Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 iunie 2010  privind organizarea stuparitului in Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 30 iunie 2010 privind organizarea stuparitului in Romania

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 7 iulie 2010
ART. 1
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) apiculturã - ramurã agricolã din sectorul zootehnic ce cuprinde activitatea de creştere, ameliorare şi exploatare a albinelor melifere; ştiinţa care se ocupã cu creşterea şi îngrijirea raţionalã a albinelor, în scopul folosirii produselor lor;
b) produse apicole - mierea de albine, polenul, pãstura, lãptişorul de matcã, apilarnilul, ceara, propolisul, veninul de albine;
c) apicultor - persoanã care practicã apicultura şi care poate deţine, creşte sau exploata familii de albine;
d) stup - cutia sau containerul standardizat care adãposteşte familia de albine în perioada de creştere şi exploatare;
e) familie de albine - unitatea biologicã alcãtuitã din albine lucrãtoare, matcã, trântori şi care este adãpostitã într-un stup/container standardizat;
f) stupinã - un ansamblu unitar de familii de albine - stupi/loc unde se cresc albinele, unde sunt amplasaţi stupii şi toate instalaţiile anexe;
g) vatra de stupinã - locul de amplasare a unei stupine permanente sau temporare;
h) stupinã staţionarã/permanentã - stupina amplasatã de obicei în locul unde albinele ierneazã;
i) stupinã temporarã - stupina transportatã şi amplasatã temporar lângã sursele melifere pentru perioada de cules şi mutatã ulterior în alt loc;
j) bazã meliferã - resursa naturalã meliferã alcãtuitã din flora spontanã şi plante cultivate;
k) polenizarea plantelor - tehnologie agrotehnicã prin care se asigurã fecundarea plantelor entomofile în scopul sporirii producţiei de seminţe, fructe şi legume;
l) plante/florã entomofilã - plante ce se polenizeazã cu ajutorul insectelor, inclusiv al albinelor;
m) stupãritul pastoral/transhumanţa - verigã tehnologicã în activitatea de producţie apicolã, care cuprinde una sau mai multe deplasãri ale stupinei temporare în cursul unui an;
n) stupãritul staţionar/permanent - verigã tehnologicã în activitatea de producţie apicolã în care stupina se menţine pe vatra de stupinã staţionarã/permanentã;
o) rasã de albine - populaţia de familii de albine de origine comunã suficient de numeroasã pentru creşterea "în sine", care are un genofond comun şi posedã anumite particularitãţi fenotipice, adaptatã condiţiilor pedoclimatice şi florei melifere din zona respectivã;
p) familie de albine de elitã - familii de albine cu performanţe superioare, de rasã purã, care transmit constant, prin descendenţã, însuşirile respective;
q) stupinã de elitã - stupinã cu familii de albine de elitã, confirmate prin documentaţia de evidenţã zootehnicã şi care a fost atestatã oficial conform legislaţiei în vigoare;
r) stupinã de reproducţie - stupinã producãtoare de mãtci selecţionate împerecheate în care se multiplicã materialul genetic de la familii de albine cu performanţe superioare, de rasã purã, din stupina de elitã;
s) matcã - singurul individ femelã din familia de albine cu organe reproducãtoare complet dezvoltate, capabilã sã se împerecheze şi sã depunã ouã fecundate.
ART. 2
(1) Stupãritul staţionar se referã la practicarea apiculturii pe vatra fixã, constând în amplasarea stupilor pe toatã perioada sezonului activ, cât şi pe perioada de iernare pe aceeaşi vatrã.
(2) Vatra permanentã poate fi amplasatã pe un teren proprietate privatã sau pe un teren aflat în concesiune, închiriere, comodat, scoatere temporarã din folosinţã ori pe un fond forestier.
(3) Stupinele staţionare vor fi înregistrate şi evidenţiate în baza de date oficialã la primãrii, comisia localã de bazã meliferã, dispensare veterinare teritoriale.
(4) Stupinele staţionare autorizate pentru creşterea mãtcilor nu vor fi amplasate în masive melifere de importanţã naţionalã.
