Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 16 iulie 2010  privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 16 iulie 2010 privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2010

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor, denumit în continuare CSC.
ART. 2
(1) CSC funcţioneazã ca organ deliberativ la nivelul Ministerului Apãrãrii Naţionale prin care se realizeazã managementul activitãţilor din cadrul sistemului de emitere a cerinţelor.
(2) CSC este abilitat sã analizeze şi sã hotãrascã asupra nevoilor materiale şi a cerinţelor operaţionale necesare îndeplinirii misiunilor încredinţate Armatei României.
(3) Hotãrârile adoptate de cãtre CSC, în îndeplinirea atribuţiilor sale, sunt obligatorii pentru structurile Ministerului Apãrãrii Naţionale.
(4) CSC îşi desfãşoarã activitatea, de regulã, la sediul Statului Major General.
ART. 3
În sensul prezentului regulament, definiţiile termenilor şi expresiilor utilizate sunt prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 4
(1) CSC este compus din:
a) locţiitorul şefului Statului Major General;
b) locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major General;
c) locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major General;
d) locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente;
e) locţiitorul directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii;
f) locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre;
g) locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene;
h) locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale;
i) şeful de stat major al Comandamentului logistic întrunit;
j) directorul Direcţiei planificare integratã a apãrãrii;
k) şeful Direcţiei personal şi mobilizare;
l) şeful Direcţiei operaţii;
m) şeful Direcţiei logistice;
n) şeful Direcţiei planificare strategicã;
o) şeful Direcţiei comunicaţii şi informaticã;
p) şeful Direcţiei instrucţie şi doctrinã;
q) şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii.
(2) Persoana numitã în funcţia prevãzutã la alin. (1) lit. a) are calitatea de preşedinte al CSC.
(3) Persoanele numite în funcţiile prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) au calitatea de vicepreşedinţi ai CSC.
ART. 5
CSC are urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã, evalueazã şi aprobã Documentul cu nevoile misiunii, denumit în continuare DNM, şi Documentul cu cerinţele operaţionale, denumit în continuare DCO, ale cãror conţinut şi structurã se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major General;
b) valideazã Sinteza studiului de concept, denumitã în continuare SSC;
c) analizeazã variantele de realizare a obiectivelor de înzestrare prezentate în SSC, corelate cu cerinţele operaţionale şi varianta propusã de beneficiar pentru realizarea obiectivelor de înzestrare;
d) valideazã una dintre variantele de realizare a obiectivelor de înzestrare prezentate în SSC, consideratã viabilã pentru asigurarea cerinţelor operaţionale aprobate;
e) analizeazã oportunitatea actualizãrii DCO, pe baza variantei aprobate, rezultatã din evaluarea alternativelor cost/performanţã prezentate în SSC;
f) identificã limitãrile tehnico-operaţionale ale produselor din înzestrare şi propune iniţierea unor noi programe de modernizare/înzestrare;
g) analizeazã, evalueazã şi valideazã parametrii de performanţã cuprinşi în proiectul Bazei Programului de achiziţie, denumit în continuare BPA, precum şi modificãrile ce survin la fiecare punct de decizie al procesului de achiziţie, înainte de analiza acestora de cãtre Consiliul de achiziţii, denumit în continuare CODA;
h) evalueazã programele de înzestrare pe parcursul derulãrii acestora, în vederea certificãrii performanţelor tehnicooperaţionale impuse de nevoile misiunii, precum şi de cerinţele operaţionale aferente;
