Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.116 din 26 noiembrie 2013  pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 466/1999 privind infiintarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. M.116 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 466/1999 privind infiintarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

    Pentru aplicarea prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 466/1999 privind înfiinţarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, cu modificările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 4, 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de Înalte Studii Militare în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" şi unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind înfiinţarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi obiectivelor ce îi revin, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare încheie un protocol de cooperare cu Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov privind gestionarea spaţiilor comune, precum şi managementul şi desfăşurarea activităţilor proprii şi comune.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


            Ministrul apărării naţionale,
                    Mircea Duşa

    Bucureşti, 26 noiembrie 2013.
    Nr. M.116.

    ANEXĂ

                               INSTRUCŢIUNI
     de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 466/1999 privind
           înfiinţarea Departamentului Regional de Studii pentru
                        Managementul Resurselor de Apărare

    ART. 1
    (1) Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, denumit în continuare DRESMARA, se află în subordinea Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".
    (2) DRESMARA face parte din sistemul de educaţie şi instruire al Alianţei Nord-Atlantice în calitate de Centru de Educaţie şi Instruire al Parteneriatului NATO - PTEC, potrivit acreditării EAPC/PfP (PMSC) R(2007)0010 din 18 mai 2007 a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic.
    ART. 2
    Misiunea de bază a DRESMARA este perfecţionarea pregătirii personalului militar şi civil, selecţionat pentru funcţii superioare de conducere şi expertiză, la nivel operativ şi strategic, în domeniul folosirii resurselor naţionale în scopuri de apărare şi securitate şi în domeniul planificării apărării, managementului resurselor de apărare şi managementului sistemelor tehnice şi logistice.
    ART. 3
    Pentru îndeplinirea misiunii de bază, DRESMARA organizează şi desfăşoară programe universitare de studii, cursuri postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi cursuri de perfecţionare în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi actele normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 4
    (1) La cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi cursurile de perfecţionare organizate participă personal militar şi civil, român şi străin, în condiţiile legislaţiei naţionale şi celei specifice Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Cursanţii străini participă la cursurile organizate de DRESMARA în baza acordurilor şi protocoalelor în vigoare şi/sau contractului/contractelor de finanţare încheiate cu Comandamentul Aliat pentru Transformare, denumit în continuare ACT.
    (3) Cursurile se desfăşoară cu precădere în limba engleză, în special temele şi activităţile specifice asigurării interoperabilităţii cu armatele statelor membre NATO sau partenere.
    (4) Cursurile acreditate NATO se desfăşoară în limba engleză.
    ART. 5
    (1) Procesul de învăţământ se desfăşoară sub conducerea directă a personalului didactic al DRESMARA, în spaţiile destinate acestui scop din evidenţa Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" Braşov, denumită în continuare AFA, repartizate DRESMARA, prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Pentru desfăşurarea procesului de învăţământ DRESMARA invită, pe bază de reciprocitate sau în alte condiţii, personalităţi politice şi militare de la instituţii de prestigiu din ţară ori străinătate.
    (3) Personalul didactic străin participă la activităţile de învăţământ în baza unor înţelegeri/acorduri bilaterale cu ţările, instituţiile sau structurile de care aparţin.
    ART. 6
    (1) DRESMARA funcţionează în cazarma AFA, care asigură:
    a) spaţiile de învăţământ, cazare şi administrative necesare, prevăzute în anexele nr. 1-3;
    b) paza spaţiilor şi accesul în obiectiv;
    c) întreţinerea şi repararea spaţiilor;
    d) întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
    e) necesarul de carburanţi şi lubrifianţi;
    f) întreţinerea şi repararea mijloacelor şi legăturilor de comunicaţii;
    g) armamentul şi muniţia necesară cadrelor militare;
    h) echipamentul pentru cadrele militare;
    i) mijloacele CBRN şi de geniu;
    j) asistenţa medicală;
    k) asigurarea hrănirii contra cost;
    l) energia electrică, termică, gaze, apă caldă şi rece.
    (2) Sumele reprezentând cheltuieli de întreţinere şi funcţionare, prevăzute la alin. (1), suportate de AFA în folosul DRESMARA se decontează de beneficiar în baza protocolului de colaborare încheiat între AFA şi DRESMARA.
