Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 decembrie 2014  privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 3 decembrie 2014 privind organizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 decembrie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în vederea menţinerii/restabilirii stării de normalitate, reprezintă o activitate de interes naţional, având drept scop eliminarea sau diminuarea efectelor sociale, economice şi ecologice care pot fi cauzate de riscurile tehnologice, naturale sau biologice, accidente şi incidente cu afectarea căilor de transport.
    ART. 2
    (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie modul de organizare, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor, denumit în continuare comitet ministerial.
    (2) Comitetul ministerial face parte din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
    ART. 3
    (1) Procedura de anunţare-comunicare a situaţiilor de urgenţă la nivelul Ministerului Transporturilor este următoarea:
    1. Atât în timpul, cât şi în afara orelor de program, zile libere şi sărbători legale - ofiţerul de serviciu din centrul operativ comunică imediat evenimentele despre care a fost informat, în funcţie de gravitate, ministrului (care poate dispune asupra modului de comunicare în continuare), secretarilor de stat, şefului centrului operativ, directorilor direcţiilor de specialitate, Serviciului situaţii de urgenţă, consilierilor ministrului şi directorului Direcţiei comunicare şi relaţia cu sindicatele (pentru pregătirea comunicatului de presă oficial) sau în baza listei cu persoanele nominalizate de conducerea ministerului.
    2. Ministrul, secretarul de stat, şeful centrului operativ, directorii direcţiilor de specialitate, Serviciul situaţii de urgenţă, consilierii ministrului sunt anunţaţi prin S.M.S. permanent despre premisa apariţiei unor evenimente, despre producerea unor evenimente şi evoluţia acestora, iar pentru evenimente deosebit de grave sunt apelaţi şi telefonic.
    3. În lipsa ministrului, evenimentele se comunică imediat demnitarului desemnat ca supleant al ministrului, secretarilor de stat, şefului Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă, directorilor direcţiilor de specialitate, Serviciului situaţii de urgenţă, consilierilor ministrului.
    4. Anunţarea evenimentelor se face telefonic, prin S.M.S., fax, e-mail şi echipamente de radio.
    5. După caz, evenimentele se comunică şi următoarelor autorităţi: Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Centrului operaţional de comandă al Guvernului, altor componente ale sistemului naţional, în funcţie de natura, amploarea, complexitatea, evoluţia sau consecinţele evenimentelor.
    6. În funcţie de situaţia creată, ministrul transporturilor convoacă comitetul ministerial, a cărui componenţă se regăseşte în anexa nr. 1.
    7. În cazul situaţiilor de urgenţă declarate, după convocarea comitetului ministerial, personalul centrului operativ se suplimentează cu un membru din cadrul Serviciului situaţii de urgenţă.
    8. Nu se transmit informaţii clasificate.
    9. Convocarea personalului comitetului ministerial, în situaţii de urgenţă, se va face de către ofiţerul de serviciu, de pe numerele de telefon din cadrul centrului operativ, la solicitarea ministrului sau a înlocuitorului acestuia.
    10. Personalul comitetului ministerial are obligaţia de a răspunde apelului iniţiat din cadrul centrului operativ.
    (2) Procedura pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă, este următoarea:
    1. La solicitarea ministrului, vicepreşedinţii şi membrii comitetului ministerial se vor prezenta la centrul operativ, în 15-30 de minute de la anunţare (în timpul programului legal de lucru) şi în 2 h-2 h 30 minute de la anunţare (în afara programului legal de lucru şi dacă se află în Bucureşti).
    2. Dacă, din motive obiective, vicepreşedinţii sau membrii comitetului ministerial nu se află în Bucureşti, vor transmite în ce interval de timp pot ajunge la centrul operativ pentru a fi prezenţi la activitatea comitetului ministerial.
    3. Ministrul transporturilor poate convoca şi parţial comitetul ministerial, dar hotărârile vor fi adoptate cu votul a cel puţin două treimi din totalul reprezentanţilor în comitetul ministerial.

