Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 27 din 18 ianuarie 2012  privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 27 din 18 ianuarie 2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Varianta ocolitoare a orasului Bacau, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15" si "Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures, pe DN 13 si DN 15", precum si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire a municipiului Brasov, Tronson I - DN 1-DN 11 si Tronson III - DN13-DN1"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 42 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionalã a Drumurilor din România", aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 47/2004, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. 1
    Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacãu, pe DN 2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    ART. 2
    Finanţarea obiectivului de investiţii ai cãrui indicatori tehnico-economici sunt prevãzuţi în anexa nr. 1 se face din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
    ART. 3
    Se aprobã amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I - DN 1-DN 11 şi tronson III - DN13-DN1", judeţul Braşov, potrivit hãrţii topografice prevãzute în anexa nr. 2*).
-----
    *) Anexa nr. 2 se comunicã persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de cãtre Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hãrţii topografice fiind determinatã de impedimente de naturã tehnico-redacţionalã.

    ART. 4
    (1) Se aprobã declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, tronson I - DN 1-DN 11 şi tronson III - DN13-DN1", judeţul Braşov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    (2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitãţilor Braşov, Ghimbav, Sãcele, Hãrman, Sânpetru, judeţul Braşov, proprietarii sau deţinãtorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor este cea prevãzutã în anexa nr. 3.
    ART. 5
    Sumele individuale estimate de cãtre expropriator, aferente despãgubirilor pentru imobilele proprietate privatã care constituie coridorul de expropriere al lucrãrii de utilitate publicã prevãzute la art. 4, situate pe raza localitãţilor Braşov, Ghimbav, Sãcele, Hãrman, Sânpetru, judeţul Braşov, sunt în cuantum total de 37.000 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziţia "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã (FEDR)".
    ART. 6
    Sumele individuale prevãzute la art. 5 se vireazã de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitãrii acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevãzutã la art. 4, în vederea efectuãrii despãgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrãrii se aduce la cunoştinţã publicã prin afişarea la sediul consiliului local respectiv şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.


                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                           Ministrul transporturilor
                              şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                             Ministrul dezvoltãrii
                            regionale şi turismului,
                              Elena Gabriela Udrea

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 18 ianuarie 2012.
    Nr. 27.


    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 1.638/2004)
----------------------------------------------------


          INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
                  "Varianta de ocolire a municipiului Braşov,
              tronson I - DN 1- DN 11 şi tronson III - DN13 - DN1"


    Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    Beneficiar: Compania Naţionalã de Autostrãzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
    Amplasament: judeţul Braşov


 ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────┐
 │ Valoarea totalã a investiţiei, inclusiv TVA: │ │ 414.160 │mii lei│
 │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │(1 euro = 4,2048, la data de 11 martie 2011), │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │- din care: construcţii-montaj (C+M) │ │ 327.907 │mii lei│
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │Eşalonarea investiţiei │ INV │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┤ ─── ├──────────┼───────┤
 │ │ C+M │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ - Anul I │ mii lei │ 226.257 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┤ ─────── ├───────┤
 │ │ mii lei │ 168.865 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ - Anul II │ mii lei │ 187.903 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┤ ─────── ├───────┤
 │ │ mii lei │ 159.042 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │- Capacitãţi: │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │Lungime totalã drum │ │ 13,632 │ km │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │Profil transversal │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ - Parte carosabilã 2 x 7,00 m │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ - Separator fluxuri de circulaţie 1,50 m │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ - Acostamente 2 x 1,50 m │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ - Platformã 18,50 m │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │Poduri şi pasaje │ │ 5/723,30 │ buc./m│
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │Intersecţii denivelate fãrã acces │ │ 1/85,60 │ buc./m│
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │Pasaje la noduri │ │ 4/540,22 │ buc./m│
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │Durata de realizare a investiţiei: │ │ │ │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ - Tronson I - DN 1- DN 11 │ │ 18 │ luni │
 ├───────────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
 │ - Tronson III - DN 13 - DN 1 │ │ 12 │ luni │
 └───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────┘    Finanţarea investiţiei
    Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ANEXA 3
    -------

                                     LISTA
               cuprinzând imobilele care constituie coridorul de
                  expropriere al lucrãrii de utilitate publicã
                  "Varianta de ocolire a municipiului Braşov,
              tronson I - DN1 - DN11 şi tronson III - DN13 - DN1",
             situate pe raza localitãţilor Braşov, Ghimbav, Sãcele,
            Hãrman, Sânpetru, proprietarii sau deţinãtorii acestora,
              precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor ┌────┬────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
 │Nr. │Unitatea│ Numele şi prenumele │ Tarla/ │ Nr. │ Carte │Suprafaţa │ Valoarea │
 │crt.│adminis-│ proprietarului/ │ Parcelã │ topo/cadastral │ funciarã │ de │ de │
 │ │trativ │ deţinãtorului │ │ │ │expropriat│ despãgubire │
 │ │terito- │ terenului │ │ │ │ [mp] │a terenului, │
 │ │rialã │ │ │ │ │ │conform Legii│
 │ │ │ │ │ │ │ │nr. 255/2010 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 1 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/2/1 │ 118976 │ 118976 │ 263 │ 39.310│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 2 │Braşov │Voicu Vulcanean │A 904/1/3 │ 2924 │ 118260 │ 3.405 │ 508.937│
 │ │ │Aurica │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 3 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/2/23 │ 118885 │ 118885 │ 2.440 │ 187.560│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 4 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/2/24 │ TP │ - │ 5.700 │ 438.153│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 5 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/2/25 │119815 (iniţial)│ 119815 │ 823 │ 63.263│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 6 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/2/55 │ 119770 │ 119770 │ 124 │ 9.532│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 7 │Braşov │Dobrescu Liana, │A 904/2/56 │114625 (iniţial)│ 114625 │ 1.919 │ 147.512│
 │ │ │Voicu Adrian │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 8 │Braşov │Roth Rada │A 904/2/57 │ 119745 │ 118014 │ 3.834 │ 294.716│
 │ │ │Roth Erich │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ 9 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/2/58 │ 120113 │ 120113 │ 2.285 │ 175.646│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │10 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/2/59 │ 119151 │ 119151 │ 368 │ 28.288│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │11 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/79/3│ 119962 │ 115233 │ 553 │ 42.509│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │12 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/80 │ 120100 │ 115029 │ 1.248 │ 95.933│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │13 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/81 │ 119951 │ 112325 │ 486 │ 37.358│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │14 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/82 │ 120326 │ 120326 │ 728 │ 55.961│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │15 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/83 │ 119088 │ 119088 │ 744 │ 57.191│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │16 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/84 │ 120329 │ 119173 │ 988 │ 75.947│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │17 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/85 │ 119301 │ 119301 │ 967 │ 74.332│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │18 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/86 │ 118859 │ 118859 │ 493 │ 37.896│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │19 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/87 │ 119074 │ 119074 │ 247 │ 18.987│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │20 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 119065 │ 119065 │ 742 │ 57.037│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │21 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/89 │ 120085 │ 120085 │ 496 │ 38.127│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │22 │Braşov │Iorga Ana │A 904/1/90/3│100749 (iniţial)│ 100749 │ 394 │ 30.286│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │23 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/90/2│ 119078 │ 119078 │ 860 │ 66.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │24 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/90/1│ 119057 │ 119057 │ 972 │ 74.717│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │25 │Braşov │Voicu Ioan │ │ 10445/2/1 │ 106177 │ 1.202 │ 92.397│
 │ │ ├─────────────────────┤ │ │ │ │ │
 │ │ │Marcu Claudia Viorica│ │ │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┤ │ │ │ │ │
 │ │ │Marcu Ioan Adrian │ │ │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┤ │ │ │ │ │
 │ │ │Tunea Ana │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │26 │Braşov │Municipiul Braşov │A 904/1/91 │ 10444/2/1/1 │ 118064 │ 2.141 │ 164.577│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │27 │Braşov │Municipiul Braşo │ │ 10444/2/1/2 │ 118053 │ 1.493 │ 114.765│
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │28 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 10444/2/1/3 │ 118068 │ 437 │ 33.592│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │29 │Braşov │Municipiul Braşov │A 900/1/3 │ 10444/1/2/3 │ 22582 │ 802 │ 119.873│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │30 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 10444/1/2/4 │ 22582 │ 4.736 │ 707.878│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │31 │Braşov │Municipiul Braşov │A 984/1/7 │ 118864 │ 118061 │ 2.531 │ 378.302│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │32 │Braşov │Municipiul Braşov │A 984/1/8 │ 1170/1/8/1 │ 13224 │ 5.000 │ 747.338│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │33 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 1170/1/8/2/1/1│ 118296 │ 155 │ 23.167│
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │34 │Braşov │Bungardean Gligore │ │ 1170/1/8/2/1/2│ 118364 │ 281 │ 42.000│
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │35 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 1170/1/8/2/2 │ 13224 │ 696 │ 104.029│
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │36 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 119468 │ 119468 │ 112 │ 16.740│
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │37 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 1170/1/8/2/4 │ 13224 │ 92 │ 13.751│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │38 │Braşov │Municipiul Braşov │Ps 1000 │ 118908 │ 118908 │ 3.146 │ 470.225│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │39 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 118909 │ 118909 │ 243 │ 36.321│
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │40 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 108242 │ 108242 │ 608 │ 90.876│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │41 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/1/1 │ 120055 │ 120055 │ 101 │ 12.940│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │42 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/1/2 │ (11162/1/4, │ 118285 │ 900 │ 115.304│
 │ │ │ │intravilan │ 11163)/1 │ │ │ │
 │ │ │ │ │ 4*1/9/1/1/2/12 │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │43 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/1/3 │ 118900 │ 118900 │ 974 │ 124.784│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │44 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 118868 │ 118868 │ 53 │ 6.790│
