Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 1992 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 1992

Monitorul Oficial 304 din 26 Noiembrie 1992 (M. Of. 304/1992)

 HOTĂRÂRE nr. 700 din 30 octombrie 1992 privind aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor aferente sistemului zonal al judeţului Alba - sursa Sebeş" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 26 noiembrie 1992

Guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul tehnico-economic al obiectivului de investiţii "dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a localităţilor aferente sistemului zonal al judeţului alba - sursa sebeş", prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.  prim-ministrutheodor stolojancontrasemnează: -------------ministrul economiei şi finanţelor,  george danielescuministrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar, florian berceabucureşti, 30 octombrie 1992.nr. 700.anexĂ   caracteristicile principale Şi indicatorii tehnico-economici   ai obiectivului de investiţii "dezvoltarea alimentării cu apă potabilă a  localităţilor aferente sistemului zonal al judeţului alba - sursa sebeş"studiu tehnico-economic1. titular: consiliul judeţean alba2. beneficiar: regia autonomă "apă-captare, tratare, transport şi acumulare alba"3. amplasament: obiectivul de investiţii se amplasează în ...

Monitorul Oficial 303 din 25 Noiembrie 1992 (M. Of. 303/1992)

 HOTĂRÂRE nr. 711 din 6 noiembrie 1992 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 303 din 25 noiembrie 1992

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:art. unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.prim-ministrutheodor stolojancontrasemnează:ministrul justiţiei,mircea ionescu-quintusbucureşti, 6 noiembrie 1992.nr. 711.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobatrenunţarea la cetăţenia română──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────-----

Monitorul Oficial 299 din 24 Noiembrie 1992 (M. Of. 299/1992)

 NORME TEHNICE CU CARACTER METODOLOGIC din 30 septembrie 1992 privind cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 24 noiembrie 1992

A. accidente de muncăi. definirea accidentelor de muncă1. prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vătămarea violentă a organismului sau intoxicaţia acută profesională, survenită în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, a sarcinilor de stat, obşteşti sau a practicii profesionale, care a provocat incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi, invaliditate ori deces.2. În sensul celor de mai sus, se consideră, de asemenea, accident de muncă:a) accidentul suferit de personalul muncitor în timpul deplasării de la sediul unităţii la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, în interese legate de serviciu ...

 NORME TEHNICE CU CARACTER METODOLOGIC din 23 septembrie 1992 privind cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 24 noiembrie 1992

A. accidente de muncăi. definirea accidentelor de muncă1. prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vătămarea violentă a organismului sau intoxicaţia acută profesională, survenită în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, a sarcinilor de stat, obşteşti sau a practicii profesionale, care a provocat incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi, invaliditate ori deces.2. În sensul celor de mai sus, se consideră, de asemenea, accident de muncă:a) accidentul suferit de personalul muncitor în timpul deplasării de la sediul unităţii la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, în interese legate de serviciu ...

Monitorul Oficial 295 din 21 Noiembrie 1992 (M. Of. 295/1992)

 HOTĂRÂRE nr. 966 din 17 august 1990 privind unele măsuri pentru funcţionarea filialelor, institutelor de cercetare şi altor unităţi ale Academiei Române EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 21 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă suplimentarea cu 201 de posturi personal tehnic, economic, de altă specialitate, administrativ, de deservire şi de pază, precum şi muncitori şi personal operativ pentru asigurarea funcţionării filialelor, institutelor de cercetare şi celorlalte unităţi ale academiei române.art. 2filialele academiei romane şi institutele de cercetare ştiinţifică din subordinea academiei sînt unităţi bugetare cu personalitate juridică.structura organizatorică şi statele de funcţii ale filialelor, institutelor de cercetare şi celorlalte unităţi ale academiei române se aprobă de conducerea academiei.art. 3personalul încadrat la filialele academiei române, editura academiei, bibliotecile din cadrul filialelor şi unităţilor de cercetare ale academiei, casa oamenilor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.074*) din 6 octombrie 1990 privind procurarea din import a unui minim de utilaje de gospodărie comunală, transport în comun, întreţinere şi reparat drumuri, strict necesare Primăriei municipiului Bucureşti, în valoare de 15 milioane $ U.S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 21 noiembrie 1992

──────────*) hotărîre adoptată anterior intrării în vigoare a constituţiei, care, pentru punerea în aplicare, a fost transmisă, la data aprobării, organelor interesate.textul acestei hotărîri va fi coroborat cu prevederile actelor normative adoptate ulterior.──────────guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă procurarea din import, pentru primăria municipiului bucureşti, de utilaje necesare gospodăriei comunale, transport în comun, întreţinere şi reparat drumuri, în valoare de 15 milioane $ s.u.a., pe credit, pe termene de 1-5 ani.art. 2primăria municipiului bucureşti, prin beneficiarii utilajelor, va asigura contravaloarea în lei a utilajelor, la termenele prevăzute în convenţiile de credit şi contractele de import, cu suportarea în valută de la ...

Monitorul Oficial 287 din 17 Noiembrie 1992 (M. Of. 287/1992)

ORDIN nr. 54 din 6 octombrie 1992 (*republicat*) privind autorizarea serviciilor de radiotelefonie cu acces multiplu EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 17 noiembrie 1992

Având în vedere hotãrârile senatului nr. 15/19991 şi adunãrile deputaţilor nr. 20/1991 pentru aprobarea componentei guvernului româniei. în temeiul hotãrârii guvernului nr. 879/1990 privind organizarea şi atribuţiile ministerului cominicatiilor, ordon: autorizarea serviciilor de radiotelefonie cu acces multiplu se efectueazã în urmãtoarele condiţii: cap. 1 dispoziţii generale art. 1 autorizaţia de operare a serviciilor de radiotelefonie cu acces multiplu poate fi acordatã numai persoanelor juridice romane. art. 2 autorizarea serviciilor de radiotelefonie ...