    CAP. II
    Structuri organizatorice şi funcţionarea acestora

    ART. 4
    (1) Preşedintele comitetului ministerial este ministrul transporturilor.
    (2) Vicepreşedinţii sunt demnitari (secretari sau subsecretari de stat), secretar general sau secretari generali adjuncţi, numiţi de către preşedintele comitetului ministerial.
    (3) Membrii sunt persoane cu funcţii de conducere din aparatul propriu al ministerului, instituţiilor şi subunităţilor din subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
    (4) Consultanţii sunt experţi şi specialişti din aparatul propriu al ministerului sau din unităţile din subordinea sau sub autoritatea acestuia, precum şi reprezentanţi ai altor ministere, instituţii, servicii publice, manageri ai societăţilor comerciale şi regiilor autonome cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, cooptaţi în comitetul ministerial la solicitarea preşedintelui.
    (5) Comitetul ministerial coordonează activitatea de prevenire şi asigură gestionarea situaţiilor generate de producerea accidentelor majore pe căile de transport rutiere, feroviare, navale şi aeriene, datorate unor cauze tehnice, cutremure, alunecări de teren, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice, tornade, uragane, blocaje de gheţuri pe Dunăre, ploi torenţiale, inundaţii, alte fenomene care pot scoate din uz sau pot produce disfuncţionalităţi infrastructurilor de transport şi totodată pot afecta starea de normalitate socială şi/sau economică.
    ART. 5
    Comitetul ministerial este compus din:
    a) persoane cu funcţii de răspundere (demnitari, directori generali, directori, şefi de serviciu) din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1 la ordin;
    b) consultanţi - reprezentanţi ai instituţiilor publice de învăţământ superior, de cercetare-proiectare şi ai unor entităţi, prevăzuţi în lista care face parte din anexa nr. 1;
    c) persoane cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea/sub autoritatea Ministerului Transporturilor.
    ART. 6
    (1) Comitetul ministerial se întruneşte semestrial şi/sau ori de câte ori situaţia o impune, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedinţilor sau a persoanelor anume desemnate de aceştia.
    (2) Şedinţele comitetului ministerial se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor sau a înlocuitorilor desemnaţi şi/sau mandataţi ai acestora.
    (3) Hotărârile comitetului ministerial se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia punerii în aplicare a planului de evacuare în situaţii de urgenţă, care se face în baza deciziei preşedintelui.
    (4) Comitetul ministerial colaborează cu autorităţile care au atribuţii şi responsabilităţi specifice în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă cauzate de producerea sau de iminenţa producerii unor accidente majore pe căile de transport feroviare, rutiere, navale şi aeriene şi a accidentelor generate de producerea sau de iminenţa producerii unor dezastre provocate de inundaţii, tornade, cutremure, alunecări/prăbuşiri de teren, precum şi a celor rezultate în urma erorilor de natură tehnologică, a intervenţiilor umane.
    ART. 7
    (1) Şeful centrului operativ este numit prin ordin al Ministrului Transporturilor.
    (2) Activitatea centrului operativ este asigurată de personal de specialitate.