    ART. 7
    Pentru desfăşurarea activităţilor, DRESMARA poate folosi, de asemenea, mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, prin transmiterea cu titlu gratuit, cu respectarea dispoziţiilor legale; aceste mijloace se gestionează potrivit normelor privind finanţele publice şi cu respectarea destinaţiilor stabilite de transmiţător.
    ART. 8
    Pentru nevoile de transport, AFA asigură un autoturism de oraş în folosinţa exclusivă a DRESMARA şi, la nevoie, alte mijloace de transport; consumul de carburanţi-lubrifianţi realizat de mijloacele de transport se suportă de DRESMARA din bugetul aprobat.
    ART. 9
    (1) Transportul internaţional al personalului didactic străin se suportă de către acesta, de către ţara sau instituţia de care aparţine ori în baza unor înţelegeri/acorduri bilaterale cu ţările, instituţiile sau structurile de care aparţine.
    (2) Pentru desfăşurarea activităţilor oficiale ale personalului didactic străin, transportul intern se asigură gratuit de DRESMARA.
    (3) Pentru cursanţii străini, transportul internaţional şi intern se asigură în conformitate cu acordurile/protocoalele şi contractele în vigoare.
    ART. 10
    (1) Cazarea cursanţilor străini şi a personalului didactic din afara DRESMARA, român şi străin, se asigură în spaţiile destinate acestui scop din evidenţa AFA, repartizate DRESMARA, prevăzute în anexa nr. 2, în conformitate cu acordurile/protocoalele şi contractele în vigoare.
    (2) Pentru cursanţii români cazarea se asigură conform actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 11
    Costurile pentru finanţarea cursanţilor străini participanţi la cursurile acreditate NATO, aprobate de Consiliul Nord-Atlantic, sunt asigurate de DRESMARA din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi rambursate de ACT, în baza contractului/contractelor de finanţare încheiate cu acesta.
    ART. 12
    Asistenţa medicală de urgenţă, inclusiv stomatologică, a personalului didactic şi cursanţilor străini se asigură în unităţile specializate din sistemul medical militar şi civil, potrivit legii şi actelor normative specifice ale Ministerului Apărării Naţionale.
    ART. 13
    Asistenţa medicală şi tratamentul medical, inclusiv stomatologic, în afara cazurilor de urgenţă, se pot asigura prin unităţile din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale sau a Ministerului Sănătăţii, cu suportarea integrală a cheltuielilor de către beneficiari ori de către Ministerul Apărării Naţionale, în conformitate cu acordurile/protocoalele şi contractele în vigoare.
    ART. 14
    Regulamentul de organizare şi funcţionare al DRESMARA se avizează de Consiliul DRESMARA şi se aprobă de Senatul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I".
    ART. 15
    (1) Planurile de învăţământ se întocmesc de DRESMARA, se avizează de Consiliul DRESMARA, se validează de Senatul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", se avizează de Ministerul Educaţiei Naţionale, de structurile din Ministerul Apărării Naţionale cu atribuţii în domeniu şi se aprobă conform competenţelor.
    (2) Structura şi conţinutul programelor analitice se stabilesc de personalul didactic al DRESMARA şi se aprobă de Consiliul DRESMARA.
    ART. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.


    ANEXA 1
    la instrucţiuni

    Planul de distribuţie a spaţiilor de învăţământ şi administrative (Pavilionul K) din evidenţa Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" repartizate Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

-----------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a planului de distribuţie a spaţiilor de învăţământ şi administrative (Pavilionul K) din evidenţa Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" repartizate Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 750 din 4 decembrie 2013, la paginile 45-46, (a se vedea imaginile asociate).


    ANEXA 2
    la instrucţiuni

    Planul de distribuţie a spaţiilor de cazare (Pavilionul A 1) din evidenţa Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" repartizate Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

-----------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a planului de distribuţie a spaţiilor de cazare (Pavilionul A 1) din evidenţa Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" repartizate Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 750 din 4 decembrie 2013, la paginile 46-47, (a se vedea imaginile asociate).


    ANEXA 3
    la instrucţiuni

    Planul spaţiilor din evidenţa Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" utilizate în comun cu Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare

-----------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a planului spaţiilor din evidenţa Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă" utilizate în comun cu Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 750 din 4 decembrie 2013, la pagina 47, (a se vedea imaginea asociată).
                 __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016