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │45 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 118870 │ 118870 │ 177 │ 22.676│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │46 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/1/4 │ 119242 │ 119242 │ 2.317 │ 296.842│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │47 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1016/1/5 │ 118898 │ 118898 │ 1.124 │ 144.001│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │48 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ 8013 │ │ 114 │ 14.605│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │49 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/2/3 │ 118866 │ 118866 │ 974 │ 124.784│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │50 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1016/2/2 │ 118896 │ 118896 │ 666 │ 85.325│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │51 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1016/2/1/2│ 119635 │ 119635 │ 1.422 │ 182.180│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │52 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1016/2/1/2│ (11162/1/ │ 118012 │ 1.000 │ 128.115│
 │ │ │ │intravilan │ 4,11163,11165)/│ │ │ │
 │ │ │ │ │ 1*14/3/3/8 │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │53 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1016/2/1/2│ 118912 │ 118912 │ 365 │ 46.762│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │54 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1016/2/1/2│ 118906 │ 118906 │ 392 │ 50.221│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │55 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/2/1/ │ 118893 │ 118893 │ 1.538 │ 197.041│
 │ │ │ │1/3 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │56 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/2/1/ │ 118766 │ 118766 │ 568 │ 72.769│
 │ │ │ │1/2 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │57 │Braşov │Pitis Ioan │A 1016/2/1/ │ TP nr. │neintabulat│ 194 │ 24.854│
 │ │ │ │1/1 │ 672/13.07.2000 │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │58 │Braşov │Ghimbasan Ion, │A 1016/3/1 │ (11162/1/4, │ 114375 │ 1.331 │ 170.521│
 │ │ │Ghimbasan Floarea │intravilan │ 11163,11165)/│ │ │ │
 │ │ │ │ │14*1/8 (iniţial)│ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │59 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/3/2 │ 119305 │ 119305 │ 291 │ 37.281│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤ ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │60 │Braşov │Municipiul Braşov │ │ (11162/1/4, │ 118336 │ 195 │ 24.982│
 │ │ │ │ │ 11163,11165)/ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ 6*1/2/7- │ │ │ │
 │ │ │ │ │ cad 3406 │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │61 │Braşov │Poparad Rodica │A 1016/3/3 │ TP nr. │ neintabula│ 435 │ 55.730│
 │ │ │Duca Paraschivu │intravilan │ 680/19.07.2000 │ │ │ │
 │ │ │Florica │ │ │ │ │ │
 │ │ │Strat Elena │ │ │ │ │ │
 │ │ │Francu Ana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Gabriel │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ticusan Corina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Nicolae, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Ileana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Tamas Geraldina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Ildico │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cojocaru Daniela │ │ │ │ │ │
 │ │ │prin curator │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cojocariu Dan │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Maria │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ecaterina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Mircea │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Sorin Mircea │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │62 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/3/4 │ 119299 │ 119299 │ 5.125 │ 656.589│
 │ │ │ ├────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ │A 1016/3/5 │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────┤ │ │ │ │
 │ │ │ │A 1016/3/6 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │63 │Braşov │Municipiul Braşov │A. 1016/4/4 │ 118767 │ 118767 │ 241 │ 30.876│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │64 │Braşov │Poparad Rodica │A.1016/4/5 │ TP nr. │neintabulat│ 186 │ 23.829│
 │ │ │Duca Paraschivu │intravilan │ 680/19.07.2000 │ │ │ │
 │ │ │Florica │ │ │ │ │ │
 │ │ │Strat Elena │ │ │ │ │ │
 │ │ │Francu Ana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Gabriel │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ticusan Corina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Nicolae, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Ileana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Tamas Geraldina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Ildico │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cojocaru Daniela, │ │ │ │ │ │
 │ │ │prin curator │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cojocariu Dan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Maria │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ecaterina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Mircea │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Sorin Mircea │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │65 │Braşov │Municipiul Braşov │A 1016/4/6 │ 119140 │ 119140 │ 392 │ 50.221│
 │ │ │ │intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ │ │ │ │ 119142 │ 119142 │ 2.872 │ 367.946│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │66 │Braşov │Municipiul Braşo │A 1016/4/7 │ 118889 │ 118889 │ 15.881 │ 2.034.594│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │67 │Braşov │Turcan Vasile, │A.1178/4 │ top.11147/32/2-│ 45065 │ 982 │ 125.809│
 │ │ │Turcan Elena, │intravilan │ cad.5587 │ │ │ │
 │ │ │Todor Mariana, │ │ (iniţial) │ │ │ │
 │ │ │Todor Adrian │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │68 │Braşov │S.C. TELURO │A.1178/3 │ 6640 (iniţial) │ 103602 │ 7.185 │ 920.506│
 │ │ │INVESTMENTS - S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │
 │ │ │(RVA Bucureşti av. │ │ │ │ │ │
 │ │ │Dragoş Moldoveanu) │ │ │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┤ │ │ │ │ │
 │ │ │S.C. LUCFOREST - │ │ │ │ │ │
 │ │ │S.R.L. (Casa de │ │ │ │ │ │
 │ │ │Insolvenţã │ │ │ │ │ │
 │ │ │Transilvania) │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │69 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1178/2/2 │ 119245 │ 119245 │ 2.391 │ 306.323│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │70 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1178/2/1 │ 119081 │ 119081 │ 2.040 │ 261.355│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │71 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1178/1/2 │ 118654 │ 118654 │ 2.597 │ 332.715│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │72 │Braşov │Poparad Rodica │A.1178/1/1 │ TP nr. 680/ │neintabulat│ 572 │ 73.282│
 │ │ │Duca Paraschiva │intravilan │ 19.07.2000 │ │ │ │
 │ │ │Florica │ │ │ │ │ │
 │ │ │Strat Elena │ │ │ │ │ │
 │ │ │Francu Ana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Gabriel │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ticusan Corina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Nicolae, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Ileana │ │ │ │ │ │
 │ │ │Tamas Geraldina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Ildico │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cojocaru Daniela, │ │ │ │ │ │
 │ │ │prin curator │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cojocariu Dan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Maria │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ecaterina │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Mircea │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Sorin Mircea │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │73 │Braşov │Mureşan Adrian, │A.1154/1 │ 119682 │ 119682 │ 114 │ 14.605│
 │ │ │Mureşan Elena Maria, │intravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Adams Arthur, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Carstoc Sorin │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │74 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1156/2/1 │ 118966 │ 118966 │ 5.262 │ 674.141│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │75 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1156/2/2 │ 118971 │ 118971 │ 1.714 │ 219.589│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │76 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1156/1/2 │ 118769 │ 118769 │ 1.613 │ 206.649│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │77 │Braşov │Municipiul Braşov │A.1156/1/1 │ 118903 │ 118903 │ 3.217 │ 412.146│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │78 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/ │ 102296 │ 102296 │ 8.750 │ 2.428.847│
 │ │ │ │129-199 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │79 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/102- │ 102398 │ 102398 │ 1.662 │ 461.342│
 │ │ │ │128 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │80 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/102- │ 102400 │ 102400 │ 3.220 │ 893.816│
 │ │ │ │128 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │81 │Ghimbav │Municipiul Braşov │A 298/1/88- │ 102235 │ 102235 │ 848 │ 235.390│
 │ │ │ │101 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │82 │Ghimbav │Municipiul Braşov │A 298/1/88- │ 102237 │ 102237 │ 1.498 │ 415.819│
 │ │ │ │101 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │83 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/75-77-│ 102179 │ 102179 │ 852 │ 236.500│
 │ │ │ │79-81-83-85-│ │ │ │ │
 │ │ │ │87 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │84 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/75-77-│ 102181 │ 102181 │ 1.556 │ 431.918│
 │ │ │ │79-81-83-85-│ │ │ │ │
 │ │ │ │87, │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │85 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/74 │ 102155 │ 102155 │ 121 │ 20.669│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │86 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/74 │ 102157 │ 102157 │ 223 │ 38.093│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │87 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/72 │ 101922 │ 101922 │ 121 │ 20.669│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │88 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/72 │ 101924 │ 101924 │ 223 │ 38.093│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │89 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/70 │ 102114 │ 102114 │ 121 │ 20.669│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │90 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/70 │ 102116 │ 102116 │ 221 │ 37.751│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │91 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/68 │ 101962 │ 101962 │ 121 │ 20.669│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │92 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/68 │ 101964 │ 101964 │ 220 │ 37.580│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │93 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/66 │ 102151 │ 102151 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │94 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/66 │ 102153 │ 102153 │ 110 │ 18.790│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │95 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/65 │ 101974 │ 101974 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │96 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/65 │ 101976 │ 101976 │ 110 │ 18.790│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │97 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/64 │ 102130 │ 102130 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │98 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/64 │ 102132 │ 102132 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │99 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/63 │ 102002 │ 102002 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │100 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/63 │ 102004 │ 102004 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │101 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/62 │ 102095 │ 102095 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │102 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/62 │ 102097 │ 102097 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │103 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/61 │ 102183 │ 102183 │ 61 │ 10.420│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │104 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/61 │ 102185 │ 102185 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │105 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/60 │ 102079 │ 102079 │ 61 │ 10.420│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │106 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/60 │ 102081 │ 102081 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │107 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/59 │ 102138 │ 102138 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │108 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/59 │ 102140 │ 102140 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │109 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/58 │ 102091 │ 102091 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │110 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/58 │ 102093 │ 102093 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │111 