Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare ianuarie 2012 Twitter Facebook

Acte hotarare ianuarie 2012

Monitorul Oficial 76 din 31 Ianuarie 2012 (M. Of. 76/2012)

HOTARARE nr. 37 din 18 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 31 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa nr. 3 la hotãrârea guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 2, dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera c^1), cu urmãtorul cuprins:"c^1) pentru direcţia generalã anticorupţie:- faţã: în partea de sus, central, rândul întâi - «românia», rândul al doilea - «ministerul administraŢiei Şi internelor» şi rândul al ...

Monitorul Oficial 78 din 31 Ianuarie 2012 (M. Of. 78/2012)

HOTARARE nr. 49 din 25 ianuarie 2012 pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii privind activitatea de privatizare pe anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin legea nr. 44/1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizãrii şi desfãşurãrii activitãţilor legate de procesul de privatizare, derulate prin ministerul lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 57/2003, ale art. 1 alin. (7) din ordonanţa ...

HOTARARE nr. 50 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. i normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:a. titlul i "dispoziţii generale"1. dupã punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmãtorul cuprins:"codul fiscal:definiţii ale termenilor comuniart. 7. - (1) În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului vi, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:[...]23. persoanã fizicã ...

Monitorul Oficial 70 din 27 Ianuarie 2012 (M. Of. 70/2012)

HOTARARE nr. 7 din 14 ianuarie 2012 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007 EMITENT: CONSILIUL DE MEDIERE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul de mediere adoptã prezenta hotãrâre. articol unicregulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de mediere, aprobat prin hotãrârea consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 8 alineatul (4), litera e) se abrogã.2. la articolul 8, alineatele (6) şi (8) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:"(6) ...

HOTARARE nr. 40 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgenta intreprinse in scopul inlaturarii pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 70 din 27 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unichotãrârea guvernului nr. 1.244/2009 privind utilizarea fondurilor alocate prin fondul de solidaritate al uniunii europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţã întreprinse în scopul înlãturãrii pagubelor provocate de inundaţiile din luna iulie 2008, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 728 din 27 octombrie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 3, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"(3) beneficiarii finali sunt consiliile judeţene, administraţia naţionalã "apele române", prin administraţiile bazinale de apã ...

HOTARARE nr. 31 din 18 ianuarie 2012 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 27 ianuarie 2012

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. xiii alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 114/2009 privind unele mãsuri financiar-bugetare, aprobatã prin legea nr. 240/2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 (1) se aprobã modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevãzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul secretariatului general al guvernului, aprobat prin legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, care se alocã departamentului pentru relaţii interetnice.(2) suma de 83.000 mii lei se repartizeazã şi se utilizeazã potrivit destinaţiilor prevãzute în anexele nr. 1 şi ...

Monitorul Oficial 63 din 26 Ianuarie 2012 (M. Of. 63/2012)

HOTARARE nr. 26 din 18 ianuarie 2012 privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Tulcea, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 ...

HOTARARE nr. 36 din 18 ianuarie 2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Giurgiu si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi art. 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ...

HOTARARE nr. 25 din 18 ianuarie 2012 privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 10.546 mý, trecuta in proprietatea publica a statului, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a obiectivului de interes national "Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, şi al art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţionalã a drumurilor din românia", aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 47/2004, cu modificãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã darea în administrarea ministerului transporturilor ...

Monitorul Oficial 64 din 26 Ianuarie 2012 (M. Of. 64/2012)

HOTARARE nr. 34 din 18 ianuarie 2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile cu caracter specific prestate de Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 26 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. ii alin. (12) din ordonanţa guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 93/2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã tarifele pentru activitãţile cu caracter specific prestate de compania naţionalã pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune - s.a., denumitã în continuare cncir, pentru activitãţile prevãzute în anexele nr. 1 şi 2.art. 2În sensul prezentei hotãrâri activitãţile ...

Monitorul Oficial 63 din 26 Ianuarie 2012 (M. Of. 63/2012)

HOTARARE nr. 1.303 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.349/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 26 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 1.349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului cãlãraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul cãlãraşi, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 630 şi 630 bis din 26 august 2002, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului cãlãraşi":a) se abrogã urmãtoarele poziţii: 39, 43, 53, 55, ...

Monitorul Oficial 62 din 25 Ianuarie 2012 (M. Of. 62/2012)

HOTARARE nr. 38 din 18 ianuarie 2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 4^1 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin legea nr. 44/1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 5^1 alin. (1) şi art. 51 lit. b) din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 1 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru ...

HOTARARE nr. 39 din 18 ianuarie 2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societatii Nationale "Nuclearelectrica" - S.A. Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 25 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 4^1 şi art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, aprobatã prin legea nr. 44/1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 5^1 alin. (1) şi art. 51 lit. b) din legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 1 din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãţilor comerciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru ...

Monitorul Oficial 61 din 25 Ianuarie 2012 (M. Of. 61/2012)

HOTARARE nr. 27 din 18 ianuarie 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Varianta ocolitoare a orasului Bacau, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15" si "Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures, pe DN 13 si DN 15", precum si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson I - DN 1-DN 11 si Tronson III - DN13-DN1" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 11 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţionalã a drumurilor din românia", aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 47/2004, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor ...

Monitorul Oficial 58 din 24 Ianuarie 2012 (M. Of. 58/2012)

HOTARARE nr. 28 din 18 ianuarie 2012 privind desfiintarea unor unitati sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistentei medicale a fost transferat catre autoritatile administratiei publice locale din judetele Prahova si Buzau EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 24 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 174 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã desfiinţarea centrului de sãnãtate plopeni, unitate sanitarã publicã cu paturi, cu personalitate juridicã, cu sediul în oraşul plopeni, str. republicii nr. 8, judeţul prahova, ca urmare a hotãrârii consiliului local al oraşului plopeni, precum şi a spitalului de boli cronice pãtârlagele, unitate sanitarã publicã cu paturi, cu personalitate juridicã, cu sediul în oraşul pãtârlagele, str. a.i. cuza nr. 16, judeţul buzãu, ca urmare a hotãrârii consiliului ...

