Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 1.176 din 25 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 975/2002  privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor,  oraselor si comunelor din judetul Covasna    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 1.176 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2012

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

    ART. I
    Hotãrârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 şi 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Covasna", dupã poziţia nr. 120 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 121-123, potrivit anexei nr. 1.
    2. La anexa nr. 22 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ghidfalãu", dupã poziţia nr. 33 se introduc douã noi poziţii, poziţiile nr. 34 şi 35, potrivit anexei nr. 2.
    3. Anexa nr. 29 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ozun" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
    4. Anexa nr. 33 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sita Buzãului" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.
    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 25 noiembrie 2011.
    Nr. 1.176.


    ANEXA 1
                    Completãri la inventarul bunurilor care
                 aparţin domeniului public al judeţului Covasna ┌────┬──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul de │ Denumirea bunului │ Elemente de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ clasifi- │ │ │dobân-│de inventar │ Denumire act proprietate │
 │ │ care │ │ │dirii │ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
 │ │ │ │ │ sau, │ │ │
 │ │ │ │ │ dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz,al│ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │ în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │121.│ │Terenuri achiziţionate │Cf. nr. 23315 Reci, nr. top 23315 │ 2010 │ 147.204│Domeniul public al judeţului │
 │ │ │în vederea realizãrii │(tarla 141, parcelã 786/2/4), în │ │ │Covasna, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │unui centru de vizitare│suprafaţã de 11.600 mp │ │ │Consiliului Judeţean nr. 42/2011 │
 │ │ │în cadrul Rezervaţiei ├──────────────────────────────────┤ │ │ │
 │ │ │Naturale "Mestecãnişul │Cf. nr. 23313 Reci, nr. top 23313 │ │ │ │
 │ │ │de la Reci şi bãlţile │(tarla 141, parcelã 786/2/5/2), │ │ │ │
 │ │ │de la Ozun - │în suprafaţã de 5.800 mp │ │ │ │
 │ │ │Sântionlunca" ├──────────────────────────────────┤ │ │ │
 │ │ │ │Cf. nr. 23320 Reci, nr. top 23320 │ │ │Contract de vânzare-cumpãrare │
 │ │ │ │(tarla 141, parcela 786/2/5/1), │ │ │Încheiere de autentificare │
 │ │ │ │în suprafaţã de 5.800 mp │ │ │nr. 1.323/01.09.2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │122.│ 1.3.12 │Canton Bixad │Comuna Bixad DJ 113 km 27+650, │ 2002 │ 6.289,92│Domeniul public al judeţului │
 │ │ │ │clãdire parter, din zidãrie de │ │ │Covasna, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │cãrãmidã, şarpantã din lemn acope-│ │ │Consiliului Judeţean nr. 42/2011 │
 │ │ │ │rit cu ţiglã. Suprafaţa construitã│ │ │ │
 │ │ │ │210 mp, din care clãdiri 85 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │grajduri 60 mp, anexe 65 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │suprafaţa totalã a terenului de │ │ │ │
 │ │ │ │7.164 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │123.│ 1.3.12 │Canton Hatod │Comuna Bãţanii Mari DJ km 122 │ 2002 │ 5.600,64│Domeniul public al judeţului │
 │ │ │ │4+450, clãdire parter din zidãrie │ │ │Covasna, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │de cãrãmidã, şarpantã din lemn │ │ │Consiliului Judeţean nr. 42/2011 │
 │ │ │ │acoperit cu ţiglã. Suprafaţa │ │ │ │
 │ │ │ │construitã 298 mp, din care │ │ │ │
 │ │ │ │clãdiri 150 mp, grajduri 60 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │anexe 88 mp, suprafaţa totalã a │ │ │ │
 │ │ │ │terenului de 5.340 mp │ │ │ │
 └────┴──────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────────────────┘
    ANEXA 2
                    Completãri la inventarul bunurilor care
                 aparţin domeniului public al comunei Ghidfalãu ┌────┬──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul de │ Denumirea bunului │ Elemente de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ clasifi- │ │ │dobân-│de inventar │ Denumire act proprietate │
 │ │ care │ │ │dirii │ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
 │ │ │ │ │ sau, │ │ │
 │ │ │ │ │ dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz,al│ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │ în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │34. │ 1.8 │Reţea de alimentare cu │Reţea de alimentare cu apã în lun-│ 2006 │ 692.552│Domeniul public al comunei │
 │ │ │apã a satelor Ghidfalãu│gime de 6,45 km, conducte PEHD │ │ │Ghidfalãu, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │şi Zoltan │125, 110,090,063, douã puţuri │ │ │Consiliului Local nr. 51/2010 │
 │ │ │ │forate 28 m, D = 311 mm, H = 80 m,│ │ │ │
 │ │ │ │douã electropompe submersibile │ │ │ │
 │ │ │ │JAR8-6x6, douã cabine puţ forat │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │35. │ 1.8 │Reţea de canalizare a │Reţea de canalizare în lungime de │ 2006 │ 2.573.610│Domeniul public al comunei │
 │ │ │satelor Ghidfalãu şi │9,33 km, realizatã de tuburi PVC │ │ │Ghidfalãu, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │Zoltan │KG, având diametrul cuprins între │ │ │Consiliului Local nr. 51/2010 │
 │ │ │ │200-300 mm; 3 staţii de pompare, │ │ │ │
 │ │ │ │tip monobloc, realizate din cheson│ │ │ │
 │ │ │ │de polietilenã având înãlţimea de │ │ │ │
 │ │ │ │7,00 m şi diametru de 1,00 m, │ │ │ │
 │ │ │ │echipate cu câte 1+1 electropompe │ │ │ │
 │ │ │ │cu tocãtor având Ø = 2L/S şi H = │ │ │ │
 │ │ │ │16 m CA, staţia de epurare tip │ │ │ │
 │ │ │ │RESETILOVS un CO N2 -CA1 S 240-961│ │ │ │
 │ │ │ │N+P cu treaptã mecanicã+ biologicã│ │ │ │
 │ │ │ │dimensionatã pentru 1250 de locui-│ │ │ │
 │ │ │ │tori sau echivalent │ │ │ │
 └────┴──────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────────────────┘
    ANEXA 3
    (Anexa nr. 29 la Hotãrârea Guvernului nr. 975/2002)

                                   INVENTARUL
            bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ozun ┌────┬──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul de │ Denumirea bunului │ Elemente de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ clasifi- │ │ │dobân-│de inventar │ Denumire act proprietate │
 │ │ care │ │ │dirii │ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
 │ │ │ │ │ sau, │ │ │
 │ │ │ │ │ dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz,al│ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │ în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │1. │ 1.6.4 │Clãdirea Primãriei şi │Satul Ozun, nr. 75, construcţie │ 1906 │ 855.589,64│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Cãminul Cultural Ozun │din cãrãmidã, în suprafaţã de │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │745 mp, CF 197 │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │2. │ 1.10 │Clãdirea Remizei PSI │Satul Ozun, nr. 413, construcţie │ 1957 │ 48.367,10│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │din cãrãmidã în suprafaţã de │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │725 mp, CF 197 │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │3. │ 1.10 │Clãdirea Remizei PSI │Satul Sântionlunca, nr. 114, în │ 1960 │ 21.287,54│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţã de 136 mp │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │4. │ 1.10 │Clãdirea Remizei PSI │Satul Bicfalãu, nr. 27, în supra- │ 1979 │ 16.097,29│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │faţã de 105 mp │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │5. │ 1.10 │Clãdirea Remizei PSI │Satul Lisnãu, nr. 104, în supra- │ 1960 │ 58.747,60│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │faţã de 141 mp │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │6. │ 1.6.2 │Clãdirea Cãminului │Satul Lisnãu, nr. 63,teren aferent│ 1927 │ 164.394,25│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │cultural │cu suprafaţã de 580 mp │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │7. │ 1.6.2 │Clãdirea Cãminului │Satul Bicfalãu, nr. 32,cu anexele,│ 1883 │ 467.137,36│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │cultural │teren aferent cu suprafaţa de │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │3.993 mp, CF 2676 nr. top 386 şi │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │387 │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │8. │ 1.6.2 │Clãdirea Cãminului │Satul Mãgheruş, nr. 17, teren │ 1950 │ 138.839,22│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │cultural │aferent cu suprafaţa de 150 mp │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │9. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii noi │Satul Ozun, nr. 79, cu 8 sãli de │ 1967 │2.087.327,70│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │"Tatrangi Sandor" │clasã, construcţie din cãrãmidã, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │acoperitã cu ţiglã, în suprafaţã │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │de 1.750 mp, CF 197 │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │10. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii │Satul Ozun, nr. 77, cu 5 sãli de │ 1960 │ 490.966,57│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │generale "Tatrangi │clasã, construcţie din cãrãmidã, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │Sandor" │acoperitã cu ţiglã, în suprafaţã │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │de 382 mp, CF 61572 │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │11. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii │Satul Ozun, nr. 63, cu 5 sãli de │ 1925 │ 246.199,70│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │elementare │clasã, construcţie din lemn, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │acoperitã cu ţiglã, teren aferent │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │cu suprafaţa de 1.788 mp, CF 197 │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │12. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii │Satul Lunca Ozunului, nr. 51, cu │ 1959 │ 203.653,54│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │elementare cu grãdiniţã│douã sãli de clasã,construcţie din│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │cãrãmidã, acoperitã cu ţiglã,teren│ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │aferent cu suprafaţa de 720 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │CF 769, nr. top. 1455 │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │13. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii │Satul Lisnãu, nr. 63, cu 4 sãli de│ 1954 │ 365.785,66│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │generale │clasã, construcţie din cãrãmidã, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │cu suprafaţa de 2.384 mp, CF 769 │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │(also iskola) │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │14. