Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din ordonanta-de-urgenta aprilie 1999 Twitter Facebook

Acte ordonanta-de-urgenta aprilie 1999

Monitorul Oficial 187 din 30 Aprilie 1999 (M. Of. 187/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 53 din 28 aprilie 1999 privind aprobarea intrarii pe teritoriul Romaniei si acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federala Iugoslavia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 30 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se aproba intrarea pe teritoriul româniei şi acordarea statutului de refugiat, pe durata conflictului armat din republica federala iugoslavia, pentru un numãr de 6.000 de persoane, aflate în prezent pe teritoriul fostei republici iugoslave a macedoniei. statutul de refugiat se va acorda în aceleaşi condiţii şi persoanelor care se afla sau intra direct pe teritoriul româniei şi care provin din ţara de conflict. art. 2 ...

Monitorul Oficial 190 din 30 Aprilie 1999 (M. Of. 190/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicitatii produselor din tutun in salile de spectacol si interzicerea vanzarii produselor din tutun minorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se interzice orice fel de reclama a produselor din tutun în sãlile de spectacol, atât în incinta de funcţionare a acestora, cat şi pe parcursul derulãrii spectacolului. art. 2 se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor sub 18 ani. art. 3 nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda contravenţionalã de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. ...

ORDONANTA URG. nr. 56 din 29 aprilie 1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat care au inregistrat pierderi in anul 1998 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 (1) societãţile comerciale cu capital majoritar de stat care, potrivit balantelor de verificare la data de 31 decembrie 1998, au înregistrat pierderi, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta, vor determina fondul de salarii prevãzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1999, fãrã a putea depãşi o suma egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 29 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor produse si echipamente importate pentru inzestrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se aproba scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã, pana la data de 31 decembrie 1999, a echipamentelor de telecomunicaţii, materialelor, pieselor de schimb, componentelor, aparaturii şi serviciilor aferente pentru inzestrarea serviciului de telecomunicaţii speciale, prevãzute în contractele nominalizate în anexa*) care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta. actualizarea anexei, prin nominalizarea de noi contracte de livrãri ce urmeazã a se efectua pana la sfârşitul anului 1999, ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 29 aprilie 1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din constituţia româniei şi ale art. 67 din legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, modificatã prin ordonanta de urgenta a guvernului nr. 61/1998 , guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 orice persoana fizica sau juridicã, nemultumita de modul în care i-au fost constatate sau stabilite impozitele şi taxele locale, majorãrile de întârziere aferente acestora, penalitãţile, precum şi alte sume sau mãsuri, are dreptul de a formula obiecţiuni şi contestaţii, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta. ...

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 aprilie 1999 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 190 din 30 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei,guvernul româniei emite următoarea ordonanţa de urgenţă:art. 1(1) livrările de îngrăşăminte chimice şi produse de uz fitosanitar din producţia interna către producătorii agricoli în anul 1999 se fac pe bază de contracte, cu plata la recoltarea produselor agricole.(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, producători agricoli sunt: producătorii agricoli individuali, staţiunile şi institutele de cercetare şi producţie agricolă, asociaţiile constituite în baza legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, arendaşii, societăţile comerciale cu capital privat ori cu capital majoritar sau integral de stat.(3) În înţelesul prezentei ordonanţe de ...

Monitorul Oficial 186 din 29 Aprilie 1999 (M. Of. 186/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 26 aprilie 1999 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor produse, echipamente si servicii aferente, importate pentru inzestrarea Serviciului Roman de Informatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 29 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se aproba scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pana la data de 31 decembrie 1999 inclusiv a produselor de tehnica militarã, materialelor, pieselor de schimb, componentelor, echipamentelor, aparaturii şi a serviciilor aferente, importate pentru inzestrarea serviciului roman de informaţii, prevãzute în contractele nominalizate în anexa*) care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta. *) anexa se comunica numai instituţiilor interesate. art. 2 ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 26 aprilie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord, dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans in valoare de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica in valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 29 aprilie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se ratifica scrisoarea de acord, împreunã cu anexele nr. i, ii şi iii, dintre românia, reprezentatã de ministerul finanţelor, şi banca internationala pentru reconstrucţie şi dezvoltare (b.i.r.d.) privind acordarea unui avans de 1,5 milioane usd din viitorul împrumut de asistenta tehnica în valoare de 25 milioane usd destinat dezvoltãrii instituţionale a sectorului privat, semnatã la bucureşti la 26 ianuarie 1999. avansul va fi utilizat în scopul demararii acţiunilor privind dezvoltarea institutionala pentru ...

