatului │
│legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei de contact │
├──────────────────────────────────────┤
│Numărul de telefon al persoanei de │
│contact │
├──────────────────────────────────────┤
│E-mail persoană de contact │
├──────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare │
├──────────────────────────────────────┤
│Nr. de înregistrare la Oficiul │
│Registrului Comerţului │
├──────────────────────────────────────┤
│Cererea de participare la TIMM 2024 │
├──────────────────────────────────────┤
│Declaraţie pe proprie răspundere │
│privind ajutoarele de stat şi │
│ajutoarele de minimis │
├──────────────────────────────────────┤
│Declaraţia pe propria răspundere │
│privind încadrarea în categoria │
│întreprinderilor mici şi mijlocii │
├──────────────────────────────────────┤
│Împuternicirea semnată de │
│reprezentantul legal al │
│solicitantului, în cazul în care o │
│altă persoană decât aceasta semnează │
│cererea de participare la TIMM 2024 │
├──────────────────────────────────────┤
│Copia certificată a buletinului de │
│identitate/cărţii de identitate al/a │
│reprezentantului legal/ │
│împuternicitului societăţii │
│solicitante (după caz); │
├──────────────────────────────────────┤
│Categoria solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│Microîntreprindere │
├──────────────────────────────────────┤
│Întreprindere mică │
├──────────────────────────────────────┤
│Întreprindere mijlocie │
├──────────────────────────────────────┤
│Codul CAEN pentru care se accesează │
│Programul: │
├──────────────────────────────────────┤
│Suma forfetară solicitată: maximum │
│2500 lei │
├────────────────────────────────┬──┬──┤
│Bifaţi următoarea opţiune: │ │ │
│Pentru participarea la TIMM 2024│DA│NU│
│îmi voi amenaja în regim propriu│ │ │
│standul societăţii │ │ │
└────────────────────────────────┴──┴──┘


    ANEXA 2

        la procedură
                                      CERERE-TIP DE PARTICIPARE LA
                                TÂRGUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII
                           (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română)
    SECŢIUNEA A
    Date solicitant
        Operatori economici
        Subscrisa ............... având datele de identificare menţionate în Formularul de înscriere (Anexa nr. 1 la Procedura de implementare a Programului pentru organizarea
    Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2024) reprezentantă legal prin dl/dna ..............., având calitatea de .........., solicit participarea în condiţiile prevederilor Programului la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii - TIMM 2024
        ORGANIZAT LA .....................
    Cont bancar*2................. deschis la Banca .....................
    *2 în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 146/2022, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        Nr RUE .................................
     Nr. cont ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la Trezoreria Statului ................../nr. .................... în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Forma juridică:
        Forma de proprietate 100% privată DA [ ] NU [ ]
        Capitalul social: .................. lei deţinut de
    - persoane fizice .................. %
    – persoane juridice ................ %

        Numărul mediu anual de personal (în anul fiscal anterior) .................................
        Cifra de afaceri anuală netă (conform ultimei situaţii financiare anuale aprobate) ........ lei
    SECŢIUNEA B
    Categoria solicitantului
        Bifaţi categoria în care vă încadraţi:
        Microîntreprindere
        Întreprindere mică
        Întreprindere mijlocie
        Codul CAEN pentru se accesează Programul este ....................
        Descrieţi produsele/serviciile pe care doriţi să le promovaţi în cadrul târgului:
        .....................................
        Organizaţi evenimente în cadrul standului expoziţional pe perioada târgului? Dai [ ] Nu [ ]
        Dacă da, vă rugăm să le descrieţi pe scurt:
        .....................................
        NOTĂ!
        Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii AIMM pot discuta cu solicitanţii oricare dintre elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora!

        Semnătura autorizată solicitantului*
        Numele .....................
        Semnătura ..................
        Data semnării ..............
        * Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană să reprezinte legal operatorul economic.

    ANEXA 3.1

        la procedură
                                   Declaraţie pe propria răspundere
        Operatori economici
        Subsemnatul(a) ............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. ......., eliberat(ă) de ......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. .............. nr. ......, bl. ...., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ..........., în calitate de reprezentant legal al solicitantului ........, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        De asemenea, declar pe propria răspundere că la nivelul întreprinderii unice, în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
        [ ] nu am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis;
        [ ] am beneficiat de ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

┌────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Instituţia │a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

        în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2023/2831 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis.