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii │Satul Lisnãu, cu 5 sãli de clasa, │ 1910 │ 182.997,53│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │generale │construcţie din cãrãmidã,acoperitã│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │cu ţiglã, teren aferent cu supra- │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │faţa de 2.993 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │nr. administrativ 73 │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │15. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii │Satul Bicfalãu, nr. 34, cu 5 sãli │ 1897 │ 322.237,12│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │elementare cu grãdiniţã│de clasã,construcţie din cãrãmidã,│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │acoperitã cu ţiglã, teren aferent │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │cu suprafaţa de 1.680 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │16. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii │Satul Sântionlunca, nr. 247/A, cu │ 1957 │ 441.098,63│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │generale "Berde Mozsa" │8 sãli de clasã, construcţie din │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │cãrãmidã, teren aferent cu │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │suprafaţa de 1.250 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │17. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii │Satul Mãgheruş, nr. 48, cu douã │ 1945 │ 309.634,07│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │elementare │sãli de clasã, construcţie din │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │cãrãmidã, acoperitã cu ţiglã,teren│ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │aferent cu suprafaţa de 988 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │18. │ 1.6.2 │Clãdirea Bibliotecii │Satul Ozun, nr. 364,cu 5 încãperi,│ 1939 │ 142.137,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │comunale │construcţie din cãrãmidã, teren │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │aferent cu suprafaţa de 1.900 mp │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │19. │ 1.6.2 │Clãdirea Şcolii elemen-│Satul Lisnãu-Vale, construcţie din│ 1936 │ 153.526,02│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │tare şi a Cãminului │cãrãmidã, acoperitã cu ţiglã, CF │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │cultural │1672, nr. top. 2100/1, suprafaţa │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │de 2.495 mp (include şi Cãminul │ │ │ │
 │ │ │ │cultural) │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │20. │ 1.6.2 │Sala de sport cu 50 de │Satul Ozun, CF.1570,nr. top. 593/3│ 2004 │1.753.320,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │locuri │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │21. │ 1.6.2 │Clãdirea fostei │Satul Ozun, nr. 104, construcţie │ 1810 │ 182.214,23│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Biblioteci (Conacul │din cãrãmidã şi piatrã, acoperitã │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │Punkosti) │cu ţiglã, teren aferent cu supra- │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │faţa de 1.908 mp, CF 1788 │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │22. │ 1.6.2 │Clãdirea Dispensarului │Satul Sântionlunca, nr. 56, │ 1920 │ 113.709,60│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │uman │construcţie din cãrãmidã, grajd, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │teren aferent cu suprafaţa de │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │1.500 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │23. │ 1.6.2 │Clãdirea Dispensarului │Satul Ozun, nr. 411, construcţie │ 1928 │ 43.026,41│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │veterinar │din cãrãmidã, grajd, teren │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │24. │ 1.6.2 │Dispensar medical │Satul Ozun, apartament nr. 4 din │ 1979 │ 50.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │bl. 3 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │25. │ 1.10 │Clãdirea abatorului │Satul Ozun, nr. 605/A, construcţie│ 1930 │ 12.035,36│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │din cãrãmidã, teren aferent, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │CF 1567 │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │26. │ 1.6.1 │Casã de locuit (fosta │Satul Ozun,nr. 406 CF 197 nr. top.│ 1960 │ 113.680,48│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │cârciumã) │480, construcţie din cãrãmidã │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │27. │ 1.6.2. │Casã (pentru Muzeu │Satul Mãgheruş, nr. 53, CF │ 1920 │ 35.400,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Sãtesc) │nr. 23212, compus din teren │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │fâneaţã, curţi, construcţii în │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │suprafaţã de 1.440 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │28. │ 1.6.2 │Clãdirea fostului Sfat │Satul Lisnãu, nr. 26, construcţie │ 1919 │ 270.489,99│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Popular al Satului │din cãrãmidã, acoperitã cu ţiglã, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │Lisnãu │anexe gospodãreşti, teren aferent │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │cu suprafaţa de 2.200 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │29. │ 3.4 │Monument în cinstea │În faţa Primãriei Ozun, din piatrã│ 1919 │ 3.761,05│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │eroilor cãzuţi în │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │Primul şi în Al Doilea │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │Rãzboi Mondial │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │30. │ 3.4 │Monument în cinstea │Satul Bicfalãu │ 1949 │ 1.400,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │eroilor cãzuţi în │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │Primul şi în Al Doilea │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │Rãzboi Mondial │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │31. │ 3.4 │Monument în cinstea │Satul Lisnãu │ 1949 │ 500,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │eroilor cãzuţi în │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │Primul şi în Al Doilea │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │Rãzboi Mondial │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │32. │ 1.3.7.1 │Cimitir │Satul Sântionlunca,nr. cad. 23870,│ 2009 │ 17.265,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. top 239, CF. nr. 23870, în │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │suprafaţã de 5.755 mp │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │33. │ 1.3.7.1 │Teren de sport,vestiar,│Satul Ozun, nr. 376, teren aferent│ 0 │ 24.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │tribunã de 400 de │8.000 mp │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │locuri │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │34. │ 1.3.7.1 │Teren de sport │Satul Bicfalãu, teren aferent │ 0 │ 18.600,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │6.200 mp │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │35. │ 1.3.7.1 │Teren de sport pentru │Satul Bicfalãu, în suprafaţã │ 0 │ 12.693,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │pompieri │totalã de 1,2693 ha (nr. top. 445,│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │suprafaţã de 0,8310 ha, nr. top. │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │1480, suprafaţã de 0,4383) │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │36. │ 1.3.7.1 │Teren de sport │Satul Sântionlunca, teren aferent │ 0 │ 6.200,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │6.200 mp │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │37. │ 1.3.7.1 │Teren de pe lângã │Teren extravilan înscris în CF │ 2007 │ 5.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Staţia de epurare Ozun │2644 Ozun,în suprafaţã de 5.900 mp│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │38. │ 1.3.7.1 │Teren agricol │Teren arabil în extravilan înscris│ 2008 │ 12.100,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │în CF 23049, 23022 Bicfalãu, în │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │suprafaţã de 1.966 mp │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │39. │ 1.3.7.1 │Teren agricol │Teren extravilan înscris în CF │ 2009 │ 5.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │23247 Lisnãu, în suprafaţã de │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │4.000 mp │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │40. │ 1.3.7.1 │Teren │Teren intravilan înscris în CF 197│ 2009 │ 447,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │Ozun, nr. top. 519/2, în suprafaţã│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │de 4.473 mp Deruba │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │41. │ 1.3.7.1 │Teren │Teren intravilan înscris în CF │ 2009 │ 1.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. 2297 Ozun, nr. top. 519/1, în │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │suprafaţa de 13.397 mp Deruba │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │42. │ 1.3.7.1 │Teren │Teren intravilan situat în Ozun, │ 0 │ 340,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │CF 197, nr. top. 571/2, în supra- │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │faţã de 5.232 mp ("autobonto") │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │43. │ 1.3.7.1 │Teren intravilan în │Pe malul drept al Râului Negru, în│ 2009 │ 4.300,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Ozun │lungime de 1,15 km şi în suprafaţa│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │de 4,3 ha │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │44. │ 1.3.7.1 │Teren intravilan în │Pe malul drept al Râului Negru, în│ 2009 │ 4.350,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Ozun │lungime de 1,45 km şi în suprafaţã│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │de 4,35 ha │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │45. │ 1.3.7.1 │Teren intravilan în │Pe malul drept al Râului Negru, în│ 2009 │ 8.580,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Ozun │lungime de 1,6 km şi în suprafaţã │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │de 8,58 ha │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │46. │ 1.3.7.1 │Teren intravilan în │Pe malul drept al Râului Negru, în│ 2009 │ 4.350,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Sântionlunca │lungime de 1,45 km şi în suprafaţã│ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │de 4,35 ha │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │47. │ 1.3.7.1 │Teren intravilan în │Aval confluenţã a Râului Angheluş │ 2009 │ 4.300,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │Sântionlunca │cu Râul Negru, pe malul drept al │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │acestuia, în lungime de 1,15 km şi│ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │în suprafaţã de 4,3 ha │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │48. │ 1.3.7.1 │Strada "Kispal" │Localitatea Ozun,lungime 0,414 km,│ 1999 │ 456,44│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. casã 573-597 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │49. │ 1.3.7.1 │Strada "Petofi" │Localitatea Ozun,lungime 0,505 km,│ 1999 │ 556,76│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. casã 463-465, 475-511 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │50. │ 1.3.7.2 │Strada "Vajna" │Stradã asfaltatã, contact cu DJ │ 1997 │ 3.240,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │spre grãdiniţa de copii Ozun, în │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime de 650 m │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │51. │ 1.3.7.2 │Strada Gãrii │Stradã asfaltatã în satul Ozun, │ 1977 │ 387,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │contact cu DN11 şi calea feratã, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │în lungime de 351 m │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │52. │ 1.3.7.1 │Strãzi comunale din │Cãi de comunicaţii intravilane în │ 1977 │ 64.870,63│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │satele Ozun, │lungime totalã de 66,259 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │Sântionlunca, Lunca │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │Ozunului, Lisnãu-Vale, │ │ │ │ │
