Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 noiembrie 2013  de organizare si functionare al Clubului Sportiv al Armatei Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 26 noiembrie 2013 de organizare si functionare al Clubului Sportiv al Armatei "Steaua"

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" este persoană juridică de drept public, înfiinţată ca instituţie publică reprezentativă în domeniul activităţii sportive de performanţă, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, reglementările interne ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare, denumit în continuare regulament.
    ART. 2
    Atributele de identificare ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" sunt:
    a) marca înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
    b) numărul de identificare B/A1/00044/2001 din Registrul sportiv şi Certificatul de identitate sportivă nr. 0000046 din Registrul special nr. 46;
    c) indicativul de unitate militară;
    d) culorile roşu-albastru şi alb;
    e) imnul;
    f) emblema;
    g) codul fiscal.
    ART. 3
    (1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" are sediul administrativ în municipiul Bucureşti (Cazarma 2989), bulevardul Ghencea nr. 35, sectorul 6, şi are în folosinţă următoarele imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale:
    a) Complexul Sportiv "Steaua-Ghencea" (Cazarma 1950);
    b) Complexul Sportiv "Steaua-Plevnei" (Cazarma 867);
    c) Baza Sportivă "Steaua-Săftica" (Cazarma 2992);
    d) Baza sportivă de pregătire şi recuperare "Forban" (Cazarma 1717);
    e) Sala de sport "Mihai Viteazul" (Cazarma 3518);
    f) Bazinul de înot de polo (Cazarma 3498);
    g) Baza Nautică "Steaua-Mangalia" (Cazarma 3542).
    (2) Posesia, folosinţa şi dispoziţia bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale reglementărilor interne ale Ministerului Apărării Naţionale.
    (3) Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor complexe şi baze sportive prevăzute la alin. (1) se poate face potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului şi construirea prealabilă a unor complexe şi baze sportive similare celor propuse pentru schimbarea destinaţiei sau desfiinţare.
    (4) Patrimoniul mobiliar şi imobiliar se poate completa corespunzător nevoilor Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în condiţiile legii.
    ART. 4
    Schimbarea denumirii Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" se face în condiţiile legii, numai de către Ministerul Apărării Naţionale.
    ART. 5
    (1) Obiectul de activitate al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" îl constituie organizarea şi administrarea activităţii sportive prin selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor de performanţă la competiţiile sportive interne şi internaţionale.
    (2) Misiunea de bază a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" o constituie reprezentarea Ministerului Apărării Naţionale şi a României, prin performanţe sportive, în competiţiile sportive interne şi internaţionale, în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale şi europene, precum şi promovarea imaginii instituţiei militare în societatea civilă prin participarea la activităţi sportive, precum şi în cadrul evenimentelor speciale de relaţii publice.
    ART. 6
    (1) Atribuţiile Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" sunt următoarele:
    a) asigură selecţia, pregătirea şi participarea sportivilor la cel mai înalt nivel pentru realizarea unor performanţe de mare valoare, în scopul reprezentării cu demnitate a sportului românesc pe plan intern şi internaţional şi în mod special la Jocurile Olimpice, campionatele mondiale şi europene;
    b) contribuie cu sportivi, antrenori şi tehnicieni militari la competiţiile internaţionale organizate sub egida Consiliului Internaţional al Sportului Militar - C.I.S.M.;
    c) promovează spiritul de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în sport;
    d) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul sportului de performanţă;
    e) editează reviste şi buletine informative sportive, conform normelor în vigoare;
    f) foloseşte patrimoniul sportiv din domeniul public al statului administrat de către Ministerul Apărării Naţionale;
    g) organizează competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale;
    h) colaborează cu celelalte structuri sportive pentru susţinerea sportului de performanţă, negociază şi încheie acte juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    i) stabileşte participarea sportivilor clubului la activităţi sportive în baza planurilor de pregătire anuale;
    j) desfăşoară activităţi de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii pentru persoane şi/sau bunuri materiale, pe plan intern şi/sau internaţional în interes propriu şi/sau pentru ale instituţii şi structuri sportive;
    k) în calitate de armurier de drept, desfăşoară activităţi ce necesită deţinerea şi folosirea armelor şi muniţiilor specifice disciplinelor tir sportiv şi pentatlon modern, precum şi operaţiunile de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare si depozitare a acestora, în condiţiile legii. Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" poate să organizeze cursuri de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii specifice disciplinelor tir sportiv şi pentatlon modern în condiţiile legii;
    l) desfăşoară activităţi în cadrul blocului alimentar, unitate dotată cu spaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi vegetală, prepararea de meniuri şi servirea mesei;
    m) desfăşoară activităţi de cazare şi hrănire în complexele şi bazele sportive proprii;
    n) organizează şi desfăşoară pregătirea militară a personalului încadrat în funcţii, potrivit statului de organizare;
    o) prestează servicii de sănătate, de medicină sportivă prin structura specializată a clubului, în condiţiile legii;
    p) încheie contracte de pregătire sportivă şi de participare la competiţii cu sportivi şi antrenori din ţară şi străinătate pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă sportivă, în condiţiile legii;
    q) desfăşoară activităţi economice în vederea realizării de venituri proprii din vânzarea de echipament sportiv şi de materiale promoţionale, din efectuarea de prestări de servicii, precum şi din închirierea de baze şi complexe sportive;
    r) asigură, la cererea antrenorilor şi sportivilor profesionişti care au încheiate contracte de pregătire sportivă cu Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA", participarea şi plata contribuţiei la un sistem de pensii, public şi/sau privat, în condiţiile legii.
    (2) În sensul prezentului regulament, prin activitate sportivă se înţelege complexul de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv. Categoriile de acţiuni care constituie activitate sportivă sunt acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite în continuare acţiuni sportive.
    (3) În sensul prezentului regulament, prin prestări de servicii medicale se înţelege realizarea de servicii de medicină sportivă în cabinetele proprii ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în condiţiile legii.
    (4) În sensul prezentului regulament, prin activităţi economice se înţelege orice activitate de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurată în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţe organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii de venituri proprii.
    ART. 7
    Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul Jocurilor Olimpice.

