Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament decembrie 2014 Twitter Facebook

Acte regulament decembrie 2014

Monitorul Oficial 964 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 964/2014)

 REGULAMENT din 29 decembrie 2014 de organizare şi funcţionare al Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 30 decembrie 2014

Art. 1dispoziţii generale(1) privatizarea societăţilor comerciale agricole care deţin în exploatare terenuri cu destinaţie agricolă, constituite în conformitate cu legea nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, administrarea acestora până la privatizare şi concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică şi privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se coordonează de către comitetul de privatizare, concesionare şi arendare, denumit în continuare comitet, în condiţiile art. 5^1 din legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.(2) comitetul este un organism fără personalitate juridică, constituit în cadrul agenţiei domeniilor statului.(3) comitetul este constituit în conformitate cu prevederile art. 5^1 din lege.(4) ...

Monitorul Oficial 963 din 30 Decembrie 2014 (M. Of. 963/2014)

 REGULAMENT nr. 5 din 17 decembrie 2014 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (1) lit. d), ale art. 77, 101, 104, 122, art. 150 alin. (1), art. 289, 320, 382, art. 384 alin. (1) şi ale art. 385 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 420 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 25 alin. (2) lit. a) ...

Monitorul Oficial 952 din 29 Decembrie 2014 (M. Of. 952/2014)

 REGULAMENT din 5 decembrie 2014 privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte cadrul general privind încadrarea lectorilor de limba română la institutul limbii române, drepturile şi obligaţiile acestora, cadrul general de realizare a evaluării calităţii corpului lectorilor de limba română, principiile şi metodele de evaluare referitoare la activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică şi implicarea lectorilor de limba română în acţiuni de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti.art. 2calitatea corpului lectorilor de limba română se referă la cunoştinţele de specialitate şi potenţialul de cercetare ştiinţifică, la capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor către studenţi, de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate, la ...

Monitorul Oficial 942 din 23 Decembrie 2014 (M. Of. 942/2014)

 REGULAMENT nr. 18 din 22 decembrie 2014 pentru modificarea art. 10 din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2014

În urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 19 decembrie 2014,în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. iarticolul 10 din regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative ...

Monitorul Oficial 939 din 22 Decembrie 2014 (M. Of. 939/2014)

 REGULAMENT din 18 decembrie 2014 de organizare şi funcţionare a casei de pensii sectoriale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1casa de pensii sectorială a ministerului afacerilor interne, denumită în continuare casa, este înfiinţată prin lege în subordinea ministerului afacerilor interne, denumit în continuare mai, şi funcţionează potrivit prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului afacerilor interne, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 233/2011 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale şi ale prezentului regulament.art. 2(1) casa este structura de specialitate, ...

Monitorul Oficial 918 din 17 Decembrie 2014 (M. Of. 918/2014)

 REGULAMENT din 24 noiembrie 2014 privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 17 decembrie 2014

În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit prevederilor legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.cap. iconsideraţii generaleart. 1domeniul de aplicare(1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. ş) din legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea concurenţei, punerea în aplicare a dispoziţiilor legii nr. 11/1991, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare legea nr. 11/1991, este încredinţată consiliului concurenţei, în calitate de autoritate administrativă autonomă naţională în domeniul concurenţei, care ...

Monitorul Oficial 909 din 15 Decembrie 2014 (M. Of. 909/2014)

 REGULAMENT din 3 decembrie 2014 privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea menţinerii/restabilirii stării de normalitate, reprezintă o activitate de interes naţional, având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de riscurile tehnologice, naturale sau biologice, accidente şi incidente cu afectarea căilor de transport.art. 2(1) obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul ministerului transporturilor, denumit în continuare comitet ministerial.(2) comitetul ministerial face parte din sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă.art. 3(1) procedura de anunţare-comunicare a situaţiilor de urgenţă la ...

Monitorul Oficial 906 din 12 Decembrie 2014 (M. Of. 906/2014)

 REGULAMENT din 11 decembrie 2014 privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014

Art. 1prezentul regulament stabileşte conţinutul şi termenul privind întocmirea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare, precum şi procedura de comunicare a referatului către şeful unităţii de poliţie care a solicitat întocmirea acestuia.art. 2inspectoratul general al poliţiei române, inspectoratul general al poliţiei de frontieră, direcţia generală anticorupţie şi unităţile teritoriale ale acestora, precum şi corpul de control al ministrului afacerilor interne vor solicita şi vor ţine cont, la evaluarea profesională anuală a poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară, de referatul întocmit de conducătorul parchetului ...

