Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de ministerul-transporturilor Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Ministerul Transporturilor


Monitorul Oficial 185 din 15 Martie 2017 (M. Of. 185/2017)

 ORDIN nr. 282 din 1 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017

În temeiul prevederilor art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (5) şi art. 24 alin. (4) din "regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier", prevăzut în anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările ...

 REGULAMENT din 1 martie 2017 privind modelul şi însemnele uniformei inspectorilor, din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R., privind modelul legitimaţiei nominale de control, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control utilizate de aceştia EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 15 martie 2017

──────────aprobat de ordinul nr. 282 din 1 martie 2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 185 din 15 martie 2017.──────────cap. iportul şi modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi a echipamentului de protecţieart. 1(1) au dreptul la uniformă de serviciu cu însemnele specifice şi la echipament de protecţie inspectorii din cadrul inspectoratului de stat pentru controlul în transportul rutier, denumit în continuare i.s.c.t.r., care efectuează inspecţia şi controlul asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, denumiţi în continuare inspectori i.s.c.t.r.(2) În timpul exercitării inspecţiei şi controlului asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor ...

Monitorul Oficial 163 din 06 Martie 2017 (M. Of. 163/2017)

 ORDIN nr. 266 din 27 februarie 2017 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 6 martie 2017

Luând în considerare importanţa strategică a infrastructurii aeroportuare aflate în administrarea societăţii naţionale "aeroportul internaţional mihail kogălniceanu - constanţa" - s.a. în contextul politicilor de securitate regională,având în vedere comunicarea comisiei 2014/c 99/03 privind orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene şi art. 1 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 523/1998 privind înfiinţarea societăţii naţionale "aeroportul internaţional mihail kogălniceanu - constanţa" - s.a., cu modificările ulterioare,în conformitate cu decizia comisiei 2012/21/ue din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru ...

Monitorul Oficial 138 bis din 23 Februarie 2017 (M. Of. 138 bis/2017)

 REGLEMENTARE din 6 februarie 2017 aeronautică civilă română RACR- LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 23 februarie 2017

──────────aprobată de ordinul nr. 88/2017 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 138 din 23 februarie 2017.──────────preambul(1) activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin codul aerian civil, prin legislaţia europeană aplicabilă, prin actele normative interne din domeniu, în concordanţă cu prevederile convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la chicago la 7 decembrie 1944, ale altor convenţii şi acorduri internaţionale la care românia este parte.(2) În conformitate cu prevederile codului aerian civil şi în scopul reglementării domeniului aviaţiei civile, ministerul transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, emite ...

Monitorul Oficial 138 din 23 Februarie 2017 (M. Of. 138/2017)

 ORDIN nr. 88 din 6 februarie 2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist" EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) şi f) şi art. 66 alin (1) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. 1 se aprobă reglementarea aeronautică civilă română racr-lpan p "licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist", prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Monitorul Oficial 105 din 07 Februarie 2017 (M. Of. 105/2017)

 ORDIN nr. 84 din 6 februarie 2017 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 7 februarie 2017

Având în vedere:- că pe rolul instanţelor de judecată se mai află dosare având ca obiect soluţionarea recursurilor declarate de una dintre părţi împotriva sentinţelor civile, sentinţe pronunţate cu privire la anularea sau suspendarea ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică ...

Monitorul Oficial 95 din 02 Februarie 2017 (M. Of. 95/2017)

 ORDIN nr. 33 din 16 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2017

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin ministerului transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), f) şi p) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din hotărârea guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea autorităţii aeronautice civile române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. ireglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi ...

Monitorul Oficial 37 din 12 Ianuarie 2017 (M. Of. 37/2017)

 ORDIN nr. 22 din 10 ianuarie 2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 12 ianuarie 2017

În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din ordonanţa guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 31 şi art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:art. i anexa la ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de regia autonomă "autoritatea aeronautică civilă română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către ministerul transporturilor, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 612 din ...

Monitorul Oficial 1073 din 30 Decembrie 2016 (M. Of. 1073/2016)

 ORDIN nr. 1.556 din 30 decembrie 2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.073 din 30 decembrie 2016

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2^5) şi ale art. 6 alin. (7) şi (8) şi ale art. 12^2 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor ...

Monitorul Oficial 1051 din 27 Decembrie 2016 (M. Of. 1051/2016)

 ORDIN nr. 46.684 din 13 decembrie 2016 privind aprobarea Planului integrat de acţiune pentru gestionarea unei situaţii de criză în domeniul imigraţiei EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 27 decembrie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) lit. a) coroborate cu art. 6^1 din hotărârea guvernului nr. 572/2008 privind constituirea grupului de coordonare a implementării strategiei naţionale privind imigraţia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 344/2014 privind ...

‹‹ Pagina 1 din 101
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016