    CAP. II
    Structura organizatorică şi de funcţionare a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA"

    ART. 8
    (1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" are în structură secţii pe ramură de sport.
    (2) Secţiile pe ramură de sport sunt subunităţi prin care se realizează selecţia, pregătirea şi participarea în competiţii.
    (3) În cadrul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" funcţionează următoarele secţii pe ramură de sport, ca discipline sportive individuale şi pe echipe, astfel:
    a) individuale - atletism, arte marţiale, box, canotaj, ciclism, ecvestru, gimnastică, haltere, judo, karate, kaiac-canoe, kempo, lupte, motociclism, nataţie şi pentatlon modern, sambo, scrimă, taekwondo, tenis, tir sportiv, tir cu arcul şi triatlon;
    b) pe echipe - baschet, fotbal (amator), handbal, hochei pe gheaţă, polo, rugby şi volei.
    ART. 9
    (1) Numărul de secţii pe ramură de sport poate fi completat sau redus, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de interesele Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" şi ale Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" asigură mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă, acordarea sprijinului ştiinţific şi medical necesar, precum şi încadrarea lor în sistemul de educaţie şi integrare socială şi reconversie profesională.
    (3) În sensul prezentului regulament, prin sportivi de performanţă se înţelege persoanele care practică sistematic şi organizat sportul, participă în competiţii în scopul de a obţine victoria asupra adversarului, pentru autodepăşire şi obţinerea recordului sportiv şi sunt legitimate la un club sportiv.
    (4) Sportivii de performanţă legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" provin din:
    a) personal militar şi personal civil contractual, încadrat în funcţii prevăzute în statul de organizare;
    b) sportivi români sau străini din afara clubului care nu au un contract individual de muncă.
    (5) Pregătirea sportivă în forme organizate se asigură de către persoane atestate în domeniul sportului prin diplome de licenţă, diplome de absolvire sau certificat de absolvire, recunoscute în condiţiile legii, potrivit prevederilor Statutului antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.
    (6) Antrenorul este persoana atestată într-o anumită ramură de sport pe baza diplomei de licenţă, a diplomei de absolvire sau certificatului de absolvire, după caz, recunoscute în condiţiile legii, potrivit prevederilor Statutul antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.
    (7) Antrenorii constituie categoria atestată de cadre tehnice de specialitate care îşi asumă responsabilitatea profesională asupra activităţii desfăşurate în cadrul structurii sportive în care realizează selecţia, iniţierea, pregătirea sau perfecţionarea măiestriei sportive în diferite ramuri de sport, potrivit prevederilor Statutul antrenorului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011.
    (8) Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă sportivă Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" poate încheia contracte de pregătire sportivă şi participare la competiţii atât cu sportivii legitimaţi ai clubului, cât şi cu antrenorii acestora pe perioada unuia sau mai multor sezoane competiţionale.
    ART. 10
    Statul de organizare al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" se elaborează conform principiilor şi normelor de definire a funcţiilor şi se avizează, aprobă şi modifică în conformitate cu normele specifice, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