i) propune CODA mãsuri de prioritizare a derulãrii programelor de înzestrare, mãsuri care sã nu intre în contradicţie cu prevederile contractuale;
j) analizeazã şi avizeazã lista cu propunerile beneficiarilor/directorilor de programe majore pentru proiectele prioritare care urmeazã a fi finanţate din fonduri externe nerambursabile;
k) analizeazã propunerile de nominalizare a directorilor pentru testarea şi evaluarea operaţionalã de la categoriile de forţe ale armatei şi structurile centrale ale Ministerului Apãrãrii Naţionale;
l) analizeazã datele din raportul de informare întocmit în urma acţiunilor de testare şi evaluare operaţionalã, precum şi cele din raportul de informare în urma acţiunilor de testare şi evaluare prin trageri reale.
ART. 6
(1) Preşedintele CSC are urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã data de desfãşurare şi ordinea de zi a şedinţelor CSC;
b) aprobã planul principal de testare şi evaluare operaţionalã;
c) aprobã Planul de mãsuri pentru pregãtirea şedinţei trimestriale a CSC;
d) coordoneazã activitatea Grupului de lucru;
e) aprobã propunerile Grupului de lucru referitoare la documentele de pe ordinea de zi a şedinţei CSC;
f) aprobã propunerile prezentate în Minuta şedinţei Grupului de lucru;
g) avizeazã rapoartele de informare sau informãrile privind stadiul de execuţie a programelor de înzestrare şi încadrarea în graficele de livrare a produselor;
h) avizeazã rapoartele de informare privind modul de comportare în exploatare a sistemelor nou-intrate în înzestrare;
i) avizeazã lista cu propunerile privind scoaterea din înzestrare a produselor care nu mai corespund cerinţelor operaţionale, dupã parcurgerea activitãţilor de testare şi evaluare operaţionalã, pe care o înainteazã şefului Statului Major General pentru a fi supusã aprobãrii ministrului apãrãrii naţionale;
j) desemneazã directorii pentru testarea şi evaluarea operaţionalã de la categoriile de forţe ale armatei şi structurile centrale ale Ministerului Apãrãrii Naţionale;
k) coordoneazã procesul de testare şi evaluare operaţionalã;
l) informeazã şeful Statului Major General privind hotãrârile CSC;
m) reprezintã CSC în relaţia cu CODA.
(2) Preşedintele CSC poate delega vicepreşedinţilor CSC competenţa îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea sa.
(3) În absenţa preşedintelui CSC, vicepreşedinţii CSC îndeplinesc atribuţiile acestuia, în funcţie de domeniile de competenţã ale acestora.
ART. 7
(1) Membrii CSC analizeazã subiectele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei CSC în ceea ce priveşte:
a) corectitudinea elaborãrii documentelor;
b) misiunile specifice;
c) capabilitãţile şi cerinţele tehnico-operaţionale ale produsului;
d) parametrii de performanţã ai produsului;
e) raportul cost-performanţã şi riscurile aferente alternativelor prezentate în SSC, în vederea validãrii variantei optime;
f) modul de comportare în exploatare a produselor nou-intrate în înzestrare şi implicaţiile asupra cerinţelor operaţionale;
g) stadiul derulãrii programelor de achiziţii;
h) rezultatele obţinute în cadrul activitãţii de testare şi evaluare operaţionalã.
(2) Membrii CSC pot prezenta puncte de vedere şi pot face propuneri privind:
a) forma şi conţinutul documentelor analizate, potrivit domeniilor de competenţã ale structurilor pe care le reprezintã;
b) respingerea documentelor şi returnarea acestora la structura iniţiatoare, în vederea reanalizãrii, corectãrii şi completãrii conţinutului.
ART. 8
(1) Sub autoritatea CSC se constituie ca structurã funcţionalã ad-hoc Grupul de lucru pentru emiterea cerinţelor şi planificarea înzestrãrii, denumit în continuare Grup de lucru, a cãrui activitate se desfãşoarã în perioada dintre şedinţele CSC.