Monitorul Oficial 57 din 24 Ianuarie 2012 (M. Of. 57/2012)

HOTARARE nr. 1.259 din 21 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. i(1) anexa nr. 12 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

Monitorul Oficial 51 din 23 Ianuarie 2012 (M. Of. 51/2012)

HOTARARE nr. 1.254 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 13 septembrie 2011 si la Bucuresti la 21 septembrie 2011, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru finantarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii scolare din Romania, semnat la Bucuresti la 11 iulie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 6 alin. (2) din legea nr. 440/2003 privind ratificarea contractului de finanţare dintre românia şi banca europeanã de investiţii pentru finanţarea proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din românia, semnat la bucureşti la 11 iulie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca europeanã de investiţii, prin scrisoarea*) semnatã la luxemburg la 13 septembrie 2011 şi la bucureşti la 21 septembrie 2011, la contractul de finanţare dintre românia şi banca europeanã de investiţii pentru ...

HOTARARE nr. 5 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului bacãu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul bacãu, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 şi nr. 305 bis din 9 mai 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã, dupã cum urmeazã:1. la anexa nr. 21 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei buhoci", dupã poziţia nr. 117, ...

Monitorul Oficial 54 din 23 Ianuarie 2012 (M. Of. 54/2012)

HOTARARE nr. 29 din 18 ianuarie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Padurilor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru achizitia de servicii de consultanta si reprezentare juridica, asistenta tehnica, expertiza, traducere autorizata EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului mediului şi pãdurilor din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 2.000 mii lei, la capitolul 74.01 "protecţia mediului", titlul 20 "bunuri şi servicii", articolul 12 "consultanţã şi expertizã", pentru achiziţia de servicii de consultanţã şi reprezentare juridicã, asistenţã tehnicã, expertizã, traducere autorizatã.art. 2ministerul mediului şi pãdurilor rãspunde de modul de utilizare, în conformitate ...

Monitorul Oficial 48 din 20 Ianuarie 2012 (M. Of. 48/2012)

HOTARARE nr. 4 din 4 ianuarie 2012 privind asistenta acordata de catre statul roman cu titlu gratuit pentru Afganistan, in vederea formarii de specialisti in domenii de interes pentru acest stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 206 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã acordarea a 10 burse complete de studii universitare de licenţã, master şi doctorat şi programe de studii postuniversitare de tip specializare, în românia, pentru tineri din afganistan, în domenii de interes pentru partea afganã.art. 2cele 10 burse vor fi acordate anual pe durata a 5 ani universitari, începând cu anul universitar 2011-2012.art. 3bursele acordate de statul român constau în:a) proces de învãţãmânt gratuit;b) bursã lunarã, în cuantumul stabilit pentru ...

HOTARARE nr. 19 din 11 ianuarie 2012 privind modificarea nr. crt. 16.2, a totalului de locuinte judetul Sibiu si a totalului general de locuinte din anexa la Hotararea Guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicnr. crt. 16.2, totalul de locuinţe judeţul sibiu şi totalul general de locuinţe din anexa la hotãrârea guvernului nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a mãsurilor necesare în vederea aplicãrii prevederilor legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 102 din 9 februarie 2011, se modificã şi vor avea ...

HOTARARE nr. 18 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 194/2009 privind darea in administrarea Administratiei Prezidentiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privata a statului, aflate in custodia Muzeului National de Arta al Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa la hotãrârea guvernului nr. 194/2009 privind darea în administrarea administraţiei prezidenţiale a unor bunuri culturale mobile, proprietate privatã a statului, aflate în custodia muzeului naţional de artã al româniei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 150 din 10 martie 2009, se modificã dupã cum urmeazã:1. titlul va avea urmãtorul cuprins:"bunurilecare se transmit în administrarea administraţiei prezidenţiale"2. la punctul i, nr. crt. 5 va avea urmãtorul cuprins:"5. anaforniţã, inv. custodie nr. 3433/540/5"3. punctul x va avea urmãtorul cuprins:"x. masã (2 buc.) din lemn sculptat - ...

HOTARARE nr. 24 din 11 ianuarie 2012 privind darea in administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a unui imobil trecut in domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se probã darea în administrarea ministerului public - parchetul de pe lângã tribunalul alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.art. 3ministerul ...

HOTARARE nr. 30 din 18 ianuarie 2012 privind alocarea temporara a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, precum si pentru aprobarea modului de gestionare a acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 25 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) În scopul asigurãrii necesarului de finanţare al autoritãţii de management pentru programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane" aferent lunilor ianuarie, februarie şi martie 2012, în vederea efectuãrii plãţilor în cadrul proiectelor finanţate în cadrul programului operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane", pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţãrile, aferente asistenţei financiare nerambursabile primite de românia în calitate de stat membru al uniunii europene, se aprobã alocarea temporarã de cãtre ministerul finanţelor publice a ...

Monitorul Oficial 46 din 19 Ianuarie 2012 (M. Of. 46/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 1.240 din 14 decembrie 2011 pentru delimitarea teritorială a Zonei Libere Sulina EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 6 şi al art. 10 alin. (3) din legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă delimitarea teritorială a zonei libere sulina în perimetrul cu o suprafaţă împrejmuită de 34.607 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.art. 2terenul în suprafaţă neîmprejmuită de 1.720.510 mp care a constituit perimetrul ii al zonei libere sulina, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, va rămâne în administrarea regiei autonome "administraţia zonei libere sulina", pe acesta putându-se desfăşura activităţi productive, comerciale şi ...