    CAP. III
    Atribuţii

    ART. 8
    Comitetul ministerial are următoarele atribuţii:
    a) elaborează, prin direcţiile de specialitate şi unităţile din subordinea şi de sub autoritatea ministerului, planuri, materiale, centralizatoare etc. pentru situaţii de urgenţă sau fenomene meteo extreme etc.;
    b) elaborează împreună cu instituţiile abilitate, cu direcţiile generale, direcţiile şi serviciile care au membri desemnaţi în comitetul ministerial, regulamentele şi procedurile privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice principalelor tipuri de risc, din domeniul de activitate;
    c) avizează planurile proprii anuale pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, elaborate de către direcţiile generale, direcţiile şi serviciile care au membri desemnaţi în comitetul ministerial, în vederea constituirii planului general al ministerului;
    d) informează comitetele naţionale pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare C.N.S.U., prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi prin Centrul operaţional de comandă al Guvernului, asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţei ameninţării acestora;
    e) evaluează situaţia de urgenţă produsă, în domeniul de competenţă, stabileşte măsuri specifice pentru gestionarea acesteia, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenţă din domeniul de competenţă al Ministerului Transporturilor şi propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă;
    f) informează C.N.S.U. asupra activităţilor desfăşurate;
    g) asigură monitorizarea şi evaluarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora;
    h) sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind transportul forţelor şi mijloacelor de intervenţie, a persoanelor evacuate şi altor resurse;
    i) sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind asigurarea asistenţei medicale de urgenţă prin unităţile sanitare aparţinătoare;
    j) sprijină şi colaborează cu organele cu atribuţii privind localizarea şi stingerea incendiilor în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice;
    k) sprijină şi colaborează cu organele abilitate pentru neutralizarea efectelor materialelor periculoase, precum şi pentru efectuarea depoluării şi decontaminării în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice;
    l) asigură monitorizarea şi/sau coordonarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile, facilităţile şi instalaţiile proprii afectate;
    m) propune programe de cercetare şi iniţiază promovarea în vederea obţinerii finanţării acestora în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice;
    n) face propuneri C.N.S.U. pentru asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice;
    o) actualizează şi/sau modifică propriul regulament privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetului ministerial şi centrului operativ;
    p) avizează, pe baza normelor naţionale şi internaţionale, măsurile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă provocate de accidente majore pe căile de transport;
    q) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege şi de C.N.S.U.;
    r) analizează şi evaluează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare situaţiilor de urgenţă;
    s) îndeplineşte sarcinile stabilite de lege sau de C.N.S.U.;
    ş) informează C.N.S.U. şi colegiile ministerelor asupra activităţii desfăşurate;
    t) asigură funcţiile de sprijin privind prevenirea şi gestionarea următoarelor situaţii de urgenţă:
    ● monitorizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora;
    ● acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
    ● localizarea şi stingerea incendiilor;
    ● neutralizarea efectelor materialelor periculoase;
    ● asigurarea transportului forţelor şi mijloacelor de intervenţie, persoanelor evacuate şi altor resurse;
    ● efectuarea lucrărilor publice, inginereşti la construcţiile, instalaţiile şi amenajările afectate;
    ● logistica intervenţiei;
    ● reabilitarea zonei afectate.
    ART. 9
    (1) Preşedintele convoacă comitetul ministerial, stabileşte ordinea de zi şi conduce şedinţele acestuia, aprobă hotărârile, planurile, programele, regulamentele şi măsurile adoptate, precum şi avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele şi proiectele de acte normative şi decide, după caz, punerea în aplicare a planului de evacuare şi informează operativ preşedinţii comitetelor naţionale.
    (2) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia, precum şi pe cele care le revin ca membri ai comitetului ministerial, în domeniul specific de management al situaţiei de urgenţă.
    (3) Membrii participă la şedinţele comitetului ministerial şi prezintă informări şi puncte de vedere asupra situaţiei gestionate; informează operativ conducătorii instituţiilor şi unităţilor pe care le reprezintă în legătură cu deciziile şi hotărârile adoptate în comitetul ministerial şi urmăresc aplicarea acestora în domeniul de competenţă; menţin legătura permanent cu centrele operative din Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
    (4) Directorii generali, directorii sunt direct responsabili de chemarea şi desemnarea personalului de specialitate de la unitatea (autoritatea) din subordine care va asigura desfăşurarea unui serviciu permanent la sediul centrului operativ, în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă sau a unor fenomene extreme şi în perioada de iarnă.
    ART. 10
    Coordonarea tehnică şi de specialitate a centrului operativ se realizează, potrivit legii, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură şi menţinerea permanentă a fluxului informaţional.
    ART. 11
    Preşedintele comitetului ministerial conduce activitatea de protecţie civilă din minister.
    ART. 12
    Consultanţii participă la şedinţele comitetului ministerial, îi consiliază pe membrii acestuia asupra aspectelor tehnice la nivel de expert şi asigură documentaţia tehnică de specialitate.