(2) Grupul de lucru se compune din:
a) şeful Secţiei supraveghere cerinţe şi normative de înzestrare din cadrul Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii;
b) personalul desemnat de structurile care au membri în CSC;
c) personalul desemnat de directorii programelor de înzestrare din cadrul Departamentului pentru armamente şi responsabilii de programe de înzestrare din cadrul Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii pentru programele care se aflã pe ordinea de zi a şedinţei CSC;
d) specialiştii desemnaţi din structurile de cercetare, pentru sistemul sau echipamentul militar aferent programului de înzestrare analizat în şedinţa CSC;
e) personalul desemnat de alte structuri, al cãror domeniu de activitate este influenţat de subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei Grupului de lucru.
(3) Grupul de lucru are urmãtoarele atribuţii:
a) expertizeazã documentele elaborate de structura iniţiatoare pentru a fi prezentate în şedinţa CSC;
b) elaboreazã şi prezintã, dupã caz, puncte de vedere referitoare la forma şi conţinutul documentelor expertizate.
(4) În funcţie de rezultatul expertizãrii documentelor, Grupul de lucru propune spre aprobare preşedintelui CSC:
a) returnarea documentelor la structura iniţiatoare, în vederea reanalizãrii şi corectãrii conţinutului;
b) transmiterea documentelor pentru avizare de cãtre categoriile de forţe ale armatei, Direcţia personal şi mobilizare, Direcţia informaţii militare, Direcţia operaţii, Direcţia logisticã, Direcţia planificare strategicã, Direcţia comunicaţii şi informaticã, Direcţia instrucţie şi doctrinã, Departamentul pentru armamente, precum şi includerea acestora pe ordinea de zi a şedinţei CSC.
ART. 9
(1) Secretariatul CSC se asigurã de cãtre Direcţia structuri şi planificarea înzestrãrii prin Biroul supraveghere cerinţe, care constituie, pe timpul desfãşurãrii şedinţelor, Secretariatul de şedinţã.
(2) Conducerea secretariatului CSC se exercitã de cãtre şeful Serviciului planificarea înzestrãrii din cadrul Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii.
(3) Secretariatul de şedinţã este format din 2-3 ofiţeri, care consemneazã conţinutul discuţiilor, propunerilor şi hotãrârilor.
ART. 10
Secretariatul CSC are urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã şi prezintã pentru aprobare preşedintelui CSC planul anual cu principalele activitãţi ale CSC, denumit în continuare Plan anual, al cãrui model este prezentat în anexa nr. 2;
b) întocmeşte şi transmite Planul de mãsuri pentru pregãtirea şedinţei trimestriale a CSC, pe care îl prezintã spre aprobare preşedintelui CSC;
c) asigurã desfãşurarea activitãţii Grupului de lucru;
d) elaboreazã şi prezintã pentru aprobare preşedintelui CSC proiectul ordinii de zi şi lista cu persoanele convocate/invitate la şedinţa CSC, pe baza dispoziţiilor primite sau a propunerilor membrilor CSC;
e) elaboreazã documentele de convocare a membrilor CSC şi a persoanelor invitate sã participe la şedinţele CSC şi întreprinde mãsurile organizatorice necesare pentru desfãşurarea în condiţii normale a acestora;
f) pune la dispoziţia membrilor CSC şi a persoanelor invitate ordinea de zi şi documentele ce urmeazã a fi analizate;
g) prezintã în plenul CSC hotãrârile CODA adoptate în intervalul dintre şedinţele CSC;
h) constituie dosarele cu documentaţia pentru şedinţele CSC;
i) redacteazã hotãrârile adoptate de CSC şi le prezintã componenţilor acestuia pentru semnare;
j) transmite hotãrârile CSC componenţilor CSC şi structurilor a cãror activitate este influenţatã de adoptarea acestora;