(5) Suprafaţa de teren pentru vatra de stupinã se acordã în funcţie de mãrimea stupinei, dar nu va fi mai micã de 5 m² pentru fiecare familie de albine şi 50 m² pentru fiecare pavilion apicol.
ART. 3
(1) Transhumanţa este veriga tehnologicã în activitatea de producţie apicolã, prin care apicultorul deplaseazã familiile de albine în cursul anului la unul sau mai multe masive melifere aflate pe un teren agricol sau pe un fond forestier.
(2) Vatra de stupinã în pastoral se atribuie în baza autorizaţiei prevãzute la anexa nr. 1a), pe care o elibereazã comisia judeţeanã de bazã meliferã şi stupãrit pastoral, la solicitarea scrisã a apicultorului, în care va preciza: masivul melifer şi punctele de reper cât mai exacte, numãrul de familii de albine, data de plecare, perioada de deplasare, precum şi date personale de identificare şi comunicare.
(3) Stupinele deplasate în pastoral vor putea fi identificate dupã un panou pe care vor fi trecute urmãtoarele date: numele proprietarului, adresa, telefonul, numãrul de stupi pe vatrã, numãrul de înregistrare la direcţia sanitar-veterinarã şi cel al autorizaţiei.
(4) Pentru sprijinirea şi monitorizarea activitãţii de stupãrit pastoral se constituie anual:
a) Comisia centralã de bazã meliferã şi stupãrit pastoral, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale;
b) comisii judeţene de bazã meliferã şi stupãrit pastoral, în subordinea Comisiei centrale de bazã meliferã şi stupãrit pastoral.
ART. 4
(1) Atribuţiile şi componenţa comisiilor de bazã meliferã şi stupãrit pastoral sunt urmãtoarele:
1. Atribuţiile Comisiei centrale de bazã meliferã şi stupãrit pastoral:
a) coordoneazã şi controleazã activitatea comisiilor judeţene şi rezolvã problemele care depãşesc competenţele comisiei judeţene;
b) centralizeazã resursele melifere raportate de comisiile judeţene;
c) efectueazã balanţa meliferã la nivel naţional;
d) analizeazã necesarul şi excedentul fondului melifer de interes naţional;
e) repartizeazã excedentul fondului melifer comisiilor judeţene cu bazã meliferã deficitarã.
2. Componenţa Comisiei centrale de bazã meliferã şi stupãrit pastoral:
a) preşedinte - reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale;
b) vicepreşedinte - reprezentantul asociaţiei profesionale de apicultori;
c) secretar - reprezentantul Asociaţiei Crescãtorilor de Albine din România;
d) membru - reprezentantul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
e) membru - reprezentantul direcţiei cu atribuţii fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale;
f) membru - reprezentantul Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva;
g) membru - reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
h) membru - reprezentantul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
i) membru - reprezentantul Ministerului Mediului şi Pãdurilor.
3. Atribuţiile Comisiei judeţene de bazã meliferã şi stupãrit pastoral:
a) centralizeazã cererile apicultorilor solicitanţi de repartiţie pentru bazã meliferã;
b) inventariazã şi întocmeşte harta resurselor melifere la nivelul judeţului;
c) comunicã rezultatul inventarului Comisiei centrale - excedentul sau deficitul rezultat ca urmare a solicitãrilor şi inventarului bazei melifere;
d) elibereazã autorizaţiile de stupãrit pastoral;
e) analizeazã şi soluţioneazã litigiile apãrute în derularea acţiunii de stupãrit pastoral la nivelul judeţului.
4. Componenţa comisiei judeţene de bazã meliferã şi stupãrit pastoral:
a) preşedinte - reprezentantul direcţiei judeţene agricole şi pentru dezvoltare ruralã;
b) vicepreşedinte - reprezentantul asociaţiilor profesionale de apicultori;
c) secretar - reprezentantul Asociaţiei Crescãtorilor de Albine din România;
d) membru - reprezentantul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
e) membru - reprezentantul direcţiei judeţene pentru protecţia plantelor;