 │ │ │Mãgheruş │ │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │53. │ 1.3.7.2 │Trotuar │Lângã DN 11, pe ambele pãrţi, │ 1977 │ 12.000,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │construite din plãci de beton şi │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │asfalt, în lungime de 4.000 m din │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │localitatea Ozun │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │54. │ 1.3.7.3 │Trotuar │Lângã DN 11, pe ambele pãrţi, │ 1977 │ 3.240,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │spaţiu pentru trotuar, în │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime de 6.000 m din localitatea│ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │Sântionlunca │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │55. │ 1.3.7.1 │Trotuar │Paralel pe o parte, lângã strada │ 1977 │ 2.100,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │spre grãdiniţa de copii Ozun, în │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime de 650 m │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │56. │ 1.3.7.1 │Drum comunal 16 │DJ 103B Ozun-Aninoasa (DC 25)- │ 2000 │ 363.636,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │Boroşneu Mare (DJ 121A), porţiune │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │de 7,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │57. │ 1.3.7.1 │Drum comunal 26 │DC 16-Mãgheruş, 1,900 km │ 2000 │ 115.152,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │58. │ 1.3.7.2 │Drum comunal 27 │DJ 103B-Lisnãu-Lisnãu-Vale, │ 2000 │ 321.212,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │lungime de 7,900 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │59. │ 1.3.7.1 │Drum comunal 33 │Ilieni (DJ 112)-Ozun (DN 11), │ 2000 │ 121.212,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │porţiune de 2,000 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │60. │ 1.3.7.2 │Drum comunal 34 │Ozun (DN 11)-Lunca Ozunului, 1,800│ 2000 │ 669.127,40│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │61. │ 1.3.7.2 │Drum comunal 26 B │Lisnãu-Mãgheruş, lungime de │ 2009 │ 76.800,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1,600 km (Heveder) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │62. │ 1.3.7.2 │Drum comunal 27 B │Lisnãu-Bicfalãu, lungime de │ 2009 │ 100.800,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │2,100 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │63. │ 1.3.7.2 │Drum comunal 34 A │Lunca Ozunului-DN 11 lungime │ 2009 │ 48.000,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │de 1,000 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │64. │ 1.3.7.1 │Strada "Peksegfele" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,265 │ 1999 │ 291,63│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 1 - 5 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │65. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,105 │ 1999 │ 115,76│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 27 - 28 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │66. │ 1.3.7.1 │Strada "Petutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,615 │ 1999 │ 678,04│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 32 - 54 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │67. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,035 │ 1999 │ 38,59│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 39 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │68. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, DN 11 lungime │ 1999 │ 55,13│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0,050 km, nr. casã 74 - 76 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │69. │ 1.3.7.1 │Strada "Bolthatamogott"│Localitatea Lisnãu, lungime 0,300 │ 1999 │ 330,75│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 91 - 108 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │70. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,210 │ 1999 │ 231,53│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 122 - 132 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │71. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,120 │ 1999 │ 132,30│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 139A - 142A │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │72. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,255 │ 1999 │ 248,06│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 175 - 178 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │73. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,120 │ 1999 │ 132,30│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 186 - 190A │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │74. │ 1.3.7.1 │Strada "Hegyalja" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,175 │ 1999 │ 192,94│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 192 - 198 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │75. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,045 │ 1999 │ 49,61│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 199 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │76. │ 1.3.7.1 │Strada "Hid" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,110 │ 1999 │ 121,28│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 200 - 201 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │77. │ 1.3.7.1 │Strada "Hegyalja" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,660 │ 1999 │ 727,65│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 202 - 211A │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │78. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Lisnãu, lungime 0,045 │ 1999 │ 49,61│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │km, nr. casã 211 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │79. │ 1.3.7.1 │Strada "Zakany" │Localitatea Lisnãu, │ 1999 │ 57,88│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │nr. casã 60 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │80. │ 1.3.7.1 │Strada "Gang" │Localitatea Lisnãu, │ 1999 │ 57,88│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │nr. casã 43 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │81. │ 1.3.7.1 │Strada "Micã - Kicsi" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 159,86│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.145 km, nr. casã 3 - 8 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │82. │ 1.3.7.1 │Strada "Principalã- │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 628,43│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │Foutca" │0.570 km, nr. casã 56 - 103 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │83. │ 1.3.7.1 │Strada "Topataka" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 340,67│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.309 km, nr. casã 106 - 131 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │84. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 99,23│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.090 km, nr. casã 135 - 142 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │85. │ 1.3.7.1 │Strada "Micã - Kicsi" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 143,33│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.130 km, nr. casã 143 - 153 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │86. │ 1.3.7.1 │Strada "Nagymezo" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 339,57│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.308 km, nr. casã 154 - 192 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │87. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 271,22│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.246 km, nr. casã 163 - 177 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │88. │ 1.3.7.1 │Strada "Osszekoto" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 115,76│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.105 km, nr. casã 192 - 205 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │89. │ 1.3.7.1 │Strada "Templon" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 391,39│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.355 km, nr. casã 178 - 205 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │90. │ 1.3.7.1 │Strada "Gat" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 414,54│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.376 km, nr. casã 205 - 210, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │219 - 230 │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │91. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 33,08│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.030 km, nr. casã 211 - 218 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │92. │ 1.3.7.1 │Strada "Resalja" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 341,78│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.310 km, nr. casã 238 - 267 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │93. │ 1.3.7.1 │Strada "Zsakutca" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 1999 │ 176,40│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.160 km, nr. casã 194 - 198 │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │232 - 238 │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │94. │ 1.3.7.1 │Poteca "Berde" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 0 │ 100,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │500 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │95. │ 1.3.7.1 │Poteca "Markos" │Localitatea Bicfalãu, lungime │ 0 │ 100,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │700 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │96. │ 1.3.7.1 │DE 4 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2282 ha │ 1988 │ 55,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │lungime 0.550 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │97. │ 1.3.7.1 │DE 15 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,3438 ha │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │lungime 0.300 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │98. │ 1.3.7.1 │DE 17 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,4724 ha │ 1988 │ 40,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │lungime 0.400 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │99. │ 1.3.7.1 │DE 20 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2561 ha │ 1988 │ 5,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.050 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │100.│ 1.3.7.1 │DE 22 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,4234 ha │ 1988 │ 104,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.040 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │101.