Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament octombrie 2010 Twitter Facebook

Acte regulament octombrie 2010

Monitorul Oficial 722 din 29 Octombrie 2010 (M. Of. 722/2010)

REGULAMENT din 24 octombrie 2010 de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010 EMITENT: BIROUL ELECTORAL CENTRAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 29 octombrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) birourile electorale sunt alcãtuite numai din cetãţeni cu drept de vot. candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora pânã la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. (2) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercitã o funcţie ce implicã autoritatea de stat. exercitarea corectã şi imparţialã a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. nerespectarea acestei obligaţii atrage rãspunderea juridicã, civilã sau penalã, dupã caz. art. 2 reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale în birourile electorale nu pot primi şi ...

Monitorul Oficial 720 din 28 Octombrie 2010 (M. Of. 720/2010)

REGULAMENT din 6 octombrie 2010 de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 28 octombrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 centrul de investigaţii şi analizã pentru siguranţa aviaţiei civile, denumit în continuare cias, înfiinţat potrivit prevederilor ordonanţei guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrului de investigaţii şi analizã pentru siguranţa aviaţiei civile, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 55/2010, este organizat şi funcţioneazã în conformitate cu legislaţia naţionalã aplicabilã şi prezentul regulament. art. 2 cias asigurã la nivel naţional şi internaţional investigarea accidentelor şi/sau incidentelor din aviaţia civilã românã care au avut loc pe teritoriul româniei sau în care au fost implicate aeronave înmatriculate în românia ori aparţin operatorilor înregistraţi în românia. art. 3 (1) În realizarea scopului sãu, ...

Monitorul Oficial 719 din 28 Octombrie 2010 (M. Of. 719/2010)

REGULAMENT din 28 septembrie 2010 de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 28 octombrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 consiliul naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare, denumit în continuare c.n.a.t.d.c.u., este un organism consultativ, fãrã personalitate juridicã, al ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, denumit în continuare m.e.c.t.s. art. 2 c.n.a.t.d.c.u. se constituie şi îşi desfãşoarã activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. art. 3 (1) misiunea c.n.a.t.d.c.u. este de a evalua instituţii şi persoane conform unor standarde specifice şi de a propune ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului: a) confirmarea titlului ştiinţific de doctor şi a titlurilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar, respectiv de cercetãtor ştiinţific gradul ii şi cercetãtor ...

Monitorul Oficial 705 din 22 Octombrie 2010 (M. Of. 705/2010)

REGULAMENT din 15 octombrie 2010 privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 22 octombrie 2010

În temeiul art. 27 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 34 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 137/2007 , consiliul concurenţei adoptã prezentul regulament. introducere regulamentul are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevãzute de legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare lege, precum şi a ...

Monitorul Oficial 706 din 22 Octombrie 2010 (M. Of. 706/2010)

REGULAMENT nr. 24 din 18 octombrie 2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Nationala a Romaniei EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 22 octombrie 2010

Având în vedere dispoziţiile art. 65 din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, banca naţionalã a româniei emite prezentul regulament. articol unic sunt şi rãmân abrogate urmãtoarele acte normative: 1. normele bãncii naţionale a româniei nr. 7/1998 privind evidenţierea în contabilitatea bãncilor a creditelor şi dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulã executorie, precum şi a bunurilor mobile şi ...

Monitorul Oficial 703 din 21 Octombrie 2010 (M. Of. 703/2010)

REGULAMENT din 8 octombrie 2010 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de manager economic si a celorlalte posturi vacante sau temporar vacante de functionari publici si personal contractual din cadrul Ministerului Public EMITENT: MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 21 octombrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) managerul economic al departamentului economico-financiar şi administrativ din parchetul de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, parchetele de pe lângã curţile de apel şi parchetele de pe lângã tribunale este numit pe bazã de concurs, prin ordin al procurorului general al parchetului de pe lângã Înalta curte de casaţie şi justiţie, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament. (2) posturile vacante aferente funcţiilor publice de execuţie şi conducere, altele decât cele de manager economic, din cadrul departamentelor economico-financiare şi ...

Monitorul Oficial 693 din 15 Octombrie 2010 (M. Of. 693/2010)

REGULAMENT din 8 octombrie 2010 de organizare si functionare a Directiei generale pentru relatiile cu institutiile prefectului EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 15 octombrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) direcţia generalã pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, denumitã în continuare direcţia generalã, este structura de specialitate a aparatului central al ministerului administraţiei şi internelor, denumit în continuare ministerul, fãrã personalitate juridicã, având competenţã în domeniul monitorizãrii, îndrumãrii metodologice şi controlului ierarhic de specialitate asupra activitãţii prefecţilor, subprefecţilor şi a personalului din cadrul instituţiilor prefectului. (2) direcţia generalã asigurã în activitatea sa aplicarea legilor, a ordonanţelor şi hotãrârilor guvernului, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul administraţiei şi internelor, precum şi a dispoziţiilor secretarului de stat care coordoneazã direcţia generalã, în domeniul sãu de competenţã. art. 2 direcţia generalã este ...