Monitorul Oficial 282 din 11 Noiembrie 1992 (M. Of. 282/1992)

METODOLOGIE din 6 septembrie 1991 (*republicata*) incheierii contractelor intre studenti si agenti economici, precum si conditiile de acordare a burselor aferente contractelor si creditelor de studiu acordate de banci EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 11 noiembrie 1992

1. agentii economici care au nevoie de cadre cu studii superioare pot incheia contracte cu studentii din oricare an de studiu - indiferent de media obtinuta la concursul de admitere sau in anul precedent de studiu - prin care acestia se obliga ca, dupa absolvire, sa lucreze o perioada determinata prin contract la agentul economic respectiv, iar acesta sa le acorde o bursa pe timpul studiilor. 2. studentii care beneficiaza de bursa pe baza de contract nu mai pot primi de la unitatea de invatamant superior burse de studiu, alte forme de sprijin material si ajutoare ...

Monitorul Oficial 280 din 09 Noiembrie 1992 (M. Of. 280/1992)

 HOTĂRÂRE nr. 707 din 20 iunie 1990 privind obiectivul de investiţii "Dezvoltarea Întreprinderii Romlux Tîrgovişte, etapa 1976-1980" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "dezvoltarea Întreprinderii romlux tîrgovişte - etapa 1976-1980", potrivit anexei.  prim-ministru   petre romanbucureşti, 20 iunie 1990.nr. 707.anexĂministerul industriei electrotehnice Şi electronice indicatorii tehnico-economici   ai obiectivului de investiţii "dezvoltarea  Întreprinderii romlux tîrgovişte etapa 1976-1980"1. valoarea totală a investiţiei mii lei 642.700   din care:   - construcţii-montaj mii lei 100.000   - utilaje ...

 HOTĂRÂRE nr. 708 din 20 iunie 1990 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea complexă a rîului Buzău, pe sectorul municipiului Buzău" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "amenajarea complexa a rîului buzău, pe sectorul municipiului buzău", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezenta hotărîre.  prim-ministru   petre romanbucureşti, 20 iunie 1990.nr. 708.anexĂ  caracteristicile principale Şi indicatorii tehnico-economici   ai obiectivului de investiţii "amenajareacomplexă a rîului buzău, pe sectorul municipiului buzău"1. beneficiar: Întreprinderea electrocentrale nehoiu din cadrul ministerului energiei electrice.2. amplasament: În partea de nord-est a municipiului buzău, în bazinul hidrografic al rîului buzău, potrivit planului de ansamblu anexat, pe o suprafaţa maximă de teren ocupată definitiv de 207 ha, din care 4 ha arabil, 60 ha păşune, 12 ...

 HOTĂRÂRE nr. 709 din 20 iunie 1990 privind obiectivul de investiţii "Deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit din perimetrul minier Lupoaia, straturile VI-VII, judeţul Gorj, la o capacitate dc 600.000 t/an" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit din perimetrul minier lupoaia, straturile vi-vii, judeţul gorj, la o capacitate de 600.000 t/an", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici din anexă.   prim-ministrupetre romanbucureşti, 20 iunie 1990.nr. 709.anexĂcaracteristicile principale Şi indicatorii tehnico-economici ai   obiectivului de investiŢii  "deschiderea şi punerea în exploatare a rezervelor de lignit din perimetrul minier lupoaia, straturile vi-vii,   judeţul gorj, la o capacitate de 600.000 tone/an"beneficiar: combinatul minier motruamplasament: pe raza localităţilor glogova şi cătunele, în afară perimetrului construibil al acestora, conform planului de situaţie anexat.necesitatea şi oportunitatea investiţiei: asigurarea cărbunelui necesar ...

 HOTĂRÂRE nr. 710 din 20 iunie 1990 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii "Lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera Tismana II, judeţul Gorj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 9 noiembrie 1992

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii "lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera tismana ii, judeţul gorj", cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezenta hotărîre. prim-ministru  petre romanbucureşti, 20 iunie 1990.nr. 710.anexĂcaracteristicile principale Şi indicatorii tehnico-economici ai   obiectivului de investiŢii "lucrări pentru menţinerea capacităţii de producţie de 2.400.000 tone/an lignit la cariera tismana ii, judeţul gorj"beneficiar: combinatul minier rovinari.amplasament: pe raza localităţii cilnic, în afară perimetrului construibil al acesteia, conform planului de situaţie anexat.necesitatea şi oportunitatea investiţiei: asigurarea cărbunelui necesar centralelor termoelectrice din ţară.1. indicatorii tehnico-economici sînt următorii:- valoarea totală ...

Monitorul Oficial 271 din 02 Noiembrie 1992 (M. Of. 271/1992)

 HOTĂRÂRE nr. 666 din 21 octombrie 1992 privind acordarea cetăţeniei române EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 271 din 2 noiembrie 1992

În temeiul art. 9 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:art. unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.prim-ministrutheodor stolojancontrasemnează:ministrul justiţiei,mircea ionescu-quintusbucureşti, 21 octombrie 1992.nr. 666.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat dobîndirea cetăţeniei româneîn temeiul art. 9 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991 ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016