│ 1.3.7.1 │DE 24 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2933 ha │ 1988 │ 70,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.700 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │102.│ 1.3.7.1 │DE 26 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,5712 ha │ 1988 │ 140,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.400 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │103.│ 1.3.7.1 │DE 27 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,1170 ha │ 1988 │ 210,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │2.100 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │104 │ 1.3.7.1 │DE 28 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2220 ha │ 1988 │ 45,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.450 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │105.│ 1.3.7.1 │DE 31 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,3444 ha │ 1988 │ 85,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.850 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │106.│ 1.3.7.1 │DE 33 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,4336 ha │ 1988 │ 107,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.070 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │107.│ 1.3.7.1 │DE 34 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,3600 ha │ 1988 │ 90,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.900 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │108.│ 1.3.7.1 │DE 43 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,5388 ha │ 1988 │ 162,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.620 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │109.│ 1.3.7.1 │DE 47 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,9184 ha │ 1988 │ 53,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.530 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │110.│ 1.3.7.1 │DE 49 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2989 ha │ 1988 │ 64,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.640 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │111.│ 1.3.7.1 │DE 51 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2266 ha │ 1988 │ 55,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.550 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │112.│ 1.3.7.1 │DE 54 │Tarla nr. 0, suprafaţa 1,2131 ha │ 1988 │ 177,20│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.772 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │113.│ 1.3.7.1 │DE 57 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,0276 ha │ 1988 │ 5,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.050 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │114.│ 1.3.7.1 │DE 61 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2862 ha │ 1988 │ 70,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.700 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │115.│ 1.3.7.1 │DE 65 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2304 ha │ 1988 │ 104,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.040 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │116.│ 1.3.7.1 │DE 67 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,5771 ha │ 1988 │ 140,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.400 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │117.│ 1.3.7.1 │DE 69 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,6865 ha │ 1988 │ 40,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.400 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │118.│ 1.3.7.1 │DE 73 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2973 ha │ 1988 │ 155,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.550 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │119.│ 1.3.7.1 │DE 75 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,4045 ha │ 1988 │ 27,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.270 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │120.│ 1.3.7.1 │DE 85 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2401 ha │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.600 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │121.│ 1.3.7.1 │DE 89 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,6155 ha │ 1988 │ 143,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.430 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │122.│ 1.3.7.1 │DE 91 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,6305 ha │ 1988 │ 187,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.870 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │123.│ 1.3.7.1 │DE 95 │Tarla nr. 0, suprafaţa 1,0229 ha │ 1988 │ 93,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.930 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │124.│ 1.3.7.1 │DE 98 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2486 ha │ 1988 │ 81,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.810 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │125.│ 1.3.7.1 │DE 103 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,3909 ha │ 1988 │ 96,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.960 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │126.│ 1.3.7.1 │DE 105 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2529 ha │ 1988 │ 80,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.800 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │127.│ 1.3.7.1 │DE 113 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2529 ha │ 1988 │ 63,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.630 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │128.│ 1.3.7.1 │DE 121 │Tarla nr. 27, suprafaţa 0,0182 ha │ 1988 │ 4,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.040 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │129.│ 1.3.7.1 │DE 143 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,7995 ha │ 1988 │ 98,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.980 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │130.│ 1.3.7.1 │DE 146 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,1578 ha │ 1988 │ 44,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.440 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │131.│ 1.3.7.1 │DE 284 │Tarla nr. 38, suprafaţa 0,1055 ha │ 1988 │ 18,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.180 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │132.│ 1.3.7.1 │DE 287 │Tarla nr. 38, suprafaţa 0,1522 ha │ 1988 │ 64,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.640 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │133.│ 1.3.7.1 │DE 300 │Tarla nr. 38, suprafaţa 0,1145 ha │ 1988 │ 26,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.260 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │134.│ 1.3.7.1 │DE 310 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,5901 ha │ 1988 │ 55,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.550 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │135.│ 1.3.7.1 │DE 333 │Tarla nr. 42, suprafaţa 0,2965 ha │ 1988 │ 87,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.870 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │136.│ 1.3.7.1 │DE 344 │Tarla nr. 43, suprafaţa 0,0789 ha │ 1988 │ 11,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.110 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │137.│ 1.3.7.1 │DE 349 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,0803 ha │ 1988 │ 299,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │2.990 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │138.│ 1.3.7.1 │DE 359 │Tarla nr. 0, suprafaţa 0,2375 ha │ 1988 │ 108,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │1.080 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │139.│ 1.3.7.1 │DE 394 │Tarla nr. 49, suprafaţa 0,1338 ha │ 1988 │ 32,00│Domeniul public al comunei Ozun │
 │ │ │ │0.320 km │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │140.│ 1.3.7.1 │DE 405 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 40,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1541 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,400 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │141.│ 1.3.7.1 │DE 422 │Tarla nr. 51, │ 1988 │ 13,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0938 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,130 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │142.│ 1.3.7.1 │DE 424 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 58,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2275 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,580 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │143.│ 1.3.7.1 │DE 429 │Tarla nr. 52, │ 1988 │ 80,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,8281 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,800 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │144.│ 1.3.7.1 │DE 435 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 70,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0962 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,700 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │145.│ 1.3.7.1 │DE 440 │Tarla nr. 53, │ 1988 │ 4,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0374 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,040 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │146.│ 1.3.7.1 │DE 445 │Tarla nr. 54, │ 1988 │ 13,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1025 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,130 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │147.│ 1.3.7.1 │DE 473 │Tarla nr. 58, │ 1988 │ 3,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0332 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,030 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │148.│ 1.3.7.1 │DE 489 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 70,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2160 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,700 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │149.│ 1.3.7.1 │DE 490 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 175,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,5431 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,750 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │150.│ 1.3.7.1 │DE 493 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 85,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2494 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,850 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │151.│ 1.3.7.1 │DE 500 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 18,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,6069 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,180 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │152.│ 1.3.7.1 │DE 508 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 65,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2700 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,650 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │153.│ 1.3.7.1 │DE 512 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 155,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3336 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,550 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │154.│ 1.3.7.1 │DE 514 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 110,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,4064 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,100 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │155.