Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-apararii-nationale Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Apararii Nationale


Monitorul Oficial 750 din 04 Decembrie 2013 (M. Of. 750/2013)

INSTRUCTIUNI din 26 noiembrie 2013 de aplicare a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 466/1999 privind infiintarea Departamentului Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Aparare EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 decembrie 2013

Art. 1(1) departamentul regional de studii pentru managementul resurselor de apărare, denumit în continuare dresmara, se află în subordinea universităţii naţionale de apărare "carol i".(2) dresmara face parte din sistemul de educaţie şi instruire al alianţei nord-atlantice în calitate de centru de educaţie şi instruire al parteneriatului nato - ptec, potrivit acreditării eapc/pfp (pmsc) r(2007)0010 din 18 mai 2007 a consiliului parteneriatului euro-atlantic.art. 2misiunea de bază a dresmara este perfecţionarea pregătirii personalului militar şi civil, selecţionat pentru funcţii superioare de conducere şi expertiză, la nivel operativ şi strategic, în domeniul folosirii resurselor naţionale în scopuri de apărare şi securitate şi ...

Monitorul Oficial 741 din 29 Noiembrie 2013 (M. Of. 741/2013)

ORDIN nr. M.114 din 25 noiembrie 2013 privind abrogarea numarului curent 312 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.90/2013 privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 noiembrie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (1) din anexa nr. 1 la legea nr. 574/2004 privind semnul onorific În serviciul patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. i se abrogă numărul curent 312 din anexa nr. 2*) la ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.90/2013 privind conferirea semnului onorific În serviciul patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din ministerul apărării naţionale, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 570 din 6 septembrie 2013.-----*) anexa ...

Monitorul Oficial 692 din 13 Noiembrie 2013 (M. Of. 692/2013)

ORDIN nr. M.110 din 7 noiembrie 2013 pentru abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 102/2006 pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii in institutiile militare de invatamant sau a selectiei personalului pentru participarea la cursuri de cariera in tara" EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013

În vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 65 alin. (2) din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 41, art. 44 alin. (8), art. 176 alin. (4) şi art. 339 alin. (1) şi (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se abrogă ordinul ministrului apărării naţionale nr. m. 102/2006*) pentru aprobarea "i.m. ...

Monitorul Oficial 640 din 17 Octombrie 2013 (M. Of. 640/2013)

ORDIN nr. M.100 din 7 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar si a altor materiale din dotarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 17 octombrie 2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 27 alin. 2 din legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. r) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile cap. i alin. 1.1 din normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. ...

Monitorul Oficial 639 din 16 Octombrie 2013 (M. Of. 639/2013)

ORDIN nr. M. 101 din 7 octombrie 2013 pentru modificarea Normelor privind consumurile de combustibili pentru incalziri centrale, ventilatii si activitati administrativ-gospodaresti in unitatile militare ale Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.121/2010 EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 16 octombrie 2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. r) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. i normele privind consumurile de combustibili pentru încălziri centrale, ventilaţii şi activităţi administrativ-gospodăreşti în unităţile militare ale ministerului apărării naţionale, aprobate prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.121/2010, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 774 şi 774 bis din 18 noiembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. anexa nr. 13 se modifică şi se înlocuieşte cu ...

Monitorul Oficial 636 din 15 Octombrie 2013 (M. Of. 636/2013)

ORDIN nr. M.93 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filiala a Companiei Nationale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 15 octombrie 2013

Pentru aplicarea prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,având în vedere prevederile legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeană şi fondul monetar internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. ...

ORDIN nr. M.94 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale RO-ARMYCATERING - S.A., filiala a Companiei Nationale "Romtehnica" - S.A. EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 15 octombrie 2013

Pentru aplicarea prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,având în vedere prevederile legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu comisia europeană şi fondul monetar internaţional, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. ...

Monitorul Oficial 633 din 14 Octombrie 2013 (M. Of. 633/2013)

ORDIN nr. M.98 din 3 octombrie 2013 privind abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.83/2003 pentru aprobarea "L-7, Instructiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la si de la locul de munca cu automobile din inzestrarea unitatilor militare, precum si a valorii unei ore de functionare" EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 octombrie 2013

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. r) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. ila data de 1.11.2013 se abrogă ordinul ministrului apărării naţionale nr. m.83/2003*) pentru aprobarea "l-7, instrucţiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la şi de la locul de ...

Monitorul Oficial 609 din 01 Octombrie 2013 (M. Of. 609/2013)

ORDIN nr. M.92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor materiale, altele decat activele fixe, in Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 1 octombrie 2013

Având în vedere avizul ministerului finanţelor publice nr. 82.043 din 2 august 2013,luând în considerare prevederile art. 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 27 din legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 22-24 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin ordonanţa guvernului nr. 54/1997, aprobate prin hotărârea guvernului ...

INSTRUCTIUNI din 16 septembrie 2013 privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor materiale, altele decat activele fixe, in Ministerul Apararii Nationale EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 1 octombrie 2013

Cap. iscoaterea din funcţiune a activelor fixesecŢiunea 1competenţe privind aprobarea scoaterii din funcţiune a activelor fixeart. 1(1) scoaterea din funcţiune reprezintă operaţiunea prin care activele fixe se scot din uz, nu li se mai alocă resursele necesare funcţionării şi se pregătesc în vederea casării sau valorificării, în condiţiile legii.(2) În ministerul apărării naţionale, scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale, necorporale şi în curs se face la propunerea ordonatorilor de credite în evidenţa cărora se află activele fixe, cu aprobarea ordonatorului de credite ierarhic superior, respectiv principal sau secundar, după caz, cu respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni.(3) excepţie de la prevederile ...

‹‹ Pagina 2 din 32
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016