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/57 │ 102220 │ 102220 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │112 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/57 │ 102222 │ 102222 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │113 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/56 │ 102043 │ 102043 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │114 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/56 │ 102045 │ 102045 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │115 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/55 │ 101978 │ 101978 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │116 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/55 │ 101980 │ 101980 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │117 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/54 │ 101914 │ 101914 │ 83 │ 14.178│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │118 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/54 │ 101916 │ 101916 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │119 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/53 │ 101998 │ 101998 │ 83 │ 14.178│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │120 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/53 │ 102000 │ 102000 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │121 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/52 │ 102259 │ 102259 │ 323 │ 55.175│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │122 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/51 │ 101831 │ 101831 │ 323 │ 55.175│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │123 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/50 │ 101874 │ 101874 │ 302 │ 51.588│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │124 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/49 │ 102029 │ 102029 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │125 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/49 │ 102031 │ 102031 │ 118 │ 20.157│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │126 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/48 │ 102014 │ 102014 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │127 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/48 │ 102016 │ 102016 │ 113 │ 19.303│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │128 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/47 │ 102059 │ 102059 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │129 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/47 │ 102061 │ 102061 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │130 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/46 │ 102175 │ 102175 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │131 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/46 │ 102177 │ 102177 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │132 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/43-44-│ 102122 │ 102122 │ 183 │ 31.260│
 │ │ │ │45 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │133 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/43-44-│ 102124 │ 102124 │ 323 │ 55.175│
 │ │ │ │45 │ │ │ │ │
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │134 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/42 │ 102063 │ 102063 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │135 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/42 │ 102065 │ 102065 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │136 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/41 │ 101910 │ 101910 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │137 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/41 │ 101912 │ 101912 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │138 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/40 │ 101894 │ 101894 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │139 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/40 │ 101896 │ 101896 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │140 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/39 │ 101898 │ 101898 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │141 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/39 │ 101900 │ 101900 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │142 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/38 │ 102033 │ 102033 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │143 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/38 │ 102035 │ 102035 │ 110 │ 18.790│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │144 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/37 │ 102083 │ 102083 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │145 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/37 │ 102085 │ 102085 │ 110 │ 18.790│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │146 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/36 │ 102037 │ 102037 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │147 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/36 │ 102039 │ 102039 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │148 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/28 │ 102199 │ 102199 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │149 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/28 │ 102201 │ 102201 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │150 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/27 │ 101990 │ 101990 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │151 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/27 │ 101992 │ 101992 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │152 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/26 │ 102216 │ 102216 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │153 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/26 │ 102218 │ 102218 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │154 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/25 │ 101934 │ 101934 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │155 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/25 │ 101936 │ 101936 │ 109 │ 18.619│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │156 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/24 │ 101970 │ 101970 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │157 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/24 │ 101972 │ 101972 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │158 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/23 │ 101950 │ 101950 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │159 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/23 │ 101952 │ 101952 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │160 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/22 │ 102171 │ 102171 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │161 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/22 │ 102173 │ 102173 │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │162 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/21 │ 101946 │ 101946 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │163 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/21 │ 101948 │ 101948 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │164 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/20 │ 102118 │ 102118 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │165 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/20 │ 102120 │ 102120 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │166 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/19 │ 102100 │ 102100 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │167 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/19 │ 102102 │ 102102 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │168 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/18 │ 102025 │ 102025 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │169 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/18 │ 102027 │ 102027 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │170 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/17 │ 102051 │ 102051 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │171 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/17 │ 102053 │ 102053 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │172 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/16 │ 101902 │ 101902 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │173 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/16 │ 101904 │ 101904 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │174 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/15 │ 102010 │ 102010 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │175 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/15 │ 102012 │ 102012 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │176 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/14 │ 102071 │ 102071 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │177 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/14 │ 102073 │ 102073 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │178 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/13 │ 102075 │ 102075 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │179 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/13 │ 102077 │ 102077 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │180 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/12 │ 102047 │ 102047 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │181 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/12 │ 102049 │ 102049 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │182 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/11 │ 101958 │ 101958 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │183 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/11 │ 101960 │ 101960 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │184 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/10 │ 101966 │ 101966 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │185 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/10 │ 101968 │ 101968 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │186 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/9 │ 102159 │ 102159 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │187 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/9 │ 102161 │ 102161 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │188 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/8 │ 102163 │ 102163 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │189 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/8 │ 102165 │ 102165 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │190 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/7 │ 102195 │ 102195 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │191 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/7 │ 102197 │ 102197 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │192 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/6 │ 101942 │ 101942 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │193 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/6 │ 101944 │ 101944 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │194 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/5 │ 101930 │ 101930 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │195 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/5 │ 101932 │ 101932 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │196 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/4 │ 102191 │ 102191 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │197 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/4 │ 102193 │ 102193 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │198 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/3 │ 101982 │ 101982 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │199 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/3 │ 101984 │ 101984 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │200 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/2 │ 102187 │ 102187 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │201 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/2 │ 102189 │ 102189 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │202 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/1 │ 101994 │ 101994 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │203 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/35/1 │ 101996 │ 101996 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │204 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/34 │ 102018 │ 102018 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │205 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/34 │ 102020 │ 102020 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │206 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/33 │ 101926 │ 101926 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │207 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/33 │ 101928 │ 101928 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │208 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/32 │ 101986 │ 101986 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │209 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/32 │ 101988 │ 101988 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │210 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/31 │ 101938 │ 101938 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │211 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/31 │ 101940 │ 101940 