Monitorul Oficial 44 din 19 Ianuarie 2012 (M. Of. 44/2012)

HOTARARE nr. 16 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2012, 2013 si 2014, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 63 alin. (10) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind finanţãrile rambursabile care pot fi contractate de unitãţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publicã localã, sunt în sumã de 900 milioane lei pentru anul 2012 şi în sumã de 800 milioane lei pentru fiecare dintre anii 2013 şi 2014.art. 2pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, limitele anuale privind tragerile din finanţãrile rambursabile contractate sau ...

HOTARARE nr. 21 din 11 ianuarie 2012 privind alocarea temporara a unor sume din varsaminte din privatizare Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 25 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) În scopul asigurãrii necesarului de finanţare a autoritãţii de management pentru programul operaţional regional, aferent lunilor ianuarie, februarie şi martie 2012, în vederea efectuãrii plãţilor pentru proiectele finanţate în cadrul programului operaţional regional, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţãrile, aferente asistenţei financiare nerambursabile primite de românia în calitate de stat membru al uniunii europene, se aprobã alocarea temporarã de cãtre ministerul finanţelor publice a sumei de 650.000 mii lei, din care ...

HOTARARE nr. 22 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 762/2010 privind conditiile de acordare, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru procurori, judecatori, magistrati-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unichotãrârea guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru procurori, judecãtori, magistraţi-asistenţi, personalul de specialitate juridicã asimilat judecãtorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 572 din 12 august 2010, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. titlul se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"hotĂrÂreprivind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru ...

HOTARARE nr. 1 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca si a Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. i hotãrârea guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sãnãtate în muncã pentru asigurarea protecţiei lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 845 din 13 octombrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. articolul 3 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 3. - pentru substanţele cancerigene şi mutagene prezente la locul de muncã, prevederile prezentei hotãrâri se aplicã fãrã a prejudicia prevederile mai favorabile securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor la locul de muncã ...

Monitorul Oficial 45 din 19 Ianuarie 2012 (M. Of. 45/2012)

HOTARARE nr. 23 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrari destinate prevenirii si inlaturarii efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente unor obiective din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 19 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 13 alin. (1) lit. p) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã alocarea din bugetul fondului pentru mediu a sumei de 9.000 mii lei, în anul 2012, sub formã de finanţare nerambursabilã, pentru realizarea unor lucrãri destinate înlãturãrii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase produse în perioada 2005-2010 la lucrãrile de gospodãrire a apelor aferente obiectivului din domeniul public al statului, ...

Monitorul Oficial 42 din 18 Ianuarie 2012 (M. Of. 42/2012)

HOTARARE nr. 1.189 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 18 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul galaţi, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. anexa nr. 12 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei braniştea" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.2. ...

Monitorul Oficial 43 din 18 Ianuarie 2012 (M. Of. 43/2012)

HOTARARE nr. 13 din 11 ianuarie 2012 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 823/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii "Constructia variantei de ocolire Deva si Orastie la profil de autostrada" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 5 alin. (1) şi al art. 31 şi 32 din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unichotãrârea guvernului nr. 823/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã rãmase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrãrii "construcţia variantei de ocolire deva şi orãştie la profil de autostradã", publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 552 din 7 august 2009, se completeazã dupã cum urmeazã:1. dupã ...

Monitorul Oficial 41 din 18 Ianuarie 2012 (M. Of. 41/2012)

HOTARARE nr. 15 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 18 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unichotãrârea guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul covasna, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. anexa nr. 10 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei belin" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face ...

Monitorul Oficial 38 din 17 Ianuarie 2012 (M. Of. 38/2012)

HOTARARE nr. 14 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Centru social cu destinatie multifunctionala municipiul Arad, judetul Arad" din cadrul Proiectului privind incluziunea sociala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "centru social cu destinaţie multifuncţionalã municipiul arad, judeţul arad", din cadrul proiectului privind incluziunea socialã, prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se asigurã din împrumutul acordat de la banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare (bird) potrivit legii nr. 40/2007 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru ...

Monitorul Oficial 39 din 17 Ianuarie 2012 (M. Of. 39/2012)

HOTARARE din 19 iulie 2011 in Cauza Leca si Filipescu impotriva Romaniei EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA a III-a PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2012

Strasbourg(cererile nr. 27.949/04 şi 30.324/04)hotãrârea este definitivã. aceasta poate suferi modificãri de formã.În cauza leca şi filipescu împotriva româniei,curtea europeanã a drepturilor omului (secţia a treia), reunitã într-o camerã compusã din egbert myjer, preşedinte, luis lÎpez guerra, mihai poalelungi, judecãtori, şi marialena tsirli, grefier adjunct de secţie,dupã ce a deliberat în camera de consiliu la 28 iunie 2011,pronunţã prezenta hotãrâre, adoptatã la aceeaşi datã:   procedura1. la originea cauzei se aflã douã cereri (nr. 27.949/04 şi 30.324/04) îndreptate împotriva româniei, prin care trei resortisanţi ai acestui stat (reclamanţii) au sesizat curtea la 26 mai 2004 şi, respectiv, la 10 august 2004 în ...

Monitorul Oficial 38 din 17 Ianuarie 2012 (M. Of. 38/2012)

HOTARARE din 19 iulie 2011 in Cauza Jarnea impotriva Romaniei - definitiva la 19 octombrie 2011 EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 17 ianuarie 2012

Strasbourg(cererea nr. 41.838/05)hotãrârea a devenit definitivã în condiţiile prevãzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificãri de formã.În cauza jarnea împotriva româniei,curtea europeanã a drepturilor omului (secţia a treia), reunitã într-o camerã compusã din: josep casadevall, preşedinte, corneliu bîrsan, egbert myjer, jan sikuta, ineta ziemele, nona tsotsoria, kristina pardalos, judecãtori, şi santiago quesada, grefier de secţie,dupã ce a deliberat în camera de consiliu la 21 iunie 2011,pronunţã prezenta hotãrâre, adoptatã la aceeaşi datã:  procedura1. la originea cauzei se aflã cererea nr. 41.838/05 îndreptatã împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, care deţine şi cetãţenie americanã, ...