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 26 aprilie 1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 186 din 29 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei,guvernul româniei emite următoarea ordonanţa de urgenţă:art. 1În vederea asigurării unui cadru unitar privind derularea proiectelor finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum şi a altor credite sau împrumuturi similare, se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare u.m.p., organisme fără personalitate juridică, constituite la nivelul instituţiilor publice, al beneficiarilor de împrumut sau al altor entităţi.art. 2(1) u.m.p. este o unitate funcţională care asigura managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima ...

Monitorul Oficial 177 din 26 Aprilie 1999 (M. Of. 177/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 25 martie 1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 26 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: articol unic prevederile legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat se abroga. prim-ministru radu vasile contrasemneazã: ...

Monitorul Oficial 173 din 23 Aprilie 1999 (M. Of. 173/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 48 din 21 aprilie 1999 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 EMITENT: GUVERN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 23 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 legea audiovizualului nr. 48/1992 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 14 va avea urmãtorul cuprins: "art. 14. - (1) licenta de emisie se acorda pentru o perioada de 7 ani în domeniul radiodifuziunii şi de 9 ani în domeniul televiziunii. termenul curge de ...

Monitorul Oficial 170 din 22 Aprilie 1999 (M. Of. 170/1999)

ORDONANTA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 22 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 (1) administrarea companiilor/societãţilor naţionale, a societãţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome de interes naţional sau local se face de cãtre persoane fizice sau juridice, romane ori strãine, în baza unui contract de administrare. (2) În acest sens, instituţiile publice implicate îşi vor imputernici reprezentanţii în adunarea generalã a actionarilor pentru ca ...

Monitorul Oficial 166 din 20 Aprilie 1999 (M. Of. 166/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 47 din 20 aprilie 1999 pentru completarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 20 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 dispoziţiile alineatului (1^3) al articolului 4 din ordonanta guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 73/1996 , republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã cu litera g) cu urmãtorul cuprins: "g) cheltuielile efectuate cu hârtia de ziar şi serviciile tipografice aferente publicaţiilor care apar zilnic, nevandute." ...

Monitorul Oficial 153 din 14 Aprilie 1999 (M. Of. 153/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor produse si echipamente importate pentru inzestrarea Serviciului de Informatii Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 (1) se aproba scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pana la data de 31 decembrie 1999 a produselor de tehnica militarã, serviciilor aferente acesteia, materialelor, pieselor de schimb, componentelor, echipamentelor şi a aparaturii importate pentru inzestrarea serviciului de informaţii externe, prevãzute în contractele nominalizate în anexa*) care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta. (2) actualizarea anexei prin nominalizarea de noi contracte cu livrãri ce urmeazã sa ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 aprilie 1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor produse si echipamente importate pentru inzestrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 (1) se aproba scutirea de la plata taxei pe valoarea adãugatã pana la data de 31 decembrie 1999 a produselor de tehnica militarã, materialelor, pieselor de schimb, componentelor, echipamentelor, aparaturii şi a serviciilor aferente acestora, importate pentru inzestrarea ministerului apãrãrii naţionale, prevãzute în contractele nominalizate în anexa*) care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta. (2) actualizarea anexei prin nominalizarea de noi contracte cu livrãri ce urmeazã sa fie ...

Monitorul Oficial 151 din 13 Aprilie 1999 (M. Of. 151/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 8 aprilie 1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974 EMITENT: GUVERN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 13 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta : art. 1 legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 266 din 30 decembrie 1991, modificatã prin ordonanta guvernului nr. 104/1998 *), se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 19 se introduc alineatele 5 şi 6 cu urmãtorul cuprins: "constituirea şi reconstituirea stocului de siguranta de material viral şi de vaccin antiaftos trivalent, pentru utilizare în caz de necesitate, ...