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │212 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/30 │ 101954 │ 101954 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │213 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/30 │ 101956 │ 101956 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │214 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/29 │ 102067 │ 102067 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │215 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/29 │ 102069 │ 102069 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │216 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/28 │ 102055 │ 102055 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │217 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/28 │ 102057 │ 102057 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │218 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/27 │ 102006 │ 102006 │ 59 │ 10.078│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │219 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/27 │ 102008 │ 102008 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │220 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/26 │ 102087 │ 102087 │ 59 │ 10.078│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │221 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/26 │ 102089 │ 102089 │ 103 │ 17.594│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │222 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/25/1 │ 101918 │ 101918 │ 59 │ 10.078│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │223 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/25/1 │ 101920 │ 101920 │ 103 │ 17.594│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │224 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/25/2 │ 101890 │ 101890 │ 238 │ 40.655│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │225 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/25/2 │ 101892 │ 101892 │ 412 │ 70.378│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │226 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/24 │ 102302 │ 102302 │ 593 │ 101.296│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │227 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/24 │ 102304 │ 102304 │ 1.024 │ 174.920│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │228 │Ghimbav │Dragoi Claudiu │298/1/23 │nr. cad. 102291 │ 102291 │ 2.323 │ 644.824│
 │ │ │Dragoi Gabriela │intravilan │top 11684/19/4 │ │ │ │
 │ │ │Emilia │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │229 │Ghimbav │Dragoi Claudiu │298/1/23 │nr. cad. 102291 │ 102291 │ 4.017 │ 1.115.049│
 │ │ │Dragoi Gabriela │intravilan │top 11684/19/4 │ │ │ │
 │ │ │Emilia │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │230 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/22 │ 102385 │ 102385 │ 58 │ 9.908│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │231 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/22 │ 102387 │ 102387 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │232 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/21 │ 102207 │ 102207 │ 58 │ 9.908│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │233 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/21 │ 102209 │ 102209 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │234 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/20 │ 102147 │ 102147 │ 59 │ 10.078│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │235 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/20 │ 102149 │ 102149 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │236 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/19 │ 102167 │ 102167 │ 59 │ 10.078│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │237 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/19 │ 102169 │ 102169 │ 104 │ 17.765│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │238 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/18 │ 102252 │ 102252 │ 59 │ 10.078│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │239 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/18 │ 102254 │ 102254 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │240 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/17 │ 102203 │ 102203 │ 59 │ 10.078│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │241 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/17 │ 102205 │ 102205 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │242 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/16 │ 102241 │ 102241 │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │243 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/16 │ 102243 │ 102243 │ 105 │ 17.936│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │244 │Ghimbav │UAT Ghimbav │298/1/15 │top 11684/19/1/3│ 118257/BV │ 60 │ 10.249│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │245 │Ghimbav │UAT Ghimbav │298/1/15 │top 11684/19/1/3│ 118257/BV │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │246 │Ghimbav │UAT Ghimbav │298/1/14 │top 11684/19/1/4│ 118270/BV │ 61 │ 10.420│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │247 │Ghimbav │UAT Ghimbav │298/1/14 │top 11684/19/1/4│ 118270/BV │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │248 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/13 │ 102143 │ 102143 │ 62 │ 10.591│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │249 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/13 │ 102145 │ 102145 │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │250 │Ghimbav │UAT Ghimbav │298/1/12 │top 11684/19/1/6│ 118279/BV │ 63 │ 10.762│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │251 │Ghimbav │UAT Ghimbav │298/1/12 │top 11684/19/1/6│ 118279/BV │ 106 │ 18.107│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │252 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/11 │ 102211 │ 102211 │ 64 │ 10.932│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │253 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/11 │ 102213 │ 102213 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │254 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/10 │ 102261 │ 102261 │ 66 │ 11.274│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │255 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/10 │ 102263 │ 102263 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │256 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/9 │ 102126 │ 102126 │ 67 │ 11.445│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │257 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/9 │ 102128 │ 102128 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │258 │Ghimbav │Gavriliu Lucian │298/1/8 │ - │ FCF │ 70 │ 11.957│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │259 │Ghimbav │Gavriliu Lucian │298/1/8 │ - │ FCF │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │260 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/7 │ 102369 │ 102369 │ 72 │ 12.299│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │261 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/7 │ 102371 │ 102371 │ 107 │ 18.278│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │262 │Ghimbav │Gavriliu Lucian │298/1/6 │ - │ FCF │ 76 │ 12.982│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │263 │Ghimbav │Gavriliu Lucian │298/1/6 │ - │ FCF │ 108 │ 18.449│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │264 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/5 │ 102110 │ 102110 │ 81 │ 13.836│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │265 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/5 │ 102112 │ 102112 │ 111 │ 18.961│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │266 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/4 │ 101861 │ 101861 │ 7.611 │ 1.300.111│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │267 │Ghimbav │Municipiul Braşov │298/1/3 │ 101865 │ 101865 │ 129 │ 22.036│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │268 │Braşov │Constantin Marilena, │A 904/1/2/1 │ 118975 │ 118975 │ 1.825 │ 262.303│
 │ │ │Constantin Marius │intravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Florin, Constantin │ │ │ │ │ │
 │ │ │Razvan │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │269 │Braşov │Voicu Vulcanean │A 904/1/3 │ 2924 │ 118260 │ 2.495 │ 358.600│
 │ │ │Aurica │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │270 │Braşov │Truta Marian, │A 904/1/4 │ 2925/1 │ 38567 │ 947 │ 150.483│
 │ │ │Truta Rodica │intravilan │ │ │ 100 │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │271 │Braşov │Puiu Ghe. Elena │A 904/2/22 │ T 41511 │ │ 1.209 │ 89.366│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │272 │Braşov │Gaitanaru Maria, │A 904/2/23 │ 118884 │ 118884 │ 1.059 │ 78.278│
 │ │ │Sipos Elisabeta, │intravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Fuzi Ianos │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │273 │Braşov │Toth Coloman │A 904/2/25 │ 119771 │ - │ 1.442 │ 106.588│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │274 │Braşov │Grosos Mihaela, │intravilan │(11162/1/4, │ - │ 123 │ 15.153│
 │ │ │Grosos Raul-Emanuel │ │11163,11164)/ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────┤13*1/2/1/1/3 ├───────────┤ │ │
 │ │ │ │intravilan │ Nr.cad.4807 │ - │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │275 │Braşov │Olteanu Maria │intravilan │(11162/1/4, │ - │ 77 │ 9.486│
 │ │ │ │ │11163,11164)/ │ │ │ │
 │ │ │ │ │13*1/2/1/1/11 │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │276 │Braşov │Olteanu Maria │intravilan │(11162/1/4, │ - │ 408 │ 50.264│
 │ │ │ │ │11163,11164)/ │ │ │ │
 │ │ │ │ │13*1/2/1/1/1 │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │277 │Braşov │Olteanu Ioan-Razvan │intravilan │cad.7480 │ - │ 198 │ 24.393│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │278 │Braşov │Olteanu Ioan-Razvan │intravilan │cad.7479 │ - │ 53 │ 6.529│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │279 │Braşov │Olteanu Maria │intravilan │cad.3571 │ - │ 126 │ 15.523│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │280 │Braşov │Sorin Olteanu │intravilan │cad.3563 │ - │ 761 │ 93.751│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │281 │Braşov │Cathi George-Vicentiu│intravilan │cad.109077 │ - │ 299 │ 36.835│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │282 │Braşov │Cathi George-Vicentiu│intravilan │cad.109066 │ - │ 635 │ 78.229│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │283 │Braşov │Duca Paraschivu │A. 1016/4/4 │cad.118768 │ - │ 1.083 │ 133.420│
 │ │ │Florica │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │284 │Braşov │Poparad Rodica, │A.1016/4/5 │ - │ - │ 506 │ 62.337│
 │ │ │Duca Paraschivu │intravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Florica, Strat Elena,│ │ │ │ │ │
 │ │ │Francu Ana, Paraschiv│ │ │ │ │ │
 │ │ │Gabriel, Ticusan │ │ │ │ │ │
 │ │ │Corina Ioana, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Nicolae, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiv Ileana, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Tamaş Geraldina, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Ildico, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cojocaru Daniela, │ │ │ │ │ │
 │ │ │prin curator │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cojocariu Dan, Bojte │ │ │ │ │ │
 │ │ │Maria Ecaterina, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Bojte Mircea, Bojte │ │ │ │ │ │
 │ │ │Sorin Mircea │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │285 │Braşov │Vorovencii Iosif, │A 1016/4/6 │nr. cad. 119141 │ - │ 767 │ 113.339│
 │ │ │Schiopu Liviu, │intravilan │ │ │ 153 │ │
 │ │ │S. Gabriela, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cuciureanu Viorica │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cuciureanu Titi, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Buse Deluta, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Buse Marin Ioan │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │286 │Braşov │Dobrescu Liana-Maria │A 1016/4/7 │nr. cad.118890 │ - │ 2.388 │ 294.190│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │287 │Braşov │Duca Paraschivu │intravilan │cad.9093 │ - │ 215 │ 26.487│
 │ │ │Florica │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │288 │Braşov │Duca Paraschivu │intravilan │cad. 10443 │ - │ 191 │ 23.530│
 │ │ │Florica │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │289 │Braşov │Olteanu Sorin │intravilan │top. 11153/3/a/ │ - │ 425 │ 52.358│
 │ │ │ │ │2/1 │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │290 │Braşov │Balan Efrosina │1443/1/1/19 │ - │ - │ 6 │ 767│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │291 │Braşov │Tomos Irina, │1443/1/1/20 │ - │ - │ 74 │ 9.462│
 │ │ │Tomos Mihai │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │292 │Braşov │Pall Ioan, Pall │1443/1/1/21 │ - │ - │ 85 │ 10.868│
 │ │ │Mihai, Pall Andrei, │intravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Pall Alexandru, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Nagy Ana │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │293 │Braşov │Moise Vasile │1443/1/1/22 │ - │ - │ 89 │ 11.380│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │294 │Braşov │Maroti Mihai │1443/1/1/23 │ - │ - │ 149 │ 19.052│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │295 │Braşov │Dold Katalin │1443/1/1/24 │ - │ - │ 108 │ 13.809│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │296 │Braşov │Korodi Maria │1443/1/1/25 │ - │ - │ 101 │ 12.914│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │297 │Braşov │Istok Irma, │1443/1/1/26 │ - │ - │ 165 │ 21.097│