Monitorul Oficial 40 din 17 Ianuarie 2012 (M. Of. 40/2012)

HOTARARE nr. 1 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere in evidentele Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2012 si a nivelului taxei de autorizare a societatilor comerciale de consultanta fiscala EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2012

În baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. m) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotãrârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 5/2007,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 11 ianuarie 2012, hotãrãşte:art. 1În anul 2012, nivelul taxei de înscriere în evidenţa camerei consultanţilor fiscali este de 1.000 lei, iar nivelul taxei de autorizare a societãţilor comerciale de consultanţã fiscalã este de 2.000 lei.art. 2plata taxelor se poate face în contul camerei consultanţilor fiscali (cui 18677087) deschis la banca transilvania, sucursala lipscani - iban ro36btrl04101202d58602xx, sau în contul deschis ...

HOTARARE nr. 2 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea nivelului taxei de inscriere la examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2012

În baza prevederilor art. 5 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 198/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 11 ianuarie 2012, hotãrãşte:art. 1În anul 2012, nivelul taxei de înscriere la examenul de atribuire a calitãţii de consultant fiscal este de 500 lei.art. 2plata taxei se poate face în contul camerei consultanţilor fiscali (cui 18677087) deschis la banca transilvania, sucursala lipscani - iban ro36btrl04101202d58602xx, sau în contul deschis la banca comercialã românã sucursala sector 4 - iban ro91rncb0075119726870001, precum ...

Monitorul Oficial 39 din 17 Ianuarie 2012 (M. Of. 39/2012)

HOTARARE nr. 12 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 24 februarie 2011, pentru completarea Intelegerii dintre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei si Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova privind punerea la dispozitia Ambasadei Romaniei in Republica Moldova si a Ambasadei Republicii Moldova in Romania, pe baza de reciprocitate, fara plata chiriei, a imobilelor si apartamentelor cu suprafete locative echivalente pe care le au in folosinta, semnata la Chisinau la 21 aprilie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã protocolul dintre ministerul afacerilor externe al româniei şi ministerul afacerilor externe şi integrãrii europene al republicii moldova, semnat la bucureşti la 24 februarie 2011, pentru completarea Înţelegerii dintre ministerul afacerilor externe al româniei şi ministerul afacerilor externe al republicii moldova privind punerea la dispoziţia ambasadei româniei în republica moldova şi a ambasadei republicii moldova în românia, pe bazã de reciprocitate, fãrã plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în ...

Monitorul Oficial 40 din 17 Ianuarie 2012 (M. Of. 40/2012)

HOTARARE nr. 3 din 11 ianuarie 2012 privind modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe in anul 2012 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate in anul 2011 si depunerea declaratiilor in anul 2012 EMITENT: CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2012

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. c) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 198/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. d) şi e) şi ale art. 52 din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotãrârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 5/2007,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 11 ianuarie 2012, hotãrãşte:art. 1(1) ...

HOTARARE nr. 1.269 din 21 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unichotãrârea guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul covasna, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. anexa nr. 2 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului sfântu gheorghe se modificã şi se completeazã ...

Monitorul Oficial 34 din 16 Ianuarie 2012 (M. Of. 34/2012)

HOTARARE nr. 1.305 din 27 decembrie 2011 privind stabilirea continutului, formei si dimensiunii titlului de calatorie eliberat de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei pentru strainii care beneficiaza de statutul de refugiat sau de protectie subsidiara acordate de Romania si pentru membrii de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea familiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 16 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 alin. (9) din legea nr. 122/2006 privind azilul în românia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã conţinutul, forma şi dimensiunea titlului de cãlãtorie eliberat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale româniei, cu avizul oficiului român pentru imigrãri, pentru strãinii care beneficiazã de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiarã acordate de românia, aflaţi în strãinãtate şi care nu mai posedã documente de cãlãtorie valabile, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din legea nr. 122/2006 privind azilul în românia, cu modificãrile şi completãrile ...

Monitorul Oficial 35 din 16 Ianuarie 2012 (M. Of. 35/2012)

HOTARARE nr. 11 din 11 ianuarie 2012 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2012

Ministerul agriculturii şi dezvoltãrii rurale este autorizat sã gestioneze contribuţia financiarã a comunitãţii europene conform plafoanelor anuale şi angajamentelor convenite prin tratatul dintre regatul belgiei, republica cehã, regatul danemarcei, republica federalã germania, republica estonia, republica elenã, regatul spaniei, republica francezã, irlanda, republica italianã, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat al luxemburgului, republica ungarã, republica malta, regatul Ţãrilor de jos, republica austria, republica polonã, republica portughezã, republica slovenia, republica slovacã, republica finlanda, regatul suediei, regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord (state membre ale uniunii europene) şi republica bulgaria şi românia privind aderarea republicii bulgaria şi a ...

HOTARARE nr. 266 din 15 decembrie 2011 privind aprobarea Procedurilor pentru inscrierea la Camera Auditorilor Financiari din Romania a stagiarilor care desfasoara stagiul la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, potrivit protocolului incheiat intre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2012

Având în vedere dispoziţiile protocolului privind cooperarea în domeniul organizãrii şi monitorizãrii stagiului de pregãtire practicã, încheiat între camera auditorilor financiari din românia şi corpul experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia în data de 17 mai 2010,în temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2011, ...

HOTARARE nr. 1.299 din 27 decembrie 2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizarii oficiilor judetene de consultanta agricola EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ianexa nr. 3 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:- se modificã descrierea tehnicã a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului ...

Monitorul Oficial 31 din 13 Ianuarie 2012 (M. Of. 31/2012)

HOTARARE nr. 10 din 11 ianuarie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei si Internelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 13 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã suplimentarea bugetului ministerului administraţiei şi internelor pe anul 2012 din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 150 mii lei, la capitolul 51.01 "autoritãţi publice şi acţiuni externe", titlul "bunuri şi servicii", pentru instituţiile prefectului din judeţele iaşi şi vrancea, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, în vederea finanţãrii cheltuielilor prilejuite de ...

