Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament iulie 2010 Twitter Facebook

Acte regulament iulie 2010

Monitorul Oficial 533 din 30 Iulie 2010 (M. Of. 533/2010)

REGULAMENT-CADRU din 16 iulie 2010 de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atat pentru mediul urban, cat si pentru mediul rural, precum si pentru stabilirea numarului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 iulie 2010

Regulament-cadru din 16 iulie 2010 de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi pentru stabilirea numãrului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicalã ...

REGULAMENT-CADRU din 16 iulie 2010 de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43. alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea necesarului de medici de specialitate si a numarului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinica, pe judet, pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 iulie 2010

Regulament-cadru din 16 iulie 2010 de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43. alin. (4) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea necesarului de medici de specialitate şi a numãrului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinicã, pe judeţ, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii ...

REGULAMENT-CADRU din 16 iulie 2010 de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea numarului necesar de medici dentisti si a numarului de norme necesare pentru medicina dentara, pe judet, pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru medicina dentara EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 iulie 2010

Regulament-cadru din 16 iulie 2010 de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea numãrului necesar de medici dentişti şi a numãrului de norme necesare pentru medicinã dentarã, pe judeţ, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru medicina dentarã emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii ...

REGULAMENT-CADRU din 16 iulie 2010 de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43 alin. (5) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea numarului necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 iulie 2010

Regulament-cadru din 16 iulie 2010 de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (5) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea numãrului necesar de investigaţii medicale paraclinice pe total judeţ emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii casa naŢionalà de asigurÃri de sÃnÃtate publicat În: monitorul oficial nr. 533 din ...

REGULAMENT-CADRU din 12 iulie 2010 de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atat pentru mediul urban, cat si pentru mediul rural, precum si pentru stabilirea numarului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 iulie 2010

Regulament-cadru din 12 iulie 2010 de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atât pentru mediul urban, cât şi pentru mediul rural, precum şi pentru stabilirea numãrului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenţa medicalã ...

REGULAMENT-CADRU din 12 iulie 2010 de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43. alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea necesarului de medici de specialitate si a numarului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinica, pe judet, pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 iulie 2010

Regulament-cadru din 12 iulie 2010 de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43. alin. (4) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea necesarului de medici de specialitate şi a numãrului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinicã, pe judeţ, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii ...

REGULAMENT-CADRU din 12 iulie 2010 de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea numarului necesar de medici dentisti si a numarului de norme necesare pentru medicina dentara, pe judet, pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru medicina dentara EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 iulie 2010

Regulament-cadru din 12 iulie 2010 de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea numãrului necesar de medici dentişti şi a numãrului de norme necesare pentru medicinã dentarã, pe judeţ, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru medicina dentarã emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii ...

REGULAMENT-CADRU din 12 iulie 2010 de organizare si functionare al comisiei constituite in baza prevederilor art. 43 alin. (5) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea numarului necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 iulie 2010

Regulament-cadru din 12 iulie 2010 de organizare şi funcţionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (5) din contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2010, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 262/2010 , pentru stabilirea numãrului necesar de investigaţii medicale paraclinice pe total judeţ emitent: ministerul sÃnÃtÃŢii casa naŢionalà de asigurÃri de sÃnÃtate publicat În: monitorul oficial nr. 533 din ...

Monitorul Oficial 523 din 27 Iulie 2010 (M. Of. 523/2010)

REGULAMENT din 16 iulie 2010 privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2010

Art. 1 prezentul regulament stabileşte organizarea, atribuţiile şi funcţionarea consiliului de supraveghere a cerinţelor, denumit în continuare csc. art. 2 (1) csc funcţioneazã ca organ deliberativ la nivelul ministerului apãrãrii naţionale prin care se realizeazã managementul activitãţilor din cadrul sistemului de emitere a cerinţelor. (2) csc este abilitat sã analizeze şi sã hotãrascã asupra nevoilor materiale şi a cerinţelor operaţionale necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate armatei româniei. (3) hotãrârile adoptate de cãtre csc, în îndeplinirea atribuţiilor sale, sunt obligatorii pentru structurile ministerului apãrãrii naţionale. ...

Monitorul Oficial 522 din 27 Iulie 2010 (M. Of. 522/2010)

REGULAMENT din 14 iulie 2010 de organizare si functionare a consiliilor de onoare EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 27 iulie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament stabileşte modul de organizare, funcţionare, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale consiliilor de onoare. (2) pentru apãrarea onoarei cadrelor militare şi evitarea abuzurilor, se constituie consilii de onoare, care reprezintã organe deliberative, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin, având competenţa de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militarã şi de a individualiza sancţiuni disciplinare aplicabile. (3) În exercitarea atribuţiilor menţionate la alin. (2), consiliile de onoare ...

