Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-apararii-nationale Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Apararii Nationale


Monitorul Oficial 845 din 30 Decembrie 2013 (M. Of. 845/2013)

ORDIN nr. M.129. din 24 decembrie 2013 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unui subofiter din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1la data de 1 ianuarie 2014 se conferă semnul onorific În serviciul patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării subofiţerului nominalizat în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________*) anexa nu se publică, fiind informaţie ...

Monitorul Oficial 838 din 27 Decembrie 2013 (M. Of. 838/2013)

ORDIN nr. M.111 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013

Pentru aplicarea art. 5^1 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea casei asigurărilor de sănătate a apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 458/2001, şi a art. 2 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 33 alin. (1) din legea nr. ...

NORME PROPRII din 12 noiembrie 2013 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 27 decembrie 2013

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 117/2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru ...

Monitorul Oficial 800 din 18 Decembrie 2013 (M. Of. 800/2013)

ORDIN nr. M.122 din 12 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 191 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul ministerului sănătăţii nr. e.n. 3.376 din 4 aprilie 2013,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă normele metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a ministerului apărării naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2unităţile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a ministerului ...

NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2013 privind elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) În sensul prezentelor norme, prin unităţi sanitare cu paturi se înţelege:a) spitalele militare;b) centrul clinic de urgenţă de boli cardiovasculare "academician dr. vasile cândea";c) sanatoriul de balneofizioterapie şi recuperare medicală "dr. dimitrie cantemir" bălţăteşti.(2) unităţile sanitare cu paturi de la alin. (1), denumite în continuare spitale, sunt structuri cu personalitate juridică, funcţionează pe principiul autonomiei financiare, a căror finanţare este efectuată din venituri proprii obţinute în condiţiile legii şi transferuri acordate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, care furnizează servicii medicale tuturor beneficiarilor legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ...

Monitorul Oficial 759 din 06 Decembrie 2013 (M. Of. 759/2013)

ORDIN nr. M.119 din 29 noiembrie 2013 privind clasificarea, amenajarea, organizarea si omologarea poligoanelor in Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 6 decembrie 2013

În baza art. 9 alin. (3) şi art. 35 alin. (2) din legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de ministerul apărării naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul româniei,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.cap. iclasificarea, amenajarea, organizarea şi omologarea poligoanelorsecŢiunea 1clasificarea poligoanelorart. 1ministerul apărării naţionale, denumit în continuare m.ap.n., asigură condiţiile necesare pentru instruirea personalului în împrejurări apropiate de cele ale câmpului de luptă, inclusiv prin folosirea armelor şi dispozitivelor militare, cu ...

Monitorul Oficial 751 din 04 Decembrie 2013 (M. Of. 751/2013)

ORDIN nr. M.117 din 28 noiembrie 2013 privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare in Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 751 din 4 decembrie 2013

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 42 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. t) şi ale art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1 se aprobă competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii imobiliare în ministerul apărării naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. 2 se abilitează şeful direcţiei domenii şi infrastructuri să emită precizări în aplicarea prezentului ordin.art. 3 la data intrării în vigoare a ...

Monitorul Oficial 750 din 04 Decembrie 2013 (M. Of. 750/2013)

ORDIN nr. M.115 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) din regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 884/2001, şi ale normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.447/2007, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 47 alin. (2) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare, şi avizul ministerului tineretului şi sportului nr. a 6455 din 1 noiembrie 2013,în temeiul prevederilor ...

REGULAMENT din 26 noiembrie 2013 de organizare si functionare al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) clubul sportiv al armatei "steaua" este persoană juridică de drept public, înfiinţată ca instituţie publică reprezentativă în domeniul activităţii sportive de performanţă, în subordinea ministerului apărării naţionale.(2) clubul sportiv al armatei "steaua" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, reglementările interne ale ministerului apărării naţionale şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare regulament.art. 2atributele de identificare ale clubului sportiv al armatei "steaua" sunt:a) marca înregistrată la oficiul de stat pentru invenţii şi mărci;b) numărul de identificare b/a1/00044/2001 din registrul sportiv şi certificatul de identitate sportivă nr. 0000046 din registrul special nr. ...

ORDIN nr. M.116 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 466/1999 privind infiintarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 13 din hotărârea guvernului nr. 466/1999 privind înfiinţarea departamentului regional de studii pentru managementul resurselor de apărare, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4, 6 şi 9 din hotărârea guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii academiei de Înalte studii militare în universitatea naţională de apărare "carol i" şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă instrucţiunile de aplicare a prevederilor hotărârii guvernului ...

‹‹ Pagina 1 din 32
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016