Monitorul Oficial 29 din 13 Ianuarie 2012 (M. Of. 29/2012)

HOTARARE nr. 9 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 13 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 14 din legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã normele metodologice de aplicare a legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. prim-ministruemil boccontrasemneazã:---------------ministrul mediului şi pãdurilor, laszlo borbelyministrul administraţiei şi internelor, constantin-traian igaş ministrul transporturilor şi infrastructurii,  anca daniela boagiu ministrul afacerilor europene, leonard orban ministrul finanţelor publice,  gheorghe ialomiţianubucureşti, 11 ianuarie 2012.nr. 9.anexĂ   norme metodologice de aplicare a legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.cap. isfera de ...

Monitorul Oficial 25 din 12 Ianuarie 2012 (M. Of. 25/2012)

HOTARARE nr. 1.289 din 27 decembrie 2011 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul rutier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 14 din ordonanţa guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. i hotãrârea guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea autoritãţii rutiere române - a.r.r., publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 1, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - (1) autoritatea rutierã românã - a.r.r., denumitã în continuare a.r.r., este ...

Monitorul Oficial 27 din 12 Ianuarie 2012 (M. Of. 27/2012)

HOTARARE nr. 1.176 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul covasna, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la anexa nr. 1 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului covasna", dupã poziţia nr. 120 se ...

Monitorul Oficial 21 din 11 Ianuarie 2012 (M. Of. 21/2012)

HOTARARE nr. 7 din 4 ianuarie 2012 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa la hotãrârea guvernului nr. 330/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 pentru regia autonomã pentru activitãţi nucleare, aflatã sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 244 din 7 aprilie 2011, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa ...

Monitorul Oficial 22 din 11 Ianuarie 2012 (M. Of. 22/2012)

HOTARARE nr. 1.211 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 59 la Hotararea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 11 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa nr. 59 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei stãuceni" la hotãrârea guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul botoşani, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 692 şi 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantã din prezenta ...

HOTARARE nr. 265 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 11 ianuarie 2012

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2011, hotãrâşte:art. 1se aprobã procedurile privind acordarea de excepţii de la vechimea în activitatea financiar-contabilã şi de la testul de cunoştinţe în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, prezentate în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. ...

Monitorul Oficial 23 din 11 Ianuarie 2012 (M. Of. 23/2012)

HOTARARE nr. 8 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sãnãtãţii, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 7, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sãnãtãţii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de un secretar general adjunct."2. la articolul 16, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul ...

HOTARARE nr. 2 din 4 ianuarie 2012 pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 9 septembrie 2011 si la Paris la 27 septembrie 2011, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii proiectului "Initiativa Copiii Strazii", semnat la Bucuresti la 22 noiembrie 2005 si la Paris la 5 decembrie 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 5 alin. (2) din legea nr. 388/2006 pentru ratificarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, destinat finanţãrii proiectului "iniţiativa copiii strãzii", semnat la bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la paris la 5 decembrie 2005, cu completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã amendamentele convenite între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin scrisoarea*) semnatã la bucureşti la 9 septembrie 2011 şi la paris la 27 septembrie 2011, la acordul-cadru de împrumut dintre românia şi ...

Monitorul Oficial 48 din 11 Ianuarie 2012 (M. Of. 48/2012)

HOTARARE nr. 17 din 11 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 11 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 481 din 13 iulie 2009, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 2 litera b), punctul (iv) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"(iv) decizie a inspectorului şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi vânãtoare, ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã privind aprobarea ocupãrii temporare sau scoaterii definitive a unui teren din fondul forestier naţional, dupã ...

Monitorul Oficial 18 din 10 Ianuarie 2012 (M. Of. 18/2012)

HOTARARE nr. 1.264 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea stemei comunei Corbu, judetul Constanta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţãrii şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic(1) se aprobã stema comunei corbu, judeţul constanţa, prevãzutã în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevãzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. prim-ministruemil boccontrasemneazã:---------------ministrul administraţiei şi internelor, constantin-traian igaşbucureşti, 21 decembrie 2011.nr. 1.264.anexa 1 stemacomunei corbu, judeţul constanţa-----------notĂ (ctce)imaginea stemei comunei corbu, judeţul constanţa se gãseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2012 la ...

HOTARARE nr. 1.265 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea stemelor comunelor Birchis si Cermei, judetul Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţãrii şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic(1) se aprobã stemele comunelor birchiş şi cermei, judeţul arad, prevãzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevãzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. prim-ministruemil boccontrasemneazã:---------------ministrul administraţiei şi internelor, constantin-traian igaşbucureşti, 21 decembrie 2011.nr. 1.265.anexa 1.1 stema comunei birchiş, judeţul arad-----------notĂ (ctce)imaginea stemei comunei birchiş, judeţul arad se gãseşte în monitorul oficial al româniei, partea ...

HOTARARE nr. 1.266 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea stemelor comunelor Dobroesti si Gruiu, judetul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţãrii şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic(1) se aprobã stemele comunelor dobroeşti şi gruiu, judeţul ilfov, prevãzute în anexele nr. 1.1 şi 1.2.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemelor sunt prevãzute în anexele nr. 2.1 şi 2.2.(3) anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. prim-ministruemil boccontrasemneazã:---------------ministrul administraţiei şi internelor, constantin-traian igaşbucureşti, 21 decembrie 2011.nr. 1.266.anexa 1.1 stemacomunei dobroeşti, judeţul ilfov-----------notĂ (ctce)imaginea stemei comunei dobroeşti, judeţul ilfov se gãseşte în monitorul oficial al ...

