Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2001 Twitter Facebook

Acte altele august 2001

Monitorul Oficial 531 din 31 August 2001 (M. Of. 531/2001)

 ORDONANTA nr. 57 din 30 august 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 531 din 31 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 1 pct. v.3 din legea nr. 324/2001 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă.art. iordonanţa guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicina legală, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 21 ianuarie 2000, aprobată şi modificată prin legea nr. 459/2001, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 418 din 27 iulie 2001, se modifica şi se completează după cum urmează:1. alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) ministerul sănătăţii şi familiei şi ministerul justiţiei asigura controlul şi ...

Monitorul Oficial 522 din 30 August 2001 (M. Of. 522/2001)

CODUL INTERNATIONAL din 4 iunie 1996 al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.48(66) a Comitetului Securitatii Maritime la Londra la 4 iunie 1996*) EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 30 august 2001

--------------- *) traducere. introducere 1. scopul acestui cod este de a aplica standardele internaţionale cerute de cap. iii din convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (solas). 2. la şi dupã 1 iulie 1998 cerinţele acestui cod vor fi obligatorii conform convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, astfel cum a fost amendata. orice amendament ulterior la cod va fi adoptat şi va intra în vigoare conform prevederilor art. viii din aceeaşi convenţie. cap. 1 generalitati ...

Monitorul Oficial 518 din 30 August 2001 (M. Of. 518/2001)

 NORME METODOLOGICE din 24 mai 2001 privind desfăşurarea activităţii de executare silită EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 518 din 30 august 2001

──────────aprobate prin ordinul nr. 331 din 24 mai 2001, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 518 din 30 august 2001.──────────cap. 1dispoziţii generaleart. 1(1) persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, precum şi persoanele fizice care, potrivit legii, au obligaţia de plată către fondul de asigurări sociale de sănătate declara lunar aceste obligaţii, potrivit declaraţiilor-model prevăzute în anexele nr. 1a), 1b) şi 1c).(2) declaraţia lunară se depune la casa de asigurări de sănătate în a carei raza teritorială îşi are sediul ori domiciliul persoana juridică sau fizica prevăzută la art. 1, în termen de 25 de ...

Monitorul Oficial 514 din 29 August 2001 (M. Of. 514/2001)

CODUL INTERNATIONAL din 5 decembrie 1996 pentru aplicarea metodelor de incercare la foc (Codul FTP), adoptat prin Rezolutia MSC.61(67) a Comitetului Securitatii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 5 decembrie 1996*) EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 29 august 2001

*t*────────── *) traducere. 1. scopul 1.1. acest cod este destinat pentru utilizarea de cãtre administraţie şi autoritatea competenta a statului de pavilion, în cazul aprobãrii produselor pentru instalare pe navele care arboreaza pavilionul statului, în conformitate cu prevederile pentru protecţia contra incendiului cuprinse în convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, astfel cum a fost amendata. 1.2. acest cod trebuie utilizat de laboratoarele de încercare în cadrul incercarii şi evaluãrii produselor conform acestui cod. 2. aplicare 2.1. acest cod ...

Monitorul Oficial 508 din 28 August 2001 (M. Of. 508/2001)

CODUL INTERNATIONAL din 23 mai 1991 pentru transportul in siguranta al cerealelor in vrac (Codul international pentru cereale), adoptat prin Rezolutia M.S.C. 23(59) a Comitetului Securitatii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 23 mai 1991*) EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 28 august 2001

---------*) traducere.partea acerinţe specifice1. aplicare1.1. acest cod se aplica navelor, indiferent de mărime, inclusiv navelor cu tonaj brut mai mic de 500 tone, angajate în transportul cerealelor în vrac, cărora li se aplica prevederile partii c a cap. vi din convenţia solas 1974, astfel cum a fost amendata.1.2. in sensul acestui cod expresia nave construite înseamnă nave a căror chila este pusă sau nave care sunt într-un stadiu similar de construcţie.2. definiţii2.1. termenul cereale include graul, porumbul, ovazul, orzul, secara, orezul, legumele uscate, seminţe în stare naturala sau tratata, al căror comportament este asemănător cu cel al cerealelor în stare ...