        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; că întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
        Declar pe propria răspundere că împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alţi furnizori de ajutor de stat pe aceleaşi costuri eligibile pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul prezentei scheme;
        Declar pe propria răspundere că întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale;
        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*1
        Numele ...................
        Funcţia: ................
        Semnătura ...............
        Data semnării: ..........
    *1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

    ANEXA 3.2

        la procedură
                                        DECLARAŢIE
                      privind încadrarea întreprinderii în categoria
                          întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii .......................................
        Adresa sediului social .........................................
        Cod unic de înregistrare .......................................
        Numele şi funcţia .....(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)....

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [ ] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 4 la Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
        [ ] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
        [ ] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2 │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale │
│de │netă (mii lei/ │(mii lei/ │
│salariaţi │mii €) │mii €) │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│Important: Precizaţi │ │
│dacă, faţă de │[ ] Nu │
│exerciţiul financiar │ │
│anterior, datele ├──────────────┤
│financiare au │ │
│înregistrat modificări │[ ] Da (în │
│care determină │acest caz se │
│încadrarea │va complete şi│
│întreprinderii într-o │se va ataşa o │
│altă categorie │declaraţie │
│(respectiv │referitoare la│
│micro-întreprindere, │exerciţiul │
│întreprindere mică, │financiar │
│mijlocie sau mare). │anterior) │
│ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*3
        Numele ..........................
        Funcţia: ........................
        Semnătura .......................
        Data semnării: ..................
    *1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    *2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, conform legii.
    *3 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).


    ANEXA 4

        la procedură
                                          CALCULUL
                          pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - ultimul exerciţiu│
│financiar încheiat │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă ( │lei/ │
│ │salariaţi│mii lei│mii €)│
│ │ │/ mii │ │
│ │ │€) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1 │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1 în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1 (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

    *1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
    *2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
    Datele incluse în secţiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din Anexa nr. 4 la Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
        Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬──────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│ │Adres │ │Preşedintelui │mediu │anuală │( mii │
│Numele sau │a │Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│denumirea │sediul│înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii │
│întreprinderii│ui │ │Directorului │ │lei/mii│€) │
│ │social│ │General sau │ │€) │ │
│ │ │ │echivalentului│ │ │ │
│ │ │ │acestuia │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴──────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total: │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘


        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.
        Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.


    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii
        ........................................
        Adresa sediului social
        ........................................
        Codul unic de înregistrare
        ........................................
        Numele, prenumele şi funcţia ....Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent......

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - ultimul │
│exerciţiu financiar încheiat │
├─────┬───────────┬───────────┬────────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual│afaceri │totale*2│
│ │de │anuală netă│(mii lei│
│ │salariaţi*1│(mii lei/ │/ mii €)│
│ │ │mii €) │ │
├─────┼───────────┼───────────┼────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴───────────┴───────────┴────────┘

    *1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
    *2 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*7 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)

    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.

        Tabelul de parteneriat - A.2

┌─────────────┬─────────┬───────┬────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3│
│ │anual de │netă │(mii lei│
│ │salariaţi│(mii │/ mii €)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├─────────────┼─────────┼───────┼────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată în │ │ │ │
│urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare procent │ │ │ │
│la datele │ │ │ │
│introduse în │ │ │ │
│tabelul de la│ │ │ │
│pct. 1. │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼───────┼────────┤
│*3 Procent │ │ │ │
│din capitalul│ │ │ │
│social sau │ │ │ │
│din │ │ │ │
│drepturile de│ │ │ │
│vot deţinute,│ │ │ │
│oricare │ │ │ │
│dintre aceste│ │ │ │
│procente este│ │ │ │
│mai mare. La │ │ │ │
│acesta │ │ │ │
│trebuie │ │ │ │
│cumulată │ │ │ │
│proporţia │ │ │ │
│deţinută de │ │ │ │
│fiecare │ │ │ │
│întreprindere│ │ │ │
│legată în │ │ │ │
│aceeaşi │ │ │ │
│întreprindere│ │ │ │
│parteneră. │ │ │ │
│Aceste date │ │ │ │
│se vor │ │ │ │
│introduce în │ │ │ │
│Tabelul A.1. │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴───────┴────────┘

    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    2. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*8.
    *8 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬───────────┬────────────┬───────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual│afaceri │totale │
│ │de │anuală netă │(mii │
│ │salariaţi*9│(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €) │
├─────┼───────────┼────────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴───────────┴────────────┴───────┘

    *9 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│ │ │ │prenumele │
│Întreprinderea│ │ │presedintelui │
│legată │Adresa │Cod unic de │consiliului de│
│(denumire/date│sediului│înregistrare│administraţie,│
│de │social │ │directorului │
│identificare) │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalentului│
│ │ │ │acestuia │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.