    CAP. III
    Conducerea Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA"

    ART. 11
    (1) Conducerea Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" se realizează de către comandant, care exercită actul de comandă asupra întregului personal al clubului.
    (2) Comandantul este şi preşedintele Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" şi răspunde, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii clubului.
    (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a comandantului (preşedintelui) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" se fac în condiţiile legii, potrivit competenţelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    (4) În exercitarea comenzii, comandantul (preşedintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" este sprijinit de Consiliul de conducere pe linie sportivă al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", ca organ cu rol consultativ.
    (5) Consiliul de conducere pe linie sportivă al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" funcţionează în baza procedurii interne aprobate de comandantul (preşedintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", este format din 13-17 membri, dezbate probleme legate de activitatea sportivă şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. Din consiliul de conducere pot face parte reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, sportivi şi antrenori de renume ai Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", precum şi personal militar şi civil cu diferite funcţii în Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA".
    (6) Comandantul (preşedintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului.
    ART. 12
    (1) Comandantul (preşedintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) organizează şi conduce activitatea sportivă de performanţă a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", de reprezentare cu demnitate a sportului românesc şi militar în competiţiile interne şi internaţionale şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
    b) aprobă Regulamentul de ordine interioară al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" şi asigură respectarea acestuia de către personalul încadrat şi/sau legitimat al clubului;
    c) reprezintă, personal sau prin delegare, Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" în relaţiile cu organismele sportive interne şi internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau operatori economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine;
    d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în concordanţă cu Strategia generală de dezvoltare a activităţii sportive din România;
    e) semnează contracte pe linie sportivă şi alte acte juridice de angajare a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    f) coordonează, controlează şi îndrumă activitatea desfăşurată, în cadrul secţiilor pe ramură de sport din cadrul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", a tehnicienilor, antrenorilor şi sportivilor la antrenamente şi competiţii în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    g) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    h) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA";
    i) menţine o legătură permanentă cu factorii de conducere din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, cu reprezentanţii unor firme de stat sau particulare din ţară şi străinătate în scopul promovării intereselor Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" pe plan intern şi internaţional;
    j) propune structurilor cu responsabilităţi în domeniul educaţiei fizice şi sportului din Ministerul Apărării Naţionale organizarea de selecţii în instituţiile militare de învăţământ în vederea depistării unor elemente tinere cu perspective în sportul de performanţă;
    k) conduce activitatea de personal din Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" şi asigură promovarea în rândul cadrelor de conducere a tehnicienilor şi antrenorilor de înaltă valoare cu nivel ridicat de pregătire şi competenţă, potrivit reglementărilor în vigoare;
    l) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" şi urmăreşte derularea acestuia;
    m) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;
    n) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    o) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a bazei de date a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    p) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului în sport;
    q) controlează modul în care este organizată şi asigurată hrănirea şi echiparea sportivilor;
    r) urmăreşte întreţinerea şi exploatarea raţională a tuturor construcţiilor şi instalaţiilor din bazele sportive proprii;
    s) se ocupă permanent de perfecţionarea bazei materiale a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    t) asigură respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind numirea, angajarea sau promovarea personalului în funcţii, acordarea drepturilor materiale sau băneşti;
    u) urmăreşte şi analizează modul în care se realizează principalii indicatori ai bugetului de venituri şi cheltuieli.
    (2) Comandantul (preşedintele) Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în calitate de ordonator de credite, îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin, conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi răspunde potrivit legislaţiei în vigoare.