│ 1.3.7.1 │DE 519 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 27,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,5100 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,270 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │156.│ 1.3.7.1 │DE 521 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,4332 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │157.│ 1.3.7.1 │DE 523 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 22,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0971 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,220 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │158.│ 1.3.7.1 │DE 575 │Tarla nr. 75, │ 1988 │ 20,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0951 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,200 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │159.│ 1.3.7.1 │DE 581 │Tarla nr. 75, │ 1988 │ 10,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0470 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,100 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │160.│ 1.3.7.1 │DE 625 │Tarla nr. 77, │ 1988 │ 7,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0252 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,070 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │161.│ 1.3.7.1 │DE 628 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 35,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1827 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,350 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │162.│ 1.3.7.1 │DE 632 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 50,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,4512 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,500 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │163.│ 1.3.7.1 │DE 638 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 125,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,5618 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,250 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │164.│ 1.3.7.1 │DE 643 │Tarla nr. 81, │ 1988 │ 35,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1401 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,350 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │165.│ 1.3.7.1 │DE 645 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2451 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,600 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │166.│ 1.3.7.1 │DE 651 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 80,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3244 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,800 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │167.│ 1.3.7.1 │DE 653 │Tarla nr. 83, │ 1988 │ 42,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1068 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,420 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │168.│ 1.3.7.1 │DE 659 │Tarla nr. 83, │ 1988 │ 18,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1406 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,180 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │169.│ 1.3.7.1 │DE 683 │Tarla nr. 84, │ 1988 │ 85,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3545 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,850 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │170.│ 1.3.7.1 │DE 702 │Tarla nr. 85, │ 1988 │ 40,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1288 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,400 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │171.│ 1.3.7.1 │DE 711 │Tarla nr. 86, │ 1988 │ 96,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,4298 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,960 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │172.│ 1.3.7.1 │DE 714 │Tarla nr. 86, │ 1988 │ 20,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0844 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,200 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │173.│ 1.3.7.1 │DE 719 │Tarla nr. 87, │ 1988 │ 95,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3730 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,950 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │174.│ 1.3.7.1 │DE 727 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 20,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,8474 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,200 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │175.│ 1.3.7.1 │DE 729 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 55,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3436 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,550 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │176.│ 1.3.7.1 │DE 739 │Tarla nr. 90, │ 1988 │ 20,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1148 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,200 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │177.│ 1.3.7.1 │DE 742 │Tarla nr. 90, │ 1988 │ 5,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0201 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,050 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │178.│ 1.3.7.1 │DE 746 │Tarla nr. 90, │ 1988 │ 17,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0664 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,170 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │179.│ 1.3.7.1 │DE 749 │Tarla nr. 90, │ 1988 │ 40,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2413 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,400 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │180.│ 1.3.7.1 │DE 763 │Tarla nr. 90, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3957 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │181.│ 1.3.7.1 │DE 767 │Tarla nr. 90, │ 1988 │ 17,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0730 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,170 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │182.│ 1.3.7.1 │DE 768 │Tarla nr. 90, │ 1988 │ 7,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0614 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,070 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │183.│ 1.3.7.1 │DE 778 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 65,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2563 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,650 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │184.│ 1.3.7.1 │DE 799 │Tarla nr. 92, │ 1988 │ 70,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2472 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,700 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │185.│ 1.3.7.1 │DE 804 │Tarla nr. 92, │ 1988 │ 10,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0444 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,100 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │186.│ 1.3.7.1 │DE 812 │Tarla nr. 92, │ 1988 │ 75,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3368 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,750 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │187.│ 1.3.7.1 │DE 817 │Tarla nr. 92, │ 1988 │ 10,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0377 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,100 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │188.│ 1.3.7.1 │DE 821 │Tarla nr. 92, │ 1988 │ 45,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1874 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,450 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │189.│ 1.3.7.1 │DE 826 │Tarla nr. 92, │ 1988 │ 15,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0646 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,150 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │190.│ 1.3.7.1 │DE 830 │Tarla nr. 92, │ 1988 │ 13,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0662 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,130 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │191.│ 1.3.7.1 │DE 832 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 23,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1241 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,230 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │192.│ 1.3.7.1 │DE 833 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 300,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 1,0725 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 3,000 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │193.│ 1.3.7.1 │DE 835 │Tarla nr. 93, │ 1988 │ 7,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0353 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,070 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │194.│ 1.3.7.1 │DE 850 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 94,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3107 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,940 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │195.│ 1.3.7.1 │DE 851 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 135,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,7402 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,350 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │196.│ 1.3.7.1 │DE 862 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 90,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,6324 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,900 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │197.│ 1.3.7.1 │DE 870 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 135,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 1,6863 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,350 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │198.│ 1.3.7.1 │DE 901 │Tarla nr. 96, │ 1988 │ 232,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3879 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 2,320 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │199.│ 1.3.7.1 │DE 910 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 175,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,4294 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,750 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │200.│ 1.3.7.1 │DE 937 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 242,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3995 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 2,420 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │201.│ 1.3.7.1 │DE 937 │Tarla nr. 97, │ 1988 │ 67,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2438 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,670 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │202.│ 1.3.7.1 │DE 949 │Tarla nr. 97, │ 1988 │ 15,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1098 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,150 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │203.│ 1.3.7.1 │DE 982 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 150,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,6158 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,500 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │204.│ 1.3.7.1 │DE 991 │Tarla nr. 99, │ 1988 │ 8,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0112 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,080 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │205.