k) monitorizeazã aplicarea hotãrârilor adoptate şi îl informeazã pe preşedintele CSC asupra modului de îndeplinire a acestora;
l) elaboreazã raportul anual referitor la modul de îndeplinire a activitãţilor CSC cuprinse în Planul anual, pe care îl prezintã în prima şedinţã ordinarã;
m) asigurã punctul de contact între CSC şi Statul Major General, Departamentul pentru armamente, Direcţia planificare integratã a apãrãrii, precum şi cu alte structuri cu responsabilitãţi în problematica analizatã de cãtre acesta;
n) se ocupã de arhivarea documentelor privind activitatea CSC.
ART. 11
(1) Activitatea CSC se desfãşoarã pe baza Planului anual.
(2) Elaborarea Planului anual are la bazã urmãtoarele elemente:
a) obiectivele din cadrul Strategiei de înzestrare a Armatei României;
b) prevederile din cadrul Directivei de planificare a apãrãrii şi din Planul de înzestrare al Armatei României;
c) hotãrârile Consiliului de Planificare a Apãrãrii, denumit în continuare CPA;
d) hotãrârile CSC;
e) deciziile CODA;
f) hotãrârile Comitetului Şefilor Statelor Majore, denumit în continuare CSSM;
g) propunerile membrilor CSC, aprobate de preşedintele CSC.
ART. 12
(1) Propunerile pentru elaborarea Planului anual se transmit secretariatului CSC pânã la 30 septembrie a anului în curs pentru anul urmãtor.
(2) Solicitãrile privind planificarea anualã a activitãţilor CSC se analizeazã şi se armonizeazã în cadrul Grupului de lucru.
(3) Proiectul Planului anual se prezintã, spre analizã şi aprobare, în şedinţa CSC din trimestrul IV al anului în curs pentru anul urmãtor.
(4) Dupã aprobarea Planului anual, secretariatul CSC transmite structurilor care au membri în CSC şi structurilor a cãror activitate este influenţatã, în pãrţile ce le privesc, responsabilitãţile ce le revin din Planul anual, în vederea pregãtirii documentelor ce urmeazã a fi prezentate şi analizate în şedinţele CSC.
ART. 13
(1) CSC se convoacã de cãtre preşedintele acestuia, prin intermediul secretariatului CSC, trimestrial în şedinţã ordinarã sau, atunci când situaţia impune, în şedinţe extraordinare.
(2) Şedinţele CSC se desfãşoarã în prezenţa a minimum douã treimi din numãrul membrilor, a preşedintelui şi/sau a cel puţin unuia dintre vicepreşedinţii CSC.
(3) În situaţia absenţei motivate a componenţilor CSC, la şedinţe pot participa înlocuitorii legali ai acestora.
ART. 14
(1) Şedinţele extraordinare sunt convocate în situaţii de urgenţã pentru analizarea/aprobarea DNM şi/sau DCO, precum şi pentru analizarea/validarea variantei de realizare a obiectivelor de înzestrare prezentate în SSC.
(2) Şedinţele extraordinare sunt convocate în maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitãrii de la structura iniţiatoare. Convocarea şedinţelor extraordinare se face pe baza unui raport scris, temeinic argumentat, aprobat de preşedintele consiliului.
(3) Documentele care urmeazã a fi prezentate în şedinţa extraordinarã vor fi distribuite componenţilor CSC, pentru analizã, cu minimum 5 zile lucrãtoare înainte de data de desfãşurare a şedinţei şi, când situaţia o impune, trebuie sã obţinã avizul scris al structurilor a cãror activitate este influenţatã.
ART. 15
(1) Pentru buna desfãşurare a şedinţelor CSC se elaboreazã Planul de mãsuri pentru pregãtirea şedinţei trimestriale a CSC.
(2) Planul de mãsuri se prezintã, spre aprobare, preşedintelui CSC cu cel puţin 60 de zile înainte de data planificatã pentru desfãşurarea şedinţei ordinare a CSC.
(3) Dupã aprobarea Planului de mãsuri pentru pregãtirea şedinţei trimestriale a CSC, în termen de 5 zile calendaristice de la aprobare, acesta se transmite componenţilor CSC şi structurilor a cãror activitate este influenţatã.
ART. 16