 │ │ │Istok Iudita │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │298 │Braşov │Gyerko Tiberiu, │1443/1/1/27 │ - │ - │ 123 │ 15.727│
 │ │ │Gyerko Ana │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │299 │Braşov │Magdo Ioan, │1443/1/1/28 │ - │ - │ 76 │ 9.718│
 │ │ │Ghergher Vilma │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │300 │Braşov │Clinciu Ioan │1443/1/1/29 │ - │ - │ 31 │ 3.964│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │301 │Braşov │Godri Janos, │1443/1/1/30 │ - │ - │ 28 │ 3.580│
 │ │ │Zaharia Constantin │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │302 │Braşov │Sarbu Ioan, │1443/1/1/31 │ - │ - │ 13 │ 1.662│
 │ │ │Ionescu Maria │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │303 │Braşov │Antal Biro Andrei │1443/1/1/32 │ - │ - │ 11 │ 1.406│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │304 │Braşov │Simion Gheorghe │1443/1/1/33 │ - │ - │ 16 │ 2.046│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │305 │Braşov │Heghi Margit, │1443/1/1/34 │ - │ - │ 2 │ 256│
 │ │ │Vajda Vilmos, │intravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Vajda Andrei │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │306 │Braşov │Candidatu Valentin şi│F1424/11 │8179/8/1/1/1/1 │ 36554 │ 788 │ 100.756│
 │ │ │soţia Candidatu │intravilan │id cad.1883 │ │ │ │
 │ │ │Georgeta │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │307 │Braşov │Candidatu Valentin şi│F1424/11 │8179/8/1/1/1/3 │ 36554 │ 838 │ 107.149│
 │ │ │soţia Candidatu │intravilan │id cad.1885 │ │ │ │
 │ │ │Georgeta │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │308 │Braşov │Candidatu Valentin şi│intravilan │8179/8/1/2/1 │ 47981 │ 765 │ 97.815│
 │ │ │soţia Candidatu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Georgeta │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │309 │Braşov │Candidatu Valentin şi│intravilan │8179/8/1/2/3 │ 47982 │ 866 │ 110.729│
 │ │ │soţia Candidatu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Georgeta │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │310 │Braşov │Sârbu P. Corneliu │intravilan │8179/8/1/1/3/3 │ 1548 │ 366 │ 42.962│
 │ │ │ │ │(A+33) │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │311 │Braşov │Sârbu P. Corneliu │intravilan │8179/8/1/1/3/1 │ 1548 │ 245 │ 31.326│
 │ │ │ │ │(A+31) │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │312 │Sãcele │Ghioca A. │F 288/17 │top 2268/3 │ 105231 │ 367 │ 6.257│
 │ │ │Anişoara-Iuliana │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │313 │Sãcele │Todor I. Viorel │F 288/16 │top 2268/4 │ 105255 │ 3.246 │ 318.200│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │314 │Sãcele │Vajda Ioan, Vajda │A 283/1/67 │ - │ - │ 234 │ 3.989│
 │ │ │Ştefan │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │315 │Sãcele │Szekely I. Ioan, │A 283/1/68 │ - │ - │ 367 │ 6.257│
 │ │ │Szekely Ana │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │316 │Sãcele │Jakab Anna, │A 283/1/69 │ - │ - │ 2.389 │ 40.729│
 │ │ │Szekely Maria │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │317 │Sãcele │Vlej Liviu-Sebastian │A 283/1/70 │ 3491 │ 103446 │ 2.456 │ 41.871│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │318 │Sãcele │Vajda Ioan, │A 283/1/71 │ - │ - │ 509 │ 8.678│
 │ │ │Vajda Ştefan │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │319 │Sãcele │Kopecske M. Andrei │A 283/1/72 │ - │ - │ 3.004 │ 51.213│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │320 │Sãcele │Partin A. Ştefan │A 283/1/73 │ - │ - │ 949 │ 16.179│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │321 │Sãcele │Partin A. Ştefan │A 283/1/74 │ - │ - │ 1.166 │ 19.878│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │322 │Sãcele │Szasz Bacso N. Mihail│A 283/1/75 │ - │ - │ 999 │ 17.031│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │323 │Sãcele │Buna Mihail │A 283/1/76 │ 3493 │ 100834 │ 1.185 │ 20.202│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │324 │Sãcele │Calin Claudiu Florian│A 283/1/77 │ 104127 │ 104127 │ 1.213 │ 20.680│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │325 │Sãcele │Balint Ida, │A 283/1/78 │ - │ - │ 739 │ 12.599│
 │ │ │Erenyi Sara │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │326 │Sãcele │Marothi A. Ana │A 283/1/79 │ - │ - │ 1.705 │ 29.068│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │327 │Sãcele │Zoldi Elvira │A 283/1/80 │ - │ - │ 1.224 │ 20.867│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │328 │Sãcele │Zold S. Ştefan │A 283/1/81 │ - │ - │ 1.612 │ 27.482│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │329 │Sãcele │Mezei A. Ioan, │A 283/1/82 │ - │ - │ 281 │ 4.791│
 │ │ │Mezei Ana │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │330 │Sãcele │Balint Izabella 1/2, │268/65 │ 103777 │ 103777 │ 324 │ 5.524│
 │ │ │Balint Eniko 1/2 │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │cetãţean român şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │maghiar │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │331 │Sãcele │Farkas Alexandru, │268/64 │ │ │ 188 │ 3.205│
 │ │ │Farcas Andrei, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Katana Iuliu │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │332 │Sãcele │Giras Iolanda │268/63 │ 105428 │ 105428 │ 312 │ 5.319│
 │ │ │soţie 2/8, Molnar │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Eniko fiicã 3/8, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Giras Lehel nepot de │ │ │ │ │ │
 │ │ │fiu predecedat, │ │ │ │ │ │
 │ │ │minor 3/8 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │333 │Sãcele │Koradi Elena │268/62 │ - │ - │ 161 │ 2.745│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │334 │Sãcele │Giras Iolanda │268/61 │ 105424 │ 105424 │ 371 │ 6.325│
 │ │ │soţie 2/8, Molnar │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Eniko fiicã 3/8, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Giras Lehel nepot │ │ │ │ │ │
 │ │ │de fiu predecedat, │ │ │ │ │ │
 │ │ │minor 3/8 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │335 │Sãcele │Godrich I. Iulius │268/60 │ 103307 │ 103307 │ 659 │ 11.235│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │336 │Sãcele │Hegyi Margit, Vajda │268/59 │ - │ - │ 357 │ 6.086│
 │ │ │Andrei │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │337 │Sãcele │Stoica Filota │268/58 │ - │ - │ 308 │ 5.251│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │338 │Sãcele │Zombati Lenke │268/57 │ - │ - │ 420 │ 7.160│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │339 │Sãcele │Benedek Ioan │268/56 │ - │ - │ 546 │ 9.308│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │340 │Sãcele │Balint Gavrila │268/55 │ 103344 │ 103344 │ 674 │ 11.491│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │341 │Sãcele │Stoica-Boros │268/54 │ 103774 │ 103774 │ 282 │ 4.808│
 │ │ │Vasile Stefan 1/2 │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Bajko Emilia- Ana 1/2│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │342 │Sãcele │Kapitany Andrei │268/53 │ - │ - │ 126 │ 2.148│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │343 │Sãcele │Stoica Vasile │268/52 │ 103787 │ 103787 │ 220 │ 3.751│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │344 │Sãcele │Bulea Voica │268/51 │ 103278 │ 103278 │ 264 │ 4.501│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │345 │Sãcele │Papp Dezideriu │268/50 │ 105227 │ 105227 │ 1.169 │ 19.930│
 │ │ │fiu 1/2, │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Lutsch Paraschiva │ │ │ │ │ │
 │ │ │fiica 1/2 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │346 │Sãcele │Papp Dezideriu │268/49 │ 105170 │ 105170 │ 493 │ 8.405│
 │ │ │fiu 1/2, Lutsch │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Paraschiva fiica 1/2 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │347 │Sãcele │Kovacs Andrei │268/48 │ - │ - │ 233 │ 3.972│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │348 │Sãcele │Rakoczi Vilma │268/47 │ - │ - │ 571 │ 9.735│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │349 │Sãcele │Denes Anna │268/46 │ - │ - │ 95 │ 1.620│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │350 │Sãcele │Denes Anna │268/45 │ - │ - │ 1.061 │ 18.088│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │351 │Sãcele │Simon Ida, │268/44 │ - │ - │ 220 │ 3.751│
 │ │ │Cocosi Ianos │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │352 │Sãcele │Gyorgy Adalbert │268/43 │ - │ - │ 313 │ 5.336│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │353 │Sãcele │Tomos Elena, │268/42 │ - │ - │ 262 │ 4.467│
 │ │ │Godri Sara │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │354 │Sãcele │Miklos Lenke │268/41 │ 104979 │ 104979 │ 310 │ 5.285│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │355 │Sãcele │Miklos Ioan │268/40 │ - │ - │ 310 │ 5.285│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │356 │Sãcele │Barbu Gheorghe, │268/39 │ - │ - │ 155 │ 2.643│
 │ │ │Barbu Maria │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │357 │Sãcele │Antal-Peter Ecaterina│268/38 │ - │ - │ 236 │ 4.023│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │358 │Sãcele │Antal-Peter Istvan │268/37 │ - │ - │ 372 │ 6.342│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │359 │Sãcele │Antal-Peter Ioan │268/36 │ - │ - │ 551 │ 9.394│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │360 │Sãcele │Antal Peter Ianos │268/35 │ - │ - │ 647 │ 11.030│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │361 │Sãcele │Farcaş Ana │268/34 │ - │ - │ 411 │ 7.007│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │362 │Sãcele │Buna Magdolna │268/33 │ 104057 │ 104057 │ 2.677 │ 45.639│
 │ │ │nepoatã de fiu 1/12, │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Szen Klara nepoatã │ │ │ │ │ │
 │ │ │de fiu 1/12, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ionas Tibor nepot │ │ │ │ │ │
 │ │ │de fiu 1/12, Vasile │ │ │ │ │ │
 │ │ │Paraschiva 6/12, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Tamaş Dobre Ştefan │ │ │ │ │ │
 │ │ │fiu 3/12 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │363 │Sãcele │Tomos Ioan, │268/32 │ - │ - │ 260 │ 4.433│
 │ │ │Kiss Budai Vilma, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Peter Ecaterina │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │364 │Sãcele │Kiss Bela │268/31 │ - │ - │ 1.945 │ 33.159│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │365 │Sãcele │Nagy Anna │268/30 │ - │ - │ 722 │ 12.309│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │366 │Sãcele │Nagy Anna │268/29 │ - │ - │ 329 │ 5.609│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │367 │Sãcele │Ionas Erszebet │268/26, │ 103318 │ 103318 │ 839 │ 14.304│
 │ │ │identic cu Ionas │268/27, │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Elisabeta │268/28 │ │ │ │ │
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │368 │Sãcele │Ionas Ştefan │268/25/1 │ 2105/2/2 │ - │ 157 │ 2.677│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │369 │Sãcele │Papp Ştefan │268/24 │ - │ - │ 1.167 │ 19.895│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │370 │Sãcele │Balint Tunde-Sara │268/23 │ 103224 │ 103224 │ 277 │ 4.722│
 │ │ │ns. Gem 1/2 │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Sipos Eniko-Maria │ │ │ │ │ │
 │ │ │ns. Gem 1/2 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │371 │Sãcele │Kovacs Laszlo, │268/22 │ - │ - │ 134 │ 2.284│
 │ │ │Bela şi Izabella │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │372 │Sãcele │S.C. ANUTTARA │268/21 │ - │ - │ 123 │ 2.097│
 │ │ │SOFTWARE - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │373 │Sãcele │S.C. ANUTTARA │268/20 │ - │ - │ 1.199 │ 20.441│
 │ │ │SOFTWARE - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │374 │Sãcele │Kapitan Iuliu, │268/19 │ - │ - │ 405 │ 6.905│
 │ │ │Kapitan Andrei │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │375 │Sãcele │Kapitan Elena │268/18 │ - │ - │ 683 │ 11.644│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │376 │Sãcele │Papp Ioan │268/17 │ - │ - │ 234 │ 3.989│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │377 │Sãcele │Ionescu Ecaterina, │268/16 │ - │ - │ 246 │ 4.194│
 │ │ │Balazs Iuliana │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │378 │Sãcele │Benedek S. Elena │268/15 │ 103622 │ 103622 │ 828 │ 14.116│
 │ │ │soţie 1/4, Biro │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Ildiko ns. Benedek │ │ │ │ │ │
 │ │ │fiica 1/4, Benedek A.│ │ │ │ │ │
 │ │ │Elena fiica 1/4, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Benedek A. Alexandru │ │ │ │ │ │
 │ │ │fiu 1/4 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │379 │Sãcele │Benedek Alexandru, │268/14 │ - │ - │ 134 │ 2.284│
 │ │ │Benedek Stefan, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Benedek Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │380 │Sãcele │Benedek S. Elena │268/13 │ 103564 │ 103564 │ 141 │ 2.404│
 │ │ │soţie 1/4, Biro │ │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Ildiko ns. Benedek │ │ │ │ │ │
 │ │ │fiica 1/4, Benedek A.│ │ │ │ │ │
 │ │ │Elena fiica 1/4, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Benedek A. Alexandru │ │ │ │ │ │
 │ │ │fiu 1/4 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │381 │Sãcele │Tomos Anna, Godri │268/12 │ - │ - │ 237 │ 4.040│
 │ │ │Sara, Godri Andrei │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │382 │Sãcele │Lorincz-Konya Ioan │268/11 │ - │ - │ 386 │ 6.581│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │383 │Sãcele │Obeala Emil, │268/10 │ 103052 │ 103052 │ 820 │ 13.980│
 │ │ │Obeala Elena │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │384 │Sãcele │Denes Anna │268/9 │ - │ - │ 1.089 │ 18.566│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │385 │Sãcele │Cioban Magdalena- │268/8 │ 103437 │ 103437 │ 546 │ 9.308│