Monitorul Oficial 518 din 26 Iulie 2010 (M. Of. 518/2010)

REGULAMENT din 14 iulie 2010 de stabilire a conditiilor de organizare si a modului de desfasurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si institutiilor ori autoritatilor aflate in subordine, coordonare sau sub autoritate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 26 iulie 2010

Cap. i activitãţi premergãtoare desfãşurãrii concursului art. 1 compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei publice în a cãror structurã se regãsesc posturile vacante/temporar vacante şi care pot organiza concurs potrivit legii transmit direcţiei/compartimentului de resurse umane solicitarea scoaterii posturilor vacante la concurs, la care sunt anexate fişa postului, bibliografia şi tematica. art. 2 pe baza avizului compartimentului de resurse umane şi aprobarea conducãtorului instituţiei publice sau persoanei delegate, instituţia publicã organizatoare afişeazã anunţul privind desfãşurarea concursului la sediul instituţiei, pe pagina de internet a acesteia, ...

Monitorul Oficial 477 din 12 Iulie 2010 (M. Of. 477/2010)

REGULAMENT nr. 7 din 2 iulie 2010 pentru abrogarea Regulamentului nr. 1/2008 privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2010

Având în vedere prevederile art. i pct. 13 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative, în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea ...

REGULAMENT nr. 8 din 2 iulie 2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2008 privind evaluarea adecvarii cadrului de supraveghere din statul tert de origine si verificarea echivalentei supravegherii exercitate de autoritatile competente din state terte cu cea guvernata de principiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 12 iulie 2010

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) şi ale art. 72 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, precum şi ale art. 420 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 99/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 227/2007 , ...

Monitorul Oficial 469 din 08 Iulie 2010 (M. Of. 469/2010)

REGULAMENT din 21 iunie 2010 de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 8 iulie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 consiliul naţional al elevilor (cne) reprezintã interesele elevilor din învãţãmântul preuniversitar de stat şi privat din românia la nivel naţional. art. 2 cne este structurã consultativã, partener al ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului (mects). art. 3 cne este organizat şi funcţioneazã conform prezentului regulament. art. 4 activitatea cne se desfãşoarã la nivel naţional, respectând principiul reprezentativitãţii. cne coordoneazã consiliile regionale ale elevilor*1), care la rândul lor ...

Monitorul Oficial 464 din 07 Iulie 2010 (M. Of. 464/2010)

REGULAMENT din 30 iunie 2010 privind organizarea stuparitului in Romania EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 7 iulie 2010

Art. 1 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: a) apiculturã - ramurã agricolã din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, ameliorare şi exploatare a albinelor melifere; ştiinţa care se ocupã cu creşterea şi îngrijirea raţionalã a albinelor, în scopul folosirii produselor lor; b) produse apicole - mierea de albine, polenul, pãstura, lãptişorul de matcã, apilarnilul, ceara, propolisul, veninul de albine; c) apicultor - persoanã care practicã apicultura şi care poate deţine, creşte sau exploata familii de albine; ...

Monitorul Oficial 455 din 05 Iulie 2010 (M. Of. 455/2010)

REGULAMENT din 21 iunie 2010 de organizare si functionare a Ministerului Justitiei EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 5 iulie 2010

Regulament din 21 iunie 2010 de organizare şi funcţionare a ministerului justiţiei emitent: ministerul justiŢiei publicat În: monitorul oficial nr. 455 din 5 iulie 2010 titlul i dispoziţii generale art. 1 ministerul justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfãptuirii justiţiei ca serviciu ...

Monitorul Oficial 450 din 02 Iulie 2010 (M. Of. 450/2010)

REGULAMENT nr. 6 din 4 iunie 2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Nationala a Romaniei EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 2 iulie 2010

Având în vedere dispoziţiile art. 65 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, banca naţionalã a româniei emite prezentul regulament. art. i Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã urmãtoarele acte normative: 1. regulamentul bãncii naţionale a româniei nr. i/149/1992 privind rezervele obligatorii ale societãţilor bancare la banca naţionalã a româniei, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 9 ...

Monitorul Oficial 449 din 02 Iulie 2010 (M. Of. 449/2010)

REGULAMENT nr. 3 din 31 mai 2010 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati EMITENT: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 2 iulie 2010

În aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 80/2009 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 449 din 30 iunie 2009, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 44/2010 , în temeiul art. 46^1 din ordonanţa guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar emite prezentul ...

Monitorul Oficial 452 din 02 Iulie 2010 (M. Of. 452/2010)

REGULAMENT din 9 iunie 2010 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 2 iulie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) institutul naţional de cercetare-dezvoltare pentru bioresurse alimentare - iba bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale şi în coordonarea ştiinţificã a academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-Şişeşti". (2) institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, organizeazã şi conduce contabilitatea potrivit legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi reglementãrilor contabile aplicabile, îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 57/2002 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016