(1) Şedinţele CSC sunt conduse de preşedintele acestuia, iar în absenţa sa, de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de cãtre acesta.
(2) Ministrul apãrãrii naţionale, secretarii de stat şi şeful Statului Major General pot participa la şedinţele CSC, din proprie iniţiativã sau la invitaţia preşedintelui CSC. În aceste situaţii, lucrãrile şedinţei sunt conduse de cãtre ministrul apãrãrii naţionale, secretarii de stat sau şeful Statului Major General, dupã caz.
(3) În situaţii excepţionale sunt invitaţi de cãtre preşedintele CSC şi şefii categoriilor de forţe ale armatei.
(4) La şedinţele CSC participã cu rol consultativ:
a) şeful Serviciului coordonare şi evaluare programe din cadrul Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii;
b) şeful Grupului de lucru.
(5) La invitaţia preşedintelui sau a altor membri ai CSC, la şedinţele CSC participã:
a) responsabilii de programe de înzestrare din cadrul Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii, pentru programele care se aflã pe ordinea de zi a şedinţei;
b) şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri, în situaţia în care documentele ce se analizeazã intrã, prin conţinutul lor, în sfera de atribuţii a acestuia;
c) personalul desemnat de structurile beneficiare şi specialiştii din structurile de cercetare pentru sistemul sau echipamentul militar aferent programului de înzestrare analizat;
d) personalul desemnat de alte structuri, al cãror domeniu de activitate este influenţat de subiectele de pe ordinea de zi.
ART. 17
(1) Ordinea de zi a şedinţelor CSC se elaboreazã de cãtre secretariatul CSC pe baza Planului anual, a sarcinilor rezultate din hotãrârile CSC adoptate ulterior aprobãrii acestuia, a hotãrârilor CPA, CSSM şi CODA, a propunerilor membrilor CSC, precum şi a propunerilor Grupului de lucru.
(2) Proiectul ordinii de zi se prezintã preşedintelui CSC, spre aprobare, cu cel puţin 10 zile înainte de data propusã pentru desfãşurarea şedinţei.
(3) Dupã aprobare, în termen de 5 zile lucrãtoare, ordinea de zi se transmite membrilor CSC şi invitaţilor.
ART. 18
Secretariatul CSC pregãteşte şi prezintã preşedintelui şi vicepreşedinţilor CSC, pentru studiu şi analizã, documentele prevãzute pe ordinea de zi, cu cel puţin douã zile lucrãtoare înainte de data de desfãşurare a şedinţei CSC.
ART. 19
Prezentãrile, intervenţiile şi punctele de vedere, exprimate pe timpul şedinţelor CSC, se înregistreazã pe medii de stocare acreditate, se arhiveazã şi se pãstreazã cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
ART. 20
(1) Şedinţele CSC se finalizeazã prin adoptarea unei hotãrâri, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 3, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a şedinţei.
(2) Hotãrârile CSC se adoptã prin vot în urma exprimãrii libere a punctelor de vedere ale componenţilor acestuia.
(3) Hotãrârile se considerã adoptate dacã întrunesc cel puţin jumãtate plus unu din numãrul total al voturilor exprimate.
(4) În cazul în care numãrul voturilor "pentru" şi "împotrivã" este egal, determinant este punctul de vedere exprimat de preşedintele CSC.
(5) Hotãrârile CSC, semnate de cãtre componenţii CSC, se transmit acestora în termen de 7 zile lucrãtoare de la data desfãşurãrii şedinţei.
ART. 21
(1) Documentelor aprobate de cãtre CSC li se aplicã pe fiecare filã ştampila preşedintelui CSC.
(2) Un exemplar al documentelor aprobate de cãtre CSC se arhiveazã la Statul Major General, conform reglementãrilor în vigoare.
ART. 22
(1) DNM şi DCO aprobate se transmit în original la CODA şi în fotocopie la structurile iniţiatoare.
(2) Documentele care nu au fost aprobate se returneazã structurilor iniţiatoare.
ART. 23