        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

        NOTĂ
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

    Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*10
    *10 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

        Numele ..........................
        Funcţia: ........................
        Semnătura .......................
        Data semnării: ..................

                                                FIŞA
                          privind legătura dintre întreprinderi nr. ...... din tabelul B2, secţiunea B
                            (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse
                             în situaţiile financiare anuale consolidate)
    2. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii
        .......................................

        Adresa sediului social
        ........................................

        Codul unic de înregistrare
        ........................................

        Numele, prenumele şi funcţia .....(preşedinte consiliului de administraţie, director general sau echivalent ).....

    2. Date referitoare la întreprindere

┌───────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - ultimul exerciţiu │
│financiar încheiat │
├───────────────┬────────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│ │mediu anual │anuală │(mii │
│ │de │netă │lei/ │
│ │salariaţi*11│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼──────┤
│*11 În cazul în│ │ │ │
│care în │ │ │ │
│situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate nu │ │ │ │
│există date │ │ │ │
│privind numărul│ │ │ │
│mediu anual de │ │ │ │
│salariaţi, │ │ │ │
│calculul se │ │ │ │
│face prin │ │ │ │
│cumularea │ │ │ │
│datelor de la │ │ │ │
│întreprinderile│ │ │ │
│legate. │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴───────┴──────┘

        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
        Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

    Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*12
    *12 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

        Numele ..........................
        Funcţia: ........................
        Semnătura .......................
        Data semnării: ..................


    ANEXA 5

        la procedură
                       Lista Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIMM)

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. crt. AIMM│ │Judeţe │ADRESA │TELEFON/ FAX/E-MAIL │
│ │ │arondate │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Str. │ │
│ │ │BRAŞOV │Turnului, │ │
│ │ │Braşov │nr.5, │0268-548.018 tel. │
│ │ │Covasna │Cladirea │agentia.brasov@imm.gov.ro │
│ │ │Sibiu │AJOFM, et. │ │
│ │ │ │1, Braşov, │ │
│ │ │ │C.P. 500152│ │
│ ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │Centrul │CLUJ- │ │ │
│1. Agenţia │teritorial │NAPOCA │Str. Horea,│ │
│teritorială │pentru │Bihor │nr. 13, │ │
│pentru │întreprinderi│Bistriţa │etaj 3 │0264-487.224 tel. │
│întreprinderi│mici şi │Năsăud Cluj │Cluj- │agentia.cluj@imm.gov.ro │
│mici şi │mijlocii şi │Maramureş │Napoca, │ │
│mijlocii şi │turism Cluj │Satu Mare │C.P. 400174│ │
│turism Braşov│Napoca │Sălaj │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │Centrul │ │ │ │
│ │teritorial │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor│ │
│ │pentru │Arad │de la Tisa,│0256-292.739 tel. │
│ │întreprinderi│Caraş-Severin│nr. 22, │0256-292.767 │
│ │mici şi │Hunedoara │Timişoara, │agentia.timisoara@imm.gov.ro │
│ │mijlocii şi │Timiş │C.P. 300575│ │
│ │turism │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│2. Agenţia │ │CONSTANŢA │ │ │
│teritorială │ │Brăila │Bd. Tomis, │ │
│pentru │ │Buzău │nr. 79-81, │0241-661.253 tel. │
│întreprinderi│ │Constanţa │et. │0241-661.254 tel. │
│mici şi │ │Galaţi │6, │agentia.constanta@imm.gov.ro │
│mijlocii şi │ │Tulcea │Constanţa, │ │
│turism │ │Vrancea │C.P. 900669│ │
│Constanţa │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │Bd. Tudor │ │
│ │Centrul │IAŞI │Vladimiresc│ │
│ │teritorial │Bacău │u, nr. 45A,│ │
│ │pentru │Botoşani │Bl. B2, │0371-402.212 tel. │
│ │întreprinderi│Iaşi │parter, │agentia.iasi@imm.gov.ro │
│ │mici şi │Neamţ │Iasi, │ │
│ │mijlocii şi │Suceava │judetul │ │
│ │turism Iaşi │Vaslui │Iasi, C.P. │ │
│ │ │ │700305 │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │Centrul │ │ │ │
│ │teritorial │ │Str. │ │
│ │pentru │TÂRGU │Gheorghe │ │
│ │întreprinderi│MUREŞ │Doja, nr. │0265-311.660 tel. │
│ │mici şi │Alba │25, Târgu │0265-260.818 │
│ │mijlocii şi │Harghita │Mureş, C.P.│agentia.targumures@imm.gov.ro│
│ │turism │Mureş │540342 │ │
│ │Târgu │ │ │ │
│ │Mureş │ │ │ │
├─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │PLOIEŞTI │Bd. │ │
│ │ │Argeş │Republicii,│ │
│ │ │Călăraşi │nr. 12, Bl.│0244-522.085 tel. │
│ │ │Dâmboviţa │33, B1 - │0244-544.054 tel. │
│ │ │Giurgiu │B2, │agentia.ploiesti@imm.gov.ro │
│ │ │Ialomiţa │Ploieşti, │ │
│ │ │Prahova │C.P. 100066│ │
│ │ │Teleorman │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│3. Agenţia │Centrul │ │ │ │
│teritorială │teritorial │ │Str. │ │
│pentru │pentru │BUCURESTI │Poterasi, │ │
│întreprinderi│întreprinderi│Bucuresti │nr. 11, │0372-768.484 │
│mici şi │mici şi │Ilfov │sector 4, │agentia.bucuresti@imm.gov.ro │
│mijlocii şi │mijlocii şi │ │Bucuresti, │ │
│turism │turism │ │C.P. 040263│ │
│Ploieşti │Bucureşti, │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┤
│ │Centrul │ │ │ │
│ │teritorial │CRAIOVA │Str. Ştefan│ │
│ │pentru │Dolj │cel Mare │ │
│ │întreprinderi│Gorj │nr. │0251-510.785 tel. │
│ │mici şi │Mehedinţi │93, et. 3, │agentia.craiova@imm.gov.ro │
│ │mijlocii şi │Olt │Craiova, │ │
│ │turism │Vâlcea │C.P. 200130│ │
│ │Craiova │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┘