│ 1.3.7.1 │DE 998 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 57,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2069 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,570 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │206.│ 1.3.7.1 │DE 1062 │Tarla nr. 100, │ 1988 │ 24,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1255 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,240 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │207.│ 1.3.7.1 │DE 1073 │Tarla nr. 101, │ 1988 │ 61,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2945 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,610 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │208.│ 1.3.7.1 │DE 1078 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 320,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 1,2412 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 3,200 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │209.│ 1.3.7.1 │DE 1118 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 48,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1942 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,480 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │210.│ 1.3.7.1 │DE 1145 │Tarla nr. 105, │ 1988 │ 20,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1001 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,200 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │211.│ 1.3.7.1 │DE 1170 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 55,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,7810 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,550 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │212.│ 1.3.7.1 │DE 1210 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 330,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 1,3379 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 3,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │213.│ 1.3.7.1 │DE 1224 │Tarla nr. 108, │ 1988 │ 40,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0576 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,400 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │214.│ 1.3.7.1 │DE 1226 │Tarla nr. 108, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0910 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │215.│ 1.3.7.1 │DE 1239 │Tarla nr. 108, │ 1988 │ 52,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1606 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,520 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │216.│ 1.3.7.1 │DE 1245 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2411 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,600 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │217.│ 1.3.7.1 │DE 1251 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2451 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,600 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │218.│ 1.3.7.1 │DE 1254 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2964 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │219.│ 1.3.7.1 │DE 1256 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 45,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3250 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,450 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │220.│ 1.3.7.1 │DE 1268 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 43,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0642 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,430 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │221.│ 1.3.7.1 │DE 1269 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 46,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1927 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,460 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │222.│ 1.3.7.1 │DE 1280 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 38,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1545 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,380 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │223.│ 1.3.7.1 │DE 1282 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1335 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │224.│ 1.3.7.1 │DE 1283 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1335 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │225.│ 1.3.7.1 │DE 1297 │Tarla nr. 122, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1867 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │226.│ 1.3.7.1 │DE 1301 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 51,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2184 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,510 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │227.│ 1.3.7.1 │DE 1319 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 86,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3504 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,860 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │228.│ 1.3.7.1 │DE 1321 │Tarla nr. 127, │ 1988 │ 43,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1781 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,430 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │229.│ 1.3.7.1 │DE 1347 │Tarla nr. 127, │ 1988 │ 17,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0652 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,170 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │230.│ 1.3.7.1 │DE 1363 │Tarla nr. 127, │ 1988 │ 167,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,6057 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,670 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │231.│ 1.3.7.1 │DE 1391 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1213 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │232.│ 1.3.7.1 │DE 1392 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 8,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0408 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,080 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │233.│ 1.3.7.1 │DE 1393 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 12,80│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0544 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,128 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │234.│ 1.3.7.1 │DE 1394 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 17,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0693 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,170 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │235.│ 1.3.7.1 │DE 1396 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 2,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0088 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,020 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │236.│ 1.3.7.1 │DE 1399 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 1,20│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0500 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,012 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │237.│ 1.3.7.1 │DE 1401 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 22,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0901 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,220 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │238.│ 1.3.7.1 │DE 1403 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 15,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0661 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,150 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │239.│ 1.3.7.1 │DE 1408 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 41,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1753 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,410 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │240.│ 1.3.7.1 │DE 1413 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 20,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0927 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,200 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │241.│ 1.3.7.1 │DE 1418 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 52,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1705 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,520 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │242.│ 1.3.7.1 │DE 1422 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 45,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1777 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,450 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │243.│ 1.3.7.1 │DE 1428 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 53,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2015 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,530 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │244.│ 1.3.7.1 │DE 1431 │Tarla nr. 129, │ 1988 │ 175,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,7175 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,750 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │245.│ 1.3.7.1 │DE 1446 │Tarla nr. 131, │ 1988 │ 110,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2917 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,100 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │246.│ 1.3.7.1 │DE 1448 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 63,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2518 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,630 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │247.│ 1.3.7.1 │DE 1464 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2453 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,600 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │248.│ 1.3.7.1 │DE 1472 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 135,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,5716 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,350 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │249.│ 1.3.7.1 │DE 1479 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 26,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 1,4564 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,260 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │250.│ 1.3.7.1 │DE 1482 │Tarla nr. 137, │ 1988 │ 14,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,0624 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,140 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │251.│ 1.3.7.1 │DE 1488 │Tarla nr. 137, │ 1988 │ 80,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,4447 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,800 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │252.│ 1.3.7.1 │DE 1496 │Tarla nr. 137, │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1769 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,600 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │253.│ 1.3.7.1 │DE 1505 │Tarla nr. 137, │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3485 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,600 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │254.│ 1.3.7.1 │DE 1509 │Tarla nr. 138, │ 1988 │ 70,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,4299 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,700 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │255.│ 1.3.7.1 │DE 1593 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3189 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,600 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │256.