Documentele privind activitatea CSC se posteazã în reţeaua INTRAMAN, pe portalul informaţional al Statului Major General şi website-ul Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii.
ART. 24
(1) Grupul de lucru se convoacã prin secretariatul CSC conform precizãrilor şefului Grupului de lucru.
(2) Datele de desfãşurare şi ordinea de zi a şedinţelor Grupului de lucru se stabilesc de cãtre şeful Grupului de lucru în colaborare cu secretariatul CSC, care asigurã şi mãsurile organizatorice necesare bunei desfãşurãri a acestora.
ART. 25
(1) Şedinţele Grupului de lucru se finalizeazã prin adoptarea Minutei şedinţei Grupului de lucru pentru emiterea cerinţelor şi planificarea înzestrãrii, al cãrei model este prezentat în anexa nr. 4.
(2) Minuta şedinţei Grupului de lucru se transmite, în termen de 5 zile lucrãtoare de la semnarea acesteia, membrilor CSC, precum şi structurilor a cãror activitate este influenţatã pentru îndeplinirea responsabilitãţilor care le revin.
ART. 26
(1) Prin grija structurii iniţiatoare, proiectele de documente sunt transmise spre analizã structurilor care au membri în CSC şi secretariatului CSC, cu menţionarea datei-limitã pânã la care se înainteazã puncte de vedere pentru îmbunãtãţirea acestora, care nu poate depãşi 5 zile lucrãtoare de la data transmiterii proiectelor.
(2) Structurile consultate au obligaţia sã studieze şi sã analizeze proiectele de documente şi sã elaboreze puncte de vedere pentru îmbunãtãţirea acestora.
(3) Punctul de vedere, potrivit domeniilor de competenţã, se transmite structurii iniţiatoare şi secretariatului CSC pe suport hârtie şi în format electronic, pânã la data-limitã comunicatã de cãtre structura iniţiatoare, conform alin. (1).
ART. 27
(1) Structura iniţiatoare centralizeazã şi analizeazã toate punctele de vedere primite şi stabileşte propunerile/observaţiile care se însuşesc şi se includ în noua formã a proiectului, respectiv cele care nu se însuşesc. Structura iniţiatoare înştiinţeazã structura consultatã, precum şi secretariatul CSC, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data-limitã de primire a observaţiilor, asupra punctului de vedere neînsuşit, împreunã cu argumentele pentru care nu a fost acceptat.
(2) Dupã expirarea perioadei de consultare, dacã nu se primeşte un punct de vedere din partea structurilor consultate, se considerã cã acestea nu au formulat observaţii sau propuneri privind proiectele de documente trimise spre analizã.
ART. 28
(1) Dupã reanalizarea şi armonizarea punctelor de vedere în Grupul de lucru, structura iniţiatoare are obligaţia de a integra în conţinutul documentului propunerile adoptate în cadrul acestuia şi de a elabora forma finalã a documentului care se prezintã în şedinţa CSC.
(2) Forma finalã a documentului se avizeazã, conform responsabilitãţilor, de cãtre categoriile de forţe ale armatei, Direcţia personal şi mobilizare, Direcţia informaţii militare, Direcţia operaţii, Direcţia logisticã, Direcţia planificare strategicã, Direcţia comunicaţii şi informaticã, Direcţia instrucţie şi doctrinã, Departamentul pentru armamente.
(3) Structura iniţiatoare are obligaţia de a transmite secretariatului CSC documentul avizat, în original, pe suport hârtie şi în format electronic, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de şedinţa ordinarã a CSC.
(4) Forma finalã a documentului se transmite pe suport hârtie şi în format electronic, de cãtre secretariatul CSC, structurilor care au membri în CSC, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de şedinţã.
(5) Structura iniţiatoare este responsabilã pentru corectitudinea datelor transmise, precum şi pentru concordanţa dintre informaţiile prezentate în forma scrisã şi în forma electronicã.
ART. 29
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
la regulament