 REGULAMENT din 11 decembrie 2014 privind întocmirea şi comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare EMITENT: PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 12 decembrie 2014

Art. 1prezentul regulament stabileşte conţinutul şi termenul privind întocmirea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul şi conducerea căruia îşi desfăşoară activitatea poliţiştii din cadrul poliţiei judiciare, precum şi procedura de comunicare a referatului către şeful unităţii de poliţie care a solicitat întocmirea acestuia.art. 2inspectoratul general al poliţiei române, inspectoratul general al poliţiei de frontieră, direcţia generală anticorupţie şi unităţile teritoriale ale acestora, precum şi corpul de control al ministrului afacerilor interne vor solicita şi vor ţine cont, la evaluarea profesională anuală a poliţiştilor care fac parte din poliţia judiciară, de referatul întocmit de conducătorul parchetului ...

Monitorul Oficial 899 din 11 Decembrie 2014 (M. Of. 899/2014)

 REGULAMENT din 3 decembrie 2014 privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea restabilirii stării de normalitate reprezintă o activitate de interes naţional, având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de calamităţi naturale, accidente majore şi/sau de alte evenimente care afectează infrastructura de transport.art. 2(1) obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea centrului operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate permanentă în cadrul ministerului transporturilor, denumit în continuare centru operativ.(2) centrul operativ şi comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare comitetul ministerial, din cadrul ministerului transporturilor sunt ...

 REGULAMENT nr. 16 din 27 noiembrie 2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 11 decembrie 2014

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2), art. 14, ale art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 28 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu:- art. 13 din statutul comisiei naţionale a valorilor mobiliare, aprobat prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 10 alin. (1) din legea nr. ...

Monitorul Oficial 893 din 09 Decembrie 2014 (M. Of. 893/2014)

 REGULAMENT din 3 decembrie 2014 privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului energetic naţional EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1(1) scopul prezentului regulament constă în stabilirea măsurilor de salvgardare şi a regulilor de aplicare a acestora în situaţiile de criză apărute în funcţionarea sistemului energetic naţional (sen).(2) prin aplicarea măsurilor precizate la alin. (1) se urmăreşte menţinerea echilibrului permanent al producţiei de energie electrică cu consumul şi schimburile externe programate, prin creşterea producţiei şi reducerea consumului intern de energie electrică.(3) reducerea consumului intern în situaţii de criză în sen se face în baza normativului de limitări.art. 2prezentul regulament se aplică de către operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie, producătorii de energie electrică, clienţii ...

Monitorul Oficial 876 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 876/2014)

 REGULAMENT din 2 decembrie 2014 privind regimul şi principiile remunerării membrilor Comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte regimul şi principiile remunerării membrilor comitetului de reglementare şi salarizării personalului angajat din cadrul autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei (anre), autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii.art. 2(1) stabilirea regimului de remunerare se realizează în raport cu obiectul de activitate al anre, respectiv implementarea politicilor privind elaborarea reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării pieţei energetice, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor, armonizării acestora atât cu obiectivele şi cu priorităţile politicii guvernului, cât şi cu legislaţia uniunii europene.(2) remunerarea membrilor comitetului de reglementare se ...

Monitorul Oficial 878 din 03 Decembrie 2014 (M. Of. 878/2014)

 REGULAMENT din 5 noiembrie 2014 de organizare şi funcţionare a Institutului Limbii Române EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014

Cap. idescrierea institutului limbii româneart. 1(1) institutul limbii române, denumit în continuare i.l.r., este organ de specialitate al ministerului educaţiei naţionale, înfiinţat în temeiul hotărârii guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea institutului limbii române, cu modificările şi completările ulterioare.(2) sediul i.l.r. este în municipiul bucureşti, str. spiru haret nr. 12, sectorul 1.(3) obiectul principal de activitate al i.l.r. este promovarea cunoaşterii limbii române, sprijinirea persoanelor care învaţă această limbă şi atestarea cunoştinţelor de limba română, în baza hotărârii guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, a hotărârii guvernului nr. ...

Monitorul Oficial 874 din 02 Decembrie 2014 (M. Of. 874/2014)

 REGULAMENT din 24 noiembrie 2014 privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 2 decembrie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament reglementează gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în sistemul naţional de învăţământ superior.art. 2(1) actele de studii din sistemul naţional de învăţământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învăţământ superior efectuate şi titluri şi/sau calificări dobândite.(2) actele de studii conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare.(3) actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaia matricolă şi suplimentul la diplomă.art. 3(1) registrele matricole şi registrele de evidenţă a actelor de studii sunt, de asemenea, documente cu regim special.(2) cataloagele, registrele matricole ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016