 │ │ │Ghina 1/2, Rosu │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Maria-Victoria 1/2 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │386 │Sãcele │Menn Elena │268/7 │ - │ - │ 466 │ 7.945│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │387 │Sãcele │Gabor Arpad │268/6 │ - │ - │ 312 │ 5.319│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │388 │Sãcele │Gabor Stefan, │268/5 │ - │ - │ 316 │ 5.387│
 │ │ │Gabor Ferencz, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Gabor Arpad, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Iakab Anna │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │389 │Sãcele │Munteanu Ioan, │268/4 │ - │ - │ 128 │ 2.182│
 │ │ │Ghiza Eleonora │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │390 │Sãcele │Ivanov Elena, │268/3 │ - │ - │ 408 │ 6.956│
 │ │ │Groza Stefan │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │391 │Sãcele │Tosa Mirela-Adriana │268/2 │ top 2124/1/2 │ 8154 │ 478 │ 14.261│
 │ │ │ │extravilan, │ rt 84926/2009 │ Sãcele │ │ │
 │ │ │ │adiacent │ │ │ │ │
 │ │ │ │DJ 103A │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │392 │Sãcele │Rusza Mihaly │268/1 │ - │ - │ 2.531 │ 75.512│
 │ │ │ │extravilan, │ │ │ │ │
 │ │ │ │adiacent │ │ │ │ │
 │ │ │ │DJ 103A │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │393 │Sãcele │Magdo Ianos │40/5/21 │ 3258 │ 105801 │ 1.849 │ 55.164│
 │ │ │cas. cu Magdo Mariana│extravilan, │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │ │adiacent │ │ │ │ │
 │ │ │ │DJ 103A │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │394 │Sãcele │Magdo Ianos │40/5/20 │ cad 2338 │ 103025 │ 1.339 │ 39.949│
 │ │ │cas. cu Magdo Mariana│extravilan, │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │ │adiacent │ │ │ │ │
 │ │ │ │DJ 103A │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │395 │Sãcele │Magdo Ianos │40/5/19 │ cad 3219/4 │ 1737 │ 1.724 │ 29.391│
 │ │ │cas. cu Magdo Mariana│extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │396 │Sãcele │Jinga N. Nicolae │40/5/18 │ - │ - │ 104 │ 1.773│
 │ │ │TP 2564 │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │397 │Sãcele │Toth Ecaterina │40/5/35 │ - │ - │ 133 │ 2.267│
 │ │ │TP 2015 │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │398 │Sãcele │Tamas E. Sara │40/5/34 │ - │ - │ 733 │ 12.496│
 │ │ │TP 1659 │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │399 │Sãcele │Szekely N. Berta │40/5/33 │ - │ - │ 2.078 │ 35.427│
 │ │ │TP 2048 │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │400 │Sãcele │Szekely N. Berta │40/5/32 │ - │ - │ 236 │ 4.023│
 │ │ │TP 2041 │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │401 │Sãcele │Urezu B. Gheorghe │40/5/31 │ - │ - │ 353 │ 6.018│
 │ │ │TP 399 │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │402 │Sãcele │Sipos Paraschiva │40/5/29 │ - │ - │ 2.333 │ 39.774│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │403 │Sãcele │Dragoi Claudiu cas. │40/5/28 │ cad 2352/2 │ 1119 │ 1.539 │ 26.237│
 │ │ │cu Dragoi │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Emilia-Gabriela │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │404 │Sãcele │Saszet Otto cas. cu │extravilan │ cad 2352/1 │ 105446 │ 744 │ 12.684│
 │ │ │Saszet Eva 1/2, │ │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Turiac Vasile │ │ │ │ │ │
 │ │ │Isvoranu cas. cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Turiac Cornelia 1/2 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │405 │Sãcele │Sipos Sara │40/5/27 │ - │ - │ 1.467 │ 25.010│
 │ │ │TP 1214 │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │406 │Sãcele │Rab Ilidiko, Rab │40/5/26 │ cad 2457 │ doc │ 1.634 │ 27.857│
 │ │ │Janos, Rab Elena, │extravilan │ │ 96223/07 │ │ │
 │ │ │Rab Stefan │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │407 │Sãcele │Cazacu Remus-Bogdan, │40/5/25 │ cad 2301 │ 848 │ 619 │ 10.553│
 │ │ │Cazacu Anca 50%, │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Ioana Stefan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Camelia 16,5%, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cristian-Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu Alexandra │ │ │ │ │ │
 │ │ │16,5%, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei Dorel-Liviu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Adriana-Emilia 17% │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │408 │Sãcele │Pari Istvan şi │40/5/38 │ - │ - │ 6 │ 102│
 │ │ │Rozalia Catalin │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │409 │Sãcele │Eftimie Ioan cas. cu │40/5/39 │ - │ - │ 14 │ 239│
 │ │ │Eftimie │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Rodica-Doina 1/2 │ │ │ │ │ │
 │ │ │Rosculet Claudiu │ │ │ │ │ │
 │ │ │cas. cu Rosculet │ │ │ │ │ │
 │ │ │Emilia-Mirela 1/2 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │410 │Sãcele │Horvath Aniko 1/2, │46/2/30 │ cad 3146 │ 103028 │ 26 │ 443│
 │ │ │Horvath Andreea 1/2 │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │411 │Sãcele │Veres Stefan, Cseke │46/2/31 │ cad 3222 │ 103008 │ 84 │ 1.432│
 │ │ │Ana, Bedo Pirosca │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │412 │Sãcele │Veres A. Olga 1/2, │46/2/32 │ cad 149 │ 103024 │ 138 │ 2.353│
 │ │ │Veres Stefan fiu 1/2 │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │413 │Sãcele │Zoldi Elvira │46/2/33 │ cad 3223/2 │ 1768 │ 973 │ 16.588│
 │ │ │ │extravilan │ 29094/2009 │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │414 │Sãcele │Cazacu Remus-Bogdan, │46/2/34 │ cad 2880 │ 1450 │ 1.568 │ 26.732│
 │ │ │Cazacu Anca 50%, │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Ioana Stefan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Camelia 16,5%, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cristian-Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Alexandra 16,5%, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei Dorel-Liviu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Adriana-Emilia17% │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │415 │Sãcele │Cazacu Remus-Bogdan, │46/2/35 │ cad 2895 │ 1464 │ 744 │ 12.684│
 │ │ │Cazacu Anca 3/6, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Stefan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Camelia 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cristian-Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu Alexandra 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei Dorel-Liviu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Adriana-Emilia 1/6 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │416 │Sãcele │Cazacu Remus-Bogdan, │46/2/36 │ cad 2869 │ 1443 │ 741 │ 12.633│
 │ │ │Cazacu Anca 3/6, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Stefan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Camelia 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cristian-Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu Alexandra 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei Dorel-Liviu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Adriana-Emilia 1/6 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │417 │Sãcele │Cazacu Remus-Bogdan, │46/2/37 │ cad 2889 │ 1471 │ 621 │ 10.587│
 │ │ │Cazacu Anca 3/6, │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Ioana Stefan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Camelia 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cristian-Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu Alexandra 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei Dorel-Liviu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Adriana-Emilia 1/6 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │418 │Sãcele │Cazacu Remus-Bogdan, │46/2/38 │ cad 2870 │ 1446 │ 394 │ 6.717│
 │ │ │Cazacu Anca 3/6, │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Ioana Stefan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Camelia 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cristian-Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu Alexandra 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei Dorel-Liviu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Adriana-Emilia 1/6 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │419 │Sãcele │Szen Ana, │46/2/39 │ - │ - │ 1.086 │ 18.515│
 │ │ │Szasz Ecaterina │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │420 │Sãcele │Ileana N. Elena │46/2/40 │ - │ - │ 780 │ 13.298│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │421 │Sãcele │Rusu Vasile-Sorin │46/2/41 │ 105488 │ 105488 │ 887 │ 15.122│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │422 │Sãcele │Rusu │46/2/42 │ 105492 │ 105492 │ 906 │ 15.446│
 │ │ │Vasile-Sorin 1/2, │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Cerneschi Amania 1/2 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │423 │Sãcele │Balogh Mihai │46/2/43 │ - │ - │ 630 │ 10.740│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │424 │Sãcele │Cazacu Remus-Bogdan, │46/2/44 │ cad 2888 │ 1488 │ 953 │ 16.247│
 │ │ │Cazacu Anca 3/6, │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Ioana Stefan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioana Camelia 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cristian-Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Neamu Alexandra 1/6, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei Dorel-Liviu, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Mezei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Adriana-Emilia 1/6 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │425 │Sãcele │Soos Andrea (Andrei) │46/2/45 │ - │ - │ 725 │ 12.360│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │426 │Sãcele │Fulop N. Ana si │46/2/46 │ 100938 │ 100938 │ 771 │ 13.144│
 │ │ │Miklos │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │427 │Sãcele │Beke M. Ana, │46/2/47 │ cad 3622 │ 2053 │ 978 │ 16.673│
 │ │ │Gyulai Nagy K. Stefan│extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │428 │Sãcele │Simon Arpad 1/2, │46/2/48/1 │ cad 3270/1 │ 2074 │ 2 │ 34│
 │ │ │Simon Maria 1/2 │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │429 │Sãcele │Simon Bela │46/2/48/2 │ cad 3270/2 │ 2075 │ 50 │ 852│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │430 │Sãcele │Gyor Irina │46/2/48/3 │ cad 3270/3 │ 2076 │ 392 │ 6.683│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │431 │Sãcele │Nagy Simon Viorica │46/2/48/4 │ cad 3270/4 │ 1842 │ 500 │ 8.524│
 │ │ │ns. Simon fiica 2/8 │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Gyor Irina ns. Simon │ │ │ │ │ │
 │ │ │fiica 2/8, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Simon Bela fiu 2/8, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Simon Maria nepoata │ │ │ │ │ │
 │ │ │de fiu predecedat │ │ │ │ │ │
 │ │ │1/8, Simon Arpad │ │ │ │ │ │
 │ │ │nepot de fiu │ │ │ │ │ │
 │ │ │predecedat 1/8 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │432 │Sãcele │Mirica Elena │46/2/49 │ 102213 │ 102213 │ 582 │ 9.922│
 │ │ │legatarã universalã │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │433 │Sãcele │Godri A. Ghe. │46/2/50 │ - │ - │ 583 │ 9.939│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │434 │Sãcele │Papp Ioan │46/2/51 │ - │ - │ 985 │ 16.793│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │435 │Sãcele │Bencze Ileana │46/2/52 │ - │ - │ 1.102 │ 18.787│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │436 │Sãcele │Rauchman Ana │46/2/53 │ - │ - │ 557 │ 9.496│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │437 │Sãcele │Gyurca Ecaterina │46/2/54 │ - │ - │ 1.216 │ 20.731│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │438 │Sãcele │Balogh Mihaly │46/2/55 │ - │ - │ 608 │ 10.365│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │439 │Sãcele │Domokos M. Mihail │46/2/56 │ - │ - │ 614 │ 10.468│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │440 │Sãcele │Domokos I. Mihail │46/2/57 │ cad 327 │ 102576 │ 613 │ 10.451│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │441 │Sãcele │Csiki Iolanda, │46/2/58 │ - │ - │ 583 │ 9.939│
 │ │ │Bakar Attila │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │442 │Sãcele │Csavar Imre │46/2/59 │ - │ - │ 583 │ 9.939│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │443 │Sãcele │Popa Ion Sorin cas. │46/2/60 │ cad 3174 │ 104982 │ 472 │ 8.047│
 │ │ │cu Popa Alina │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Luminita 1/3 │ │ │ │ │ │
 │ │ │Asaftei Gheorghe │ │ │ │ │ │
 │ │ │cas. cu Asaftei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Carmen Viorica 1/3 │ │ │ │ │ │
 │ │ │Costin Mihai 1/3 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │444 │Sãcele │Bobes Gheorghe │46/2/61 │ cad 3224 │ 102151 │ 595 │ 10.144│
 │ │ │cas. cu Bobes Iolana │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │445 │Sãcele │Popa Ion Sorin cas. │46/2/62 │ cad 2935 │ 105330 │ 600 │ 10.229│
 │ │ │cu Popa Alina │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Luminita 1/3, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Asaftei Gheorghe │ │ │ │ │ │
 │ │ │cas. cu Asaftei │ │ │ │ │ │
 │ │ │Carmen Viorica 1/3, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Costin Mihai 1/3 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │446 │Sãcele │Popa Ion Sorin cas. │46/2/63 │ cad 2965 │ 105328 │ 606 │ 10.331│
 │ │ │cu Popa Alina │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Luminita 1/3, Asaftei│ │ │ │ │ │
 │ │ │Gheorghe cas. cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Asaftei Carmen │ │ │ │ │ │
 │ │ │Viorica 1/3, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Costin Mihai 1/3 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │447 │Sãcele │Popa Ion Sorin cas. │46/2/64 │ cad 2926 │ 105329 │ 609 │ 10.382│