│ 1.3.7.1 │DE 1594 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 70,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2810 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,700 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │257.│ 1.3.7.1 │DE 1598 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 225,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,6401 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 2,250 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │258.│ 1.3.7.1 │DE 1627 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 55,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3390 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,550 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │259.│ 1.3.7.1 │DE 1650 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 25,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1141 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,250 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │260.│ 1.3.7.1 │DE 1662 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 21,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1201 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,210 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │261.│ 1.3.7.1 │DE 1670 │Tarla nr. 149, │ 1988 │ 53,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1492 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,530 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │262.│ 1.3.7.1 │DE 1694 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 61,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,5566 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,610 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │263.│ 1.3.7.1 │DE 1731 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 51,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2082 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,510 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │264.│ 1.3.7.1 │DE 1751 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 100,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 1,0587 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 1,000 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │265.│ 1.3.7.1 │DE 1811 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 86,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 1,0728 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,860 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │266.│ 1.3.7.1 │DE 1823 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 90,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3666 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,900 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │267.│ 1.3.7.1 │DE 1826 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 53,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,8940 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,530 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │268.│ 1.3.7.1 │DE 1832 │Tarla nr. 162, │ 1988 │ 30,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1208 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,300 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │269.│ 1.3.7.1 │DE 1841 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 80,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3222 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,800 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │270.│ 1.3.7.1 │DE 1853 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 25,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2122 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,250 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │271.│ 1.3.7.1 │DE 1863 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 40,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,1285 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,400 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │272.│ 1.3.7.1 │DE 1866 │Tarla nr. 167, │ 1988 │ 60,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,2431 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,600 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │273.│ 1.3.7.1 │DE 1907 │Tarla nr. 0, │ 1988 │ 52,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │suprafaţa 0,3141 ha, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │lungime 0,520 km │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │274.│ 1.3.7.4 │FE 039, FE 042 │Drum forestier Valea Mare Lisnãu, │ 2006 │ 7.143,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │lungimea 2,500 km, cu teren │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │aferent 15.000 mp │ │ │Local nr. 2/2011, Hotãrârea │
 │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 1.458/2006 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │275.│ 1.3.7.4 │FE 040 │Drum forestier Fintinei, lungimea │ 2006 │ 5.473,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │0,900 km, cu teren aferent │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │6.000 mp │ │ │Local nr. 2/2011, Hotãrârea │
 │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 1.458/2006 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │276.│ 1.3.7.4 │FE 041 │Drum forestier Lisnãu-Vale, │ 2006 │ 234.816,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │lungimea 0,800 km, cu teren │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │aferent 29.000 mp │ │ │Local nr. 2/2011, Hotãrârea │
 │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 1.458/2006 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │277.│ 1.3.7.4 │Teren cu vegetaţie │Titlu de proprietate nr. 0289079, │ 2002 │ 222.100,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │forestierã │280/2002, situatã pe teritoriul │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │oraşului Întorsura Buzãului, în │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │suprafaţã de 222 ha şi 1.000 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │278.│ 1.3.7.1 │Parcuri publice │Parc Ozun CF 23140, │ 0 │ 17.514,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. top 477, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │suprafaţa 5.838 mp │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │279.│ 1.3.7.1 │Spatii verzi, parcãri │Ozun - zona blocurilor, │ 0 │ 30.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │şi terenuri de joacã │Sântionlunca lângã Dispensar │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │pentru copii │Medical, Lisnãu lângã Remiza PSI │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │cu suprafaţa de 1,00 ha │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │280.│ 1.3.7.1 │Parc de agrement Ozun │Ozun, CF nr. 197, nr. top 572, 573│ 2008 │ 582.717,82│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │şi nr. top 571/1/1, suprafaţa de │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │1,8 ha │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │281.│ 1.3.17.1 │Pod │Satul Sântionlunca, peste Râul │ 1975 │ 15.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │Negru, construit din lemn │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │282.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Heveder, parapet din beton │ 1980 │ 1.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │283.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu-Vale, în spatele grãdinii │ 2005 │ 700,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │lui Olaru Ioan (tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │284.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu-Vale, în spatele grãdinii │ 2005 │ 700,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │lui Farkas Ioan (tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │285.│ 1.3.17.2 │Podeţe │La intrare în Lisnãu-Vale (tub) │ 2005 │ 700,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │286.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu-Vale, magazin mixt (douã │ 1988 │ 1.400,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │tuburi) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │287.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu-Vale vizavi de "clopotniţã"│ 1988 │ 700,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │(tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │288.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Pârâu Lisnãu-Vale (tub) │ 1985 │ 500,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │289.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu-Vale, în spatele grãdinii │ 1985 │ 500,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │lui Olaru Ana (tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │290.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu-Vale, fâneaţã "Bordas" │ 1985 │ 500,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │(tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │291.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, Konya Lajos, nr. casã 112 │ 2000 │ 1.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │(parapet din beton) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │292.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, "Pet" utca (tub) │ 2006 │ 1.200,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │293.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, Glung Imre, nr. casã 43 │ 2006 │ 1.200,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │(tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │294.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, Toth Kalman, │ 1980 │ 500,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. casã 56 (tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │295.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, Prazsmari Zoltan, │ 1996 │ 600,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. casã 54 (tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │296.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, Barabas Kalman, nr. casã │ 1975 │ 650,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │85 (parapet din beton) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │297.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, str. "Hegyalja" (tub) │ 1997 │ 700,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │298.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, Raduly Vilma, │ 1980 │ 400,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. casã 161 (tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │299.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, Boer Janos, │ 1980 │ 400,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. casã 163 (tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │300.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Lisnãu, Kese Denes, │ 1970 │ 650,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │nr. casã 40 (parapet din beton) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │301.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Mãgheruş, "Nagykut" (tub) │ 1980 │ 250,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │302.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Mãgheruş, "Kovacsdomb" (tub) │ 1980 │ 250,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │303.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Mãgheruş, "Szacsvai ut" (tub) │ 1980 │ 250,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │304.