DEFINIŢII

Aprobare - atestarea şi certificarea oficialã, care confirmã cã procesul de validare este complet.
Baza Programului de achiziţie - documentul care conţine parametrii-cheie de performanţã, costuri şi grafic de realizare ai programului, selectaţi din DCO şi aprobaţi.
Capabilitatea produsului - proprietatea unui produs de a îndeplini cerinţe şi performanţe operaţionale, parametrii-cheie de performanţã şi indicatori de eficacitate operaţionalã, definiţi de acest produs.
Cerinţã - declaraţia care identificã o caracteristicã sau o restricţie operaţionalã, funcţionalã sau de proiectare a unui proces ori a unui produs. Cerinţa este necesarã pentru acceptarea produsului sau a procesului şi trebuie sã fie fãrã ambiguitãţi şi mãsurabilã.
Cerinţã operaţionalã - caracteristica sau capabilitatea produsului necesarã sã îndeplineascã nevoile aprobate ale misiunii.
Evaluare - examinarea sistematicã a mãsurii în care o entitate este capabilã sã satisfacã condiţiile specificate.
Parametru de performanţã - caracteristica ce defineşte modul de comportare al unui produs, în diferite scenarii de executare a misiunilor, în funcţie de profilurile acestor misiuni, tactica adoptatã, contramãsurile şi condiţiile ambientale.
Validare - procesul de verificare oficialã a unui document de cãtre o autoritate, alta decât utilizatorul, pentru confirmarea faptului cã sunt satisfãcute condiţiile particulare pentru o anumitã utilizare prevãzutã.


ANEXA 2
la regulament

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
STATUL MAJOR GENERAL
Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor
Nr. ........ din ...........
Bucureşti Nivel de clasificare
Exemplar unic

Aprob
Preşedintele Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor
Locţiitorul şefului Statului Major General
(gradul) ........................................
(prenumele, numele, semnãtura şi ştampila)

PLAN
cu principalele activitãţi ale Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor
în anul ..........

A. Programul major "Forţe terestre"
┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │Programul de │Documentul │ Activitatea │ Perioada │ Structura│Structura│ │
│crt.│ înzestrare/ │ analizat │ (problematica │ planificatã│ care │ colabo- │ Obser- │
│ │capabilitãţi │ │ abordatã în │(trimestrul)│ prezintã │ ratoare │ vaţii │
│ │ funcţionale │ │cadrul analizei│ │documentul│ │ │
│ │ │ │ /informãrii) │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘

B. Programul major "Forţe aeriene"

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘

C. Programul major "Forţe Navale"

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │Programul de │Documentul │ Activitatea │ Perioada │ Structura│Structura│ │
│crt.│ înzestrare/ │ analizat │ (problematica │ planificatã│ care │ colabo- │ Obser- │
│ │capabilitãţi │ │ abordatã în │(trimestrul)│ prezintã │ ratoare │ vaţii │
│ │ funcţionale │ │cadrul analizei│ │documentul│ │ │
│ │ │ │ /informãrii) │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘

D. Programul major "Statul Major General/Conducere strategicã"

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘

E. Programul major "Informaţii pentru Apãrare"

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘

F. Diverse

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 1. │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│... │ ├───────────┼───────────────┤ ├──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┘

Secretarul Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor
Şeful Serviciului planificarea înzestrãrii

Întocmit,
Şeful Biroului supraveghere cerinţe
(gradul) ................................ (gradul) ...........................
(prenumele, numele, semnãtura şi ştampila) (prenumele, numele, semnãtura şi ştampila)
ANEXA 3
la regulament

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
STATUL MAJOR GENERAL
Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor Nivel de clasificare
Exemplar unic

HOTĂRÂRE

În temeiul <>art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apãrãrii Naţionale, cu modificãrile ulterioare, şi al Ordinului ministrului apãrãrii naţionale nr. M. 86/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor, analizând ..........(denumirea documentului prezentat spre analizã).........., înscris la pct. nr. ...... de pe ordinea de zi,

Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor hotãrãşte:

Art. 1. - ..................................................................
............................................................................
Art. 2. - ..................................................................
............................................................................
Art. n. - ..................................................................
............................................................................