f) membru - reprezentantul inspectoratului judeţean de poliţie;
g) membru - reprezentantul consiliului judeţean;
h) membru - reprezentantul Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva;
i) membru - reprezentantul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânãtoare.
(2) Comisia centralã de bazã meliferã şi stupãrit pastoral coordoneazã întreaga activitate de stupãrit la nivel naţional, prin comisiile judeţene de bazã meliferã şi stupãrit pastoral.
ART. 5
(1) În scopul protejãrii vieţii şi sãnãtãţii oamenilor şi animalelor, precum şi al protejãrii mediului şi proprietãţii, amplasarea stupilor cu albine pe terenurile deţinute de apicultor cu orice titlu se va face la o distanţã de cel puţin 5 m faţã de drumurile publice sau hotarele proprietãţii învecinate ori hotarele proprietãţii publice sau private aflate în intravilan ori în extravilan.
(2) În situaţia în care distanţele prevãzute la alin. (1) nu pot fi respectate, stupii cu albine vor fi despãrţiţi de vecinãtãţi printr-un gard, zid, plasã sau orice alt material prin care albinele sã nu poatã pãtrunde în zbor, cu o înãlţime minimã de 2 m de la nivelul solului, care sã se continue pe aceeaşi linie încã 2 m lateral de extremitãţile stupului.
(3) Numãrul familiilor de albine amplasate pe un teren conform cerinţelor prevãzute la alin. (2) nu este limitat.
(4) Apicultorul nu rãspunde pentru prezenţa albinelor în cãutarea polenului şi nectarului pe diverse proprietãţi, vii, livezi ori pentru prezenţa roiurilor, ca urmare a instinctului de înmulţire.
ART. 6
Pentru utilizarea optimã a potenţialului melifer, se recomandã încãrcãturi optime de familii de albine la hectar, dupã cum urmeazã:
- salcâm - 15-30 de familii de albine/hectar;
- tei - 10-15 familii de albine/hectar;
- floarea-soarelui - 1-2 familii de albine/hectar;
- pomi fructiferi - 2-3 familii de albine/hectar;
- rapiţã - muştar - 2-3 familii de albine/hectar;
- leguminoase perene - 4-6 familii de albine/hectar;
- plante medicinale - 3-4 familii de albine/hectar;
şi aromatice
- zmeuriş şi zburãtoare - 3-5 familii de albine/hectar.
ART. 7
(1) Termenele pentru depunerea cererilor de solicitare a repartiţiei de bazã meliferã la nivelul judeţului, a inventarierii resurselor melifere, raportarea acestora la nivel central, precum şi repartizarea excedentului de fond melifer sunt prevãzute în anexa nr. 1b).
(2) Apicultorii solicitanţi de bazã meliferã vor primi repartiţia de la comisia judeţeanã de bazã meliferã şi stupãrit pastoral, prin eliberarea autorizaţiei de stupãrit pastoral.
(3) Secretarii comisiilor judeţene de bazã meliferã şi stupãrit pastoral rãspund atât de completarea corectã a autorizaţiilor de stupãrit pastoral, cât şi de obţinerea vizelor.
(4) Deplasarea familiilor de albine în pastoral se va efectua numai pe baza acestor autorizaţii, care vor fi însoţite de carnetul de stupinã.
(5) Vetrele de stupinã se atribuie în pastoral pe perioadã determinatã şi pe terenuri necultivate.
ART. 8
Pe întreaga perioadã de deplasare şi amplasare a stupinei, apicultorul este rãspunzãtor de respectarea normelor privind distanţa dintre stupine, încãrcãtura la hectar, respectarea direcţiei de zbor a stupinelor amplasate anterior, având totodatã obligaţia de a informa, în scris, consiliul local pe raza cãruia este situatã vatra de stupinã, în cel mult 24 de ore de la instalarea pe vatrã, asupra locului exact, perioadei de şedere, numãrului familiilor de albine amplasate, cât şi cu privire la datele personale de identificare unde poate fi anunţat în cazul efectuãrii tratamentelor fitosanitare cu substanţe chimice, pentru prevenirea intoxicaţiilor la albine, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 9
Încãlcarea prevederilor prezentului regulament se sancţioneazã potrivit reglementãrilor în vigoare.
ART. 10
Anexele nr. 1a) şi 1b) fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1a)
la regulament