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Mãgheruş, spre "Heveder" la │ 2007 │ 1.100,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ieşirea din Mãgheruş (tub) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │305.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Mãgheruş, "Mocsar" (tub) │ 1985 │ 400,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │306.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Sântionlunca, "faţa Morii" (tub) │ 1980 │ 500,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │307.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Bicfalãu, "Resalja" (parapet din │ 1970 │ 230,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │beton) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │308.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Bicfalãu, "Rovidutca" (parapet din│ 2008 │ 3.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │beton) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │309.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Bicfalãu, "Nagymezo" (parapet din │ 1975 │ 400,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │beton) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │310.│ 1.3.17.2 │Podeţe │Bicfalãu "Str. Principalã" cãtre │ 2010 │ 3.500,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │"Topataka" (parapet din beton) │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │311.│ 1.3.17.2 │Podeţe │între Bicfalãu şi Lisnãu (tub) │ 1988 │ 650,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │312.│ 1.3.17.2 │Podeţe │între Bicfalãu şi Lisnãu (tub) │ 1988 │ 650,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │313.│ 1.3.17.2 │Trecere de nivel peste │Între DN 11 şi satul Lunca │ 1993 │ 1.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │calea feratã │Ozunului, construitã din beton │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │armat, asfaltatã pe o parte şi │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │pietruitã pe cealaltã, cu balus- │ │ │ │
 │ │ │ │tradã din metal şi indicatoare │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │314.│ 1.8.6 │Sistem de alimentare cu│7 km conductã de aducţiune şi │ 1977 │ 80.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │apã │distribuţie a apei şi teren │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │aferent │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │315.│ 1.8.1 │Sistem de alimentare cu│Staţie de captare a apei din │ 1980 │ 352.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │apã │puţuri forate şi teren aferent │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │316.│ 1.8.12 │Sistem de alimentare cu│Staţie de pompare şi teren aferent│ 1980 │ 133.168,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │apã │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │317.│ 1.8.11 │Sistem de alimentare cu│Rezervor apã din beton, 300 mc, │ 1980 │ 166.460,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │apã │şi teren aferent │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │318.│ 1.8.13 │Sistem de alimentare cu│Construcţii şi instalaţii │ 1980 │ 216.398,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │apã │tehnologice şi utilaje pentru │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │alimentare cu apã │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │319.│ 1.8.7 │Sistem de canalizare │Între blocurile de locuinţe şi │ 1978 │ 100.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │menajerã │staţia de epurare, pe o lungime │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │de 3.000 m şi teren aferent │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │320.│ 1.8.8 │Staţie de epurare │Imobil situat în localitatea Ozun,│ 1978 │ 53.528,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │compus din curţi construcţii, │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │staţie de epurare, incinta 2, │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │înscris CF nr. 1600, nr. top. │ │ │ │
 │ │ │ │1533/2 în suprafaţã de 245 mp, │ │ │ │
 │ │ │ │nr. top. 1532/2 în suprafaţã de │ │ │ │
 │ │ │ │3.158 mp, nr. top. 1527/3/1/1 │ │ │ │
 │ │ │ │în suprafaţã de 1.988 mp │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │321.│ 1.10 │Sistem de salubrizare │Punct de colectare deşeuri la │ 1991 │ 6.658,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │periferia cartierului, platformã │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │betonatã îngrãditã, 50 mp, şi │ │ │Local nr. 2/2011 │
 │ │ │ │teren aferent │ │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │322.│ 1.10 │Teren obor de animale │Satul Ozun, pe malul Râului Negru,│ 2007 │ 1,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │în suprafaţã de 1 ha │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │323.│ 1.10 │Cântar sãtesc │Bicfalãu, CF 23336 şi 23337 │ 1972 │ 15.748,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │324.│ 1.10 │Cântar sãtesc │Sântionlunca, nr. cad. 673 │ 1965 │ 10.000,00│Domeniul public al comunei Ozun, │
 │ │ │ │ │ │ │potrivit Hotãrârii Consiliului │
 │ │ │ │ │ │ │Local nr. 2/2011 │
 └────┴──────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────────────────┘
    ANEXA 4
    (Anexa nr. 33 la Hotãrârea Guvernului nr. 975/2002)

                                   INVENTARUL
       bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sita Buzãului ┌────┬──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Codul de │ Denumirea bunului │ Elemente de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridicã actualã │
 │crt.│ clasifi- │ │ │dobân-│de inventar │ Denumire act proprietate │
 │ │ care │ │ │dirii │ (lei) │ sau alte acte doveditoare │
 │ │ │ │ │ sau, │ │ │
 │ │ │ │ │ dupã │ │ │
 │ │ │ │ │caz,al│ │ │
 │ │ │ │ │dãrii │ │ │
 │ │ │ │ │ în │ │ │
 │ │ │ │ │folo- │ │ │
 │ │ │ │ │sinţã │ │ │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 1.│ 1.6.4. │Clãdirea Primãriei, │Sita Buzãului, nr. 222 │ 1947 │ 546.277│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │teren aferent │Suprafaţa: 0,2064 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 2.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Sita Buzãului, nr. 223 │ 1925 │ 1.256.516│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │"Nicolae Russu", teren │Suprafaţa: 0,3455 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │aferent │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 3.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Ciumernic, nr. 509 │ 1946 │ 1.056.340│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │Ciumernic, teren │Suprafaţa: 0,6470 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │aferent │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 4.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Bobocea, nr. 843 │ 1959 │ 1.311.401│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │Bobocea, teren aferent │Suprafaţa: 0,3601 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 5.│ 1.6.2. │Cãmin Cultural │Satul Zãbrãtãu, nr. 984 │ 1964 │ 696.314│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │Zãbrãtãu, teren aferent│Suprafaţa: 0,3680 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 6.│ 1.6.2. │Şcoala generalã Crasna,│Satul Crasna, nr. 1227 │ 1920 │ 313.920│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │teren aferent │Suprafaţa: 0,4171 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 7.│ 1.6.2. │Şcoala generalã şi │Sita Buzãului, nr. 123 │ 1982 │ 943.000│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │Grãdiniţa Sita │Suprafaţa: 0,0675 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │Buzãului, teren aferent│ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 8.│ 1.6.2. │Atelier şcoala generalã│Sita Buzãului, nr. 228 │ 1974 │ 117.720│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │Sita Buzãului │ │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 9.│ 1.6.2. │Cãmin Cultural Sita │Sita Buzãului, nr. 274 │ 1972 │ 900.000│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │Buzãului, teren aferent│Suprafaţa: 0,2190 │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 10.│ 1.6.2. │Cãmin Cultural │Sita Buzãului, nr. 591 │ 1950 │ 172.656│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │Ciumernic, teren │Suprafaţa: 0,0500 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │aferent │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 11.│ 1.6.2. │Teren sportiv │La Suciu │ - │ - │Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │ │Suprafaţa: 0,8300 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 12.│ 1.6.2. │Monumentul eroilor │Sita Buzãului, nr. 222 │ 1994 │ 225.000│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │ │Construcţie din piatrã, marmurã │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 13.│ 1.6.2. │Dispensar veterinar, │Sita Buzãului, nr. 288 │ 1938 │ 266.700│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │teren aferent │Suprafaţa: 0,1310 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 14.│ 1.3.7. │Strãzi │Suprafaţa totalã: 15,5228 ha │ - │ - │Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │ │Lungime: 24,05 km │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 15.│ 1.3.17 │Poduri │10 buc. │ - │ - │Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │ │ │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 16.│ 1.3.17 │Podeţe │39 buc. │ - │ - │Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │ │ │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 17.│ 6.4. │Fond de carte │Biblioteca comunalã, vol. 13.257 │ - │ 22.754.164│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │ │ │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 18.│ 1.6.2. │Şcoala generalã │Satul Zãbrãtãu, nr. 986 │ 2007 │1.882.873,28│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │Zãbrãtãu, teren aferent│Suprafaţa: 0,6280 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010, │
 │ │ │ │ │ │ │C.F nr. 5274 Buzãul Ardelean, │
 │ │ │ │ │ │ │nr. top. 1476/7/1/1/1/1/1/1 │
 │ │ │ │ │ │ │Cad. 37 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 19.│ 1.8.13 │Reţea de canalizare şi │Sita Buzãului │ 2005 │ 3.138.855│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │staţie ape uzate în │Suprafaţa: 0,1200 ha │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │localitatea Sita │ │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010, │
 │ │ │Buzãului, teren aferent│ │ │ │Proces-verbal nr. 6.779 din │
 │ │ │ │ │ │ │8 decembrie 2005 │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 20.│ │Teren intravilan pentru│Sita Buzãului, satul Zãbrãtãu, │ 2009 │ 41.379│Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │edificare staţie de │f.n. │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │epurare Zãbrãtãu │Suprafaţa: 0,050 ha │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010, │
 │ │ │ │ │ │ │C.F nr. 23179 Sita Buzãului │
 ├────┼──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────────────────────────────┤
 │ 21.│ 1.3.7. │DC 23 A (drum comunal) │Traseul drumului (DN 10 - │ 2010 │ - │Domeniul public al comunei Sita │
 │ │ │ │Zãbrãtãu) │ │ │Buzãului, potrivit Hotãrârii │
 │ │ │ │Suprafaţa: 1,29 ha │ │ │Consiliului Local nr. 38/2010, │
 │ │ │ │Lungime: 2,15 km │ │ │Hotãrârea Guvernului nr. 358/2010│
 └────┴──────────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────────────────────────────┘


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016