Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din regulament iunie 2014 Twitter Facebook

Acte regulament iunie 2014

Monitorul Oficial 484 din 30 Iunie 2014 (M. Of. 484/2014)

 REGULAMENT nr. 11 din 19 iunie 2014 privind stabilirea cerinţelor prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2014

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 4^1 şi ale art. 278-283 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit ...

Monitorul Oficial 477 din 28 Iunie 2014 (M. Of. 477/2014)

 REGULAMENT din 26 iunie 2014 de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 28 iunie 2014

Cap. i dispoziţii generalesecŢiunea 1scop şi domeniul de aplicareart. 1 prezentul regulament de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul de reglementare pentru acreditarea grupurilor/centralelor electrice în vederea aplicării sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile stabilit prin legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare sistem de promovare prin certificate verzi, respectiv:a) etapele procesului de acreditare şi conţinutul documentaţiei necesare acreditării;b) ...

Monitorul Oficial 473 din 27 Iunie 2014 (M. Of. 473/2014)

 COMPONENŢA NOMINALĂ ŞI REGULAMENTUL din 19 iunie 2014 de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Cap. icomponenţa nominală a comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei1. conf. dr. monica luminos, preşedintă a comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, şef de secţie boli infecţioase copii şi terapie intensivă copii, institutul naţional de boli infecţioase "prof. dr. matei balş"2. dr. laurenţiu zolotuşcă, vicepreşedinte al comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, consilier pentru afaceri europene, direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică, ministerul sănătăţii3. dr. dorina crăciun, membră a comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, spitalul clinic de urgenţă pentru copii "grigore alexandrescu"4. dr. raluca vlad, ...

Monitorul Oficial 465 din 25 Iunie 2014 (M. Of. 465/2014)

 REGULAMENT din 24 iunie 2014 de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 25 iunie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare daeri, funcţionează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al ministerului afacerilor interne, denumit în continuare mai, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităţilor mai în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.art. 2 (1) pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, daeri are competenţă teritorială generală. daeri coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, activitatea structurilor de profil, a instituţiilor şi autorităţilor centrale şi teritoriale, aflate în subordonarea ...

Monitorul Oficial 452 din 20 Iunie 2014 (M. Of. 452/2014)

 REGULAMENT din 21 februarie 2014 de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a cunoştinţelor susţinut în cadrul cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 20 iunie 2014

Art. 1camera auditorilor financiari din românia, denumită în continuare camera sau cadr, va publica pe site-ul propriu data la care va avea loc testul, locaţia desfăşurării testului, bibliografia pentru test, precum şi alte informaţii suplimentare necesare.art. 2(1) testul susţinut la finalul cursului pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori va cuprinde două probe:- proba scrisă; timpul alocat probei scrise este de 3 ore;- proba orală.(2) intrarea în sală a participanţilor se va face cu 30 de minute înainte de ora de începere a testului, pe baza cărţii de identitate/buletinului de identitate.(3) odată ...

Monitorul Oficial 453 din 20 Iunie 2014 (M. Of. 453/2014)

 REGULAMENT nr. 10 din 16 iunie 2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 14, precum şi ale art. 18 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 11 iunie 2014,autoritatea de supraveghere financiară emite următorul regulament:art. ianexa la regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile comisiei naţionale a ...

Monitorul Oficial 446 din 18 Iunie 2014 (M. Of. 446/2014)

 REGULAMENT din 5 iunie 2014 pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 426/2011 EMITENT: CONSILIUL CONCURENŢEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 18 iunie 2014

În temeiul art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.art. iregulamentul privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de legea concurenţei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia, pus în aplicare prin ordinul preşedintelui consiliului concurenţei nr. 426/2011, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 186 din 17 martie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 4 va avea următorul cuprins:"art. 4. - plata tarifelor se face întotdeauna înainte de depunerea notificării."2. la articolul 5, alineatele (2) şi (3) se abrogă.3. articolul 6 va ...

Monitorul Oficial 441 din 17 Iunie 2014 (M. Of. 441/2014)

 REGULAMENT din 4 iunie 2014 de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014

Cap. iorganizarea grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlociiart. 1grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare geiean, se constituie ca organism de dialog interinstituţional fără personalitate juridică, pe lângă departamentul pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, denumit în continuarea dimmmat, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.art. 2evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un instrument destinat îmbunătăţirii calităţii şi coerenţei procesului de reglementare a întreprinderilor mici şi mijlocii din perspectiva dezvoltării durabile ...

Monitorul Oficial 437 din 16 Iunie 2014 (M. Of. 437/2014)

 REGULAMENT din 2 iunie 2014 de organizare şi funcţionare a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 16 iunie 2014

Cap. i misiunea, rolul şi atribuţiileart. 1 colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare cccdi, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu:- legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;- ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 436 din 16 Iunie 2014 (M. Of. 436/2014)

 REGULAMENT nr. 9 din 29 mai 2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 16 iunie 2014

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 9 alin. (5) şi (7), art. 12 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 52 alin. (2) şi (4), art. 56, art. 63 alin. (3), art. 64 alin. (2), art. 66 alin. ...

Monitorul Oficial 417 din 05 Iunie 2014 (M. Of. 417/2014)

 REGULAMENT din 22 mai 2014 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă" - Bucureşti EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 5 iunie 2014

Cap. idispoziţii generaleart. 1institutul naţional pentru medicină complementară şi alternativă "prof. dr. florin brătilă" - bucureşti, denumit în continuare institutul, are sediul în bucureşti, şos. panduri nr. 22, sectorul 5.art. 2institutul asigură:- asistenţă medicală de specialitate în domeniile medicinei complementare şi alternative: acupunctura (decontată de casa de asigurări de sănătate a municipiului bucureşti), homeopatia, apiterapia şi fitoterapia ayurveda, tehnici de biorezonanţă, diagnostic prin biorezonanţa magnetică, iridologie, dietoterapie naturistă, prescriere de suplimente nutriţionale, stimulare electrică şi neuromagnetică, terapie cu câmp magnetic, terapie de stimulare prin câmpuri electromagnetice, fototerapia, presopunctura, masajul terapeutic, reflexoterapia (la indicaţia medicului curant sau la solicitarea pacientului);- acordarea ...

Monitorul Oficial 405 din 02 Iunie 2014 (M. Of. 405/2014)

 REGULAMENT din 22 mai 2014 de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Iaşi EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014

Cap. i dispoziţii generaleart. 1 institutul de medicină legală iaşi este organizat şi funcţionează în baza dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată, cu modificările ulterioare, ale regulamentului de aplicare a dispoziţiilor ordonanţei guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordinului ministrului de stat, ministrul justiţiei, şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 1.134/c/255/2000 pentru aprobarea normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.art. 2 activitatea de medicină ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016