    CAP. IV
    Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA"

    ART. 13
    (1) Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" este alcătuit din totalitatea elementelor de activ şi pasiv.
    (2) Baza materială a Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" cuprinde totalitatea terenurilor şi spaţiilor, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii sportive de mare performanţă.
    (3) Bazele sportive prevăzute la art. 3 alin. (1) se omologhează şi se înscriu în Registrul bazelor sportive, potrivit legii.
    ART. 14
    În exercitarea drepturilor, Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" foloseşte bunurile aflate în patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.
    ART. 15
    Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" foloseşte baza materială pentru activitatea sportivă aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului.
    ART. 16
    Patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. V
    Finanţarea activităţii Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA"

    ART. 17
    (1) Veniturile indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" sunt cuprinse într-un buget anual propriu.
    (2) Execuţia bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru subvenţiile primite de la bugetul de stat, acordate de Ministerul Apărării Naţionale, precum şi pentru veniturile proprii ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA".
    (3) Bugetul anual cuprinde, la partea de venituri, următoarele:
    a) venituri proprii;
    b) subvenţii acordate instituţiilor publice;
    c) alte surse.
    (4) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" este aprobat de ministrul apărării naţionale.
    (5) Sursele de finanţare ale Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" provin, în condiţiile legii, din:
    a) subvenţii de la bugetul de stat acordate de către Ministerul Apărării Naţionale;
    b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate al acestuia, inclusiv comercializarea de materiale de promovare;
    c) venituri obţinute din penalităţi aplicate sportivilor, antrenorilor şi colectivelor tehnice, potrivit regulamentelor de ordine interioară proprii;
    d) venituri obţinute din cazarea altor persoane, din afara Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", în bazele sportive aflate în folosinţa Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    e) venituri obţinute din cota de regie aplicată asupra meselor servite de persoane din afara Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" în bazele clubului;
    f) venituri obţinute din transferul sportivilor proprii la alte cluburi sportive;
    g) venituri obţinute din cotizaţii, taxe ale membrilor susţinători;
    h) venituri obţinute din donaţii sau sponsorizări;
    i) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;
    j) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    k) venituri obţinute din organizarea de spectacole sau manifestări sportive;
    l) venituri obţinute din vânzarea de bilete de intrare la competiţiile sportive organizate;
    m) venituri obţinute din închirieri de bunuri, în condiţiile legii;
    n) venituri obţinute din abonamente la cursurile de iniţiere în anumite ramuri de sport;
    o) venituri obţinute ca urmare a participării la competiţii şi demonstraţii sportive, interne sau internaţionale;
    p) venituri obţinute din prestări de servicii de medicină sportivă, în condiţiile legii;
    q) venituri obţinute din acordarea dreptului de folosinţă a mărcii şi a altor drepturi de proprietate intelectuală ale clubului diferitelor persoane fizice sau juridice;
    r) alte venituri obţinute în condiţiile legii.
    ART. 18
    Veniturile realizate de către Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" se încasează, administrează şi se contabilizează potrivit normelor stabilite pentru instituţiile publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 19
    Pentru îndeplinirea obiectivelor de performanţă şi desfăşurarea de activităţi sportive specifice, cuprinse în calendarul competiţional internaţional, Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" asigură fondurile necesare participării la aceste activităţi de pregătire şi competiţii, printr-un cont deschis în valută liber-convertibilă.
    ART. 20
    Pentru realizarea de programe şi acţiuni privind activitatea sportivă, Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" poate încheia contracte civile cu instituţii publice, operatori economici cu capital de stat sau privat şi fundaţii; veniturile rezultate din aceste programe sau acţiuni se împart proporţional cu aportul fiecărei părţi, conform clauzelor contractuale.
    ART. 21
    (1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" poate sprijini material, financiar, ştiinţific şi medical activitatea de pregătire şi participare la competiţii a sportivilor de performanţă, aparţinând altor cluburi sau asociaţii, în condiţiile legii, pe baza unor convenţii sau protocoale, în vederea transferării lor definitive pe linie sportivă.
    (2) În sensul prezentului regulament, prin sprijin financiar se înţelege asigurarea drepturilor prevăzute de legislaţia în domeniu, pentru participarea la acţiunile sportive organizate de Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" şi în numele Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA".

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 22
    Ministerul Apărării Naţionale exercită, prin structurile subordonate, supravegherea şi controlul asupra Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA", potrivit competenţelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.
    ART. 23
    (1) Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" deţine exclusivitatea:
    a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a sportivilor săi în echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA";
    b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;
    c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz;
    d) palmaresului înregistrat de către sportivii şi echipele clubului în competiţiile la care au participat.
    (2) Drepturile menţionate la alin. (1) pot fi cesionate de Clubul Sportiv al Armatei "STEAUA" în condiţiile legii.
    ART. 24
    Personalul Clubului Sportiv al Armatei "STEAUA" este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament, ale contractelor sportive şi ale atribuţiilor din fişele posturilor pe care le ocupă.

                          ________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016