HOTARARE nr. 1.267 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea stemei orasului Chitila, judetul Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţãrii şi sigiliul statului,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic(1) se aprobã stema oraşului chitila, judeţul ilfov, prevãzutã în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevãzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. prim-ministruemil boccontrasemneazã:---------------ministrul administraţiei şi internelor, constantin-traian igaşbucureşti, 21 decembrie 2011.nr. 1.267.anexa 1 stemaoraşului chitila, judeţul ilfov-----------notĂ (ctce)imaginea stemei oraşului chitila, judeţul ilfov se gãseşte în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2012 la ...

Monitorul Oficial 20 din 10 Ianuarie 2012 (M. Of. 20/2012)

HOTARARE nr. 3 din 4 ianuarie 2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidare si restaurare Cazino Constanta", realizat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 10 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "consolidare şi restaurare cazino constanţa", realizat de cãtre ministerul dezvoltãrii regionale şi turismului, prin compania naţionalã de investiţii "c.n.i." - s.a., prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltãrii regionale şi turismului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã ...

Monitorul Oficial 19 din 10 Ianuarie 2012 (M. Of. 19/2012)

HOTARARE nr. 1.298 din 27 decembrie 2011 privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi al art. 2^1 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã actualizarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, ...

HOTARARE nr. 1.263 din 21 decembrie 2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa nr. 11 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. datele de identificare a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea penitenciarului giurgiu, înregistrat la poziţia nr. m.f. 144403, se modificã conform ...

Monitorul Oficial 15 din 09 Ianuarie 2012 (M. Of. 15/2012)

HOTARARE nr. 1.262 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Macedonia privind colaborarea in domeniul turismului, semnat la Bucuresti la 6 octombrie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii macedonia privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la bucureşti la 6 octombrie 2011. prim-ministruemil boccontrasemneazã:-------------- ministrul dezvoltãrii   regionale şi turismului,  elena gabriela udrea ministrul afacerilor externe,teodor baconschibucureşti, 21 decembrie 2011.nr. 1.262. acord între guvernul româniei şi guvernul republicii  macedonia privind colaborarea în domeniul turismuluiguvernul româniei şi guvernul republicii macedonia, denumite în continuare "pãrţi contractante",dorind sã contribuie la dezvoltarea relaţiilor în domeniul turismului dintre românia şi republica macedonia, la întãrirea cooperãrii dintre autoritãţile competente ale ambelor state,recunoscând ...

Monitorul Oficial 14 din 09 Ianuarie 2012 (M. Of. 14/2012)

HOTARARE nr. 1.270 din 21 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul suceava, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la anexa nr. 53 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei izvoarele sucevei", la secţiunea i "bunuri ...

HOTARARE nr. 1.273 din 21 decembrie 2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret - Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 alin. (2) din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului - autoritatea naţionalã pentru sport şi tineret - direcţia judeţeanã pentru sport şi tineret maramureş în administrarea ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului - inspectoratul Şcolar maramureş - palatul copiilor baia mare.art. 2predarea-preluarea imobilului ...

Monitorul Oficial 15 din 09 Ianuarie 2012 (M. Of. 15/2012)

HOTARARE nr. 9 din 7 decembrie 2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 2/2007 EMITENT: CONSILIUL NATIONAL DE INTEGRITATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2012

În scopul asigurãrii bunei desfãşurãri a activitãţii consiliului naţional de integritate,ţinând cont de necesitatea organizãrii şi declanşãrii concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai agenţiei naţionale de integritate,având în vedere evenimentele legislative intervenite asupra legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 38 alin. (2) lit. d) din legea nr. 144/2007, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,consiliul naţional de integritate, întrunit în şedinţa ordinarã din data de 7 decembrie 2011, la sediul agenţiei naţionale de integritate, adoptã prezenta hotãrâre.art. iregulamentul de desfãşurare a concursului ...

Monitorul Oficial 16 din 09 Ianuarie 2012 (M. Of. 16/2012)

HOTARARE nr. 263 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregatire profesionala a auditorilor financiari si a stagiarilor in activitatea de audit financiar EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2012

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) şi ale art. 10 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (3) şi art. 51 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 433/2011,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 15 decembrie 2011, hotãrãşte:art. 1se aprobã normele privind programul de pregãtire profesionalã a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar, prevãzute în anexa ...

HOTARARE nr. 1.271 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011, si a Acordului de cofinantare dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot "Dezvoltarea urbana integrata in vederea reabilitarii si modernizarii destinatiilor turistice Borsec, Baile Herculane si Sulina ca suport al activitatilor de turism durabil", semnat la Bucuresti la 11 octombrie 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 9 ianuarie 2012

Având în vedere prevederile art. iii pct. 3 din acordul dintre guvernul româniei şi programul naţiunilor unite pentru dezvoltare, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 113/1991, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã memorandumul de înţelegere dintre ministerul dezvoltãrii regionale şi turismului şi programul naţiunilor unite pentru dezvoltare, semnat la bucureşti la 11 octombrie 2011.art. 2se aprobã acordul de cofinanţare dintre ministerul dezvoltãrii regionale şi turismului şi programul naţiunilor unite pentru dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot "dezvoltarea urbanã integratã în vederea ...

Monitorul Oficial 15 din 09 Ianuarie 2012 (M. Of. 15/2012)

HOTARARE nr. 1.300 din 27 decembrie 2011 privind completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 867 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa nr. 12 la hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea ministerului ...

Monitorul Oficial 11 din 06 Ianuarie 2012 (M. Of. 11/2012)

HOTARARE nr. 1.295 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea anexelor nr. 4 si 5 la Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 6 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexele nr. 4 şi 5 la hotãrârea guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre. prim-ministruemil boccontrasemneazã: -------------- ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale, valeriu tabãrã ministrul finanţelor publice,  gheorghe ialomiţianubucureşti, 27 decembrie 2011.nr. 1.295.anexa 1-------(anexa nr. 4 la hotãrârea guvernului nr. 725/2010)-------------------------------------------------   normative de autoturisme şi ...