    CAP. IV
    Dotarea

    ART. 13
    Spaţiul de lucru al comitetului ministerial este echipat şi dotat cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii şi informatică, potrivit competenţelor. Lista cu dotările principale ale comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 2.
    ART. 14
    (1) Şedinţele comitetului ministerial se desfăşoară la sediul ministerului, în spaţii special destinate, amenajate şi echipate prin grija Ministerului Transporturilor.
    (2) În imposibilitatea utilizării sediului propriu, conducerea acţiunilor comitetului ministerial şi ale centrului operativ se realizează din punctul de comandă amenajat la subsolul clădirii "Palat C.F.R." sau în altă locaţie amenajată corespunzător, prevăzută în planul de evacuare al Ministerului Transporturilor.
    (3) Spaţiul de lucru al comitetului ministerial este echipat şi dotat cu mobilier, aparatură şi echipamente de comunicaţii şi informatică, potrivit competenţelor. Lista cu dotările principale ale comitetului ministerial este prevăzută în anexa nr. 2.
    (4) Aparatura şi echipamentele de comunicaţii şi informatică, cu excepţia echipamentului de comunicaţii speciale şi de cooperare, se conectează cu centrul operativ şi comitetul naţional prin Centrul operaţional naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte comitete ministeriale, precum şi cu echipamentele prevăzute la cabinetul prim-ministrului.
    (5) Echipamentele de comunicaţii şi de informatică fac parte din sistemul de comunicaţii, de prelucrare automată şi stocare a datelor necesare funcţionării Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi se asigură potrivit legii.
    (6) Comitetul ministerial are acces la spaţii şi dotări destinate conferinţelor şi comunicatelor de presă, utilizate în mod curent pentru astfel de activităţi.
    (7) Dotările prevăzute pentru spaţiile de lucru ale comitetului ministerial şi, respectiv, ale centrului operativ, precum şi mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigură de către Ministerul Transporturilor, potrivit legii.
    (8) Mijloacele de transport pentru deplasarea în teren a membrilor şi consultanţilor comitetului ministerial se asigură de către minister şi instituţiile sub autoritate sau din subordine.
    ART. 15
    Finanţarea cheltuielilor materiale, de servicii şi a cheltuielilor de capital ale comitetului ministerial, precum şi ale centrului operativ se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor, alocat cu această destinaţie, precum şi din alte surse interne şi externe, constituite potrivit legii.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 16
    (1) Comitetul ministerial propune iniţierea demersurilor pentru efectuarea de studii şi cercetări în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă specifice sectoarelor din competenţa ministrului.
    (2) În vederea promovării reglementărilor în domeniu, comitetul ministerial adoptă metodologii şi proceduri care se aprobă prin ordine ale ministrului transporturilor;
    (3) În scopul fundamentării unor hotărâri sau măsuri privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, comitetul ministerial poate constitui, în vederea consultării, grupuri de specialişti formate din cadre didactice, cercetători, experţi. Remunerarea acestora şi achitarea cheltuielilor necesare funcţionării acestor grupuri se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 17
    În situaţia producerii evenimentelor pe modurile de transport, relaţia şi comunicarea cu media se face exclusiv prin Biroul de presă al Ministerului Transporturilor, în baza proiectelor de comunicate de presă elaborate de către autorităţile sau entităţile implicate.
    ART. 18
    În situaţiile în care entităţile implicate consideră că evenimentul este unul major, necesitând adoptarea unor decizii care nu pot fi luate la nivelul acestora, se transmite imediat, prin Centrul operativ al Ministerului Transporturilor, propunerea fundamentată de convocare a Comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă.
    ART. 19
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1
la regulament