        Contact Call-Center dedicat măsurilor de sprijin 021-9059.

    ANEXA 6

        la procedură
                                           CERERE-TIP DE DECONTARE
                                  (Se completează toate rubricile din formularul-tip
                                        în limba română, prin tehnoredactare)
        Operatori economici
        Subscrisa .................. având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ..............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ..... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea ............. str. ....... nr. .... bl. .... sc. ... ap. ..... sectorul/judeţul .........., cod poştal ........ solicit decontarea sumei forfetare de 2500 lei reprezentând cheltuieli de participare.
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ................................
        Data înregistrării .............................................
        Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului ................
        Codul unic de înregistrare .....................................
        Sediul/Adresa ..................................................
        Telefon ........... Fax ...... E-mail ..........................
    Nr. cont (5070)*1 în care se solicită transferarea sumei decontate (RO) .............., deschis la
        Trezoreria .....................................................
    Cont bancar*2 .................. deschis la Banca ............
        Nr RUE ........................................................
        Numele expozantului pentru care se solicita AFN ...............
        Semnătură
        Funcţia
        Data întocmirii
    *1 pentru operatorii economici care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul ce cuprinde grupul de cifre 5070, deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a carei raza teritoriala îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenta fiscala, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    *2 în conturile deschise la bănci comerciale din România pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Viza UIP privind decontarea cheltuielilor de participare

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│ │Verificator│Verificator│
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Numele şi │ │ │
│prenumele │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │
├──────────────┼───────────┼───────────┤
│Aprobat (lei) │ │ │
└──────────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 7

        la procedură
                                       ÎMPUTERNICIRE
        Subsemnatul/Subsemnata ..........., legitimat prin BI/CI seria ........... nr. ...., având funcţia de ............, reprezentant legal al ..........., CUI ........., cu sediul în .............., împuternicesc pe Dl/Dna ....................., să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
        Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice ................ în implementarea programului, în numele şi pentru
    Reprezentantul legal.
        Reprezentant legal al ...................
        Nume Prenume ............................
        Data ....................
        Semnătura ................

                               ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016