Monitorul Oficial 503 din 27 August 2001 (M. Of. 503/2001)

 HOTĂRÂRE nr. 775 din 16 august 2001 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română a unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 503 din 27 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 16 august 2001nr. 775.anexa listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul prevederilor art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, ...

 HOTĂRÂRE nr. 776 din 16 august 2001 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 503 din 27 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 11 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 16 august 2001nr. 776.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetăţeniei române în temeiul prevederilor art. 8 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este ...

Monitorul Oficial 506 din 27 August 2001 (M. Of. 506/2001)

 HOTĂRÂRE nr. 774 din 16 august 2001 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română a unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 506 din 27 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 16 august 2001nr. 774.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta ...

Monitorul Oficial 492 din 23 August 2001 (M. Of. 492/2001)

 HOTĂRÂRE nr. 736 din 26 iulie 2001 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu plata a unui imobil din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 492 din 23 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1hotărârea guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu plata a unui imobil din patrimoniul băncii comerciale române - s.a. în proprietatea statului şi în administrarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 402 din 28 august 2000, se modifica după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind transmiterea cu plata a unui imobil din patrimoniul băncii comerciale române - s.a. în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului muncii şi solidarităţii sociale"2. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă transmiterea cu plata a ...

Monitorul Oficial 473 din 17 August 2001 (M. Of. 473/2001)

 LISTĂ din 17 august 2001 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care au primit subvenţii de la bugetul de stat în anul 2000, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţeaza şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 17 august 2001

   lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care au primit subvenţii de la bugetul de stat în anul 2000┌────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐│nr. │ denumirea asociaţiei/ │ judeţul, │cuantumul ││crt.│ fundaţiei │ respectiv │ sumelor ││ ...

Monitorul Oficial 455 din 09 August 2001 (M. Of. 455/2001)

ACT CONSTITUTIV din 26 iulie 2001 al Companiei Nationale "Romtehnica"-S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 9 august 2001

Cap. 1 denumirea, forma juridica, sediul si durata art. 1 denumirea (1) denumirea companiei este compania nationala "romtehnica"-s.a. (dovada de anterioritate nr. 66.033 din 25 mai 2001), denumita in continuare compania. (2) in toate actele, facturile, publicatiile, alte acte emanand de la companie denumirea acesteia va fi urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "s.a.", de capitalul social al companiei, de numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului si de codul fiscal. art. 2 forma juridica ...

Monitorul Oficial 452 din 09 August 2001 (M. Of. 452/2001)

 HOTĂRÂRE nr. 739 din 26 iulie 2001 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 9 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministru de interne,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 26 iulie 2001nr. 739.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 10 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent ...

 HOTĂRÂRE nr. 740 din 26 iulie 2001 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 452 din 9 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministru de interne,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 26 iulie 2001nr. 740.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta ...

Monitorul Oficial 439 din 06 August 2001 (M. Of. 439/2001)

 HOTĂRÂRE nr. 680 din 19 iulie 2001 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2002 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 6 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din hotărârea guvernului nr. 504/2001 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) recensământul populaţiei şi al locuinţelor se va efectua pe întregul teritoriu al româniei în perioada 18-27 martie 2002.(2) informaţiile care se înregistrează la recensământ vor avea drept moment de referinţă ora 0,00 din ziua de 18 martie 2002.art. 2comisia centrală pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor va aproba programul şi metodologia de înregistrare pentru fiecare persoană, clădire şi locuinţă, potrivit art. 4 alin. (3) lit. ...

Monitorul Oficial 434 din 02 August 2001 (M. Of. 434/2001)

 HOTĂRÂRE nr. 704 din 19 iulie 2001 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 2 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministru de interne,ioan rusbucureşti, 19 iulie 2001nr. 704.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul ...

 HOTĂRÂRE nr. 705 din 19 iulie 2001 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 2 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministrul afacerilor externecristian diaconescu,secretar de statministru de interne,ioan rusbucureşti, 19 iulie 2001nr. 705.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016