Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament august 2014 Twitter Facebook

Acte regulament august 2014

Monitorul Oficial 626 din 27 August 2014 (M. Of. 626/2014)

 REGULAMENT nr. 14 din 21 august 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 14, precum şi ale art. 18 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 20 august 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. i anexa la regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile comisiei naţionale ...

 REGULAMENT nr. 13 din 21 august 2014 pentru modificarea şi completarea unor regulamente emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 20 august 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. ila alineatul (1) al articolului 65 din regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, ...

Monitorul Oficial 628 din 27 August 2014 (M. Of. 628/2014)

 REGULAMENT din 20 august 2014 pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent EMITENT: CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 27 august 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează şi se desfăşoară în baza prevederilor art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2(1) examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează de către camera consultanţilor fiscali.(2) prin ordin al preşedintelui camerei consultanţilor fiscali, se constituie colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit în continuare colectiv.(3) consiliul ...

Monitorul Oficial 623 bis din 26 August 2014 (M. Of. 623 bis/2014)

 REGULAMENT din 30 iulie 2014 de ordine interioară al parchetelor*) EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 bis din 26 august 2014

----------------*) aprobat de ordinul nr. 2.632/c/2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 623 din 26 august 2014titlul idispoziţii generalear. 1rolul ministerului public(1) ministerul public este parte componentă a autorităţii judecătoreşti, iar atribuţiile sale sunt prevăzute în constituţia româniei, republicată, în legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte acte normative.(2) În activitatea judiciară, ministerul public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.(3) ministerul public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.art. 2structura şi organizarea ministerului public(1) ...

Monitorul Oficial 621 din 25 August 2014 (M. Of. 621/2014)

 REGULAMENT din 14 august 2014 privind modalităţile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi negociere continuă şi prin contracte de procesare EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 25 august 2014

Cap. i scopart. 1 prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea în regim concurenţial, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu, a energiei electrice, inclusiv prin încheierea contractelor de procesare a combustibilului, şi anume:a) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanţi;b) modul de stabilire a ofertelor de procesare a combustibilului;c) modul de organizare a licitaţiilor/sesiunilor de tranzacţionare;d) modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare a energiei tranzacţionate, respectiv de stabilire a prevederilor contractelor de procesare a combustibilului;e) modul de gestionare şi publicare a informaţiilor privind participanţii, ofertele şi tranzacţiile ...

Monitorul Oficial 615 din 20 August 2014 (M. Of. 615/2014)

 REGULAMENT din 12 august 2014 de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014

Cap. iprevederi generaleart. 1(1) atribuţiile prevăzute în sarcina autorităţii fiscale centrale, conform prevederilor titlului vii "accize şi alte taxe speciale" din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice aferente titlului vii, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează prin intermediul comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul ministerului finanţelor publice, denumită în continuare comisia.(2) activitatea curentă a comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domenii ...

Monitorul Oficial 602 din 13 August 2014 (M. Of. 602/2014)

 REGULAMENT nr. 4 din 31 iulie 2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 13 august 2014

Având în vedere prevederile art. 49 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, ale art. 101 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 24 din legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, ...

Monitorul Oficial 593 din 08 August 2014 (M. Of. 593/2014)

 REGULAMENT din 4 august 2014 de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru problemele sociale ale personalului din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1coordonarea soluţionării problemelor sociale ale personalului constituie o responsabilitate prevăzută în legea de organizare şi funcţionare a ministerului apărării naţionale.art. 2coordonarea soluţionării problemelor sociale ale personalului constă în:a) ansamblul acţiunilor şi măsurilor luate în cadrul comisiilor pentru probleme sociale în scopul identificării, analizării şi soluţionării problemelor întâmpinate de personalul armatei în domeniile: salarizare, hrănire, echipare, asistenţă medicală, condiţii de muncă şi instruire, cazare, recreere şi recuperarea capacităţii de muncă, condiţii de locuit şi respectarea drepturilor aferente raporturilor de serviciu sau de muncă, după caz, în conformitate cu prevederile legale şi potrivit normelor cuprinse în ordinele ministrului apărării ...

Monitorul Oficial 590 din 07 August 2014 (M. Of. 590/2014)

 REGULAMENT din 30 iulie 2014 centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 590 din 7 august 2014

──────────aprobat prin ordinul nr. 121 din 30 iulie 2014, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 590 din 7 august 2014.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul regulament stabileşte:a) modul de organizare a accesului străinilor luaţi în custodie publică în centrele de cazare, denumite în continuare centre;b) regulile de ordine interioară în centre;c) modul de organizare a pazei centrelor;d) modul de organizare a supravegherii şi escortării străinilor luaţi în custodie publică pe timpul deplasării în afara centrelor.art. 2termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au înţelesul stabilit prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în românia, republicată, ...

Monitorul Oficial 589 din 06 August 2014 (M. Of. 589/2014)

 REGULAMENT din 31 iulie 2014 de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 589 din 6 august 2014

Art. 1(1) casa naţională de asigurări de sănătate, denumită în continuare cnas, împreună cu colegiul medicilor din românia, denumit în continuare cmr, colegiul medicilor dentişti din românia, denumit în continuare cmdr, colegiul farmaciştilor din românia, denumit în continuare cfr, în temeiul art. 298 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi în condiţiile prezentului regulament, organizează comisia centrală de arbitraj.(2) comisia centrală de arbitraj, denumită în continuare comisia, funcţionează pe lângă cnas, nu are personalitate juridică, fiind independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şi este organizată şi funcţionează în conformitate ...

Monitorul Oficial 580 din 04 August 2014 (M. Of. 580/2014)

 REGULAMENT din 25 iulie 2014 de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 4 august 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) direcţia generală anticorupţie, denumită în continuare direcţia generală, înfiinţată prin legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul ministerului afacerilor interne, îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea direcţiei generale anticorupţie din cadrul ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016