 │ │ │cu Popa Alina │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 │ │ │Luminita 1/3, Asaftei│ │ │ │ │ │
 │ │ │Gheorghe cas. cu │ │ │ │ │ │
 │ │ │Asaftei Carmen │ │ │ │ │ │
 │ │ │Viorica 1/3, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Costin Mihai 1/3 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │448 │Sãcele │Miklos Ecaterina │46/2/65 │ - │ - │ 3.228 │ 55.032│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │449 │Sãcele │Kope Falnagy Mihai │46/1/1 │ - │ - │ 126 │ 2.148│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │450 │Sãcele │Kope Falnagy Mihai │46/1/1/1 │ - │ - │ 253 │ 4.313│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │451 │Sãcele │Sipos Istvan, │46/1/2 │ - │ - │ 382 │ 6.512│
 │ │ │Sipos Andrei │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │452 │Sãcele │Mezei Etelka, │46/1/4 │ - │ - │ 363 │ 6.189│
 │ │ │Peter I. Ioan │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │453 │Sãcele │Tomos Ilona │46/1/4 │ - │ - │ 668 │ 11.388│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │454 │Sãcele │Pari I. Ana │46/1/4/1 │ - │ - │ 407 │ 6.939│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │455 │Sãcele │Mezei Arpad │46/1/4/2 │ - │ - │ 309 │ 5.268│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │456 │Sãcele │Szasz Bacso A. Andrei│46/1/5 │ 103722 │ 103722 │ 423 │ 7.211│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │457 │Sãcele │Marton A. Elena, │46/1/6 │ - │ - │ 498 │ 8.490│
 │ │ │Borbely A. Andrei │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │458 │Sãcele │Simon I. Ioan │46/1/7 │ - │ - │ 213 │ 3.631│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │459 │Sãcele │Magdo I. Janos │46/1/8 │ - │ - │ 820 │ 13.980│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │460 │Sãcele │Jonas Stefan, Magdo │46/1/8/1 │ - │ - │ 408 │ 6.956│
 │ │ │Ana, Jonas Berta │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │461 │Sãcele │Benedek Ana │46/1/9 │ - │ - │ 641 │ 10.928│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │462 │Sãcele │Szekely Andrei, │46/1/10 │ - │ - │ 441 │ 7.518│
 │ │ │Szekely Stefan, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Magdo Iosif, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Benedek K. Andrei, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Benedek K. Paraschiva│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │463 │Sãcele │Gosuly M. Ion │46/1/11 │ - │ - │ 444 │ 7.569│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │464 │Sãcele │Fazakas A. Ioan, │46/1/12 │ - │ - │ 223 │ 3.802│
 │ │ │Hanzi Elena, Sandi │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Karol, Sandi Stefan │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │465 │Sãcele │Deaconescu Ion 1/4 │46/1/13 │ - │ - │ 224 │ 3.819│
 │ │ │şi Pop Daniela 3/4 │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │466 │Sãcele │Nissler I. Elena, │46/1/14 │ - │ - │ 220 │ 3.751│
 │ │ │Parche I. Paraschiva │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │467 │Sãcele │Kope Roza │46/1/15 │ - │ - │ 852 │ 14.525│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │468 │Sãcele │Szornyi Berta │46/1/16 │ - │ - │ 662 │ 11.286│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │469 │Sãcele │Benedek Bella, │46/1/17 │ - │ - │ 203 │ 3.461│
 │ │ │Nagy Ana │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │470 │Sãcele │Antal S. Berta │46/1/18 │ - │ - │ 614 │ 10.468│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │471 │Sãcele │Donga Lenka 1/2 şi │46/1/19 │ - │ - │ 668 │ 11.388│
 │ │ │Csere Alexandru │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │jr. 1/2 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │472 │Sãcele │Szekely Pajor Arpad │46/1/20 │ 103471 │ 103471 │ 782 │ 13.332│
 │ │ │fiu │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │473 │Sãcele │Szekely Pajor │46/1/20/1 │ - │ - │ 436 │ 7.433│
 │ │ │I. Ianos, Balint │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │S. Stefan, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Szekely P. Andrei │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │474 │Sãcele │Ionas Ioan │46/1/21 │ - │ - │ 690 │ 11.763│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │475 │Sãcele │Iakab Peter Ioan │46/1/22 │ - │ - │ 1.106 │ 18.856│
 │ │ │(Idem A 46/1/23) │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │476 │Sãcele │Iakab P. Ana, │46/1/23 │ - │ - │ 191 │ 3.256│
 │ │ │Kiss Gh. Elena, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Mathe Stefan │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │477 │Sãcele │Barko I. Ioan │46/1/24 │ - │ - │ 422 │ 7.194│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │478 │Sãcele │Simon S. Iuliu │46/1/25 │ - │ - │ 526 │ 8.967│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │479 │Sãcele │Simon S. Iuliu │46/1/25 │ - │ - │ 58 │ 989│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │480 │Sãcele │Raduly Gh. Gheorghe │46/1/26 │ - │ - │ 72 │ 1.227│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │481 │Sãcele │Kope M. Stefan │46/1/27 │ - │ - │ 63 │ 1.074│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │482 │Sãcele │Savescu Mihail │46/1/28 │ - │ - │ 54 │ 921│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │483 │Sãcele │Kiss Istok I. Arpad, │46/1/29 │ - │ - │ 98 │ 1.671│
 │ │ │Kiss Istok I. Stefan,│extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Bencze Etelka, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Tomos I Aurelia │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │484 │Sãcele │Lorincz Koblos A. │46/1/30 │ - │ - │ 50 │ 852│
 │ │ │Andrei, Erdely A. │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Ecaterina, Lorincz │ │ │ │ │ │
 │ │ │Koblos A. Alexandru │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │485 │Sãcele │Fazakas S. Ana │46/1/31 │ - │ - │ 53 │ 904│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │486 │Sãcele │Buda Alexandru şi │A 53/34 │ - │ - │ 32 │ 546│
 │ │ │Balint Irina │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │487 │Sãcele │Szekely S. Ana │A 53/35/1 │ 103339 │ 103339 │ 80 │ 1.364│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │488 │Sãcele │Szekely Ana │A 53/35/2 │ 103304 │ 103304 │ 799 │ 13.622│
 │ │ │ │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │489 │Sãcele │Balasz Bela, │A 53/36 │ - │ - │ 1.015 │ 17.304│
 │ │ │Stanciu Ioan │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │490 │Sãcele │Benedek Stefan │A 53/37 │ - │ - │ 1.043 │ 17.781│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │491 │Sãcele │Rethi Suto Ana │A 53/38 │ - │ - │ 1.054 │ 17.969│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │492 │Sãcele │Rethi Suto Ana, Kope │A 53/38/2 │ - │ - │ 2.072 │ 35.324│
 │ │ │Elena, Savescu Etelka│extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │493 │Sãcele │Magdo Bencze Mihai │A 53/39 │ - │ - │ 1.013 │ 17.270│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │494 │Sãcele │Szekely P. Mihail │A 53/40 │ - │ - │ 1.964 │ 33.483│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │495 │Sãcele │Bute Sana, Aros │A 53/41 │ - │ - │ 1.854 │ 31.608│
 │ │ │Irina, Giroszasz │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Elena │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │496 │Sãcele │Kapitan P. Elisabeta,│A 53/42 │ - │ - │ 3.091 │ 52.697│
 │ │ │Szekely Ioan │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │497 │Sãcele │Bencze Mihai │A 53/43 │ - │ - │ 5.364 │ 91.448│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │498 │Sãcele │Szorny Andrei şi │A 53/44 │ - │ - │ 2.568 │ 43.780│
 │ │ │Elena │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │499 │Sãcele │Schuster Irina, │A 53/45 │ - │ - │ 873 │ 14.883│
 │ │ │Szorny Stefan, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Szorny Ioan │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │500 │Sãcele │Schuster Irina, │A 53/46 │ - │ - │ 712 │ 12.138│
 │ │ │Szorny Stefan, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Szorny Ioan │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │501 │Sãcele │Forsner Vilelmina │A 53/47 │ - │ - │ 262 │ 4.467│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │502 │Sãcele │Tana Anna │A 53/48 │ - │ - │ 104 │ 1.773│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │503 │Sãcele │Soos Etelka, Tana │A 53/49 │ - │ - │ 156 │ 2.660│
 │ │ │Sara │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │504 │Sãcele │Ionas Gizella │A 53/50 │ - │ - │ 57 │ 972│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │505 │Sãcele │Ionas Alexandru, │A 53/51 │ - │ - │ 50 │ 852│
 │ │ │Ionas M. Andrei │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │506 │Sãcele │Giro Dani Ianos │A 53/52 │ - │ - │ 36 │ 614│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │507 │Sãcele │Boldisteanu Alexandru│A 70/1/1 │ 2273 │ 992 │ 400 │ 6.819│
 │ │ │Ciprian │extravilan │ │ Sãcele │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │508 │Sãcele │Balint Irina Vasile │A 70/1/2 │ - │ - │ 100 │ 1.705│
 │ │ │Luiza │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │509 │Sãcele │Benedek Etelka şi │A 70/1/3 │ - │ - │ 46 │ 784│
 │ │ │Patrulescu Paraschiva│extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │510 │Hãrman │Municipiul Sãcele - │A 895/39 │ - │ - │ 921 │ 15.702│
 │ │ │domeniu privat │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │511 │Hãrman │Veres Partin Ida │A 895/38 │ - │CM 28/ │ 1.806 │ 30.789│
 │ │ │ │extravilan │ │24.04.2009 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │512 │Hãrman │Popa Marius Cristian │A 895/37 │ - │CM 53/ │ 1.899 │ 32.375│
 │ │ │ │extravilan │ │10.04.2002 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │513 │Hãrman │Russu Berta, │A 895/36 │ - │CM 70/ │ 2.062 │ 35.154│
 │ │ │Cotovitchi Elisabeta,│extravilan │ │26.10.2010 │ │ │
 │ │ │Slamnoi Ilie │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │514 │Hãrman │Kiss S. Mihai, │A 895/35 │ - │TP 177/ │ 1.874 │ 31.949│
 │ │ │Fabich S. Aurelia, │extravilan │ │15.12.1993/│ │ │
 │ │ │Ronyek S. │ │ │CM 41/ │ │ │
 │ │ │Ana-Viorica, Kiss │ │ │6.7.2005 │ │ │
 │ │ │S. Punkosti Gavril │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │515 │Hãrman │Punkosti M. Mihaly │A 895/34 │ - │TP 169/ │ 1.808 │ 30.824│
 │ │ │ │extravilan │ │15.12.1993 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │516 │Hãrman │Nitescu Adrian │A 895/33 │ - │TP 176/ │ 1.076 │ 18.344│
 │ │ │Valentin, Bucsa Livia│extravilan │ │26.1.1994 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │517 │Hãrman │Punkosti Mihaly, │A 895/32 │ - │TP 175/ │ 1.786 │ 30.448│
 │ │ │Borath Susana │extravilan │ │15.12.1993/│ │ │
 │ │ │ │ │ │CM 151/ │ │ │
 │ │ │ │ │ │23.10.2002 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │518 │Hãrman │Parohia Unitarianã │A 895/31 │ 3216 │ 11327 │ 1.785 │ 30.431│
 │ │ │Braşov I │extravilan │ │ Hãrman │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │519 │Hãrman │Jakab A. Andrei │A 895/30 │ - │TP 168/ │ 1.799 │ 30.670│
 │ │ │ │extravilan │ │15.12.1993 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │520 │Hãrman │Czimbor S. Samuila │A 895/29 │ - │TP 167/ │ 1.814 │ 30.926│
 │ │ │ │extravilan │ │15.02.1993 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │521 │Hãrman │Cocioaba Cecilia │A 895/28 │ 3842 │ 11894 │ 1.867 │ 31.829│
 │ │ │Marta │extravilan │ │ Hãrman │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │522 │Hãrman │Csere Gh. Iren │A 895/27 │ - │TP 165/ │ 1.910 │ 32.562│
 │ │ │ │extravilan │ │15.02.1993 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │523 │Hãrman │Szasz I. Vilma │A 895/26 │ - │TP 164/ │ 1.117 │ 19.043│
 │ │ │ │extravilan │ │15.12.1993 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │524 │Hãrman │Sova Viorica │A 895/25 │ - │CM 61/ │ 1.620 │ 27.618│
 │ │ │ │extravilan │ │24.08.2010 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │525 │Hãrman │Turkosi A. Ioan │A 895/24 │ - │TP 162/ │ 1.150 │ 19.606│
 │ │ │ │extravilan │ │15.12.1993 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │526 │Hãrman │Godri Alexandru, │A 895/23 │ 103215 │ 103215 │ 553 │ 9.428│
 │ │ │Godri Petre, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Godri Pavel │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │527 │Hãrman │Kajcsa Andras, │A 895/22 │ - │CM 122/ │ 163 │ 2.779│
 │ │ │Kajcsa Janos │extravilan │ │10.08.2005 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │528 │Hãrman │Magdo Mariana │A 895/21 │ 102149 │ 102149 │ 93 │ 1.586│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │529 │Hãrman │Velican Matilda şi │A 895/1/6 │ - │ANEXA 38/7 │ 9.493 │ 161.840│
 │ │ │Duck Gheorghe │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │530 │Hãrman │Luca Eugen, │A 895/1/5 │ 103582 │ 103582 │ 327 │ 5.575│
 │ │ │Craciunescu Elena, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Ciuca Elena, Luca Ana│ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │531 │Hãrman │Bong Apafi Ioan şi │A 895/1/4 │ - │ ANEXA │ 78 │ 1.330│
 │ │ │Vranceanu Florica │extravilan │ │ 50/427 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │532 │Hãrman │S.C. Agrar Invest - │A 895/1/3/1 │ 3461/1 │ 11630 │ 42 │ 716│
 │ │ │S.R.L. │extravilan │ │ Hãrman │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │533 │Hãrman │Velican Matilda şi │A 893/1/11 │ - │ANEXA 38/7 │ 11.020 │ 187.873│
 │ │ │Duck Gheorghe │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │534 │Hãrman │Plesa Gheorghe │A 893/1/10 │ - │TP 31986/ │ 7.175 │ 122.322│
 │ │ │ │extravilan │ │28.2.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │535 │Hãrman │Parohia Evanghelicã │A 893/1/6 │ 3480 │ 11598 │ 7.745 │ 132.040│
 │ │ │Hãrman │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │536 │Hãrman │Cristolovean I.Susana│A 779/26/3 │ - │TP 33229/ │ 26 │ 443│
