Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 14 din 21 august 2014  pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 14 din 21 august 2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 august 2014

    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 14, precum şi ale art. 18 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 20 august 2014,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

    ART. I
    Anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

     1. Punctele 1, 3, 4^1, 5.7.7, 6.4 şi 6.12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:


┌─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Categoria de venituri, conform art. 13 │ Precizări │Nivelul tarifului (lei)/cotei │
│crt. │ din Statutul C.N.V.M. │(operaţiunea, baza de calcul căreia │ (%) │
│ │ │ i se aplică cota etc.) │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│"1. │Cotă de cel mult 0,08% din valoarea │a) Cotă din valoarea tranzacţiilor cu │ a) 0,06% │
│ │tranzacţiilor cu instrumente financiare│instrumente financiare, cu excepţia │ │
│ │care fac obiectul reglementării şi/sau │celor prevăzute la lit.b), c), d) şi e)│ │
│ │supravegherii Autorităţii de │b) Cotă din valoarea tranzacţiilor │ b) 0,04% │
│ │Supraveghere Financiară, denumită în │derulate pe pieţele reglementate şi/sau│ │
│ │continuare A.S.F., derulate pe pieţe │în cadrul sistemelor alternative de │ │
│ │reglementate sau în cadrul sistemelor │tranzacţionare, de către intermediarii │ │
│ │alternative de tranzacţionare (SAT), │care au calitate de Market Maker în │ │
│ │suportată de către cumpărător, cu │raport cu un instrument financiar │ │
│ │excepţia tranzacţiilor cu instrumente │c) Cotă din valoarea tranzacţiilor │ c) 0,04% │
│ │financiare derivate │derulate cu instrumente financiare de │ │
│ │ │tip ETF (Exchange Traded Fund) pe │ │
│ │ │pieţele reglementate şi/sau în cadrul │ │
│ │ │sistemelor alternative de │ │
│ │ │tranzacţionare │ │
│ │ │d) Cotă din valoarea tranzacţiilor: │ │
│ │ │- d1) cu obligaţiuni, inclusiv cele │ d1) 0,02% │
│ │ │convertibile în acţiuni; │ │
│ │ │- d2) cu drepturi de preferinţă; │ d2) 0,04% │
│ │ │- d3) cu drepturi de alocare. │ d3) 0,04% │
│ │ │e) Cotă din valoarea tranzacţiilor │ e) 0% │
│ │ │cu titluri de stat │ │
│ │ │ │ │
├─────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│..... ....................................... ....................................... ................ │
├─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 3. │Cotă de cel mult 0,5% din valoarea │a) Cotă din valoarea ofertei publice de│a) Nivel minim*) 0,3% │
│ │ofertelor publice de vânzare │vânzare*) │Nivel de regularizare**) 0,5% │
│ │ │ ├────────── │
│ │ │ │*) Nu se aplică în cazul: │
│ │ │ │1. ofertelor publice de vânzare │
│ │ │ │a unor acţiuni deţinute, în │
│ │ │ │numele statului român, de către │
│ │ │ │o instituţie publică; │
│ │ │ │2. ofertelor publice de vânzare │
│ │ │ │de obligaţiuni emise de │
│ │ │ │autorităţi ale administraţiei │
│ │ │ │publice centrale şi locale. │
│ │ │ │**) Nivelul de regularizare este│
│ │ │ │de 0,35%, în cazul unei oferte │
│ │ │ │publice de vânzare a unor │
│ │ │ │acţiuni deţinute, în numele │
│ │ │ │statului român, de către o │
│ │ │ │instituţie publică. │
│ │ │b) Cotă din valoarea ofertei publice de│b) Nivel minim 0% │
│ │ │vânzare în vederea admiterii la │Nivel de regularizare 0,1%***) │
│ │ │tranzacţionare pe pieţe reglementate şi├────────── │
│ │ │sisteme alternative de tranzacţionare*)│***) Nivelul de regularizare │
│ │ ├────────── │este de 0,05%, în cazul │
│ │ │*) Se aplică în cazul ofertelor publice│obligaţiunilor corporative, al │
│ │ │pentru care se aprobă un prospect de │obligaţiunilor emise de autori- │
│ │ │către A.S.F., inclusiv în cazul │tăţi ale administraţiei publice │
│ │ │ofertelor publice transfrontaliere │centrale şi locale, precum şi în│
│ │ │efectuate de un emitent pentru care │cazul titlurilor de stat. │
│ │ │România este stat membru de origine şi │ │
│ │ │care intenţionează să deruleze o │ │
│ │ │ofertă publică de vânzare/admitere la │ │
│ │ │tranzacţionare pe o piaţă dintr-un │ │
│ │ │stat membru, altul decât România. │ │
│ │ │c) Cotă din valoarea ofertei publice │c) 0,1% din valoarea ofertei │
│ │ │menţionate la art. 15 alin. (1) din │publice │
│ │ │Regulamentul Comisiei Naţionale a │ │
│ │ │Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind │ │
│ │ │emitenţii şi operaţiunile cu valori │ │
│ │ │mobiliare, aprobat prin Ordinul │ │
│ │ │Comisiei Naţionale a Valorilor │ │
│ │ │Mobiliare nr. 23/2006, cu │ │
│ │ │modificările şi completările │ │
│ │ │ulterioare, denumit în continuare │ │
│ │ │Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. │ │
│ │ │d) Cotă din valoarea ofertelor publice │d) 0,3% din valoarea ofertei │