Monitorul Oficial 13 din 06 Ianuarie 2012 (M. Of. 13/2012)

HOTARARE din 29 martie 2011 in Cauza Cornelia Popa impotriva Romaniei - definitiva la 29 iunie 2011 EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 6 ianuarie 2012

Strasbourg(cererea nr. 17.437/03)prezenta hotãrâre devine definitivã în condiţiile prevãzute la art. 44 § 2 din convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. documentul poate suferi modificãri de formã.În cauza cornelia popa împotriva româniei,curtea europeanã a drepturilor omului (secţia a treia), reunitã într-o camerã compusã din: josep casadevall, preşedinte, corneliu bîrsan, egbert myjer, jan sikuta, ineta ziemele, nona tsotsoria, kristina pardalos, judecãtori, şi santiago quesada, grefier de secţie,dupã ce a deliberat în camera de consiliu la 8 martie 2011,pronunţã prezenta hotãrâre, adoptatã la aceeaşi datã.   procedura1. la originea cauzei se aflã cererea nr. 17.437/03 îndreptatã împotriva româniei, prin care un ...

Monitorul Oficial 8 din 05 Ianuarie 2012 (M. Of. 8/2012)

HOTARARE nr. 22 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2012

Având în vedere:- nota de fundamentare nr. 5.619 din 9 decembrie 2011 a direcţiei reglementare şi autorizare,- prevederile art. 25 alin. (1) lit. i), ale art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) şi ale art. 54 din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 79 alin. (4), ale art. 87 alin. (1) lit. i) şi ale art. 90 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. f) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, ...

Monitorul Oficial 9 din 05 Ianuarie 2012 (M. Of. 9/2012)

HOTARARE nr. 1.301 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea organizarii in Romania a actiunilor de protocol specifice Ministerului Afacerilor Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 247/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1pentru acţiunile de protocol organizate de ministerul afacerilor europene în relaţia cu instituţiile uniunii europene şi corpul diplomatic acreditat în românia se aplicã prevederile art. 1-4 ale cap. i "acţiuni de protocol organizate în relaţia cu corpul diplomatic acreditat în românia" din anexa la hotãrârea guvernului nr. 70/2005 pentru aprobarea ...

HOTARARE nr. 1.302 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementarii Strategiei nationale privind imigratia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unichotãrârea guvernului nr. 572/2008 privind constituirea grupului de coordonare a implementãrii strategiei naţionale privind imigraţia, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 439 din 11 iunie 2008, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. la articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 3. - (1) grupul se constituie din câte un reprezentant permanent, desemnat prin act administrativ al conducãtorului urmãtoarelor autoritãţi/instituţii publice sau, dupã caz, structuri ale acestora, dupã cum urmeazã:a. din cadrul ministerului administraţiei şi internelor:a) oficiul român pentru ...

HOTARARE nr. 264 din 15 decembrie 2011 privind aprobarea Listei cuprinzand auditorii financiari care au fost autorizati in alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiei si care au dobandit calitatea si dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in Romania, in urma testului de aptitudini organizat in data de 25 noiembrie 2011 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012

Ţinând cont de procesul-verbal întocmit la data de 25 noiembrie 2011 de comisia de examinare,având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) şi ale art. 12 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi art. 38 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 433/2011;- hotãrârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 164/2010 pentru adoptarea normelor privind aprobarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit din alte state membre ale uniunii europene sau aparţinând ...

HOTARARE nr. 1.304 din 27 decembrie 2011 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile, trecute in domeniul public al statului, situate in orasul Sulina, judetul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 5 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, precum şi al art. 175 alin. (1) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã darea în administrarea consiliului judeţean tulcea a unor imobile compuse din construcţii şi teren, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, transmise în ...

Monitorul Oficial 10 din 05 Ianuarie 2012 (M. Of. 10/2012)

HOTARARE din 7 iunie 2011 in Cauza Baldovin impotriva Romaniei EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2012

Strasbourg(cererea nr. 11.385/05)hotãrârea devine definitivã în condiţiile prevãzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificãri de formã.În cauza baldovin împotriva româniei,curtea europeanã a drepturilor omului (secţia a treia), reunitã într-o camerã compusã din josep casadevall, preşedinte, corneliu bîrsan, alvina gyulumyan, jan sikuta, luis lopez guerra, nona tsotsoria, mihai poalelungi, judecãtori, şi santiago quesada, grefier de secţie,dupã ce a deliberat în camera de consiliu la 17 mai 2011,pronunţã prezenta hotãrâre, adoptatã la aceeaşi datã:   procedura1. la originea cauzei se aflã cererea nr. 11.385/05 îndreptatã împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, ana-elisabeta baldovin (reclamanta), a sesizat ...

HOTARARE din 19 iulie 2011 in Cauza Rupa impotriva Romaniei (nr. 2) EMITENT: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI - SECTIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2012

Strasbourg(cererea nr. 37.971/02)hotãrârea devine definitivã în condiţiile prevãzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificãri de formã.În cauza rupa împotriva româniei (nr. 2),curtea europeanã a drepturilor omului (secţia a treia), reunitã într-o camerã compusã din josep casadevall, preşedinte, corneliu bîrsan, alvina gyulumyan, egbert myjer, ineta ziemele, luis lopez guerra, mihai poalelungi, judecãtori, şi santiago quesada, grefier de secţie,dupã ce a deliberat în camera de consiliu la 21 iunie 2011,pronunţã prezenta hotãrâre, adoptatã la aceeaşi datã.  procedura1. la originea cauzei se aflã o cerere (nr. 37.971/02) îndreptatã împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, dl vili ...

Monitorul Oficial 4 din 04 Ianuarie 2012 (M. Of. 4/2012)

HOTARARE nr. 1.292 din 27 decembrie 2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Serviciului de Protectie si Paza EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 21 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatã prin legea nr. 493/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din hotãrârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public ...

HOTARARE nr. 1.232 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, precum şi al art. 24 alin. (2) din legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 se aprobã regulamentul de emitere şi urmãrire a garanţiilor de origine pentru energia electricã produsã din surse regenerabile de energie, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2 la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã hotãrârea guvernului nr. 1.429/2004 pentru aprobarea regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse ...

