Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 11 din 19 iunie 2014  privind stabilirea cerinţelor prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 11 din 19 iunie 2014 privind stabilirea cerinţelor prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 30 iunie 2014

    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 4^1 şi ale art. 278-283 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 18 iunie 2014,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

    CAP. I
    Cerinţele prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte cerinţele prudenţiale aplicabile societăţilor de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii având în vedere prevederile art. 278 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută de O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 3
    (1) Societăţilor de administrare a investiţiilor, denumite în continuare S.A.I., care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi care prestează efectiv această activitate, li se aplică în mod corespunzător, pentru poziţiile aferente portofoliilor individuale de investiţii, următoarele prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013:
    1. partea întâi - Dispoziţii generale, titlul I - Obiect, domeniu de aplicare şi definiţii;
    2. partea întâi, titlul II - Nivelul aplicării cerinţelor;
    3. partea a doua - Fonduri proprii;
    4. partea a treia - Cerinţe de capital, titlul I - Cerinţe generale, evaluare şi raportare;
    5. partea a treia, titlul II - Cerinţe de capital pentru riscul de credit;
    6. partea a treia, titlul IV - Cerinţe de fonduri proprii pentru riscul de piaţă;
    7. partea a treia, titlul V - Cerinţe de fonduri proprii pentru riscul de decontare;
    8. partea a treia, titlul VI - Cerinţe de fonduri proprii pentru riscul de ajustare a evaluării creditului;
    9. partea a patra - Expunerile mari;
    10. partea a cincea - Expuneri la riscul de credit transferat;
    11. partea a opta - Publicarea de informaţii de către instituţii cu excepţia prevederilor art. 450;
    12. partea a zecea - Dispoziţii tranzitorii, rapoarte, analize şi modificări.
    (2) S.A.I. menţionate la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012:
    1. titlul I, capitolul II "Definiţii";
    2. titlul I, capitolul III, secţiunea a 4-a "Administrarea riscurilor semnificative", cu excepţia subsecţiunilor 4.7 şi 4.8;
    3. titlul I, capitolul III, secţiunea a 5-a "Abordări interne pentru calcularea cerinţelor de fonduri proprii";
    4. titlul I, capitolul III, secţiunea a 7-a "Analiza continuă a permisiunii de a utiliza abordări interne";
    5. titlul II "Fondurile proprii";
    6. titlul IV "Supravegherea pe bază consolidată".
    (3) S.A.I. menţionate la alin. (1) care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii au obligaţia transmiterii Autorităţii de Supraveghere Financiară, cel puţin o dată la 3 luni, o situaţie a structurii fondurilor proprii calculate în conformitate cu prevederile părţii a doua, titlul I "Elemente ale fondurilor proprii" din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Situaţia fondurilor proprii de nivel 1 conform prevederilor art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se transmite de către S.A.I. care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiţii cu frecvenţă lunară.
    (4) Raportările menţionate la alin. (3) se transmit pe suport electronic, în termen de maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei de raportare, în formatul prevăzut în standardele tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
    ART. 4
    (1) Sunt exceptate de la obligaţiile prevăzute la art. 3 S.A.I. care administrează portofolii individuale de investiţii cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) administrarea portofoliilor individuale de investiţii se face în baza unei politici de investiţii prevăzute în contractul de administrare a portofoliilor individuale de investiţii încheiat cu clientul;
    b) clientul îşi asumă toate riscurile financiare rezultate din administrarea portofoliului individual, atât pentru instrumentele încredinţate spre păstrare unui custode, cât şi pentru cele a căror evidenţă este ţinută de S.A.I. şi/sau de terţe părţi.
    (2) Pentru fiecare portofoliu individual de investiţii administrat şi căruia i se aplică prevederile alin. (1), S.A.I. va transmite, la cererea Autorităţii de Supraveghere Financiară, informaţiile necesare care justifică această încadrare.
    (3) În cazul S.A.I. pentru care toate portofoliile individuale de investiţii administrate îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), valoarea fondurilor proprii minime menţinute de către acestea respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012.

    CAP. II
    Modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

    ART. 5
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 10 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 3, după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 39, cu următorul cuprins:
    "39. abordări interne - abordări conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 astfel: abordarea bazată pe modele interne de rating, menţionată la art. 143 alin. (1), cea bazată pe modele interne menţionată la art. 221, cea bazată pe estimări proprii menţionată la art. 225, cea aferentă abordării avansate de evaluare menţionată la art. 313 alin. (2), metoda modelelor interne menţionată la art. 283 şi 363 şi abordarea bazată pe evaluări interne menţionată la art. 259 alin. (3)."