 │ │ │ │extravilan │ │8.5.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │537 │Hãrman │Benea S. Maria, │A 779/26/2 │ 2266 │ 10681 │ 20 │ 341│
 │ │ │Plesa S. Eugenia │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │538 │Hãrman │Tica I. Ioan │A 779/26/1 │ - │TP 33228/ │ 136 │ 2.319│
 │ │ │ │extravilan │ │8.5.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │539 │Hãrman │Batranu Niculina, │A 779/27 │ - │TP 31967/ │ 487 │ 8.303│
 │ │ │Baditoi Carolina, │extravilan │ │28.2.2003 │ │ │
 │ │ │Dragan Maria, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Velican Andrei, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Velican Mircea │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │540 │Hãrman │Masariu Elena, │A 779/28 │ - │TP 31966/ │ 571 │ 9.735│
 │ │ │Alexa Anca, Bularca │extravilan │ │28.2.2003 │ │ │
 │ │ │Marilena │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │541 │Hãrman │Toderica Maria │A 779/29 │ - │TP 31965/ │ 893 │ 15.224│
 │ │ │ │extravilan │ │28.2.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │542 │Hãrman │Popa Ioan Sorin, │A 779/30 │ 2372 │ 103045 │ 1.711 │ 29.170│
 │ │ │Popa Luminita, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Asaftei Gheorghe, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Asaftei Carmen │ │ │ │ │ │
 │ │ │Viorica, Burducea │ │ │ │ │ │
 │ │ │Andrei, Burducea │ │ │ │ │ │
 │ │ │Elena Mariana │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │543 │Hãrman │Birk Ervin │A 779/31 │ - │TP 31963/ │ 1.856 │ 31.642│
 │ │ │ │extravilan │ │28.2.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │544 │Hãrman │Duck Claudia, │A 779/32 │ - │TP 31962/ │ 5.041 │ 85.941│
 │ │ │Hedwig Anna │extravilan │ │5.9.2007 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │545 │Hãrman │Duck Matilda │A 779/33 │ - │TP 31961/ │ 4.089 │ 69.711│
 │ │ │ │extravilan │ │28.2.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │546 │Hãrman │Farsch Hanelure │A 779/34 │ 1287 + │ 101075 │ 6.821 │ 116.287│
 │ │ │Martha │extravilan │ (1297/1/104) │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │547 │Hãrman │Gutt M. Mihai │A 779/35 │ 3355 │ 11469 │ 647 │ 11.030│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │548 │Hãrman │Iancu Bogdan Cristian│A 779/36 │ - │TP 31958/ │ 2.879 │ 49.082│
 │ │ │ │extravilan │ │2003 + │ │ │
 │ │ │ │ │ │CM 35/2009│ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │549 │Hãrman │Kaufmes Hans │A 779/37 │ - │TP 31957/ │ 2.145 │ 36.569│
 │ │ │ │extravilan │ │28.2.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │550 │Hãrman │Kaufmes Anna │A 779/38 │ - │TP 31956/ │ 98 │ 1.671│
 │ │ │ │extravilan │ │28.2.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │551 │Hãrman │Burcai Gh. Gheorghe, │A 776/17 │ - │TP 31043/ │ 81 │ 1.381│
 │ │ │Fota Eugenia Camelia,│extravilan │ │16.12.2002 │ │ │
 │ │ │Popescu Gh. Lucia │ │ │ │ │ │
 │ │ │Georgeta, Buleandra │ │ │ │ │ │
 │ │ │Gh. Livia, Toma I. │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ioan │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │552 │Hãrman │Perietianu Cristina │A 776/18 │ 474 (1326/1/2) │ 7340/N │ 69 │ 1.176│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │553 │Hãrman │Ravar Teodor, Ravar │A 776/19/1 │ 1326/1/1/1 │ 9820 │ 326 │ 5.558│
 │ │ │Lucian, Ravar Ovidiu │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │554 │Hãrman │Ravar Vasile, Ravar │A 776/19/2 │ 1326/1/1/2 │ 821 │ 258 │ 4.398│
 │ │ │Eugen, Ravar Victoria│extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │555 │Hãrman │Ravar Vasile, Ravar │A 776/19/3 │ 1326/1/1/3 │ 9822 │ 364 │ 6.206│
 │ │ │Eugen, Ravar Victoria│extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │556 │Hãrman │Benea S. Maria, Plesa│A 776/19/4 │ 2526 │ 10858 │ 111 │ 1.892│
 │ │ │S. Eugenia │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │557 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/5 │ - │ CVC 2054/ │ 1.685 │ 28.727│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ 7.8.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │558 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/6 │ 2384 │ 10783 │ 386 │ 6.581│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │559 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/7 │ 2287 │ 10721 │ 994 │ 16.946│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │560 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/8 │ 2288 │ 10684 │ 787 │ 13.417│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │561 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/9 │ 1676 │ 10177 │ 1.439 │ 24.533│
 │ │ │Viorica │extravilan │ (1297/1/13) │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │562 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/10 │ 1669 │ 10159 │ 881 │ 15.020│
 │ │ │Viorica │extravilan │ (1297/1/14) │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │563 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/11 │ 2296 │ 10714 │ 1.088 │ 18.549│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │564 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/12 │ 2386 │ 10754 │ 1.101 │ 18.770│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │565 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/13 │ 2289 │ 10722 │ 702 │ 11.968│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │566 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/14 │ 2383 │ 10734 │ 883 │ 15.054│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │567 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/15 │ 2196 │ 10587 │ 1.122 │ 19.128│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │568 │Hãrman │Nan Gh. Eugeniu, │A 776/19/16 │ - │TP 34466/ │ 609 │ 10.382│
 │ │ │Nan Gh. Gheorghe, │extravilan │ │8.1.2004 │ │ │
 │ │ │Popescu P. Ioan │ │ │ │ │ │
 │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │569 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/17 │ 2297 │ Cf 10703 │ 868 │ 14.798│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │570 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/18 │ 2286 │ 10712 │ 1.147 │ 19.555│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │571 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/19 │ 2387 │ 10746 │ 1.139 │ 19.418│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │572 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/20 │ 2295 │ 10713 │ 1.153 │ 19.657│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │573 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/21 │ 2290 │ 10687 │ 792 │ 13.502│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │574 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/22 │ - │ CVC 390/ │ 1.298 │ 22.129│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ 6.2.2004 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │575 │Hãrman │Benea Ioan, Benea │A 776/19/23 │ 2303 │10743 │ 1.102 │ 18.787│
 │ │ │Viorica │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │576 │Hãrman │Nan M. Maria │A 776/19/24 │ - │TP 35121/ │ 1.092 │ 18.617│
 │ │ │ │extravilan │ │11.11.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │577 │Hãrman │Hritcan Stelian, │A 776/19/25 │ - │TP 44203/ │ 1.084 │ 18.480│
 │ │ │Hritcan Valeria, │extravilan │ │14.3.2008 │ │ │
 │ │ │Mitu Elena │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │578 │Hãrman │Cristolovean Elena │A 776/19/26 │ - │ TP 35124 │ 349 │ 5.950│
 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │579 │Hãrman │Cristolovean M. Ioan,│A 776/19/27 │ - │ TP 35123 │ 649 │ 11.064│
 │ │ │Cristolovean M. │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Gheorghe,Cristolovean│ │ │ │ │ │
 │ │ │M. Mircea, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Cristolovean M.Matei,│ │ │ │ │ │
 │ │ │Lazar Ionica Elena │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │580 │Hãrman │Buturuga Mircea │A 776/19/28 │1285 (1297/1/32)│ 8339 │ 615 │ 10.485│
 │ │ │Gabriel şi Viorica, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Badin Petrica şi │ │ │ │ │ │
 │ │ │Corina │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │581 │Hãrman │Radu Razvan Andrei, │A 776/19/29 │ - │ CVC nr. │ 1.090 │ 18.583│
 │ │ │Radu Miruna │extravilan │ │ 1502/2004 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │582 │Hãrman │Muerth I. Ioan │A 776/20 │ - │ TP 34470/ │ 1.857 │ 31.659│
 │ │ │ │extravilan │ │ 11.9.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │583 │Hãrman │Hedwig Mihail │A 776/21 │ - │ TP 31045/ │ 396 │ 6.751│
 │ │ │ │extravilan │ │ 28.2.2003 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │584 │Hãrman │Bularca Nicolae, │A 810/21/26 │ - │ TP 35674 │ 138 │ 1.176│
 │ │ │Bularca Ioan │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │585 │Hãrman │Bruss I. Werner, │A 810/21/27 │ - │ TP 35675/ │ 2.736 │ 23.322│
 │ │ │Bruss I. Otto, │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Balacian Helga, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Pacurariu Herta, │ │ │ │ │ │
 │ │ │Ionut Churchel I. │ │ │ │ │ │
 │ │ │Emma, Ruxandra I. │ │ │ │ │ │
 │ │ │Hilda Ilse, Bruss I. │ │ │ │ │ │
 │ │ │Anna, Bruss I. Adolf │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │586 │Hãrman │Radu Razvan Andrei, │A 810/21/28 │ 3904 │ 11923 │ 4.501 │ 38.367│
 │ │ │Radu Miruna │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │587 │Hãrman │Guess I. Mihai, Guess│A 810/21/29 │ - │ TP 35676 │ 2.315 │ 19.734│
 │ │ │I. Willi, Neda I. │extravilan │ │ │ │ │
 │ │ │Anna, Rujoi Luisa │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │588 │Hãrman │Hosu Renate, Kloos │A 810/21/30 │ - │ TP 35677 │ 6.774 │ 57.743│
 │ │ │Hans │extravilan │ │ CM 1365/ │ │ │
 │ │ │ │ │ │17.09.2009 │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │589 │Hãrman │Radu Razvan Andrei şi│A 810/21/31 │ 914 (1449/9) │ 7912/N │ 13.000 │ 110.815│
 │ │ │Miruna │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │590 │Hãrman │Wagner M. Mihail, │A 810/21/32 │ - │ TP 35679 │ 3.224 │ 27.482│
 │ │ │Wagner M. Rosa │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │591 │Hãrman │Cristolovean │A810/21/33/4│ 2825/4 │ 10952 │ 236 │ 2.012│
 │ │ │Constantin │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │592 │Hãrman │Cufaiote Carmen, │A810/21/33/3│ 2825/3 │ 10951 │ 21 │ 179│
 │ │ │Cufaiote Stefan │extravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │593 │Sânpetru│Iosif Maria │A 556/3/2 │ 1190/4/1/1 │ 100521 │ 890 │ 60.692│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │594 │Sânpetru│Iosif Maria │ │ 909 │ 100511 │ 1.214 │ 82.787│
 │ │ │ │A 556/3/1 │ (1190/4/1/2/1) │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │595 │Sânpetru│Iosif Maria │ │ 911(1190/4/1/ │ 100507 │ 4.040 │ 275.502│
 │ │ │ │ │ 2/3) │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │596 │Sânpetru│Gherman Adrian Marius│ │ 2486 │ 9202 │ 891 │ 60.760│
 │ │ │şi Maria │A 556/5 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │597 │Sânpetru│Gherman Adrian Marius│ │ 2488 │ 9202 │ 1.041 │ 70.990│
 │ │ │şi Maria │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │598 │Sânpetru│Scheianu Maria │ │ 912 │ 101161 │ 629 │ 42.894│
 │ │ │ │A556/6 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │599 │Sânpetru│Scheianu Maria │ │ 914 │ 101159 │ 879 │ 59.942│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │600 │Sânpetru│Creanga N. Nicolae şi│ │ 1106/1 │ 8479 │ 633 │ 43.167│
 │ │ │Draguescu V. Vichente│A556/6 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │601 │Sânpetru│Bart Bogdan-Dragos şi│ │ 4172 │ 100152 │ 1.200 │ 81.832│
 │ │ │Irma Claudia │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │602 │Sânpetru│Gavrila Dumitru- │ │ 934/1 │ 101077 │ 1.413 │ 96.358│
 │ │ │Cornel şi Eugenia │A 556/2/2 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │603 │Sânpetru│Bart Bogdan-Dragos şi│ │ 4174 │ 100225 │ 2.071 │ 141.229│
 │ │ │Irma Claudia │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │604 │Sânpetru│Musina Tania şi │ │ 915 │ 10680 │ 1.806 │ 123.158│
 │ │ │Alexandru │A 556/2/3 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │605 │Sânpetru│Musina Tania şi │ │ 917 │ 10682 │ 1.786 │ 121.794│
 │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │606 │Sânpetru│David D. Maria │A 556/2/4 │ A 556/2/4 │ TP 587 │ 102 │ 6.956│
 │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │607 │Sânpetru│Tudorache Viorel şi │ │ 1897 │ 8583 │ 1.190 │ 81.150│
 │ │ │Marilena │A 556/2/5 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │608 │Sânpetru│Tudorache Viorel şi │ │ 1899 │ 8583 │ 244 │ 16.639│
 │ │ │Marilena │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │609 │Sânpetru│Spataroiu N. Virgil │ │ 848/3 │ 7764/N │ 903 │ 61.579│
 │ │ │ │A 556/2/6 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │610 │Sânpetru│Spataroiu N. Virgil │ │ 848/1 │ 7764/N │ 1.546 │ 105.427│
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │611 │Sânpetru│Marothi Simona-Stela │ │ 856/1/1 │ 102120 │ 1.251 │ 85.310│
 │ │ │ │A 553/1/6 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │612 │Sânpetru│Giangu Gheorghe şi │ │ 856/2/1 │ 100244 │ 1.020 │ 69.557│
 │ │ │Iustina │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │613 │Sânpetru│Municipiul Braşov - │ │ 1225/3/3/1 │ 7378 │ 16.021 │ 1.092.530│
 │ │ │domeniu privat │A 553/1/7 │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼─────────────────────┤intravilan ├────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤
 │614 │Sânpetru│S.C. LUKOIL │ │ 1225/3/3/2 │ 7793 │ 6.775 │ 462.012│
 │ │ │DOWNSTREAM - S.R.L. │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────┼──────────┼─────────────┤
 │ │ TOTAL: │ 534.942 │ 36.842.751│
 └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016