│ │ │menţionate la art. 15 alin. (3) │publice │
│ │ │pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. │ │
│ │ │nr. 1/2006, care nu implică o │ │
│ │ │modificare a înregistrărilor la │ │
│ │ │Oficiul Registrului Comerţului, │ │
│ │ │denumit în continuare ORC. │ │
├─────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│..... ....................................... ....................................... ................................│
├─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│4^1. │Tarife şi cote pentru tranzacţiile cu │a) Tarif pentru tranzacţiile cu │a) 0,08 lei/contract, perceput │
│ │instrumente financiare derivate │instrumente financiare derivate │de la fiecare parte │
│ │ │derulate pe pieţele reglementate sau în│contractantă*) │
│ │ │cadrul sistemelor alternative de ├───────── │
│ │ │tranzacţionare, cu excepţia │*) Tariful pentru tranzacţiile │
│ │ │instrumentelor financiare derivate │cu instrumente financiare │
│ │ │având ca suport certificatele de emisii│derivate derulate pe pieţele │
│ │ │de gaze cu efect de seră │reglementate sau în cadrul │
│ │ │ │sistemelor alternative de │
│ │ │ │tranzacţionare, de către │
│ │ │ │intermediarii care au calitate │
│ │ │ │de Market Maker în raport cu │
│ │ │ │un instrument derivat, este │
│ │ │ │0,04 lei/contract. │
│ │ │b) Tarif pentru tranzacţiile derulate │b) 2,00 lei/contract, perceput │
│ │ │pe pieţele reglementate cu instrumente │de la fiecare parte contractantă│
│ │ │financiare derivate având ca suport │ │
│ │ │certificatele de emisii de gaze cu │ │
│ │ │efect de seră │ │
├─────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│..... ....................................... ....................................... ............................. │
├─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│5.7.7│Tarif perceput pentru emiterea unui act│Emiterea unui aviz constituind răspuns │ 10.000 lei │
│ │individual de soluţionare a cererii │oficial la chestiuni privind aplicarea │ │
│ │referitoare la chestiuni privind │legii şi a reglementărilor emise în │ │
│ │aplicarea legii sau reglementărilor │aplicarea acesteia*) │ │
│ │ │__________ │ │
│ │ │*) Tariful nu se aplică în cazul │ │
│ │ │solicitărilor transmise de entităţile │ │
│ │ │autorizate, reglementate şi/sau │ │
│ │ │supravegheate de A.S.F. │ │
├─────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│..... ....................................... ....................................... .............................. │
├─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 6.4.│Tarif pentru înregistrarea la A.S.F. a │ │ 500 lei*) │
│ │instrumentelor financiare │ ├─────────── │
│ │ │ │*) Nivelul tarifului pentru │
│ │ │ │înregistrarea la A.S.F. a │
│ │ │ │titlurilor de stat este 0. │
├─────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ .... ....................................... .................................................................. │
├─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│6.12.│Cotă percepută pentru monitorizarea │ │0,06% din valoarea tranzacţiilor│
│ │tranzacţiilor efectuate în afara │ │raportate │
│ │pieţelor reglementate/sistemelor │ │NOTĂ: │
│ │alternative de tranzacţionare │ │Cota pentru tranzacţiile │
│ │ │ │derulate în afara pieţelor │
│ │ │ │reglementate şi/sau sistemelor │
│ │ │ │alternative de tranzacţionare de│
│ │ │ │tipul tranzacţiilor turnaround │
│ │ │ │este 0,02%." │
└─────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    2. După punctul 6.12 se introduce un nou punct, punctul 6.13, cu următorul cuprins:


┌─────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Categoria de venituri, conform art. 13 │ Precizări │Nivelul tarifului │
│crt. │ din Statutul C.N.V.M. │(operaţiunea, baza de calcul │ (lei)/cotei │
│ │ │ căreia i se aplică cota etc.) │ (%) │
├─────┼───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────┤
│"6.13│Cotă percepută pentru tranzacţiile de │ │ 0%" │
│ │alocare pe conturile clienţilor │ │ │
│ │agenţilor custode, definite conform │ │ │
│ │art. 151 alin. (2) lit. b) din titlul │ │ │
│ │II din Codul Depozitarului Central*), │ │ │
│ │cu modificările şi completările │ │ │
│ │ulterioare │ │ │
│ │_________ │ │ │
│ │*) Codul Depozitarului Central nu a │ │ │
│ │fost publicat în Monitorul Oficial al │ │ │
│ │României, Partea I. │ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────┘


    ART. II
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 20 iunie 2014, se abrogă.

    ART. III
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data de 16 septembrie 2014.


                 Preşedintele Autorităţii
                de Supraveghere Financiară,
                    Mişu Negriţoiu


    Bucureşti, 21 august 2014.
    Nr. 14.

                      ___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016