Monitorul Oficial 690 din 14 Octombrie 2010 (M. Of. 690/2010)

REGULAMENT nr. 11 din 23 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010

Regulament nr. 11 din 23 septembrie 2010  pentru modificarea şi completarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/112/2006 emitent: banca naŢionalà a romÂniei nr. 11 din 23 septembrie 2010 ...

REGULAMENT nr. 22 din 30 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010

Regulament nr. 22 din 30 septembrie 2010  pentru modificarea şi completarea regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitãţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activitãţilor acestora emitent: banca naŢionalà a romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 690 din 14 octombrie 2010  având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), art. 77 alin. (1), art. 101, 104, 122, art. 150 alin. (1), art. 289, 320, 382, art. 384 alin. ...

REGULAMENT nr. 14 din 8 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006 EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010

Regulament nr. 14 din 8 octombrie 2010  pentru modificarea şi completarea regulamentului bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin ordinul bãncii naţionale a româniei şi al comisiei naţionale a valorilor mobiliare nr. 15/112/2006 emitent: banca naŢionalà a romÂniei nr. 11 din 23 septembrie 2010 ...

Monitorul Oficial 688 din 13 Octombrie 2010 (M. Of. 688/2010)

REGULAMENT din 6 octombrie 2010 de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010

Cap. i reguli generale privind organizarea şi funcţionarea comisiei de atestare, disciplinã şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţã rutierã art. 1 comisia de atestare, disciplinã şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţã rutierã, înfiinţatã prin legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutierã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare comisia, îşi desfãşoarã activitatea în subordinea secretarului de stat coordonator al domeniului de transport rutier din cadrul ministerului transporturilor şi infrastructurii (mti). art. 2 (1) comisia are în ...

Monitorul Oficial 687 din 12 Octombrie 2010 (M. Of. 687/2010)

REGULAMENT din 5 octombrie 2010 privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 12 octombrie 2010

Regulament din 5 octombrie 2010 privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încãlcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene emitent: consiliul concurenŢei publicat În: monitorul oficial nr. 687 din 12 octombrie 2010 În temeiul art. 27 alin. (1) şi (2) din legea concurenţei nr. 21/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, consiliul concurenţei adoptã prezentul ...

Monitorul Oficial 683 din 08 Octombrie 2010 (M. Of. 683/2010)

REGULAMENT din 30 septembrie 2010 privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 8 octombrie 2010

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentul regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clãdiri, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul legal pentru atestarea tehnico-profesionalã a specialiştilor - persoane fizice - cu activitate în construcţii, ca auditor energetic pentru clãdiri. (2) În înţelesul prezentului regulament, specialişti pot fi cetãţeni români, precum şi cetãţeni ai altui stat membru al uniunii europene ori al spaţiului economic european care îndeplinesc cerinţele prevãzute în prezentul regulament şi care doresc sã acceadã la profesia reglementatã de auditor energetic pentru clãdiri şi sã o exercite în românia în mod independent sau ca angajaţi ai unor persoane juridice. (3) prevederile prezentului regulament ...

Monitorul Oficial 671 bis din 01 Octombrie 2010 (M. Of. 671 bis/2010)

REGULAMENT GENERAL din 26 august 2010 de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune - NTE 009/10/00 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 bis din 1 octombrie 2010

Elaborator: c.n. transelectrica s.a. executant: c.n.transelectrica - uno den aprobat prin ordinul nr. 25 din 26.08.2010 al preşedintelui anre Înlocuieşte pe 118/92 cap. i scop art. 1 prezentul regulament are drept scop stabilirea modului de pregãtire, organizare şi efectuare a manevrelor în instalaţiile electrice din sen, în vederea desfãşurãrii corecte a acestora, precum şi a sarcinilor şi responsabilitãţilor persoanelor care participã la pregãtirea, organizarea şi efectuarea manevrelor. cap. ii domeniul de aplicare art. 2 regulamentul general de manevre este un act normativ care face parte din sistemul de reglementãri ce constituie legislaţia secundarã pentru funcţionarea sen. art. 3 (1) prezentul regulament se aplicã la manevre în instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016