AUTORIZAŢIA DE STUPĂRIT ŞI OBLIGAŢIILE
POSESORILOR ACESTEIA*)

---------
*) Obligaţiile posesorilor de autorizaţie sunt tipãrite pe versoul autorizaţiei.┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Direcţia pentru Agriculturã │Asociaţia Crescãtorilor de Albine din│
│şi Dezvoltare Ruralã a Judeţului│ România │
│ ............................ │ │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘COMISIA DE BAZĂ MELIFERĂ ŞI STUPĂRIT PASTORAL

Vizat
L.S.

AUTORIZAŢIA DE STUPĂRIT PASTORAL Nr. ........
din ...........


În conformitate cu <>Legea apiculturii nr. 89/1998 , cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 921/1995 şi cu Ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei nr. 67/1998 , autorizãm:
Domnul ........................, cu domiciliul în .................., str. .............. nr. ....., sectorul ..........., judeţul .............., sã instaleze stupina cu un numãr de .......... familii de albine în judeţul .........., comuna ..........., pãdurea ........., parcela ............, borna .........., la culesul de ................ .
Posesorul prezentei autorizaţii posedã Certificatul sanitar-veterinar nr. .......... .


PREŞEDINTE, SECRETAR,


Semnãtura de primire a autorizaţiei ...............


Obligaţiile posesorilor de autorizaţie*)
--------
*) Se tipãresc pe versoul autorizaţiei.

1. Prezenta autorizaţie, împreunã cu certificatul sanitar-veterinar, se pãstreazã la vatra stupinei, asupra apicultorului sau paznicului, pentru a fi prezentatã organelor de control.
2. Instalarea stupinei se va face numai pe vatra indicatã în prezenta autorizaţie.
3. Numãrul stupilor instalaţi va corespunde cu cel înscris în autorizaţie. La masivele melifere din pãduri, distanţa dintre douã vetre va fi de cel puţin 100 m, iar la culturile agricole distanţa va fi de cel puţin 300 m.
4. Amplasarea unei stupine pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine (între aceste stupine şi sursa de cules) este interzisã.
5. Apicultorii vor informa în scris primãria asupra instalãrii stupinei, imediat dupã instalarea stupinei pe vatrã, precizând numãrul familiilor de albine, locul exact al vetrei, perioada de folosire a acesteia şi adresa la care pot fi anunţaţi pentru a lua mãsurile de prevenire a intoxicaţiilor la albine în cazul unor tratamente.
6. Instalarea şi folosirea vetrelor se vor face cu respectarea mãsurilor de prevenire a incendiilor, prevãzute de legislaţia în vigoare.
7. Apicultorii amplasaţi cu stupinele în patrimoniul silvic vor respecta întocmai prevederile Codului silvic.
8. În caz de nerespectare a regulamentului de stupãrit pastoral şi a Codului silvic, contravenienţii vor fi sancţionaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.


ANEXA 1b)
la regulament


TABEL
privind principalele acţiuni pregãtitoare pentru campania de stupãrit pastoral

┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Acţiuni │ Salcâm │ Tei │Floarea-soarelui│
│crt.│ │ Culesul │ │ │
│ │ │ I şi II │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 1. │Constituirea comisiei judeţene de bazã │ pânã la │ pânã la │ pânã la │
│ │meliferã şi stupãrit pastoral │ 15 ianuarie │ 15 ianuarie │ 15 ianuarie │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 2. │Inventarierea principalelor resurse │ pânã la │ pânã la │ pânã la │
│ │melifere │ 1 martie │ 1 martie │ 30 aprilie │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 3. │Depunerea cererilor de stupãrit │ pânã la │ pânã la │ pânã la │
│ │pastoral │ 15 martie │ 15 martie │ 15 aprilie │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 4. │Raportarea la Comisia centralã de bazã │ pânã la │ pânã la │ pânã la │
│ │meliferã şi stupãrit pastoral a dispo- │ 31 martie │ 31 martie │ 30 aprilie │
│ │nibilului sau deficitului de resurse │ │ │ │
│ │melifere de interes naţional │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 5. │Analizarea de cãtre Comisia centralã de│ pânã la │ pânã la │ pânã la │
│ │bazã meliferã şi stupãrit pastoral a │ 10 aprilie │ 10 aprilie │ 15 mai │
│ │necesarului şi excedentului de fond │ │ │ │
│ │melifer de interes naţional şi repar- │ │ │ │
│ │tizarea pe judeţe a acestor suprafeţe │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 6. │Emiterea autorizaţiilor de stupãrit │ pânã la │ pânã la │ pânã la │
│ │pastoral de cãtre comisia judeţeanã de │ 20 aprilie │ 20 aprilie │ 1 iunie │
│ │bazã meliferã şi stupãrit pastoral │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ 7. │Recunoaşterea vetrelor repartizate │ pânã la │ pânã la │ În funcţie de │
│ │ │ 25 aprilie │ 25 aprilie │ starea de │
│ │ │ │ │ vegetaţie │
├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┴─────────────┴────────────────┤
│ 8. │Deplasarea stupinelor la masivele │ În funcţie de data de înflorire a masivelor│
│ │melifere │ melifere" │
└────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016