                   LISTA CONSULTANŢILOR*)
            Comitetului ministerial pentru situaţii
       de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor

    a) Pentru situaţii de urgenţă create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cauze tehnice, sau acte de terorism, care pot afecta, scoate din uz sau produce disfuncţiuni ale căilor de transport, căderi masive de zăpadă, polei, vânturi puternice - tornade, uragane, blocaje de gheţuri pe Dunăre:
    - Universitatea "Politehnica" Bucureşti;
    - Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi - "INCERTRANS" S.A.;
    - Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale şi Aeriene - IPTANA - S.A. Bucureşti;
    - Institutul de Cercetări Proiectări Navale ICEPRONAV - S.A. Galaţi;
    - Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate Bucureşti - ISPCF - S.A. Bucureşti.
    b) Pentru situaţii de urgenţă create de accidente, incidente pe căile de transport datorate unor cutremure puternice şi alunecări de teren, ploi torenţiale ce pot provoca inundaţii sau alte fenomene meteorologice care afectează starea de normalitate pe căile de transport, precum şi stabilitatea socială, economică, ecologică:
    - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC";
    - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti;
    - Institutul de Geografie al Academiei Române;
    - Universitatea Bucureşti;
    - Autoritatea Naţională de Meteorologie şi Hidrologie;
    - Regia Autonomă "Apele Române";
    - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului I.N.C.D.F.P. Bucureşti;
    - Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic Bucureşti;
    - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN);
    - Institutul de Fizică Nucleară;
    - Inspectoratul de Stat în Construcţii.
    c) Pentru poluare marină cu hidrocarburi şi alte substanţe dăunătoare şi pentru cazuri SAR:
    - Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV;
    - Academia Navală "Mircea cel Bătrân? Constanţa;
    - Universitatea Maritimă Constanţa;
    - institute de cercetări din domeniul petrolier şi chimic;
    - Direcţia Hidrografică Maritimă Constanţa.

    *) NOTĂ:
    Lista este orientativă. Membrii comitetului ministerial şi ai centrului operativ pot consulta, după caz, specialişti şi din alte structuri de profil.

    ANEXA 2
la regulament

                           LISTA
            cuprinzând dotările principale necesare
        desfăşurării activităţii Comitetului ministerial
             pentru situaţii de urgenţă din cadrul
                 Ministerului Transporturilor

 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │ Mijloace şi materiale │ Nr. │
 │crt.│ │ bucăţi │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 1.│Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, masa de consiliu │ 1 set │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 2.│Aparat radio şi TV color │ 1 set │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 3.│Mijloace de comunicaţii şi informatice: │ │
 │ │a) telefoane fixe │ 4 │
 │ │b) telefoane mobile │ 5 │
 │ │c) fax │ 2 │
 │ │d) radiotelefoane fixe │ 3 │
 │ │e) radiotelefoane portabile │ 5 │
 │ │f) modem Internet │ 1 │
 │ │g) echipament de videoconferinţă │ 1 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 4.│Hărţi ale: │ │
 │ │a) României, cu riscurile specifice gestionate de │ │
 │ │Ministerul Transporturilor │ 1 │
 │ │b) judeţelor şi municipiului Bucureşti │ 1 │
 │ │c) Europei │ 1 │
 │ │d) zonei economice exclusive a României │ 1 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 5.│Mijloace tehnice de asigurare a iluminatului de siguranţă│ 1 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 6.│Mijloace individuale de protecţie, de iluminat, de prim │ │
 │ │ajutor şi de p.s.i. │ 2 │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 7.│Colecţii de norme, normative şi alte acte normative │ │
 │ │specifice prevenirii şi gestionării situaţiilor de │ │
 │ │urgenţă │ 2 seturi│
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 8.│Planuri, programe şi proceduri specifice privind │ │
 │ │situaţiile de urgenţă │ 1 set │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
 │ 9.│Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi │ │
 │ │multiplicare │ 1 │
 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘


                         -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016