Hotãrârea a fost adoptatã în şedinţa Consiliului de Supraveghere a Cerinţelor din ......(data)........

Bucureşti
Nr. ...........PREŞEDINTELE CSC
Locţiitorul şefului Statului Major General
..........................................
(gradul, semnãtura, numele şi prenumele)

VICEPREŞEDINTELE CSC
Locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie
al şefului Statului Major General
.........................................
(gradul, semnãtura, numele şi prenumele)

VICEPREŞEDINTELE CSC
Locţiitorul pentru resurse al şefului Statului Major General
...........................................................
(gradul, semnãtura, numele şi prenumele)

Locţiitorul şefului Departamentului pentru armamente,
..................................................... ..........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Locţiitorul directorului general
al Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii,
............................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Terestre,
....................................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Aeriene,
....................................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Locţiitorul şefului Statului Major al Forţelor Navale,
...................................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Şeful de stat major al Comandamentului logistic întrunit,
....................................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Directorul Direcţiei planificare integratã a apãrãrii,
.................................................. ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,
....................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Şeful Direcţiei operaţii,
................................. ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Şeful Direcţiei logistice,
................................ ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Şeful Direcţiei planificare strategicã,
...................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Şeful Direcţiei comunicaţii şi informaticã,
........................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Şeful Direcţiei instrucţie şi doctrinã,
....................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)

Şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii,
..................................................... ...........
(gradul, prenumele şi numele) (semnãtura)
ANEXA 4
la regulament

- Model -

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
STATUL MAJOR GENERAL
Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor
Nr. ..........din ...........
Bucureşti Nivel de clasificare
Exemplar unic

MINUTA
şedinţei Grupului de lucru pentru emiterea cerinţelor
şi planificarea înzestrãrii

Loc de desfãşurare:
Data:
Condusã de:
Participanţi:
Scop:
Obiective:
1. Analizarea cerinţelor operaţionale şi a misiunilor specifice cuprinse în DNM şi DCO
2. Analizarea cerinţelor tehnico-operaţionale cuprinse în DCO, pe baza identificãrii soluţiei optime din punctul de vedere al raportului cost-performanţã şi analizei riscurilor cuprinse în Studiul de concept şi SSC, conform Instrucţiunii 1000.2-01 privind managementul achiziţiilor pentru apãrare, aprobatã prin Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M. 160/2001*)
---------
*) Ordinul ministrului apãrãrii naţionale nr. M 160/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementãri din sectorul de apãrare a ţãrii şi securitate naţionalã.

3. Prezentarea stadiului derulãrii programelor de înzestrare (achiziţionarea, integrarea şi modernizarea echipamentelor), precum şi comportarea în exploatare a echipamentelor şi sistemelor, cuprinse pe agenda de lucru a şedinţei CSC din trimestrul ...
4. Analizarea în vederea integrãrii în conţinutul documentelor prevãzute a se prezenta în CSC a punctelor de vedere formulate de cãtre membrii Grupului de lucru.

Problematica rezultatã în urma analizãrii documentelor


┌────┬─────────────┬───────────┬───────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ Denumirea │ │ Structura │ Propunerea │ │
│Nr. │programul de │Documentul │ care │ Grupului │ Argumente │
│crt.│ înzestrare │ analizat │ prezintã │ de lucru │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ 1. │ ├───────────┼───────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼───────────┤
│ n │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴───────────┘Şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrãrii
(gradul) ..................................
(numele prenumele)

Şeful Grupului de lucru pentru emiterea
cerinţelor şi planificarea înzestrãrii
(gradul) ..............................
(numele şi prenumele)

Întocmit
..................................
(grad, nume, prenume, telefon)-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016