Monitorul Oficial 6 din 04 Ianuarie 2012 (M. Of. 6/2012)

HOTARARE nr. 1.221 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã strategia guvernului româniei de incluziune a cetãţenilor români aparţinând minoritãţii romilor pentru perioada 2012-2020, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.----------*) anexa se publicã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 6 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1. prim-ministruemil boccontrasemneazã:---------------  p. secretarul general al ...

Monitorul Oficial 7 din 04 Ianuarie 2012 (M. Of. 7/2012)

HOTARARE nr. 1.288 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Consolidare DN 57 km 137+500 - km 152+990 Nicolint-Oravita" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea companiei naţionale de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. prin reorganizarea regiei autonome "administraţia naţionalã a drumurilor din românia", aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 47/2004, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 3 lit. d) din hotãrârea guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrãri de intervenţii,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi ...

HOTARARE nr. 1.297 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Lucrari de infrastructura portuara - Cheu dana 23 si 25 partial din portul Braila" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 4 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 25 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "lucrãri de infrastructurã portuarã - cheu dana 23 şi 25 parţial din portul brãila", prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului ...

Monitorul Oficial 6 din 04 Ianuarie 2012 (M. Of. 6/2012)

HOTARARE nr. 1.268 din 21 decembrie 2011 privind transmiterea unui drum national din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., in domeniul public al judetului Botosani si in administrarea Consiliului Judetean Botosani, precum si declasarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes national si incadrarea in categoria functionala a drumurilor de interes judetean EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, al art. 12 alin. (1) şi al art. 22^1 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã transmiterea unui drum naţional, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului transporturilor şi ...

Monitorul Oficial 5 din 04 Ianuarie 2012 (M. Of. 5/2012)

HOTARARE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011 privind conditiile de functionare, precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezenta hotãrâre reglementeazã condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a persoanelor juridice, care urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea ca agent de muncã temporarã.(2) prevederile prezentei hotãrâri se aplicã persoanelor care au încheiat un contract de muncã temporarã cu un agent de muncã temporarã şi care sunt puse la dispoziţia unor utilizatori pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestora.(3) prezenta hotãrâre se aplicã tuturor persoanelor juridice, publice sau private, autorizate ca agenţi de muncã temporarã, precum şi utilizatorilor care desfãşoarã ...

Monitorul Oficial 6 din 04 Ianuarie 2012 (M. Of. 6/2012)

HOTARARE nr. 1.283 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate in cadrul Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent" din judetele Arad, Bihor, Botosani si Salaj si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã lista obiectivelor de investiţii finanţate în cadrul proiectului "servicii comunitare de prevenire a separãrii copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent" din judeţele arad, bihor, botoşani şi sãlaj, prevãzutã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.(2) se aprobã indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii prevãzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/6, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivelor de ...

Monitorul Oficial 5 din 04 Ianuarie 2012 (M. Of. 5/2012)

HOTARARE nr. 11 din 19 decembrie 2011 privind radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare Societatii Comerciale MEDIA LEASING IFN - S.A. EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2012

Luând în considerare cele consemnate în nota nr. vi/5/15.524 din 22 septembrie 2011 privind radierea din registrul general ţinut la banca naţionalã a româniei a instituţiei financiare nebancare societatea comercialã media leasing ifn - s.a., întocmitã în baza constatãrilor din nota înregistratã la banca naţionalã a româniei sub nr. 14.173 din 29 august 2011, şi având în vedere faptul cã în perioada 2010-2011 aceasta a fost sancţionatã pentru deficienţe constatate în desfãşurarea activitãţii cu suspendarea temporarã a activitãţii de creditare, pânã la remedierea tuturor deficienţelor constatate, prin ordinul prim-viceguvernatorului bãncii naţionale a româniei nr. 78/2010*), cu amendã aplicatã prin ordinul ...

HOTARARE nr. 1.258 din 21 decembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.183/2010 privind aprobarea listei cuprinzand proiectele finantate in cadrul Programului operational sectorial "Mediu" pentru care se aplica prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si ale art. 54 alin. (9^1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 4 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicanexa la hotãrârea guvernului nr. 1.183/2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul programului operaţional sectorial "mediu" pentru care se aplicã prevederile art. 52 alin. (9) lit. b) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale art. 54 alin. (9^1) lit. b) din legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 854 din 21 decembrie 2010, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.prim-ministru   emil boc   contrasemneazã:   ---------------   ministrul mediului şi pãdurilor,   laszlo borbelyministrul administraţiei şi internelor,   constantin-traian ...

Monitorul Oficial 6 din 04 Ianuarie 2012 (M. Of. 6/2012)

HOTARARE nr. 65 din 11 februarie 2009 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii*) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2012

---------*) republicatã în temeiul art. iv din hotãrârea guvernului nr. 798/2011 pentru modificarea şi completarea hotãrârii guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 570 din 10 august 2011, dându-se textelor o nouã numerotare.- hotãrârea guvernului nr. 65/2009 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 83 din 11 februarie 2009 şi a mai fost modificatã şi completatã prin:- hotãrârea guvernului nr. 1.400/2009 pentru modificarea hotãrârii guvernului nr. 65/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei pentru implementarea ...

Monitorul Oficial 2 din 03 Ianuarie 2012 (M. Of. 2/2012)

HOTARARE nr. 1.255 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 29 aprilie 2011 si 28 iunie 2011 la Bucuresti si la 15 iunie 2011 la Washington, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 7 alin. (2) din legea nr. 124/2007 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare pentru finanţarea proiectului privind serviciile municipale, semnat la bucureşti la 24 iulie 2006, cu modificãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare, prin scrisorile*) semnate la 29 aprilie 2011 şi 28 iunie 2011 la bucureşti şi la 15 iunie 2011 la washington, la acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţionalã pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016