Monitorul Oficial 148 din 08 Aprilie 1999 (M. Of. 148/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 7 aprilie 1999 privind unele masuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comerciala "Roman" - S.A. Brasov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se împuterniceşte fondul proprietãţii de stat ca, prin derogare de la dispoziţiile ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin legea nr. 44/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sa garanteze în proporţie de 100% creditul în valoare de 100 miliarde lei care urmeazã a fi contractat de societatea comercialã "roman" - s.a. braşov. art. 2 (1) creditul va fi garantat ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 8 aprilie 1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 ordonanta guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. dupã alineatul 1 al articolului 92^2 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins: "În cazul modalitãţilor de stingere a creanţelor bugetare restante prevãzute la lit. a) şi b), preţul acţiunilor ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 8 aprilie 1999 privind autorizarea Fondului Proprietatii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de catre Banca Agricola - S.A. pentru garantarea imprumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societatii Comerciale "Comtim" - S.A. Timisoara de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 8 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se autorizeaza fondul proprietãţii de stat sa contragaranteze scrisoarea de garanţie ce se va elibera de cãtre banca agricolã - s.a. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat societãţii comerciale "comtim" - s.a. timişoara de cãtre administraţia nationala a rezervelor de stat. art. 2 valoarea contragarantiei ce se va elibera de cãtre fondul proprietãţii de stat se va stabili pe baza notelor de negociere privind ...

Monitorul Oficial 140 din 06 Aprilie 1999 (M. Of. 140/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 5 aprilie 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 6 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: articol unic legea nr. 46/1996 privind pregãtirea populaţiei pentru apãrare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 120 din 11 iunie 1996, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 30 va avea urmãtorul cuprins: "art. 30. - ofiţerii, maistrii militari, subofiterii, gradatii şi soldatii în rezerva sunt concentraţi pentru: a) instrucţie; b) completarea efectivelor ...

Monitorul Oficial 138 din 02 Aprilie 1999 (M. Of. 138/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 1 aprilie 1999 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de imprumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligatiuni de stat in valuta de pe piata interna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 2 aprilie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 ordonanta guvernului nr. 18/1996 privind angajarea de împrumuturi guvernamentale prin emisiunea de obligaţiuni de stat în valuta de pe piata interna, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 163 din 25 iulie 1996, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 248/1998 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 511 din 30 decembrie 1998, se modifica dupã cum urmeazã: 1. titlul ordonanţei va avea urmãtorul ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 35 din 1 aprilie 1999 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pentru finantarea unor actiuni destinate sarbatoririi in Romania a Anului international al varstnicilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 2 aprilie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se aloca suma de 2,5 miliarde lei din fondurile prevãzute în bugetul ministerului muncii şi protecţiei sociale pe anul 1999 la capitolul 60.01 "asistenta socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii" pentru finanţarea acţiunilor destinate sarbatoririi în românia a anului internaţional al vârstnicilor. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se repartizeazã organizaţiilor centrale ale persoanelor varstnice, conform anexei care face parte integrantã din prezenta ordonanta de ...

Monitorul Oficial 137 din 02 Aprilie 1999 (M. Of. 137/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 2 aprilie 1999 privind garantarea unui plasament interbancar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei şi al art. 12 din legea nr. 91/1993 privind datoria publica, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 se autorizeaza ministerul finanţelor sa garanteze un plasament interbancar pe termen de un an, în valoare de 100 milioane dolari s.u.a., şi dobânzile aferente, efectuat de banca chinei la banca nationala a româniei, în vederea consolidãrii rezervei valutare a statului. art. 2 rambursarea plasamentului şi plata dobânzilor se vor efectua de cãtre ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 aprilie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: articol unic articolul 9 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobatã prin legea nr. 44/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã, dupã alineatul (6), cu alineatele (6^1)-(6^4) cu urmãtorul cuprins: "(6^1) fondul proprietãţii de stat şi celelalte instituţii publice abilitate sa efectueze operaţiuni în cadrul procesului de ...

Monitorul Oficial 135 din 01 Aprilie 1999 (M. Of. 135/1999)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 30 martie 1999 pentru stabilirea unor masuri in vederea privatizarii Banc Post - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se mandateazã comisia de privatizare a banc post - s.a. sa negocieze, iar fondul proprietãţii de stat sa încheie contractul de vânzare-cumpãrare a unui pachet de acţiuni, reprezentând 45% din capitalul social al acestei bãnci, cu doi investitori strategici preselectionati şi cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016