    2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 3^1. - (1) Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii şi expresiile: instituţie, entitate din sectorul financiar, situaţie consolidată, bază consolidată, bază subconsolidată, fonduri proprii, piaţă reglementată, capital eligibil, efect de levier, risc asociat folosirii excesive a efectului de levier, instituţie externă de evaluare a creditului au înţelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013."

    3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la autorizarea prevăzută la alin. (3), S.S.I.F. care nu sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne, naturii extinderii şi complexităţii activităţilor lor în sensul prezentului regulament transmit la A.S.F. o justificare a necesităţii cumulării celor două funcţii în cadrul structurii organizatorice."

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) S.S.I.F. care sunt semnificative din punctul de vedere al mărimii, organizării interne şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţilor lor trebuie să înfiinţeze un comitet de administrare a riscurilor compus din membri ai organului de conducere care nu exercită nicio funcţie executivă în S.S.I.F. respectivă. Membrii comitetului de administrare a riscurilor trebuie să dispună de cunoştinţe, competenţe şi expertiză corespunzătoare pentru a înţelege pe deplin şi a monitoriza strategia privind administrarea riscurilor şi apetitul la risc a S.S.I.F.
    (2) În sensul prezentului regulament, A.S.F. apreciază că o S.S.I.F. este semnificativă din punctul de vedere al mărimii, organizării interne şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţii dacă îndeplineşte cel puţin 3 dintre criteriile de mai jos:
    a) cota de piaţă a respectivei SSIF este mai mare de 5%;
    b) valoarea activelor aflate în custodie este mai mare de 10 milioane euro;
    c) procentul reprezentat de valoarea tranzacţiilor realizate pe cont propriu din valoarea totală a tranzacţiilor realizate de S.S.I.F. este mai mare de 20%;
    d) capitalul iniţial reprezintă echivalentul în lei a 730.000 euro;
    e) S.S.I.F. îndeplineşte calitatea de formator de piaţă şi/sau furnizor de lichiditate;
    f) S.S.I.F. derulează tranzacţii cu instrumente financiare derivate şi/sau în afara pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacţionare în nume propriu.
    (3) A.S.F. reevaluează respectarea criteriilor menţionate la alin. (2) cel puţin o dată la 6 luni.
    (4) A.S.F. poate încadra o S.S.I.F. care nu îndeplineşte prevederile alin. (1) în categoria S.S.I.F. semnificativă din punctul de vedere al mărimii, organizării interne şi naturii, extinderii şi complexităţii activităţii dacă activităţile pe care aceasta le desfăşoară prezintă o asemenea importanţă încât orice dificultate sau eşec în desfăşurarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ în ceea ce priveşte abilitatea S.S.I.F. de a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă şi/sau de a-şi continua activitatea."

    5. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.

    6. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Membrii personalului care deţin funcţii de control sunt independenţi de funcţiile operaţionale pe care le supraveghează, deţin autoritatea corespunzătoare şi sunt remuneraţi în funcţie de realizarea obiectivelor legate de funcţiile lor, indiferent de performanţele sectoarelor operaţionale pe care le controlează."

    7. Articolul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 153. - S.S.I.F. vor finaliza demersurile necesare în vederea conformării cu prevederile prezentului regulament, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţia modificării structurii organizatorice şi implementării/adaptării procedurilor interne în termen de 9 luni de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    8. După articolul 153 se introduce un nou articol, articolul 153^1, cu următorul cuprins:
    "Art. 153^1. - Modificările în structura organizatorică a S.S.I.F. în ceea ce priveşte componenţa consiliului de administraţie şi a conducătorilor în vederea alinierii la prevederile prezentului regulament, în perioada de încadrare acordată de A.S.F., sunt autorizate de A.S.F. fără perceperea tarifului de autorizare prevăzut în Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările şi completările ulterioare."

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 6
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor prevăzute la art. 226 din O.U.G. nr. 99/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sancţiunilor prevăzute la titlul X din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 7
    (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 149/2007 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 8/2007 privind raportarea cerinţelor minime de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008.
    (2) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            Preşedintele Autorităţii
                          de Supraveghere Financiară,
                                 Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 19 iunie 2014.
    Nr. 11.

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016